ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБібліотека в контексті світової культури, науки, інформації

Версія для друку

Бібліотечно-бібліографічне обслуговування: зміни реалій і філософії

  Бібліотечне обслуговування в Тульчинській ЦБ: нова реальність

 

Вігуржинська В.С.,

директор Тульчинської ЦБС

Бібліотека, книги були завжди в пошані на теренах нашої держави. Вони були і залишаються дзеркалом і пам’яттю народу, духовними скарбницями людства. В сучасній бібліотеці, як у краплині води, відображається весь навколишній світ. Це місце, куди сходяться інформаційні потоки. Сховище людської мудрості і знань, яке чутливо реагує на найменші зміни в суспільстві.

Враховуючи роль публічної бібліотеки у формуванні інформа-ційного суспільства, Тульчинська ЦБ працює як центр інформаційного забезпечення потреб користувачів. Розширюється тематика інформації відповідно до потреб сьогодення. Працівники бібліотеки намагаються задовольнити запити користувачів за допомогою довідково-бібліогра-фічного апарату та використання можливостей системи Інтернет.

Ми будуємо свою роботу з використання нових інформаційних технологій, щоб забезпечити рівноправний доступ всіх верств населення до інформації.

Створено комфортні умови для читачів. Передбачено зони відкритого доступу до фонду.

З січня 2007 року в бібліотеці працює Інтернет-центр, який було відкрито завдяки отриманому гранту від Відділу преси, освіти та культури Посольства США (LEAP-V). Користувачі бібліотеки одержують тут безкоштовний вільний доступ до всесвітньої інформаційної мережі.

Діяльність Інтернет-центру значно вплинула на професійний рівень бібліотекарів Тульчинської ЦБ, які нині майже всі мають навички роботи в Інтернеті та вміло використовують їх у повсякденній роботі при виконанні тематичних і фактографічних довідок. У бібліотеці з’явився новий вид бібліографічних посібників – бібліографічні списки, які значно полегшують пошук у мережі Інтернет та доповнюють масив отриманої в бібліотеці інформації з певної теми.

На базі відділу обслуговування діє публічний центр регіональної інформації. Його основним завданням є надання доступу до інформаційних ресурсів всім верствам населення, забезпечення користувачів бібліотеки відомостями щодо діяльності місцевих владних структур, а також законодавчо-нормативними, соціально-культурними, економічними та іншими інформаціями.

Працівники центру щомісячно надсилають необхідну інформацію для управлінського апарату райдержадміністрації, районної ради, міської ради, районного відділу освіти, шкіл міста.

Копії розпоряджень, постанов, рішень місцевих органів самоврядування, статистична інформація про стан економіки, освіти збираються в папках-досьє, а найновіші розміщуються на інформаційному стенді: “Бібліотека. Влада. Інформація”.

Бібліотечні працівники постійно аналізують роботу центру, проводять соціологічні дослідження. Нині публічний центр регіональної інформації працює у напрямку зміцнення і подальшого розвитку співробітництва, а саме:

·           між бібліотекою і всіма структурами державної влади та органами самоврядування;

·           з місцевими депутатами всіх рівнів;

·           вивчення регіональних програм та забезпечення їх виконання;

·           інформаційної підтримки некомерційних та громадських організацій;

·           залучення до інформаційної взаємодії сучасних засобів – Інтернет, електронної пошти.

Велика увага в діяльності нашої бібліотеки приділяється вихованню у населення правової культури. Між центральною бібліотекою та районним управлінням юстиції заключено договір про співпрацю. Діє консультативний центр “Право”, в якому жителям надаються безкоштовні консультації юристами району. Цікаво проходять зустрічі за круглим столом: “Правові гарантії щодо працевлаштування молоді”, “Правопорушення і злочинність серед неповнолітніх”.

Здавна славиться тульчинська земля своїми традиціями, звичаями, талановитими людьми. Вивчення історії, популяризація традицій, культурних цінностей, надбаних народом протягом століть, у наш час є одним із найголовніших завдань, що стоять перед бібліотекарями району.

При Тульчинській центральній бібліотеці діє сектор краєзнавства, в якому збираються матеріали, пов’язані з історією Тульчинщини, чи опубліковані на території нашого краю. Поповненню фонду сприяють тісні контакти з краєзнавцями району, які допомагають у пошуковій роботі. Видано короткий путівник “Тульчинський край – красо поміж сторіч”. Традиційною є книжкова виставка “Тульчин, ти весь в історії іскристий”, біля якої проводяться бесіди та екскурсії. А предмети декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва представлені на виставці “Традиційні ремесла Поділля”.

У бібліотечній роботі багато що визначається особистістю бібліотекаря – який він, такий і престиж бібліотеки. Відомо, що не кожен з тих, хто пише вірші, поет. Так само не кожний, хто вміє видавати книгу й заповнити формуляр, є справжнім бібліотекарем. Від творчого підходу до своєї праці, вміння спілкуватися з людьми, бажання допомогти кожному, хто прийшов до бібліотеки, залежить і кінцевий результат.

Тому працівники центральної бібліотеки тісно співпрацюють з Тульчинським училищем культури, де готують кадри для бібліотек нашої області.

Бібліотекарі району мають змогу отримати консультації досвідчених викладачів циклової комісії бібліотечних дисциплін, які беруть участь в семінарах, практикумах, що проводяться в ЦБ.

Майбутні фахівці проходять навчальну та виробничу практику в відділах центральної бібліотеки, де отримують професійні консультації бібліотекарів-практиків. Центральна бібліотека протягом багатьох років є базою практики для майбутніх фахівців.

В читальному залі відділу обслуговування створено куточок “На допомогу майбутнім бібліотечним працівникам”. Тут у папках збираються всі необхідні матеріали, які допомагають їм ознайомитись з професією бібліотекаря. Саме в стінах бібліотеки студенти знайомляться з своїми першими читачами, організовують книжкові виставки та беруть участь в масових заходах. Адже вміло підібрана книга, вчасно надана порада спонукає людей на гарні справи, вчинки, пробуджує любов до прекрасного, а дитині дає можливість повірити в свої сили і визначитись у подальшому житті.

Велика увага приділяється випуску друкованої інформації та рекламної продукції, яка відіграє важливу роль в рекламно – іміджевій діяльності бібліотеки.

А оцінюють нашу діяльність наші користувачі. Місцевий поет Станіслав Сауляк пише:

“Бібліотека – досягнень скарбниця,

Арсенал мудрих знань віковічних,

На духовних ланах трудівниця,

Що несе всім розумне і вічне.”


Інформаційна діяльність бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова для забезпечення потреб медичної науки і освіти

 

Кравчук Н.М.,

заступник директора

бібліотеки ВНМУ ім.М.М.Пирогова

 

Система інформаційного забезпечення питань освіти і науки повинна враховувати досягнення світового рівня і високі темпи розвитку медичної науки і практики. Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації на 2002-2011 роки», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 10.01.2001 р. № 14, передбачає у розділі І, п.11 створення єдиної системи інформаційного забезпечення охорони здоров’я з широким використанням комп’ютерної техніки, засобів інформування, розвитком інформаційних мереж, використаням системи наукової інформації.

Більшість стратегічних завдань сучасного університету тісно пов’язані з діяльністю бібліотеки як важливої ланки академічного та наукового процесів. Саме від ресурсів бібліотеки багато в чому залежить якість, зміст та забезпечення навчального процесу та НДР.

Тому, основними напрямками роботи бібліотеки ВНМУ є:

·           забезпечення систематичного та оперативного інформаційного обслуговування;

·           вивчення інформаційних потреб;

·           розвиток інформаційної культури.

Бібліотека забезпечує вирішення проблеми акумуляції, обробки, постійного поширення наукових інформаційних ресурсів, виконує функції збору загальнодоступної електронної інформації, її впорядкування, формування колекцій електронних документів, їх запису на комп’ютерні носії постійного зберігання.

На даний момент бібліотека медуніверситету знаходиться в ситуації, коли співіснують традиційна і автоматизована технології.

Є два напрями в роботі з електронними ресурсами:

·           створення власних ресурсів;

·           використання придбаних.

Бібліотека придбала інтегровану бібліотечно-інформаційну систему «ІРБІС», яка підтримує всі міжнародні формати обміну бібліографічних записів. Це докорінно змінює усталені форми бібліотечно-інформаційного обслуговування, надає нові можливості якісного та швидкого пошуку необхідної інформації.

До власних електронних ресурсів належить електронний каталог (ЕК). В інформаційному просторі ЕК – це єдиний засіб доступу до фондів, пошуку необхідних даних та формування додаткової тематичної інформації.

Він складається з наступних БД бібліотеки:

·           вітчизняних та російськомовних книг – включає відомості про книги (монографії, щорічники, збірники статей, тези та матеріали конференцій, підручники з медицини, охорони здоров’я, суміжних галузей, історії, суспільних наук, культури та ін.) – дані про видання з 1990 р. по сьогоднішній день;

·           періодики – реєстраційно-аналітична – вітчизняних та російськомовних періодичних видань, відображає надходження з 2001 року по теперішній час та містить аналітичний розпис всіх статей з медичних журналів, які отримує бібліотека;

·           іноземних видань – містить дані про книги (підручники, посібники, монографії, керівництва), які є в бібліотеці англійською мовою;

·           авторефератів дисертацій, що надходять з академічних організацій України;

·           «Вища освіта в Україні»;

·           авторефератів та дисертацій, захищених у ВНМУ.

Інформація про поточні надходження оперативно відобража-ється у періодичному інформаційному бюлетні “Бібліокур’єр”. На допомогу засвоєнню знань виставляються тематичні списки літератури.

Виставлення ЕК в мережу Інтернет дозволить не лише працівникам кафедр знайомитися з новими надходженнями, а й кожному бажаючому мати таку інформацію. Для кожної кафедри підготовлено диск з ЕК.

Для успішної наукової праці необхідними є дві умови:

·           отримання інформації з метою обізнаності з сучасним станом науки конкретної галузі та напрямків її розвитку;

·           передача інформації з метою введення отриманих результатів у загальносвітовий науковий обіг і для практичного застосування.

Зараз не можна орієнтуватися на обслуговування виключно власними фондами, тому що це обмежує доступ до інформації. Лише за умов постійного аналізу зарубіжних публікацій з тих проблем медицини, що відповідають фаху і зацікавленості вітчизняних учених-медиків, можливе створення реального інноваційного продукту.

Сьогодні найефективніше використання світового інформаційного простору може здійснюватись за рахунок використання мережі Інтернет, де достатньо широко представлені саме медичні ресурси: БД, мультимедійні навчальні сервери, демонстрації клінічних випадків, каталоги медичних бібліотек, електронні версії журналів, описи науково-дослідних проектів і т.д.

Грамотне інформаційне забезпечення науково-дослідницьких робіт традиційно вважається надійним фактором, який обумовлює їх результативність.

Наступне завдання бібліотеки – інформаційно-бібліографічне забезпечення навчальних програм, залучення студентів до використання електронних інформаційних продуктів як форма поліпшення якості їх навчання та дослідницької роботи.

Завдання бібліотеки – показати де, як цю інформацію можна знайти і яким чином найбільш ефективно її використати. Ми здійснюємо сканування найбільш важливих статей, розділів книг з метою переносу їх змісту на дискети та паперові носії.

Продовжується подальше комплектування на СD електронних версій навчальних програм, словників, що сприяє формуванню середовища ЕБ.

В наших умовах важливим є оцифровування ряду видань, які є в одиничних примірниках для забезпечення навчального процесу. При трудозатратах – це самий найдешевший варіант – є електронна копія і при наявності достатньої кількості ПК всі бажаючі можуть працювати з текстом.

Існує потреба в оцифровуванні в першу чергу літератури для заочного факультету, що дасть змогу забезпечити дистанційний доступ до фонду бібліотеки заочникам, які проживають за межами міста, з іншого боку – забезпечити збереження бібліотечних фондів.

В першу чергу для заочників розробляється і розділ «Дистанційна освіта», де буде розміщена різна інформація: предмети, які включені в сесію; питання до заліків, списки літератури, повнотекстові матеріали методичних рекомендацій, розділи навчальних посібників, особливо на ті предмети, які мало забезпечені літературою.

В той же час бібліотека має цінні видання, які є національним багатством і які необхідно зберігати як для сьогоднішніх користувачів, так і для нащадків.

Тому для університетської бібліотеки одним із найважливіших завдань є підвищення інформаційної культури студента, що сприяє кваліфікованому доступу до знань, відкриття перед ним нових можливостей освоєння професії, прилучення до цінностей світової культури.

Перераховані напрямки інформаційної діяльності бібліотеки сприяють задоволенню потреб користувачів, забезпеченню навчального та наукового процесів університету, удосконаленню пошуку та оперативному доступу до інформаційних ресурсів.


Діяльність бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: традиції, інновації, стратегія розвитку

 

Білоус В.С.,

директор бібліотеки

ВДПУ ім.М.М.Коцюбинського

 

Понад п’ять років європейське освітнє співтовариство живе під знаком так званого Болонського процесу, суть якого полягає в формуванні на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, яка грунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування, а саме: введення двоциклового навчання, запровадження кредитної системи і контролю за якістю освіти, розширення мобільності і забезпечення працевлаштування випускників та запозичення досвіду європейської системи освіти.

Модернізація вищої освіти на шляху до європейської світової інтеграції, відкритого інформаційного суспільства зумовлює необхідність інтенсивних змін у роботі бібліотеки вищого навчального закладу, пошуку нових форм та методів роботи забезпечення навчально-виховної та науково-дослідної роботи університету.

Серед першочергових завдань сучасної бібліотеки вищого навчального закладу:

· створення електронної бібліотеки (ЕБ), заснованої на власних ресурсах і на доступі до якісної світової наукової інформації (ресурсів віддалених);

· трансформація книгозбірні з пасивних автономних сховищ документованих знань на паперових носіях в активних їх розповсюджувачів засобами електронних комунікацій та навігаторів у безмежному світі інформації;

· створення власних електронних ресурсів (ЕР) – електронних каталогів, електронних фондів, повнотекстових ресурсів власної генерації, а також БД.

В рамках цієї стратегії університетська бібліотека, зберігаючи традиції, прагне трансформуватися в інтегрований університетський інформаційний науково-освітній, дослідницький, культурологічний, видавничий центр із завданням широкого спектру інформаційних послуг та функціями досвідченого навігатора з інформаційних потоків. Зусилля бібліотеки педуніверситету спрямовані на забезпечення таких важливих напрямів роботи з інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та виховної роботи університету, як:

·           комплектування фондів;

·           обслуговування користувачів;

·           збереження документів;

·           запровадження інформаційних технологій;

·           обмін досвідом;

·           науково-дослідницька і науково-методична робота.

Якісний рівень діяльності оцінюється наступними критеріями:

·           відповідність тематики комплектування бібліотечних фондів [БФ] профілю університету (що досягається зв’язками з викладачами кафедр, деканами факультетів, директорами інститутів);

·           всестороннє розкриття змісту документів шляхом каталогізації;

·           простота доступу до інформації про БФ.

Бібліотека ВДПУ імені Михайла Коцюбинського заснована у 1913 р. як структурний підрозділ учительського інституту. У 1914 р. її книжковий фонд складав 2032 прим. У зв“язку з реорганізацією навчального закладу назва бібліотеки змінювалася: 1920 р. – бібліотека інституту народної освіти, 1930 р. – бібліотека інституту соціального виховання, 1933 р. – бібліотека педагогічного інституту. Сучасна назва – з 1998 р. Пройшовши славний історичний шлях, зберігаючи традиції, бібліотека університету виконує свою основну місію – сприяння ВНЗ у виконанні навчально-виховного процесу та науково-дослідницької роботи, у підготовці висококваліфікованих спеціалістів та гуманізації освіти, забезпечення доступності документів, інформації на основі якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки педуніверситету відповідно до їх інформаційних запитів, впроваджуючи сучасні інформаційні технології в роботу бібліотеки.

Нині у структурі бібліотеки шість відділів. До послуг користувачів два абонементи та п’ять читальних залів (на 500 посадочних місць).

Надбанням бібліотеки є фонд, який становить понад 500 тис. облікових одиниць, зокрема 217 тис. наукових видань, 230 тис. підручників, понад 19 тис. довідкових видань тощо. Бібліотека найкраще в регіоні комплектується літературою з педагогіки, психології. У фондах книгозбірні 1300 прим. рідкісних видань. Всього за рік передплачується близько 300 періодичних видань.

Упродовж року бібліотека обслуговує близько 40 тис. користувачів (13061 за єдиною реєстраційною картотекою), загальна кількість відвідувань за рік – 611 тис., книговидача сягає за 1 млн. прим.

Окрім основних джерел комплектування фонду (закупівля книг і передплата періодичних видань), бібліотека поповнює свій інформаційний ресурс за рахунок подарунків приватних осіб, видавництв, міжнародних фондів, благодійних організацій, політичних партій, обмінних фондів бібліотек. Серед наших благодійників – громадська організація законодавчих ініціатив, Фундація ім. Олега Ольжича, ТОВ “Просвіта”, Інститут енциклопедичних досліджень, видавництва (“Книга-Вега”, “Юрінком-Інтер”, “Основні цінності”, “Смолоскип”, “Знання”), Секретаріат Верховної Ради України, Міжнародний благодійний фонд “Україна – 3000”.

В бібліотеці проводиться велика бібліографічно-інформаційна робота на допомогу навчально-виховній та науково-дослідній роботі. Пріоритетними напрямками є:

·           організація довідково-бібліографічного аппарату;

·           поновлення електронної бази даних аналітичних описів статей;

·           довідково-бібліографічне обслуговування;

·           пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань;

·           видавнича робота.

За останні роки бібліотекою підготовлено та видано бібліографічні покажчики: „Праці викладачів ВДПУ”, “Теорія і практика громадянського виховання майбутніх вчителів”, “Болонський процес”, складено 4 рекомендаційних списки літератури на теми: “Вплив комп’ютерних ігор на психофункціональний стан дітей та підлітків”, “Виразне читання”, “Розширення прав місцевого самоврядування”, “Інформаційні технології в освіті” та ін.

Бібліотека проводить бібліотечно-бібліографічні заняття для студентів І-х курсів, які спрямовані на формування бібліотечно-інформаційної грамотності користувачів, бере на себе місію формування інформаційної культури майбутнього вчителя. Заняття складаються з 2-х лекційних та 3-х практичних навчань.

Працівники бібліотеки беруть участь в науково-практичних конференціях, семінарах.

Використовуючи традиційні і прогресивні бібліотечні форми роботи, бібліотека педуніверситету проводить культурно-просвітницькі заходи. Виховна робота організовується згідно з “Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти”, планом виховної роботи університету. Серед масових заходів – бібліографічні огляди (тематичні, інформаційні), бесіди, літературні вечори, конференції, презентації книг; тематичні та інформаційні виставки і перегляди літератури.

Зберігаючи традиції, бібліотека впроваджує нові бібліотечно-інформаційні технології. З 2004 р. в бібліотеці впроваджується автоматизована бібліотечно-інформаційна система ІРБІС, яка створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки інформації. Програма забезпечує автоматизацію всіх процесів роботи університетської бібліотеки. Головну організаційну функцію автоматизації бібліотечних процесів виконує створений у 2005 р. відділ комп’ютеризації та експлуатаційного обслуговування бібліотечних процесів. Перший крок на шляху автоматизації – створення ЕК. Створено БД “Книга”, “Аналітичні описи”, “Праці викладачів ВДПУ”, “Цитат” та ін. Бібліотека приймає участь в корпоративному об’єднанні бібліотек (ЦУКК та РКК). Не стільки з метою економії фінансових та технічних засобів, скільки через необхідність обміну інформацією та створення єдиного інформаційного простору, бібліотека координує та кооперує свою діяльність з науковими бібліотеками України, є партнером кооперативної бібліотечної системи по здійсненню кооперативної обробки інформації.

На сьогоднішній день створено локальну комп’ютерну бібліотечну мережу, засвоєно автоматизовані робочі місця (АРМ) для працівників бібліотеки.

Наразі доступ до електронного каталогу здійснюється через web-сайти бібліотеки, які виставлено в науково-інформаційному центрі університету. На сьогодні електронний каталог містить понад 5 тис. бібліографічних записів документів друку, статей із періодичних видань. В електронному вигляді представлена база даних “Наукові праці викладачів”. Працюємо над створенням електронної бібліотеки, що надасть доступ до повнотекстових баз даних навчально-методичних матеріалів, створених викладачами педуніверситету.

Нові сервісні можливості оперативного доступу до наукових та освітніх інформаційних ресурсів нададуть змогу бібліотеці піднятися на якісно новий рівень обслуговування. На жаль, через відсутність достатньої техніки, створена система бібліотечно-інформаційного сервісу не може належно використовуватися.

Значне покращання виконання бібліотекою завдання модернізації роботи бібліотеки можливе при наявності таких умов:

·           своєчасне фінансування;

·           технічне оснащення: комп’ютери, сканери, принтери, ксерокси та ін.;

·           сучасні інформаційні технології, вдосконалення програмного забезпечення;

·           професіоналізм працівників бібліотеки;

·           підготовленість користувачів до роботи з пошуковим апаратом бібліотеки;

·           комфортність умов роботи як для працівників бібліотеки, так і для користувачів;

·           сучасні меблі, вентиляція, освітлення.

Бібліотекарі виявилися здатними до професійного росту,  опанували процеси, пов’язані з організацією і пошуком інформації засобами сучасної технології, оперативним наданням її користувачам. Вони самі навчають користувачів інформаційної культури та комп’ютерної грамотності.

Я впевнена, якщо умовно поділити бібліотечних працівників на дві групи – консерваторів і новаторів, то переважна більшість буде належати до останньої. І, незважаючи на всім відоме японське прислів’я “Не дай Бог жити в епоху змін!”, саме змін чекають усі.

 

Джерела та література

1. Ванеев А.Н. О консерватизме и традициях в библиотечном деле // Библиотековедение. – 1997. – № 5-6. – С. 28-34.

2. Горовий В. Бібліотеки: погляд у завтра // Бібл. вісн. – 2006. – № 5. – С.3-7.

3. Петрова Л.Г. Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін: Моногр. – К., 2003. – 302 с.

4. Сатановська Л. Формування творчої особистості педагога у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі // Вісн. Книжкової палати. – 2006. – № 1. – С. 23-25.


Бібліотека вищого навчального закладу: роль та значення в суспільстві

(з досвіду роботи бібліотеки ВДАУ)

 

Н.С.Головко,

директор бібліотеки Вінницького

державного аграрного університету

 

На сучасному етапі розвиток науки і освіти пов’язаний, передусім,  із діяльністю вищих навчальних закладів. Незаперечним є і те, що вирішення більшості стратегічних завдань сучасного університету тісно пов’язане з його бібліотекою. Адже університетська бібліотека є інформаційною основою науково-освітнього процесу, творчою лабораторією, від ресурсів та можливостей якої залежить якість знань та ефективність навчання і наукових досліджень.

 “Бібліотека – серце університету”, тому що вона знаходиться в центрі навчального процесу, адже студенти щоденно потребують інформацію для постійного підвищення свого фахового рівня. Бібліотека – це не лише місце книгопостачання і книговикористання, але й мозковий центр університету, пов’язаний з усіма світовими інформаційними ресурсами, забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх сховищ інформації, знаходиться в центрі дослідницького процесу.

Без потужної бібліотеки неможливий ні якісний навчальний процес, ні успішна наукова діяльність.

Бібліотека ВДАУ – одна з молодих бібліотек аграрного напрямку, яка орієнтується у своїй діяльності на обслуговування широкого кола студентів та викладачів. Реформування вищої освіти, впровадження нових освітніх технологій посилює роль університетських бібліотек в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу, що, у свою чергу, сприяє розвитку, самореалізації особистості студента – майбутнього фахівця.

Постійне розширення та зміна інформаційних запитів користувачів вимагають удосконалення структури бібліотеки. Вона оновлюється. Створено нові відділи: служба інформатизації, читальний зал періодичних видань, абонемент художньої літератури, читальний зал гуманітарних дисциплін, що дозволило забезпечити комфортні умови для користувачів і співробітників.

Для надання будь-якої інформації необхідно мати добре укомплектовані фонди, кількість примірників документів у нашій бібліотеці становить 182 564, з них 6 652 – наукової літератури, 135 637 – навчальної, а також 130 найменувань періодичних видань. Щорічне поповнення фонду складає близько 10 тис. примірників.

Проте деякі навчальні дисципліни практично не забезпечені підручниками, причиною чого є недостатнє фінансування, а також відсутність книг на ринку.

Над якими ж завданнями працюємо, щоб такі цінні надбання, як бібліотечні фонди, виправдали свою роль – одного з провідних інформаційних ресурсів у забезпеченні наукового та навчально-виховного процесів університету?

У першу чергу, – це багатопрофільне комплектування бібліотечних фондів, адаптоване до навчальних програм і тематики наукових досліджень в університеті.

Слід зазначити, що книжковий ринок сьогодні має досить широкий асортимент наукових та навчальних видань. Наше завдання – вибрати найкращу і разом з тим недорогу літературу, яка відповідає нашим навчальним програмам. З цією метою ми залучаємо фахівців університету.

Наступне завдання – автоматизація бібліотечних процесів, яка передбачає створення для користувачів ефективного і комфортного сервісу з пошуку інформації.

Для вирішення цього завдання з 2001 р. в бібліотеці формується електронний каталог, який нараховує 37 620 записів і містить, окрім книг, журнальних статей, також окремі бази даних авторефератів, дисертацій та наукових праць викладачів ВДАУ. ЕК є основою електронної бібліотеки. Створення ЕК дозволило бібліотеці перейти на якісно новий рівень обслуговування, який дає можливість задовольнити найрізноманітніші запити користувачів, полегшити пошук інформації.

Сьогодні перед бібліотекою стоїть завдання забезпечити самостійну роботу студентів та перспективну дистанційну форму навчання через Інтернет. Ми працюємо над тим, щоб електронний каталог мав таку структуру, за допомогою якої його можна було надати в користування широкому загалу споживачів, працюємо над поповненням веб-сторінки. Є також плани створення повнотекстової бази даних електронної бібліотеки.

Для успішного виконання завдань ефективного обслуговування користувачів необхідні такі складові: наявність єдиної локальної мережі, бібліотечне програмне забезпечення, достатня кількість комп’ютерів для користувачів і фахівців бібліотеки.

Бібліотека розпочала видавничу діяльність. У серії “Вчені нашого вузу” вийшли друком персональні бібліографічні покажчики: “Василь Климович Юрченко”, “Іван Федорович Підпалий”, “Володимир Васильович Власенко”. Робота над виданням персональних бібліографічних покажчиків наукового доробку вчених університету триває. Випущено низку рекомендаційних списків літератури з актуальних проблем сьогодення: “Розвиток соціальної сфери села”, “Екологічні проблеми АПК”, “Україна: шлях до Європи” та ін.

Щорічно випускається “Зведений каталог періодичних видань бібліотек сільськогосподарського напрямку Вінницької області”, випущено “Пам’ятку першокурснику”.

Всі ці видання допомагають користувачам орієнтуватися в потоці інформації та сприяють науковому, навчальному і виховному процесу вузу.

З метою удосконалення науково-бібліотечного обслуговування сфери аграрної науки, освіти та виробництва головна бібліотека ВДАУ визначена у 2004 році методичним центром, якому підпорядковані бібліотеки 9 технікумів, коледжів, 4 науково-дослідних станцій та інституту кормів.

Метою діяльності методичного центру бібліотеки ВДАУ було підвищення рівня професійної майстерності, формування та реалізації їхнього творчого потенціалу. Підтвердженням професіоналізму наших співробітників є участь у щорічних семінарських заняттях, де відбувається обмін досвідом, надаються консультації фахівців, розглядаються проблемні ситуації.

Девіз методичного об’єднання – “Якість бібліотечного обслуговування користувачів”, а вона залежить від професіоналізму співробітників.

Не є секретом, що сьогодні існує проблема підготовки бібліотечних кадрів вищої кваліфікації, а бібліотечна освіта потребує трансформації з урахуванням вимог суспільства.

Бібліотека на 28% забезпечена спеціалістами в галузі бібліотечної справи. Інші працівники мають вищу педагогічну, аграрну освіту, що, однак, не применшує їхніх знань та умінь якісного обслуговування користувачів та надання їм потрібної інформації. Основою цього є прагнення до самовдосконалення, постійна робота над собою, взаємодопомога колег, щоденна професійна практика, бажання іти в ногу з часом.

Праця бібліотекаря потребує постійного вдосконалення, нових розробок, раціоналізаторських пропозицій, інформаційних технологій, інновацій.

На сучасному етапі бібліотека розкриває себе, мобілізує існуючі ресурси, модернізує звичні і викликає до життя нові підходи з організації свого функціонування, формує сучасний демократичний стиль діяльності.

Бібліотека – справжній інформаційний та просвітницький центр навчального закладу, і для реалізації задуманих планів необхідно:

·           вдосконалення законодавчо-нормативної бази, відміна тендерів, адже така система порушує принципи формування фондів бібліотек;

·           система підготовки кадрів та підвищення кваліфікації;

·           збільшення асигнувань на поповнення фонду бібліотеки та поліпшення матеріально-технічної бази;

·           забезпечення отримання обов’язкового примірника видань галузевої літератури, що випускаються у видавництвах області;

·           забезпечення необхідних умов для автоматизації бібліотечних процесів;

·           сприяння з боку громадськості і держави підвищенню соціального статусу бібліотечних працівників.

“Мудрість розумного – то розуміння дороги своєї”, – стверджує Книга Проповідей Соломонових Старого Заповіту. Від усвідомлення нашого спільного шляху, розвитку наших університетів і бібліотек у творенні інформаційного науково-освітнього простору залежить шлях освіти та науки, а отже – їхнє майбутнє.


Бібліотечне краєзнавство, збереження традицій та тенденції розвитку

Еволюція технології підготовки краєзнавчої бібліографії другого ступеня

 

Михайлова О.В.,

завідувачка відділу

історичного краєзнавства ДІБ України

Кисельова В.П.,

завідувачка сектору науково-дослідної

і організаційно-методичної роботи ДІБ України

 

Основними інструментами при розшуку краєзнавчої інформації з певної теми або про окрему персону є регіональні пошукові системи, тематичні покажчики ресурсів та інформаційні портали. Інформація про краєзнавчі бібліографічні ресурси присутня на сайтах більшості ОУНБ України, тож результати будь-якого краєзнавчого пошуку висвітлюють значні масиви вторинної інформації, структурованої за різними ознаками. Необхідним кроком на шляху оптимізації роботи по підготовці нових і використанню існуючих бібліографічних джерел краєзнавчого спрямування є створення бібліографії другого ступеня. За результатами методичного моніторингу, проведеного ДІБУ у 2006 році серед ОУНБ України, одним із аспектів необхідної методичної допомоги в краєзнавчій роботі практики назвали аналіз і поширення існуючого досвіду саме в даному напрямку, розкриття напрацьованої технології створення і використання електронних краєзнавчих ресурсів.

З 2005 року в ДІБУ впроваджена автоматизована система ІРБІС, яка являє собою типове інтегроване рішення щодо автоматизації бібліотечних процесів і призначена для поширення та використання в бібліотеках будь-якого типу і профілю. У середовищі ІРБІС працює переважна більшість ОУНБ України, що дуже важливо для координації і кооперування роботи регіональних книгозбірень, адже знімаються проблеми сумісності, конвертування баз даних.

В електронну еру національна бібліографія має сприяти вирішенню проблеми відображення електронних носіїв інформації (мережевих і на CD-ROM). У 2003 р. на 69-ій Генеральній конференції ІФЛА Секція бібліографії провела семінар, присвячений електронним національним біблі


Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації

  1. Розділ 1
  2. Розділ 2
  3. Розділ 3
  4. Розділ 4
  5. Розділ 5
  6. Розділ 7
  7. Розділ 8
  8. Розділ 9
  9. Розділ 10

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше