ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБібліотека в контексті світової культури, науки, інформації

Версія для друку

Еволюція бібліотек: нові умови – нові можливості

 

Синиця Н.М.,

директор Хмельницької ОУНБ

ім.М.О.Островського

 

Важливу роль у забезпеченні прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, долучення до пластів культури, науки та освіти відіграють бібліотеки. Вони працюють над збереженням і актуалізацією культурно-історичної спадщини, забезпечують доступ до всього культурного надбання людства засобами друкованого слова, власних електронних баз даних, Інтернет-ресурсів.

Розвиток суспільства змінює і образ бібліотеки. Вона проходить свій шлях еволюції. Великий тлумачний словник сучасної української мови так трактує поняття еволюція: “Це форма розвитку, що полягає в безперервній, поступовій кількісній зміні, яка підготовляє якісну зміну”, тобто, еволюція бібліотеки – це її постійний розвиток, задля виконання тих завдань, які стоять перед нею на певному етапі. Сьогоднішнє завдання бібліотек – участь у побудові нового інформаційного суспільства, заснованого на спільному використанні знань.

Корінні зміни у суспільстві привели в бібліотеку нового читача з великими інформаційними потребами. Тому орієнтація на його інтереси, забезпечення повноти інформації, комфортності, професіоналізму стали визначальними чинниками розвитку бібліотеки, тобто усвідомленої зміни бібліотечної діяльності. І бібліотечна професія трансформується в якісно новий вид діяльності – інформаційного працівника, аналітика, менеджера, а бібліотека стає не тільки посередником, а й репрезентантом регіональних ресурсів у світовий інформаційний простір.

Сучасною бібліотека може бути тільки тоді, коли вона буде постійно змінюватись, розвиватись, цілеспрямовано працювати над поліпшенням якості бібліотечних послуг, забезпечувати потреби користувачів, що і визначає її майбутні можливості та перспективи розвитку.

Бібліотечна Хмельниччина – одна з найбільших в Україні. В області діє 896 публічних бібліотек з фондом 12,5 млн. примірників видань. При середній забезпеченості по Україні 42 бібліотеки на 100 тис. жителів, в області на таку кількість населення припадає 70 бібліотек. Бібліотечно-інформаційне обслуговування здійснює майже 1,5 тис. відданих своїй справі працівників.

Бібліотеки є складовою культурної політики в регіоні і кожна з них займає власне місце в сучасному інформаційному просторі. Це підтвердив Перший форум бібліотек Хмельниччини, в якому взяли участь фахівці бібліотек різних систем і відомств, викладачі Кам’янець-Подільського училища культури, представники владних структур області. Форум засвідчив, що хоча у бібліотечній справі області є багато проблем, але є і бачення їх вирішення, є цікаві ідеї, нові здобутки. Про це говорилося на конференції “Бібліотеки регіону у формуванні інтелектуального та інформаційного простору”, яка пройшла в рамках форуму. Тут були розглянуті актуальні для бібліотечної спільноти питання: комп’ютеризації бібліотек, інформатизації та модернізації бібліотечних технологій, фахової підготовки бібліотечних спеціалістів, координації роботи та корпоративної діяльності бібліотек різних рівнів на основі єдності технологічних рішень, співпраці бібліотеки і влади як соціальних партнерів.

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.Островського вже 105 років відкриває своїм користувачам дорогу у світ знань, і за пройдений час стала справжньою скарбницею інтелектуальної мудрості, зайняла свою нішу в соціально-культурному та інформаційному просторі Поділля. Бібліотека постійно в пошуку шляхів свого оновлення. Розроблено програму розвитку наукової роботи, визначено тематику проблемних досліджень на 2007-2011 роки. Серед них – вивчення бібліотечної ситуації в області, маркетингові дослідження, питання розвитку комп’ютеризації, вивчення історії культури та бібліотечної справи. Особлива увага приділяється науково-методичній діяльності. Це забезпечення безперервного підвищення професійного рівня бібліотечних працівників різних категорій – обласні семінари, школи передового досвіду, проблемно-творчі лабораторії, майстер-класи, зональні круглі столи, підготовка і видання методичних матеріалів, здійснення методичного моніторингу, аналітичної та статистичної діяльності, проведення соціологічних досліджень тощо. Щорічно бібліотека спільно із зацікавленими установами проводить науково-практичні конференції з проблемних питань бібліотечної діяльності. Працює бібліотека і над створенням повнотекстової інформації про культурні, історичні традиції краю, про видатних діячів, громадські недержавні організації.

Бібліотека виходить на новий рівень свого розвитку, підтверджує свою головну роль в інформаційній структурі регіону, є потужною інформаційною базою інтелектуального розвитку краю.

Cтратегічним завданням сьогодення є збереження сільських бібліотек, які подекуди є єдиними загальнодоступними закладами для сільського населення.

Питання «Про стан та пріоритети розвитку публічних бібліотек на селі» в січні ц.р. розглядалося на колегії обласної державної адміністрації, рішення якої направлені на якісне поліпшення організації діяльності сільських бібліотек.

Третій рік наша бібліотека працює над реалізацією комплексу заходів “Обласні бібліотеки – бібліотекам села”, основним завданням якої є відновлення повноцінної роботи сільських бібліотек, вироблення стратегії їх розвитку, вивчення впливу різноманітних факторів на їх діяльність в сучасних умовах, створення факторів заохочення бібліотечних працівників для покращання їх діяльності, пошуку мотивацій для вирішення конкретних задач. В рамках програми проведено обласні огляди-конкурси на кращу централізовану бібліотечну систему, кращу сільську бібліотеку, кращого сільського бібліотекаря, на кращий методичний посібник для сільського бібліотекаря.

Переважна більшість сільських бібліотек через повну відсутність, або недостатність сучасних технічних засобів, не адаптовані до забезпечення вимог сучасного суспільства, тому посилення позиції бібліотеки, зміцнення її авторитету серед жителів необхідно добиватись через нові пріоритетні напрямки діяльності, створення своєї неповторності та індивідуальності, впровадження спеціалізації та моделей нового типу.

Важливим напрямком є історико-краєзнавча робота бібліотек, яка допомагає збереженню історико-культурного надбання і формує повагу до свого краю, села, людей, які там проживали колись і живуть сьогодні. Цікавим є досвід створення бібліотек-музеїв, яких в області вже діє 15. Це, по суті, поліфункціональні установи. У Деражнянському районі таких бібліотек вже 9. Десять років діє бібліотека-музей у селі Божиківцях, яка носить ім’я Д.М.Прилюка, відомого письменника, журналіста, вченого. Тут чимало документів та фотодокументів, особистих речей Прилюка. Щорічно тут проходять Прилюківські читання, які стають справжнім святом для жителів села. У селі Мазники у такий спосіб увічнено земляка, видатного археолога, історика, етнографа Ю.Сіцінського, у селі Волоське – народного месника Устима Кармелюка, у Радівцях – М.Коцюбинського. Починання деражнянців підтримують бібліотечні працівники інших районів. Бібліотеки – музеї стали справжніми осередками краєзнавчої та культурно-освітньої роботи на селі. Музей при бібліотеці не тільки не заважає її основній діяльності, а й придає їй неповторність, бібліотека стає ближчою до своїх жителів.

Відповідальність за стан бібліотек і бібліотечного обслуговування несе не лише влада, але і місцева громада. Висока повага громади до бібліотеки, розуміння її ролі як у розвитку окремої особистості, так і регіону – запорука успішного розвитку бібліотек.

Використання в роботі бібліотек нових інформаційних технологій забезпечує новий рівень отримання, узагальнення знань та їх розповсюдження.

У період глобальної інформатизації значно змінюється роль та розширюються функції бібліотеки, тому вміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології є важливим завданням бібліотекаря.

Бібліотечні працівники активно включаються у практику суспільних перетворень, забезпечують її інформаційний супровід.

В контексті дії Закону про місцеве самоврядування важливим є своєчасний інформаційний аналіз регіонального розвитку.

  


 

 Бібліотеки України для юнацтва –культурно-освітньому процесу

 

Сопова Т.П.,

завідувачка науково-методичного

відділу ДБУ для юнацтва

 

Сьогодні в Україні здійснюється складний етап суспільно-економічних трансформацій. Створені і розширюються передумови політичної демократії, формуються нові інститути ринкової економіки, продовжується будівництво громадянського суспільства і його комплексна інтеграція в глобальні системи міжнародних взаємовідносин в сфері інформації, пізнання, спілкування, дозвілля.

Зараз не можна говорити про культурно-освітню діяльність бібліотек України для юнацтва без розуміння молодіжної політики в цілому. Саме вона є складовою частиною державного і національного розвитку і являє собою цілісну систему заходів правового, організаційно-управлінського, наукового, інформаційного, кадрового характеру, спрямованих на створення необхідних умов для вибору молодими громадянами свого шляху, своєї участі в модернізації української держави.

Нині на молодому поколінні лежить відповідальність за стабільний розвиток нашого суспільства. Особливої актуальності набуває не тільки пошук нових форм участі молоді в соціально-політичному житті країни, але й забезпечення можливостей для вирішення молоддю її власних проблем і проблем всієї України.

Те, що бібліотека – інформаційний центр, загальновизнано. Але бібліотека є ще й носієм ідей культурної інтеграції як передумови духовного, морального відродження нашого суспільства. Це дуже важливо сьогодні, коли йде переоцінка людських цінностей.

Саме ця переоцінка в суспільній свідомості заставила нас відмовитися від наївної впевненості, що наші бібліотечні, професіональні позиції поділяються всіма. Необхідно по-новому усвідомити природу відношень бібліотек з споживачами і тими соціальними структурами, від яких, по суті, залежить їх благополуччя.

Як це не парадоксально, але бібліотеки для юнацтва сьогодні ввійшли в число тих небагатьох соціальних інститутів, які можуть взяти і беруть на себе значну долю відповідальності за забезпечення цілісності інформаційного і культурного простору міста, області.

Мережа спеціалізованих бібліотек України для юнацтва, яка створена три десятиліття назад, складається з 21 обласної бібліотеки для юнацтва, Кримської республіканської юнацької бібліотеки, Закарпатської бібліотеки для дітей та юнацтва, біля 16 тисяч юнацьких філій, відділів, абонементів, кафедр, груп.

Методичним та інформаційним центром з проблем бібліотечного обслуговування юнацтва та молоді є Державна бібліотека України для юнацтва.

Послугами бібліотек для юнацтва в середньому щорічно користуються 366, 4 тис. молодих людей. Щорічна видача документів складає біля 7 млн. видів різноманітних носіїв інформації. Відвідування – близько 2 млн.

Діяльність бібліотек для юнацтва виходить сьогодні за загальновідомі традиційні функції (формування і зберігання фондів, забезпечення доступу до них, обслуговування користувачів, масова робота та ін.). Сучасні бібліотеки прагнуть внести якнайбільший вклад в життя суспільства, бути максимально корисними в усіх сферах його діяльності. Перш за все, бібліотеки для юнацтва усіма доступними їм засобами, допомагають молодим людям реалізовувати свої можливості у навчанні, набутті професії, самоосвіті і просто у вирішенні різноманітних проблем, які виникають у повсякденному житті.

Таким чином, завдання бібліотек для юнацтва полягає у тому, щоб систематично працювати з молоддю на основі вивчення, обліку і задоволення її різнобічних потреб; піклуватися про збільшення читацької аудиторії та її інформаційних запитів; розвивати роботу з популяризації своїх фондів і реклами послуг; вести активний діалог з громадськістю. Все це сприяє створенню позитивного іміджу юнацької бібліотеки в суспільстві як необхідного, дуже вагомого соціального інституту.

Важливе місце в цій роботі відводиться спеціалістам бібліотек для юнацтва (768 ). Сьогодні вони перебудовують своє професійне мислення, починають дивитися на бібліотеку не з точки зору користувача, а з точки зору жителя. Крім того, вони прагнуть знати і розуміти всі молодіжні проблеми і проблеми, які хвилюють суспільство. Діяти активно, оперативно і адекватно реагувати на всі події молодіжної спільноти – ось основний девіз роботи!

З цією метою фахівці бібліотек, що обслуговують юнацтво, щорічно підвищують свою кваліфікацію на проблемних навчаннях, які організовує ДБУ для юнацтва спільно з ДАКККіМ. (http://4uth.gov.ua/library_science/index.htm). За останні 5 років було організовано 12 таких навчань. Свою фахову кваліфікацію підвищили близько 250 спеціалістів відділів обслуговування, комплектування та обробки фондів, мистецтва, соціологів, бібліотечних маркетологів, методистів, бібліографів, заступників директорів бібліотек.

Директори ОБЮ уже 4 роки поспіль навчаються в Школі керівника. Тематика Школи є актуальною на даному етапі: „Впровадження інформаційних технологій в бібліотеках України для юнацтва” (2003 р.), “Шляхи реалізації творчого потенціалу бібліотечного колективу” (2004 р.), “Професіоналізм керівника – запорука успішної діяльності колективу” (2005 р.), „Бібліотеки для юнацтва на шляху до суспільства знань” (2006 р.).

2003 та 2006 роки були знаковими для мережі ОБЮ, оскільки ДБУ для юнацтва організувала і провела всеукраїнські науково-практичні конференції “Нові інформаційні технології у бібліотеках України для юнацтва” (м.Київ) і „Стратегія розвитку та пріоритети діяльності бібліотек України для юнацтва” (м.Луганськ).

Науково-методичну функцію реалізують усі без виключення обласні бібліотеки для юнацтва. Вони вивчають і впроваджують у практику роботи передовий бібліотечний досвід; здійснюють аналітичну, організаційну, консультаційну роботу; забезпечують підвищення кваліфікації співробітники бібліотеки, їх загальноосвітнього та професійного рівня; організовують навчання спеціалістів бібліотеки навиків роботи з комп’ютером та іншою технікою в автоматизованій системі; займаються видавничою діяльністю, соціологічними та іншими дослідженнями. Все це робиться задля допомоги колективу бібліотеки бібліотекам міста, країни в удосконаленні процесів роботи і підвищенні якості обслуговування молодих користувачів на основі новітніх досягнень бібліотечно-бібліографічної науки і практики.

Свою роботу бібліотеки для юнацтва будують за декількома стратегічними напрямами, а саме:

· формування довіри громадськості до бібліотеки;

· налагодження та підтримка процесу взаєморозуміння між бібліотекою і молоддю;

· вплив на створення сприятливої суспільної думки про бібліотеку і прихильного ставлення до неї з боку влади;

· інформування молоді про послуги, що надає бібліотека;

· досягнення гармонії між зовнішньою привабливістю та внутрішнім змістом образу бібліотеки;

· надання молоді якнайбільшої кількості українських та світових інформаційних ресурсів і створення умов, що сприяють її соціалізації, здоровому і повноцінному розвитку.

Професійна культура в сфері бібліотечної діяльності полягає у вмінні бачити ціле, прогнозувати розвиток, використовувати потенціал творчо працюючих людей. Цьому сприяє програмно-проектна діяльність. Її мета – забезпечення оптимальних умов для самореалізації молоді та інтеграції зусиль бібліотеки у здійсненні соціально- культурних завдань регіону.

Наведу декілька прикладів. Луганська ОБЮ розробила проект „Міжвідомчий регіональний центр безперервної бібліотечної освіти”, в рамках якого виступила освітньою базою для фахівців бібліотек навчальних закладів області. Розроблена програма курсів підвищення кваліфікації отримала ліцензію Міністерства освіти і науки України.

Всі бібліотеки для юнацтва працюють в рамках комплексних програм. Наприклад: „Обдаровані діти і молодь Кіровоградщини”, „Програма розвитку краєзнавства” (Кіровоградська ОБЮ), „Програма правової освіти” (Дніпропетровська ОБМ), Обласна бібліотека для юнацтва – регіональний мультимедійний центр з підтримки творчої молоді (Хмельницька ОБЮ), „Творча та обдарована молодь – майбутнє нації” (Херсонська ОБЮ), „Моя мала Батьківщина», „Жива планета”, „Бібліотека – школа. Інформаційна культура молодого читача” (Тернопільська ОБМ).

Цікаво, ціленаправлено і системно працює Луганська ОБЮ. Свою діяльність вона будує за більш ніж десятьма комплексними програмами. Сприяння вирішенню проблем соціальної реабілітації та психологічної допомоги підліткам-сиротам, вихованцям обласних притулків для неповнолітніх здійснюється відповідно до програм „До душі знайди свій шлях” та „Співучасть у долі”; інформаційна підтримка та забезпечення навчального процесу – через програму „Обласна бібліотека для юнацтва на допомогу освіті”; підтримка дітей і підлітків з обмеженими можливостями – на основі програми „Ти у світі не один”.

Вивчення інтересів і проблем молодіжних громадських організацій, спільне планування роботи з членами Молодіжної колегії сприяло розробці Миколаївською ОБЮ програми „Розвиток соціальної взаємодії бібліотеки і молодіжних громадських організацій”. У рамках її реалізації створено Центр підтримки молодіжних ініціатив. У його структуру входять: інформаційно-консультативний центр, школа молодіжних лідерів, дискусійний клуб молодих політиків, клуб молодих правознавців, молодіжний прес-клуб. Така структура і відповідні форми роботи допомагають підвищувати рівень професіоналізму лідерів і просто знаходити нових партнерів, помічників, друзів бібліотеки.

При реалізації програм фахівці бібліотек розширяють свою сферу впливу не тільки на бібліотечну аудиторію, але використовують можливості проведення заходів на класних годинах, батьківських зборах, конференціях вчителів і т.д.

Не зменшується зацікавленість до проведення різних конкурсів як у фахівців бібліотек, ініціаторів і організаторів, так і у користувачів – учасників.

Важливою подією для бібліотек, що обслуговують юнацтво, стала їх участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі діяльності бібліотек з екологічної просвіти, що проводила ДБУ для юнацтва спільно з громадською організацією „Всеукраїнська екологічна Ліга” (ВЕЛ).

Розуміючи важливість екологічної культури як невід’ємної частини духовного, морального виховання молодої особистості, бібліотеками здійснена значна робота. Досвід, накопичений у ході огляду, аналізується, узагальнюється і популяризується.

Бібліотеки, що взяли участь в огляді, разом з обласними організаціями ВЕЛ, створили екологічні портрети своїх регіонів, районів, міст, сіл, власні інформаційні продукти, провели численні заходи з популяризації екологічних знань, формування екологічної культури і свідомості. Переможців огляду нагороджено путівками до Кримського навчально-тренінгового центру ВЕЛ, комплектами тритомної Екологічної енциклопедії України, бібліотечками літератури з екології, цінними подарунками.

Луганська ОБЮ зініціювала конкурс „Бібліотека і молодь”, що проводився у два етапи: перший – „Бібліотека моєї мрії”, другий – „Бібліотека для юнацтва – мій улюблений інформаційний центр дозвілля і творчості”. Підсумки показали, що молоді луганчани дуже цінують і люблять юнацьку бібліотеку, її творчий колектив і що, хоч вона досить молода, однак не відстає від старих бібліотек ані за рівнем обслуговування, ані за різноманітністю і кількістю книг, а що стосується комп’ютеризації і модернізації – перевершує більшість бібліотек міста” (із твору читачки). Приємним є те, що схожі слова можна почути про 90 % бібліотек України для юнацтва.

Бібліотеки для юнацтва перетворилися на культурні, інформаційні просвітницькі і наукові інституції, що сприяють розвитку держави на основі інформаційного забезпечення молоді.

Крім того, тепер вони стали центрами вирішення тих соціальних проблем, які суспільство не може вирішити в інших сферах життєдіяльності (наркоманія, алкоголізм, злочинність тощо). Тому значне місце в їх діяльності займають заходи, спрямовані на виховання у підростаючого покоління глибокої переконаності у престижності здорового способу життя. З цією метою бібліотеки проводять акції: „Я – за здоровий спосіб життя” (Харківська ОБЮ), „Стиль життя – здоров’я” (Херсонська ОБЮ), „Здоров’я – енергія життя” (Вінницька ОБЮ), „Здоров’я – це модно” (Кримська РБЮ), „Здоров’я – мудрих гонорар” (Полтавська ОБЮ).

При Івано-Франківській бібліотеці працює молодіжне об’єднання „Творимо милосердя разом” (спільно з Товариством Червоного Хреста), у рамках якого проходять багато цікавих і, головне, корисних заходів: дискусія „Життя – це ми, зумій його прожити”, акція „Кидаємо курити, якщо хочемо жити”, бесіда „Наркоманія – результат завжди драматичний”. Полтавська ОБЮ у цій роботі вибрала собі надійних партнерів – благодійну асоціацію „Світло надії” та інтерактивний театр „Рубікон”, спільно з якими підготувала і провела театралізовану акцію „СНІД – хвороба душі”.

При Хмельницькій ОБЮ діє профорієнтаційний інформаційно-консультаційний центр „Вибираємо професію разом”, Харківська ОБЮ співпрацює з Центром зайнятості. Результатом цього став їх спільний захід – круглий стіл „Ми шукаємо роботу”.

Регулярний характер носить робота з соціально незахищеними верствами молоді. Цю категорію в усіх бібліотеках обслуговують на пільгових умовах. За програмою „Обласна бібліотека для молоді – читачам з обмеженими фізичними можливостями” вже багато років працює Тернопільська бібліотека для молоді. При Черкаській ОБЮ діє клуб молодих інвалідів „Друг”, який дійсно став другом у сенсі спілкування та інформування. Не один рік працює за програмою „Милосердя” Миколаївська бібліотека для юнацтва. Згідно з програмою бібліотека співпрацює з навчально-реабілітаційним центром і школою-інтернатом для дітей з проблемами слуху. Проявом цього співробітництва є спільні заходи за участі бібліотечного психолога.

Сьогодні важко обійтися без партнерства. Партнерство – це не тільки спільна творча діяльність, але й обмін інформацією, досвідом, своєчасна допомога. Робота з молодіжною громадськістю – це вдало продумана, систематична діяльність, здійснена планово, поетапно та орієнтована на конкретний якісний результат (наприклад, на отримання фінансування, позиціювання бібліотеки тощо).

Користуючись системою договорів і спільних проектів, різноманітними засобами спілкування, ми долучаємо свої партнерів до вирішення гострих бібліотечних проблем, створення в суспільстві позитивного іміджу бібліотек, розповсюдження інформації про роль, функції і діяльність бібліотеки.

Вдалим виявився проект Херсонської бібліотеки, міських управлінь юстиції та освіти, а також Юридичного інституту зі створення Центру соціально-психологічної та правової підтримки молоді, у межах якого було проведено багато яскравих і резонансних заходів на допомогу правовій освіті молоді. Серед них Школа рівних можливостей, клуб „Дай руку, підлітку” тощо.

Миколаївська юнацька бібліотека активно працює з Молодіжною колегією (об’єднанням молодіжних громадських організацій). Спільно вони здійснюють проекти „Школа дипломатичної освіти”, „Школа розвитку лідерських якостей” і програму „Розвиток соціальної взаємодії бібліотеки і молодіжних громадських організацій”. Проводяться заняття, тренінги за модулями: „Ключові принципи курсу впевненості у собі”, „Закони лідерства за Джоном Максвелом” тощо.

Львівська ОБЮ співпрацює з посольством Сполучених Штатів Америки, агенцією США з міжнародних зв’язків (USAID), волонтерами Корпусу Миру США, представниками програми ім.Фулбрайта в Україні. Результатом цієї роботи стало відкриття у бібліотеці інформаційно-ресурсного центру „Вікно в Америку”, діють „English Club” і клуб „Гармонія”, реалізується програма „Громадські зв’язки” тощо.

Спільна робота з консульством Республіки Польща здійснюється у Волинській ОБЮ, а саме: було підготовлено і проведено конференцію „Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво”.

Спільно з громадською організацією „Юні учасники Другої світової війни”, міською секцією партизанів і підпільників, молодіжними організаціями Донецька ОБЮ розробила програму „Надії майбутнього”. Мета програми – збереження історичної пам’яті народу, спадкоємність поколінь, підвищення зацікавлення історією України й рідного краю. Серед численних форм роботи за програмою найцікавішою є проведення літературно-краєзнавчих екскурсій місцями бойової слави. Маршрути складаються на основі творів місцевих письменників і проходять у формі уроків пам’яті, мужності, презентацій книжок, зустрічей з ветеранами, їхніх спогадів. Крім того, використовуються такі форми, як конференції, конкурси, бесіди, лекції та багато іншого. Результатом роботи став вихід бібліографічних покажчиків „Відкриваю місто знов...” і „Живе Велика Перемога в усі віки, в усі часи”.

Варто додати, що саме патріотичне виховання молоді, пропаганда історико-краєзнавчої інформації стала невід’ємною частиною роботи юнацьких бібліотек. Ряд бібліотек реалізує програми військово-патріотичного виховання, організовує клуби, конкурси. Наприклад, уже багато років працюють клуб „Звитяга” у Кіровоградській ОБЮ, національно-патріотичний клуб „Молода Січ” у Дніпропетровській ОБЮ, програма патріотичного виховання „Служити Вітчизні” (Луганська ОБЮ). Засідання проходять за участі представників військкоматів, військових частин, ветеранів ВВВ; Дніпропетровська ОБМ провела обласний заочний літературний конкурс творчої молоді „Війна без права забуття”.

Не декларованим, а пріоритетним напрямком є краєзнавча робота. Бібліотечне краєзнавство має свою специфіку, йому притаманні комплексні форми: дні (декади, тижні) краєзнавства, краєзнавчі читання, години, зустрічі з цікавими, знаменитими людьми краю, клуби за інтересами. Усі, без винятку, бібліотеки ведуть краєзнавчу базу даних, що являють собою достатньо стійку традиційну систему, спроможну багатоаспектно ілюструвати масив і розмаїття краєзнавчої інформації: краєзнавчі документи, довідково-пошуковий апарат.

Для прикладу: день інформації до 750-річчя Львова „Таємниці міста Лева” (Львівська ОБЮ), день краєзнавства „Запорізького краю легенди” (Запорізька ОБЮ), цикли заходів про поета-земляка В.Симоненка: „Я воскрес, щоб з вами жити”, тиждень краєзнавства „Черкащина – душа України” (Черкаська ОБЮ), краєзнавча подорож „Вулиці міста розповідають” (Житомирська ОБЮ), „круглий стіл”, присвячений 60-річчю виселення з Польщі національних меншин „Безпрецедентний акт етноциду” (Львівська ОБЮ).

Бібліотеки відчули силу реклами – яскравої, виразної, змістовної. Вони навчилися гідно заявляти про себе на регіональних ярмарках, брати участь у масштабних міських заходах, видавати привабливі барвисті буклети і листівки про можливості бібліотеки. Стало вже традицією, що анонси запланованих заходів бібліотеки подають до ЗМІ: на обласне радіо, телебачення, до місцевих газет, що позитивно впливає на рекламу, збільшує коло поціновувачів бібліотеки.

Найкращі приклади рекламної продукції можна побачити у Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській ОБЮ, Дніпропетровській ОБМ. Полтавська ОБЮ позиціонує себе шляхом оформлення стінної газети „Бібліотечний калейдоскоп” та інформаційних стендів „Поспішайте – новинка” й „Інформація”. Миколаївською ОБЮ було проведено майстер-клас „Методика формування позитивного іміджу сучасної бібліотеки”.

Одним із результатів розвитку інформаційного середовища є можливість реалізації багатьох видів професійної діяльності в Інтернеті. Бібліотеки вже протягом тривалого часу використовують мережеве середовище як основу для розподіленої каталогізації, спільного доступу до он-лайнових ресурсів, формування корпоративних електронних інформаційних масивів.

Однією з найперспективніших форм розвитку довідково-бібліографічної діяльності бібліотек у сучасних умовах, коли реальний користувач поступається позицією користувачеві віртуальному, вважається віртуальна служба. В Україні діє корпоративна служба „Віртуальна бібліографічна довідка: об’єднана довідкова служба бібліотек України”. Наша бібліотека, на жаль, ще не входить до цієї корпорації. Довідки ми виконуємо самостійно, і, як правило, складні.

http://4uth.gov.ua/resursy/index.htm

http://4uth.gov.ua/library_science/8virt_proekt.htm

95 % обласних бібліотек для юнацтва сьогодні мають доступ до Всесвітньої мережі. Спираючись на досвід кращих бібліотек України й іноземних держав, юнацькі бібліотеки намагаються знайти і свою нішу в інформаційному просторі, адаптуватися до умов комунікативного середовища, що швидко змінюється. Важливим у цій справі стає питання про професійно грамотне подання електронних продуктів та послуг бібліотеки у глобальній мережі. Сьогодні власні сайти мають 14 обласних юнацьких бібліотек (http://4uth.gov.ua/libraries_for_youth/addresses.htm). Компоненти сайтів характеризуються великою різноманітністю: інформація про бібліотеку, новини, краєзнавча інформація, он-лайнові електронні каталоги, бібліотечно-довідкові сервіси (віртуальна довідка, електронна доставка документів), інтерактивні форми спілкування (форуми, гостьові книги, опитування) тощо. ДБУ для юнацтва на своєму сайті (www.4uth.gov.ua) веде базу даних „Якщо Ви потребуєте допомоги”, надає багато іншої корисної інформації.

Рівненська ОБЮ за фінансової підтримки Міжнародного фонду „Відродження” створили інформаційний портал „Молодь Рівненщини” (http://www.molody.ukrwest.net/). Ресурс цікавий тим, що надає постійно оновлюючу інформацію про молодіжний рух, діяльність молоді у різних сферах, програми, базу даних „Навчальні заклади”.

            Проте, хочу повернутися до діяльності ДБУ для юнацтва.

Щороку ми проводимо конкурс „Квітни, мово, зірнице слова”. Успіх його в тому, що він прививає любов і повагу до державної мови, сприяє патріотичному і толерантному вихованню молоді, культурному і духовному досягненню українського народу, всіх націй і народностей, які проживають на території України, пошуку і розкриттю талантів.

Положение о 8-м конкурсе (укр):

http://www.4uth.gov.ua/contests/language_position2006.htm

Результаты: http://www.4uth.gov.ua/contests/language2006.htm

Міжнародний конкурс-вікторина „Що я знаю про Грузію”. Партнером у проведенні стала Академія духовного єднання народів світу за участі Міжнародного дитячого фонду „Вундеркінд” (Грузія, де відбувся конкурс „Що я знаю про Україну”).

Шість переможців конкурсу відвідали Грузію, де відбулася церемонія нагородження цінними подарунками від фонду „Вундеркінд”.

Підтримку конкурсу здійснили Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, МОіН України, МКіТ України, Держкомтелерадіо України, Посольства Грузії і України, Асоціація міст України.

Конкурс: http://www.4uth.gov.ua/contests/ukraine-georgia_position2006.htm

Результати: http://www.4uth.gov.ua/contests/ukraine-georgia_winners2006g.htm

            http://www.4uth.gov.ua/contests/ukraine-georgia_winners2006u.htm  

„Європейський тиждень проти насильства” – виставка, презентація і відеоперегляди. Спільно з організацією „Міжнародна амністія в Україні”.

http://www.4uth.gov.ua/news/no_racism.htm

„Про Литву з любов’ю” – виставка фото і художніх робіт литовської общини в Україні.

„Столиці Європейських країн” – книжкова виставка.

http://4uth.gov.ua/events/lithuania_exhibition.htm

http://www.4uth.gov.ua/exhibitions_books/inostr_capital.htm

Діалог культур в електронних ресурсах бібліотеки. Віртуальні подорожі Францією, Польщею.

http://www.4uth.gov.ua/proects/france/france_rus.htm

http://4uth.gov.ua/proects/poland/index.htm

Толерантність. Цей проект ДБУ для юнацтва реалізується за кількома напрямками: розповсюдження інформації, що сприяє пізнанню власної культурної спадщини, глибокому дослідженню своїх коренів, щоб знати і розуміти свій народ і вміти згідно представ


Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації

  1. Розділ 1
  2. Розділ 2
  3. Розділ 3
  4. Розділ 4
  5. Розділ 5
  6. Розділ 7
  7. Розділ 8
  8. Розділ 9
  9. Розділ 10

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше