ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Світло землі Подільської…»
ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в публікаціях

Версія для друку

1986

250. Гнезділов Л. Книги – на допомогу: [День інформації провед. від. обслуг. працівників сіл. госп-ва ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в обл. агропром. ком.] // Вінниц. правда. – 1986. – 26 листоп.       

251. Дьяконова Р., Зубалій Л. Зерна знань – врожай набутків: [Досвід від. обслуг. працівників сіл. госп-ва б-ки щодо інформ. забезп. спеціалістів РАПО. Є фото] // Соц. культура. – 1986. – № 3. – C. 10-12.

252. [Фото висадженого в повітря нім.-фашист. окупан-тами приміщення Вінниц. обл. держ. б-ки ім.К.А.Тімірязєва. 1944 р.] // Історія застерігає – К., 1986. – С. 165.

253. Литвинов В. Клуб книголюбів [при б-ці] // Комс. плем’я. – 1986. – 15 листоп.

254. Лучко А. Зрослі потреби бібліотек: [Пропоз. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва до проектів парт. і держ. док., спрямованих на забезп. якісної роботи б-к] // Вінниц. правда. – 1986. – 15 січ.

255. Мельник Н. «Земледухи»: [Прем’єра кн. укр. письм. М.Рябого в б-ці] // Комс. плем’я. – 1986. – 1 трав.

256. Мельник Н. День інформації [для читачів б-ки. Нові надходження кн.] // Комс. плем’я. – 1986. – 13 лют.

257. Мельник Н. До записника краєзнавця [календар “Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1986 р.” – вид. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Комс. плем’я. – 1986. – 21 січ.

258. Мельник Н. Виставка в читальному залі [від. мистец. картин вінниц. худож. Л.Дідура] // Комс. плем’я. – 1986. – 15 берез.

259. Михайленко Н. Як добрі друзі: [Про від. л-ри інозем. мовами та гурток пол. мови при ньому] // Комс. плем’я. – 1986. – 30 серп.

260. [Нова експозиція кн. до 64-річчя утворення Союзу РСР в чит. залі б-ки. Фото] // Вінниц. правда. – 1986. – 30 груд.

261. Петрович В. В гостях у “Тімірязєвки”: [Фоторе-портаж з б-ки] // Комс. плем’я. – 1986. – 13 берез.

262. Рабенчук В. Головний герой – народ: [Обгово-рення роману М.Рябого “Земледухи” в б-ці] // Вінниц. правда. – 1986. – 10 лип.

263. Семенюк О. На вістрі атак: [Прем’єра кн. Г.Л.Ляшука “Партизанський комісар”, присвяч. С.Т.Стехову, ветерану громад. та ВВВ, учаснику військ. параду в м.Москві 7 листоп. 1941р. і Параду переможців у черв. 1945 р., відбулася в б-ці] // Комс. плем’я. – 1986. – 24 лип.

264. Творчим зв’язкам міцніти: [Діяльн. нар. ун-ту “Книга і суспільство” для бібл. працівників м.Вінниці, що діє при ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1986. – 31 жовт.

265. Тимощук Л. Посвята в бібліотекарі: [Зав. міськ. абонементом щодо урочистостей в ОУНБ] // Комс. плем’я. – 1986. – 27 листоп.

266. Тимощук Л., Подря М. Ау, книго!: [Про боржників б-ки] // Вінниц. правда. – 1986. – 17 трав.

267. Хроніка доби: [Є інформація про ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1986. – 25 жовт.

268. Шпильова Л. Музика для всіх: [Про діяльність від. мистец.] // Вінниц. правда. – 1986. – 5 серп.

269. Якби я був делегатом...: [Комс. життя первин. орг. б-ки] // Комс. плем’я. – 1986. – 18 груд.

 

1987

270. Бойко Л. Корисний урок спілкування: [Спіл. семінар працівників парт., держ., мас. і профспілк. б-к обл. з питань екон. і політ. освіти трудящих. Серед організаторів заходу – ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Соц. культура. – 1987. – № 1. – C. 35.

271. Бредун В. Уникальные листовки [на кн. вист. до 70-річчя Великого Жовтня в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Правда Украины. – 1987. – 31 июля.

272. Володина Н. Вечером после работы: [Рішення житл. питання в колективі б-ки] // Библиотекарь. – 1987. – № 9. – C. 51.

273. Гайдайчук О. Щоб обрати правильну стежину: [Профорієнтац. робота установи] // Комс. плем’я. – 1987. – 20 серп.

274. Кам’яний Б. Все про пам’ятники: [«Пам’ятники історії та культури Вінницької області» у наук.-допом. бібліогр. покажч., вид. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1987. – 15 січ.

275. Клепко В. [Фото працівників ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва у гуртожитку] // Вінниц. правда. – 1987. – 11 квіт.

276. Красный библиотекарь. Декабрь 1927: [Із архіву. В т.ч. про перебування групи укр. письм. у Вінниц. центр. б-ці ім.К.А.Тімірязєва] // Библиотекарь. – 1987. – № 12. – C. 25.

277. Литвинов В. В пошуку дороги: [Засід. клубу книголюбів присвяч. обговоренню роману Ч.Айтматова “Плаха” в б-ці] // Комс. плем’я. – 1987. – 10 лют.

278. Литвинов В. Вічне, як хліб: [Прем’єра кн. укр. письм. Л.Т.Пастушенка “Вічний хліб” в б-ці. Є фото] // Комс. плем’я. – 1987. – 6 черв.

279. Лучко А. Потяг до історичної книги: [Роздуми дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про роль іст. кн. у вихованні людей] // Вінниц. правда. – 1987. – 25 груд.

280. Лучко А., Карягіна М. Створити належні умови [Про необхідність забезп. книгосховищем ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1987. – 12 груд.

281. Мар’янчук С. Для зручності читачів [б-ки впро-вадж. нової класиф. ББК] // Вінниц. правда. – 1987. – 21 лип.

282. Махінчук М. Бібліотеки і перебудова: З респ. наради в Кіровограді: [Із виступу А.Й.Лучка] // Соц. культура. – 1987. – № 5. – C. 30-31.

283. Мельник В. Вічно живий: [Про рідкісні вид. творів О.С.Пушкіна у фондах б-ки // Вінниц. правда. – 1987. – 10 лют.

284. Мельник В. Книги про Кармалюка: [“Устим Кармалюк” – бібліогр. покажч., вид. б-кою] // Комс. плем’я. – 1987. – 14 лют.

285. Михайленко Н. “Хотим вырастить сад”: [Про роботу жін. ради б-ки] // Библиотекарь. – 1987. – № 6. – C. 14-16.

286. Паламарчук В. Листівки революційних років [на вист. в б-ці] // Робітн. газ. – 1987. – 20 серп.

287. Про присвоєння тов. Лучку А.Й. [дир. Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] почес. звання “Засл. працівник культури Укр. РСР”: Указ Президії Верховн. Ради УРСР. 11 груд. 1987 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1987. – № 51. – C. 847.

288. Турбота про людину [в б-ці] // Вінниц. правда. – 1987. – 28 трав.

289. [Фото Г.Г.Подруцької, зав. від. інформації з питань культури і мистец. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є інформація про її роботу] // Вінниц. правда. – 1987. – 21 листоп.

290. [Фото Т.О.Марчук – працівника від. мистец. б-ки] // Вінниц. правда. – 1987. – 16 груд.           

291. Шпильова Л. Більше принциповості, наступаль-ності: [Зав. від. краєзн. л-ри щодо актуальності висвітлення матеріалу на стор. газ. «Вінницька правда»] // Вінниц. правда. – 1987. – 25 черв.

 

1988

292. Библиотекарь Н.Михайленко [сектору л-ри інозем. мовами. Є фото] // Библиотекарь. – 1988. – № 3. – C. 3.

293. Гасюк В. Орієнтир на творчість: [“Круглий стіл” в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про роль інженера на вир-ві] // Вінниц. правда. – 1988. – 6 груд.

294. Мельник В. Повернуті з небуття... [кн. із спец. фонду б-ки у заг. користування. Є фото] // Комс. плем’я. – 1988. – 6 листоп.

295. Мрочко О. Іти до людей: [Заст. дир. з внутр. роботи ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про звіт колективу перед читачами] // Комс. плем’я. – 1988. – 2 квіт.

296. Мрочко О. Повернені із спецфондів...: [Щодо “реабілітації” кн.] // Вінниц. правда. – 1988. – 17 серп.

297. На службі технічного прогресу [колектив від. техн. л-ри б-ки, котрий очолює Є.І.Борачук. Є фото] // Вінниц. правда. – 1988. – 9 січ.

298. Повернулись книги з небуття [із спец.фонду б-ки до читачів] // Молодь України. – 1988. – 26 листоп.

299. Рекрут Я. Книги воскреслі з небуття: [Л-ра із спец.фонду обл. книгозбірні ] // Робітн. газ. – 1988. – 3 груд.

300. Тимощук Л. Атеїсти за “круглим столом”: [Зав. міськ. абонементом про захід в б-ці] // Вінниц. правда. – 1988. – 8 лип.

301. Червінчук І. Варвари з дипломами: [Про боржників б-ки] // Комс. плем’я.– 1988. – 5 трав.

 

1989

302. Зустріч з читачами [в б-ці. Прем’єра зб. “Разглаше-нию не подлежало” про чекістів Вінниччини] // Комс. плем’я. – 1989. – 21 груд.

303. Лучко А. Ми за, але...: [Пропоз. дир. б-ки щодо ідеї створення Асоц. бібліотекарів УРСР] // Культура і життя. – 1989. – 21 трав. – C. 3.

304. Лучко А. Хоч і не варвари, але...: [Пробл. бібл. галузі обл.] // Рад. Україна. – 1989. – 18 берез.

305. Мельник В. Екологія – проблема № 1: [“Круглий стіл” в б-ці] // Комс. плем’я. – 1989. – 8 черв.

306. Мельник Н. Шана Кобзареві: [Реком. бібліогр. список л-ри і грамзаписів, вид. б-кою до 175-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка] // Комс. плем’я. – 1989. – 18 берез.

307. Петров П. “Черізетто – це просто вишенька”: [Про есперанто-клуб в б-ці] // Комс. плем’я. – 1989. – 11 лют.

308. [Пробл. розміщення нових надходжень у Вінницькій ОУНБ. Фото Н.М.Барашивець – голов. бібліотекаря від. комплектування] // Вінниц. правда. – 1989. – 29 лип.

309. Строки из писем: [Із листа А.Й.Лучка про введ. в бібл. практику плат. послуг] // Актуальные вопросы библи-отечной работы. – М., 1989. – С. 30-38.

310. Цифри і факти: [Мережа та кадри б-к обл., в т.ч. обл. книгозбірні] // Комс. плем’я. – 1989. – 4 лют.

 

1990

311. Лицарі – на всі віки: [“Круглий стіл” в ред. нищезазна-ченої газ., присвяч. 500-річчю укр. козацтва і участь у ньому Л.М.Шпильової, зав. від. краєзн. літ.] // Вінниц. правда. – 1990. – 3 серп.

312. Лучко А. Не панацея, но шанс: [Про роботу б-ки в нових умовах господарювання] // Библиотекарь. – 1990. – № 12. – C. 19-22.

313. Лучко А. Не чекаючи вказівок з гори: [Щодо запровадження нової системи господарювання в установі] // Соц. культура. – 1990. – № 8. – C. 8-9.

314. Лучко А. Пора нарешті вирішувати: [Пробл. галузі обл.] // Вінниц. правда. – 1990. – 25 трав.

315. Мельник В. «Мир вашому дому»: [“Круглий стіл” в б-ці, присвяч. основним християн. напрямкам] // Молодь України. – 1990. – 4 лют.

316. Обласна рада ВТВР: [Відкр. консультац. пункту у від. техн. л-ри] // Вінниц. правда. – 1990. – 23 черв.

317. Повернуті з небуття: [Засід. клубу “Відкрита сторінка” на тему: “Повернуті імена української літератури” в б-ці] // Комс. плем’я. – 1990. – 11 листоп.

318. Руденко В., Площанська Л. Екологія культури і навколишнього середовища: [Засід. ”круглого столу” представ-ників інтелігенції Вінниці і участь у ньому М.М.Найдер, зав. наук.-метод. від. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1990. – 7 берез.

319. Руденко В. Скарбниці пам’яті та їх господарі: [З передвиб. прогр. А.Й.Лучка, канд. у депутати обл. ради] // Вінниц. правда. – 1990. – 1 берез.

 

1991

320. Лауреати року: [А.Й.Лучко – дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва серед лауреатів творч. конкурсу 1990 р.] // Укр. культура. – 1991. – № 1. – C. 38.

321. Лугова А. “Подільськими шляхами поета”: [Про кн. вист. “Т.Г.Шевченко і Вінниччина” в б-ці] // Вінниц. правда. – 1991. – 23 трав.

322. Лучко А. Не панацея, но шанс...: [Пробл. б-к в період ринк. економіки] // Камертон-Ікс. – 1991. – Жовт. (№ 18).

323. Лучко А. Чим зарядити акумулятор історії: [Щодо пробл., які виникли перед установою після росту цін на газ. та журн.] // Панорама. – 1991. – 9 квіт.

324. Чепугов И. Спасайте книги: [Пробл. зберігання л-ри в б-ці] // ПИК. – 1991. – Нояб. (№ 1).

325. Шпильова Л. Організація краєзнавчої роботи у Вінницькій обласній науковій бібліотеці ім.К.А.Тімірязєва: [Інформ. зав. від. краєзн. л-ри] / ВДПІ ім.М.Островського // Тези доповідей десятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1991. – C. 63-64.

 

1992

326. Авраменко Г.М. Пізнай себе через книги: [Інтерв’ю] // Подолія. – 1992. – 7 квіт.

327. Вікторов В. «І в звуках пам’ять відгукнеться»: [Про святк. вечір у б-ці до 150-річчя від дня народж. М.В.Лисенка] // Подолія. – 1992. – 28 берез.

328. Діаспора пам’ятає прабатьківщину: [Зустріч пані О.Фасцімане, гості з Америки, з чл. орг. «Просвіта» в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. вісті. – 1992. – Черв. (№ 19).

329. Л.К. Обласній адміністрації тісно у власних апарта-ментах: [Про наказ представника Президента в обл. М.Дідика звільнити щойно надану ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва частину приміщення колиш. обл.виконкому] // Резонанс. – 1992. – Черв. (№ 11).

330. Лучко А. Крізь товщу консерватизму: [Роздуми дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про пробл. б-к] // Камертон-ікс. – 1992. – 26 листоп. – C. 2.

331. Орленко А. Храм науки сменил Советскую власть: [Про передачу частини приміщення облвиконкому б-ці] // Земля Поділ. – 1992. – 7 жовт.

332. Сенкевич Г. “Дивний світ Сальвадора Далі”: [Засід. клубу “Відкрита сторінка” в б-ці] // Подолія. – 1992. – 19 берез.

333. Станович М. Хай не збідніє рука щедрого: [Вечір-зустріч садоводів-городників в б-ці] // Вінниччина. – 1992. – 6 листоп.

334. Цимбалюк П. Бібліотека чи хата-читальня: [Пробл. відродж. і розв. бібл. справи в обл.] // Камертон-ікс. – 1992. – 12 листоп.

335. Цимбалюк П. Усе про Україну, про її національних героїв: [Інтерв’ю] // Подолія. – 1992. – 22 жовт.

336. Чорногуз Я. Краща книга року: [Захід в б-ці] // Укр. культура. – 1992. – № 8-9. – C. 26-27.

337. Шафранська Ю. Де взяти шпаги д’Артаньяну?: [Про семінар бібліотекарів у м.Житомирі, зокрема щодо виступу А.Й.Лучка] // Культура і життя. – 1992. – 22 лют.

 

1993

338. Авраменко Г.М. Інформаційно-бібліографічна робота бібліотек в умовах переходу до ринку [в т.ч. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Камертон-ікс. – 2003. – 26 берез. (№11). – С. 8.

339. Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 480 с.

Із змісту:

Авраменко Г.М. – С. 106, 444, 445, 446;

Цимбалюк П.І. – С. 106, 445;

Шпильова Л.М. – С. 106, 134, 364, 402, 442, 445, 446;

Шлеймович М.С. – С. 446.

340. Бібліотеки і розвиток культури та духовності на Вінниччині: Матеріали конф. бібл. працівників / Обл. упр. культури. – Вінниця, 1993. – 62 с.

Із змісту:

Ільчук М. Бібліотеки і розвиток культури на Вінниччині. – С. 3-4;

Циганюк В. Бібліотечний маркетинг. – С. 5-8;

Лучко А. Проблеми формування фондів бібліотек. – С. 9-14;

Шпильова Л. Роль бібліографа-краєзнавця ЦБС в організації краєзнавчої роботи. – С. 30-32;

Авраменко Г. Інформаційно-бібліотечна робота бібліотек в умовах переходу до ринку. – С. 33-35;

Карягіна М. Робота з читачем чи робота для читача? – С. 44-46.

341. Бульба Т.С. З історії діяльності Вінницької філії Всенародної бібліотеки ВУАН // Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства: Тези Всеукр. наук. конф. 22-24 верес. 1993 р. / КДІК. – К., 1993. – С. 71-75.

342. Гульчак Н. Є у Вінниці “Хроніка світу”: [Пробл. б-ки, пов’язані із збереженням фонду] // Панорама. – 1993. – 18 серп.

343. Зберігається у Вінниці: [У фондах ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва серед унік. вид. – “Хроніка світу”, періодика часів УНР] // Демокр. Україна. – 1993. – 13 жовт.

344. Лазаренко В. Нам істину шукати: [Творча лабора-торія для бібліографів-краєзнавців на базі б-ки] // Камертон-ікс. – 1993. – 7 трав.

345. Лучко А. І книга – в дефіциті: [Пробл. формув. кн. фондів] // Вінниччина. – 1993. – 28 груд.

346. Лучко А. Потрібна все-таки еволюція: [Відповідь дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва на ст. С.Кваші “Чи потрібна революція в бібліотеці” (Камертон-ікс. – 1993. – 23 квіт.)] // Камертон-ікс. – 1993. – 16 лип. – C. 2.

347. Лучко А.Й. “За Стусом вічно буде плакати Вкраїна”: [Захід в б-ці] // Вінниччина. – 1993. – 21 січ.

348. Лучко А.Й. Шпильова Л.М. Продовження Він-ницькою ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва традицій бібліографічної діяльності Вінницької філії Всенародної Бібліотеки ВУАН // Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні: Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Рівне, 1993. – С. 97-98.

349. Семашко В. Думи на полотні: [Вист. В.Рибачука, вінниц. худож., в б-ці] // Подолія. – 1993. – 4 лют.

350. Сенкевич Г., Якущенко А. Жіноча проза з глибини віків до сьогодні: [Комплекс кн.-ілюстр. вист. в б-ці] // Камертон-ікс. – 1993. – 12 берез. – C. 10.

351. Сидорова О. Йдемо до Стуса: [Вшанування пам’яті В.Стуса в б-ці] // Вінниц. газ. – 1993. – 28 січ.

 

1994

352. Боценко Л. Скарби духовності: [Вист. рідкісних кн. з фондів ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва та творів поділ. нар. іконопису з приватних зібр.] // Вінниц. правда. – 1994. – 16 груд.

353. Леонідов Л. Бабелівські читання [в б-ці] // Вінниц. газ. – 1994. – 26 серп.

354. Лучко А. “Узаконений” грабіж: [Дир. б-ки про госп. пробл. установи] // Вінниччина. – 1994. – 15 січ.

355. Малиновський В. Мандрівка в минуле: [Вист. “Архітектурна спадщина Вінниччини” в б-ці] // Вінниччина. – 1994. – 4 черв.

356. Тимощук Л. Спадщина Д.С.Бортнянського поверта-ється до нас: [Засід. клубу “Відкрита сторінка” в б-ці] // Камертон-ікс. – 1994. – 21 квіт. – C. 8.

 

1995

357. Виставка «Бібліотеки і націонільно-культурне відродження»: [А.Й.Лучко, дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва – учасник респ. наук.-практ. конф. у м.Полтава. Є фото] // Укр. культура. – 1995. – № 2. – C. 11.

358. Лисий А. Звичайна виставка незвичайних книг [“Християнські конфесії Поділля” у від. краєзн. л-ри] // Вінниц. газ. – 1995. – 30 берез.

359. Лучко А.Й. Бібліотека потопає в морі бездуховності: [Про стан бібл. справи в Україні, в т.ч. обл.] // Демокр. Україна. – 1995. – 4 листоп.

360. Найбільша книгозбірня області [ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Про роботу установи] // Камертон-ікс. – 1995. – 27 квіт. – C. 3-4.

361. Незабутнє: [Про вид. б-ки Гіркий був келих життьовий”, бібліогр. покажч.] // Панорама. – 1995. – 9 серп.

362. Пам’яті Володимира Висоцького: [Літ. вечір організ. обл. упр. культури та ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Панорама. – 1995. – 15 листоп.

363. Тимощук Л. Третя книга Галини Смолякової [“И в стольких жила зеркалах” та кн. С.Травневої (Єлисеєвої) “Із невідомості спішу” презентувалися в клубі “Відкрита сторінка” б-ки. Є фото] // Подолія. – 1995. – 15 серп.      

364. Тимощук Л. У колі друзів «Відкритої сторінки»: [Зав. міськ. абонементом про літ.-мистец. клуб при б-ці] // Він-ниччина. – 1995. – 4 лип.

365. “Я люблю ідіш”: [Свято євр. мови в б-ці] // Віта. – 1995. – 20 лип. – C. 2.

 

1996

366. Вільчинська О. За мною стояла Україна: [Вечір-реквієм, присвяч. пам’яті В.Стуса в б-ці] // Панорама. – 1996. – 27 січ.

367. Воронюк О. Герой на годину: [Жарт-оповіданка про Героя Рад. Союзу І.М.Філіповського, колиш. дир. обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц газ. – 1996. – 19 берез.

368. Все про українську поезію: [Цикл кн. вист. в б-ці] // Подолія. – 1996. – 12 листоп.

369. Есенинские чтения [в б-ці] // Резонанс. – 1996. – Листоп.-груд. – C. 7.

370. Лучко А. Бібліотекам перекривають кисень: [Про ситуацію в бібл. справі Вінниччини] // Вінниччина . – 1996. – 14 трав.

371. Лучко А. Духовний потенціал бібліотекаря: проблеми його формування: [Виступ дир. установи на конф. «Проблеми культури і духовності в суспільстві та шляхи їх вирішення”, яка відбулася у Вінниці] // Камертон-ікс. – 1996. – Січ. (№ 1). – C. 2.

372. Родінкова В. Костьол, підземелля, монахи і все-все! У новій книзі історика А.Лисого: [Презентатація кн. «Вінницький капуцинський монастир», науковця каф. історії ВДПІ, в б-ці] // Вінниц. відом. – 1996. – 24 жовт. – C. 5.

 

1997

373. Арсенчук Т. Газетний вернісаж: [Вист. “Нові видання” у чит. залі газ. періодики] // Вінниц. газ. – 1997. – 20 лют.

374. Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва: [З бібліогр. покажч. “Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1997 р.” До 90-річчя] // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 2. – C. 34-35.

375. Єлисеєва С. “Відкритій сторінці” – 10 років: [Про клуб при б-ці] // Панорама. – 1997. – 19 берез.

376. З ювілеєм тебе, “Тімірязєвко”!: [90-річчя від дня заснування] // Камертон-ікс. – 1997. – Квіт. (№ 4-б).

377. Ковтонюк І. [Про кн. вист. “З історії друку на Він-ниччині ХХ ст.” в б-ці] // Україна молода. – 1997. – 7 лют. – C. 8.

378. Кривий О. Ювілейна виставка: [“З історії друку на Вінниччині ХХ ст.” у від. краєзн. л-ри ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 1997. – 23 січ.

379. Лучко А. «Книги – морська глибина...»: [Інтерв’ю дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва з приводу 90-річчя установи. Є фото] / Кор. А.Степаненко // Вінниц. газ. – 1997. – 15 лют.

380. Лучко А. Народитись – платити, отримувати книгу – платити...: [Інформ. про платні послуги] / Кор. О.Вільчинська // Панорама. – 1997. – 8 лют.

381. Лучко А.Й. Обласній скарбниці знань – 90: [З історії установи] // Подолія. – 1997. – 13 лют.

382. Матвієнко А. Колективу Вінницької державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва: [Вітання голови облдержадм. до 90-річчя б-ки] // Вінниччина. – 1997. – 18 лют.

383. Мельник В. А поїзд пішов..: [Думки авт. про ст. В.П.Воловика та О.В.Воловик “Революційний рух 1917 р. на Він-ниччині” в щоріч. календарі Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1997 р.”, вид. б-ки] // Вінниц. відом. – 1997. – 30 січ. – С. 7.

384. Мирончак Н. Чи загрожує голод людству?: [Презен-тація в б-ці моногр. укр. вчен. А.Бабича “Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси”, з участю авт.] // Земля Поділ. – 1997. – 31 січ.

385. Пічкур Д. “Народе мій, до тебе я ще верну”: [Стусів. читання в б-ці] // Вінниччина. – 1997. – 18 січ.

386. Площанська Л. Директор, в якого найбільше багат-ство – книги: [До 60-річчя від дня народж. А.Й.Лучка] // Він-ниччина. – 1997. – 13 груд.

387. Площанська Л. До свята – ще б оптимізму та підтримки: [Про колектив б-ки з нагоди її 90-річчя. Є фото] // Вінниччина. – 1997. – 18 лют.

388. Подарунок від пані Марії [Барабаш-Темпл, канад. українки. Вид. “Українські народні мелодії” в 11 т. передано до б-ки] // Вінниччина. – 1997. – 14 листоп.

389. Рекрут Я. Комора людських знань: [До 90-річчя з часу заснування ОУНБ] // Робітн. газ. – 1997. – 19 лют.

390. Середюк В. Вивчайте світові земельні ресурси: [Презентація кн. А.Бабича “Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси” в б-ці] // Бізнес-контакт. – 1997. – 3 трав. – C. 6.

391. Скрипник В. Подарунок від класика [М.М.Коцюбинського] // Голос України. – 1997. – 22 лют. – C. 5.

392. Тобілко А. Конкретні плоди співпраці з громад-ськими організаціями: [Заходи в б-ці та інш. установах Вінниці до дня народж. В.Стуса] // Нар. армія. – 1997. – 22 січ. – C. 2.

393. Чабан О. До ювілею – ще б підтримку: [90-річчя ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Уряд. кур’єр. – 1997. – 4 берез. – C. 9.

 

1998

394. Авраменко Г. Вітчизняних товаровиробників підтримає... бібліотека: [Зав. наук.-бібліогр. від. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про День інформації] // Бізнес-контакт. – 1998. – 17 квіт. – C. 2.

395. Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. праці НБУВ. – К., 1998. – Вип. 1. – 483 с.

Із змісту:

•    Дубровіна Л.А., Зубкова Н.М. З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України (1920). – С. 26-28;

•    Грановський Б.В., Соломонова Т.Р., Шлеймович М.С. Вінницька філія Всенародної бібліотеки при УАН (ВУАН): фундація, діяльність, здобутки (1920-1930). – С. 29-38.

396. В.І. Проблеми “Тімірязєвки” [коментує А.Й.Лучко – її дир.] // Вінниц. відом. – 1998. – 26 листоп. – C. 4.

397. Відзначення Дня бібліотек в обласній бібліотеці ім.К.А.Тімірязєва: [Є фото працівників б-ки: Л.Кушнір, О.Когут, В.Гриценко, А.Якущенко] // Вінниц. газ. – 1998. – 6 жовт.

398. Вільчинська О. І древні, і сучасні видання: [Вист. «Історія книги – історія людства” в б-ці] // Панорама. – 1998. – 27 трав.

399. Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва: Путівник. – Вінниця, 1998. – 6 с.

400. Вінниччина вшановує О.Гончара [укр. письм. Про вечір в б-ці] // Літ. Україна. – 1998. – 21 трав. – C. 2.

401. Гнатюк Н. Він дивиться нам в очі з вічності: [Літ. вечір до 80-річчя з дня народж. О.Гончара відбувся в б-ці] // Панорама. – 1998. – 23 трав.

402. Говорухин Л. «Тимирязевка»: 50 на 1: [Пробл. колективу б-ки у зв’язку із затримкою виплати йому зарплатні та зношеністю матер.-техн. бази установи. Є фото споруди] // Тумба. – 1998. – 28 дек.-3 янв. – C. 2.

403. Головко Н. Свято хранителів книги: [Всеукр. день б-к. Про роботу колективу ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. відом. – 1998. – 1 жовт. – C. 7.

404. Гордійчук П. У четвертому вимірі обслуговує своїх читачів Вінницька ОУНБ // Бізнес-контакт. – 1998. – 10 квіт. – C. 5.

405. Зубкова Н.М. Как живешь, областная библиотека? // Вінниц. відом. – 1998. – 28 берез. – C. 1, 2.

406. Ковальський Т., Зубкова Н. Останній автограф Олеся Гончара: [Літ. вечір, присвяч. 80-річчю від дня народж. укр. письм., відбувся в б-ці] // Вінниц. відом. – 1998. – 21 трав. – C. 22.

407. Ласкава Л., Зубкова Н. Українському книгодруку-ваню 1000 літ: [День інформації “Історія книги – в історії людства” проведено в б-ці] // Новини Вінниччини. – 1998. – 14 трав. – C. 1.

408. Лучко А. “Вшановуємо її велич – Книгу”: [Бесіда з дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] / Кор. Є.Станіславська // Подолія. – 1998. – 29 верес.

409. Лучко А. Бібліотеки – врятована казка?: [Інтерв’ю] / Кор. Н.М.Зубкова // Вінниц. відом. – 1998. – 15 січ. – C. 5.

410. Лучко А. Варварство і шляхетність: [Про нові надходження до б-к обл., одержані в подарунок від вид-ва «Либідь»] // Культура і життя. – 1998. – 11 лют.

411. Макарова О., Зубкова Н. Віки творилась україн-ська мова. І вона варта поваги і любові: [Про кн. вист. “Віки творилась українська мова” в чит. залі б-ки] // Вінниц. газ. – 1998. – 19 листоп.

412. Мельник В., Зубкова Н. Бібліотека – це не тільки книги: [Щодо роботи від. л-ри з питань мистец.] // Вінниц. відом. – 1998. – 16 лип. – C. 11.

413. Мирончак Н., Зубкова Н. Ще одним святом стало більше: [Про діяльн. від. с.-г. л-ри з нагоди Всеукр. дня б-к] // Земля Поділ. – 1998. – 25 верес. – C. 4.

414. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991-1995 рр. – К., 1998. – 135 с.

Із змісту:

•    Про наук.-практ. конф. “Сільська бібліотека: проб-леми й перспективи” 1994 р. в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва]. – С. 41, 125;

•    [Дослідж. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва щодо укомплек-тованості фондів б-к обл. творами репрес. письм. України, в т.ч. Вінниччини та укр. діаспори]. – С. 54-55.

415. Останні сюжети літніх днів: [Про вист. нових кн.”Портретна галерея філософів”, котрі надійшли до фондів б-ки] // Подолія. – 1998. – 23 лип.

416. Рекрут Я. Рідкісні видання – у подарунок бібліотеці [від сім’ї Сергієнків та Л.М.Шпильової, колиш. заст. дир.] // Робітн. газ. – 1998. – 29 жовт.

417. Тиждень бібліотеки: [Заходи колективу ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, приуроч. до першого Всеукр. дня б-к] // Подолія. – 1998. – 24 верес.

418. Федорченко Н. Тисячоліттю українського літопи-сання та книгодрукування присвячується... [день інформ. та вист. «Історія книги – історія людства» в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. Є фото.] // Вінниц. газ. – 1998. – 19 трав.

419. Фещук М., Зубкова Н. Зустріч з читачами “Українського слова” у Вінниці: [Презентація часопису в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Укр. сл. – 1998. – 26 листоп. – C. 1, 5.

 

1999

420. Бібліотека на рубежі ХХІ століття: Матеріали обл. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1999. – 84 с.

Із змісту:

•    Левицький А. Привітання учасників конференції. – С. 3-4;

•    Гарбулінський С. Бібліотеки області: стан, проблеми та перспективи діяльності. – С. 5-7;

•    Морозова Н. Бібліотека третього тисячоліття. – С. 8-10;

•    Руснак І. Сучасна бібліотека: погляд науковця: [Канд. філол. наук, доц. каф. укр. л-ри ВДПУ ім.М.Коцюбин-ського про ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, як потуж. центр, що впливає на розв. літ. освіти на Вінниччині]. – С. 11-12;

•    Романченко Л. Інформаційне забезпечення підприємств АПК. – С. 14-15;

•    Коваль С.Ф. Відділ технічної літератури обласної наукової бібліотеки. Погляд в майбутнє. – С. 16-17;

•    Дорошкевич Н. Каталоги – інформаційне ядро бібліотеки. Їх роль і значення в період комп’ютеризації бібліотек. – С. 17-19;

•    Якущенко А. 2000-ліття Різдва Христового. Шляхи взаємодії з різними конфесіями в контексті сучасності. – С. 31-33;

•    Ніколаєць О.Г. Бібліотечне краєзнавство: пошуки, досвід, проблеми. – С. 37-39;

•    Голоскевич О. Повернуті імена: [Зав. Вінниц. район. б-кою про іст.-краєзн. роботу, зокрема бібліогр. вид. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва]. – С. 41-43;        

•    Чупира Л. Клуб за інтересами запрошує. – С. 47-48;

•    Циганюк В.Ф. Сільська бібліотека. – С. 51-54;

•    Марченко Т. Міркування до проблеми “Бібліотека і освіта”. – С. 61-62;

•    Савченко Г. Бібліотечні фонди: джерела комплек-тування і проблеми збереження: [Дир. Козятин. ЦБС про систему книгопостачання, зокрема надходження л-ри від ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва]. – С. 69-71;

•    Ревус Н.П. Комплектування іноземною літературою: проблеми, перспективи. – С. 71-73;

•    Когут О. Сучасні проблеми збереження бібліотеч-них фондів. – С. 73-74.

421. Бойко Л. Приємна новина: [Бібліотекар чит. залів про новий наук.-метод. журн. «Українська література в загальноосвітній школі», який передплачує б-ка] // Сл. педагога. – 1999. – № 2. – C. 9.

422. Глібов Б. Присвячувалось Афгану: [Презентація кн. А.Гончара “Ми пройшли Афган”, військ. ж-ста.] // Панорама. – 1999. – 29 груд.

423. Головко Н. Добрий приклад: [Кн. для б-ки від дир. міськ. ЦПКіВ ім.Горького В.М.Талесника] // Вінниц. газ. – 1999. – 8 лип.

424. Гусак О., Зубкова Н. Новий крок у науковій еволюції “Тімірязєвки”: [Надходження до б-ки електрон. журн. вид-ва “Шпрінгер” (Німеччина)] // Вінниц. газ. – 1999. – 25 листоп.

425. Зустріч у бібліотеці: [Презентація кн. А.Гончара «Ми пройшли Афган»] // Вінниц. газ. – 1999. – 25 груд. – C. 9.

426. Із Стусового джерела: [Наук.-практ. конф. “Василь Стус про мистецтво перекладу” відбулася в б-ці] // Голос України. – 1999. – 2 лют. – C. 16.

427. Макарова О. Банк як джерело української економіки: [День інформ. «Національний банк України: вчора, сьогодні, завтра» в б-ці] // Вінниц. газ. – 1999. – 26 черв. – C. 2.

428. Мирончак Н. І століття не зітруть його ім’я: [До 200-річчя від дня народж. О.С.Пушкіна засід. клубу “Відкрита сторінка” в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 1999. – 27 трав.

429. Михайленко Н. Треба знати, де шукати: [Провід. бібліограф ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про інформ. роботу, зокрема вист. в Торг.-пром. палаті Вінниці] // Вінниц. газ. – 1999. – 20 лют.

430. Мысловская А. Книжные фонды – это наци-ональное богатство: [Є інформація про б-ку] // Віта. – 1999. – 18 листоп. – C. 12.

431. Приймачик Ф. “Незлим, тихим словом...”: [Шевченків. засід. клубу “Відкрита сторінка” у від. мистец.] // Вінниц. газ. – 1999. – 22 трав.

432. Пустіва В. Ще один крок у ХХІ століття: [Про б-ку з нагоди проф. свята] // Вінниц. газ. – 1999. – 9 жовт. – С. 9.

433. Романченко Л. Орієнтир у морі періодики: [Про від. с.-г. л-ри] // Земля Поділ. – 1999. – 19 лют.

434. Руденко В. Підприємливі бібліотекарі: [Нова прогр. В.Ф.Циганюка, засл. працівника культури України, котрий очолив колектив ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Подолія. – 1999. – 8 лип.

435. Руденко В. Чи потрібна нам книга?: [Шляхи виходу книгозбірень обл. із кризи у зв’язку із обмеженням держ. книгопостачання, зокрема ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Він-ниччина . – 1999. – 18 верес.

436. Служба сервісу: [Кафе в б-ці. Є фото] // Панорама. – 1999. – 13 лют.

437. Тимощук Л. «Вінницький альбом»: [Презентація літ.-худож. та іст.-краєзн. альм. у клубі “Відкрита сторінка” ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. газ. – 1999. – 20 листоп. – C. 9.

438. Тимощук Л. Між двох берегів: [До 100-річчя від дня народж. рос. письм. В.В.Набокова засід. клубу “Відкрита сторінка” у від. мистец.] // Вінниц. газ. – 1999. – 25 груд. – C. 10.

439. Тимощук Л.М. Дорога к Пушкину: [Засід. клубу «Відкрита сторінка», присвяч. життю і творчості рос. письм.] // Вінниц. відом. – 1999. – 10 черв. – C. 10.

440. Ткачук В. Голодомор досліджують ... американці: [Про кн., подаровані установі А.Зінченком, вчен.-земляком] // Подолія. – 1999. – 31 серп.

441. Циганюк В.Ф. Бібліотеки повинні вижити: [Інтерв’ю новопризнач. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] // Вінниц. відом. – 1999. – 17 черв. – C. 21.

442. Циганюк В.Ф. Ода бібліотекарю: [Авт. – засл. працівник культури України] // Вінниц. газ. – 1999. – 21 груд.

443. Цыганюк В.Ф. Библиотека – это своего рода храм, где находит приют идея великого и малого, бедного и богатого, христианина, мусульманина, иудея: [Інтерв’ю] / Кор. С.Вишневська // Новини Вінниччини. – 1999. – 18 листоп. – C. 12; Віта. – 1999. – 18 листоп. – C. 12.

444. «Шпрінгер» у «Тімірязєвці»: [Презентація електрон. журн. нім. вид-ва в б-ці] // Вінниччина . – 1999. – 19 листоп.

445. Якущенко А. «За Україну Господа молю»: [Зав. від. чит. залів ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва про заходи до 185-річчя з дня народж. Т.Г.Шевченка] // Вінниц. газ. – 1999. – 11 берез.


«Світло землі Подільської…»
ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в публікаціях

  1. Від укладача
  2. Публікації за 1917-1985рр.
  3. Публікації за 1986-1999рр.
  4. Публікації за 2000-2003рр.
  5. Публікації за 2004-2007рр.
  6. Іменний покажчик

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше