ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ІМ. К.А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань економіки і права 

 

Рекомендаційний список літератури

на тему

  

«Прапорові барви України»

 

 

 

Вінниця, 2007


Наш стяг -  пшениця у степах

Під голубим склепінням неба…

 

1.  Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р.: Із змінами, внес. Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV: Станом на 1 січ. 2006 р.: Офіційне вид. / М-во юстиції України. – К., - 2006. – Розд.1, ст. 20. - С. 12.

2.  Про День Державного Прапора України: Указ Президента України від 23 серп. 2004 р. № 987 // Офіційн. Вісн. України. – К., 2004. - № 35. - С. 42.

3. Про Державний прапор України: Постанова Верхов. Ради України від 28 січ. 1992 р. № 2067 // Відомості Верхов. Ради України. – К., 1992. - № 19. – С. 539.

4. Наруга над державними символами. Ст. 338 // Кримінальний кодекс України / М-во юстиції України. – К., 2004. – С. 234 - 235.

5.  Баленок В. Прапор правди і добра в Україні // Товариш.–1995.– № 9, 13, 14.

6.  Баленок В.С. Червона калина – Україна: Питання укр. держ. символіки: Ст. 1991 – 2003 рр. / В.С.Баленок. – Л., 2003. – 71 с.  

7. Бердник М. Флаги Украины // 2000-2005.– 9-15 дек.– С.1,8.

8. Бібік Н.М. Ілляш М.М. Зростаймо громадянами. Розповідь про Конституцію України: Навч. посіб.- К.: Веселка, 2000.- 87 с.

9.  Братко-Кутинський О.А. Нащадки Святої Трійці: Генеза укр. держ. символіки. – К.: Білий птах, 1993. – 85 с.

10. Вівчарик М.М Україна: від етносу до нації: Навч. посіб.– К.Вища шк., 2004.– 239 с.

11. Вівчарик М.М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення: Навч. посіб.– К.Олан, 2003.– 280 с.

12. Він – як літо: блакитне небо, золоті ниви...: [ За презид. указом  23 серп. 2006 р., вперше святкується День Держ. прапора України ] // Уряд. кур'єр. – 2006. – 23 серп. – С. 1.

13. Гарнавський М. Державна та військова символіка України // Армія України.– 1997.– 6 берез.

14. Герасименко В. Витоки та правила вживання державної символіки України // Освіта.–1996.– №43/44 (Серп.).– С.4-5.

15.  Гломозда К.Ю. Історичні гербові знаки та прапорові барви України // Укр. іст. журн. – 1990. – № 5. – С. 63 – 64.

16. Гречило А. Національний прапор // Пам’ятки України. -1989.- №4.- С. 41-42.

17.  Держава. Державні символи України. Символіка державна. Символіка політична // Політологічний енциклопедичний словник /За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна. – К., 1997. – С. 97 – 98, 100, 321, 322.

18. Державний прапор України / О.Мулевич // Дзеркало тижня.– 2006.– 2 груд (№46).– С.6.

19.  Дітям про державну та народну символіку України / Упоряд. Л.М.Римар.– Х.: Основа, 2004.– 96 с.

20.  Ерстенюк М. Прапор // Довід. з історії України ( А – Я ) /  За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. – К., 2002. – С. 620-621.

21. Ісаєвич Я. Бойові прапори козацького війська ( середина ХVІІ ст. ) // Укр. іст. журн. – 1963. - № 1. – С. 85 – 87.

22. Історія державності України: Експериментал. підручник/ За заг. ред.. О.М Бандурки,, О.Н Ярмиша..– Х.: Одіссей, 2004.– С.361– 363.

23. Кавун О. Хто історію творить: [13 черв. 1990 р. над будинком Житомир. міськради було піднято синьо-жовтий прапор ]  // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 11.

24. Климкевич Р. Прапор // Енциклопедія Українознавства. – Париж; Нью-Йорк, 1970. – Т. 6. – С. 2308 – 2310.

25. Ковальчук П. Державні символи України // Поза клас час. – 2005.–  №13/14 (Лип.).– С.39-40.

26. Коментар до Конституції України / Ред. А. І. Осауленко. – К.: 1996.- 376 с.– [ Коментар статті 20-ї про державну символіку України].– С.65-67.

27. Комментарий к Конституции Украины: Кн.1 / А.Г. Мучник.- К.: Парламентское изд- во, 2000. – 254 с.– [Із змісту: про Державний прапор України].– С. 225–230.

28. Кононенко І. Майже все життя Чорновола...: [Прем'єра худож.-док. фільму «Кам'яна держава», зображення в ньому подій 1991 р., коли у Верхов. Раду України вносили жовто-блакит. прапор ] // День. – 2006. – 23 серп. – С. 2.

29. Конституція незалежної України: У 3 кн. Кн.1 Документи, коментарі, статті / Під заг. ред. С.Головатого.  –  К.; Укр. правнича фундація, 1995. – 398 с. - Із змісту: Державні символи. – С.179, 250, 316.

30. Корнятович Г. Барви і нації: [Барви в націонал. символіці] // Освіта України.– 1998.– 12, 18 листоп.

31. Кульчицький С. Кольори прапора для незалежної України: [Історія] // Освіта України. - 1999.– 25 серпня.– С.5

32.  Кумейко О.В. Державні та народні символи України // Шкільна б-ка.– 2004.– №2.– С.65-67.

33.  Кучерук О. Прапор: [Стаття] // Ілюстрована енциклопедія історії України: В 3 т. – К., 2004. – Т. 1: Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. – С. 163.

34. Лановик Б.Д. Становлення незалежної України // Історія України. – К., 2006. - С. 502 – 503.

35. Литвин Н.М. Символіка незалежної держави // Позаклас. час. – 2005. - № 17. – С. 29 – 30.

36. Литвицька І. Національна символіка України // Вінниц. газ.– 1998.– 10 верес.

37. Мельник Т.М. Державний прапор // Позаклас. час.– 2005.– № 1/2 (Січ.).– С.40-42.

38. Національна символіка незалежної  України: Метод. рек. для викладачів і студ. неісторічн. спеціал. вищих навч. закладів. / Уклад. М.І. Бушин, І.Ю. Мащенко, В.Ф. Юзвенко.– Черкаси: ЧІТІ, 2001.– 48 с.

39. Новак І.  Етикет державного  прапора // Людина і політика. -–2001.–№2.-С. 97-102.

40. Павличко Д. Свято українського прапора // Павличко  Д. Українська національна ідея: Ст., виступи, інтерв’ю. – К., 2004.– С.65–66.

41.Пестушко В. Географічна символіка на державних прапорах і гербах // Географія та основи економіки в шк..– 2000.– № 4.– С.16-18.

42. Письменна О.В. Українська символіка // Позаклас. час. – 2003. - № 1. – С. 39 – 40 .

43. Рожнятовська О.А. Кольори, що дають надію: До Дня Державного Прапора України // Календар знаменних і пам’ятних дат. - 2005.– 3-й кв.– С.68-76.

44. Розміщення державного прапора перед  будинками // Людина і політика. – 2001.– № 2.– С.98–99.

45. Руднєв К. На прапор – струнко!: 18 маловідомих факторів про укр. двоколор // Військо України. – 2006.– № 8.– С.10–11.

46. Сележан Й. До питання про українську символіку // Сележан Й. Основи національного виховання: Хрестоматія.– Чернівці, 2006.– С. 21-48.

47.  Сергійчук В.І. Доля української національної символіки – К.: Т-во “Знання” УРСР, 1990. – 48 с.

48.  Сергійчук В. Жовто-блакитний прапор: Нац. символіка України // Наука і сусп-во.–1990.- № 9.- С.46-47.

49. Сергійчук В.І. Національна символіка України: Наук.-худ. кн. – К.: Веселка, 1992.-–109 с.

50. Сергійчик В. Символіка суверенності – синьо–жовта. – К., 1993.–78 c.

51. Символи Батьківщини: Матеріли для проведення вихов. заходів з ознайомлення учнів. молоді з історією та розвитком держав. символіки / Ред. І. Миколів. – Т.: Астон, 2005.– 64 с.

52.  Ситник А. Наш прапор // Закон і бізнес.– 1992.– 25 черв.

53.  Скрипник В. «Червоне пішло – і аура змінилася у місті...»: [Синьо-жовте знамено, розміром 6 х 3 метрів – один з голов. експонатів вист. музейних реліквій Вінниці]  // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 11.

54.  Слово о полку Ігоревім: / Авт.-уклад. О.Д. Марченко. – Х.: Ранок, 2000. – 48 с.

55. Сокол А.В. Моя країна – Україна. - Чернігів: Деснян. правда, 2004.– 64 с.

56. Сорока С. Релігійне підґрунтя української національної символіки // Трибуна . – 1994.- №3/4.– С.37-39, №7/8.–С.30-32.

57. Стецюк П.Б. Державний прапор // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.. – К., 1998.– Т.2. – С. 145-146.

58. Стецюк П. Державні символи України: конституційно-правова характеристика // Вісн. Конституц. Суду України.– 2004.– № 6.– С.103-115.

59. Стрілка Р. Українська національна символіка // Все для вчителя.– 2004.– №25/26 (Верес).– С.7.

60. Тимошенко Н. Державний прапор – символ країни // Політика і час.– 1997.– № 10.– С.62-66.

61.  У День незалежності над Альпами замайорить Державний прапор України: [Чл. укр. молодіж. скаут. орг. «Пласт» мають намір підняти Держ. прапор України на вершині гори Монблан ] // День. – 2006. – 23 серп. – С. 2.

62.  Усатенко Т. Символічне осягнення українського світу // Початкова шк.– 2005.– № 10.– С.54-58.

63.  Чебоненко Г.М. Герб, прапор, гімн – державні символи України // Розкажіть онуку.– 2006.– №11/12 (Черв.). – С.8-9.

64. Чечнєв Б. Дух, буква і закон: Про символіку і символи відродження України.– К.: Рада, 2004.– 34 с.

65. Чечнєв Б. Про символіку і символ відродження України // Віче.–1996.– №12.– С.83-88.

66. Шиян В. Українська символіка. – Канада: Укр. Відродження, 1990.– 35 с.

67. Щур Р. Праобраз української державної символіки – синьо-жовтий прапор // Історія в шк..– 2000.– № 1.– С.36.

Державний прапор України в поезії

71. Василенко С. Символ України: Вірші // Укр. культура.–2005.– № 3/4.– С.39.

72. Драч І. Небесно-золотий наш стяг… // Драч І.Ф. Анатомія блискавки: Поезіі, проза.– Х., 2002.– С.362.

73. Косович М. Прапор України // Український декламатор: Зб. віршів для укр. молоді / Упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – К.,2006.- С. 163.

74.Крищенко В. Прапор України // Літературна Україна. - 1992.- 14 трав.- С.4; Позаклас. час. – 2003. - № 1. – С. 39.

75.Лисовецька Х. Розмова під прапором // Український декламатор: Зб віршів для укр. молоді / Упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – К., 2006. – С.156-157.

76.Олійник Б. Парад перед брамою вічності // Олійник Б. Трубить Трубіж: Вірші та поезії. – К., 1998.– С.35 –36.

78.Павличко Д. 24 серпня 1991 року // Павличко Д. Ялівець: Поезії. – К., 2004.– 199-200.– С. 199-200.

79.Поклад Н. Прапор // Український декламатор: Зб. віршів для укр. молоді / Упоряд. Н. і О. Зінкевичі. – К., 2006.– С. 151.

80.Шевченко Т.Г. Гайдамаки: [ Поема ]  // Кобзар. – Х., 2001. – С. 131,138.

81.Юркова О. Це прапор – дивоцвіт: [ Вірш про укр. прапор Ю.Загорського – Залети “Негода. Наче хвилі у Дніпрі…”]  // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 10.


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше