ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКнижкових виставок Сузір’я
Кращі виставки року
Вип. 7

Версія для друку

Цивiлiзацiя: розвиток чи самознищення?

За час свого існування на Землі людство створило кілька цивілізацій: майя і ацтеків в Південній Америці, єгипетську в Африці, месопотамську в Азії, елінську в Європі та інші, не говорячи вже про легендарну Атлантиду Платона. Але “все має свій початок і все має кінець”, – говорить відоме прислів’я. Це вірно для всього сущого, зокрема для людини і для суспільства, в якому вона живе.

Для колишніх земних цивілізацій характерна територіальна та часова віддаленість: їх розділяли тисячі кілометрів і тисячі років. Тому зникнення кожної з них суттєво не позначилось на розвитку людства в цілому. Наша цивілізація значно різниться від існуючих раніш.

В XIX-XX ст. набуває різкого розвитку науково-технічний прогрес. Його досягнення значно збільшили можливості людини.

Ми навчились пересуватись в просторі зі швидкістю тисячі кілометрів на годину, фотографувати планети Сонячної системи. В якості джерела енергії ми використовуємо речовину, яку 10 років тому ніхто не знав.

Транспортні та інформаційні комунікації міцно з’єднали між собою всі країни планети, завдяки чому сучасна цивілізація об’єднала воєдино все людство. Це – головне, що її відрізняє від попередніх цивілізацій. Загибель нашої цивілізації означала б загибель всього людства, зникнення людини як біологічного виду.

З розвитком цивілізації вплив людей на природу ставав все потужнішим і до кінця ХХ ст. набув планетарного характеру. Природа сама уже не могла загоїти завданих їй ран.

Становище, що склалося на Землі, вчені визнають як екологічну кризу... Знищені і назавжди стерті з лиця Землі десятки видів тварин і рослин; ліси, головне джерело кисню, вирубуються; річки перетворюються в стічні канави промис-лових підприємств; озоновий шар все більше розпадається; аварії нафтових танкерів у морях; загибель Аралу...

Гинуть цінності, які природа творила мільярди років.

Уже в кінці нашого століття Земля може обернутися на безлюдну пустелю. Якщо суспільство не змінить свого ставлення до природи, ресурсів, біосфери вистачить лише на кілька десятиліть. Такого висновку дійшли авторитетні вчені США і СНД в результаті ретельних досліджень,

Взяти хоча б Україну. Займаючи ледве 2,7 % території колишнього Союзу, республіка приймала на себе чверть усіх промислових забруднень СРСР. Уже половина хлібної ниви – 18 мільйонів гектарів – еродована. Через забруднення вод деградують Чорне і Азовське моря. Об’єми відходів в Україні зростають у три рази швидше, ніж об’єми виробництва та чисельність населення. А радіоактивні відходи, які ми безпорадно закопуємо в землю, то безліч чорнобилів завтрашнього дня. А сьогоднішній Чорнобиль – то наш вічний біль...

Науково-технічний прогрес зробив те, що ми реально переступили поріг, за яким почався Апокаліпсис.

Це все приводить до катастроф. За “Великим тлумачним словником сучасної української мови” (К., 2002) “Катастрофа – раптове лихо, подія з тяжкими трагічними наслідками; знищення, загибель, руйнація”, а ще “Тяжке потрясіння, що стає причиною істотної зміни, різкого перелому в особистому або суспільному житті”.

Трагічні події завжди були на Землі. Навіть виникнення планети пов’язано з космічною катастрофою. І життя на Землі з’явилось після ряду катастроф. За багатовікову історію людства у світі сталось багато катастроф як природних так і технологічних.

Книжкова виставка “Цивілізація: розвиток чи самозни-щення?” намагається відповісти на запитання: “Цивілізація – це зло чи благо?” та представляє літературу з історії цивілі-зацій, розкриває причини та наслідки техногенних катастроф.

Iсторiя цивiлiзацiй

Без досягнень древніх цивілі-зацій наш світ неможливий ні в одній з своїх ланок.

Невідомий автор

 

Цивілізація при відсутності справжнього знання і культури – прокляття світу і несе його руйнування.

О.Реріх

Великолепие исчезнувших цивилизаций: Новое открытие великих культур прошлого / Ред. Ф.Бурбон, В.Манферто Де Фабианис. – М.: БММ АО, 2001. – 352 с.

Непомнящий Н.Н. Тайны древних цивилизаций. – М.: Вече, 2001. – 464 с.

Грудинкин А. Забытые тайны цивилизаций // Знание – сила. – 2004. – № 7. – C. 99-105.

История цивилизации: Атлас. – М.: Картография, 2000. – 124 с.

Ситчин З. Колыбели цивилизаций: Хроники челове-чества: От Трои и Атлантиды до Иерусалимского храма. – М.: Эксмо, 2005. – 320 с.

Балацкий Е. История цивилизаций в контексте соотно-шения государственного и частного секторов экономики // Об-во и экономика. – 2006. – № 4. – C. 179-191.

Маслов А.А. Утраченная Цивилизация: в поисках потерянного человечества. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 520 с.

Массер Д. Гибель цивилизации? // В мире науки. – 2005. – № 12. – С. 12-15.

Зайдлер Л. Атлантида. Великая катастрофа. – М.: Вече, 2004. – 368 с.: ил.

Рубинский Ю.И. Европейская цивилизация на пороге третьего тысячелетия // Европа: вчера, сегодня, завтра. – М., 2002. – C. 15-36.

Пахомов Ю.Н. Пути и перепутья современной циви-лизации. – К., 1998. – 432 с.

Алексеев А. Наперегонки с цивилизацией // Наука и жизнь. – 2004. – № 9. – C. 10-17.

Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация // В мире науки. – 2005. – № 6. – С. 8-15.

Вайнтруб И. В. Священные лики цивилизации. – К.: Техніка, 2001. – 512 с.: ил.

Янкин Ю. Славяне. Великая цивилизация на Инде // Машиностроитель. – 2000. – № 11. – С. 62-69.

Поляков А.Н. Образование древнерусской циви-лизации // Вопр. истории. – 2005. – № 3. – C. 72-89.   

Панарин А. Православная цивилизация в глобальном мире // Москва. – 2001. – № 5. – С. 161-184.

Мойсеєнко В. Непомічена цивілізація: [Про Трипільську цивілізацію] // Уряд. кур’єр. – 2004. – 17 груд. – C. 7.

Хоменко Л.Г. Електронна інформаційна цивілізація: досвід розбудови в Україні. – К.: BeeZone, 2004. – 208 с.

Демин В.Н. Загадки российской цивилизации: Сакраль-ная история, география, этнография. – М.: Вече, 2002. – 480 с.

Перкис Дж. Греческая цивилизация / Пер. с англ. А.Озеров. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 272 с.: ил.

Релендер Й. Наска. Загадки исчезнувшей цивилизации в Южном Перу // GEO. – 2001. – № 1. – C. 110-118.

Баглай В. Цивилизация сапотеков: генезис высокой культуры древней Мексики // Латин. Америка. – 2004. – № 10. – C. 84-88.

Малявин В. Китайская цивилизация. – М.: Астрель, 2000. – 632 с.

Омаров Е.С. Казахская цивилизация в оценках алмаатинцев // Социс. – 2006. – № 6. – С. 69-72.

Рашковский Е. Индия: лик цивилизации // Мировая экономика и международ. отношения. – 2003. – № 3. – С. 66-73.

Тораваль И. Мусульманская цивилизация: Энцикл. слов. – М.: Лори, 2001. – 296 с.

Цивiлiзацiя i природа

Третя світова війна оголошена. Вона йде проти природи і природа відступає. Природний світ гине.

                          Е.Голдсміт

 

Про природні ресурси й екологію: Зб. законів України за стан. на 1 квіт. 2005 р. – Х.: ІГВІНІ, 2005. – 496 с.

Баландин Р.К. Цивилизация против природы: Что происходит с погодой и климатом? – М.: Вече, 2004. – 384 с.: ил.

Алексеенко И.Р. Последняя цивилизация?: Человек. Общество. Природа. – К.: Наук. думка, 1997. – 409 с.

Корсунцев И.Г. Об экологических ограничениях в развитии цивилизации // ЭКО. – 2002. – № 11. – C. 141-149.

Брайт К. В очікуванні екологічних «несподіванок» // Стан світу 2000. – К., 2000. – C. 23-40.

Кінько Т.А. Земля – планета спраги. Кн. 1. Україна в контексті глобальної водної кризи. – К.: Літопис-ХХ, 2004. – 290 с.: іл.

Збереження біорізноманіття й заповідна справа в Україні: Інформ. бюл. № 9 / Київ. еколого-культ. центр. – К., 2000. – 27 с.

Зелена книга України: Ліси / Ред. Ю.Р.Шеляг-Сосонко. – К.: Наук. думка, 2002. – 252 с.

Екофлора України. Т. 1: Заг. ч. / Ред. Я.П.Дідух. – К.: Фітосоціоцентр. – 2000. – 283 с.

Всеукраїнська екологічна ліга . – К., [2002]. – 18 с.

Проблеми екології Поділля: Тези доп. наук. конф. / Л.В.Баженов, І.С.Винокур, Т.І.Гаманюк, О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: Дунаєвецька друк., 1989. – 261 с.

Екологічний стан Вінницької області на рубежі тисячоліть: Аналіт.-стат. довід. / Ред. О.Г.Яворська. – Вінниця: ВЕЛЕС, 2005. – 162 с.: іл.

Реєстр природно–заповідного фонду Вінницької області / Ред. О.Г.Яворська; Держ. упр. екології та держ. ресурсів у Вінниц. обл. – Вінниця: О.Власюк, 2005. – 52 с.

Заповідні об’єкти Вінниччини / Ред. О.Г.Яворська. – Вінниця: ВЕЛЕС, 2005. – 104 с.: фото кол.

Україна – зона екологічного лиха: Рекоменд. бібліогр. покаж. / Уклад. І.Е.Рикун. – Одеса, 1998. – 116 с.

Екологiчнi катастрофи

Говорити сьогодні про екологію – це означає говорити не про зміну життя, як раніше, а про його спасіння.

В.Распутін

Афанасьев А.Ю. Мифология катастроф. – М.: АиФ Принт, 2003. – 264 с.

Голубчиков Ю.Н. Гигантские катастрофы и накопление углеводородов // Энергия: экономика, техника, экология. – 2006. – № 3. – C. 60-66.

Ефимов К.М. Катастрофическое состояние окру-жающей среды как негативная социальная реалия ХХI века // Вест. МГУ: Сер. 18. Социология и политология. – 2005. – № 3. – C. 19-35.

Хлебопрос Р.Г. Природа и общество: модели катастроф. – Новосибирск: Сибир. хронограф, 1999. – 344 с.

Загроза екологічної катастрофи // Надзвичайна ситуація. – 2005. – № 12. – C. 51.

Кондратьев К.Я. Экологические кризисы и катастрофы // Энергия: экономика, техника, экология. – 2005. – № 11. – C. 6-12.

Осипов В. Природные катастрофы как глобальные и национальные угрозы // Упр. риском. – 2003. – № 3. – С. 2-14.

Харькина М.А. Экологические последствия природных катастроф // Энергия: экономика, техника, экология. – 2000. – № 1. – С. 51-56.

Пестушко В. Катастрофічний діалог з природою // Геогра-фія та основи економіки в школі. – 2006. – № 4. – C. 55.

Елдышев Ю.Н. Метеоапокалипсис?: 14 октября – Международ. день по уменьшению опасности стихийных бедствий // Экология и жизнь. – 2003. – № 5. – C. 45-46.

Грачев А. Геодинамическая причина биосферных катастроф // Земля и Вселенная. – 2000. – № 5. – С. 12-21.

Авакян А. Наводнения конца ХХ в. // Природа. – 2001. – № 10 . – C. 75-78.

Авакян А.Б. Наводнения в прошлом и настоящем // Энер-гия: экономика, техника, экология. – 2000. – № 10. – С. 42-45.

Найденов В.И. Закон катастрофических наводнений // Вест. РАН. – 2005. – № 1. – C. 46-50.

Апродов В.А. Зоны землетрясений. – М.: Мысль, 2000. – 461 с.: ил., карты.

Мельник В. Дерева рубають – ліси летять: Катастроф. стан лісових екосистем в Україні // Уряд. кур’єр. – 2005. – 11 черв. – C. 12.

Бабич Т. Порятунком від екологічної катастрофи у Карпатах є оздоровлення ялинників // Ліс. і мислив. журн. – 2005. – № 5. – C. 10-11.

Рудой А.Н. Ледниковые катастрофы в новейшей истории Земли // Природа. – 2000. – № 9. – С. 36-45.

Полетаев А.И. Геологические катастрофы // География. – 1997. – № 16. – C. 13-15.

Давидов О. «Хвора» вода – екологічна катастрофа всередині нас // Безпека життєдіяльн. – 2003. – № 1. – C. 28-30.

Техногенна цивiлiзацiя

Ми вступаємо в ХХI століття, цивілізація якого буде пронизана електронікою так само, як організм живої істоти нервовими волокнами.

                        М.І.Мойсеєв

Жутиков М. Технологическая цивилизация: смена знака // Москва. – 2001. – № 7. – С. 148-162.

Рогачев В. Апокалипсис техногенный похуже божественного // Эхо планеты. – 2003. – № 21. – C. 38-40.

Шереметьев И.К. Структурный кризис техногенной цивилизации: Его преломление в странах периферии // Латин. Америка. – 2004. – № 10. – C. 17-30.

Иноземцев В.Л. Природа современной «глобализации» и ее возможные следствия // Расколотая цивилизация. – М., 1999. – Ч. 5. – C. 577-610.

Техногеннi катастрофи: причини i наслiдки

Неправильний напрям у розвитку цивілізації завжди має катастрофічні наслідки.

                        О.Воля

Катастрофа – раптова, швидкоплинна, надзвичайно небез-печна для здоров’я та життя людей подія.

                        Є.Нечаєв

Вартбург М. Новая теория катастроф // Знание – сила. – 2006. – № 4. – C. 77-84.

Сухарев С.М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. – Л: Новий Світ. – 2000, 2004. – 256 с.: іл.

Дорогунцов С. Ризик надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру // Економіка України. – 2001. – № 4. – C. 68-73.

Католик Г.В. Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим // Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 6. – C. 30-51.

Хофельманн К. 1000 катастроф Вселенной. – М.: Олимп: АСТ, 2001. – 208 с.: ил.

Ионина Н.А. Сто великих катастроф. – М.: Вече, 2002. – 496 с.

Самые грандиозные катастрофы. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – 576 с.

Лук’янчиков А.В. Попередження катастроф за допомогою INTERNET й мобільного телефону // Безпека життєдіяльн. – 2005. – № 6. – C. 19-20.

Хлобистов Є. Екологічна безпека і засади визначення ризику техногенних катастроф // Економіка України. – 2000. – № 6. – C. 38-46.

Скребець В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи. – К.: Слово, 2004. – 440 с.

Митюнин А. Что случилось в Бхопале: Хим. катастрофа ХХ века // Основы безопасности жизнедеятельн. – 2005. – № 1. – C. 19-24.

Пекар В. Мир до и после-2: [Річниця подій 11 верес. 2001 р.] // CHIP. – 2002. – № 9. – С. 14.

Подольный Е. Черная метка для цивилизации: прекра-тить доступ террористов к ядерному оружию // Инженер. – 2006. – № 3. – C. 28-30.

Авiацiйнi катастрофи

Муромов И.А. Сто великих авиакатастроф. – М.: Вече, 2003. – 528 с.

Бережков А. Трагедия в космосе, споры на Земле // Эхо планеты. – 2003. – № 6. – C. 14-16.

Павловський С. Ще раз про « Конкорд» // Пожеж. безпека. – 2004. – № 8. – C. 35-36.

Скоростецький В. Мінорний акорд Скнилівської трагедії // Військо України. – 2005. – № 7. – C. 10-13.

Гедз В. Срібнокрилий «птах» з чорною ознакою: [Про боєздатність авіації, катастрофи, Скнилівську трагедію] // Військо України. – 2006. – № 8. – С. 14-17.

Куприн О. После катастрофы // Граждан. авиация. – 2004. – № 1. – С. 24-25.

Рубанов С. Избежать катастрофы. О первой в мире системе аварийного спасения пилотов легких летательных аппаратов // Крылья Родины. – 2001. – № 1. – С. 13-14.

Морськi катастрофи

Муромов И.А. Сто великих кораблекрушений. – М.: Вече, 1999. – 608 с.

Саруханов Ю. Из истории кораблекрушений: Почему погиб четырехмачтовый барк «Памир»? // Катера и яхты. – 2000. – № 4. – С. 92-93.

Грушин Б. Последний рейс “Императрицы” // Эхо планеты. – 2004. – № 22. – C. 26-31.

Перестюк І.Ю. ТИТАНІК та інші: Лайнери з легенди. – К.: Зелений пес, 2001. – 180 с.: ил.

Кафтан А. Последняя гибель Титаника: Через полвека от самого знаменитого судна в истории не останется и следа // Корреспондент. – 2003. – № 33. – C. 44-45.

Онищенко Г. Загибель парома «Естонія» // Надзвичайна ситуація. – 2006. – № 9. – C. 58-59.

Поляковский О. Гибель «Лузитании». Так было надо? // Эхо планеты. – 2005. – № 20. – C. 38-41.

Дрозд О. Загибель «Нормандії» // Пожеж. безпека. – 2005. – № 9. – C. 36-37.

Барковский Е. По закону сохранения энергии: Энергия физического вакуума топит подводные лодки// Техника – молодежи. – 2001. – № 10. – С. 56-60.

Чорнобильська катастрофа

Чорнобильський вітер по душах мете,

Чорнобильський пил на роки опадає.

Годинник життя безупинно іде.

Лиш пам’ять, лиш пам’ять про все пам’ятає.

Олена Матушок

Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // Урок укр. – 2003. – № 8/9. – C. 2-7.

Чешко В.Ф. Глобальні трансформації адаптивної стратегії техногенної цивілізації. Чорнобиль як проблема практичної філософії // Безпека життєдіяльн. – 2005. – № 9. – C. 26-33.

Федуленко В.М. ЧАЭС: авария, потрясшая мир: 20 лет Чернобыльской катастрофе // Энергия: экономика, техника, экология. – 2006. – № 4. – C. 10-20.

Мірошенко М. Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє // Надзвичайна ситуація. – 2006. – № 3. – C. 6-9.

 Гусєв О.П. Атомний синдром Чорнобиля. – К.: ДрУк, 2001. – 271 с.: фото.

Ярошинская А.А. Чернобыль: двадцать лет спустя: Преступление без наказания.– М.: Время, 2006. – 640 с.: фото.

Андрушків Б.М. Чорна скрижаль України: [Про Чорнобиль]. – Т.: Джура, 2001. – 276 с.

Дятлов А.С. Чернобыль. Как это было // История науки и техники. – 2004. – № 7. – C. 49-62.

Пахомов Ю. «Чорнобильські» проблеми наприкінці ХХ століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 4 . – C. 209-210.

Гардашук Т. Чорнобильська катастрофа як каталізатор розвитку громадянського суспільства в Україні // Сучасність. – 2006. – № 4. – С. 61-68.

Дзісь Г.В. В епіцентрі людської біди: [Про Чорнобиль]. – К.: АртЕк, 2003. – 208 с.: іл.

Лаціс М.П. Чорнобильські спомини. – К.: Хрещатик, 1999. – 47 с.

Грабовський В.А. Чорнобильська катастрофа: контроль радіоактивного забруднення довкілля // Безпека життєдіяльн. – 2005. – № 3. – C. 32-36.

Гусєв О.П. Дамоклів саркофаг (Про ООН, Україну, Чорнобил. АЕС та її довкілля в іст. і сучасному ракурсах міжнарод. донор. допомоги на тлі американської трагедії 2001 р.). – К.: ДрУк, 2002. – 287 с.: фото.

  Городецький В. Над «Саркофагом» зведуть нове укриття // Пожеж. безпека. – 2005. – № 6. – C. 1.

Яблоков М. Свечение над Чернобылем // Юный техник. – 2001. – № 6. – С. 32-35.  

Дмитренко В. Життя після Чорнобиля // Віче. – 2003. – № 1. – C. 28.

На шляхах подолання Чорнобильської катастрофи // Політика і час. – 2006. – № 4. – C. 87-94.

Нецька Л. Зворотний бік Чорнобильської катастрофи // Військо України. – 2003. – № 3/4. – C. 34-35.

Ястремський М.М. Під чорним крилом Чорнобиля: Фотонарис учасника подій. – Вінниця: Книга-Вега, 2002. – 192 с.: портр.

Чорнобиль – біль України: Медико-соц. аспекти: Матеріали наук.-практ. конф. 24 квіт. 2001 р. Вип. 2 / Ред. О.О.Приходський. – Вінниця: ВДМУ, 2001. – 60 с.

Чорнобильське відлуння. Вінницькі сторінки: Бібліограф. список / Уклад. С.Ф.Коваль –Вінниця: Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2006. – 24 с.

Цивiлiзацiя i утилiзацiя

Існує межа споживання енергії і навантаження довкілля відходами виробничої діяльності.

 Л.Лєсков

Довженко О. «Кладбище» цивилизации // Міськ. госп-во України. – 2006. – № 3. – C. 35-36.

Руденко Б. Цена цивилизации: [Про утилізацію відходів] // Наука и жизнь. – 2004. – № 7. – C. 32-36.

Фиговский О. Цивилизация и утилизация // Экология и жизнь. – 2006. – № 8. – С. 42-48.

Мищенко В.С. Проблемы развития нормативно-правовой базы обращения с отходами в Украине // Мир техники и технологий. – 2005. – № 4. – C. 62-63.

Белоусов А. Экономические методы управления утилизацией твердых бытовых отходов // Вест. МГУ: Сер. 6. Экономика. – 2004. – № 2. – C. 74-85.

Борисов В.А. Утилизация отходов промышленных предприятий. – М.: ЦНИИ Электроника, 1987. – 42 с.: ил.

Колесникова Е. Как утилизировать отходы // Хлебопро-дукты. – 2004. – № 10. – C. 44-45.

Комплексное использование сырья и отходов / Б.М.Равич, В.П.Окладников, В.Н.Лыгач, М.А.Менковский. – М.: Химия, 1988. – 288 с.

Обращение с опасными отходами / Ред. В.М.Гарин, Г.Н.Соколова. – М.: Проспект, 2005. – 224 с.

Бернадинер М.Н. Огневая переработка и обезврежи-вание промышленных отходов. – М.: Химия, 1990. – 304 с.

Карелин А.И. Новое стратегическое направление по безопасному обращению с отработавшим ядерным топливом и высокоактивными отходами атомных станций Украины // Пром. теплотехника. – 2004. – № 3. – C. 58-61.     

Сон К.Н. Утилизация и уничтожение биологических отходов // Ветеринария. – 2002. – № 2. – С. 3-5.

Козубская Т.Г. Использование техногенных отходов в производстве строительных материалов // Строит. материалы. – 2002. – № 2. – С. 10.                    

Польской Ф. Промышленные отходы – база весьма ценных видов минерального сырья в Украине // Мінерал. ресурси України. – 2002. – № 4. – C. 46-47.     

Сафонов В.И. Отходы... эволюции? // Природа и человек. – 2004. – № 8. – C. 62-64.           

Кикнадзе О.Е. Мировой океан и радиоактивные отходы // Энергия: экономика, техника, экология. – 2000. – № 4. – С. 12-18.

Комплексы по переработке радиоактивных отходов // Энергетик. – 2005. – № 1. – C. 41.   

Чайников Н. Утилизация отходов: Эколого-экон. взгляд на применяемые методы и технологии перераб. вторичного полимерного сырья // РИСК. – 2002. – № 1. – C. 93-95.

Шаталов А.А. Обеспечение безопасности складиро-вания отходов и стоков предприятий химической, нефтехими-ческой и нефтеперерабатывающей промышленности // Безо-пасность труда в пром-сти. – 2000. – № 3. – С. 25-27.

Мороз О.В. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 110 с.

Цивiлiзацiя. Чи є майбутнє?

Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: Диалектика прогрессивной линии развития как гуманная общечеловеческая философия для ХХІ века. – М.: Владос, 1994. – 336 с.

Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 352 с.

Бобырев В. Высокая цивилизация: проблема идентификации смыслов // Екон. часопис. – ХХІ. – 2005. – № 5-6. – C. 15-17.

Катастрофічне майбутнє: [Про клімат. тенденції у світі] // День. – 2005. – Січ. (№ 5). – C. 3.

Рогачев В. Катастрофические пророчества – стоит ли им верить // Эхо планеты. – 2004. – № 52. – C. 24.

Степанов А. Прогнозирование рисков катастроф и аварий, предупреждение аварий и снижение ущерба // Упр. риском. – 2003. – № 3. – С. 14-18.

Фролов В. Нашествие интернетообразных: ученые предрекают очередную катастрофу человечества // Основы безопасности жизнедеятельн. – 2000. – № 2. – С. 46-48.

Старцев В.А. «Фибрилляция» соляной толщи – пред-вестник грядущих геотехногенных катастроф // Безопасность труда в пром-сти. – 2000. – № 9. – С. 21-25.

С.Ф.Коваль,

зав. відділом літератури та інформації виробничого профілю


А ще хотiлося б сказати…

(зовсім короткі роздуми про інші виставки і не тільки)

У наш час українському суспільству, як ніколи раніше, потрібні нові фундаментальні і практичні знання, достовірна оперативно отримана інформація. Конкурентоспроможність держави і суспільства уже давно забезпечують не стільки стратегічні запаси нафти і газу, як вдало мобілізовані ресурси розуму і культури. І якраз бібліотеки, як найвідкритіші, найдемократичніші соціальні інститути, займають важливе місце при реалізації даного стратегічного розвитку.

«В основе всего лежит духовное начало, а не материальное... Будущий XXI век должен пойти по дороге улучшения морали... Во всех областях морали предшествует знание. Распространитель знаний – это книга. А библиотека – это большая книга» – писав Д.Лихачов. І в даному контексті саме сьогодні варто підняти тему, яка загрожує майбутньому України, – це тема кризи читання. Не даремно майже у всіх країнах світу існують національні програми підтримки читання, у нас – ні. Бібліотечні працівники покинули дану культурну авансцену і відмовилися від традиційних для себе ідеалів просвітництва. Тож до питання: «Що робити?». Перш за все, згадати що бібліотеки – це території читання, і саме тут рекламувати значення читання, постійно вносячи зміни у свою інформаційну діяльність.

Пальма першості в рекламній та інформаційній роботі будь-якої бібліотеки належить книжковим виставкам, адже процес організації і оформлення книжкових виставок, пов’язаний з аналізом змісту документів та рекомендаційною діяльністю бібліотекаря, яка сьогодні, як ніколи, потрібна читачам. Виставка «Читай! …! (Крижопіль, Жмеринка, Бар…)» з представленням улюблених книг дитинства, юності, дорослості відомих людей і читачів міста стане культурним артефактом в історії населеного пункту.

Без сумніву всі відвідувачі бібліотеки завжди звернуть увагу на книжкові виставки з назвами: «Бібліотекарі читають і рекомендують», «Книги для тих, хто любить думати і отримувати від цього задоволення», «Книжкова полиця наших прабабусь», «Літературний гурман».

Під девізами «Читати – це пізнавати!», «Читати і писати – це любити!», «Читати – це рухатися вперед!», «Читати і писати – це вчитись говорити!» варто оформити книжкову виставку «Коштовна шкатулка», яка наповнюється книгами в розділах:

·  «Діамантові книги»;

·  «Платинові книги»;

·  «Срібні книги»;

·  «Золоті книги».

Перший розділ виставки присвячений фольклору. «Платинові книги» – книги світової класики з витонченим словом, високим стилем, незабутніми іменами. Серйозна «розмова» про сучасну літературу для юнацтва відбувається в розділі «Срібні книги». Завершує «Коштовну шкатулку» розділ книг, присвячених краєзнавству.

Виставка за назвою «Галактика періодики» за своєю суттю є підсумковою формою роботи з періодичними виданнями за минулий рік. У читальному залі періодика представляється за рубриками:

·  «Ви і ваш комп’ютер»;

·  «Любителям подорожей»;

·  «У світі прекрасного»;

·  «В часи дозвілля» та інші.

Особливе зацікавлення викличе рубрика одного журналу «Читач пригощає», де до уваги відвідувачів пропонується не тільки новий журнал, але й відгуки інших читачів про нього.

А ще практика роботи бібліотек показує, що на питання, кому адресована та чи інша книжкова виставка, частіше всього відповідають: «Всім». Насправді ж це «всім» перетворюється в «нікому». Тому одним із принципів доцільності організації будь-якої книжкової виставки є її адресність і дифференційність як показник особливої довіри до даної цільової аудиторії. Не секрет, що левову частку користувачів публічних бібліотек сьогодні складають студенти. Бібліотечні фахівці вивчають їх інформаційні запити і відповідно прагнуть їх задовольнити. Тож у грудні-січні чи травні-червні буде доречно оформити книжкову виставку для студентства.

«100 (20, 40…) нових книг для зимової (літньої) сесії» з епіграфом: «Хто вчиться без книги, той черпає воду решетом» Терплан Мавр.

Оскільки читачами на абонементі в кожній бібліотеці є велика група людей похилого віку саме на цю аудиторію і розрахована книжкова виставка «Вік життю не завада».

«Не має повернення на життєвому шляху.

Хиткий міст часу, по якому ми проходимо,

занурюється у вічність з кожним нашим кроком».

Дж.К.Джером

Розділ 1. Молодість. Старість. Вічні поняття.

«Горе не ведающему и слабому творению,

разум которого опьянен гордостью молодости

и не видит старости! Скорей поворачивай

колесницу, я хочу вернуться.

Что мне до забав и удовольствий,

когда я будущее жилище старости!».

Будда

Розділ 2. Коли були ми молодими… (Книги вашої молодості)

 «Найгірша річ пов’язана зі старінням –

 це те що в душі ви залишаєтесь молодим»

Жан Кокто

Розділ 3. Нам з віком потрібна підтримка (законодавство, соціальна допомога ветеранам праці і інвалідам).

Продовжується фемінізація читацької аудиторії (жінок серед читачів більше 60 відсотків) тож дайте зрозуміти «сильній половині», що вони бажані відвідувачі публічної бібліотеки, оформивши книжкову виставку «Щоб стати і залишатися чоловіком». Розділи виставки можуть бути:

·  «Про вічні чоловічі цінності і чоловічий характер»;

·  «Чоловічі історії успішного лідерства»;

·  «Традиції народного виховання і здоровий спосіб життя чоловіка»;

·  «Про виделки, ножі, галстуки… Замітки про етикет»;

·  «Господар в домі: секрети чоловічої майстерності»;

·  «Для тих, хто може оцінити справжній стиль в літературі».

 Книга сьогодні, незалежно від форми її представлення (друкованої чи електронної), залишається основою культури і грамотності. Важливість книги, читання є незаперечною, і ця ідея особливо підтримується сьогодні світовим товариством. Читання – це основа цивілізації, читанню немає альтерна-тиви: кіно, телебачення ніколи не замінить його. Це незмінна умова існування будь-якої цивілізації. Світовий досвід з підтримки читання, особливо з підтримки читання дітей і молоді, дуже великий, багатогранний. У країнах, які прагнуть розвиватися і при цьому зберегти свою ідентичність, вже давно зрозуміли, що:

«Читаюча дитина – основа культури нації»;

«Культура нації – душа народу»;

«Душа народу – творить державу».

Саме за такою стратегією потрібно діяти бібліотечній спільноті нашої країни, нам з Вами.

Ми дуже вдячні своїм колегам з Національної парламентської бібліотеки України за випуск «Примірної тематики семінарів працівників районних і міських бібліотек», присвяченого темі сімейного читання. За останні десять років – це єдине видання, в матеріалах якого поєднаний досвід зарубіжних і українських читалень з даного напрямку бібліотечної діяльності. І його треба вивчати і впроваджувати в практику роботи бібліотек регіону.

Тетяна Марченко


Зміст

 

Говорити про книгу завжди прекрасно

I горiв, i яснiв, i страждав, i трудився для свого народу

Є така країна Франкiана

Унiверсуми Iвана Франка

З яким же запалом я йшов до бою

Твоя любов пiднiме мя на крилах

...В великiм людським храмi хтось добрим словом i мене згадає

Основний закон України у свiтовому конституцiйному процесi

Iсторичнi витоки української Конституції

Концепція прав та свобод людини i громадянина

Конституцiйнi інститути безпосередньої демократії

Конституцiйно-правовi основи державної влади в Україні

Реалiзацiя Конституцiї України

Українське село: стан i перспективи

Вiдродимо село – змiцнимо державу

Реформування земельних вiдносин

Соцiальна iнфраструктура села

Перлини європейської архiтектури

Свiтло вiри: сакральна архiтектура

Акорди минулого: замки i палаци

Мелодiя садiв i паркiв

Цивiлiзацiя: розвиток чи самознищення?

Iсторiя цивiлiзацiй

Цивiлiзацiя i природа

Екологiчнi катастрофи

Техногенна цивiлiзацiя

Техногеннi катастрофи: причини i наслiдки

Авiацiйнi катастрофи

Морськi катастрофи

Чорнобильська катастрофа

Цивiлiзацiя i утилiзацiя

Цивiлiзацiя. Чи є майбутнє?

А ще хотiлося б сказати…


 

Книжкових виставок Сузір’я

 

Кращі виставки року

Вип.7

Методичні рекомендації бібліотекам

 

 

Укладачі і комп’ютерний набір:

 Т.Марченко

А.Якущенко

К.Осадчук

Л.Романчеко

І.Марчук

С.Коваль

 

Редактор М.Спиця

Комп’ютерна верстка, оригінал – макет Н.Спиця

Тиражування Г.Стратієнко

Відповідальний за випуск: Н. Морозова


Книжкових виставок Сузір’я
Кращі виставки року
Вип. 7

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше