ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїСтолітній шлях бібліотеки у її виданнях
(Бібліографічний покажчик)

Версія для друку

Видання

Вiнницької обласної унiверсвальної наукової бiблiотеки iм.К.А.Тiмiрязєва

за 1909-2006 рр.

 

Бiблiографiчний покажчик

1909

1. Каталогъ книгъ Винницкой Городской Библіотеки въ память Н.В.Гоголя: Сост. в 1909 г. – Винница: Тип. Балмазія и Ландвигера, 1909. – 660 с.

 1924

2. Данилов Л. Клімат Поділля / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля.– Вінниця, 1924. – 48 с. – (Вип. 1).

 1925

3. Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. Ч. 1. Аграрні заколоти та заворушення наймитів р.р. 1904-06 / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля.– Вінниця, 1925. – 47 с. – (Вип. 3).

4. Савостіянов О. Дика рослинність Поділля: Схематич. нарис / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля.– Вінниця, 1925. – 71 с. – (Вип. 2).

5. Храневич В. Птахи Поділля: Огляд систематичний / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1925-1926. – 72 с. – (Вип. 5).

6. Храневич В. Ссавці Поділля: Огляд систематичний / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1925. – 32 с. – (Вип. 4).

1926

7. Білінський М. Вінницький замок: Іст. нарис з доби 16-18 ст. / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – 22 с. – (Вип. 10).

8. Звідомлення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України та Кабінету виучування Поділля з 1 жовтня 1925 р. до 1 жовтня 1926 р. – Вінниця, 1926.

9. Отамановський В. Краєзнавство на Поділлі / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля.– Вінниця, 1926. – 15 с. – (Вип. 8).

10. Сіцінський Є. Нариси з історії Поділля.Ч.1 / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – 73 с. – (Вип.12).

11. Храневич В. Минуле фавни Поділля: Шкіц з доби 12-19 ст. / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – 25 с. – (Вип. 6).

12. Храневич В. Нарис фавни Поділля. Ч.1.Ссавці та птахи / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1926. – 129 с. – ( Вип. 7).

1927

13. Відчит Вінницької центральної бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва 1907-1927 рр.: До 20-річчя існування б-ки та 10-річчя Жовт. революції. – Вінниця, 1927. – 15 с.

14. Вінниця, її околиці та Вінницька округа: Провідник екскурсанта, приїжджого та краєзнавця. Ч. 1. Культура та природа / За ред. В.Отамановського; Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1927. – 34 с. – (Вип. 13).

15. Струмінь: Літ. зб. Вінниц. літ об-ня [при міськ. центр. б-ці ім.К.А.Тімірязєва]. – Вінниця, Вид-во газ. “Червон. край”, 1927. – 33 с.

16. Часописи Поділля: Іст.-бібліогр. зб. з нагоди 150-ліття першої газ. на Україні (1776-1926) та 10-ліття існування УСРР /Склали: М.Бєлінський, Н.Співачевська, І.Кревецький; За ред. В.Отамановського; Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1927-28. – [205] с. – (Матеріали до історії друку та до бібліогр. Поділля. Т. 1).

1928

17. Бируля О. Ріка Бог та її сточище: Матеріали до гідрології ріки та використання її енергії / Вінниц. філія Всенар. б-ки України при ВУАН, Кабінет виучування Поділля. – Вінниця, 1928. – 95 с.: фото, карти. – (Вип.18).

1930

18. Геологія і гідрогеологія Поділля: Бібліогр. покажч. / Склад. О.Бируля; Передм. Б.Фарбера; Центр. б-ка [ім.К.А.Тімірязєва], Б-ка ім. Коцюбинського. – Вінниця, 1930. – 81 с. – (Бібліографія Поділля. Вип. 1).

19. Музей друку: Провідник / Уклад. Н. Борщевська. – 3-й вип. – Вінниця, 1930. – 52 с.

1931

20. Інформаційний бюлетень № 1: Поповнення кн. фонду б-ки. Верес.-жовт. 1930 р. – Вінниця,  1931. – 34 с.

1932

21. Звіт Вінницької центральної бібліотеки: До 15-річчя Жовт. революції та 25-річчя існування центр. б-ки. – Вінниця: Держдрукарня ім. Леніна, 1932. – 13 с.

1935

22. Стахановський рух : [Бібліогр. за матеріалами газет «Правда», «Известия», «Комуніст», «Більшовиц. правда» за верес.- листоп. 1935 р.] / Склали: К.Поскачей, В.Штомпель, Р.Рутберг. – Вінниця, 1935. – 39 с.

1948

23. В. Г. Белинский: К 100-летию со дня смерти (1848-1948): [Бібліогр. список]. – Винница, 1948. – 8 с.

1954

24. Михайло Михайлович Коцюбинський.1864-1913: Бібліогр. пам’ятка до 90-річчя з дня народж. – Вінниця, 1954. – 3 с.

25. Що читати про вирощування високих врожаїв картоплі та овочів: (Список реком. л-ри) / Склала М.Бех. – Вінниця, 1954. – 9 с.

26. Що читати про вирощування високих урожаїв цукрових буряків: (Список реком. л-ри) / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1954. – 7 с.

27. Що читати про досвід доярок Вінницького району: (Список реком. л-ри) / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1954. – 6 с.

1955

28. Інформаційний лист з досвіду роботи бібліотек області: [Зб. матеріалів] / Відп. І.М. Філіповський. – Вінниця, 1955. – 23 с.

29. Досвід передовиків сільського господарства Вінниччини – усім колгоспам: (Метод.-бібліогр. матеріали для проведення чит. конф.) / Підгот. М.М.Бех; Відп. І.М.Філіповський. – Вінниця, 1955. – 7 с.

30. Комуністичне виховання дітей в сім’ї: (Корот. список реком. л-ри) / Уклад. М.М.Бех; Відп. І.М.Філіповський. – Вінниця, 1955. – 7 с.

31. План роботи Каташинської сільської бібліотеки Ободівського району на 1955 рік / Уклад. І.Решетник; Ред. Є.Сільченко; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1955. – 14 с.

32. Що читати про досвід вирощування свиней: [Реком. анот. список л-ри] / Уклад. М.М.Бех; Відп. І.М.Філіповський. – Вінниця, 1955. – 10 с.

1956

33. Буряководам Вінниччини: (Реком. список л-ри) / Уклад. М.М.Бех; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1956. – 11 с.

34. Вінницьким бджоловодам: (Реком. список л-ри) / Уклад. М.М.Бех; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1956. – 7 с.

35. Назустріч Всесоюзному фестивалю молоді: (Матеріали для б-к) / Уклад. Й.Брояк; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1956. – 10 с.

36. Назустріч спартакіаді народів СРСР: (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к). – Вінниця, 1956. – 8 с.

37. Новини технічної літератури: (На допомогу інж.-техн. працівникам) / Склала А.Подзігун; Відп. Й.Брояк. – Вінниця, 1956. – 3 с.

38. Нові книги для працівників МТС: (Анот. список л-ри) / Уклад. Г.Брижан; Відп. Й.Брояк. – Вінниця, 1956. – 3 с.

39. Садоводам Вінниччини: (Реком. список л-ри) / Уклад. М.Бех; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1956. – 6 с.

40. Ялтушківська сільська бібліотека: [Інформ. лист з досвіду роботи б-к обл.]. Вип. 2 / Підгот. М.Братіцел; Опрац. Й.Брояк; Відп. І.Філіповський. Вінниця, 1956. – 18 с.

1957

41. В.А.Тропінін: (До 100-річчя з дня смерті): Пам’ятка читачеві / Уклад. М.М.Бех. – Вінниця, 1957. – 2 с.

42. Довідково-бібліографічна робота Ямпільської бібліотеки: (З досвіду роботи) / Узагал. М.Бех; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1957. – 27 с. – [Ротатор].

43. Досвід тваринників Вінницького району – всім колгоспам області: (Матеріали для чит. конф.) / Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1957. – 8 с.

44. Колхозное село в художественной литературе: (Обзор новых кн.) / Сост. О.И.Майданник; Лит. обработ. Г.Г.Головко; Ответст. И.М.Филипповский. – Винница, 1957. – 8 с.

45. Література про Вінницьку область за 1957 рік: (Бібліогр. покажч). Вип. 1 (січ.-берез.) / Уклад. М.М.Бех; Відп. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1957. – 15 с.

46. Література про Вінницьку область за 1957 рік: (Бібліогр. покажч). Вип. 2 (ІІ-ІІІ кв.) / Уклад. М.М.Бех; Відп. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1957. – 30 с.

47. Міжколгоспні будівельні організації: (Корот. реком. список л-ри) / Уклад. М.Бех; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1957. – 8 с.

48. На допомогу бібліотекам в пропаганді літератури з питань економіки колгоспного виробництва: (Метод.-бібліогр. матеріали) / Підгот.: Й.Брояк, Є.Маковійчук; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1957. – 21 с. – [Ротатор].

49. На допомогу механізаторам сільського господарства: (Огляд л-ри) / Підгот. Д.І.Ульянова; Відп. Г.Головко. – Вінниця, 1957. – 8 с.

50. Назустріч 40-м роковинам Великого Жовтня: (Зб. ст. з досвіду роботи б-к обл.) / Опрац. Й.Брояк; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1957. – 22 с.

51. Наука і релігія про будову Всесвіту: (Бібліогр. огляд) / Підгот. А.П.Василевський; Відп. Г.Г.Головко. – Вінниця, 1957. – 8 с.

1958

52. Допоможемо колгоспникам Вінниччини виконати зобов’язання на 1958 рік: (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к) / Складачі: Й.Брояк, М.Бех. – Вінниця, 1958. – 23 с.

53. Зміцнюємо зв’язок з колгоспним виробництвом: (З досвіду роботи Великокиріївської сіл. б-ки Бершад. р-ну) / Підгот. І.Грищенко. – Вінниця, 1958. – 11 с.

54. Література про Вінницьку область за 1957 рік: (Бібліогр. покажч.) / Склала М.Бех; Відп. Г.Смагло.– Вінниця, 1958.

Вип. 1. – 15 с.

Вип. 2. – 22 с.

Вип. 3. – 20 с.

55. Наука і релігія про «незвичайні» небесні явища: Пам’ятка читачеві. Вип. 3 / Уклад. Г.Головко; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1958. – 5 с.

56. Наукові передбачення та релігійні пророцтва: Пам’ятка читачеві. Вип. 1 / Уклад. Г.Головко; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1958. – 6 с.

57. Реакційна суть релігійних обрядів і свят: Пам’ятка читачеві. Вип. 2 / Уклад. Г.Головко; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1958. – 5 с.

58. Степан Васильович Руданський (1834-1873): Пам’ятка читачеві / Уклад.: М.Присяжнюк, М.Бех; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1958. – 27 с.

59. Художня література в боротьбі проти релігійних забобонів і пророцтв: Пам’ятка читачеві. Вип. 4 / Уклад. Г.Головко; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1958. – 5 с.

1959

60. Відкритий доступ до книжкових фондів: (Пам’ятка читачеві). – Вінниця, 1959. – 2 с.

61. Вінниччина – край цукру: (Корот. покажч. л-ри) / Склала Г.Головко; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1959. – 6 с.

62. Глинська сільська бібліотека Калинівського району / Підгот. Г.Наконечна; Опрац. Й.Брояк; Відп. І.Філіповський. – Вінниця, 1959. – 8 с. – (З досвіду роботи сіл. бібліотекаря).

63. До 15-річчя з дня визволення Вінниччини від німецько-фашистських загарбників: (Матеріали для б-к) / Уклад. М.М.Бех. – Вінниця, 1959. – 11 с. – [Ротатор].

64. З досвіду роботи парторганізацій Вінниччини: Каталог л-ри / Склала М.Бех; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1959. – 6 с.

65. Література про Вінницьку область за 1958 рік: (Бібліогр. покажч.) Вип. 4 / Уклад. М.Бех.; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1959. – 55 с.

66. Марко Вовчок (1834-1907): (Матеріали до відзнач. 125-річчя з дня народж.) / Підгот. М.М.Бех; Відп. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1959. – 7 с.

67. Про грошову оплату праці в колгоспах: Каталог л-ри / Склала М.М.Бех; Відп. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1959. – 7 с.

68. Радянська Вінниччина: (Бібліогр. покажч. л-ри. 1917-1957 рр.) / Уклад.: М.Бех, І.Пшук; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1959. – 49 с.

69. Розвиток землеробства на Вінниччині: (Корот. список л-ри) / Складач Г.Г.Головко. – Вінниця, 1959. – 11 с. – [Ротатор].

1960

70. Абонемент відвідувача циклу лекцій «Культура читання і методика самостійної роботи над книгою» (жовт. 1960 р. – берез. 1961 р.) / Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. міськ. від-ня Т-ва для поширення політ. та наук. знань. – Вінниця, 1960. – 3 с.

71. Видатні зарубіжні композитори; Видатні майстри українського радянського оперного театру; Вирощуйте квіти; Вирощуйте сади та ягідники; Класики російської музики; Класики української музики; По країнах світу: [Кн. закладки]. – Вінниця, 1960. – (Прочитайте ці книги!).

72. До декади української літератури в Москві: (Матеріали на допомогу б-кам обл.). – Вінниця, 1960. – 14 с. – [Ротатор].

73. Ленінські заповіти молоді; В.І.Ленін у спогадах сучасників; Образ В.І.Леніна в театрі і кіно: [Кн. закладки]. – Вінниця, 1960. – (До 90-річчя з дня народж. В.І.Леніна).

74. Микола Руденко “Остання шабля”: (Матеріали для б-к). – Вінниця, 1960. – 2 с. – (Проведіть конф. по цій книзі).

75. Устим Кармалюк – наш земляк: До 125-річчя з дня загибелі: (Матеріали для б-к) / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1960. – 6 с. – [Ротатор].

1961

76. Бібліотека – колгоспному виробництву: Поради бібліотекарям / Уклад.: Г.К.Смагло, А.Й.Лучко, Г.Ю.Дробчак. – Вінниця: Обл. кн.-газ. вид-во, 1961. – 31 с.

77. Вінниччина в семиріччі: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

78. Вінниччина в художній літературі: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

79. Великий Жовтень і громадянська війна на Вінниччині: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 4 с. – (Молоді про свій край).

80. Виростимо високий урожай цукрових буряків: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Рішення січ. Пленуму ЦК КПРС – достроково).

81. Гречка – цінна культура: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 2 с. – (Рішення січ. Пленуму ЦК КПРС – достроково).

82. Дамо країні більше вінницького цукру: (Метод. матеріали для сіл. і район. б-к) / Підгот. Н.Мельник; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1961. – 15 с. – [Ротатор].

83. Діячі мистецтва наші земляки: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

84. Доярки! Прочитайте ці книги: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961.– 2 с.

85. Книги тим, хто вирощує горох: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Рішення січ. пленуму ЦК КПРС – достроково).

86. Кукурудза – наше багатство: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 4 с. – (Рішення січ. пленуму ЦК КПРС - достроково).

87. Література про Вінницьку область за 1959 рік: Бібліогр. покажч. Вип. 5 / Уклад. М.М.Бех; Відп. за вип. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1961. – 43 с.

88. Література про Вінницьку область за 1960 рік: Бібліогр. покажч. Вип. 6 / Уклад. М.Бех; Відп. за вип. Г.Смагло. – Вінниця, 1961. – 48 с.

89. Літературна Вінниччина: (Рад. період): [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

90. Механізація сільськогосподарських робіт у колгоспах: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 4 с. – (Рішення січ. пленуму ЦК КПРС – достроково).

91. Письменники – наші земляки: (Дожовт. період): [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

92. Про відзначення 250-річчя з дня народження М.В.Ломоносова: (Метод. матеріали на допомогу б-кам обл.). – Вінниця, 1961. – 14 с.

93. Проведіть обговорення книги: В.М.Кавун «26 центнерів гречки з гектара»: Поради для б-к. – Вінниця, 1961.– 2 с.

94. Проведіть читацьку конференцію по цій повісті: Василь Земляк «Гнівний Стратіон»: (Метод. матеріали для б-к) / Склала Н.Мельник. – Вінниця, 1961.– 3 с. – (Кн. наших земляків).

95. Пшениця – провідна зернова культура: [Реком. список л-ри] / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1961. – 4 с. – (Рішення січ. Пленуму ЦК КПРС – достроково).

96. Тарас Григорович Шевченко в художній літературі: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 2 с. – (До 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка. 1861-1961).

97. Творці науки і техніки – наші земляки: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 3 с. – (Молоді про свій край).

98. Читайте твори безсмертного Кобзаря: [Реком. список л-ри]. – Вінниця, 1961. – 2 с. – (До 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка).

1962

99. Вінниці – 600 років (1362-1962): (Корот. список л-ри) / Бібліогр. відділ. – Вінниця, 1962. – 3 с.

100. Дороги, які ми обираємо: (Матеріали для проведення чит. конф. з учнями 9-11 кл.) / Підгот. О.І.Лозінська. – Вінниця, 1962. – 12 с. – [Ротатор].

101. Досвід маяків Вінниччини – кожному господарству області: (Матеріали для б-к) / Метод. відділ. – Вінниця, 1962. – 19 с. – [Ротатор].

102. З досвіду бібліотек Вінниччини: Бюл. № 1: [Включ. 6 статей]. – Вінниця, 1962. – 29 с. – [Ротатор].

103. Календар знаменних і пам’ятних дат по Вінницькій області за 1962 рік / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1962. – 28 с. – [Ротатор].

104. Каталог І-ої обласної виставки краєзнавчих плакатів бібліотек Вінниччини: (Матеріли для б-к) / Упоряд.: Г.Смагло, М.Бех, В.Гриценко; Відп.: І.Філіповський, О.Нагорна; Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім.І.Я.Франка. – Вінниця, 1962. – 32 с.: іл.

105. Література про Вінницьку область за 1961 рік: Бібліогр. покажч. Вип. 7 / Уклад. М.Бех; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1962. – 35 с.

106. Передовий досвід усім тваринникам Вінниччини: [Метод.-бібліогр. матеріали]. – Вінниця, 1962. – 12 с.

107. Проведіть конференцію за романом М.Стельмаха “Правда і кривда”: [Метод.-бібліогр. матеріали] / Підгот. А.Лучко. – Вінниця, 1962. – 4 с.

108. У слові і в ділі – хліборобська честь: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам). – Вінниця, 1962. – 11 с. – [Ротатор].

1963

109. Бібліотека – центр пропаганди краєзнавчої літератури: (З досвіду Погребищ. район. б-ки) / Підгот. М.Бех. – Вінниця, 1963. – 6 с. – [Ротатор].

110. За достаток картоплі та овочів: (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к) / Склала О.Лозінська. – Вінниця, 1963. – 11 с. – [Ротатор].

111. За здоровий побут: (Корот. анот. покажч. л-ри) / Уклад.: Є.А.Премислєр, А.Й.Лучко; Вінниц. обл. наук. мед. б-ка, Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1963. – 15 с.

112. Календар пам’ятних дат по Вінницькій області на 1963 р. / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1963. – 13 с. – [Ротатор].

113. Люби і знай свій рідний край: (Плакат із реком. списком л-ри про Вінниччину). – Вінниця, 1963. – 1 с.

114. Перетворимо птахівництво в дохідливу галузь господарства: (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к) / Підгот. М.Спиця. – Вінниця, 1963. – 10 с. – [Ротатор].

115. Проведіть читацьку конференцію за романом В.Петльованого “Та це ж весна!”: [Метод.-бібліогр. матеріали] / Підгот. О.Лозінська. – Вінниця, 1962. – 3 с.

116. Шевченківські читання: [Прогр. заходу] / Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Вінниц. міське від-ня Т-ва для поширення політ. і наук. знань. – Вінниця, 1963. – 3 с. – (До 150-річчя з дня народж. Т.Г.Шевченка).

1964

117. Аналіз довідково-бібліографічної роботи районних бібліотек області за звітами 1963 року / Підгот. М.Бех. – Вінниця, 1964. – 7 с. – [Ротатор].

118. Атеїстична пропаганда в бібліотеці: [Зб. статей з досвіду б-к Вінниччини] / До друку підгот.: Г.Смагло, А.Лучко. – Вінниця: Вінниц. кн.-газ. вид-во, 1964. – 56 с.

119. Більше зерна країні: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 5 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

120. Відродимо славу вінницьких буряководів: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 4 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

121. Велика хімія на службі комунізму: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам) / Уклад. С.Кваша. – Вінниця, 1964. – 30 с.

122. Гідропоніка в сільському господарстві: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 3 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

123. За інтенсивне ведення тваринництва: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 5 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

124. За повний достаток картоплі і овочів: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 3 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

125. Інструктивно-методичний матеріал для відзначення 150-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – Вінниця, 1964. – 4 с.

126. Комплексна механізація важливий засіб інтенсифі-кації сільського господарства: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 4 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

127. Короткий аналіз роботи бібліотек Вінницької області за 1963 рік. (За текст. та стат. звітами) / Підгот.С.Кваша. – Вінниця, 1964. – 15 с. – [Ротатор].

128. Матеріали до написання історії міст і сіл Вінницької області: (На допомогу б-кам обл.) / Уклад. М.Бех. – Вінниця, 1964. – 126 с. – [Ротатор].

129. Маяки Вінниччини: (Сер. плакатів з реком. списками л-ри про Героїв Соц. Праці обл.). – Вінниця, 1964.

130. Методика самостійної роботи з книгою: Реком. список. л-ри / Склала Г.Г.Подруцька. – Вінниця, 1964.– 7 с.

131. Молодий герой радянської літератури: (Матеріали для проведення молодіж. чит. конф.) / Підгот.: О.Лозінська, М.Бенхін; Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва, Центр. міськ. б-ка ім.Т.Г.Шевченка. – Вінниця, 1964. – 34 с.

132. Наш земляк Михайло Коцюбинський: (Пам’ятка до 100-річчя з дня народж.) / Підгот.: В.М.Борщевський, З.М.Шелягова, Т.І.Ніколенко; Упоряд. А.Й.Лучко; Б-ка Вінниц. пед. ін-ту ім.М.Островського, Вінниц. обл. б-ка ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1964. – 23 с. – [Ротатор].

133. Робота бібліотек Вінниччини на сторінках преси: (За 1963 р. і І півріччя 1964 р.): [Бібліогр. список] / Підгот. Г.Подруцька. – Вінниця, 1964. – 9 с. – [Ротатор].

134. Хімізація сільського господарства – могутнє джерело прогресу: [бібліогр. список]. – Вінниця, 1964. – 4 с. – (Рішення груд. і лют. Пленумів ЦК КПРС – в життя!).

1965

135. Абонемент слухача університету передового досвіду роботи бібліотек на 1965-1966 рр. (Рік навчання четвертий) / Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця, 1965. – 5 с.

136. Аналіз роботи масових бібліотек Вінницької області за 1964 рік. – Вінниця, 1965. – 22 с. – [Ротатор].

137. Бібліотеки – шкільній молоді: (Досвід роботи б-к Вінниччини з уч. 9-11 кл.) / Узагал. О.Лозінська. – Вінниця, 1965. – 25 с. – [Ротатор].

138. Героїчні подвиги вінничан у Великій Вітчизняній війні: (Корот. анот. список л-ри) / Підгот. М.Мельник. – Вінниця, 1965. – 9 с. – [Ротатор].

139. Замена пищевого сырья синтетическими материа-лами: (Библиогр. указ.) / ЦНТБ, Обл. б-ка им.К.А.Тимирязева; Отв. Н.О.Ксенчина. – Винница,1965.– 10 с.

140. Каталог журналів і газет, передплачених бібліоте-ками м.Вінниці на 1966 рік. / Обл. міжвідом. бібл. рада, Вінниц. обл. упр. культури. – Вінниця, 1965. – 40 с. – [Ротатор].

141. Література про Вінницьку область за 1962-1963- 1964 рр.: Бібліогр. покажч. / Уклад. М.М.Бех. – Вінниця, 1965. – 52 с. – [Ротатор].

142. Матеріали обласної науково-практичної конференції бібліотечних працівників Вінниччини на тему: "Роль бібліографії в науковій, учбовій, виробничій і самоосвітній роботі" (27-28 верес. 1965 р.) / Відп.: М.М. Бех, Г.К. Смагло. – Вінниця, 1965. – 50 с. – [Ротатор].

143. Обласна науково-практична конференція бібліотечних працівників Вінниччини на тему: "Роль бібліографії в науковій, учбовій, виробничій і самоосвітній роботі": [Запрошення і прогр.]. – Вінниця, 1965.– 3 с. 

144. Подвиги вінничан у Великій Вітчизняній війні: Плакат. – Вінниця, 1965. – 1 с. 

145. Примірні службові обов'язки працівників районних бібліотек: ( На допомогу б-кам обл.). – Вінниця, 1965. – 7 с. – [Ротатор]. 

146. Производство кормовых дрожжей: (Указ. л-ры за 1960-1965 гг.) /  Сост. Н.О. Ксенчина, М.М.Бех; Винниц. ЦНТБ,  Винниц. обл. б-ка им. К.А. Тимирязева. – Винница,  1965. – 32 с. – [Ротатор]. 

147. Рішення вересневого Пленуму ЦК КПРС – в маси: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу працівникам б-к) / Підгот. Л. Зубалій. – Вінниця, 1965. – 24 с. – [Ротатор]. 

148. Робота бібліотек на допомогу тваринникам: (Метод.-бібліогр. матеріали) / Уклад.: М. Бех, І. Вдовиченко, О. Лозінська та ін.; Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1965. – 45 с. – [Ротатор]. 

149. Роль бібліографії в науковій, учбовій, виробничій і самоосвітній роботі: (Матеріали до проведення обл. наук.-практ. конф. працівників б-к Вінниччини) / Підгот. М.М. Бех. – Вінниця, 1965. – 12 с. – [Ротатор]. 

150. Статистичний аналіз роботи бібліотек області (за 1964-1980 рр.: Щорічник). – Вінниця, 1965-1981. – [Ротатор]. 

151. Щоб дружний з книгою був хлібороб: (З досвіду пропаганди с.-г.  л-ри б-кою с. Бабинці-Перші Могилів-Поділ. р-ну ) / Підгот. А. Лучко. – Вінниця, 1965. – 21 с.

1966 

152. Абонемент слухача університету передового досвіду роботи бібліотек м. Вінниці на 1966-1967 рр. / Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця, 1966. – 5 с.  

153. Академік Д.К.Заболотний. 1866-1966: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Н.В. Мельник, Г.К. Смагло, К.В. Третяк; Ред. П.П. Войцехівський. – Вінниця, 1966. – 6 с. – (Буклет). 

154. Аналіз роботи масових бібліотек Вінницької області за 1965 рік / Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1966. – 69 с. – [Ротатор]. 

155. Бібліотекарі! Повідомляємо про цікавий досвід ваших товаришів: Інформ. повідом. №1. Використання бібліографії в роботі бібліотек: (Тем. семінар  бібліотекарів Козятин. р-ну) / Підгот. М.М. Бех.  –  Вінниця, 1966. – 1 с. – (Запровадьте в себе). – [Ротатор]. 

156. Бібліотеки – школи передового досвіду: Інструкт.-метод. лист / Підгот. Л.Р. Потапенко. – Вінниця, 1966. – 6 с. – [Ротатор]. 

157. Біоніка – союз біології, науки і техніки: Метод.-бібліогр. матеріали / Підгот. І. Вдовиченко. – Вінниця, 1966. – 14 с. – [Ротатор]. 

158. Вінниччина і вінничани у Великій Вітчизняній війні (1941-1945): (Бібліогр. покажч. л-ри)  / Підгот.: М.М. Бех, Н.В. Мельник, Л.О. Сахневич та ін.; Відп. ред. І.П. Пшук. – Вінниця, 1966. – 37 с. – [Ротатор]. 

159. Вся влада Радам!: До 50-річчя Великого Жовтня!: Тематика читань. – Вінниця, 1966. – 4 с.

160. Герої бурякових ланів Вінниччини: [Бібліогр. список] / Уклад. Н. Мельник. – Вінниця, 1966. – 12 с. – (Вони прославляють наш край). – [Ротатор]. 

161. Каталог журналів і газет, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1967 рік / Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця, 1966. – 45 с. – [Ротатор]. 

162. Комплексну механізацію тваринницьким фермам: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. М. Бех; Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1966. – 53 с. – [Ротатор]. 

163. Література про Вінницьку область за 1965 рік. (На допомогу б-кам обл.)  / Уклад. Н. Мельник; Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1966. – 60 с. – [Ротатор]. 

164. Музичні салони - ефективна форма естетичного виховання читачів: [Бібліогр. матеріали] / Підгот. Л.Р. Потапенко, С.І. Левік. – Вінниця, 1966. – 12 с. – [Ротатор]. 

165. Обласна науково-практична конференція бібліотекарів Вінниччини (присвяч. 50-річчю Рад. влади та сторіччя з дня народж. В.І. Леніна): [Прогр.]. – Вінниця, 1966. – 3 с.  

166. Павло Григорович Тичина: (Поради бібліотекарям до 75-річчя з дня народж. поета) / Метод. відділ. – Вінниця, 1966. – 9 с. – [Ротатор]. 

167. Передовики тваринництва Вінниччини – Герої Соціалістичної Праці: [Бібліогр. список] / Уклад. Н. Мельник. – Вінниця, 1966. – 6 с. – (Вони прославляють наш край). – [Ротатор].

168. Робота бібліотек на допомогу механізаторам: (Метод.-бібліогр. матеріали) / Уклад.: А. Лучко, Л. Зубалій, Л. Потапенко; Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1966. – 28 с. – [Ротатор]. 

169. Славному п'ятдесятиріччю назустріч (1917-1967 рр.): Метод.-бібліогр. матеріали для провед. чит. конф. / Підгот. О. Лозінська. – Вінниця, 1966. – 21 с. – [Ротатор]. 

170. Хлібороби Вінниччини Герої Соціалістичної Праці: [Бібліогр. список] / Уклад. Н. Мельник. – Вінниця, 1966. – 6 с. – (Вони прославляють наш край). – [Ротатор].

1967 

171. Абонемент слухача університету передового досвіду роботи бібліотек м. Вінниці на 1967-1968 рр. (Рік навчання шостий). / Обл. міжвідом. бібл. Рада. – Вінниця, 1967. – 4 с. 

172. Аналіз роботи масових бібліотек Вінницької області за 1966 рік. – Вінниця, 1967. – 38 с.; 9 табл. – [Ротатор]. 

173. [До 180-річчя з дня народж. У. Кармалюка]: (Інструкт.-метод. матеріали) / Підгот. І. Філіповський. – Вінниця, 1967. – 5 с. – [Ротатор]. 

174. Звернення переможців огляду роботи бібліотек Вінниччини, присвяченого 50-річчю Радянської влади, до всіх бібліотечних працівників області. – Вінниця, 1967.  – 1 с. 

175. Каталог журналів і газет, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 1968 рік / Обл. міжвідом. бібл. рада. – Вінниця, 1967. – 42 с.– [Ротатор]. 

176. Література про Вінницьку область за 1966 рік: (Бібліогр. покажч.) / Склала Н.Мельник; Відп. Г.Смагло. – Вінниця, 1967. – 116 с. 

177. М.Д. Леонтович (1877-1921): (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к по відзнач. 90-річчя з дня народж.). – Вінниця, 1967. – 15 с. – [Ротатор]. 

178. Назустріч 50-річчю Великого Жовтня: Ювілейна наук. сесія: Запрошення. – Вінниця, 1967. – 2 с. 

179. Організація керівництва читання: (З досвіду роботи б-к  Вінниччини). Бюл. № 2 / Метод. відділ. – Вінниця, 1967. – 14 с. – [Ротатор]. 

180. Оформлення методичних кабінетів і кутків районних бібліотек: (Інструкт.-метод. лист). – Вінниця, 1967. – 6 с. – [Ротатор]. 

181. Про відзначення в бібліотеках 50-річчя Радянської України: Інструкт.-метод. лист. – Вінниця, 1967. – 4 с. 

182. Пропаганда краєзнавчої літератури в бібліотеках: (Метод.-бібліограф. матеріали для б-к) / Підгот. Н. Мельник. – Вінниця, 1967. – 37 с. – (До 50-річчя Великого Жовтня). – [Ротатор]. 

183. Пропаганда творів В.І. Леніна та літератури про його життя і діяльність: Матеріали обл. наук.-практ. конф. бібліотекарів Вінниччини. – Вінниця, 1967. – 44 с. 

184. У. Кармалюк. 1787-1835: (Метод.-бібліогр. матеріали по відзнач. 180-річчя з дня народж. У. Кармалюка) / І. Філіповський. – Вінниця, 1967. – 5 с. – [Ротатор]. 

185. Я.Д. Качура (1897-1967): (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к по відзначенню 70-річчя з дня народж. Я.Д.Качури) / Підгот. Г. Подруцька. – Вінниця, 1967. – 6 с. – (Письменники Вінниччини). – [Ротатор].

1968 

186. Абонемент слухача університету культури бібліотекарів м. Вінниці на 1968-1969 рік / Обл. міжвідом. бібл. Рада. – Вінниця, 1968. – 4 с. 

187. Аналіз роботи масових бібліотек Вінницької області за 1967 рік / Відп. Г. Смагло. – Вінниця, 1968. – 77 с. 

188. Бібліотека – центр пропаганди краєзнавчої літератури: (З досвіду Погребищ. район. б-ки) / Узагал. М. Бех. – Вінниця, 1968. – 6 с. – [Ротатор].

189. Вивчення стану і використання книжкових фондів бібліотек: (З досвіду б-к Липовец. р-ну) / Підгот. М. Гончарова. – Вінниця, 1968. – 23 с. – [Ротатор]. 

190. В.І. Ленін і Вінниччина: (Бібліогр. покажч. л-ри до 100-річчя від дня народж. В.І.Леніна) / Підгот.: М.М. Бех,  В.Ф. Погуть; Вінниц. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. краєзн. музей; Відп. І.І. Заєць, Г.К. Смагло. – Вінниця, 1968. – 12 с. 

191. Запровадження формулярів читацьких груп для керівництва читання: (З досвіду роботи б-ки с. Степанівки Вінниц. р-ну) / Підгот. Л. Чернецька. – Вінниця, 1968. – 8 с. – [Ротатор]. 

192. Зведений каталог журналі і газет, передплачних бібліотеками м. Вінниці на 1969 рік / Уклад. Й. Погорєлов; Вінниц. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Обл. міжвідом. Бібл. рада. – Вінниця, 1968. – 40 с. – [Ротатор]. 

193. Комсомол і молодь Вінниччини за 50 років: [Бібліогр. покажч.]. – Вінниця, 1968. – 26 с. 

194. Ленінський стиль виховання кадрів: (Метод.-бібліогр. матеріали для проведення ленін. читань) / Вінниц. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва, Будинок політ. освіти. – Вінниця, 1968. – 11 с. – [Ротатор]. 

195. Література про Вінницьку область за 1967 рік: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: М.М. Бех, В.Ф.Погуть; Відп. Г.К.Смагло. – Вінниця, 1968. – 270 с. – [Ротатор]. 

196. Навчальний план тематичного районного семінару з питань пропаганди атеїзму: [Метод.бібліогр. матеріали] / Підгот. І. Вдовиченко. – Вінниця, 1968. – 7 с. – [Ротатор]. 

197. Народний учитель в художній літературі: (Метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам) / Склали: З.М. Шелягова, Т.І. Ніколенко; Б-ка пед. ін-ту М.Островського, Вінниц.обл. б-ка ім. К.А.Тімірязєва; Відп. Й.А. Погорєлов. – Вінниця, 1968. – 21 с. – [Ротатор]. 

198. Обласна науково-практична конференція [присвяч. комплектуванню та використанню кн. фондів б-к. Прогр.]. – Вінниця, 1968. – 3 с. 

199. Робота бібліотек на допомогу буряководам: (Метод.-бібліогр. матеріали) / Підгот.: А. Лучко, Н. Барашивець. – Вінниця, 1968. – 24 с. – [Ротатор]. 

200. Ти на подвиг кличеш, комсомольський квиток! (Інструкт.-метод. матеріали до 50-ліччя ВЛКСМ) / Підгот.: М.М. Бех, А.Й. Лучко. – Вінниця, 1968. – 22 с. – [Ротатор].

1969 

201. Анкета вивчення стану комплектування і використання творів В.І. Леніна та літератури про його життя і діяльність в бібліотеках / Вінниц. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва; Обл. контора кн. торгівлі. – Вінниця, 1969. – 39 с. 

202. Вивчення бібліотечними працівниками теоретичної спадщини В.І.Леніна: (Примір. план на допомогу б-кам)/Метод. відділ. – Вінниця, 1969. – 4 с.–  [Ротатор]. 

203. В.І. Ленін і економічна реформа: Цикл ленін. читань для економістів і плановиків нар. госп-ва. – Вінниця, 1969. – 4 с. 

204. 25 років з дня визволення Вінниччини від німецько-фашистських загарбників: (Метод.-бібліогр. матеріали для б-к) / Підгот.: М.М. Бех, В.М. Нестеренко. – Вінниця, 1969. – 18 с. –  [Ротатор]. 

205. Інформаційна робота бібліотек на допомогу спеціалістам народного господарства, науки, культури: (З досвіду роботи б-к обл.) / Підгот. В. Погуть. – Вінниця, 1969. – 24 с. – [Ротатор]. 

206. Ленінські читання: (З досвіду б-ки с. Калініно Тульчин. р-ну) / Підгот. В.Цівка. – Вінниця, 1969. – 7 с. – [Ротатор]. 

207. Література про Вінницьку область за 1968 рік: [Бібліогр. покажч.] / Уклад. М.М. Бех,  В.Ф. Погуть; Відп. Г.К. Смагло. – Вінниця, 1969. – 181 с. – [Ротатор]. 

208. Механізація тваринницьких ферм: (Реком. список л-ри) / Уклад. Л.В. Зубалій, С.Л. Бабиніна, Г.Г. Подруцька; Ред. В.Ф. Погуть. – Вінниця, 1969. – 9 с. 

209. Положення про створення єдиної системи міжбібліотечного абонемента у Вінницькій області. – Вінниця, 1969. – 7 с. 

210. Раціоналізатори і винахідники – сільському господарству: (Реком список. л-ри) / Підгот.: Л.Зубалій, С.Бабиніна. – Вінниця, 1969. – 6 с. – [Ротатор]. 

211. Сторінки життя Ілліча: (Календар пам’ят. дат до 100-річчя з дня народж. В.І. Леніна) / Склад. Г.Г. Подруцька. – Вінниця, 1969. – 24 с. – [Ротатор]. 

212. Тобі заповів Ілліч: Абонемент ленін. читань для молоді. – Вінниця, 1969. – 4 с.


Столітній шлях бібліотеки у її виданнях
(Бібліографічний покажчик)

  1. Переднє слово
  2. Видання за 1909-1969 рр.
  3. Видання за 1970-1979 рр.
  4. Видання за 1980-1990 рр.
  5. Видання за 1991-2003 рр.
  6. Видання за 2004-2006 рр.
  7. Іменний покажчик

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше