Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

 Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 4.

Вінниця, 2006


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогос-подарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у жовтні-грудні 2005 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централі-зованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРО ВНЕСЕННЯ змін до Закону України “Про податок на додану вартість” щодо оподаткування сільськогосподарьских підприємств: Закон України ... 18 жовт. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 13 груд. – С. 14; Голос України. – 2005. – 13 груд. – С. 2.

ПРО ОСНОВНІ засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України ... 18 жовт. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 16 листоп. – С. 1-3; Голос України. – 2005. – 16 листоп. – С. 13.

АМБРОСОВ В.Я. Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С.14-19.

АНФИНОГЕНТОВА А., КРЫЛАТЫХ Э. Стратегия развития АПК с учетом инновационных факторов // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 10. – С. 4-11.

АРАШУКОВ В. Формы организации сельскохозяйственного производ-ства и предпринимательства // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 11. – С. 87-95.

АРТИШ В.І. Порівняльна оцінка інтенсивного та екологічно чистого ведення сільського господарства // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 20-23.

Боровик В.В. резерви підвищення ефективності використання ресурсів у сільськогосподарському виробництві за допомогою моделювання // Актуальні проблеми економіки.– 2005.– № 10.– С. 40-44.

ВАЛЕНТИНОВ В.Л. Організаційна легітимність як фактор сільського розвитку // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 126-130.

ВІТВІЦЬКИЙ В.В. Система виміру соціально-економічних трудових відносин на підприємствах АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 85-90.

ВЛАСОВ В.І. Динаміка чисельності сільського населення у регіонах і країнах світу // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 131-134.

ГАЙДУЦЬКИЙ  А.П. Інвестиційна ємність і особливості залучення іноземного капіталу в аграрний сектор // Економіка та держава. – 2005. – № 9. – С. 39-45.

ГАЙДУЦЬКИЙ А.П. Підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору шляхом розширення бюджетної підтримки // Фінанси України. – 2005.– № 10. – С.111-115.

ГАЙДУЦЬКИЙ П.І. Про основні засади реформування системи держав-ної підтримки сільського господарства та сільської території // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 43-48.

ГАЙДУЦЬКИЙ П.І. Україні потрібна нова аграрна політика // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 3-7.

ГОНЧАРОВ В.М., КОЧЕТКОВ О.В. Соціально-економічні проблеми формування й розвитку аграрних корпоративних структур // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 95-99.

ГОНЧАРОВ Ю. Застосування системи рейтингових оцінок як засіб ефективного управління процесом Євроінтеграції // Економіка України.– 2005.– № 11.– С.73-82.

ГОРКАВИЙ В.К. Комплексне використання статистичних методів в управлінні економічними процесами // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 57-62.

Грицишина В.В. Інформаційні засади формування оптових цін на сільськогосподарську техніку з використанням бюджетних коштів // Актуальні проблеми економіки. – 2005.– № 10.– С.71-75.

ГУБЕНКО В.І. Лібералізація і протекціонізм зовнішньоекономічної діяльності АПК // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 12. – С. 61-63.

ГУМЕРОВ Р.О. О превращении развития агропромышленного комплекса в приоритет народнохозяйственного роста // Российский экономический журнал. – 2005.– № 9-10.– С.33-41.

ДЕМЧАК І.М. Ситуація в аграрному секторі економіки та заходи Уряду щодо державної підтримки розвитку АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 12-19.

ДУДАР Т.Г. Організаційно-економічні засади формування і розвитку системи агромаркетингу // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 89-96.

ЗАГУРСЬКИЙ О.М. Становлення ринкових форм обігу земельних ресурсів в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2005.– № 9. – С.11-20.

ЗБАРСЬКИЙ В.К. Економічний потенціал регіону в умовах становлення малих підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 99-105.

ЗБАРСЬКИЙ В.К. Методологічні підходи до стратегії кооперування малих форм господарювання в Україні // Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 40-45.

ЗІНЧЕНКО С. Стан та перспективи земельних відносин // Агроперспек-тива. – 2005. – № 12. – С. 20-21.

ЗОТЬКО Н.Ю. Економічна ефективність використання основних виробничих засобів сільськогосподарських підприємств // Агроінком.– 2005. – № 7. – С. 69-72.

ЗУБЕЦЬ М.В., БІЛОРУС О.Г., ВЛАСОВ В.І. Сільське господарство світу в умовах глобалізації // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 10. – С. 5-9.

КАРАКАШ І. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект // Право України. – 2005.– № 11.– С. 141-145.

КИРИЛЕНКО І.Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 68-72.

КИЦЕНКО П.Ф., МОСКАЛЕНКО А.М. Інвестиційний клімат в АПК: тенденції і напрями поліпшення // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 66-72.

КЛЮКАЧ В.А. Совершенствование управления агропромышленным производством на районном уровне // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 39-43.

КОЛІСНИК Т. Сильні об’єднання українських агровиробників – предмет уваги Європейського Союзу // Пропозиція. – 2005. – № 11. – С. 12.

КОНДРАТЮК О.І. Підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 109-112.

КОПИЛЕЦЬ О.О. Державне регулювання розвитку різних форм господарювання в сільському господарстві // Економіка та держава. – 2005. – № 10. – С. 59-63.

КОПИЛЕЦЬ О.О. Застосування державних науково-технічних програм в сільськогосподарському виробництві // Економіка та держава.– 2005.– № 11.– С.77-80.

КРИВЕНКО Н.В. Розвиток міжнародного поділу праці в сільському господарстві // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 147-154.

КРОПИВКО М.Ф. Організація державного і самоврядного управління розвитком сільських територій // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 60-62.

КУЗНЕЦОВ А. Как немцы поддерживают свой АПК // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання. – 2005. – № 11. – С. 22-25.

КУЛИНИЧ П. Ринок земель як об’єкт правового регулювання // Право України. – 2005. – № 11.– С. 39-43.

КУХАР Л. Страхування по-сільському // Пропозиція. – 2005. – № 11. – С. 48.

ЛУЧКА В.П. Місцева влада самоврядування та її роль у розвитку соціального облаштування села // Економіка АПК. – 2005.– № 11. – С. 76-79.

МАРЦЕНКО Є. Проблеми землекористування // Агроперспектива. – 2005. – № 12. – С. 24-25.

МІРОШНІЧЕНКО О. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві України та в країнах СНД (порівняльний аспект) // Юридична Україна. – 2005.– № 11.– С. 36-41.

МУЗИКА П.М. Розвиток дорадчої служби у соціальному облаштуванні сільських територій // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 79-82.

ОНЕГІНА В. Зміна аграрної парадигми та державна аграрна політика у розвинутих країнах // Економіка України.– 2005.– № 11.– С.62-73.

ОНИЩЕНКО О.М., ЮРЧИШИН В.В. Концептуальні проблеми майбутнього українського села і селянства // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 24-29.

ОСТАШКО Т.О. Особисті селянські господарства: інституційні трансформації і перспективи // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 58-60.

ПОГРІБНИЙ О. Сучасне дослідження прав громадян щодо викорис-тання земель сільськогосподарського призначення // Право України. – 2005. – № 11. – С. 156-158.

ПОШКУС Б. Сельскохозяйственная кооперация – мощный рычаг саморегулирования отрасли // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 10. – С. 49-53.

ПРОКОПА І.В. Соціальні аспекти розвитку сільських територій // Еконо-міка АПК. – 2005. – № 11. – С. 48-51.

ПРОКОПЬЕВ Г. Формирование институтов интелектуальной собственности в АПК // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 11. – С. 80-86.

РОМАНЧЕНКО И. Воспроизводство основных производственных фондов агропредприятий // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 10. – С. 54-58.

РУДНИЦЬКА О.В. Формування попиту на органічну продовольчу продукцію в Україні: аналіз і перспективи // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 116-120.

САБЛУК П.Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 4-12.

САДІКОВ М.А. Первентивні заходи – основи успішного проведення земельної реформи // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 9.– С. 23-25.

САФОНОВА І. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення – важливий засіб державної підтримки аграрних товаровиробників // Право України. – 2005. – № 9. – С. 50-53.

САХАЦЬКИЙ М.П. Аграрний маркетинг як складова соціально-економічного розвитку сільських територій // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 90-93.

СТАРИЦЬКА О.П. Структурна характеристика ресурсозбереження у сільськогосподарському виробництві // Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 67-69.

СТАРИЦЬКИЙ Т.М. Методичні основи економічної діагностики відтворення і ефективного використання основного капіталу // Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 56-60.

СТЕЦЮК П.А. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 111-116.

СТУКАЧ Т.М. Інноваційна складова сучасної аграрної політики України // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 11. – С.121-125.

ТАНЧИК С.С. Особливості страхування сільськогосподарських ризиків в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 12. – С. 64-65.

Терещенко О.І. Правове регулювання статусу та основних напрямів діяльності сільськогосподарських кредитних кооперативів в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 9. – С. 13-18.

ТРЕТЯК А.М., ДОРОШ Й.М. Ринок землі: обмеження прав власності на землю в зарубіжних країнах та Україні // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 10. – С. 56-60.

ТЬОТКІН В.І. Удосконалення державної політики соціального розвитку українського села // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 19-24.

Уркевич В. Про правове регулювання трудових відносин сільськогос-подарських підприємств // Юридична Україна. – 2005. – № 11. – С. 41-44.

ФУРСЕНКО М.І. Розвиток сільських територій в умовах забезпечення економічної стабільності держави // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 51-55.

ХОРУНЖИЙ М.Й. Організаційно-економічні трансформації у сільсько-господарському виробництві в процесі його капіталізації // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 51-57.

ЦИБУЛЬКО А. Конституційний Суд України: переоформляти право постійного користування землею не обов’язково // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 13.

Чорна І.О. Планування зайнятості в аграрній сфері // Економіка та держава. – 2005.– № 11. – С. 62-66.

ШЕБАНІНА О.В. Розвиток аграрного підприємництва як основи у формуванні продовольчого ринку // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 42-50.

ШИЯН В.Й. Соціально-економічні проблеми українського села в постіндустріальній стадії розвитку суспільства // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 72-76.

ШИЯН Д.В. Закономірності динаміки ціни землі в США у контексті теорії ренти // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 134-140.

ЮРЧЕНКО А.Д. Про запровадження ринку земель сільськогоспо-дарського призначення // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 97-100.

ЯКУБА К.І. Сільська жінка і розвиток соціальної сфери в сільській мережі // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 62-68.

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

КУЛИКОВ И.М., ВЫСОЦКИЙ В.А., ШИПУНОВА А.А. Биотехноло-гические приемы в садоводстве: экономические аспекты // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 5. – С. 24-27.

РЫМАРЬ В.Т., МУХИНА С.В., ДУБРОВИНА О.В. Эффективность использования удобрений в производстве качественных кормов // Кормо-производство. – 2005. – № 11. – С. 2-4.

ТИМЧУК С.В. Підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції плодівництва у фермерських господарствах // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 112-116.

УЧАЕВА Г., ТОЛОЧЕК Н. Экономическая эффективность и устойчи-вость производства зерна // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 6. – С. 11.

ХАРЧЕНКО В.В. Прогнозування ефективності виробництва кукурудзи // Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 62-66.

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

КОВАЛЬ С., ФРАНКОВ С., ПОЛІЩУК О. Способи рентабельного ведення молочного скотарства: [З досвіду роботи приватно-орендних сільськогосподарських підприємств “Радівське” та “Родина” Калинівського р-ну Вінницької обл.] // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 114-115.

КРАВЦОВ Е., КУКЛА Л., ПОЛАДЯН З. Економічне обґрунтування собівартості тваринницької продукції, виробництва і використання гною // Тваринництво України. – 2005. – № 10. – С. 6-8.

МЕТЕЛИЦЯ В.М. Бухгалтерський облік бюджетного фінансування виробництва продукції тваринництва // Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 18-22.

ПОЛИЩУК Л. Экономическая эффективность яловости коров и повыше-ния сохранности молодняка // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 10. – С. 65-68.

РУХТУРАК М.В. Підвищувати ефективність виробництва та рівень споживання молока // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 80-83.

ШМОРГУН Л.Г., ГЕДЗЬ Т.М. Регулювання закупівельних цін на молоко та молочну продукцію // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 84-88.

ШУСТ П., СЛАВОВ В., НАУМЕНКО М. Ефективність виробництва яловичини // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 110-113.

ГРУНТОЗНАВСТВОГІЧКА М.М. Дистанційне зондування в системі моніторингу ґрунтів України // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 12. – С. 72-75.

МЕДВЕДЄВ В.В., ПЛІСКО І.В. Бонітування екологічних функцій ґрунтів // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 10. – С. 10-15.

АГРОХІМІЯ

ВПЛИВ умов зовнішнього середовища на надходження поживних речовин у рослини // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 56-58.

ГЛУХИХ М.А. Оптимизация технологий применения удобрений // Зем-леделие. – 2005. – № 6. – С. 18-20.

КАРАЧКА В. Застосування змішаних добрив // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 66.

ЦЫГУТКИН А.С., ЕСЬКОВ А.И., НОВИКОВ М.Н. Классификация и терминология сидератов // Агрохим. вестн. – 2005. – № 6. – С.25-26.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ВОЙТЮК В., ДЕМКО А., ДЕМКО С. Якість і технічний рівень вітчизняної сільгосптехніки // Пропозиція.– 2005. – № 10. – С. 102-104.

КУЗЬМИН М. Пути экономии топлива // Сел. механизатор. – 2005. – № 11. – С. 36-37.

МАЗУХА Н. Перспективы развития дизельных электростанций // Сел. механизатор. – 2005. – № 10. – С.34-35.

МАСЛО В.Р. Шляхи розвитку виробництва біодизеля в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 10. – С. 78-80.

МІРЗОЄВА Т.В. Організаційно-економічні особливості автотран-спортного обслуговування аграрного сектору економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 33-37.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

АВАНЕСОВ Ю. Корнеуборочная машина РКМ-6 // Сел. механизатор. – 2005. – № 10. – С. 24-25.

БОРЫЧЕВ С. Усовершенствованные картофелеуборочные машины // Сел. механизатор. – 2005. – № 11. – С. 9.

ВОЙТЮК П. Машини для збирання цукрових буряків: конструкції та сучасні вимоги // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 96-100.

ОКОЧА А. Для тих, хто використовує автотракторну техніку взимку // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 110-113.

ПЫЛЬНИК П.А., СОСОРОВ С.В. Чересполосный посев зерновых культур // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 11. – С. 14-15.

ЦЕПЛЯЕВ А., ШАИМОВ Р. Новая капустоуборочная машина // Сел. механизатор. – 2005. – № 10. – С.18.

ШЕВЧУК Р., ПІДСТРИГАЧ І., СЕМЕН Я. Гідравлічний привід струшувачів плодів з почерговим увімкненням пневмогідравлічних акумуляторів // Техніка АПК. – 2005. – № 10-11. – С. 36-37.

ШКЛЯР М., ШКЛЯР А., ВОЙТЮК П. Безпека та комфорт у кабіні трактора – запорука високої продуктивності праці // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 108-109.

ЯСЕНЕЦЬКИЙ В., ШУСТИК Л. Вітчизняні культиватори // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С.100-106.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

ГРИЦУН А.В., СПІРІН А.В., ГУНЬКО І.В. Новий вивантажувач силосу // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 8. – С. 48-49.

ДЕГТЕРЕВ Г. Очистка доильно-молочного оборудования // Сел. механизатор. – 2005. – № 10. – С. 30-31.

КРУГЛОВ Г.А. Индивидуальная вентиляция в животноводстве // Меха-низация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 10. – С. 11-12.

ПАЛАГУТА А. Українська самогодівниця для свиней // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 125, 127.

ПІНЧУК І. Перспективи ринку обладнання для молочного тваринництва // Агроперспектива . – 2005. – № 12. – С. 60-61.

РЕВЕНКО І., ЗАБОЛОТЬКО О., ЛІЩИНСЬКИЙ С. Вдосконалення процесу і засобів машинного доїння корів // Пропозиція. – 2005. – № 11. – С. 116-119.

СМОЛЯР В., КОВТУН О. Технологічні новації вдосконалення обладнання для утримання птиці // Техніка АПК. – 2005. – № 10-11. – С. 39-41.

ТИХОМИРОВ А., МАРКЕЛОВА Е., ТУЗОВА Р. Нормирование электропотребления в птицеводстве // Птицеводство. – 2005. – № 11. – С. 45-48.

ЧИСТЯКОВ Г. Приготовление и раздача кормов // Сел. механизатор. – 2005. – № 10. – С. 26-27.

ЮХИН Г.П. Экономическая эффективность технологий заготовки и подготовки корнеплодов к скармливанию // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 11. – С. 9-11.


ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

ГАНЖАРА Н.Ф., БОРИСОВ Б.А., СОЛОВЬЕВ А.Н. Эффективность макрокапсулированных семян: [Кукурудза] //Агрохим. вестн. – 2005. – № 6. – С. 29-31.

ПАЗІЙ П.І., БАБАРИКА Г.М., ЄГОРОВА Н.Ю. Формування маркетин-гових витрат у ланках системи насінництва зернових культур // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 101-104.

Пушкар М. Правові засади діяльності державної служби з охорони прав на сорти рослин // Інтелектуальна власність.– 2005.– № 10.– С.27-30.

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

АДАМЧУК В.І., АНІСКЕВИЧ Л.В. Технології точного землеробства на службі сільського господарства // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 10. – С. 42-44.

ЛАЙКО П.А., БАБІЄНКО М.Ф., ГОЙЧУК О.І. Родючість земель і продовольча безпека країни // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 7-14.

МЕЛЬНИК В. Проблеми та перспективи впровадження безвідвальної системи землеробства // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 46-50.

ОГНЕВ О.Г., ОГНЕВ И.Г. Формирование системы технологических допусков на производственные процессы в земледелии //Механизация и электрификация в сел. хоз-ве. – 2005. – № 10. – С. 32-33.

РОЖАНСКИЙ О., КОСТЕНКО К., ГРОМАДСЬКА В. Порівняльна оцінка способів основного обробітку ґрунту // Техніка АПК. – 2005. – № 10-11. – С. 14-15.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

ВОЖЕГОВА Р., ВОЖЕГОВ С., ЯКУБ В. Рис в Україні: сьогодення та перспективи // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 50-52.

ГРИКУН О. Діагностика зараженості зерна та зернопродуктів на ранній стадії // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 86-87.

ЗАГИНАЙЛО М. Сортові ресурси ячменю ярого // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 64-68.

КИРИЧЕНКО В.В., ЧЕРНОБАЙ Л.М., ЧУПІКОВ М.М. Селекція кукурудзи на стійкість проти основних хвороб // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 10. – С.36-38.

КОВАЛЬОВ В. Розширення площ вирощування зернової кукурудзи – шлях до підвищення рентабельності рослинництва // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 54.

МАРЧЕНКО В. Проблеми механізованого виробництва рису // Пропо-зиція. – 2005. – № 10. – С. 88, 90-94.

НОВА стратегія маркетингу українського зерна // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 28-32.

ШАФРОНОВ О.Д., СОРОЧКИН М.А. Моделирование урожайности зерновых культур // Агрохим. вестн. – 2005. – № 4. – С. 28-29.

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

КОЛІСНИК С.І., ІВАНЮК С.В., ПЕТРИЧЕНКО Н.М. Вирощування сої на насіння // Насінництво. – 2005. – № 12. – С. 15-18.

СІЧКАР В., ШЕВЧЕНКО В., ЖАРКОВА О. Нові сорти сої різних груп стиглості // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 70-71.

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

ГУР’ЄВ В. Як підібрати кращі гібриди соняшнику для вашого поля // Пропозиція. – 2005. – № 11. – С. 70-71.

ЖАРКОВА Г. Сортові ресурси соняшнику: нова генерація // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 42-45.

КОВАЛЬОВ В. Широке впровадження високоврожайних гібридів соняшнику – значний резерв збільшення валового виробництва соняшни-кового насіння і рентабельності культури // Пропозиція. – 2005. – № 11. – С. 58.

ЧЕХОВ А., ЖЕРНОВА Н. Гірчиця біла: сьогодення та технологія вирощування // Пропозиція. – 2005. – № 11. – С. 66-67.

ЯРОВИЙ Г., ПЛУЖНІКОВ В. Соняшник із французьким акцентом // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 61-64.

КАРТОПЛЯ

ЗЕЙРУК В.Н., ПШЕЧЕНКОВ К.А., АБАШКИН О.В. Как сократить потери картофеля // Картофель и овощи. – 2005. – № 7. – С. 25.

СОРТА картофеля, устойчивые к золотистой картофельной цистообразу-ющей нематоде // Защита и карантин растений. – 2005. – № 12. – С. 32-33.

СТАРОВОЙТОВ В.И. Концепция развития ресурсосберегающих техно-логий производства картофеля // Картофель и овощи. – 2005. – № 7. – С. 6-8.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

ДВОРЯНКИН Е.А., КОЛЯГИН Ю.С. Влияние гербицидов группы бенатала на физиологию формирования урожая // Сах. свекла. – 2005. – № 10. – С. 15-18, 23.

ДОРОНИН В.А. Хранение семян сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2005. – № 10. – С. 27-28.

ПОЛЬОВИЙ В.М. Диференціація систем удобрення цукрових буряків залежно від господарсько економічних умов їх вирощування // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 10. – С. 16-18.

ХАРЧЕНКО М.О. Застосування мікродобрива комбібор на насінниках цукрових буряків // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 12. – С. 9-11.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІННИК М.К., ПРОКОПЕНКО Д.Д. Розвиток механізованих технологій для поліпшення природних кормових угідь // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 10. – С. 39-41.

ПЕТРИЧЕНКО В.Ф., ПЕЛЕХ І.Я. Методологічні аспекти вивчення біологічної продуктивності кормових культур // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 12. – С. 12-17.

ПОБЕДНОВ Ю.А. Вторичная ферментация и аэробная порча силоса: причины возникновения и способы устранения // Кормопроизводство. – 2005. – № 11. – С. 24-29.

СИМОНЕНКО О.І. Кормозабезпечення тваринництва: стан, прогноз // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 29-33.

СОРТОВЕ насінництво багаторічних трав // Насінництво. – 2005. – № 12. – С. 3.

ЯЩУК Є. Особливості створення та раціонального використання пасовищ // Пропозиція. – 2005. –№ 12. – С. 116-117.

ОВОЧІВНИЦТВО

ДЕРЖАВНИЙ підхід до селекції та насінництва овоче-баштанних рослин // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 60.

КИРИНДАСЬ В.П. Його величність – помідор // Дім, сад, город. – 2005. – № 11. – С. 7-8.

ЛАЗАРЕВ А.В. Влияние агроэкологических условий на семенную про-дуктивность пекинской капусты // Картофель и овощи. – 2005. – № 7. – С. 31.

ЛАРЮШИН Н., КУХАРЕВ О., ЮРТАЕВ С. Урожаи лука могут быть выше // Сел. механизатор. – 2005. – № 10. – С. 20-21.

ФЕДОРОВ А.В., ТУТОВА Т.Н., ПАПОНОВ А.Н. Выращивание огурца на подвоях // Картофель и овощи. –2005. – № 7. – С. 24-25.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

ЕФИМОВА Н.В., ГИРИЧЕВ В.С. Новые сорта груши // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 5. – С. 28-29.

МАНАНКОВ М.К., МАНАНКОВА О.П. Роль вусиків у розвитку винограду // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 12. – С. 21-25.

ПОПОВА И.В., МАРЧЕНКО Л.А. Селекция земляники на высокую адаптивность, продуктивность и качество ягод // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 5. – С. 31-32.

САМСОНОВ А. Передпосадковий та подальший обробіток ґрунту на виноградниках // Пропозиція. – 2005. – № 11. – С. 64-65.

ХРОМЕНКО В.В. Проблема периодичности плодоношения в интен-сивном саду // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 5. – С. 10-11.

ЭЧЕДИ Й.Й. Влияние изменений климата на адаптивность садовых растений // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 5. – С. 9-10.

ЯНОВСЬКИЙ Ю. Захист саджанців плодових культур у пізньоосінній період // Пропозиція.– 2005. – № 10. – С. 84-85.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

БАЙТАЛА В., ДУБІН В. Географічні засади розвитку лісівництва // Лісовий і мисливський журн. – 2005. – № 5. – С. 16-17. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

БУРА гниль картоплі // Пропозиція. – 2005. – № 11. – С. 84-86.

КОЗАР І. Фітосанітарний стан виноградників України // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 82-84.

МАРЧЕНКО В., ОПАЛКО В. Надійні розпилювачі – високоякісна хімічна обробка // Пропозиція. – 2005. – № 11. – С. 96-99.

ПАНИНА Н.В. Новый регулятор роста – бензихол: [Ярий ячмінь] // Защита и карантин растений. – 2005. – № 12. – С. 26.

САВЧУК О. Ризоманія – небезпечна вірусна хвороба цукрових буряків // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 74-75.

ШКАЛИКОВ В.А. Экологизация защиты зерновых культур от болезней // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 11. – С. 6-8.


 

ТВАРИННИЦТВО.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ТЯПУГИН Е.А., ВЛАСОВ В.В. Лазер в животноводстве // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 8. – С. 49-52.

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

ОРЛОВ Л., БОГАЧ М., РАДОВ В. Санітарний стан кормових зернопро-дуктів та їхня детоксикація // Тваринництво України. – 2005. – № 11. – С. 28-29.

ПЕНТИЛЮК С., ПЕНТИЛЮК Р., ДЕМЕНСЬКА Н. Сучасна технологія вологої годівлі тварин // Тваринництво України. – 2005. – № 11. – С. 25-27.

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

ЙОВЕНКО І. Економічна оцінка системи розведення за лініями і родинами // Тваринництво України. – 2005. – № 12. – С. 17-18.

КУЗНЕЦОВ В.М. Имитационное моделирование линейного разведе-ния в генофондных популяциях // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 6. – С. 37-40.

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

АРСАНУКАЕВ Д. Возможности повышения мясной продуктивности бычков // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 7. – С. 31-33.

БЕЛЯЕВ В., КУЗНЕЦОВ Н. Влияние селена на гомеостаз телят, их продуктив-ность и качество мяса // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 7. – С. 28-30.

ГВАЗАВА Д.Г. Эффективность комплексного использования наукоемких технологий в молочном скотоводстве // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 11. – С. 41-42.

ГОНЧАРЕНКО І.В. Селекційно-генетичні процеси у популяціях голштинської худоби // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 8. – С. 29-34.

КОРОТИЧ Ю. Молоко від населення: сьогодні й завтра // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 10-11.

ЛЕОНОВ К. Решение проблем воспроизводства в скотоводстве // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 8. – С. 17-19.

МИХАЙЛОВ В., ГРУЗДЬЕВ Н. Влияние кормления на биоэнергетический статус крови коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 8. – С. 26-28.

МОВЧАН Т., КОЗЛОВСЬКА М., РІЗНООКА К. Генеалогічна структура центрального зонального типу червоної молочної породи // Тваринництво України. – 2005. – № 11. – С. 20-21.

ПРОХОРЕНКО П., ТЯПУГИН С. Влияние различных факторов на продуктивное долголетие коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 7. – С. 13-16.

РЯБОВ Н. Влияние энергонасыщенности рационов на мясную продук-тивность молодняка // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 7. – С. 41-43.

СЕМЕНЧЕНКО М. Вплив біологічно активних препаратів на молочну та репродуктивну здатність тварин і їх збереження // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 116-119.

ФЕДАК В., БОЇВКА Т., ФЕДАК Н. Умови вирощування здорових розвинутих телиць // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 118-119.

ШАКИРОВ О. Разовый запуск коров при беспривязном содержании // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 7. – С. 35-38.

КОНЯРСТВО

БУЛАТОВ А.П., ДВОРЯНЦЕВ А.В. Рост и развитие жеребят, потребляв-ших бентонит // Коневодство и конный спорт. – 2005. – № 5. – С. 11-12.

ГОЛОВАЧ М.Й., ГОЛОВАЧ М.М. Методи випробування й оцінки коней гуцульської породи // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 12. – С. 38-39.

КАСТЕЛИНС Г. Кормление лошадей и здоровые копыта // Коневодство и конный спорт. – 2005. – № 5. – С. 10.

СВИНАРСТВО

БОРИСЕНКО М., ОПРИШКО Н. Розвиток свинарства у фермерських господарствах // Тваринництво України. – 2005. – № 10. – С. 5.

ВОЙТЕНКО С. Імуногенетична характеристика миргородської породи свиней // Тваринництво України. – 2005. – № 12. – С. 19-24.

ГАРАЙ В., МАРИНИНА Е., МАЛЬЦЕВ Н. Совершенствование свиней крупной белой породы при разведении по линиям // Свиноводство. – 2005. – № 6. – С. 2-5.

ГРИКШАС С.А., ФУНИКОВ Г.А., ВОСТРИКОВА Ю.Л. Продуктивность и некоторые биологические особенности свиней различных пород // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 11. – С. 26-27.

КАРУНСЬКИЙ О., КИШЛАЛИ О. Шляхи збалансування раціонів свиней за протеїном // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 120-122.

КОРОБКА А.В., СЕМЕНОВ С.О., ВИСЛАНЬКО О.О. Ферментно-пробіотичні композиції для поросят // Ефективне тваринництво. – 2005. – №8. – С. 40-42.

ПАЛАГУТА А. Шляхи підвищення ведення галузі свинарства // Тварин-ництво України. – 2005. – № 10. – С. 9-11.

РЫБАЛКО В.П. Завершающий этап создания мясо-окорочной красно-белопоясной породы свиней // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 8. – С. 18-19.

СОЛОВЬЕВ И. Создание и совершенствование асканийского типа украинской мясной породы свиней // Свиноводство. – 2005. – № 6. – С. 6-8.

ШУЛЬГА Ю. Новая линия хряка бериславца украинской степной белой породы // Свиноводство. – 2005. – № 6. – С.11-12.

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

АРСАНУКАЕВ Д.Л. Резервы повышения мясной продуктивности овец // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2005. – № 3. – С. 38-40.

ГОРЛОВ О.І., СИРОТЮК Л.О., ІВІНА К.А. Комп’ютерна система управління селекційним процесом у вівчарстві // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 10. – С. 31-35.

ГУЗЕНКО Т.В. В Україні ідентифіковані перші вівці // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 8. – С. 15-17.

ЛУЦЕНКО М. Молоко козине – смачний, поживний і цінний продукт // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 120-121.

ЮР’ЄВА Н. Дещо про молочне вівчарство // Пропозиція. – 2005. – № 11. – С. 120-121.

ПТАХІВНИЦТВО

КОВАЛЕНКО А., СТЕПАНЕНКО І. Якість шкаралупи яєць і шляхи її поліпшення // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 126, 128.

МИХАЙЛОВ Н., РУДЬ А., КОНТАРЕВ И. Компьютерные технологии в практической селекции птицы // Птицеводство. – 2005. – №10. – С. 8-11.

ПАТРЄВА Л. Інформаційно-статистичний метод аналізу ознак у популяціях качок // Тваринництво України. – 2005. – № 10. – С. 16-17.

РУДЬ А., МИХАЙЛОВ Н., КОНТАРЕВ И. Информатизация в оценке генотипа племенной птицы // Птицеводство. – 2005. – № 12. – С. 13-16.

ХОМЧЕНКО О., НАУМОВА Л. Влияние лития на рост и развитие молодняка птицы // Птицеводство. – 2005. – № 12. – С. 21-22.

ЧЕРЕШИНСЬКА Н. Альтернатива антибіотикам: [Пробіотики] // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 114-115.

БДЖІЛЬНИЦТВО

ДРУЖБЯК А. Огляд бджолиних сімей перед зимівлею // Укр. пасічник. – 2005. – № 11. – С. 17-18.

КОМІСАР О. Порівняння медопродуктивності та прогрес у бджільництві // Укр. пасічник. – 2005. – № 11. – С. 22-24.

КОМІСАР О. Вплив обмеження яйцекладки на продуктивність бджолиних сімей // Укр. пасічник. – 2005. – № 10. – С. 10-11.

ПРОГРАМА розвитку галузі бджільництва в Україні до 2011 року // Тваринництво України. – 2005. – № 12. – С. 13-18.

ФЕРЕНЧУК В.І. Аналізуючи досягнення у бджільництві // Пасіка. – 2005. – № 12. – С. 6-7.

ШИШКО А.А. Проти кліща – щавлева кислота // Пасіка. – 2005. – № 12. – С. 10-11.

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

КАНАЛЬНЫЙ сомик // Рибне господарство України. – 2005. – № 3-4. – С. 29-30.

КАЧНЫЙ А.С. Стратегия рыбного хозяйства Украины в ХХІ веке // Рибне господарство України. – 2005. – № 3-4. – С. 2-5.

ТАРАСЮК В. Товстолобик білий // Дім, сад, город. – 2005. – № 12. – С. 36-37.


ВЕТЕРИНАРІЯ

АЛТУХОВ Н., БРИГАДИРОВ Ю., ШАМАРДИНА А. Пути профилактики желудочно-кишечных болезней поросят в период их отьема // Свиноводство. – 2005. – № 6. – С. 21-22.

БУСОЛ В.О., СИТНІК В.А., ШЕВЧУК В.М. Туберкульоз у телят // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 8. – С. 46-48.

ГРИШОК Л., НЕДОСЄКОВ В., ПАДАЛКА О. Стан профілактики та контролю сказу в Україні й завдання на перспективу // Вет. медицина України. – 2005. – № 11. – С. 7-10.

ГУЖВИНСЬКА С.О. Застосування хіміопрепаратів і пробіотиків для профілактики та лікування маститів // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 8. – С. 42-46.

ДАНИЛЕНКО І., КРИЖАНІВСЬКИЙ Я. Ретроспектива, сучасний стан і майбутнє санітарії молока як науки в Україні // Вет. медицина України. – 2005. – № 11. – С. 39-41.

ДЖАВАДОВ Э.Д., ПОЛЕЖАЕВ Ф.И., ГРИГОРАШЕВА И.Н. Грипп птиц: стратегия противодействия трагедии пандемии // Вет. медицина Укриїни. – 2005. – № 12. – С. 6-9.

ПАНАСОВА Т. Патологічні роди у кіз та їх ускладнення // Вет. медицина України. – 2005. – № 12. – С. 16-19.

ПОРЕМБСЬКИЙ А. Грип чи не грип? // Агроперспектива. – 2005. – № 12. – С. 50-53.

ПОТОЦЬКИЙ М. Герпесвірусна інфекція худоби // Вет. медицина України. – 2005. – № 12. – С. 24-25.

ПОТОЦЬКИЙ М. Чума качок // Вет. медицина України. – 2005. – № 11. – С. 23-25.

ПРОСЯНА В., НАКОНЕЧНА М. Корми, годівля і хвороби риб // Вет. медицина України. – 2005. – № 11. – С. 16-22.

РУДИК С., ЯРОШЕНКО В., РИБАЛКО В. Заходи з профілактики захворювань кінцівок ВРХ // Пропозиція. – 2005. – № 10. – С. 122-124.

СТЕГНІЙ Б.Т., КРАСНІКОВ Г.А., БЄЛОКОНЬ В.С. Дослідження атенуйованих вакцин проти хвороб Марека за гістологічними критеріями //

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Береславская В.А. Производственный потенциал в реализации стратегии интенсивного развития предприятий // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 48-49.

Гельдыш Т.Г. Продукты для повышения адаптивных возможностей организма // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 58-59.

Жекова О.А. Особенности инновационного процесса в отраслях пищевых производств // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 26-27.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь-сентябрь 2005 г. // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 30-31.

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь – октябрь 2005 г. // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 24-25.

Крикун Т.И. О формировании нового российского законодательства по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 12. – C.9.

Кудряшова А.А. Новые направления научно-технического развития в области питания, здоровья и экологии // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 92-93.

Кудряшова А.А. Продовольственная сфера: особенности и значение // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 16-20.

Магомедов М.Д., Корочкова С.И. Методика оценки конкурентного потенциала предприятий пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 32-33.

Магомедов М.Д. Формирование конкурентных преимуществ предприятий промышленности // Молоч. пром-сть. – 2006. – № 12. – C. 50-52.

Магомедов М.Д., Илюшкин К.В. Развитие информационных технологий в пищевой промышленности России // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 31.

Мачихин С.А., Стрелюхина А.Н. Об одном из аспектов продоволь-ственной безопасности России // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 10-11.

Методика прискореного контролю: гігієни харчових виробництв з використанням спеціальних тест-систем та люменометрів-індикаторів дає змогу значно підвищити ефективність виробництва // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 28-30.

Панова Е.М. Перспективы развития передовых технологий производства продуктов питания на предприятиях Группы Компаний «ЭФКО»// Пищ. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 62-63.

Севрюкова Г.Л. Проблемы национальной продовольственной безопасности // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 31.

Суровегин А. Каким должно быть современное промышленное предприятие? // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 46-47.

Техническое регулирование и интегрированные системы менеджмента в пищевой промышленности России // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 14-16.

Трясцин М.М. Регулирование вопросов продовольственной безопасности // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 6-8.

Шевченко О. Методи обробки харчової продукції: Можна урізноманітити, застосовуючи можливості й переваги нетрадиційної технології // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 18-19.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Аношкина Г. Любительские крученые изделия: (Хлебобулочные плетеные и любительские изделия) // Хлебопродукты. – 2005. – № 11. – C. 62-63.

Денисенко Т. Вівсяне печиво з нетрадиційними добавками: Такі добавки позитивно впливають на смакові властивості // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 27.

Казеннова Н.К., шнейдер Д.В. Качество макаронных изделий быстрого приготовления из муки с различными технологическими свойствами // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 10. – C. 43-44.

Как выбрать основное оборудование пекарни // Хлебопродукты. – 2005. – № 11. – C. 57-59.

Коцюба О. Поряд з пекарями: Ремонтно-монтажний комбінат (РМК) // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 14-16.

Куркина Н. Международный форум хлебопеков // Хлебопродукты. – 2005. – № 11. – C. 21-23.

Макаронные изделия повышенной биологической ценности // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 74-75.

Мелешкина Е. Применение пищевых добавок на мельницах // Хлебопродукты. – 2005. – № 11. – C. 40-42.

Новожилова О.А. Собственная прачечная на хлебопекарных предприятиях // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 50.

Оболкіна В. Вплив борошна пророщених злаків: на якість і продовження терміну зберігання заварних пряників // Харч. і перероб. промсть. – 2005. – № 12. – C. 22-23.

Панова Е.М., Звягинцева М.В. Перспективные направления Компании «ЭФКО» в области развития кондитерского производства // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 66-67.

Петриченко В. Конъюктура рынков зерна и хлебопродуктов в октябре 2005 г. // Хлебопродукты. – 2005. – № 11. – C. 6-7.

Петрова С.Н. Инновационная разработка Корпорации «СОЮЗ» – высокожирные маргарины для производства хлебобулочных изделий // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 64-65.

Пономарева О.И., Чернышев В.Г., Соболева Е.В. Влияние инфицирующих микроорганизмов на размножение хлебопекарных дрожжей // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 11. – C. 36-40.

Рогачев О. Антипригарные покрытия для хлебопечения // Хлебопро-дукты. – 2004. – № 11. – C. 19-21.

Росляков Ю., бочкова Л., Шмалько Н. Использование амаранта в хлебопечении // Хлебопродукты. – 2004. – № 11. – C. 46-47.

Рыбаков Н.А. Обогащение муки железом и витаминами // Хлебопро-дукты. – 2004. – № 11. – C. 7-8.

Синкевич М.А. Ресурсы инновационных технологий как способ повышения конкурентной привлекательности основных групп мучных кондитерских изделий // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 62-64.

Сухих Т.Н. Натуральные ингредиенты для обработки поверхности кондитерских изделий // Пищ. пром-сть. – 2004. – № 10. – C. 71-72.

Тимушкин Н. Прочность и прогиб мукомольных вальцов // Хлебо-продукты. – 2004. – № 11. – C. 48-49.

Характеристика семян кунжута и новые аспекты их применения в технологии хлеба // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 11. – C. 51-52. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Ананьева П.А., шумакова М.И., Егорова М.И. Укрепление материально-технической базы и повышение технического уровня отрасли – основа развития // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 27-29.

Апасов И.В. Состояние и перспективы развития свеклосахарного производства // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 6-10.

Балакан А.В. Механізація вантажно-розвантажувальних та транспортно-складських робіт // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 14-16.

Віленц Л.С., Пашкова В.І., Єфременко В.Ф. Питання охорони праці, промсанітарії та пожежної безпеки в проектах ВАТ «Укргіпроцукор» // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 31-33.

Влияние окислителей на красящие вещества в сахарной промышленности // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 60.

Внесок вчених нухт у розвиток цукрової промисловості України // Цукор України. – 2005. – № 5. – C. 9-13.

Гандюхін П.Є. Основні напрямки проектування теплотехнічних об’ектів // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 20-21.

Гусятинская Н.А., Липец А.А. Использование коагулянтов для повышения качества диффузионного сока // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 37-40.

Егорова М.И. Развитие отрасли и изменение приоритетов научных исследований // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 11-13.

Експрес-метод поточного контролю кольоровості кристалічного цукру-піску // Цукор України. – 2005. – № 5. – C. 33-34.

Карпенко П.І. Модернізація парових котлів для цукрової промисловості // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 21.

Корнійчук А.Т. Ефективність в проектах теплогазопостачання та вентиляції // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 22-23.

Костюкевич М.І. Будівельний проект – гарантія надійності та стійкості будівель та споруд цукрового заводу // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 29-31.

Мирончук В.Г., Негода Ф.В. Теория і практика масового зародження кристалів цукрози // Цукор України. – 2005. – № 5. – C. 31-32.

Негода Ф.В., Мирончук В.Г. Жидкотекучая затравочная суспензия – гарантия качества сахарных утфелей // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 48.

Нібит М.Ф., Шкараба Є.І. ВАТ «Укргіпроцукор» – 60 років // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 5-7.

Нуждин Р.В. Бизнес – отношения в свеклосахарном производстве // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 18-21.

Островская Т.Г. «Пульсирующий» фонд оплаты труда, компенсационные схемы вознаграждения // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 24-26.

Пушанко М.М., Серьогін О.О. Промислове впровадження та перспективи розвитку вітчизняного екстракційного обладнання // Цукор України. – 2005. – № 5. – C. 14-16.

Рева Л.П., Ковдий Е.В. Очистка диффузного сока: пути совершенствования // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 30-36.

Рева Л.П., Пушанко Н.М. Інтенсификація та оптимізація технологічних процесів очищення дифузійного соку // Цукор України. – 2005. – № 5. – C. 23-26.

Савостин А.В., Литош А.Н. Активизация суспензии осадка II сатурации перед возвратом на преддефекацию // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 41-43.

Сапронов А.Р. Сахарное производство России: Обеспечение свеклосахар-ного завода водой, паром и электроэнергией // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 54-56.

Сідоров М.М. Електрогосподарство цукрового заводу в проектах інституту // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 26-27.

Славянский А.А. Уваривание утфеля I кристаллизации из высококон-центрированных сахарных растворов // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 44-47.

Сорокін А.І., Запольський А.К. Раціональне використання водних ресурсів в цукровій промисловості України // Цукор України. – 2005. – № 5. – C. 42-45.

Супруненко Л.А. Економічне обгрунтування – основа проектних рішень: [Цукрове виробництво – пріоритетна галузь народного господарства] // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 9-11.

Тригуб І.С. Технологія-провідна частина проекту цукрового заводу // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 17-19.

Тригуб Л.Л. Проектні рішення генеральних планів цукрових заводів // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 11-14.

Тужилкин В.И., сидоренко Ю.И. Сахарные рынки России и СНГ: стратегия сотрудничества // Сахар. – 2005. – № 5. – C. 16-17.

Українець А.І. Національний університет харчових технологій: історія створення, сучасний стан, перспективи розвитку // Цукор України. – 2005. – № 5. – C. 6-8.

Філоненко В.М., Прядко М.О. Енергозбереження в бурякоцукровій галузі. Реальний стан та перспективи // Цукор України. – 2005. – № 5. – C. 35-38.

Хвощинська О.М. Проектні рішення з водопостачання цукрового заводу // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 23-25.

Цейтлін Д.М. Автоматизація технологічних процесів в проектах ВАТ «Укргіпрцукор» // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 27-29.

Шляхи підвищення ефективності очищення дифузійного соку // Цукор України. – 2005. – № 5. – C. 20-23.

Ярчук М.М. Проблеми цукрової галузі України та шляхи їх вирішення // Цукор України. – 2005. – № 5. – C. 2-5.

Ярчук М.М. Робота цукрової промисловості України в першому півріччі 2004 року та нагальні питання діяльності галузі // Цукор України. – 2004. – № 5. – C. 2-4. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Консервированные продукты из сои для полноценного питания // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 91.

Пасичний В.Н. Производство консервов с пищевыми добавками // Мясное дело. – 2005. – № 10. – C. 26-27.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М’ясна промисловість

Азарова Н.Г., азаров А.В., Агунова Л.В. Топинамбур в колбасном производстве // Мясное дело. – 2005. – № 11. – C. 18-20.

Бочинский А.А., кубышко О.В. АМИВАК. Создан для деликатесов // Мясное дело. – 2005. – № 11. – C. 50-51.

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса в процессе хранения // Мясное дело. – 2005. – № 10. – C. 44-45.

Высококлассная говядина из страны зажигательного танго // Мясное дело. – 2005. – № 11. – C. 14-15.

Гончаров Г.И., Страшинский И.М. Влияние фосфатов на функционально-технологические свойства мясного сырья // Мясное дело. – 2005. – № 10. – C. 42-43.

Конон Д.В., наконечная Ю.В. АЛЬФА – первая отечественная съедобная оболочка для производства сосисок // Мясное дело. – 2005. – № 11. – C. 54-55.

Лисунова Л.И. Влияние ионов кадмия на качество мяса птицы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 10. – C. 45-46.

Мажуго Е. Жаровая печь NOVOTHERM типа РК // Мясное дело. – 2005. – № 10. – C. 40.

Мазур Н.И. Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и органов птицы при различных болезнях // Мясное дело. – 2005. – № 11. – C. 68-71.

Миронюк Г. Со вступлением в ВТО в Украине могут закрыться три четверти перерабатывающих предприятий, если государство будет продолжать игнорировать ХАССП // Мясное дело. – 2005. – № 10. – C. 6-8.

Оценка влагосвязывающей способности мяса посредством анализа видеоизображений // Мясное дело. – 2005. – № 11. – C. 72-73.

Ощипок І.М. Пристрій для знімання шкур великої рогатої худоби і свиней та його параметри // Мясное дело. – 2005. – № 11. – C. 62-64.

Пасичный В.Н. Производство рубленых полуфабрикатов// Мясное дело. – 2005. – № 11. – C. 24-25.

Петров А. Молочна галузь: тенденції розвитку // Харч. і перероб. пром-сть. –2004. –№ 12. –C. 12-13.

Рогов И.А., Беляева М.А. Сравнительный анализ влияния инфракрасной и сверхвысокочастотной энергии на микроструктуру говяжего мяса в процессе тепловой обработки // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 10. – C. 18-19.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины: 1. Состояние сырьевой базы на 1 октября 2005 года // Мясное дело. – 2005. – № 11. – C. 27-37.

Тимченко Л.Я. Новинки от фирмы «Могунция» для производства сырокопченых колбас // Мясное дело. – 2005. – № 10. – C. 38.

Усатенко Н. Ф., Лысенко А.П., Сергеева М.В. Оптимизация параметров процесса тепловой обработки колбасных изделий // Мясное дело. – 2005. – № 10. – C. 16-17.

Цифровые методы визуализации процесса посола мяса // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 10. – C. 19-24.

Шевченко В.В., Вербицкий В.В. Інтенсивний посол м’ясної сировини // Мясное дело. – 2005. – № 10. – C. 28-29.

Щербак О.С. Новый ассортимент продукции торговой марки «Агро Смак // Мясное дело. – 2005. – № 10. – C. 37.

Щоб було м’ясо, і було сало, або що передбачає: Програма розвитку свинарства України до 2010 року // Мясное дело. – 2005. – № 10. – C. 22-23.

Якубчак О.М. Порядок приймання тварин на м’ясопереробні підприємства // Мясное дело. – 2005. – № 11. – C. 66-67.

Молочна промисловість

Арсентьева Т.П., Брусенцев А.А. Факторы, влияющие на стабильность сливочно-растительной эмульсии // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 54-55.

Бушуева И.Г., Рожкова Т.В. Пути повышения эффективности производства молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 59-66.

Ван Моурик С. Низкокалорийные молочные продукты // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 43.

Гаврилов Г.Б. Комплексная переработка сыворотки с целью создания продуктов нового поколения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 42.

Ганина В.И. Интегрированный подход к созданию отечественных старто-вых культур прямого внесения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 23-24.

Внедрение системы мониторинга качества и технологического аудита на предприятиях // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 16-19.

Danisco – ваш надежный партнер! // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 46-47.

Єрошенко С. Прибуткові емульгатори: Науковці пропонують сучасне устаткування для виготовлення емульсійних продуктів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 28-29.

Зобкова З.С., Фурсова Т.П. Особенности технологии йогурта питьевого типа // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 32-34.

Золотин А.Ю. Оценка производства продуктов детского питания на молочной основе при помощи критерия технологического воздействия // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 10. – C. 53-56.

Измерение криоскопической температуры молока-сырья // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 40-41.

Кеннели Дж.Дж. Влияние растительных масел в рационе животных на состав молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 16-18.

Козлов С.Г., Просеков А.Ю., Кааль Н.В. Свойства макроколлоидов пектина в присутствии творожной сыворотки // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 45.

Кочетова Г.Н., Фоменко О.В. Рынок молока и молочной продукции Пензенской области // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 17-18.

Кравченко Э.Ф., Свириденко Ю.Я., Плисов Н.В. Состав и некоторые функциональные свойства белков молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 42-44.

Кулозик У. Новые возможности для создания продуктов и процессов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 64-66.

Люминесцентный метод определения общей бактериальной обсемененности молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 30-31.

Майоров А.А., Николаева Е.А. Формирование свойств сыра // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 11. – C. 49-50.

Могильный В.А. Стабилизационные системы «Комплит-гель» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 50-51.

Наливные полы в молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 57-58.

Николаев Б.Л. Зависимость реологических характеристик сметаны от температуры и скорости сдвига // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 70-71.

Определение летучих жирных кислот в творожной сыворотке // Молоч. пром-сть.. – 2005. – № 12. – C. 46-47.

Остроумова Т.Л., Просеков А.Ю. Комплексная оценка качества взбитого продукта на основе вторичного молочного сырья // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 10. – C. 46-48.

Повышение эффективности производства молочных продуктов со сложным сырьевым составом // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 37-40.

Пономарьов П. Загроза здоров’ю посилюється?: Любителі маргаринів, жировмісних продуктів, які містять трансізомерні кислоти, схильні до розвитку стенокардії, інфаркту міокарда. аритмії і серцевої недостатності // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 10-11.

Производим «моцареллу» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 47.

Пункевич Б.С.,Пункевич Б.С., Фокин В.Н. Система управления охраной труда и эффективность управления организацией/ // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 4-7.

Русских В.М. Установка высокотемпературной обработки молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 31-32.

Сергеев В.Н. Показатели производства молочных продуктов в ассортименте // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 6-16.

Сизенко Е.И., Гудков С.А., Серебрякова Т.Г. Повышение эффективности производства молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 12-13.

Синельников А. Осветление творожной сыворотки природным полимером хитазоном // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 61-62.

Соловьева Е., Карагодова О. Ингредиенты для творожных изделий // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 48-49.

Состояние фагового фона на отечественных молочных предприятиях // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 20-21.

Стандарт качества молочной продукции // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 26.

Степанова Б.Н. О безопасности и качестве молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10.- С .10-11.

Степанова Л.И. Пути увеличения объемов и повышения эффективности производства молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 28.

Степанова Л.И. Использование растительных жиров в сырных продуктах // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 56.

Талибов А.Р. Какой сыр сегодня выгодно производить в России // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 26-27.

«Телен Сервис» 10 лет на российском рынке молочных ингредиентов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 44-45.

Упаковка молочной продукции: тенденция развития // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 12. – C. 39.

Фокина Н.З., Степанова Б.Н. О нормировании сырья // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 38-40.

Фокина Н.З., Степанова Б.Н. О нормировании сырья // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 11. – C. 20-22.

Храмцов А.Г., Нестеренко П.Г. К вопросу ресурсосберегающей и экологощадящей переработки молочного сырья // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 10. – C. 12-13.

Храмцов А.Г., Несмтеренко П.Г. К вопросу ресурсосберегающей и экологощадящей переработки молока // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 11. – C. 10-17.

Шевелева С.А. Молоко и молочные продукты как факторы риска пере-дачи инфекционных заболеваний // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 10. – C. 22-25.

Шульга Н. Розвиток пропіновокислих бактерій: Науковці дослідили, як ступінь соління сирів швейцарської групи впливає на цей процес // Харч. і перероб. промсть. – 2005. – № 12. – C. 16-18.


Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко, Т.Джуринська

Компю’терна верстка Н.Спиця

Тиражування Г.Стратієнко

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

 

 Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 32-40-54