ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїДвомовність чи дволичність?
Мовне питання в Україні: консолідація, а не розкол)

Версія для друку

А Він знав думки їхні, і промовив до них: “Кожне царство, поділене супротив себе, запустіє. І кожне місто чи дім, поділене супроти себе, не втримаються ...”

 Євангеліє від Матвія, 12:25.

Мова українська – мова єднання нації

 Бібліографічний список літератури

Конституційно-правовий статус української мови в Україні

Конституція України: Прийнята на п’ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв.1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 64 с.

Закон УРСР про мови в Українській РСР: Прийнятий на десятій сес. Верхов. Ради УРСР одинадцятого скликання 29 жовт.1989 р.– К.: Україна,1991. – 14 с.

Про загальну середню освіту: Закон України ... 13 трав. 1999 р. // Офіц. вісн. України.– 1999. – № 23.– С. 4-23; Голос України. – 1999. – 23 черв.– С. 4-7.

Про день української писемності та мови: Указ Президента України ... 6 листоп.1997 р. // Уряд. кур’єр. – 1997. – 11 листоп. – С. 4.

Про затвердження Державної програми розвитку і фун-кціонування української мови на 2004-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1546; Державна програма... // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 40. – С. 37-46.

Про затвердження Порядку розгляду пропозицій від видавництв щодо відбору видань для поповнення фондів публічних бібліотек у межах реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1546 “Про затверд-ження Державної програми розвитку і функціонування україн-ської мови на 2004-2010 роки”: Наказ Міністерства культури і туризму // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 44. – С. 226-228.

Заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах.–2003. – № 6. – C. 4-6.

Коли у Верховній Раді обговорюється питання державної мови – її слухає вся Україна // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 2. – C. 6-10.

Мовне питання: консолідація, а не розкол: Готується законопроект про мови в Україні // Голос України. – 2005. – 9 січ. – C. 2.

Черненко Г. Мовне меню: Огляд законопроектів про мови в Україні // Дзеркало тижня. – 2005. – 18-24 черв. (№ 23). – С. 17.

Фікс Ю . Плутанина: Про законопроект Олександра Мороза про мови // Голос України. – 2005. – 22 лют. – C. 11.

Левицька Г. Виграли вибори і «зайнялися» мовою : Готується новий «Валуєвський циркуляр»?: [Щодо проекту майбутнього указу Президента «Про захист прав громадян на використання російської мови та мов інших національ-ностей України»] // Літ. Україна. – 2004. – 7 квіт. – C. 3.

Погрібний А. Доки?: [З приводу проекту указу Президента “Про захист прав громадян на використання рос. мови та мов інших національностей” ] // Літ. Україна. – 2005. – 31 берез. – С. 1, 4.

Хто відповість?: [Протест проти проекту указу про мови] / Ю.І.Ковалів, А.К.Мойсієнко, А.Б.Гуляк // Літ. Україна. – 2005. – 7 квіт. – C. 3.

Потьомкін А. Українська мова: юридичний статус, проблеми застосування // Персонал. – 2006. – № 1. – C. 38-43. – Бібліогр.: 16 назв.

Данилевська О. Державний статус української мови в законодавчих актах уряду Павла Скоропадського // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 4. – C. 28-36. – Бібліогр.: 26 назв.

Прадід Ю. Мовне питання в українських Конституціях ХХ ст. // Мовознав. – 2002. – № 1. – С.17-22.

Симоненко Л. Проблема мовної норми в Криміналь-ному кодексі України // Наук. зап. НаУКМА. Сер.: Суспільні науки. – 2003. – Т. 22, ч. 2. – C. 259-261.

Масенко Л. Старі джерела нових проектів мовно-культурного розвитку України // Дивослово. – 2001. – № 11. – C. 9-12.

Гринів О. Державна мова в конституційному полі // Березіль. – 2001. – № 11/12. – C. 161-168.

Забужко О. Мова і влада // Урок української. – 2002. – № 9. – C. 11-16.

Забужко О. Мова і право // Там же. – 2003. – № 2. – C. 11-13. 

Мова як фактор національного відродження 

Аркуша О.Г. Мова як фактор національного відрод-ження // Право України. – 2000. – № 5. – C. 97-100.

Баранник Д. Українська мова на межі століть // Мовознав. – 2001. – № 3. – С.40-47.

Вівчарик М. Бути українській мові – бути, отже, українській державі // Віче. – 2002. – № 6. – C. 67-70.

Гончар О. Саморозквіт нації // Культура і життя. – 2004. – 4 серп. – C. 1.

Губерначук С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова. – К.: БЛІЦ-ІНФОРМ, 2002. – 234 с.

Дзюба І. Без національної солідарності матимем Україну без українців // Урок української. – 2004. – № 2. – C. 2-4.

Дзюба І. Вимирання слова // Вища освіта України. – 2004. –  № 4. – C. 13-18; Вісн. НАН України. – 2004. – № 12. – C. 34-40; Дзеркало тижня. – 2004. – 24 лип. (№ 29). – C. 20.

Кононенко П. Мова – це талісман людини і нації // Дивосвіт. – 2003. – № 1. – C. 3-5.

Красуцький М. Маємо, що маємо, або Слово про рідну мову // Літ Україна. – 2002.– 7 лют. – С. 3.

Масенко Л.Т. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. – К.: КМ Академія: Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т.Шевченка, 2004. – 163 с.        

Мацько Л. “Мова – інтелектуальний портет народу” / Розмову вела Т.Мостова // Голос України.– 2004.– 2 лип. – С.17.

Ніколаєнко С. Слово про мову: [Про значення рідної мови як безцін. скарбу нашого народу] // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 9/10. – C. 4-6.

Овсюк О. Поле битви – мова: [Про функціонування укр. мови в Україні, мовне питання в різних країнах світу] // Всесвіт. – 2005. – № 9/10. – C. 187-197.

Палійчук О. Мова і нація // Літ. Україна. – 2005. – 10 листоп. – C. 1, 3.

Погрібний А. Світовий мовний досвід та українські реалії // Урок української. – 2003. – № 3. – C. 57-61; № 5/6. – C. 63-67; № 8/9. – C. 65-67; № 11/12. – 60-63.  

Про мову і не тільки. Але з фактами // Віче. – 2002. – № 7. – C. 59-65.

Радчук В. Українська мова на зорі третього тисячоліття // Дивослово. – 2003. – № 9. – C. 2-6.

Скільський Д. Українська мова – духовна основа української нації // Визвол. шлях. – 2001. – № 9. – C. 38-43.

Стрєлков-Серга Ю. Чиста мова, мов роса // Він-ниччина. – 2006. – 6 січ.

Тищенко К. Нове тисячоліття української мови // Урок української. – 2002. – № 3. – C. 7-9.

Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу. – К.: Спалах, 2004. – 272 с.

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Док. і матеріали / Ред. Л.Масенко. – К.: Просвіта; К.: КМ Академія, 2005. – 400 с.

Фаріон І. Мова як духовно-національний феномен // Урок української. – 2003. – № 5/6.– C. 51-53.

Шевченко А. Без української мови немає держави // Урок української. – 2004. – № 2. – C. 5-9.

Мовна політика в Україні

Мовна ситуація в Україні

Гуманітарна сфера в небезпеці: [Матеріали круглого столу]// Літ. Україна.– 2006. – 30 берез. – С.1, 4.

Галенко В. Одноосібність державності – абсолютне право української мови // Віче. – 2006. – № 3/4. – C. 58-59.

Говгаленко В. ”Язик” у поствиборному соусі. Які перспективи розв’язання однієї з найважливіших пробл. //Дзеркало тижня. – 2006.– 3 черв. (№ 21). – С. 21.

Дзюба І. Мовна ситуація в Україні // Україна. Наука і культура: Щорічник. – 2002. – Вип. 31. – C. 125-129.

Козієвська О. Мовна політика в Україні: аспекти взаємодії і перспективи розвитку української та російської мов // Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України. – 2000. – Вип. 1. – С. 320-328.

Лопушинський І. Державна мовна політика України та право національних меншин на освіту // Вісн. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005.– № 4. – C. 401-407.

Маєм право мати право: [Із засідання політико-консультатив. ради при облдержадм. про мовну політику у Вінниці та обл.] // Подолія (Спец. вип. газ. «П’ятниця»). – 2003. – 21 лют. – C. 13.

Мазур В.М. Національно-мовне питання в Україні (1991-2001). – Вінниця, 2003. – 204 с.

Масенко Л. Річ не просто в мовній проблемі. Річ у тенденції до розпаду єдиної держави за мовною ознакою // Віче.– 2003. – № 4. – C. 54-57.

Матвієнко А. Українська мова й українська політика // Дніпро. – 2000. – № 9/10.– С. 77-87.

Мовній політиці комлексність і послідовність // Культура і життя. – 2004. – 4 серп. – C. 1.

Міщенко Д. Турки зовнішні і турки внутрішні // Літ. Україна. – 2006.– 22 черв. – С. 3. – (Наша мова завжди зрозуміла).

Никула Т. Мовна ситуація: погляд крізь призму сімдесятиліття // Дзеркало тижня. – 2006. – 1 квіт. (№ 12). – С. 20.

Петров Д. Скільки разів ти людина?: [Мовна пробл.] // Дзеркало тижня. – 2006. – 3 черв. (№ 21). – С. 21.

Пироженко В. Мовної проблеми як такої в Україні немає // Віче. – 2003. – № 4. – C. 50-53.

Погрібний А. Щоб не шукати Україну в Україні // Літ. Україна. – 2005. – 27 січ. – C. 1, 3.

Пономарів О. Мова передусім: (Позамовні чинники протидії утвердженню укр. мови як держ.) // Дніпро. – 2002. – № 5/6 . – C. 82-83.

Рябчук М. Третьорядна проблема першорядної ваги: українська мова як політичний чинник // Сучасність. – 2002. – № 6 . – C. 50-70.

Сліденко В. Як у нашому домі нас зневажають: [Пробл. мовн. ситуації в Україні, в т. ч. обл.] // Подолія. – 2004. – 13 лип.

Татаренко О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні (на загальнослов’ян. тлі ) // Мовознав. – 2003. – № 2/3. – С. 30-55.

Татусяк С.П. Мово рідна, слово рідне... : [Заст. голови обл. держ. адм. щодо мовної політики в обл.] // Подолія. – 2004. – 13 січ.

Ткаченко О. Проблема мовної стійкості та її джерела // Людина і політика. – 2000. – № 2. – С. 13-23.      

Ткаченко О. Шлях мовного самоствердження: (До політ. передумов подальшого розв. укр.мови) // Дніпро. – 2002. – № 9/10. – C. 91-95.

Толочко П. Яку українську мову маємо плекати? // Віче. – 2000. – № 11.– C. 142-151.

Удовенко Г. Мовна політика України на сучасному етапі // Голос України. – 2005. – 1 листоп. – C. 8-9.

Українська мова – мова державна

Богуславська А. Мова наша – державна // Літ. Україна. – 2005. – 10 берез. – C. 3.

Кияк Т. Як позбутися “паперового” статусу мови // Дзеркало тижня. – 2004.– 7 серп. (№31). – С.13.

Крисанова О. Проблема державної мови в сучасному суспільстві // Персонал. – 2005. – № 8. – C. 40-44. – Бібліогр.: 5 назв.

Корж А.В. Державна мова та її правові проблеми // Трибуна. – 2004. – № 9/10. – C. 32-33.

Леськів Б. Державній мові – державні умови // Літ. Україна.– 2005. – 7 квіт. – C. 1.

Лопушинський І. Мова державна – мова офіційна: суть проблеми та шляхи її подолання: [Конституційно-правов. статус укр. мови] // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. – № 1. – C. 459-467. – Бібліогр.: С. 467.

Леліков Г. Держслужбовці зобов’язані // Урок української. – 2003. – № 11/12. – C. 13-14.

Масенко Л. Умови для мови / Зап. В.Жежера // Голос України. – 2006.– 21 черв.– С.13.

Огульчанський Ю. Хто на сторожі слова? // Київ. – 2000. – № 11/12. – С. 96-100.

Оніщук М. Мовне питання і судочинство // Голос України. – 2005. – 13 трав. – C. 6.

Пасько В. Мова і нація: [До пробл. держ. статусу укр. мови] // Літ. Україна. – 2004. – 21 жовт. – С. 4; Дзеркало тижня. – 2004. –  6-2 листоп. (№ 45). – С. 18.

Соколовська Ж.П. У ділове спілкування – державну мову / Ж.П.Соколовська, В.В.Власенко, Л.Ф.Щербачук. – К.: Грамота, 2004. – 296 с.

Танюк Л. Ми коней розпрягали не завжди!: [Укр. мова – держ. мова] // Урок української. – 2003. – № 5/6. – C. 2-5.

Щербань П. Про статус державної мови // Рідна шк. – 2001. – № 9. – C. 11-12.

 Проблема двомовності в Україні

Василенко В. Які мови в Україні потребують особливого захисту: Колізія між нац. законом і міжнар. зобов’язанням держави // Дзеркало тижня. – 2006. – 18 берез. (№ 10). – C. 5.

Гей В. Антиконституційна двомовність в Україні: постколоніальний чи малоросійський синдром // Вітчизна. – 2002. – № 7/8. – С. 117-120.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К.: КМ Академія, 2005. – 330 с. – (До 40-річчя оприлюднення).

Железный А.И. Происхождение русско-украинского двуязычия в Украине. – К., 1998. – 105 с.

Захарченко В. Це – вирок Україні: Чого прагне О.Мороз, пропонуючи надати російській мові в Україні статус офіційної? // Літ. Україна. – 2005. – 27 січ. – C. 3.

Клочек Г. Віктор Ющенко. Українська політична нація // Літ. Україна. – 2006. – 16 берез., 23 берез. – Із змісту: Лозунг “російській мові – статус державної” як гальмо у формуванні громадянської нації.

Козієвська О. Проблеми регіональної мовної політики в умовах поліетнічної держави // Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України. – 2000. – Вип. 2, ч. 4. – С. 363-368.

Кужель О. Про роздвоєння мови // Дзеркало тижня. – 2004. – 27 листоп. – 3 груд. (№ 48). – С. 17.

Лизанчук В. Чи можна об’єднати націоналізм і глобалізм? // Дзеркало тижня. –2004. – 7-13 серп. (№ 31). – С. 18.  

Лосів І. Русифікація в незалежній Україні: сучасний стан і перспективи // Визвол. шлях. – 2003. – № 5. – С.3-8.

Манко І. «Непросвічена» двомовність // Дзеркало тижня. – 2005. – 20 серп. (№32). – C. 17.

Масенко Л. Троянський кінь державної двомовності // Дзеркало тижня.– 2005. – 8 жовт. (№ 39). – C. 22.      

Медвідь Л., Возницький Б. Камо грядеши... українська мово на українському овиді? // Дзеркало тижня.– 2004. – 14-20 лют. (№ 6). – С. 21.

Нагорна Л. Проблема двомовності в Україні: чи є вихід із глухого кута? // Людина і політика. – 2003. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.:23 назви.

Олійник Б. Мова має об’єднувати: [Пробл. двомовності] // Дніпро. – 2003. – № 7/8. – C. 91-92.

Очкур В.А. Мороз ударив? або Знову про статус російської мови // Літ. Україна. – 2005. – 10 лют. – C. 1.

Парахонський Б. Роздвоєна мова: [Пробл. двомовності в державі] // Дзеркало тижня. –2006.– 20 трав. (№ 19). – С.16.

Радчук В. Про ціну буквалізму й домислу: [Пробл. мовн. законодавства в світлі Європ. хартії регіон. мов] // Дзеркало тижня. –2006. – 29 квіт. (№ 16/17). – C. 22.

Ставицька Л. Українсько-російська двомовність: соціопсихологічні та лексикографічні аспекти // Дивослово. – 2001. – № 11. – C. 13-16.

Степаненко М. «...Потіснися, українська мово...»: [Щодо мовн. обіцянок напередодні і після президент. перегонів 2004-2005 рр.] // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 4. – C. 82-96.

Франко І. Двоязичність і дволичність: [За кн. І.Франко. Мозаїка. Із творів, що не ввійшли до зібр. тв. у 50 т.] // Урок української. – 2003. – № 3. – C. 12-15; Культура і життя. – 2006. – 24 трав. – C. 2.

Хоруженко О. Значення ратифікації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин для розвитку місцевого самоврядування в Україні // Визвол. шлях. – 2005. – № 5. – C. 16-21.

Чорногуз О.Окупація і зрада почалися!...// Літ. Україна. – 2006. – 30 берез.– С. 1, 7.  

Шульман Л. Чи заслуговує російська мова в Україні на статус другої державної? // Рідна шк. – 2001. – № 9. – C. 7-10; № 10. – C. 3-7. 

Мова має об’єднувати

Державна – українська!: Заява / Міжнар. конгрес захисту укр. мови, Респ. Християн. партія // Літ. Україна. – 2005. – 3 лют. – C. 2.

Заява секретаріату Ради НСП України // Літ. Україна. – 2005. – 5 трав. – C. 3.

Заява Президії Академії наук вищої школи України щодо “мовного сепаратизму в Україні” // Літ. Україна. – 2006. – 22 черв. – С. 2.

Заява Конгресу української інтелігенції Вінниччини / В.Кобець // 33-й канал. – 2006. – 21 черв.

Відозва Ради Національної спілки письменників України [щодо мовн. політики в України, пробл. двомовності] // Літ. Україна.– 2006. – 1 черв. – С. 1.

Маніфест Міжнародної громадської організації «Конгрес захисту української мови» // Літ. Україна. – 2005. – 17 лют. – C. 2.

Максимчук C. Пробуджуймо в людях гідність!: Відкритий лист Президентові України Вікторові Ющенку // Літ. Україна. – 2005. – 10 лют. – C. 1,3.

Україна в небезпеці!: [Відкритий лист укр. жінок щодо мовн. пробл.] / А.Пашко, М.Коцюбинська, В.Чорновіл та ін. // Літ. Україна. – 2006. – 18 трав. – С.3.

“Ні!” – мовному сепаратизму!: Ухвала / А.Бутейко, Б.Олійник, І.Драч та ін. // Літ. Україна. – 2006. – 15 черв. – С. 1.

Загроза духовної резервації:[Відкритий лист-звернення до Президента, владних структур громад. орг. Львівщини] // Літ. Україна. – 2006. – 15 черв. – С. 1.

Завтра буде пізно: Президентові України п. В.Ющенку / Б.Горинь, Н.Світлична, В.Овсієнко та ін. // Літ. Україна. – 2006. – 22 черв. – С. 1.

Балаян В. Бережімо душу: Письменниц. роздум [з приводу мовн. пробл. в Україні] // Літ. Україна. – 2006. – 18 трав. – С.3.

 Дзюба І. Починати з поваги до самих себе // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 2. – C. 4.

Захарченко В. Не віддам свого!: Болючі монологи про мову // Літ. Україна. – 2004. – 16 груд. – C. 4.

З виступів на святі рідної мови: [Про завершення VІ міжнар. конкурсу з укр. мови ім. П.Яцика] //Літ. Україна.– 2006. – 25 трав. – С. 4.

Загорій В. Це виховання патріотів: [Президент Ліги укр. меценатів про виховну роль щоріч. конкурсів з укр. мови ім. П.Яцика]// Літ. Україна.– 2006.– 11 трав. – С.1.

Коновалов Д. І мова, і слово молодих: [Укр. письм. на мовн. рубежі] // Літ. Україна. – 2006. – 8 черв. – С. 1, 2.

Короненко С. В Україні пануватиме мова титульної нації // Сучасність. – 2003. – № 5. – C. 159-160.

Короненко С. «Такі динамічні ідеї неодмінно привер-нуть увагу всього суспільства до мовної ситуації в державі...»: Міжнар. конкурс з укр. мови ім. П.Яцика // Київ. – 2004. – № 10. – C. 162-164.

Лопушинський І. Міжнародні та загальнонаціональні конкурси з української мови як чинник утвердження держав-ності рідної мови [Міжнар. конкурс ім. П.Яцика] // Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України. – 2005. – № 1. – C. 451-458.

Мацько Л. Утверджуймо рідну мову: [Конкурс ім. П.Яцика (5-й)] // Дивослово. – 2004. – № 10. – C. 29-31.

Один з найбільших національних проектів в Україні: [Думки відом. людей України щодо VІ міжнар. конкурсу з укр. мови ім. П.Яцика] // Літ. Україна. – 2006. – 11 трав. – С. 1, 4.

Радчук В. Свята мови зі сльозами на очах // Урок української. – 2003. – № 1. – C. 6-8.

Павличко Д. До української мови: Вірш // Літ. Україна. – 2006. – 23 лют. – С. 1.

Салига Т. Нам треба бути українцями // Літ. Україна. – 2006 .– 30 берез.– С.1,8.

Ткаченко О. Шлях мовного самоствердження: (До політ. передумов подальшого розв. укр. мови) // Дніпро. – 2002. – № 9/10. – C. 91-95.

Яворівський В. На майдані: [Публ. роздуми з приводу мовн. пробл. в Україні] // Літ. Україна. – 2006. – 22 черв. – С. 3.

Я й українська мова: [Про те, якою мовою молодь хоче спілкуватися у повсякден. житті] // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 5. – C. 4-8.

Василенко В. Двовладдя мов...: [Вірш] // Літ. Україна. – 2006. – 23 берез.– С. 2.

Мова – невмирущий скарб народу: Бібліогр. покажч. / Уклад. Г.Авраменко, О.Кізян; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. ДПУ ім. М.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2000. – 57 с.

Сценарії

Бузулан Г. О слово рідне, хто без тебе я? // Все для вчителя. – 2003. – № 6. – C. 4-7. – (Газ.).

Герасименко Л. Мова наша солов’їна: Свято рідної мови // Розкажіть онуку. – 2002. – № 15/16. – C. 20-23. – (Газ.).

Голянська А.М. Рідну мову буду знати, берегти і поважати // Розкажіть онуку. – 2005. – Лип. (№ 13/14). – C. 17-19.

Грицик М. Божий дар // Укр. культура. – 2003. – № 3/4. – C. 36-37.

Досяк І.М. Мова – правдивий свідок історії: Виховна година // Розкажіть онуку. – 2004. – Груд. (№ 34/35). – C. 5-9.

Кібальчич Н. Мова наша солов’їна // Початк. освіта. – 2005. – Лют. (№ 5).– C. 30-32.

Ковтун В. У тобі – великого народу, ніжна і замріяна душа...: Мовне свято для учнів 5-х класів // Шкіл. світ. – 2005. – Лип. (№ 25/28). – C. 29-31.

 Красоткіна Н. Свято рідної мови // Початк. освіта. – 2005. – Лют. (№ 5). – C. 24-27.

Линник С. Слово наше рідне!..: До Дня укр. писемності та мови // Шкіл. світ. – 2005. – Лип. (№ 25/28).– C. 27-28.

Мужай, прекрасна наша мово // Розкажіть онуку. – 2004. – Груд. (№ 34/35). – C. 16.

Новікова Л.Ф. Ой, яка чудова українська мова! // Розкажіть онуку. – 2004. – Січ. (№ 1/2). – C. 4-7.

Павлова Н. Цвіти й сяй, моя державна!: [Сцен. свята рідної мови] // Все для вчителя. – 2005. – Січ. (№ 1/2). – C. 76-77.

Панщанна В.О. Розвиток української мови // Все для вчителя. – 2004. – Серп. (№ 22/23). – C. 15-17.

Подранецька Н. Як парость виноградної лози, плекайте мову… // Все для вчителя. – 2005. – Січ. (№ 1/2). – C. 71-73.

Роянова А.М. О мово! Хто без тебе я? // Позаклас. час. – 2006.– № 1/2. – C. 35-37.

Рубальська Н. Мово рідна, слово рідне: [Свято для дітей 6-7 років] // Дошк. виховання. – 2001. – № 10. – C. 28-31.

Сміщенко В.О. Солов’їну, барвінкову, колосисту – на віки – українську рідну мову в дар мені дали батьки: Свято рідної мови // Розкажіть онуку. – 2004. – Груд. (№ 34/35). – C. 2-4.

Сокур С.І. Мова наша солов’їна // Розкажіть онуку. – 2004. – Груд. (№ 34/35). – C. 12-15.

Щерба Т. Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову: До Міжнар. дня рідної мови // Шкіл. світ. – 2004. – Серп. (№ 29/32). – C. 54-55.

Ярченко А. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас: [укр. мову] // Розкажіть онуку. – 2002. – № 11/12. – C. 36-40. – (Газ.).  

 Підготувала Г.Авраменко


 Двомовнiсть чи дволичнiсть?

(Мовне питання в Україні: консолідація, а не розкол)

 

Методично-бібліографічні матеріали

 

Укладач, автор вступної статті     В.Циганюк

 Укладач бібліографії     Г.Авраменко

Обробка сценаріїв     О.Кізян

 

Редагування:     М.Спиця, Г.Авраменко, О.Кізян

Графіка     Ю.Дончак

 

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет, дизайн     Н.Спиця

 Тиражування     Г.Стратієнко

 

Відповідальний за випуск     В.Циганюк

 

Підписано до друку 26.06.2006. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Умовн. друк. арк. 2.75. Тираж 50 прим.

 

Виготовлено на поліграфічній базі ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

тел. 32-20-34.


Двомовність чи дволичність?
Мовне питання в Україні: консолідація, а не розкол)

  1. Проблема двомовності в Україні
  2. МОВО МОЯ УКРАЇНСЬКА...
  3. Мова українська – мова єднання нації

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше