ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПримножимо славу України

Версія для друку

Ведучий:                     

День Незалежності – радісний день

Нині святкує Вкраїна.

Скільки піднесених, світлих пісень,

Хоч не пора солов’їна.

Спілим колоссям серпень пропах,

Зазолотів медами.

Шлях нелегкий, героїчний шлях

Ми подолали з вами.

Ведуча:

Скільки томились в неволі ми,

Знають легенди прадавні.

І захищали свободу грудьми

Прадіди наші славні.

Всі ми – нащадки Залізняка

І Богуна нащадки.

У мозолях народу рука, –

Вічно боров нестатки.

Ведучий:                     

В шрамах кривавих є наша душа

Довго ще буде боліти.

Слово Шевченкове нас воскреша,

Мудрі його заповіти.

Все подолали – страхіття війни,

Тюрми, голодомори.

Вітре свободи, озоном війни

В наші степи і гори.

Ведуча:

Вітре свободи, серця розбуди!

Чуєте, годі спати!

Сад незалежності перші плоди

Людям несе до хати.

 Ми не багаті сьогодні ще, –

Вірим в епоху щасливу.

Хай же проллється чистим дощем

Мудрість на нашу ниву.

Ведучий:                     

Злагода хай запанує навік

В чистій і світлій хаті.

Золото хліба, мереживо рік,

Душі і думи крилаті.

Все в нас для світлої долі є,

Тільки б зуміли здолати

Вічне духовне рабство своє,

Прагнення слугувати.

Разом:

В праці – безсмертя, в єднанні – могуть,

Коли живемо родиною.

Бути Вкраїні! Вкраїні буть

В хаті своїй господинею!

До них приєднуються всі учасники концерту.

Звучить фінальна пісня “Ти будеш жити,Україно!”

сл. С.Литвина, муз. Г.Татарченка. 

Ти будеш жити, Україно!

Прихилюсь я до тебе уклінно,

Побажаю і щастя, й добра

Тільки вірю: не вмреш, Україно,

Бо співочий народ не вмира.

Переміниться світу будова,

І сягне у космічну блакить

Рідна мова моя кольорова,

На далекі зірки полетить.

Приспів:

У мене ти одна-єдина,

Одвічна радість і жура,

Ти будеш жити, Україно,

Країна щастя і добра.

 

І не буде нас доля цуратись

У Карпатських, Таврійських садах

І не зможе ніхто відібрати

Те, що ти зберегла у віках.

Доки пісня звучить солов’їна,

Щире слово в козацьких устах,

Ти не вмреш, ти не вмреш, Україно,

Будеш жити у наших серцях!

Приспів.

 


 Живи, Україно, живи для краси,

 Для сили, для правди, для волі!

 О.Олесь

ЛІТЕРАТУРА

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верхов. Радою УРСР, 16 лип. 1990р. // Закони України: В 11 т. – К., 1996. – Т. 1.– С. 5-9.

 Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верхов. Радою УРСР, 24 серп. 1991р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1991.– № 38.– С.502; Історія української конституції. – К., 1997.– С.305.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сес. Верхов. Ради України. 28 черв. 1996р. / М-во юстиції України. Укр. правн. фундація. – К.: Право, 1996. – 53 с.

Конституція незалежної України: У 3 кн. / Упоряд.: С.Головатий., А. Юзьков. – К.: Укр. правн. фундація, 1995. – Кн. 1-2.

Коментар до Конституції України / Авер’янов В.Б., Бойко В.Ф., Борденюк В.І. та ін.; Редкол.: Опришко В.Ф. (голова) та ін.; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 1998. – 410 с.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: У 11т., 12 кн. / Редкол.: І.С.Сохань (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1994. – Т. І. – 11.

Грушевський М.С. На порозі нової України. Гадки і мрії. – К.: Наук. думка, 1991. – 121 с.

Субтельний О. Україна: Історія / Пер. з англ. Ю.Шевчука; Вступ. ст. С.Кульчицького. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993. – 720 с.; іл.

Крип’якевич І.П. Історія України / Відп. ред.: Ф.П.Шевченко, В.З.Якимович. – 2-е вид. перероб. і доп. – Л.: Світ, 1992. – 560 с.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України: В 2 т. – К.: Глобус, 1992. – Т. 1-2.

Аркас М.М. Історія України-Русі. – О.: Маяк, 1994. – 392 с.

Костомаров М.І. Історія України в життєписах видатних діячів. – К.: Україна,1991. – 493 с.

Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотво­рення. – К.: Ґенеза, 1995.– 607 с.

Іванченко Р. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності. – К.: Укр. письм., 1996. – 335 с.

Толочко П.П. Київська Русь / Ред. М.П.Максименко. – К.: Абрис, 1996. – 368 с.: іл.

 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. – К.: Наук. думка, 1990.–1991.– Т. 1-3.

Антонович В.В. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.

Сушинський Б.І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХІХ століть: Іст.есе: У 2 т. – 2-е вид., доп. – О.: ВМВ, 2004. – Т. 1.– 592 с.: іл.; Т. 2. – 584 с.: іл.

Гетьмани України: Іст. портр.: Збірник / Упоряд.: І.О.Камінський. Ю.Ф.Назаренко.– К.: Журн. «Україна»: Газ. «Вечір. Київ», 1991.– 213 с.: іл.

Украинская государственность в XX веке: Ист.-политол. анализ / В.Адамский, Б.Андресюк, О.Белый и др. – К.: Політ. думка,1996.– 434 с.

Українська Центральна Рада: Док. і матеріали: У 2 т. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: П.П.Толочко (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1996-1997. – Т. 1-2. – (Сер. «Пам’ятки історії України. Джерела новіт. історії»).

Рум’янцев В.О. Українська державність, 1917-1922 рр.: (Форми і пробл. роз­будови): (Монографія). – X.: Основа, 1996. – 164 с.

Футей Б.А. Становлення правової держави: Україна, 1991-2001 рр. – К., Юрінком Інтер, 2001.– 288 с.

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: 3б. наук. пр.: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Проблеми українського державотворення: (історія і сучасність)” / Ін-т історії України НАН України та ін. – К., 2002. – 261 с.

Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр.: Теоретико-методолог. аспект: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.– 260 с.

Павличко Д. Українська національна ідея: Статті, виступи, інтерв’ю. Документи. – К.: Основи, 2004. – 771 с.: портр.

Фартушний А.А. Українська національна ідея як підстава державотворення: Моно­графія. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 308 с.

Ленкавський С. Український націоналізм: Твори. Т. 1 / За ред. О.Сича; Вступ. ст. В.Косика. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 599 с.

Павличко Д. Українська національна ідея та її значення для утвердження державної незалежності України // Нар. творчість та етногр. – 2005. – № 1. – С.7-21. – Бібліогр.: 11 назв.

Політична історія України. ХХ ст.: В 6 т. / Ред. І.Ф.Курас. – К.: Ґенеза. – 2002. – Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / В.П.Андрущенко, В.К.Баран, О.Д.Бойко. – 2003. – 488 с.

Новітня історія України. 1991-2001: Роздуми видатних сучасників / Ред. М.Ф.Головатий, Г.В.Щокін. – К.: МАУП, 2001.– 160 с.

Кульчицький С. Утвердження незалежної України / Укр. іст. журн. – 2001. – № 2. – С. 3-22; № 3. – С. 48-68; № 4. – С. 3-41.

Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: Відродження, 2004. – 488 с.

Шпорлюк Р. Україна: від імперської окраїни до незалежної держави // Мандрівець. – 2004. – № 4. – С.3-20.– Бібліогр.: 27 назв.

Україна: Утвердження незалежної держави (1991-2001) / Ред. В.М.Литвин. – К.: Альтернативи, 2001.– 704 с.

Україна за роки незалежності: 1991-2002 / Кер. авт. колективу П.І.Гайдуцький. – 4-е вид., перероб. та доп. – К.: Нора-Друк, 2002.– 366 с.

Політична система сучасної України: Особливості станов-лення, тенденції розвитку / Ред. Ф.М.Рудич.– К.: Парламент. вид-во, 2002.– 327 с.

Політичні партії та громадські організації на Вінниччині: Стат. зб. – Вінниця, 2004. – 237 с.

Віктор Ющенко: Вірю! Знаю! Можемо! / Уклад. А.М.Євтушенко, ред. Р.І.Чирва. – К.: Ін Юре, 2004. – 436 с.: фото. – (Зірки і терни долі).

Ющенко В. Ми починаємо нову сторінку української історії. Вона буде прекрасною... : Звернення Президента України Віктора Ющенка до укр. народу на Майдані Незалежності // Шлях перемоги. – 2005. – Січ. (№ 4). – C.2,3; Уряд. кур’єр. – 2005. – 25 січ. – C.3.

Ющенко В. Вибір остаточний і перегляду не підлягає: Виступ ... у Європейському парламенті // Уряд. кур’єр. – 2005. – 25 лют. – C.3.

Литвин В. Прорив до громадянського суспільства / Голос України. – 2005. – 26 січ. – С.1, 2-3; 27 січ. – С.1, 2-3.

Глушко О. Жовтогарячий вихор свободи // Вітчизна. – 2004. – № 11 / 12. – С.2-7.

Хроніка помаранчевої революції. Листопад 2004: Статті // Економіст. – 2004. – № 11. – С.10-28.

Слісаренко І. Міжнародний імідж України після “Помаран-чевої революції”: інформаційні виклики // Персонал. – 2005. – № 2. – С.26-35. – Бібліогр.: 18 назв.

Кульчицький С. Помаранчева революція: між минулим і майбутнім // День. – 2005. – Січ. (№ 13). – С. 1, 4.

Мокін Б.І. Що за горизонтом?. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 507 с.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття / Авт.-упоряд.: В.Литвин (кер.), В.Андрущенко, С.Довгий та ін.; Загал. ред. В.Литвина. – К., 2003. – 639 с.

Томенко М. Самоозначення України: від історії до політики: Монографія. – К.: Заповіт, 1998. – 272 с.

Національна держава: національний і наднаціональний виміри / За ред. Ю.Римаренка. – К.; Донецьк, 1998. – 255 с.

Духовна велич України: Наук.-публіцист. зб. / Упоряд. І.І.Новиченко. – К.: Просвіта, 2004. – 248 с.

Федорович В. Україна і світова політика: Етапи на шляху укр. державотворення: Вибрані ст. – К.: Ярославів Вал, 2003. – 414 с.

Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України. – К.: Логос, 2003. – 328 с.

Україна в процесах міжнародної інтеграції / Ред. В.Р.Сіденко. – Х.: Форт, 2003. – 280 с.

Литвин В. Україна – СОТ: на терезах прагматизму // Голос України. – 2005. – 25 трав. – С. 3.

Україна на міжнародній арені: Зб. док. і матеріалів, 1991-1995 рр.: У 2 кн. / М-во закордон. справ. – К.: Юрінком Інтер, 1998.– Кн. 1-2.

Україна: Минуле і сучасність: Попул. бібліогр. енцикл. / НПБ України; Авт.-склад. Г.І.Гамалій. – К., 1999. – 192 с.

Політичні партії України: Довід. / Уклад.: Г.Андрущак та ін.; Київ. наук. т-во ім. П.Могили; Аналіт.-дослідн. центр «АНОД».– К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – 701 с.

Українське державотворення: невитребуваний потенціал: слов.-довід. / За ред. О.М.Мироненка. – К.: Либідь, 1997. – 560 с.

Булгак О.В. Поступ у майбутнє: До Дня незалежності України // Календар знаменних і пам’ятних дат’2003, ІІІ кв. – К., 2003. – Вип. 3. – С.53-58. – Бібліогр.: С.56-58.

 Сценарії

Богомолова Ю. Наш шлях // Позаклас. час.– 2003.– Серп. (№ 15/16). – С. 7-8.

Бузулан Г. Любіть Україну // Позаклас. час.– 2003.– Серп. (№ 15/16). – С.3-6.

Варвара В.В. Моя Україна – вільна держава і з нею пов’язую долю свою // Все для вчителя. – 2003. – Лип. (№ 21). – С. 6-7.

Гавриш О. Молитва за Україну // Укр. культура. – 2003. – № 7. – С.37.

Горобчук А. Живи та міцній, українська державо! // Все для вчителя. – 2003. – Серп. (№ 24). – С. 1-3.

Для всіх одна: Сц. проведення Дня Незалежності України // Укр. культура. – 1999. – № 2. – С. 36-37.

Досяк І.М. Люблю Вкраїну я свою: вона найкраща в цілім світі // Розкажіть онуку. – 2004. – Лип. (№ 19/20). – C. 2-13.

Іваськевич Т.В. “І покажем, що ми, браття, козацького роду...” // Відродження. – 1998. – № 3. – С. 2-5.

Коваль Л.М. Боже, Україну збережи! // Все для вчителя. 2003. – Лип. (№ 21). – С. 4-5.

Лук’янець Л.І. Ми – українці // Все для вчителя. – 2003. – Лип. (№ 21). – С. 1-3.

Пінул Г. Вічно живи, Україно! // Позаклас. час. – 2003.– Серп. (№ 15/16).– С. 1-2.

Рудь Н.І. Я громадянин України // Позаклас. час. – 2003. – Трав. (№ 10). – С. 1-3.

Слоньовська О. “Я син народа, що вгору йде...”: (Літ.-муз. композиція) // Дивослово. – 1996. – № 8. – С.31-37.

Тушка В.І. “Бо нива це моя, тут я почну зачинок...” // Позаклас. час. – 2003. – Серп. (№ 15/16). – С. 20-22.

Филипів М. Україна – моя молитва... // Позаклас. час. – 2004. – Груд. (№ 23/24). – C. 53-60.  


Примножимо славу України!

(Сценарій театралізованого свята)

Вступна стаття  І.Гамрецький

 

Укладачі сценарію: В.Циганюк, М.Ревенко

 Укладачі бібліографії: Г.Авраменко, О.Бондар

Редактор  М.Спиця

Комп’ютерний набір: О.Кізян, О.Попова

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет, дизайн  Н.Спиця

Відповідальний за випуск  В.Циганюк  

 

Підписано до друку 5.07.05. Формат 60х84/16

Папір офсет. Умов. друк. арк. 2.25. Тираж 1000.

Друк ТОВ “Меркьюрі-Поділля”

м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, 15 тел.: (0432) 52-08-02

 


Примножимо славу України

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше