ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКращі виставки року
Випуск 6

Версія для друку

Сила здорової землі

Агроекологія сьогодні стала зоною особливої уваги. Маючи чи не найкращі в світі землі, ми, на превеликий жаль, не можемо нічого втішного сказати про їхню якість. На насінину, яку дбайливий господар опускає в родючу українську землю, протягом усього її розвитку чатує безліч небезпек. Особливо загрожує надмірне використання засобів хімізації сільського господарства.

З метою підвищення екологічної стійкості агросистем і забезпечення розширеного відтворення родючості ґрунтів необхідно розробити нові системи ведення сільського господарства.

Одним з найбільш перспективних шляхів вирішення цих питань є “біологізація” землеробства. Отже, треба інтенсивно розвивати екологічно стале, ландшафтне, біологічне землеробство. Велика й благородна мета його – отримати екологічно чисту продукцію, зберегти родючість землі для нащадків, оздоровити навколишнє середовище.

Ці питання успішно вирішують ЕМ-технології (ефективні мікроорганізми) – прогресивні технології ХХІ століття. Застосування мікробіологічних добрив приводить до багатих врожаїв.

Ефективні технології повинні сприяти просуванню в агропромисловий комплекс біотехнологій. Важлива роль в цьому належить альтернативним джерелам тепла та енергії, якими є біогаз, енергія вітру, енергія сонця та ін.

Отже назріла необхідність переосмислення стра-тегії і тактики ведення сільського господарства, розробки нових, альтернативних інтенсивним, систем технологічних процесів, щоб призупинити наступ “хімії”.

Запропонована виставка допоможе розібратися в проблемах біологічного землеробства, грамотно підійти до вирощування екологічно чистих продуктів харчування.

Земля щедро дарує свої плоди господареві, який з любов’ю трудиться на ній, плекає кожну билинку, благос-ловляє всяке зело.

У людства повинно бути майбутнє. І воно може бути світлим. Пройти небезпечну ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань.

Агроекологія – зона особливої уваги

Земля – головне джерело життя.

І нам потрібно зробити це джерело невичерпним.

Т.С.Мальцев

Література:

Агроекологія: теорія та практикум / Ред. В.М.Писаренко. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2003. – 316 с.

Агроэкологические методы в почвоведении и их использование в сельском хозяйстве. – М.: Наука, 1990. – 247 с.

Анненков Б.Н., Юдинцева Е.В. Основы сельскохо-зяйственной радиологии. – М.: Агропромиздат, 1991. – 287 с.

Екологічні особливості агроекосистем // Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай. Екологія і охорона навколиш-нього середовища. – Суми: Унів. кн., 2003.– С. 147-158.

Коваль Я. Екологічна мудрість – основа майбутнього України // Укр. пасічник. – 2003. – № 1. – С. 40-42.

Кушнір П.М. Закономірності руху врожаю сільськогос-подарських культур в агроекологічних умовах України. – Полтава, 2004. – 93с.

Мудрак О.В., Палій С.В. Екологічні аспекти сучасного стану агроландшафтів Вінницької області // Агроеколог. журн. – 2003. – № 2. – С. 8-16.

Основи екології та екологічного права / За ред. Ю.Д.Бойчука, М.В.Шульги. – Суми: Унів. кн., 2004. – 352 с.

Петюх Г.П., Патика В.П. Сучасні агротехнології в Україні: проблеми та перспективи // Агроеколог. журн. – 2005. – № 1. – С. 3-7.

Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів: Моногр. / Під ред. В.Г.Петрука. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2003. – 254 с.

Тышкевич Г.Л. Экология и агрономия. – Кишинев: Штиинца, 1991. – 266 с.

Біологічне землеробство

Стан землі і перш за все орної – кращий показник морального здоров’я суспільства.

Народна мудрість

Література:

Агрохімічний аналіз / Ред. М.М.Городній. – К.: Арістей, 2005. – 468 с.: іл., табл.

Анішин Л. Вітчизняні біологічно активні препарати про-сяться на поля України // Пропозиція. – 2004. – № 10. – С. 48-50.

Біологічне рослинництво / Ред. О.І.Зінченко. – К.: Вища шк., 1996. – 239 с.: іл.

Бойко П.І. Економічно збалансовані сівозміни – основа біологічного землеробства // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 2. – С. 9-12.

Бомба М.Я., Бомба М.І. Біологічний азот у сучасному землеробстві // Пропозиція. – 2003.– № 7. – С. 31-33.

Буйненко Ю. Байкал ЭМ-1: технология ХХІ века // Земля – моя кормилица. – 2004. – № 20. – 19 мая. – С. 3.

Вигера С. Біологічне землекористування в Україні // Новини захисту рослин. – 1999. – № 1. – С. 17-18.

Джонсон Ч. Ґрунт – живий // Новини агротехніки. – 2003. – № 5. – С. 35-38.

Игонин А.М. Черви-гумус-урожай // Достижения науки и техники АПК. – 2004. – № 4. – С. 2-6.

Кам’яне борошно для захисту рослин // Пропозиція. – 2003. – № 12. – С. 75-79.

Кармазін І., Адаменко С. Нетрадиційні добрива для традиційних культур // Пропозиція. – 2004. – № 4. – С. 36-37.

Кравченко М.С. та ін. Землеробство / М.С.Кравченко, Ю.А.Злобін, О.М.Царенко. – К.: Либідь, 2002. – 496 с.

Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. – М.: МГУ, 2004. – 352 с.

Кучерявий В.П. Фітомеліорація. – Л.: Світ, 2003. – 540 с.

Лісовал А.П. та ін. Система застосування добрив. – К.: Вища шк., 2002. – 316 с.

Макарова С., Пастухова А. Гуминовые удобрения в овощеводстве // Новый садовод и фермер. – 2004. – № 2. – С. 42-43.

Минеев В.Г., Ремпе Е.Х. Агрохимия, биология и экология почвы. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 206 с.

Наукові основи землеробства в умовах недостат-нього зволоження: Матеріали наук.-практ. конф. 21-23 лют. 2000 р. / Ред. В.О.Пастух. – К.: Аграр. наука, 2001. – 344 с.: іл.

Новые элементы биорегуляции для устойчивого развития в агроэкосистемах: Теорет. и прикладные аспекты, применение / Ред. В.П.Кухарь. – К.: Наук. думка, 2004. – 350 с.

Органическое удобрение – биостимулятор роста растений “Байкал ЭМ-1” в растениеводстве // Надежда планеты. – 2005. – № 4. – С. 18-19.

Охорона ґрунтів / М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, О.Л.Петренко та ін. – К.: Знання, 2001. – 398 с.

Пида С.В. Значення люпину в біологічному земле-робстві // Агроеколог. журн. – 2002. – № 4. – С. 39-44.

Підходи до грунтоощадного землеробства // Пропо-зиція. – 2005. – № 2. – С. 54-56.

Сельскохозяйственная биотехнология / В.С.Шевелуха, Е.А.Калашникова, Е.С.Воронин и др.; Ред. В.С.Шевелуха. – М.: Высш. шк., 2003. – 469 с.: ил.

Солдатский А. Биотехнология способна оздоровить “больную” почву // Надежда планеты. – 2005. – № 1. – С. 5-7.

Страчевский І.П. Біологізація землеробства // Каран-тин і захист рослин. – 2004. – № 11. – С. 25-26.

Тарарико А.Г. Агроэкологические основы почвоза-щитного земледелия. – К.: Урожай, 1990. – 183 с.

Тейт Р. Органическое вещество почвы: Биологические и экологические аспекты: [Пер. с англ.]. – М.: Мир, 1991. – 400с.: ил.

Хилинский В. ЭМ-технология – новинка на стыке тысячелетий // Огородник. – 2004. – № 7. – С. 4.

Чтобы не убывало плодородие земли / Под ред. В.В.Медведева. – К.: Урожай, 1989. – 192 с.

Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / Ред. Д.Мель-ничук, Дж.Хофман, М.Городній. – К.: Арістей, 2004. – 488 с.: іл., табл.

Ярмак А. Аромат полей: [Органическое земледелие] // Надежда планеты. – 2004. – № 12. – С. 3-7.

Екологічно чиста продукція рослинництва

Земля як тарілка, що в неї покладеш, те і візьмеш.

Д.М.Прянішніков

Література:

Андреев А.М. Энциклопедия будней на садовых и приусадебных участках: Советы Максимыча. – М.: Рипол классик, 2005. – 880 с.: ил.

Большая книга садовода и огородника / Под ред. О.Ганичкиной. – М.: Новая волна, 2001. – 864 с.: ил.

Від здорової природи до здорової людини // Агроін-ком. – 2005. – № 2. – С. 20.

Выхрист Г. Во благо сохранения живой почвы // Огород-ник. – 2004. – № 6. – С. 6-7.

Громова Н.Г. Как вырастить ранний экологически чистый редис // Надежда планеты. – 2005. – № 4. – С. 10-13.

Жирмунская Н.М. Огород без химии. – С.Пб: Диля, 2004. – 320 с.

Ковалева А.О. Огород ХХІ века: Новейшие техноло-гии больших урожаев. – М.: Эксмо, 2004. – 192 с.

Кудренко І.К. Зелені добрива у вашому саду // Дім, сад, город. – 2001. – № 3. – С. 25.

Курдюмов Н.И. Мастерство плодородия. – Ростов н/Д: Владис, 2004. – 512 с.: ил.

Курдюмов Н.И. Энциклопедия умного дачника. – Ростов н/Д: Владис, 2004. – 512 с.

Мой огород: Свежие экологически чистые, полезные для здоровья овощи / Ред. А.Ивахнов. – М.: Внешсигма, 2000. – 80 с.: ил.

Мак-кой, Питер. Ваш огород: Практ. руководство для сезонных работ / Пер. с англ. У.В.Сапцыной.: Росмэн, 2001. – 96 с.: фото. цв.

Палатный Т., Трофименко П. Никакой химии и минимум трудозатрат // Огородник. – 2005. – № 3. – С. 14-15.

Почва и компост / Ред. С.Н.Дмитриев. – М.: Вече, 2004. – 144 с.: ил. – (Сам себе агроном).

Целютина Е. Узкие грядки без химии // Новый садовод и фермер. – 2003. – № 4. – С. 38.

Шлапак В.О. Про вирощування екологічно чистої овочевої продукції в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 59-62.

Ярошевська А.П. Чи можуть стати “чистими” наші продукти? // Зелений календар. –2004. – № 9-10. – С. 11.

Яшук С. Як ми “створювали” ґрунт на дачній ділянці: [Застосування ЕМ-технологій] // Дім, сад, город. – 2002. – № 7. – С. 28.

Альтернативні джерела енергії

В цьому неймовірно величезному Всесвіті ми ніколи не будемо страждати від нестачі енергії.

А.Кларк

Література:

Агропромышленный комплекс на базе биоэнергети-ческой установки // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика та використання. – 2002. – № 19. – С. 18-21.

Бабенко В. На кухні блакитний вогник біогазу // Агро-світ України. – 1999. – № 10-12. – С. 5-8.

Белов В. Биотопливо из рапса // Сел. механизатор. – 2004. – № 5. – С. 32.

Биоэнергетическая установка // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика та використання. – 2003. – № 14. – С. 18-22.

Бойко А. Біопаливо – в домашніх умовах // Агро-світ України. – 2000. – № 7-8. – С. 18-19.

Васильев Ю.С., Хрисанов Н.И. Экология использова-ния возобновляющих энергоисточников. – Л.: ЛГУ, 1991. – 312 с.

Екологічно чиста газова суміш: Результати випробу-вання озонової технології передпосівної обробки насіння // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 6. – С. 5-8.

Кириллов Н.П. Альтернативные виды моторного топлива из биосырья // Достижения науки и техники АПК. – 2002. – № 2. – С. 11-12.

Крушневич Т. Малогабаритна установка для одер-жання біогазу в індивідуальних та фермерських госпо-дарствах // Пропозиція. – 2000. – № 8-9. – С. 91.

Лінник М.К. Тенденції розвитку біогазових техноло-гій в АПК // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 10. – C. 59-61.

Мовсесов Г.Є. Енергетична ефективність біогазових установок // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 5. – С. 49-52.

Новости альтернативной энергетики // Экология и жизнь. – 2005. – № 5. – С. 52-53.

Осадчий Г.Б. Нетрадиционные варианты энерго-снабжения // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 3. – С. 11-14.

Пуговица Н. Ну что, казалось бы, щавель…: [Энерге-тическое растение для произодства биотоплива] // Агро-Перспектива. – 2004. – № 8. – С. 62-64.

Рыбак С. Этот перспективный рапс // АгроПерспек-тива. – 2004. – № 5. – С. 29-30.

Семененко І. Біогазова галузь в Україні // Пропозиція. – 2004. – № 5. – С. 32.

Чопенко В. Рапсовый “двигатель”: [Біопаливо] // Облад-нання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика та використання. – 2005. – № 3. – С. 12-17.

Ясенецький В. До питання розробки і використання вітроенергетичних установок невеликої потужності // Техніка АПК. – 2005. – № 2. – С. 10.

Ясенецький В., Клименко Р. Нетрадиційна енергетика в агропромисловому секторі // Пропозиція. – 2003. – № 11. – С. 104-105.

Підготувала Л.В.Романченко


З глибин генетичної пам’яті

Народне українське мистецтво

Народне мистецтво наймогутніше, найхарактер-ніше, воно творене генієм усього народу за довгі віки існування нації. Воно є матір’ю всього і кожного професій-ного мистецтва і служить невичерпним джерелом натхнення для наших митців.

Кожна нація світу за довгі роки свого існування створила, випестила своє національне дерево життя. Таке національне дерево культурного життя має і Україна. І тільки тоді, коли ми вважатимемо культурну спадщину українського народу корінням і стовбуром нашого культур-ного життя, зарясніють майбутні мистецькі врожаї.

Пропонована виставка допоможе зрозуміти вартість мистецької культури нашого народу, ознайомитись з літературою, в якій розкривається сутність народного мистецтва, встановлюються шляхи його розвитку, специфічні особливості найпоширеніших видів народного мистецтва, творчість знаменитих майстрів України.

Скарби нашої пам’яті

Народне мистецтво – вид народної творчості в галузі архітектури, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Народне мистецтво має яскраво виражений національний характер і охоплює всі сторони матеріальної культури народу – від народного будівниц-тва до ювелірних виробів. В основі творчого методу народного мистецтва лежить колективний досвід,

художня традиція, яка передається з покоління в покоління. Протягом століть народне мистецтво виробило чітко виражену систему образності, яка відображає світогляд і естетичні смаки широких народних мас. Народне мистецтво притаманне усім народам світу. На Україні воно визначається багатством видів, форм і жанрів, має глибокі традиції і великі здобутки.

Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 2. – Л., 2000. – С. 72.

Література:

Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Л.: Світ, 1993. – 272 с.

Ганжа П.О. Таємниці українського рукомесла. – К.: Мистец., 1996. – 192 с.: іл. – Резюме англ. мовою.

Гурська А.С. Мова та граматика українського орнаменту: Навч-метод. посіб. – К.: Альтернативи, 2003. – 144 с.: іл.

Декоративно-ужиткове мистецтво. Слов.: В 2 т. / Ред. Я.П.Записко. – Л.: Афіша, 2000. – 364 с.: іл.

Київський музей народного декоративного мистецтва: Путівник. – Дніпропетровськ: Промінь, 1979. – 30 с.: іл.

Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / Ред. Я.П.Запаско. – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 191 с.: іл.

Скарби нашої пам’яті: Фотоальб. – К.: Мистец., 1993. – 192 с.: іл.

Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мисте-цтва України (XIII-XVIII ст.): Навч. посіб. – К.: Либідь, 1992. – 192 с.: іл.

Українська народна творчість. – К.: Мистец., 1963. – 24 с.: іл.

Українське народне декоративне мистецтво: З виставки 1963 р. – К.: Мистец., 1964. – 43 с.: іл.

Краса рукотворна

Народне мистецтво – це сама душа народу, втілена в творах різьбярів і вишивальниць, гончарів і ковалів,

килимарниць і склоробів. Упродовж століть сотні тисяч майстрів різних поколінь, примножуючи народні традиції, створювали речі, необхідні людям у побуті. Дівоче вбрання і козацька люлька, інкрустований топірець гуцула і різьблена спинка саней, бабусина розмальована скриня й мисник на стіні, вишитий рушник і звичайна віконна лиштва – будь-яка ужиткова річ під рукою невідомого художника чи художниці ставала мистецьким утвором... Людина оточувала себе красою, знала в ній смак, художньо прикрашувала життя, заполонена одвічним, таким нестримним бажанням творити.

О. Гончар

Література:

Білозерова Л.А. Вишивальниці з Клембівки: Фотонарис. – О.: Маяк, 1970. – 28 с.

Василащук Ганна: Альб. – К.: Мистец., 1985. – 111с.: іл. – Текст укр., рос., англ., фр. та нім. мовами.

Веселкові барви: Альб. – К.: Мистец., 1971. – 153 с.: іл.

Ганжа Олександр: Альб. – К.: Мистец., 1982.– 103 с.: іл. – Текст укр., рос., англ., фр. та ісп. мовами.

Данченко О.С. Народні майстри. – К.: Рад. шк., 1982. – 128 с.

Знаки (155 стародавніх українських вишивок): Альб. – К.: Соняшник, 1992. – 71 с.

Кара-Васильєва Т.В. Творці дивосвіту – К.: Рад. шк., 1984. – 175 с.

Крутенько Н.Г. Розповіді про кераміку. – К.: Либідь, 2002. – 252 с.: іл.

Мельничук Л. Олексій Луцишин: Спомин про майстра. – Вінниця: Книга-Вега, 2003. – 72 с.: іл.

Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. – К.: АртЕк, 1999. – 256 с.: іл.

Пише писанки бабуня, пише мама, пишу я: Альб. – К.: Укр. центр. нар. творчості, 1992. – 48 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Перлини народного мистецтва: Фотоальб. – К.: Мистец., 1974. – 83 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Петрикова Ф.С. Українське гутне скло. – К.: Наук. думка, 1975. – 157 с.: іл.

Станкевич М.Є. Українське художнє дерево. – Л.: Афіша, 2002. – 479 с.

Українська вишивка: Альб. – К.: Мистец., 1993. – 264 с.: іл.

Українські витинанки: Комплект (11 лист.). – К.: Мистец., 1984.

Український вишиваний рушник: Комплект (13 лист.). – К.: Мистец., 1980.

Цвілик Павліна: Альб. – К.: Мистец, 1982. – 101 с.: іл. – Текст укр., рос., англ., фр., нім. та ісп. мовами.

Народні джерела української архітектури

Серед багатьох пам’ятників народної творчості почесне місце належить архітектурі народного житла, яку Олександр Довженко назвав “архітектурною прама-тір’ю пристанища людського”. Від сивої давнини архітек-турна народна творчість донесла до сьогоднішнього дня елементи, які свідчать про високі художні, господарсько-культурні, моральні ідеали народу-трудівника. В архітек-турі традиційного сільського житла український народ, незважаючи на багатовікове соціальне гноблення, обмежені економічні можливості та майже цілковиту ізольованість від шляхів розвитку світових професіональних архітек-турно-мистецьких шкіл, досягнув естетично значимих вершин у гармонійній узгодженості найрізноманітніших видів декоративно-прикладного мистецтва.

Т.Косміна

Література:

Гудченко З.С. Музеї народної архітектури України. – К.: Будівельник, 1981. – 120 с .: іл.

Данилюк А.Г. Українська хата. – К.: Наук. думка, 1991. – 112 с.

Красовський І.Д. Музей народної архітектури і побуту у Львові: Путівник. – Л.: Каменяр, 1975. – 63 с.: іл.

Музей народної архітектури і побуту у Львові: Путівник. – Л.: Каменяр, 1980. – 183 с.: іл. – Текст укр., рос. та англ. мовами.

Музей народної архітектури та побуту в Переяславі-Хмельницькому: Фотоальб. – К.: Мистец., 1981. – 64 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Прибега Л.В. Народное зодчество Украины: Охрана и реставрация.– К.: Будівельник, 1987. – 10 с.: ил.

Самойлович В.П. Народное архитектурное творчес-тво Украины. – К.: Будівельник, 1989. – 343 с.: іл.

Січинський В. Історія українського мистецтва: Альб.: В 2 т. – Нью-Йорк: Наук. т-во ім. Шевченка в Америці, 1956.

Українське народне житло: Комплект (18 лист.) – К.: Мистец., 1986.

Український декоративний розпис

Одним з традиційних видів народного мистецтва, розповсюджених в Україні, являється декоративний розпис. З давніх-давен на Україні розмальовували хати. Вправні жіночі руки розцвічували їх різноманітними святковими візерунками, у щедрості барв і малюнків втілювали свої заповітні мрії та сподівання. Розмальована красива хата завжди була гордістю доброї господині, показником її таланту і майстерності.

Крім настінного розпису, існували також інші його різновиди: на Україні повсюдно розмальовували олійними фарбами дерев’яний посуд, головним чином тарілки; меблі – мисники, полиці, весільні скрині; вози, сани, кінські дуги, навіть деякі сільськогосподарські машини (наприклад, відомо ,що Тетяна Пата, корифей петриківського розпису, розмальовувала барабани віялок), а з кінця ХІХ ст. робили

дуже багато так званих мальовок на папері, що все більше й більше заміняли настінні розписи.

Народна творчість України. – К., 1989. – С. 19.

Література:

Бутник-Сиверский Б. Народные украинские рисунки. – М.: Сов. художник, 1971. – 185 с.: ил.

Білокур Катерина: Альб. – К.: Спалах, 2001. – 126 с.: іл.

Білокур Катерина очима сучасників: Спогади, есеї, розвідки, матеріали з архіву художниці / Упоряд.

М.Кагарлицький. – К.: Томіріс, 2000. – 432 с.: 2 іл. вкл.

Глухенька М. Петриківські майстри декоративного розпису. – К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. літ. УРСР, 1959. – 22 с.: іл.

Глущенко Пелагея: Комплект (9 лист.). – К.: Мистец., 1981.

Миронова Єлизавета: Альб. – К.: Мистец., 1987. – 143 с.: іл. – Текст укр., рос., англ., нім. та фр. мовами.

Найден О.С. Орнамент українського народного розпису. – К.: Наук. думка, 1989. – 136 с.

Народні майстри декоративного живопису: Комплект (15 лист.). – К.: Мистец., 1973.

Островський Г.С. Добрый лев Марии Примаченко. – М.: Сов. художник, 1990. – 208 с.: ил.

Перейма Ака: Альб. – К.: Образотв. мистец., 1997. – 79 с.: іл.

Петриківський розпис. Тетяна Пата: Комплект (10 лист.). – К.: Мистец., 1984.

Петриківський розпис. Надія Білокінь: Комплект (11 лист.) – К.: Мистец., 1985.

Приймаченко Марія: Альб. – К.: Мистец.,1989. – 132 с.: іл. – Рез. рос., англ., фр. та нім. мовами.

Собачко Ганна: Альб. – К.: Мистец., 1965. – 46 с.: іл. – Текст укр., рос., англ., фр. та нім. мовами.

Тимченко Марфа: Альб. – К.: Мистец., 1974. – 50 с.: іл.

Українські декоративні розписи. – К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. літ. УРСР, 1957. – 26 с.: іл.

Підготувала Т.А.Марчук


Кращі виставки року

Вип. 6

Методичні рекомендації бібліотекам

 

Укладачі і комп’ютерний набір: Т.Марченко, О.Сафронова, К.Осадчук,

Л.Авксентьєва, Т.Кристофорова, Л.Романченко, Т.Марчук

Редактор М.Спиця

Комп’ютерна верстка, оригінал-макет Н.Спиця

Тиражування Г.Стратієнко

Відповідальний за випуск: В.Циганюк

 

Підписано до друку 17.11.2005 р. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 2.7. Тираж 80 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва.

21100, м.Вінниця, вул.Соборна, 73.


Кращі виставки року
Випуск 6

  1. Частина 1
  2. Частина 2
  3. Частина 3

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше