ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 3

Версія для друку

ЕКОНОМІКА  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРО ПОРЯДОК використання коштів державного бюджету, які виділяються для проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів: Постанова ... 27 лип. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 5 серп. – С. 15.

АЛЕКСЕЕВА С. Проблемы правового применения института права земельного сервитута  // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 93-97.

БАЄВСЬКА Л.П. Автоматизація обліково-аналітичної діяльності інтегрованих підприємств // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 87- 90.

БАХУРИНСЬКА М. Особливості суб’єктивного складу земельних концесійних правовідносин  // Юридична Україна. – 2005. – № 8. – С. 55-59.

БЕДАНУКОВ М. Методологические аспекты прогнозирования и планирования // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 9. – С. 26-32.

БЕРЕНШТЕЙН Б.А., КОМАРНІЦЬКА О.П. Напрями активізації біржового ринку // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 112-116.

БІЛА Л.М. Роль звітності в системі управління сільськогосподарським підприємством // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 85-90.

БІЛОЗІР Л.М. Деякі аспекти до вимог ГАТТ / СОТ щодо лібералізації і протекціонізму у сфері зовнішньої торгівлі сільськогосподарською  продукцією // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 146-154.

БОРОДИН К. Финансирование общей сельскохозяйственной политики в Европейском Союзе // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 3. – С. 13-14.

БРИНДЗЯ М.Б. Оптимізація сільськогосподарського землекористування Вінницької області // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 68-71.

БУТЫРИН В.В. Модели внедрения экономических методов управления в сельхозпредприятиях // Аграр. наука. – 2005. – № 9. – С. 4-7.

ВЛАСОВ В., ОНІЩУК М. Система підтримки сільського господарства Польщі  // Економіка України. – 2005. – №8. –  С. 86-91.

ВОЙНАЛОВИЧ О., СКАФА В. Сучасні аспекти охорони праці на підприємствах АПК  // Охорона праці. – 2005. – №7. – С. 8-10.

ВОЛОДІН С.А. Організація інноваційної інфраструктури наукоємного ринку АПК // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 47-52.

ГАВРИЛЮК М.М. Агропромисловому виробництву – інноваційний шлях розвитку // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 19-22.

ГАЙДУЦЬКИЙ А.П. Інвестиційна привабливість ринку землі в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 125-131.

ГАЙДУЦЬКИЙ А.П. Інвестиційна привабливість нових форм господарювання // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 66-68.

ГОЛОВАТЮК М.С. Охорона земель в умовах трансформації земельних відносин  // Землевпоряд. вісн. – 2005. – № 3. –  С. 4-7.

ГУДАШЕВ В.А. Инвестирование капитала в аграрный сектор экономики // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 8. – С. 20-22.

ГУНЬКО Л.А. Землевпорядкування сільськогосподарських підприємств // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 72-75.

ГУЦАЛЕНКО Л.В. Прибуток у статичному і динамічному обліку // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 90-93.

ДЖАЛАЛ К. Іпотечне кредитування під заставу земельної власності // Вісник НБУ. – 2005. –  №7. – С.55-69.

ДІЄСПЕРОВ В. Вигідність роботи в сільському господарстві: оцінка та перспективи  // Економіка України.- 2005.- №8.- С.62-68

ЄВЧУК Л.А. Теоретичні аспекти розвитку конкурентоспроможності підприємств в агропромисловому виробництві // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 120-125.

ЗАГУРСЬКИЙ О.М. Становлення ринкових форм обігу земельних ресурсів в Україні  // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9. – С. 11-21.

ЗЕЛЬДНЕР А. Инвестиции как условие экономического роста АПК // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 5. – С. 19-20.

ІГНАТОВ С. Тенденції демографічних процесів у сільській місцевості Він-ниччини та їх вплив на трудові ресурси села  // Економіст. – 2005. – №  7. – С. 63-66.

КАПЛЯ І.В. Переоцінка та її вплив на облік власного капіталу акціонерного товариства // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 100-106.

КОВАЛЬ И. Землю без документа права собственности не отберут // Агросвіт. – 2005. – № 18. – С. 24-25.

КОВАЛЬ П.В. Ефективність функціонування аграрних підприємств в умовах зміни темпів і пропорцій відтворення ресурсного потенціалу // Економіка АПК.– 2005. – № 8. – С. 45-52.

КОЛЕСНІКОВА О.М. Аналіз ефективності лізингових операцій // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 69-72.

КОСАРЕВА Т.В. Агрологістика та агроланцюги постачання в АПК // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 52-57.

КОТИРЛО О.О. Технологія консультування фермерських господарств з питань інвестиційної діяльності // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 76-80.

КРАВЧЕНКО С.А. Обеспечение кредитоспособности сельскохозяйственных производственных кооперативов // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 70-78.

КУДРЯВЦЕВ А. Деякі питання вдосконалення правового регулювання повноважень державного комітету України по земельних ресурсах  // Підприємництво, господарство і право. – 2005. –  №7. –  С.56-60.

КУШНІР С. Відродження села  – в наших руках  // Обрій ПІБ. – 2005. – № 7. –  С. 3-6.

ЛАТИНІН М.  Вплив держави на аграрні перетворення в Україні в період власного державотворення та в радянські часи  // Збірник наукових праць національної академії державного управління при Президентові України.- 2005. – № 1. – С.155-161.

МАЛІК М.Й. Методичні підходи до організації маркетингу інновацій наукоємного ринку агропромислового виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 22-26.

МОГИЛОВА М.М. Амортизаційна політика в аграрному секторі України: історико-економічний аспект // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 58-64.

МОСКАЛЕНКО В.М. Про напрями розвитку землеустрою в Україні // Землевпоряд. вісн.– 2005.– № 3. – С. 17-19.

МУЗИКА П.М. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 42-45.

НЄМЧУК П.В. Інформаційне забезпечення управлінських систем аграрних підприємств корпоративного типу // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 19-23.

НУЖНА О.А. Забезпечення конкурентоспроможності аграрних підпри-ємств шляхом оптимізації структури землекористування // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 83-87.

ОЛІЙНИК О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання аграрного ринку // Економіка України. – 2005. – № 7. – С. 74-82.

ОНИЩЕНКО О., ЮРЧИШИН В. Регіональні аспекти сталого розвитку агропромислових комплексі // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 92-94.

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Н.М. Бізнес-планування інноваційної діяльності в наукових установах // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 64-66.

ПЛАКСІН О.А. Систематизація видів лізингу // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 72-78.

ПОНОМАРЕНКО О.Г. Ризики в аудиторській діяльності в аграрній сфері: сутність і класифікація // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 106-111.

ПОПЛАВСЬКА  Ж.В., ПОПЛАВСЬКИЙ В.Г. Фінансовий лізинг у агросфері // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С. 91-101.

ПРАВДЮК Н.Л. Формування облікової політики в управлінні сільськогосподарськими підприємствами // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 79-85.

ПРИПІК Є.О. Трудовий і життєвий потенціал сільського населення України: методичні підходи дослідження // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 62-65.

ПРОЦЕНКО В.О. Основні методологічні засади розвитку корпоративного виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 33-35.

РОССОХА В.В. Методичні аспекти формування та розвитку потенціалу підприємств аграрної сфери АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 36-42.

РЫСЬМЯТОВ А.З., МОИСЕЕВ В.В., ДЬЯКОНОВ С.А. Институцио-нальные проблемы развития АПК // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 3. – С. 17-19.

САБЛУК П.Т. Основні напрями підвищення ролі аграрної науки в умовах трансформації агропромислового виробництва до ринкових відносин // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 3-8.

САВЧЕНКО О.Ф., ГАЦА О.О., ДАЦЬКО Л.В. Роль ціни у розвитку національної економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 79-82.

САДИКОВ М.А. Превентивні заходи – основа успішного проведення земельної реформи // Економіка. Фінанси. право. – 2005. – № 9. – С.23-25.

САФОНОВ І. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення - важливий засіб державної підтримки аграрних товаровиробників // Право України. – 2005. – № 9. – С. 50-53.

СИНЯВСЬКА Л.В. До проблеми визначення сільськогосподарського підприємства у податковому законодавстві // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 81-83.

СИНЯЄВА Л.В., РУБЦОВ М.О., РУБЦОВА Н.М. Економіко-математична модель розрахунку середньорічної заробітної плати працівників сільського господарства // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 144-152.

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням земельного законодавства // Юридична Україна. – 2005. – № 7. – С. 96-98.

СТАШІВКА М., ШУМИЛО І. Проблеми гармонізації законодавства України про державну підтримку сільського господарства із законодавством ЄС // Право України. – 2005. – №8. – С. 132-136.

ТЕРЕЩЕНКО О.І. Правове регулювання статусу та основних напрямів діяльності сільськогосподарських кредитних кооперативів в Україні // Економіка, Фінанси. Право. – 2005. – №9.– С.13-18

ЦІХАНОВСЬКА О.М. Тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості Вінницької області // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 132-138.

ЦІХАНОВСЬКА О.М. Формування середнього класу на селі // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 40-42.

ШКОЛЬНИЙ О.О. Принципи вдосконалення інституційної структури в системі аграрного підприємництва // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 23-26.

ЩЕРБАК В.В. Фінансово-економічний механізм формування людського капіталу АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 68-70.

ЮРЧЕНКО А.Д., ЄВДОКИМОВ М.О., КУЛИК В.М. Щодо питання збільшення обсягів прав на землю територіальних громад у сільській місцевості // Землевпоряд. вісн. – 2005. – № 3. – С. 7-9.

ЮХНОВСЬКИЙ І.Р., ТРЕТЯК А.М. Землекористування в Україні: ефективність управління // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 5-10.

ЯХІЄВ А.М. Розвиток інтегрованих агропромислових формувань на інноваційній основі // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 15-19.

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

БИСТРОВА І.О. Зерно України та його місце на світовому ринку // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 78-82.

БОНДАР О.В. Державне регулювання ринку зерна як умова його стабільності // Агроінком. –2005. – № 8. – С. 2-5.

Ботигіна О. Правове забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції та сировини за допомогою оптового ринку сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №7. – С. 91-94.

БУНЯК Н.М. До питання економічної ефективності виробництва картоплі в кінці ХІХ початку ХХ століття // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 43-47.

ГРИГОРЕНКО А.І. Стан і проблеми функціонування плодоягідного ринку в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 132-138.

ІЩЕНКО О.В. Формування ринку картоплі в Україні: регіональний аспект // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 10-13.

ЗАХАРІЙ О.Є. Ефективність виробництва овочів в підприємствах різних форм господарювання // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 72-75.

КУЧЕРЕНКО С.Ю. Ціновий механізм олійно-жирового підкомплексу України // Фінанси України. – 2005.– №8. – С. 54-61.

МОСКАЛЕВ М., СОЛОПОВ В. Развитие конкурентной среды регионального рынка зерна и хлебопродуктов // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 9. – С. 44-51.

ПАЗІЙ І.П., БАБАРИКА Г.М., ЄГОРОВА Н.Ю. Фінансування та ефективність державної підтримки розвитку селекції і насінництва зернових культур в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 116-120.

ПІНЧКОВСЬКА В.Г. Державне регулювання ринку цукру – основа стабілізації бурякоцукрового підкомплексу України // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 90-93.

ПЛОТНІКОВА М.Ф. Розвиток підприємств зернопродуктового підкомплексу в сучасних умовах // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 35-41.

САЛО І.А. Цінова ситуація на ринку ягід України // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 82-86.

САМСОНОВА Я. Історичні та правові аспекти розвитку виноградарства і виноробства в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 48-51.

ФЕДОРЧУК Н.В. Формування ринку збуту овочевої продукції в регіоні // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 129-132.

ХАРЧЕНКО В.В. Формування ринку кукурудзи України та його місце в світовому розподілі виробництва і споживання // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 6-10.

ЧЕРВЕН І.І., КУЛЕШОВА Г.М. Ефективний розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу на маркетинговій основі // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 107-112.

ЧУК О.В. Облік та оцінка супутньої продукції в олійно-жировому виробництві // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 93-99.

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

БОРИСЕНКО Я. Оценка ресурсоемкости предприятий молочного скотоводства // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 9. – С. 70-73.

ДМИТРЕНКО Р.М. Розвиток виробництва у ВАТ “Вінницям’ясо” // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 57-62.

КАЛІНЧУК М.В., ОДІНЦОВ О.М. Міжгалузевий баланс молокопродуктового підкомплексу та еквівалентність обміну // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 100-107.

КАЮМОВ Ф.,СУЛЕЙМАНОВ М. Экономические аспекты развития мясного скотоводства // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 6. – С. 7-9.

КИСЕЛЕВ П. Себестоимость и экономическая эффективность производства мяса крупного рогатого скота // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 8. – С. 68-73.

МЕЛЬНИК Б.А. Конкурентоспроможність і маркетингові дослідження ринку м’яса птиці в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 112-119.

РАФИКОВА Н., САДРИЕВА Р. Организационно-экономические факторы эффективности производства и реализации молока // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 8. – С. 41-46.

СИМОНЕНКО О.І. Прогнозування результативних показників тваринництва // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 62-67.

ТОПІХА В.І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 62-64.

ФИЛИМОНОВА Н., ЕРМАКОВА И. Фермерские молочные кооперативы в США: структура и тенденции развития // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 3. – С. 24-26.

ГРУНТОЗНАВСТВО

ГОРОБЕЦЬ С.О. ПАВЛЮЧЕНКО Н.А., БЛЮМ А.А. Вплив негуміфікованої та гуміфікованої органічної речовини на біохімічні властивості ґрунту // Агроекологічний журн. – 2005. – № 2. – С. 52-54.

ДЕМИДЕНКО О.В. Грунтовідновна активність сільськогосподарських культур // Агроекологічний журн. – 2005. – № 2. – С. 37-44.

ПОЛУПАН М.І., ВЕЛИЧКО В.А.,СОЛОВЕЙ В.Б. Роль скелетності у параметризації властивостей і родючості грантів // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 8-12.

АГРОХІМІЯ

АВРОВА Н.П., ВОРОБЬЕВ Н.И., РЫСЕВ М.Н. Микробиологическая оценка эффективности использования в севооборотах растительных остатков и минеральных удобрений // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 3. – С. 19-21.

АГАФОНОВ Е.В., АГАФОНОВА Л.Н., ГУЖВИН С.А. Применение минеральных и бактериальных удобрений под сою // Агрохим. вестн. – 2005. – № 5. – С. 18-20.

БУДЖЕРАК А.І., КРИВДА Ю.І. Азотний фонд і гумусний стан чорноземів реградованих при різних рівнях застосування добрив // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 15-19.

КРЯЖЕВСКИХ В.Л., ЕФРЕМОВ Ю.А. Производство соломо-навозных компостов // Земледелие. – 2005. – № 5. – С. 15.

ЛОБАНКОВА О.Ю., ПОДКОЛЗИН О.А. Минеральные удобрения как фактор повышения иммунитета растений // Агрохим. вестн. – 2005. – № 4. – С. 12-13.

ЦЫГАНОВ А.Р., ВИЛЬДФЛУШ О.И. Применение биопрепаратов при возделывании гороха // Агрохим. вестн. – 2005. – № 5. – С. 26-27.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БУРКОВСЬКИЙ І.Д. Поліпшення технічного обслуговування аграрного сектору економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 19-22.

Горб В. Напрями державної політики щодо розвитку ринкових організаційних структур інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві // Збірник наукових праць національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 141-150.

ДЕНИСЕНКО П.А., ПИТУЛЬКО В.О. Забезпеченість аграрного виробництва пально-мастильними матеріалами // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 52-57.

УСАТА Н.В. Роль лізингу в оновленні транспортного парку сільськогосподарських підприємств // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 36-39.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

АБЕЗИН В.Г., ШАПРОВ М.Н., БОРОМЕНСКИЙ В.П. Устройство для переработки плодов фруктових и овощных культур // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 9. – С. 20.

АЛЕХИН Н.И., ХВОРОСТЯНОВ Л.И. Интенсивная технология производства озимой пшеницы на базе мощных тракторов семейства К-700 // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 9. – С. 12-14.

БАСИН В.С. Развитие механизации возделывания сахарной свеклы // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 9. – С. 34-36.

БОРЫЧЕВ С.Н., РЕМБАЛОВИЧ Г.К. Новое устройство для сепарации вороха на картофелеуборочном комбайне КПК-2-01 // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 24-25.

БУГАЙЧЕНКО Н. Настройка косилок // Сел. механизатор. – 2005. – № 8. – С. 16-17.

БУРЯКОВ А.Т. Экономия дизельного топлива – насущная задача земледельца // Земледелие. – 2005. – № 5. – С. 32-33.

КАРАПЕТЯН М.А. Основные концепции экологической совместимости системы «машина-трактор-технология-почва» // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 9. – С. 30-32.

ЛАРЮШИН Н.П., ЛАРЮШИН А.М., СЕМИКОВА Н.М. Копатель для уборки лука-севка // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С.27.

ЛЕВЧЕНКО Е.В. Машинно-технологические станции как ускоряющий фактор развития свекловодства // Сах. свекла. –2005. – № 8. – С. 9-12.

ПЕТУНИНА И.А. Технология очистки початков кукурузы в трехвальцевом аппарате // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 9. – С. 12-13.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

МУХИН А. Очистка грубых кормов от твердых примисей // Сел. механизатор. – 2005. – № 8. – С. 21.

ПРИМАК О. І. Розвиток автоматизації мікроклімату в птахівництві // Вісн. аграр. науки. – 2005. –№ 8. – С. 76-78.

СИМАРЕВ Ю. Монтаж манипуляторов машинного доения // Сел. механизатор. – 2005. – № 8. – С. 28-29.

ТИЩЕНКО М.А. Технологии и технические средства для приготовления и раздачи кормов на фермах КРС // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 8. – С. 35-37.

ЩЕРБАТИЙ К. Німецька карусель для українських корів // Обрій ПІБ. – 2005. – №7. – С.14-15.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

ПРО УМОВИ оплати праці працівників державних органів контролю в насінництві та розсадництві, віднесених до категорій посад державних службовців: Постанова... 3 серп. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 27 серп. – С. 12.

КІНДРУК М.О. Стандартизація насіння і насіннєвий контроль // Насін-ництво. – 2005. – № 6. – С. 4-5.

КОРМОВІ культури: [Нові сорти ] // Насінництво. – 2005. – № 6. – С. 22-24.

МАЛАСАЙ В.М. Конкурентоздатність вітчизняних гібридів // Насінництво. – 2005. – № 5. – С. 8-9.

НОВИНИ для озимого клину: [Нові сорти озимих культур] // Насінництво. – 2005. – № 6. – С. 14-24.

Пушкар М. Актуальні питання адміністративної юрисдикції у сфері охорони прав на сорти рослин // Підприємництво, господарство і право.- 2005. – №8. – С. 97-101.

ТЕХНОЛОГІЯ виробництва сортового насіння // Насінництво. –2005. – № 5. – С. 4-7.

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

МАРЧЕНКО Н.М. Результаты и перспективы исследований по проблеме координатного земледелия // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 9. – С. 22-24.

ПЕРЕДЕРИЕВА В.М., ТКАЧЕНКО Д.А. Влияние предшественников и способов основной обработки почвы на биологические показатели плодородия // Агрохим. вестн. – 2005. – № 4. – С. 14-15.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

БЕБЯКИН В.М., ВЕЛИКАНОВА Н.М., КУЛЕВАТОВА Т.Б. Углеводно-амилазный комплекс озимой тритикале и генотипические различия по его составляющим // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 5. – С. 23-24.

ЕРОВ Ю.В., ЗАРИПОВ С.Н., КАРИМОВ Х.Х. Опыт организации промышленного семеноводства зерновых культур в современных условиях // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 8. – С. 8-11.

КОНОНЕНКО Л.А., ПАК Д.Н. Экологическая устойчивость сортов озимой пшеницы по содержанию белка в зерне // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 7. – С. 22-23.

НЕТІС І.П. Строки припинення осінньої вегетації та продуктивність озимої пшениці // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 28-30.

ПАНАСЮК М.Г. Урожай та якість зерна озимої пшениці залежно від удобрення та попередників у сівозміні // Вісн.аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 72-73.

СВИРИДОВ В.И., ПЕТРЕНКО Н.Н. Моделирование ожидаемой рентабельности зерна // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 6. – С. 10-11.

ФИЛИППОВ Е.Г., СОКОЛ Т.В. Новые сорта ярового ячменя // Земле-делие. – 2005. – № 5. – С. 37-38.

ЧОРНОБАЙ І.В. Продуктивність колоса озимої пшениці залежно від питомої ваги насіння // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 65-67.

ШЕВЦОВ В. Правило парето и производство зерновых // Междунар. с.-х. журн. –2005. – № 3. – С. 37-39.

ШИРОКИХ И.Г., КЕДРОВА Л.И., ШИРОКИХ А.А. Адаптация различных сортов озимой ржи к эдафическому стрессу // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 4. – С. 16-19.

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

ПОПОВ Б.К. Селекция сортов гороха, устойчивых к полеганию // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 5. – С. 14-15.

СОРОКИН С.И. Роль смешанных посевов в стабилизации производства чечевицы // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 6. – С. 26-27.

КАРТОПЛЯ

КИПРУШКИНА Е.И., ПЕТРОВ В.Б., ЧЕБОТАРЬ В.К. Защитно-стимулирующие свойства биопрепарата при вегетации и хранении картофеля // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 3. – С. 21-24.

КОВАЛЬЧУК М.В., РЯЗАНЦЕВ В.Б. Праймування корисними бактеріями в технологічному процесі клонального мікророзмноження картоплі // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 43-45.

МОЛЯВКО А.А., ПРИЛЕПОВ В.В., ДЕДКОВ В.Д. Семенному картофелю – биологизированную технологию // Земледелие. – 2005. – № 5. – С. 19-20.

ФЕДОТОВА Л.С., ТИМОШИНА Н.А., НОВИКОВ М.А. Взаимосвязь систем удобрения картофеля с плодородием почвы и урожайностью // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 20-22.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

БОГОМОЛОВ М.А. Апомиксис и его роль в селекции сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2005. – № 8. – С. 19-21.

ЗЛОТНИКОВ А.К., ЛЕБЕДЕВ А.В., АЛЕХИН В.Т. Альбит: новый комплексный высокоэффективный препарат для сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 36-38.

ЛУКИН С.В. Закономерности накопления токсикантов в сахарной свекле // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 29-32.

МОЛЧАНОВ И.Б., ЗИНЧЕНКО А.М. Роль удобрений в формировании урожайности корнеплодов // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 34-35.

ПОЛЕВЩИКОВ С.И. Динамика роста массы корнеплодов и ботвы // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 27-29.

ФИЛИМОНОВ И. Секреты высоких урожаев // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 21-22.

ЧЕРНЫЙ А.Г., СМУРОВ С.И., ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.А. Влияние биологизации земледелия на продуктивность посевов // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 33.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ДАВЛЕТОВА Ф.А. Роль гороха в решении кормовой проблемы // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 5. – С. 12-13.

КУРКИНА Ю.Н. Влияние погодных условий на показатели внутривидовой изменчивости кормовых бобов // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 6. – С. 27-28.

ЛУКИН И.Д. Перспективная технология кормопроизводства “сенаж в упаковке” // Техника и оборуд. для села.– 2005. – № 9. – С. 17.

МОЛДОВАН В., ДЕРЕВ’ЯНСЬКИЙ В. Вплив агротехнічних заходів на продуктивність і якість зеленої маси посівів кукурудзи та її сумішок із зернобобовими // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 25-27.

МУХИН В.А., РЫБАЛКО А.Г. Основные направления ресурсосбережения в кормопроизводстве // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 9. – С. 19-20.

СИТНИК В.П. Кукурудза – основа кормової бази високопродуктивного тваринництва // Вісн. аграр. науки.– 2005. – № 8. – С. 5-7.

ОВОЧІВНИЦТВО

АГАФОНОВ А.Ф. Лук косой – ценная культура // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 10.

ГОЛУБОВИЧ В.С. Технология и комплекс машин для возделывания столовых корнеплодов на мелкоконтурных участках // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 8-10.

КОРОЛЬ В.Г. Биологические особенности огурца F1 Кураж // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 31.

КРАВЧЕНКО В.А. Селекція овочевих культур в умовах закритого ґрунту // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 44-47.

НАЗАРЕНКО А.А. Урожай поздней капусты, его сохранность и качество зависят от орошения и удобрения // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 5-6.

НЕМТІНОВ В.І. Біоенергетична оцінка виробництва овочів і розсади в захищеному ґрунті // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 13-16.

ФАРСКИЙ Б.С., АГАФОНОВ Е.В., ЧЕРНОВ А.Я. Производство семян баклажана выгодно // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 31-32.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

ПРО ВИНОГРАД та виноградне вино: Закон України...16 черв. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 7 верес.

ЕРЕМИН Г.В., СОКОЛОВА Ю.В. Новый тип универсального маточника клоновых подвоев косточковых культур // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 11-12.

ЗУБОВ А.А., ЛУКЬЯНЧУК И.В., ЖБАНОВА Е.В. Новые сорта земляники // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 21-22.

КРАСОХИНА С.И., КОСТРИКИН И.А. Новый столовый сорт винограда Баклановский // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 24.

МИНАЕВ В.А., ВЕРЗИЛИН А.В., ВЫСОЦКИЙ В.А. Эффективность клонального микроразмножения и качество оздоровленного подвойного материала яблони // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 12-14.

СЕДОВ Е.Н. Селекция яблони на скороплодность и продуктивность // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 15-17.

СЕДОВ Е.Н. Экологизация в садах яблони и груши // Аграр. наука. – 2005. – № 9. – С. 18-20.

УПАДЫШЕВ М.Т., БЕШНОВ Г.В., ДОНЕЦКИХ В.И. Использование магнитно-импульсной обработки при размножении садовых культур // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 3. – С. 40-44.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ПРО ВНЕСЕННЯ змін до такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю: Постанова … 9 серп. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 27 серп. – С. 12.

ЗАХИСТ РОСЛИН

БЫЧКОВ Н.С. Карантинный щит на границе с Украиной // Защита и карантин растений. – 2005. – № 7. – С. 6-7.

ЕЛИНЕВСКАЯ Л.С. Современные препаративные формы пестицидов // Защита и карантин растений. – 2005. – № 8. – С. 34-38.

КАШИРСКАЯ Н.Я. Эффективность димилина против вредителей яблони // Защита и карантин растений.– 2005. – № 7. – С. 29.

МАТВЕЕВА Е.В., ПОЛИТЫКО В.А. Бактериальная мозаичность – новое заболевание пшеницы // Защита и карантин растений. – 2005. – № 9. – С. 34-35.

МІЩЕНКО Л.П., МОЛЧАНЕЦЬ О.В., ВОВК Т.А. Діагностування вірусу смугастої мозаїки пшениці // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 21-25.

ПАТИКА В.П., ОМЕЛЬЯНЕЦЬ Т.Г. Економічні основи застосування біологічних засобів захисту рослин як альтернативи хімічним пестицидам // Агроекологічний журн. – 2005. – № 2. – С. 21-24.

ПОПЕРЕКИН А.К. Как снизить засоренность посевов моркови // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 7.

СОВЕРШЕНОВА А.Ю., ДЕМУШКИНА Л.Е. Карантинные вредители закрытого грунта // Защита и карантин растений. – 2005. – № 7. – С. 35-37.

СПИРИДОНОВ Ю.Я., РАСКИН М.С., ПРОТАСОВА Л.Д. Осеннее применение гербицидов на озимой пшенице // Защита и карантин растений. – 2005. – № 8. – С. 16-17.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ПРОЕКТ державної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005-2010 роки // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 3-12.

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

НОЛЛЕД Л. ЕС приближается к будущему без антибиотиков – стимуляторов роста // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 30-32.

ОРЛОВ Л., ПОДОБЄД Л., РЕШЕТНІЧЕНКО О. Санітарна якість зернофуражу і його продуктів після знезаражування // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 29-30.

ПАБАТ В. Годівля тварин: сьогодення і перспективи // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 2-3.

САЛЕНКО В.Л., КОРОЛЕВ К.Г., ЛОМОВСКИЙ О.И. Растительные ростстимулирующие добавки и премиксы на их основе // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 5. – С. 46-48.

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

СІРАЦЬКИЙ Й., ФЕДОРОВИЧ Є., КУЗІВ М. Проблемні питання розведення тварин за лініями // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – С. 16-17.

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

БОРОДАЙ І.С. Еволюція теорій селекції і генезис молочних порід у скотарстві України другої половини ХХ ст. // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 81-84.

ВЛАДИМИРОВ В.Л., НАУМЕНО П.А., ЩЕГЛОВ В.В. Зоотехнический и биохимический контроль за полноценностью кормления молочного скота // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 32-37.

ГВАЗАВА Д.Г. Экономико-технологическая эффективность режимов интенсивного выращивания коров // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 8. – С. 22-23.

ГЕККІЄВ А. Створення стада придніпровського заводського типу української чорно-рябої молочної породи // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 15-17.

ГРАБОВСЬКА О., ГРАБОВСЬКИЙ С., ДЛЯБОГА О. Комплексні поверхнево активні препарати у годівлі молодняку великої рогатої худоби // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – С. 25-27.

ГУРИН В.К., ЯНОЧКИН И.В. Силос из амаранта и люпина в смеси с кукурузой в рационах бычков // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 11-13.

ГУРЬЯНОВ А.М.. ВЕЛЬМАТОВ А.П. Линейная оценка экстерьера животных красно-пестрой породы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 4. – С. 4-7.

ЄМЕЦЬ З.В. Вміст жиру в молоці корів та вихід молочного жиру в залежності від породи // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 47-52.

ЕФРЕМЕНКО В., ЗЕЛЕПУХИН А. Совершенствование мясных пород скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 6. – С. 17-19.

ІВАНОВ В.К. Технологічні заходи щодо підготовки нетелів до отелення та роздо-ювання корів-первісток // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 44-47.

КОВАЛЬ Т. Формування екстер’єру первісток червоної молочної худоби за різних умов вирощування і годівлі // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 12-15.

ЛЕВАХИН В., БАШИРОВ В., КИЗАЕВ М. Эффективность доращивания и откорма быков на промышленном комплексе // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 6. – С. 14-16.

ЛОГИНОВА Т.П., БАСОНОВ О.А. Продуктивность черно-пестрых коров различной селекции // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 18-20.

ПУРЕЦКИЙ В.М., ПРАХТ В.А. Биологически активные добавки рибав в профилактике диспепсии у телят // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 15.

СТЕПАНОВА И.П. Состояние антиоксидантной системы у крупного рогатого скота // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 9-11.

ТРОФИМОВ А.Ф., ТИМОШЕНКО В.Н., ПОПКОВ Н.А. Нормы внесения соломенной подстилки при беспривязном содержании коров // Аграр. наука. – 2005. – № 9. – С. 21-22.

ТРУШ В. Оцінка різних технологій вирощування молодняку великої рогатої худоби на м’ясо в умовах промислового комплексу // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 8-11.

ТЮЛЕБАЕВ С., КАДЫШЕВА М. Создание внутрипородного типа мясных симменталов // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 6. – С. 21-23.

ХМЕЛЬНИЧИЙ Л.М. Линейная оценка экстерьера молочного скота // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 4-6.

ШВЕД М., ЛЮЛЬЧЕНКО М., ТИМОШЕНКО З. Вплив пасовищного періоду і розтелів корів м’ясних порід на формування їхньої продуктивності // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – С. 8-9.

ШКУРКО Т.П. Якість молока корів голштинізованої худоби // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 37-39.

КОНЯРСТВО

КАЛАШНИКОВ В.В., ХРАБРОВА Л.А., ЗАЙЦЕВ А.М. Определение филогенетических связей между породами лошадей с помощью сравнитель-ной генетической характеристики // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 4. – С. 31-34.

КОЛОТ В. Конярство. Стан і перспективи розвитку // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – С. 3-6.

ФРОЛОВА Г., МАЙСТРУК С. Кінь у сільськогосподарському виробництві // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 14-16.

СВИНАРСТВО

АКІМОВ С., ПЕРЕТЯТЬКО Л. Стабілізаційні заходи щодо збереження вітчизняних м’ясних порід свиней // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 21-23.

АМБРОСЬЕВА Е.Д. Генетическая структура свиней крупной белой породы по полиморфным белкам сыворотки крови // Докл. Рос. акад. с.х. наук. – 2005. – № 4. – С. 36-39.

ГРИГОРЬЕВ Д.Ю. Основные цели и особенности использования престартера для поросят // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 37-42.

УХТВЕРОВ А.М., ШАРЫМОВА Н.М. Продуктивное долголетие свиноматок, выращенных в различных категориях хозяйств // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 20-21.

ФЕСЕНКО В., ПОВОД Н., СОКРУТ В. Підвищити віддачу племінного свинарства // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 2-3.             

ВІВЧАРСТВО.  КОЗІВНИЦТВО

ЗАДОРОЖНЯ О.М. Вовнова продуктивність ярок асканійської м’ясо-вовнової породи та їх помісей з породою олібс // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 79-80.

СОКОЛ О.І. Пріоритетні напрями відновлення вівчарства // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 22-29. 

ПТАХІВНИЦТВО

БОРДУНОВА О.Г., ЧЕРНЯВСЬКА Т.О., ЧІВАНОВ В.Д. До питання захис-них покрить для інкубаційних яєць // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. –  С. 40-43.

ИМАНГУЛОВ Ш., ИГНАТОВА Г., КИСЛЮК С. Удвоенная норма пивной дробины в рационе кур // Птицеводство. – 2005. – № 9. – С. 7-8.

КОЧЕТОВА З.И., БЕЛЯКОВА Л.С. Экономия электроэнергии при выращивании перепелят // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 23-24.

ЛИСУНОВА Л.И., ТОКАРЕВ В.С., ЛИСУНОВА А.В. Влияние различных доз кадмия на его аккумуляцию в органах и тканях цыплят-бройлеров // Докл. Рос. акад. с.-х наук. – 2005. – № 3. – С. 55-57.

МАНУКЯН В. Кормлению племенной птицы ­– повышенное внимание // Птицеводство. – 2005. – № 7. – С. 8-9.

САДОМОВ Н.А. Использование биологически активных веществ для стимуляции продуктивности родительского стада кур // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 16-17.

СЕРОВА О. Оптимизация и удешевление рационов для промышленной птицы // Птицеводство. –2005. – № 10. – С. 23-25.

СОКОЛ О. Комплектування стада гусей на невеликих фермах // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 11.

СТЕПАНОВ А. Индейка для фермеров // Птицеводство. – 2005. – № 7. – С. 46-47.

СУХАНОВА С. Иммунологические показатели у гусят, получавших бентонит // Птицеводство. – 2005. – № 8. – С. 12.

ЧУДАК Р. Продуктивність та картина крові у курей-несучок за дії екстракту буркуну // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 28-30.

ХАМИДУЛЛИН Т.Н. Продуктивность кур и качество яиц при использовании пребиотиков // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 17-18.             


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 3

  1. Частина 1
  2. Частина 2
  3. Частина 3

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше