ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

 Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

  

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

 

(Поточний бібліографічний список)

  Вип. 3

  Вінниця, 2005


ШАНОВНІ  ЧИТАЧІ!

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогос-подарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у липні-вересні 2005 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централі-зованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.

ЕКОНОМІКА  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРО ПОРЯДОК використання коштів державного бюджету, які виділяються для проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів: Постанова ... 27 лип. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 5 серп. – С. 15.

АЛЕКСЕЕВА С. Проблемы правового применения института права земельного сервитута  // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 93-97.

БАЄВСЬКА Л.П. Автоматизація обліково-аналітичної діяльності інтегрованих підприємств // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 87- 90.

БАХУРИНСЬКА М. Особливості суб’єктивного складу земельних концесійних правовідносин  // Юридична Україна. – 2005. – № 8. – С. 55-59.

БЕДАНУКОВ М. Методологические аспекты прогнозирования и планирования // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 9. – С. 26-32.

БЕРЕНШТЕЙН Б.А., КОМАРНІЦЬКА О.П. Напрями активізації біржового ринку // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 112-116.

БІЛА Л.М. Роль звітності в системі управління сільськогосподарським підприємством // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 85-90.

БІЛОЗІР Л.М. Деякі аспекти до вимог ГАТТ / СОТ щодо лібералізації і протекціонізму у сфері зовнішньої торгівлі сільськогосподарською  продукцією // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 146-154.

БОРОДИН К. Финансирование общей сельскохозяйственной политики в Европейском Союзе // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 3. – С. 13-14.

БРИНДЗЯ М.Б. Оптимізація сільськогосподарського землекористування Вінницької області // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 68-71.

БУТЫРИН В.В. Модели внедрения экономических методов управления в сельхозпредприятиях // Аграр. наука. – 2005. – № 9. – С. 4-7.

ВЛАСОВ В., ОНІЩУК М. Система підтримки сільського господарства Польщі  // Економіка України. – 2005. – №8. –  С. 86-91.

ВОЙНАЛОВИЧ О., СКАФА В. Сучасні аспекти охорони праці на підприємствах АПК  // Охорона праці. – 2005. – №7. – С. 8-10.

ВОЛОДІН С.А. Організація інноваційної інфраструктури наукоємного ринку АПК // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 47-52.

ГАВРИЛЮК М.М. Агропромисловому виробництву – інноваційний шлях розвитку // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 19-22.

ГАЙДУЦЬКИЙ А.П. Інвестиційна привабливість ринку землі в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 125-131.

ГАЙДУЦЬКИЙ А.П. Інвестиційна привабливість нових форм господарювання // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 66-68.

ГОЛОВАТЮК М.С. Охорона земель в умовах трансформації земельних відносин  // Землевпоряд. вісн. – 2005. – № 3. –  С. 4-7.

ГУДАШЕВ В.А. Инвестирование капитала в аграрный сектор экономики // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 8. – С. 20-22.

ГУНЬКО Л.А. Землевпорядкування сільськогосподарських підприємств // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 72-75.

ГУЦАЛЕНКО Л.В. Прибуток у статичному і динамічному обліку // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 90-93.

ДЖАЛАЛ К. Іпотечне кредитування під заставу земельної власності // Вісник НБУ. – 2005. –  №7. – С.55-69.

ДІЄСПЕРОВ В. Вигідність роботи в сільському господарстві: оцінка та перспективи  // Економіка України.- 2005.- №8.- С.62-68

ЄВЧУК Л.А. Теоретичні аспекти розвитку конкурентоспроможності підприємств в агропромисловому виробництві // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 120-125.

ЗАГУРСЬКИЙ О.М. Становлення ринкових форм обігу земельних ресурсів в Україні  // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9. – С. 11-21.

ЗЕЛЬДНЕР А. Инвестиции как условие экономического роста АПК // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 5. – С. 19-20.

ІГНАТОВ С. Тенденції демографічних процесів у сільській місцевості Він-ниччини та їх вплив на трудові ресурси села  // Економіст. – 2005. – №  7. – С. 63-66.

КАПЛЯ І.В. Переоцінка та її вплив на облік власного капіталу акціонерного товариства // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 100-106.

КОВАЛЬ И. Землю без документа права собственности не отберут // Агросвіт. – 2005. – № 18. – С. 24-25.

КОВАЛЬ П.В. Ефективність функціонування аграрних підприємств в умовах зміни темпів і пропорцій відтворення ресурсного потенціалу // Економіка АПК.– 2005. – № 8. – С. 45-52.

КОЛЕСНІКОВА О.М. Аналіз ефективності лізингових операцій // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 69-72.

КОСАРЕВА Т.В. Агрологістика та агроланцюги постачання в АПК // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 52-57.

КОТИРЛО О.О. Технологія консультування фермерських господарств з питань інвестиційної діяльності // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 76-80.

КРАВЧЕНКО С.А. Обеспечение кредитоспособности сельскохозяйственных производственных кооперативов // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 70-78.

КУДРЯВЦЕВ А. Деякі питання вдосконалення правового регулювання повноважень державного комітету України по земельних ресурсах  // Підприємництво, господарство і право. – 2005. –  №7. –  С.56-60.

КУШНІР С. Відродження села  – в наших руках  // Обрій ПІБ. – 2005. – № 7. –  С. 3-6.

ЛАТИНІН М.  Вплив держави на аграрні перетворення в Україні в період власного державотворення та в радянські часи  // Збірник наукових праць національної академії державного управління при Президентові України.- 2005. – № 1. – С.155-161.

МАЛІК М.Й. Методичні підходи до організації маркетингу інновацій наукоємного ринку агропромислового виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 22-26.

МОГИЛОВА М.М. Амортизаційна політика в аграрному секторі України: історико-економічний аспект // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 58-64.

МОСКАЛЕНКО В.М. Про напрями розвитку землеустрою в Україні // Землевпоряд. вісн.– 2005.– № 3. – С. 17-19.

МУЗИКА П.М. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 42-45.

НЄМЧУК П.В. Інформаційне забезпечення управлінських систем аграрних підприємств корпоративного типу // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 19-23.

НУЖНА О.А. Забезпечення конкурентоспроможності аграрних підпри-ємств шляхом оптимізації структури землекористування // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 83-87.

ОЛІЙНИК О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання аграрного ринку // Економіка України. – 2005. – № 7. – С. 74-82.

ОНИЩЕНКО О., ЮРЧИШИН В. Регіональні аспекти сталого розвитку агропромислових комплексі // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 92-94.

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Н.М. Бізнес-планування інноваційної діяльності в наукових установах // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 64-66.

ПЛАКСІН О.А. Систематизація видів лізингу // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 72-78.

ПОНОМАРЕНКО О.Г. Ризики в аудиторській діяльності в аграрній сфері: сутність і класифікація // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 106-111.

ПОПЛАВСЬКА  Ж.В., ПОПЛАВСЬКИЙ В.Г. Фінансовий лізинг у агросфері // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С. 91-101.

ПРАВДЮК Н.Л. Формування облікової політики в управлінні сільськогосподарськими підприємствами // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 79-85.

ПРИПІК Є.О. Трудовий і життєвий потенціал сільського населення України: методичні підходи дослідження // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 62-65.

ПРОЦЕНКО В.О. Основні методологічні засади розвитку корпоративного виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 33-35.

РОССОХА В.В. Методичні аспекти формування та розвитку потенціалу підприємств аграрної сфери АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 36-42.

РЫСЬМЯТОВ А.З., МОИСЕЕВ В.В., ДЬЯКОНОВ С.А. Институцио-нальные проблемы развития АПК // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 3. – С. 17-19.

САБЛУК П.Т. Основні напрями підвищення ролі аграрної науки в умовах трансформації агропромислового виробництва до ринкових відносин // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 3-8.

САВЧЕНКО О.Ф., ГАЦА О.О., ДАЦЬКО Л.В. Роль ціни у розвитку національної економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 79-82.

САДИКОВ М.А. Превентивні заходи – основа успішного проведення земельної реформи // Економіка. Фінанси. право. – 2005. – № 9. – С.23-25.

САФОНОВ І. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення - важливий засіб державної підтримки аграрних товаровиробників // Право України. – 2005. – № 9. – С. 50-53.

СИНЯВСЬКА Л.В. До проблеми визначення сільськогосподарського підприємства у податковому законодавстві // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 81-83.

СИНЯЄВА Л.В., РУБЦОВ М.О., РУБЦОВА Н.М. Економіко-математична модель розрахунку середньорічної заробітної плати працівників сільського господарства // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 144-152.

Справи зі спорів пов’язаних із застосуванням земельного законодавства // Юридична Україна. – 2005. – № 7. – С. 96-98.

СТАШІВКА М., ШУМИЛО І. Проблеми гармонізації законодавства України про державну підтримку сільського господарства із законодавством ЄС // Право України. – 2005. – №8. – С. 132-136.

ТЕРЕЩЕНКО О.І. Правове регулювання статусу та основних напрямів діяльності сільськогосподарських кредитних кооперативів в Україні // Економіка, Фінанси. Право. – 2005. – №9.– С.13-18

ЦІХАНОВСЬКА О.М. Тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості Вінницької області // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 132-138.

ЦІХАНОВСЬКА О.М. Формування середнього класу на селі // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 40-42.

ШКОЛЬНИЙ О.О. Принципи вдосконалення інституційної структури в системі аграрного підприємництва // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 23-26.

ЩЕРБАК В.В. Фінансово-економічний механізм формування людського капіталу АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 68-70.

ЮРЧЕНКО А.Д., ЄВДОКИМОВ М.О., КУЛИК В.М. Щодо питання збільшення обсягів прав на землю територіальних громад у сільській місцевості // Землевпоряд. вісн. – 2005. – № 3. – С. 7-9.

ЮХНОВСЬКИЙ І.Р., ТРЕТЯК А.М. Землекористування в Україні: ефективність управління // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 5-10.

ЯХІЄВ А.М. Розвиток інтегрованих агропромислових формувань на інноваційній основі // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 15-19.

ЕКОНОМІКА РОСЛИННИЦТВА

БИСТРОВА І.О. Зерно України та його місце на світовому ринку // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 78-82.

БОНДАР О.В. Державне регулювання ринку зерна як умова його стабільності // Агроінком. –2005. – № 8. – С. 2-5.

Ботигіна О. Правове забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції та сировини за допомогою оптового ринку сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №7. – С. 91-94.

БУНЯК Н.М. До питання економічної ефективності виробництва картоплі в кінці ХІХ початку ХХ століття // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 43-47.

ГРИГОРЕНКО А.І. Стан і проблеми функціонування плодоягідного ринку в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 132-138.

ІЩЕНКО О.В. Формування ринку картоплі в Україні: регіональний аспект // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 10-13.

ЗАХАРІЙ О.Є. Ефективність виробництва овочів в підприємствах різних форм господарювання // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 72-75.

КУЧЕРЕНКО С.Ю. Ціновий механізм олійно-жирового підкомплексу України // Фінанси України. – 2005.– №8. – С. 54-61.

МОСКАЛЕВ М., СОЛОПОВ В. Развитие конкурентной среды регионального рынка зерна и хлебопродуктов // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 9. – С. 44-51.

ПАЗІЙ І.П., БАБАРИКА Г.М., ЄГОРОВА Н.Ю. Фінансування та ефективність державної підтримки розвитку селекції і насінництва зернових культур в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 116-120.

ПІНЧКОВСЬКА В.Г. Державне регулювання ринку цукру – основа стабілізації бурякоцукрового підкомплексу України // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 90-93.

ПЛОТНІКОВА М.Ф. Розвиток підприємств зернопродуктового підкомплексу в сучасних умовах // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 35-41.

САЛО І.А. Цінова ситуація на ринку ягід України // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 82-86.

САМСОНОВА Я. Історичні та правові аспекти розвитку виноградарства і виноробства в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 48-51.

ФЕДОРЧУК Н.В. Формування ринку збуту овочевої продукції в регіоні // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 129-132.

ХАРЧЕНКО В.В. Формування ринку кукурудзи України та його місце в світовому розподілі виробництва і споживання // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 6-10.

ЧЕРВЕН І.І., КУЛЕШОВА Г.М. Ефективний розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу на маркетинговій основі // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 107-112.

ЧУК О.В. Облік та оцінка супутньої продукції в олійно-жировому виробництві // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 93-99.

ЕКОНОМІКА ТВАРИННИЦТВА

БОРИСЕНКО Я. Оценка ресурсоемкости предприятий молочного скотоводства // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 9. – С. 70-73.

ДМИТРЕНКО Р.М. Розвиток виробництва у ВАТ “Вінницям’ясо” // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 57-62.

КАЛІНЧУК М.В., ОДІНЦОВ О.М. Міжгалузевий баланс молокопродуктового підкомплексу та еквівалентність обміну // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 100-107.

КАЮМОВ Ф.,СУЛЕЙМАНОВ М. Экономические аспекты развития мясного скотоводства // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 6. – С. 7-9.

КИСЕЛЕВ П. Себестоимость и экономическая эффективность производства мяса крупного рогатого скота // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 8. – С. 68-73.

МЕЛЬНИК Б.А. Конкурентоспроможність і маркетингові дослідження ринку м’яса птиці в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 112-119.

РАФИКОВА Н., САДРИЕВА Р. Организационно-экономические факторы эффективности производства и реализации молока // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 8. – С. 41-46.

СИМОНЕНКО О.І. Прогнозування результативних показників тваринництва // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 62-67.

ТОПІХА В.І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 62-64.

ФИЛИМОНОВА Н., ЕРМАКОВА И. Фермерские молочные кооперативы в США: структура и тенденции развития // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 3. – С. 24-26.

ГРУНТОЗНАВСТВО

ГОРОБЕЦЬ С.О. ПАВЛЮЧЕНКО Н.А., БЛЮМ А.А. Вплив негуміфікованої та гуміфікованої органічної речовини на біохімічні властивості ґрунту // Агроекологічний журн. – 2005. – № 2. – С. 52-54.

ДЕМИДЕНКО О.В. Грунтовідновна активність сільськогосподарських культур // Агроекологічний журн. – 2005. – № 2. – С. 37-44.

ПОЛУПАН М.І., ВЕЛИЧКО В.А.,СОЛОВЕЙ В.Б. Роль скелетності у параметризації властивостей і родючості грантів // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 8-12.

АГРОХІМІЯ

АВРОВА Н.П., ВОРОБЬЕВ Н.И., РЫСЕВ М.Н. Микробиологическая оценка эффективности использования в севооборотах растительных остатков и минеральных удобрений // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 3. – С. 19-21.

АГАФОНОВ Е.В., АГАФОНОВА Л.Н., ГУЖВИН С.А. Применение минеральных и бактериальных удобрений под сою // Агрохим. вестн. – 2005. – № 5. – С. 18-20.

БУДЖЕРАК А.І., КРИВДА Ю.І. Азотний фонд і гумусний стан чорноземів реградованих при різних рівнях застосування добрив // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 15-19.

КРЯЖЕВСКИХ В.Л., ЕФРЕМОВ Ю.А. Производство соломо-навозных компостов // Земледелие. – 2005. – № 5. – С. 15.

ЛОБАНКОВА О.Ю., ПОДКОЛЗИН О.А. Минеральные удобрения как фактор повышения иммунитета растений // Агрохим. вестн. – 2005. – № 4. – С. 12-13.

ЦЫГАНОВ А.Р., ВИЛЬДФЛУШ О.И. Применение биопрепаратов при возделывании гороха // Агрохим. вестн. – 2005. – № 5. – С. 26-27.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БУРКОВСЬКИЙ І.Д. Поліпшення технічного обслуговування аграрного сектору економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 19-22.

Горб В. Напрями державної політики щодо розвитку ринкових організаційних структур інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві // Збірник наукових праць національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 141-150.

ДЕНИСЕНКО П.А., ПИТУЛЬКО В.О. Забезпеченість аграрного виробництва пально-мастильними матеріалами // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 52-57.

УСАТА Н.В. Роль лізингу в оновленні транспортного парку сільськогосподарських підприємств // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 36-39.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

АБЕЗИН В.Г., ШАПРОВ М.Н., БОРОМЕНСКИЙ В.П. Устройство для переработки плодов фруктових и овощных культур // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 9. – С. 20.

АЛЕХИН Н.И., ХВОРОСТЯНОВ Л.И. Интенсивная технология производства озимой пшеницы на базе мощных тракторов семейства К-700 // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 9. – С. 12-14.

БАСИН В.С. Развитие механизации возделывания сахарной свеклы // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 9. – С. 34-36.

БОРЫЧЕВ С.Н., РЕМБАЛОВИЧ Г.К. Новое устройство для сепарации вороха на картофелеуборочном комбайне КПК-2-01 // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 24-25.

БУГАЙЧЕНКО Н. Настройка косилок // Сел. механизатор. – 2005. – № 8. – С. 16-17.

БУРЯКОВ А.Т. Экономия дизельного топлива – насущная задача земледельца // Земледелие. – 2005. – № 5. – С. 32-33.

КАРАПЕТЯН М.А. Основные концепции экологической совместимости системы «машина-трактор-технология-почва» // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 9. – С. 30-32.

ЛАРЮШИН Н.П., ЛАРЮШИН А.М., СЕМИКОВА Н.М. Копатель для уборки лука-севка // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С.27.

ЛЕВЧЕНКО Е.В. Машинно-технологические станции как ускоряющий фактор развития свекловодства // Сах. свекла. –2005. – № 8. – С. 9-12.

ПЕТУНИНА И.А. Технология очистки початков кукурузы в трехвальцевом аппарате // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 9. – С. 12-13.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

МУХИН А. Очистка грубых кормов от твердых примисей // Сел. механизатор. – 2005. – № 8. – С. 21.

ПРИМАК О. І. Розвиток автоматизації мікроклімату в птахівництві // Вісн. аграр. науки. – 2005. –№ 8. – С. 76-78.

СИМАРЕВ Ю. Монтаж манипуляторов машинного доения // Сел. механизатор. – 2005. – № 8. – С. 28-29.

ТИЩЕНКО М.А. Технологии и технические средства для приготовления и раздачи кормов на фермах КРС // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 8. – С. 35-37.

ЩЕРБАТИЙ К. Німецька карусель для українських корів // Обрій ПІБ. – 2005. – №7. – С.14-15.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

ПРО УМОВИ оплати праці працівників державних органів контролю в насінництві та розсадництві, віднесених до категорій посад державних службовців: Постанова... 3 серп. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 27 серп. – С. 12.

КІНДРУК М.О. Стандартизація насіння і насіннєвий контроль // Насін-ництво. – 2005. – № 6. – С. 4-5.

КОРМОВІ культури: [Нові сорти ] // Насінництво. – 2005. – № 6. – С. 22-24.

МАЛАСАЙ В.М. Конкурентоздатність вітчизняних гібридів // Насінництво. – 2005. – № 5. – С. 8-9.

НОВИНИ для озимого клину: [Нові сорти озимих культур] // Насінництво. – 2005. – № 6. – С. 14-24.

Пушкар М. Актуальні питання адміністративної юрисдикції у сфері охорони прав на сорти рослин // Підприємництво, господарство і право.- 2005. – №8. – С. 97-101.

ТЕХНОЛОГІЯ виробництва сортового насіння // Насінництво. –2005. – № 5. – С. 4-7.

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

МАРЧЕНКО Н.М. Результаты и перспективы исследований по проблеме координатного земледелия // Техника и оборуд. для села. – 2005. – № 9. – С. 22-24.

ПЕРЕДЕРИЕВА В.М., ТКАЧЕНКО Д.А. Влияние предшественников и способов основной обработки почвы на биологические показатели плодородия // Агрохим. вестн. – 2005. – № 4. – С. 14-15.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

БЕБЯКИН В.М., ВЕЛИКАНОВА Н.М., КУЛЕВАТОВА Т.Б. Углеводно-амилазный комплекс озимой тритикале и генотипические различия по его составляющим // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 5. – С. 23-24.

ЕРОВ Ю.В., ЗАРИПОВ С.Н., КАРИМОВ Х.Х. Опыт организации промышленного семеноводства зерновых культур в современных условиях // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 8. – С. 8-11.

КОНОНЕНКО Л.А., ПАК Д.Н. Экологическая устойчивость сортов озимой пшеницы по содержанию белка в зерне // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 7. – С. 22-23.

НЕТІС І.П. Строки припинення осінньої вегетації та продуктивність озимої пшениці // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 28-30.

ПАНАСЮК М.Г. Урожай та якість зерна озимої пшениці залежно від удобрення та попередників у сівозміні // Вісн.аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 72-73.

СВИРИДОВ В.И., ПЕТРЕНКО Н.Н. Моделирование ожидаемой рентабельности зерна // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 6. – С. 10-11.

ФИЛИППОВ Е.Г., СОКОЛ Т.В. Новые сорта ярового ячменя // Земле-делие. – 2005. – № 5. – С. 37-38.

ЧОРНОБАЙ І.В. Продуктивність колоса озимої пшениці залежно від питомої ваги насіння // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 65-67.

ШЕВЦОВ В. Правило парето и производство зерновых // Междунар. с.-х. журн. –2005. – № 3. – С. 37-39.

ШИРОКИХ И.Г., КЕДРОВА Л.И., ШИРОКИХ А.А. Адаптация различных сортов озимой ржи к эдафическому стрессу // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 4. – С. 16-19.

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

ПОПОВ Б.К. Селекция сортов гороха, устойчивых к полеганию // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 5. – С. 14-15.

СОРОКИН С.И. Роль смешанных посевов в стабилизации производства чечевицы // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 6. – С. 26-27.

КАРТОПЛЯ

КИПРУШКИНА Е.И., ПЕТРОВ В.Б., ЧЕБОТАРЬ В.К. Защитно-стимулирующие свойства биопрепарата при вегетации и хранении картофеля // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 3. – С. 21-24.

КОВАЛЬЧУК М.В., РЯЗАНЦЕВ В.Б. Праймування корисними бактеріями в технологічному процесі клонального мікророзмноження картоплі // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 43-45.

МОЛЯВКО А.А., ПРИЛЕПОВ В.В., ДЕДКОВ В.Д. Семенному картофелю – биологизированную технологию // Земледелие. – 2005. – № 5. – С. 19-20.

ФЕДОТОВА Л.С., ТИМОШИНА Н.А., НОВИКОВ М.А. Взаимосвязь систем удобрения картофеля с плодородием почвы и урожайностью // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 20-22.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

БОГОМОЛОВ М.А. Апомиксис и его роль в селекции сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2005. – № 8. – С. 19-21.

ЗЛОТНИКОВ А.К., ЛЕБЕДЕВ А.В., АЛЕХИН В.Т. Альбит: новый комплексный высокоэффективный препарат для сахарной свеклы // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 36-38.

ЛУКИН С.В. Закономерности накопления токсикантов в сахарной свекле // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 29-32.

МОЛЧАНОВ И.Б., ЗИНЧЕНКО А.М. Роль удобрений в формировании урожайности корнеплодов // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 34-35.

ПОЛЕВЩИКОВ С.И. Динамика роста массы корнеплодов и ботвы // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 27-29.

ФИЛИМОНОВ И. Секреты высоких урожаев // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 21-22.

ЧЕРНЫЙ А.Г., СМУРОВ С.И., ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.А. Влияние биологизации земледелия на продуктивность посевов // Сах. свекла. – 2005. – № 7. – С. 33.

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ДАВЛЕТОВА Ф.А. Роль гороха в решении кормовой проблемы // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 5. – С. 12-13.

КУРКИНА Ю.Н. Влияние погодных условий на показатели внутривидовой изменчивости кормовых бобов // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 6. – С. 27-28.

ЛУКИН И.Д. Перспективная технология кормопроизводства “сенаж в упаковке” // Техника и оборуд. для села.– 2005. – № 9. – С. 17.

МОЛДОВАН В., ДЕРЕВ’ЯНСЬКИЙ В. Вплив агротехнічних заходів на продуктивність і якість зеленої маси посівів кукурудзи та її сумішок із зернобобовими // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 25-27.

МУХИН В.А., РЫБАЛКО А.Г. Основные направления ресурсосбережения в кормопроизводстве // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2005. – № 9. – С. 19-20.

СИТНИК В.П. Кукурудза – основа кормової бази високопродуктивного тваринництва // Вісн. аграр. науки.– 2005. – № 8. – С. 5-7.

ОВОЧІВНИЦТВО

АГАФОНОВ А.Ф. Лук косой – ценная культура // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 10.

ГОЛУБОВИЧ В.С. Технология и комплекс машин для возделывания столовых корнеплодов на мелкоконтурных участках // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 8-10.

КОРОЛЬ В.Г. Биологические особенности огурца F1 Кураж // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 31.

КРАВЧЕНКО В.А. Селекція овочевих культур в умовах закритого ґрунту // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 44-47.

НАЗАРЕНКО А.А. Урожай поздней капусты, его сохранность и качество зависят от орошения и удобрения // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 5-6.

НЕМТІНОВ В.І. Біоенергетична оцінка виробництва овочів і розсади в захищеному ґрунті // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 13-16.

ФАРСКИЙ Б.С., АГАФОНОВ Е.В., ЧЕРНОВ А.Я. Производство семян баклажана выгодно // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 31-32.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

ПРО ВИНОГРАД та виноградне вино: Закон України...16 черв. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 7 верес.

ЕРЕМИН Г.В., СОКОЛОВА Ю.В. Новый тип универсального маточника клоновых подвоев косточковых культур // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 11-12.

ЗУБОВ А.А., ЛУКЬЯНЧУК И.В., ЖБАНОВА Е.В. Новые сорта земляники // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 21-22.

КРАСОХИНА С.И., КОСТРИКИН И.А. Новый столовый сорт винограда Баклановский // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 24.

МИНАЕВ В.А., ВЕРЗИЛИН А.В., ВЫСОЦКИЙ В.А. Эффективность клонального микроразмножения и качество оздоровленного подвойного материала яблони // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 12-14.

СЕДОВ Е.Н. Селекция яблони на скороплодность и продуктивность // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 15-17.

СЕДОВ Е.Н. Экологизация в садах яблони и груши // Аграр. наука. – 2005. – № 9. – С. 18-20.

УПАДЫШЕВ М.Т., БЕШНОВ Г.В., ДОНЕЦКИХ В.И. Использование магнитно-импульсной обработки при размножении садовых культур // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 3. – С. 40-44.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ПРО ВНЕСЕННЯ змін до такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю: Постанова … 9 серп. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 27 серп. – С. 12.

ЗАХИСТ РОСЛИН

БЫЧКОВ Н.С. Карантинный щит на границе с Украиной // Защита и карантин растений. – 2005. – № 7. – С. 6-7.

ЕЛИНЕВСКАЯ Л.С. Современные препаративные формы пестицидов // Защита и карантин растений. – 2005. – № 8. – С. 34-38.

КАШИРСКАЯ Н.Я. Эффективность димилина против вредителей яблони // Защита и карантин растений.– 2005. – № 7. – С. 29.

МАТВЕЕВА Е.В., ПОЛИТЫКО В.А. Бактериальная мозаичность – новое заболевание пшеницы // Защита и карантин растений. – 2005. – № 9. – С. 34-35.

МІЩЕНКО Л.П., МОЛЧАНЕЦЬ О.В., ВОВК Т.А. Діагностування вірусу смугастої мозаїки пшениці // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 21-25.

ПАТИКА В.П., ОМЕЛЬЯНЕЦЬ Т.Г. Економічні основи застосування біологічних засобів захисту рослин як альтернативи хімічним пестицидам // Агроекологічний журн. – 2005. – № 2. – С. 21-24.

ПОПЕРЕКИН А.К. Как снизить засоренность посевов моркови // Картофель и овощи. – 2005. – № 5. – С. 7.

СОВЕРШЕНОВА А.Ю., ДЕМУШКИНА Л.Е. Карантинные вредители закрытого грунта // Защита и карантин растений. – 2005. – № 7. – С. 35-37.

СПИРИДОНОВ Ю.Я., РАСКИН М.С., ПРОТАСОВА Л.Д. Осеннее применение гербицидов на озимой пшенице // Защита и карантин растений. – 2005. – № 8. – С. 16-17.

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

ПРОЕКТ державної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005-2010 роки // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 3-12.

ГОДІВЛЯ І УТРИМАННЯ ТВАРИН

НОЛЛЕД Л. ЕС приближается к будущему без антибиотиков – стимуляторов роста // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 30-32.

ОРЛОВ Л., ПОДОБЄД Л., РЕШЕТНІЧЕНКО О. Санітарна якість зернофуражу і його продуктів після знезаражування // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 29-30.

ПАБАТ В. Годівля тварин: сьогодення і перспективи // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 2-3.

САЛЕНКО В.Л., КОРОЛЕВ К.Г., ЛОМОВСКИЙ О.И. Растительные ростстимулирующие добавки и премиксы на их основе // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 5. – С. 46-48.

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

СІРАЦЬКИЙ Й., ФЕДОРОВИЧ Є., КУЗІВ М. Проблемні питання розведення тварин за лініями // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – С. 16-17.

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

БОРОДАЙ І.С. Еволюція теорій селекції і генезис молочних порід у скотарстві України другої половини ХХ ст. // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 81-84.

ВЛАДИМИРОВ В.Л., НАУМЕНО П.А., ЩЕГЛОВ В.В. Зоотехнический и биохимический контроль за полноценностью кормления молочного скота // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 32-37.

ГВАЗАВА Д.Г. Экономико-технологическая эффективность режимов интенсивного выращивания коров // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 8. – С. 22-23.

ГЕККІЄВ А. Створення стада придніпровського заводського типу української чорно-рябої молочної породи // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 15-17.

ГРАБОВСЬКА О., ГРАБОВСЬКИЙ С., ДЛЯБОГА О. Комплексні поверхнево активні препарати у годівлі молодняку великої рогатої худоби // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – С. 25-27.

ГУРИН В.К., ЯНОЧКИН И.В. Силос из амаранта и люпина в смеси с кукурузой в рационах бычков // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 11-13.

ГУРЬЯНОВ А.М.. ВЕЛЬМАТОВ А.П. Линейная оценка экстерьера животных красно-пестрой породы // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 4. – С. 4-7.

ЄМЕЦЬ З.В. Вміст жиру в молоці корів та вихід молочного жиру в залежності від породи // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 47-52.

ЕФРЕМЕНКО В., ЗЕЛЕПУХИН А. Совершенствование мясных пород скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 6. – С. 17-19.

ІВАНОВ В.К. Технологічні заходи щодо підготовки нетелів до отелення та роздо-ювання корів-первісток // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 44-47.

КОВАЛЬ Т. Формування екстер’єру первісток червоної молочної худоби за різних умов вирощування і годівлі // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 12-15.

ЛЕВАХИН В., БАШИРОВ В., КИЗАЕВ М. Эффективность доращивания и откорма быков на промышленном комплексе // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 6. – С. 14-16.

ЛОГИНОВА Т.П., БАСОНОВ О.А. Продуктивность черно-пестрых коров различной селекции // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 18-20.

ПУРЕЦКИЙ В.М., ПРАХТ В.А. Биологически активные добавки рибав в профилактике диспепсии у телят // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 15.

СТЕПАНОВА И.П. Состояние антиоксидантной системы у крупного рогатого скота // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 9-11.

ТРОФИМОВ А.Ф., ТИМОШЕНКО В.Н., ПОПКОВ Н.А. Нормы внесения соломенной подстилки при беспривязном содержании коров // Аграр. наука. – 2005. – № 9. – С. 21-22.

ТРУШ В. Оцінка різних технологій вирощування молодняку великої рогатої худоби на м’ясо в умовах промислового комплексу // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 8-11.

ТЮЛЕБАЕВ С., КАДЫШЕВА М. Создание внутрипородного типа мясных симменталов // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 6. – С. 21-23.

ХМЕЛЬНИЧИЙ Л.М. Линейная оценка экстерьера молочного скота // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 4-6.

ШВЕД М., ЛЮЛЬЧЕНКО М., ТИМОШЕНКО З. Вплив пасовищного періоду і розтелів корів м’ясних порід на формування їхньої продуктивності // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – С. 8-9.

ШКУРКО Т.П. Якість молока корів голштинізованої худоби // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 37-39.

КОНЯРСТВО

КАЛАШНИКОВ В.В., ХРАБРОВА Л.А., ЗАЙЦЕВ А.М. Определение филогенетических связей между породами лошадей с помощью сравнитель-ной генетической характеристики // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 4. – С. 31-34.

КОЛОТ В. Конярство. Стан і перспективи розвитку // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – С. 3-6.

ФРОЛОВА Г., МАЙСТРУК С. Кінь у сільськогосподарському виробництві // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 14-16.

СВИНАРСТВО

АКІМОВ С., ПЕРЕТЯТЬКО Л. Стабілізаційні заходи щодо збереження вітчизняних м’ясних порід свиней // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 21-23.

АМБРОСЬЕВА Е.Д. Генетическая структура свиней крупной белой породы по полиморфным белкам сыворотки крови // Докл. Рос. акад. с.х. наук. – 2005. – № 4. – С. 36-39.

ГРИГОРЬЕВ Д.Ю. Основные цели и особенности использования престартера для поросят // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 6. – С. 37-42.

УХТВЕРОВ А.М., ШАРЫМОВА Н.М. Продуктивное долголетие свиноматок, выращенных в различных категориях хозяйств // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 20-21.

ФЕСЕНКО В., ПОВОД Н., СОКРУТ В. Підвищити віддачу племінного свинарства // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 2-3.             

ВІВЧАРСТВО.  КОЗІВНИЦТВО

ЗАДОРОЖНЯ О.М. Вовнова продуктивність ярок асканійської м’ясо-вовнової породи та їх помісей з породою олібс // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 8. – С. 79-80.

СОКОЛ О.І. Пріоритетні напрями відновлення вівчарства // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – С. 22-29. 

ПТАХІВНИЦТВО

БОРДУНОВА О.Г., ЧЕРНЯВСЬКА Т.О., ЧІВАНОВ В.Д. До питання захис-них покрить для інкубаційних яєць // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. –  С. 40-43.

ИМАНГУЛОВ Ш., ИГНАТОВА Г., КИСЛЮК С. Удвоенная норма пивной дробины в рационе кур // Птицеводство. – 2005. – № 9. – С. 7-8.

КОЧЕТОВА З.И., БЕЛЯКОВА Л.С. Экономия электроэнергии при выращивании перепелят // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 23-24.

ЛИСУНОВА Л.И., ТОКАРЕВ В.С., ЛИСУНОВА А.В. Влияние различных доз кадмия на его аккумуляцию в органах и тканях цыплят-бройлеров // Докл. Рос. акад. с.-х наук. – 2005. – № 3. – С. 55-57.

МАНУКЯН В. Кормлению племенной птицы ­– повышенное внимание // Птицеводство. – 2005. – № 7. – С. 8-9.

САДОМОВ Н.А. Использование биологически активных веществ для стимуляции продуктивности родительского стада кур // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 16-17.

СЕРОВА О. Оптимизация и удешевление рационов для промышленной птицы // Птицеводство. –2005. – № 10. – С. 23-25.

СОКОЛ О. Комплектування стада гусей на невеликих фермах // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 11.

СТЕПАНОВ А. Индейка для фермеров // Птицеводство. – 2005. – № 7. – С. 46-47.

СУХАНОВА С. Иммунологические показатели у гусят, получавших бентонит // Птицеводство. – 2005. – № 8. – С. 12.

ЧУДАК Р. Продуктивність та картина крові у курей-несучок за дії екстракту буркуну // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 28-30.

ХАМИДУЛЛИН Т.Н. Продуктивность кур и качество яиц при использовании пребиотиков // Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 17-18.             

БДЖІЛЬНИЦТВО

БИЛАШ Н.Г. Искусственные корма // Пчеловодство. – 2005. – № 8. – С. 12-14.

БРОВАРСКИЙ В.Д. Поведение трутней в пчелиной семье // Пчеловодство. – 2005. – № 9. – С. 21-23.

ДАНИЛОВ О. Пасічницькі терміни та селекція бджіл // Пасіка. – 2005. – № 8. – С. 14-15.

ЕЛФИМОВ Г.Д. Зимовка пчел вопрос решенный // Пчеловодство. – 2005. – № 8. – С. 26-30.

КОМИССАР А.Д. Искусственное осеменение – инструмент промышленного производства плодных  маток // Пчеловодство. – 2005. – № 7. – С. 20-21.

КОМЛАЦКИЙ В.И., СВИСТУНОВ С.В. Комбинированный улей // Пчеловодство. – 2005. – № 9. – С. 50.

ЛЕБЕДЕВ В.И. Научно-практические аспекты производства биологически активных, экологически чистых продуктов пчеловодства // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 3. – С. 58-62.

ЛЕБЕДЕВ В.И. Получение прополиса на пасеке // Пчеловодство. – 2005. – № 7. – С. 46-47.

ЛЕВЧЕНКО И.А., ЛУЦЕНКО Ю.В. Сигнальное значение улья и летка при возвращении пчел в гнезде // Пчеловодство. – 2005. – № 8. – С. 34-36.

НЕКРАШЕВИЧ В.Ф., ЧУРСИНОВ М.В. Основные свойства прополиса // Пчеловодство. – 2005. – № 8. – С. 56-57.

ПЕТРУША В.Г. Двоматкове утримання бджолосімей // Пасіка. – 2005. – № 8. – С. 12-13.

ТАКИЙ В. Лікування повітрям із вулика: [Багатокорпусний вулик з інгалятором] // Пасіка. – 2005. – № 8. – С. 17.

ТИМЧЕНКО О., СКРИПНИК В. Добірні бджоли – висока продуктивність сімей // Пасіка. – 2005. – № 9. – С. 14-15.

ХОМУТОВ А.Е., ЯГИН В.В., КАЛАШНИКОВА Л.М. Терморегуляция пчел и пчелиный яд // Пчеловодство. – 2005. – № 9. – С. 58-59.

ЧЕПІГА К.М. Головна осіння ревізія бджолиних сімей та їх бонітування // Пасіка. – 2005. – № 8. – С. 11.

ШИШКО А.А. Нарощування молодих бджіл на зиму // Пасіка. – 2005. – № 9. – С. 13. 

РИБНЕ  ГОСПОДАРСТВО

РИБАКОВ Ф., КУРИЛО В. Реформування селекційно-племінної роботи в рибництві України // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 3-8.

ВЕТЕРИНАРІЯ 

ВЕРБИЦЬКИЙ П., ГОЛОВКО А. Роль вакцинації тварин у системі протиепізоотичних заходів // Вет. медицина України. – 2005. – № 9. – С. 10-12.

ДАВИДОВ О., ТЕМНІХАНОВ Ю., АЙШПУР М. Використання пероксиду водню для дезінфекції об’єктів рибництва // Вет. медицина України. – 2005. – № 8. – С. 37-38.

КАРТАШОВ С.Н., ЕРМАКОВ А.М. Реография в диагностике критических состояний у животных // Аграр. наука. – 2005. – № 9. – С. 23-26.

КОЦАРЕВ В.Н. Первичная слабость родов у свиноматок // Ветеринария. – 2005. – № 9. – С. 30-33.

КУКУШКИН С.А., БАЙБИКОВ Т.З., КОВАЛИШИН В.Ф. Пролиферативно-некротизирующая пневмония свиней // Ветеринария. – 2005. – № 9. – С. 17-20.

ЛЯСОТА В.. НІКІТЕНКО А., МАЛИНА В. Використання фераміну як засобу превентивної терапії у тваринництві // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 23-25.

МИХАЙЛЮК М. Використання антимікробної активності ефірних олій для лікування пуерперального метриту корів // Вет. медицина України. – 2005. – № 8. – С. 34-36.

НІКІТЕНКО А.М. Енергоінформаційні препарати у ветеринарній медицині // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 7. – С. 29-32.

НИКОЛАЕНКО В.П. Антимикробное и фунгицидное действия препаратов нового поколения // Ветеринария. – 2005. – № 9. – С. 34-36.

НИЧИК С. Технологічні аспекти виготовлення культуральної  інактивованої антирабічної вакцини зі штаму Щолково-51С // Вет. медицина України. – 2005. – № 8. – С. 46-47.

ПОТОЦЬКИЙ М. Грип  птахів // Вет. медицина України. – 2005. – № 9. – С. 24-26.

САФИУЛЛИН Р.Т., МУСАТОВ М.А. Стоимость приплода при рождении в звероводстве // Ветеринария. – 2005. – № 9. – С. 13-16.

ТЕМНИЙ М. Поліетіологічна причина неплідності корів – реальність сьогодення // Вет. медицина України. – 2005. – № 9. – С. 27-28.

ШЕПЕТУХА А.А. Причини діарей поросят у підсисний період та їх профілактика // Вет. медицина України. – 2005. – № 9. – С. 41-42.


ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М’ясна промисловість

Азарова Н.Г., Азаров А.В., Агунова Л.В. Расширяем ассортимент мясных диабетических изделий // Мясное дело. – 2005. – № 7. – C. 8-9.

Вавілов М. Особливості технології виготовлення комбінованих колбасних виробів з амарантом // Мясное дело. – 2005. – № 9. – C. 10-11.

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса в процессе хранения // Мясное дело. – 2005. – № 9. – C. 18-20.

Герике К. Пойкикос - традиционное африканское мясное блюдо // Мясное дело. – 2005. – № 9. – C. 35.

Горошко Р. Якість холодильного обладнання-найвища: Компанія «Острів» // Харч. і перероб пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 14.

Ковальчук В. Затрати праці на приготування м’ясного фаршу: Можна значно зменшити, ефективно використовуючи високопродуктивне устаткування // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 8-9. – C. 14-15.

Кубышко О.В. УФ-печать: первые итоги - 466 предприятий-заказчиков // Мясное дело. – 2005. – № 9. – C. 22-23.

Новая оболочка АМИЦЕЛ – реальная альтернатива // Мясное дело. – 2005. – № 7. – C. 18-19.

Парук А.П., Курмакаева Т.В., Скрябина К.И. Использование биофизических методов при определении фальсификаций мяса // Мясное дело. – 2005. – № 7. – C. 10-11.

Применение специй и пряностей в мясной промышленности // Мясное дело. – 2005. – № 7. – C. 34-35.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины: Украина: основные показатели животноводства по состоянию на 1 июля 2005 г. // Мясное дело. – 2005. – № 8. – C. 6-16.

Торговый дом «Стар-Украина» предлагает продукцию для мясопереработки // Мясное дело. – 2005. – № 8.- С.50.

Усатенко Н.Ф., лысенко А.П., Сергеева М.В. Улучшение биоло-гической ценности продуктов питания // Мясное дело. – 2005. – № 8. – C. 22-23.

Цибульская С.А. Использование субпродуктов в мясном производстве // Мясное дело. – 2005. – № 8. – C. 48-49.

Цибульская С.А. Использование субпродуктов в мясном производстве // Мясное дело. – 2005. – № 9. – C. 32-33.

Шевченко В.В., Вербицкий С.Б. Інтенсивний посол м’ясної сировини // Мясное дело. – 2005. – № 9. – C. 12-13.

Ядринцев Н.М. Оборудование для производства пельменей (равиоли) от ведущего итальянского производителя – фирмы AGNELLI // Мясное дело. – 2005. – № 8. – C. 36-37.

Молочна промисловість

Базарнова Ю.Г. Применение кинетического моделирования для прогнозирования сроков хранения коровьего масла // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 8. – C. 19-23.

Бондарева И.А. Пектиновые вещества для йодобогащенных добавок // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 50.

Бурыкин А.И., Разгуляев А.В. О правильной модернизации сушильных установок // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 58-59.

Бушуева И.Г. Тимашевский молочный комбинат // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 9-13.

Ганина В.И., Рожкова Т.В., Хвиля С.И. Микроструктура сметаны на основе ЭПС – стартерной культуры // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 36-37.

Гераймович О. А., Макеева И.А. Терминологическая система поможет навести порядок на российском рынке молочной продукции // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 25-27.

Гончаров О.П. Система управления технологией производства молока в Ленинградской области // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 32-35.

Горощенко Л. Г. Российский рынок мороженого // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 19-23.

Горощенко Л. Динамика импортных и экспортных поставок казеина // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 5-6.

Дюбеф Ж.Д. Сектор овечьего и козьего молока в мире// Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 70.

Заквасочные культуры для сыров «Паста Филата» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 46.

Зимняков В.М. Проблемы развития маркетинга на молокоперера-батывающих предприятиях // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 7. – C. 59-60.

Зяйка С., Цыбульски А. Системы управления качеством в молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 16-17.

Исследование ферментативного гидролиза сывороточных белков молока с использованием электроактивированных жидкостей // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 7. – C. 59-60.

Йансен ДЖ., Крийгер А., Гриффин М. Международные капитало-вложения в переработку молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 8-12.

Как выбрать оборудование для производства масла // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 62-63.

Как заработать больше на переработке молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 44.

Карликова Г.Г. Испытания счетчиков молока на фермах // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 67.

Карликова Г.Г. Экономическая эффективность повышения качества молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 38-39.

Карцев П.В., Кузнецов В.М. Оборудование для производства сгущенного молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 60-61.

Кашмидер Э. 10 наиболее распространенных ошибок в молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 31-33.

Климова Н.В. Механизм проведения государственных закупочных и товарных интервенций молочной продукции // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 26-27.

Козье молоко – натуральная формула здоровья // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 69.

Курзина М. Н. Упаковка для молочной промышленности // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 30-31.

Маслооборудование: Вопросы, которые нам задают // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 65-66.

Могильный В.А. Прогрессивные технологии – залог успеха // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 64-65.

Могильный В.А. Стабилизационные системы «Комплит-гель» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 20-21.

Модернизированные вакуум-выпарные установки // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 60-61.

Новая технология производства спредов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 63.

Новое в производстве молока с увеличенным сроком хранения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 56-57.

Новое оборудование для сгущения молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 53-54.

Обрабатываем молоко качественно // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 53.

Остроумова Т.Л.,строева Е.В. Сахарозаменители для взбитых молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 48.

Плахотний В. Надійність фасувального автомата зросла Для фасування молока, кефіру, сметани використовують автомати з дозаторами // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 8-9. – C. 30.

Отделитель сыворотки «Олит-ПРО» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 41.

Отличные продукты с заквасками компании Chemiferm // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 17.

Плахотний В. Санітарна обробка місткостей: Інтенсифікація цього процесу дає змогу заощаджувати значну кількість води й електроенергії // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 27-28.

Показатель термоустойчивости молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 50-51.

Пономарев А.Н. Некоторые аспекты технологии молока длительного срока хранения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 77-78.

Потребительские свойства молочных продуктов геродиетического назначения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 43.

Производство творога на линиях «Олит Про» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 55.

Пылеунос в распылительных сушильных установках со встроенным псевдоожиженным слоем // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 56-57.

Ринок оборудования для переработки молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 23.

Рыбалова Т. Сырья все меньше, проблем все больше // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 5-6.

Свириденко Г.М., захаров М.Б. Общая бактериальная обсемененность молока – сырья – важный критерий его безопасности и качества // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 72-76.

Свириденко Г.М., Захарова М.Б. Анализ методов оценки бактериальной загрязненности молока-сырья // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 44-48.

Современные концепции переработки молока с использованием оборудования нового поколения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 36.

Соколова О.М. ОАО «Завод детских молочных продуктов» и компания «Христиан Хансен» – 10 лет успешного сотрудничества // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 18-19.

Соловьева Е., Карагодина В. Новые заквасочные культуры для кисломолочных продуктов и сыров // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 9. – C. 14-15.

Стеффен Тун Защитные культуры компании DANISCO для производства ферментированных молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 66-67.

Сухие питательные среды для санитарно-гигиенической оценки молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 44-45.

Танащук С. Ізомеризація лактози у виробництві лактулози: Найбільш оптимальний процес-застосування максимально допустимих температур при незначній його тривалості // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 23-25.

Терновых К.С., Меделяева З.П. Экономические взаимоотно-шения в молочно-продуктовом подкомплексе АПК // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 30-31.

Ускова С.Б. Товарные знаки как средство защиты товаров и услуг // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 10-12.

Федотова О.Б., Аман Н.Ю. Основные факторы, влияющие на качество и безопасность упаковочных материалов для молочных продуктов // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 16-17.

Фокина Н.З., Степанова Б.Н. Возвратные отходы – учет жира в молоке базисной жирности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 7. – C. 30-32.

Фокина Н.З., Степанова Б.Н. О применении нормативного метода учета при производстве сыров // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 8. – C. 40-42.

Шуляк Т.Л. Ферментация различных видов молочной сыворотки молочнокислыми бактериями // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 7. – C. 35-38.


Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко, Т.Джуринська

Компю’терна верстка Н.Спиця

Тиражування Г.Стратієнко

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 32-40-54


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 3

  1. Частина 1
  2. Частина 2
  3. Частина 3

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше