ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 2

Версія для друку

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Бразевич Е.Г. Особенности европейского и азиатского подходов к ингредиентам для продуктов здорового питания // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 12-13.

Дасковский В.Б. Оценка тенденций и перспектив хозяйственной деятельности предприятий в современных условиях финансирования их развития // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 4. – C. 7-10.

Деренжи П.В. Новейшие биотехнологии для повышения качества продуктов питания // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 25.

Запольський А.К., Хомічак Л.М. Водопостачання та водовідведення на підприємствах харчової промисловості. // Вода і водоочисні технології. – 2005. – № 2. – С.23-30.

Итоги работы пищевой промышленности России за январь-февраль 2005 г. // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 50-51.

Маргулис Е.И., Рябова Т.Ф. Направления обеспечения продо-вольственной безопасности в области зерна и хлебопродуктов // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 48-49.

Муромцев С. Концепція стабільності: Економічна стратегія підприємства // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 6-8.

Осейко М. Екстрагування рослинної сировини: Науково обгрунтовано доцільність інтенсифікації технологічного процесу без зниження концен-трації екстракту // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 16-18.

Основные направления развития российского рынка продуктов для здорового питания // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 10-11.

Романова О.С. Развитие форм корпоративного управления пред-приятиями // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 5. – C. 7-8.  

Румянцева Е. Выбор безопасных и полезных продуктов // Питание и общество. – 2005. – № 6. – C. 10-11.

Румянцева Е. Безопасность продуктов // Питание и общество. – 2005. – № 4. – C. 22-23.

Севрюкова Г.А. Доступность кредитов – основа устойчивого функционирования предприятий АПК // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 46-47.

Функціонально-білкові продукти: З антимутагенними властивостями генетично безпечні, вони сприяють зниженню рівня спонтанної та індукованої мутації // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 12.

Шевцова В.Н. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отрасли // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 44. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Абрамов О. В. Исследование процесса экструзии хрустящих хлебных палочек // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 4. – C. 54-58.

Астафьев В. Большой «Мельник» для большого дела // Хлебопро-дукты. – 2005. – № 6. – C. 40-41.

Бабич О. Безглютенове борошно доцільно використовувати при виробництві борошняних кондитерських виробів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 20-23.

Бегеулов М., Франк Э. Ускоренный метод оценки хлебопекарных свойств зерна пшеницы // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 28-29.

Березовский Ю.М. Теорерический анализ процесса взбития пено-образных кондитерских масс в роторном эмульсаторе ШЗД // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 5. – C. 12-14.

Берлинеры-пончики немецкого происхождения // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 30-31.

Бутковский В. Мукомольный рынок России состояние и проблемы // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 7-8.

Власов В. Яка ж ситуація із хлібним майбутнім країни європейського співтовариства // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 3-5.

Гриссини-хлебные палочки  // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 19-20.

Дулаєв В.  Збагачувати пшеничне хлібопекарське борошно сухою клейковиною все-таки краще на млинзаводах // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 39-40.

Жушман О. Крохмалі нативні й модифіковані: Доцільність їх використання у кондитерській галузі // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 25-26.

 Звідки починається і стабільна якість борошна, а відтак і хліба // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 14-16.

 Зелинский Г.С. О техническом регламенте и стандартах на хлебопродукты // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 8-10.     

Колесник К. Модульні лінії для виробництва хліба-від ВАТ «Горохівхліб» // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 6-7.

Кругляк В. Порочная технология мельничного производства // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 45.

Кусова И., Дубцов Г. Производство осетинских пирогов // Хлебо-продукты. – 2005. – № 6. – C. 30-31.

Маркова  М. Трудный хлеб войны // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 69.

Маркова  М. Фортификация муки // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 16.

Мачихина Л. Новые российские технологии // Хлебопродукты. – 2005. – № 5. – C. 32-34.

Минаева Е., Маргулис Е. Обеспечение продовольственной безопасности зерна и продуктов его переработки // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 14-15.

Модернизированный центробежный просеиватель // Хлебопро-дукты. – 2005. – № 6. – C. 32-33.

Моргун В. Ознайомтеся з біохімічними й хлібопекарськими властивостями // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – C. 17-18.

Мостовой А., Жабин П. Мельница без недостатков // Хлебопро-дукты. – 2005. – № 5. – C. 39-41.

Оснащение холодом предприятий кондитерской и хлебопекар-ной промышленности // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 27.

Сидоренко І. Хлеб наш насущный // Харч. і переоб. пром-сть. – 2005. – № 6. – С. 4-5.

Стабилизация свойств дрожжевого теста при замораживании и хранении // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 5. – C. 42-44.

Тихомиров С. Мельинвест: традиции + современные технологии // Хлебопродукты. – 2005. – № 6. – C. 24.

Троицка Е., Акимова Н. Креативные технологии хлебобулочных изделий на предприятиях питания // Питание и общество. – 2005. – № 6. – C. 20-21.

Троїцький Б. Желюючий порошок: На основі вареного згущеного молока, доцільно використовувати при виготовлені борошняних кондитерських виробів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 27.

Улучшенные виды маргарина для производства хлеба // Хлебо-продукты. – 2005. – № 6. – C. 34-35.

Федоренченко Л. Вміст жиру та вітамінів: Досліджено кінетику змін цих складових у зерні пшениці під час пророщування // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 23. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Алгоритм определения оптимальных параметров нормальной меляссы // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 45-48.

Анализ причин травматизма на предприятиях сахарной промышленности // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 24-28.

Дмитренко А.У. Несахара свеклы и фильтрационные свойства сока // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 37.

Егорова М.И., Беляева Л.И., Чугунова Л.С. Разработка ассортимента сахара // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-31.

Каргапольцев В.П. Защита промышленных электродвигателей // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 59.

Нікольський М. Мотор-редуктори нового покоління: Сучасне оснащення для колонних дифузійних апаратів // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 28-29.

Островская Т.Г. Организация и стимулирование труда: зарубежный опыт // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 17-20.

Сапронов  А.Р., Кривовоз Б.Г. Сахарное производство России: Образование, хранение и использование свеклосахарной мелассы // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 21-23.

Славянский А.А., Аюпова А.Е. Технология получения утфеля I кристаллизации  с повышенным содержанием сухих веществ // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 38-39.

Спичак В.В., Лукьянчикова О.М. Охрана труда на сахарных заводах // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 28-29.

Українець А.І. Інноваційні перспективи цукрової галузі та їх кадрове й наукове забезпечення // Харч. і перероб.пром-сть. – 2005. – № 6. – С. 5-6.

Чернышов А.Н. В интересах сахарного сообщества // Сахар. – 2005. – № 2. – C. 6-9.

Яриш П. Буряко-цукровий комплекс: проблеми накопичуються // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 4-5; 18-19. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА  

Горощенко Л. Г. Российский рынок молочных консервов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 8-11. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 М’ясна  промисловість

АМИНАТ тип ПРО: в лучших традициях колбасного производства. Традиционный вкус // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 18-19.

Комплексный подход к подбору технологических добавок для вареных колбасных изделий // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 32-33.

Бородай В.Д. Новый способ производства ферментных препаратов  для сыродельной промышленности // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 42.

Бородай В.Д. О некоторых технических решениях в проектах мясокомбинатов, разработанных Укргипромясомолпромом // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 12-13.

Волова Л. Увага: небезпечно для життя! Як залишитися поза «коров’ячим скандалом»? // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 16-18.

Козак  В.Л. Болезни, передающиеся человеку при уходе за животными, переработке и употреблении мясных и молочных продуктов // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 42-43.

Козак  В.Л. Болезни, передающиеся человеку при уходе за животными, переработке и употреблении мясных и молочных продуктов // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 34-35.

Лысая Н.Г., Петя С.А. Пищевая ценность мяса и показатели его качества // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 22-23.

Масліков М.М. Сучасні способи холодильного оброблення м’ясопродуктів // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 32-33.

Продукты из мяса птицы для питания женщин в период беременности // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 18-20.

Розвиток м’ясопромислових підприємств в Україні. Методи регулювання виробничого процесу згідно стандартам ЕС // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 20-22.

Рынок мяса и мясных продуктов Украины: 1. Состояние сырьевой базы на 1 апреля 2005 года // Мясное дело. – 2005. – № 5. – C. 6-16.

Танащук С.В.Савченко О.А., Подосинников А.Р. Мясные продукты функционального назначения: О применении лактулозы в мясных продуктах // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 12-13.

Тимченко Е.А. Источники экономии мясных ресурсов // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 28-30.

Титлов А.С. Разработка низкотемпературных камер на базе теплоис-пользующих безнасосных абсорбционных холодильных машин // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 14-15.

Трухачев В.И. Повышение продуктивности птицы и качества продуктов птицеводства // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2005. – № 4. – C. 44-46.   

Улучшение качества комбинированных мясопродуктов – адапта-ция интенсивных технологий производству // Мясное дело. – 2005. – № 4. – C. 36.

Установка для тонкого подрібнення харчової сировини // Мясное дело. – 2005. – № 6. – C. 16-18.

Яворский В.В., Тетерук О.В. Пути усовершенствования произ-водства натуральных продуктов из мяса птицы // Мясное дело. – 2005. – № 6. – С. 36.

Молочна промисловість

Анисимов С.А. Автоматизированная система учета затрат сырья: Опыт ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-33.

Бережной А.В. Ситуация в мировой молочной промышленности в 2004 году // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 5-6.

Бережной А.В. Ситуация в мировой молочной промышленности в 2004 году // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 4-6.

Бушуева И.Г. Основные направления развития молочной промышленности Юга России при вступлении Российской Федерации в ВТО // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 22-23.

Гатько Н., Тологонова М. Кисломолочні продукти з коренем солодки // Харч і перероб. пром-сть. – 2005. – № 6. – С.27.

Василисин С.В. Решение проблем использования молочной сыворотки // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 59.

Горощенко Л. Г. Российский рынок сухих молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2005. – 4. – C. 12-15.

Двинский Б.М. Молочная индустрия – 2005: Конференция // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 62-71.

Дужнова Т.А. Новые решения для сыроделов // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 55.

Евдокимов О.Г. Перспективы сырьевой базы молочной про-мышленности России // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 12-15.

Елен П. Технологии сквашивания // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 64-65.

Захарова  Л.М.  Кисломолочные белковые продукты с зерновыми добавками // Молоч. пром-сть. – 2005.– № 5 – C. 62.

Кириллова  А.Г. Мембранные технологии компании АPV для молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 52-53.

Климов А.В. Термокамеры для копчения колбасного сыра // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 1.

 Козлов С.Г. Кинетические закономерности старения гелеобразных систем на основе молочной сыворотки // Хранение и перераб. сельхоз-сырья. – 2005. – № 4. – C. 22-23.

Кравченко Э.Ф., Волкова Т.А. Использование молочной сыворотки в России и за рубежом // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 56-58.

Лесных О.В Учет готовой продукции на предприятиях молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 36-40.

Моисеева Ю.А., Лупинская С.М. Сывороточный фито-напиток с экстрактом мелиссы // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 73.

Молочные продукты с ДНК  // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. –  C. 68.

Мусульманова М.М. Комбинированные молочно-растительные продукты // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 72-73.

Напольные покрытия в молочной промышленности: опыт зарубежных стран // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 3. – C. 78-79.

Обогащенное пастеризованное молоко  // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-35.

Оборудование для фасовки молочных изделий: преимущества высоких технологий  // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 56.

Плахотний В. Для циркуляційного миття оглядового скла найдоціль-ніше застосовувати спеціальний пристрій: Молочна галузь // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 29.

Плахотний В. Виробництво твердого сиру // Харч. і перероб. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 30-31.

Пономарев  А.Н., Барбашина М.А.  Питьевое пастеризованное молоко с увеличенным сроком хранения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 44-45.

Применение энергосберегающих технологий и оборудования ООО «Славутич» для комплексного решения проблемы энергосбережения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 48-49.

Райчева Е.Ю. Высокое качество молока: с инновационными технологиями «ДеЛаваль»-это возможно // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 26-27.

Рыбалова Т.И. Современное состояние сырьевой базы молоч-ного животноводства России // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 19-21.

Савельев А.А.Страндрем П.А. Сыр “Ново-Российский нежный” // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 41-42.

Свириденко Г.М. Критерии качества и безопасности молока-сырья: действующие нормативные документы и стандарты ЕС // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 22-25.

Симбирева Е.И. Повышение стабильности витамина С в молоке // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 71.

Сорочкина М. Прогрессивные технологии в молочном животно-водстве Белгородской области // Молоч. пром-сть. – 2005. – №5. – C. 20.

Состав микрофлоры молока на разных этапах получения // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 69.

Степанова Л.И. Сметана с использованием растительных жиров – и вкусно, и полезно // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 47-48.

Стерилизованные молочные продукты для питания детей старше года // Пищ. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 17.

Тихомиров В. Линии розлива – новые возможности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 55.

Тихомирова Н.А.  Нанотехнология и биотехнология продуктов функционального питания на молочной основе // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 74-75.

Торговый дом  «Пир»: взгляд развития российского рынка сыров // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 27-28.

Физиологические аспекты создания заменителя цельного молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 77-78.

Фокина Н.З., Степанова Б.Н. Сравнительные расчеты норм расхода сырья при бесцеховой и цеховой структурах производства:  2.4. Продукты многокомпонентного состава (йогурты и др) // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 31-34.

Хамагаева И.С., Качанина Л.М. Кисломолочный напиток «Целебный» // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 66-68.

Харитонов  В.Д., Незнанов Ю.А. Молочная индустрия Австралии // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 8-10.

Харью М. Удаление лактозы из молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 52-54.

Хохлов Ф.В. Насосы для молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 5. – C. 50-51.

Цена и качество молока-сырья // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 4. – C. 20-21.

Шурчкова Ю. А. Аппарат для повышения качества молока // Молоч. пром-сть. – 2005. – № 6. – C. 62-63.

 


 

 Укладачі, коректура: В.Середюк, Р.Покидченко, Т.Джуринська

Компю’терна верстка Н.Спиця

Тиражування Г.Стратієнко

 

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька обласна універсальна наукова

бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 32-40-54


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 2

  1. Вступ
  2. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  3. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше