ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 1

Версія для друку

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

 Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

  

НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ЛІТЕРАТУРИ

З  ПИТАНЬ  ЕКОНОМІКИ,  ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ

 

(Поточний бібліографічний список)

  Вип. 1.

  Вінниця, 2005


 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2005 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРО ЗАХИСТ конституційних прав громадян на землю: Закон України ... 20 січ. 2005 р. //  Уряд. кур’єр. – 2005. – 27 січ. – С. 14.

БАБМІНДРА Д.І.  Екологічні кризові явища у сільськогосподарському землекористуванні // Вісн. агр. науки. – 2005. – № 1. – С. 49-50.

БАННИКОВА Н., ЕРМАКОВА Н. Стратегическое планирование в инновационно активных предприятиях аграрной сферы // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 2. – С. 31-36.

БІЛОЗОР Л.В. Особливості формування ринку інноваційної продукції в аграрній сфері // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 106-111.

БАЛЯН А.В., ФЕДОРЮК М.Д. Зарубіжний досвід реформування сільського господарства // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – C. 132-137.

БОНДАР В.В. Умови праці в сільському господарстві: стан і шляхи поліпшення // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 112-117.

БУРАЧЕК І.В. Розвиток виробничої кооперації в сільському господарстві України // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 31-37.

Бусуйок Д. Способи встановлення обмежень прав на землю за законодавством України: теоретичний аспект  // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С. 60-64.

ВІТКОВ М.С. Основні фактори інтенсифікації аграрного виробництва в перехідний період до ринку // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 17-20.

ВІТКОВ М.С. Розвиток інтенсифікації політики в сільському господарстві України // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 54-57.

ГЛАДІЙ Н.В. Складові інтегрованих процесів в агропромисловому виробництві України // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 25-27.

ГУБЕНКО В.І. Вплив трансформації курсу національної валюти на експорт товарів АПК // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 85-88.

ГУБЕНКО В.І. Теоретико-методологічні засади взаємозв’язку економічної безпеки і зовнішньоекономічних пріоритетів АПК України // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 128-131.

ДАНКЕВИЧ А.Є. Методичні підходи щодо запровадження застави права оренди землі // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 88-93.

Доманчук Д. Аграрні соціально-трудові відносини  // Україна: аспекти праці. – 2005. –  № 1. – С. 48-49.

Єрмоленко В. Правове положення приватно-орендних сільськогосподарських підприємств  // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 1. – С. 48-51.

ЗАДКОВ А., УСТИМЕНКО В. Адаптивные свойства производ-ственного потенциала сельхозпредприятий // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 3. – С. 66-71.

ЗДОРОВИК В.К., ЛИНДЮК А.О. Формування господарського меха-нізму регулювання аграрних відносин // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С.42-46.

ІВАЩЕНКО Н.Т., ХОРУНЖИЙ М.Й. До методологічних аспектів оцінки діяльності підприємств аграрного сектору України // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 42-50.

ИЛЬИН А.Е. Доходы и финансовый капитал населения // Аграр. наука. – 2005. – № 3. – С. 4-5.

КИРИЛЕНКО І.Г. Проблеми фінансового забезпечення сільськогос-подарського виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 40-47.

КОВАЛЬЧУК Т.М. Планово-аналітичне забезпечення маркетинго-вого управління // Агроінком. – 2005. – № 1-2. – С. 69-74.

КОЛОКОЛЬЧИКОВА І.В. Інвестиційне забезпечення фермерських господарств // Економіка АПК. – 2005. –  № 2 .– C 69-72.

КРИВОКОНЬ О.С. Надання консультаційних послуг з обліку фермерським господарствам // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 93-96.

КРІП Г.М. Вплив концентрації сільськогосподарського виробництва на його ефективність // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 46-50.

КУЛІШ Т.В. Ризик і  невизначеність у діяльності аграрних підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 72-75.

ЛОБУНЕЦЬ В.І. Міжнародне кооперування виробництва як напрям технічного відновлення сільського господарства //  Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 143-147.

ЛУПЕНКО Ю.О. Потенціал акціонерного сектору агропромислового комплексу // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 21-25.

МАКАРЕНКО П.М., ВАСИЛЬЄВА Н.К. Механізми інноваційного оновлення аграрного сектора України // Агроінком. – 2005. – № 1-2. – С. 64-69.

МАЛІЙ О.Г. Удосконалення фінансової підтримки аграрного виробництва // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 97-107.

МАЛЬОВАНИЙ М.І. Стан і проблеми пенсійного забезпечення сільського населення // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 122-127.

МАРЕНИЧ Т.Г. Внутрішньогосподарська звітність агроформувань у системі управління виробництвом // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 63-71.

Марценко Є.В. Економічна злочинність в агропромисловому комплексі України  // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. – № 1. – С. 20-27.

 МЕСЕЛЬ-ВЕСЕЛЯК В.Я. Розвиток особистих селянських господарств в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 7-15.

Мірошниченко І.В. Напрями і перспективи розвитку зовнішньо-економічної діяльності в агропромисловому комплексі України  // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3. – С. 76-85.

МІЩУК Г.Ю. Державне регулювання розвитку біржового товарного ринку // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 87-92.

Онищенко О. Фінансова результативність сільськогосподарських підприємств  // Економіка України. – 2005. –  № 2. – С. 59-71.

Павлов О. Питання розвитку сільських територій у програмі “Регіональна ініціатива 2002-2006 роки” // Вісник державної служби України. – 2005. – № 1. – С. 32-36.

ПЕТРЕНКО С. Перспективи сільського господарства України після вступу до СОТ // Пропозиція. – 2005. – № 3. – С. 72-73.

РАЦІОНАЛЬНЕ землекористуваннявимога часу // Пропозиція. – 2005. – № 1. – С. 106-197.

Ролінський О.В. Стратегія інвестування розвитку сільськогоспо-дарського виробничого кооперативу  // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 2. – С. 130-133.

РЫБИНЦЕВ В.А., РЫБИНЦЕВ Е.В. Стимулирующая составная маркетинговых коммуникаций // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 108-114.

СКИДАН О.В. Формування кластерної моделі розвитку АПК регіону // Агроінком. – 2005. – № 1-2. – С. 79-81.

СИМИЧЕВ А. Особенности формирования инвестиций в сельском хозяйстве // Междунар. с.-х. журн. – 2005. – № 1. – С. 48.

СТУКАЧ Т.М. Аграрний протекціонізм і вільна торгівля при вступі до СОТ // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 146-149.

СЯВАВКО М.С., СОХНИЧ А.Я., ТІБІЛОВА Л.М. Економіко-математичне моделювання у прийнятті управлінських рішень // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 13-18.

Топалов А.Д. Проблеми міжгалузевих відносин сільського господар-ства в ринкових умовах  // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1. – С. 129-137.

Уркевич В. Правові аспекти членства в особистому селянському господарстві  // Право України. – 2005. – № 1. – С. 80-82.

Уркевич В. Реалізація принципу відкритості і доступності членства у сільськогосподарських кооперативах типу: Сучасний зміст та правове регулювання  // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 1. – С. 52-54.

УШАЧЕВ И. Формирование системы управления инновационной деятельностью в АПК // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 3. – С. 42-49.

ХОРУНЖИЙ М.Й., ЗАБОЛОТНИЙ В.М. Обгрунтування доцільності входження особистих селянських господарств в інтегроване виробництво // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 29-34.

Худавердієва В.А. Економічний зміст фіксованого сільськогос-подарського податку  // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С.32-37.

ЧЕРВІНСЬКА С.Л. Методичні підходи щодо управління фінансовими результатами аграрних підприємств // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С 86-88.

ЧИКУРКОВА А.Д. Формування і регулювання соціально-трудових відносин в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 111-116.

Швець О. Державне регулювання сільськогосподарської продукції і його правова регламентація  // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – №1. – С. 55-58.

ШИНКАРЕНКО Р. Розподіл та передача ризиків у агробізнесі // Пропо-зиція. – 2005. – № 2. – С 24-27.

ШКІЛЬОВ О.В. Умови аграрної праці та їх вплив на соціальний розвиток села // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 99-104.

ШКЛЯР В.Б. Основні форми держаної підтримки розвитку сільського господарства  України // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 9-12.

ШКЛЯР В.Б. Удосконалення системи пенсійного страхування трудівників села // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 15-17.

ШНАЙДЕР В., ВЕРМЕЛЬ Д. Агропредприятие предприни-мательского типа // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 3. – С. 33-41.

ШПИКУЛЯК О.Г. Ефективність управління аграрним підприємством // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 22-25.

ЮРЧИШИН В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 3-10.

 ЕКОНОМІКА  РОСЛИННИЦТВА

АМБРОСОВ В. Експорт зернових та цінові тенденції  // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 73-80.

БОЛОТОВА Т.М., ЛІСОВИЙ М.П., МАКАРОВ В.І. Економічна ефективність  точних агротехнологій у рослинництві // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 1. – С. 16-20.

ВАРЧЕНКО О.М. Формування погоджувальних комісій з обгрунтування цін і доходів в інтеграційній структурі виробництва цукру // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 1. – С. 54-57.

ДУБОВ Ю.Г., ХАРЛАМОВА К.К., КОНОВАЛОВА Н.Ю. Экономическая эффективность уборки и хранения влажного фуражного зерна // Кормопроизводство. – 2005. – № 2. – С. 26-28.

КЛИМОВА Н. Оценка конкурентоспособности продовольственной продукции // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 2. – С. 51-56.

КОВАЛЬЧУК Т.М. Методологічні аспекти оперативного аналізу витрат у рослинництві // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 47-54.

Марценко Є.В. Проблемні питання бурякоцукрової галузі // Інвес-тиції: практика та досвід. – 2005. – №2. – С. 18-24.

САЛО І.А. Кон’юнктура ринку ягід України // Агроінком. – 2005. – № 1-2. – С. 32-34.

СИТНИК В.П., ГАВРИЛЮК М.М., ЛОБАС М.Г. Основні засади форму-вання та функціонування ринку зерна в Україні // Агроінком. – 2005. –  № 1-2. – С. 6-13.

СПИЧАК В.В., САПРОНОВ Н.М., САЛТЫК И.Т. Повышение эко-номической эффективности свеклосахарного подкомплекса // Земледелие. – 2005. – № 1. – С. 29-31.

ФЕДОРЧУК Н.В. Ціни, якість та ефективність овочевої продукції в регіоні // Економіка АПК. – 2005.  № 2. – С. 76-79.

ФІЛОН І.В. Методичні підходи щодо визначення рівня врожайності сільськогосподарських культур // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – с. 27-31.

ФУРСА А.В. Цукробуряковий підкомплекс України: стан і перспективи розвитку // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 20-24.

ШЕСТОПАЛЬ О.М., КАНДИБА А.М. Економічні основи державного протекціонізму відродження та подальшого поступу промислового садівництва в Україні // Агроінком. – 2005. – № 1-2. – С. 24-28.

ЕКОНОМІКА  ТВАРИННИЦТВА

ВАСИЛЬЧАК С.В. Формування пропозицій на ринку молочних продуктів // Агроінком. – 2005. – № 1-2. – С. 20-23.

ГНАТЮК С. Крупнотоварне виробництво свинини – надійний шлях поповнення ринку м’ясом // Тваринництво України. – 2005. – № 2. – С. 2-4.

ГАЛАК І.М. Залучення інвестиційних ресурсів на молокопереробні підприємства // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 82-85.

ДОЛГОВА И. Экономическая эффективность прогрессивной техноло-гии в молочном скотоводстве // АПК: экономика, упр. – 2005. – № 2. – С. 74-77.

КОЛОТ І., КОРОВНІКОВ Г. Виробництво молока повинно бути рентабельним // Пропозиція. – 2005. – № 1. – С. 34-37.

ЛАВРЕНЮК Л.Г. Визначення потреби у фінансових ресурсах птахівни-чих господарств м’ясного напряму // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 79-82.

МАЗУРЕНКО О.В. Стан виробництва та споживання м’яса в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 38-41.

Топіка В.І. Аналіз ринку м’яса птиці в Україні  // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2. – С. 71-75.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  І  ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ.  ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ  І  ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ  СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА

 ГРУНТОЗНАВСТВО

БІДОЛАХ Д.І., ПАНАСЕНКО В.М., КОЗАК О.В. Використання деяких елементів нових технологій при картографуванні грунтів // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 1. – С. 69-71.

МЕДВЕДЄВ В.В., ЛІСОВИЙ М.В., ЧЕШКО Н.Ф. Щодо інтерпретації даних прямого потенціометричного вимірювання активності іонів у грунті // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 2. – С. 18-20.

РУМЯНЦЕВ А.В., ОРЛОВА Л.В. Влияние ресурсосберегающих технологий на плодородие почвы // Земледелие. – 2005. – № 2. – С. 22-23.

АГРОХІМІЯ

МАТЫС И.В.,  КОЧУРКО В.И. Влияние доз и сроков внесения азотных удобрений на показатели качества зерна озимой пшеницы // Известия Тимирязевской с.-х. акад. – 2005. – № 1. – С. 30-33.

РЫМАРЬ В.Т., ПОКУДИН Г.П., МУХИНА С.В. Влияние средств химизации на урожайность культур зернопропашного севооборота // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 1. – С. 25-28.

 МЕХАНІЗАЦІЯ  І  ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА

ВОЙТЮК Д. Шляхи розвитку технічного сервісу в сучасних умовах господарювання // Механізація сіл. госп-ва. – 2005. – № 1. – С. 18-21.

ГОЛОВКО А.М., ДЕНИСЕНКО П.А., ПИТУЛЬКО В.О. Основні тентенції ровзитку ринку сільськогосподарської техніки провідних зарубіжних країн // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 88-94.

ІВАНИШИН В.В. Стратегічні напрями розвитку сільськогосподар-ського машинобудування в Україні // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 3-8.

ЯСЕНЕЦЬКИЙ В. До питання розробки і використання вітроенерге-тичних установок невеликої потужності // Техніка АПК. – 2005. – № 2. – С. 10-11.

 МЕХАНІЗАЦІЯ  І  ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  РОСЛИННИЦТВА

БАЛАШОВ А. Агрегаты для предпосевной обработки почвы // Сел. механизатор. – 2005. – № 1. – С. 12-13.

БЕЛИНСКИЙ А.В. Машина для рассева удобрений  // Картофель и овощи. – 2005. – № 1. – С. 23-24.

МАРЧЕНКО В.В. Технології механізованого хімічного догляду за посівами // Агроном. – 2005. – № 1. – С. 19-21.

ПЕЙСАХОВИЧ Ю. Надежность плугов повысилась // Сел. механизатор. – 2005. – № 2. – С. 22.

СИСОЛІН П., БОЙКО А. Розробка комплексу нових модульних універсальних машин для гнучких технологій грунтообробки  // Техніка АПК. – 2005. – № 1. – С. 4-6.

СИСОЛІН П., СВІРЕНЬ М., ФЕДОРЧАК В. Подальше вдосконалення конструкції пневмомеханічного висівного апарата просапних сівалок // Техніка АПК. – 2005. – №. 2. – С. 12- 13.

ШАПОВАЛОВ В.И. О прогнозах развития зерноуборочной техники // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 2. – С. 14-15.

ЮР’ЄВА Н. Запорізьке НОУ-ХАУ – гарбузозбиральний комбайн // Пропозиція.– 2005. – № 2. – С. 112-115.

МЕХАНИЗАЦІЯ  І  ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ  ТВАРИННИЦТВА

ИВАНОВ Ю. Автоматизированный пост доения // Сел. механизатор. – 2005. – № 2. – С. 34.

КОРОЛЬ А. Показники продуктивності сучасних доїльних установок // Тваринництво України. – 2005. – № 2. – С. 8-11.

ЛУЦЕНКО М., СМОЛЯР В. Мобільна лабораторія для молочної ферми // Пропозиція. – 2005. – № 1. – С. 124-125.

РЕНСЕВИЧ О., ПАШКОВ А. Удосконалення конструкції машинок для стриження овець // Техніка АПК. – 2005. – № 2. – С. 22-23.

СИДОРОВА В.Ю. Информационные технологии в животноводстве // Зоотехния. – 2005. – № 3. – С. 18-20.

ЮХИН Г. Рациональная схема  кормоцеха // Сел. механизатор. – 2005. – № 1. – С. 33.

ЗАГАЛЬНЕ  РОСЛИННИЦТВО

 СЕЛЕКЦІЯ,  НАСІННИЦТВО,  СОРТИ

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Сортооновлення – шлях до підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур // Агроном. – 2005. – № 1. – С. 97-99.

МУСІЄНКО М.М. Сучасний стан і перспективи розвитку біології рослин // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 1. – С. 21-23.

ЗЕМЛЕРОБСТВО.  АГРОТЕХНІКА

БАБОЧКІНА Ю.Д. Вплив рівня інтенсивності землеробства на урожай-ність сільськогосподарських культур // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 37-39.

БОЙКО П.І., БОРОДАНЬ В.О., КОВАЛЕНКО Н.П. Екологічно збалансовані сівозміни – основа біологічного землеробства // Вісн. аграр. науки. – 2005. – ­ № 2. – С. 9-13.

БРАЖЕНКО І., БРАЖЕНКО Л. Оптимальні сівозміни Лісостепу // Пропозиція. – 2005. – № 3. – С. 38-41.

ТЮТЮНОВ С.В., ДОМАНОВ Н.М. Интенсификация агротехнологий и продуктивноть севооборота // Земледелие. – 2005. – № 1. – С. 17-18.

 ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

БИРМАН В.Ф., АЛАБУШЕВ А.В., АНИПЕНКО Л.Н. Эффективность зерновой отрасли в сельскохозяйственных предприятиях // Зерн. хоз-во. – 2005. – № 2. – С. 2-7.

КЛІЩЕНКО С. Новітні технології в світових технологіях вирощування кукурудзи на зерно // Агроном. – 2005. – № 1. – С. 32-35.

ПАЩЕНКО О.Ю. Ефективність кукурудзяного поля  // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 1. – С. 64-66.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ використання ранньостиглих гібридів кукурудзи // Пропозиція. – 2005.–  № 1. – С. 54-55.

ПРИСЯЖНЮК І., ФЕДЧЕНКО. О. Урожайна кукурудза із гарного насіння // Пропозиція. – 2005. – № 2. – С. 62.

ПУГАЧ В.А. Підготовка рисової системи до експлуатації // Агроном. – 2005. – № 1. – С. 48-49.

СМИРНОВ А.А., БОЙКО А.В., КИРАСИРОВ З.А. Биологические резервы зерновых агрофитоценозов и их значение в практической агрономии // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 3. – С. 32.

СМИРНОВ Л.Г., СКУРЯТИН Н.Ф., НОВИЦКИЙ А.С. Возделывание озимой пшеницы в разных агроэкологических условиях // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 3. – С. 11-12.

ТИМОШЕНКО Л.М. Ефективність підживлення озимої пшениці // Агроном. – 2005. – № 1. – С. 24-26.

УВАРОВ Г.И., БОНДАРЕНКО М.В., АЗАРОВ В.Б. Совершенствуем технологию возделывания ячменя // Земледелие. – 2005. – № 2. – С. 26-27.

ЦЮПКО С.В. Економіко-математичні моделі розподілу земельних угідь під зернові культури // Агроінком. – 2005. – № 1-2. – С. 76-78.

ЧЕРЕМХА Б. Як допомогти  озимим на весняному старті? // Пропо-зиція. – 2005. – № 2. – С. 40-42.

 ЗЕРНОВІ  БОБОВІ  КУЛЬТУРИ

ДЕРЕВ’ЯНСЬКИЙ В. Кулісна технологія вирощування сої // Тварин-ництво України. – 2005. – № 2. – С. 28-30.

КОНЮШЕНКО В. Нові перспективні сорти в Україні // Пропозиція. – 2005. – № 3. – С. 58.

 ОЛІЙНІ  КУЛЬТУРИ

АДАМЕНКО Т. Перспективи виробництва соняшнику в Україні в умовах зміни клімату // Агроном. – 2005. – № 1. – С. 102-103.

ВИШНІВСЬКИЙ П.С. Загальні особливості вирощування ріпаку ярого // Агроном. – 2005. – № 1. – С. 77-79.

  КАРТОПЛЯ

АНДРИАНОВ А.Д., АНДРИАНОВ Д.А., АЛИМБАЕВ Ю.М. Предшественники и удобрение  раннего картофеля // Картофель и овощи. – 2005. – № 1. – С. 12.

ВИРОЩУВАННЯ картоплі без хімічного захисту // Пропозиція. – 2005. – № 1. – С. 63.

ЯМАЛЕЕВА А.А., ЯМАЛЕЕВ А.М. Геномный анализ картофеля по лектинам и перспективы его использования // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 2. – С. 10-13.

ЦУКРОВІ  БУРЯКИ

НЕСТЕРЕНКО Е.Л., ДОРОШЕНКО В.А., ВЛАСЕНКО С.І. Доцільність пересіву цукрових буряків // Цукр. буряки. – 2005. – № 2. – С. 13-14.

ПИРКІН В.І., СІНЧЕНКО В.М., СИМОНЕНКО О.І. Ефективність бурякоцукрового виробництва і регулювання ринку // Цукр. буряки. – 2005. – № 2. – С. 4-5.

САГАНОВ М.І., КРИЖКО В.М., ЗИКОВ П.Ю. Удосконалення процесу сівби цукрових буряків на селекційних ділянках // Цукр. буряки. – 2005. – № 2. – С. 15.

ХИЛЬНИЦКИЙ О., ПЯТКОВСКИЙ Н. Оптимальные сроки сева – залог высокой продуктивности // Сах. свекла. – 2005. – № 1. – С. 21-22.

 КОРМОВІ  КУЛЬТУРИ. КОРМОВИРОБНИЦТВО

КИСЛИНСКИЙ К.Н., КИСЛИНСКИЙ Н.К. Гибриды кукурузы разной спелости при возделывании на силос // Кормопроизводство. – 2005. – № 1. – С. 21-22.

ЛАЗАРЕВ Н.Н., КОЛЬЦОВ А.В.В, АНТОНОВ А.С. Продуктивное долголетие бобовых и злаковых трав на сенокосах и пастбищах // Кормопроиз-водство. – 2005. – № 2. – С. 6-9.

ПОЛКОВНИКОВ Г.В., АНДРЕЕВА Н.В., РАТОШНЫЙ А.Н. Главное – улучшить кормовую базу // Зоотехния. – 2005. – № 3. – С. 17.

ТАКУНОВ И.П., ЕФИМЕНКО Е.А., КАПЛИЦКИЙ А.П. Перспектив-ный кормовой продукт из зерна люпина // Кормопроизводство. – 2005. – № 1. – С. 30-32.

ФИЦЕВ А.И., ИШМУРАТОВ .Х.Г., КОСОЛАПОВ В.Г. Защита проте-ина кормов консервантом при силосовании // Зоотехния. – 2005. – № 2. – С. 11-16.

ОВОЧІВНИЦТВО

АМИНИ Д., МОНАХОС Г.Ф. Изучение устойчивости селекционных линий томата к фузариозному увяданию // Известия Тимирязевской с.-х. акад. – 2005. – № 1. – С. 80-87.

АНДРЕЕВА Ю.М. Как вырастить высококачественную рассаду // Карто-фель и овощи. – 2005. – № 2. – С. 22-24.

РЕКОМЕНДАЦІЇ з вирощування розсади капусти, томатів і огірків // Пропозиція. – 2005. – № 1. – С. 58-61.

ТАРАН А. Особливості технологій вирощування помідорів в Лісостепу України // Агроном. – 2005. – № 1. – С. 74-76.

 ПЛОДІВНИЦТВО.  ЯГІДНИЦТВО

ДІЄСПЕРОВ В.С. Продуктивність праці в садівництві // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 104-111.

ОВЕРЧЕНКО Б. Суниця у відкритому ґрунті // Пропозиція. – 2005. – № 3. – С. 46-48.

ОВЕРЧЕНКО Б.П. Чорна смородина // Агроном. – 2005. – № 1. – С. 69-71.

ПАВЛЮК В. Сорти сливи для українських садів // Пропозиція. – 2005. – № 3. – С. 55-57.

ТУЛУШ Л.Д. Державна фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 58-65.

ЧОРНОДОН В.І. Основні тенденції розвитку садівництва на Поділлі // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 54-58.

  ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЧЕКАНЫШКИН А.С. Модель высокопродуктивных лесоаграрных ландшафтов // Земледелие. – 2005. – № 1. – С. 4-5.

 ЗАХИСТ  РОСЛИН

ИВАЩЕНКО А.А. Современные тенденции защиты посевов сахарной свеклы от сорняков // Защита и карантин растений. – 2005. – № 2. – С. 26-30.

КЕЛДЫШ М.А., ПАПКО И.О., ВОЗНА Л.М. Условия реализации инфекционного потенциала вирусов в почве / /Доклады Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 2. – С. 24-27.

НОВИКОВА И.И. Полифункциональные биопрепараты для защиты растений от болезней // Защита и карантин растений. – 2005. – № 2. – С. 22-24.

ПИВЕНЬ В.Т., ШУЛЯК И.И., МИХАЙЛЮЧЕНКО Н.Г. Подсолнеч-нику – надежную защиту // Защита и карантин растений. – 2005. – № 3. С. 68-70.

ПІКОВСЬКИЙ М. Альтернаріоз помідорів: діагностика, шкодочин-ність та способи обмеження розвитку // Агроном. – 2005. – № 1. – С. 72-73.

САБЛУК В.Т., ГРЕСЬ Ю.А., ГРИЩЕНКО О.Н. Особенности развития и контроль численности вредителей сахарной свеклы в Украине // Сах. свекла. – 2005. – № 3. – С. 28.

ФЕДОРЕНКО В., ЧАЙКА В., СЯДРИСТА О. Прогноз фітосані-тарного стану на 2005 рік // Пропозиція. – 2005. – № 3. – С. 60-62.

ШЕВЧУК І. Захист саду до розпускання бруньок // Пропозиція. – 2005. – № 2. – С. 78-80.

 ТВАРИННИЦТВО.ЗАГАЛЬНЕ  ТВАРИННИЦТВО

СОКОЛ О. Світові тенденції розвитку тваринництва // Тваринництво України. – 2005. – № 3. – С. 5-7.

  ГОДІВЛЯ  І  УТРИМАННЯ  ТВАРИН

ЗОТОВ А.А., ГРИГОРЬЕВ Н.Г. Влияние способа летнего содержания на продуктивность и здоровье животных // Кормопроизводство. – 2005. – № 1. – С. 7-10.

СТЕГНІЙ Б.Т., ГУЖВИНСЬКА С.О. Пробіотики у  тваринництві // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 2. – С. 26-29.

 ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

АНОХИН Н. Особенности голштинизированного скота различной селекции // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 2. – С. 23-24.

БАТАНОВ С.Д. Молочная продуктивность первотелок разной стрессоустойчивости // Зоотехния. – 2005. – №2. – C. 18-19.

БАЩЕНКО М.И., ХМЕЛЬНИЧИЙ Л.М. Модельный тип молочной коровы // Зоотехния. – 2005. – № 3. – С. 6-8.

БОЯРСКИЙ Л., ЮМАШЕВ Н. Повышение питательности кормов и использования кормового протеина // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 1. – С. 4-7.

БУЖИН О.А. Амортизація у відтворенні поголів’я великої рогатої худоби // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 70-75.

ГАВРИЛЕНКО М. Буферні добавки у раціонах високопродуктивних корів // Тваринництво України. – 2005. – № 2. – С. 24-25.

ГАВРИЛЕНКО М.С. Сучасна стратегія вирощування ремонтних телиць голштинської породи // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 2. – С. 30-34.

ГЕЙНБИХНЕР К. Как сохранить высокие надои // Молоч.и мясн. скотоводство. – 2005. – № 2. – С. 18-19.

ГОНЧАРЕНКО І. Ембріогенез і наступна продуктивність молочної худоби // Тваринництво України. – 2005. – № 2. – С. 11-14.

ГОНЧАРЕНКО І.В., ЧЕХІВСЬКИЙ М.Й. Проблеми використання імпортних молочних корів // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 1. – С. 32-38.

ДОРОТЮК Е. Загроза втрати української м’ясної породи великої рогатої худоби // Тваринництво України. – 2005. – № 3. – С. 2-5.

ЗОТОВ А.А., ТЕБЕРДИЕВ Д.М. Эффективность пастбищного и стой-лового содержания молочного скота // Кормопроизводство. – 2005. – № 1. – С. 2-6.

КАРАЧИНА Н.П. До формування корпоративного сектору молочної промисловості Вінниччини // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 1. – С.77-78.

КОПИТЕЦЬ Н.Г. Стан, тенденції та перспективи розвитку скотарства України // Агроінком. – 2005. – № 1-2. – С. 49-53.

КЕБКО В. Тонкощі відгодівлі худоби на кислому жомі й силосі // Пропо-зиція. – 2005. – № 1. – С. 116-118.

МИНАКОВ И.А., КАСТОРНОВ Н.П. Повышение эффективности молоч-ного подкомплекса // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 3. – С. 46-48.

ПЕТРЕНКО І., ЄФІМЕНКО С., ШАРАПА Г. Ефективність використання корів української червоно-рябої породи в різних господарських умовах // Пропозиція. – 2005. – № 1. – С. 113-115.

ПРАХОВ А.Л., БАСНОВ О.А. Молочная продуктивность и селекционно-генетические параметры черно-пестрых коров отечественной и датской селекции // Аграр.наука. – 2005. – № 3. – С. 22-24.

РЄЗНИКОВА Н.Л. Прогнозування ефективності довічного використання молочної худоби // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 2. – С. 74-76.

СВИРИДОВА Т.М., ДЖУЛАМАНОВ Б.А., ВОРОЖЕЙКИНА С.А. Закономерности формирования мясной продуктивности бычков в период безотьемного выращивания // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2005. – № 1. –  С. 72-74.

СИМОНОВ Г. Интенсивное выращивание высокопродуктивных коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2005. – № 2. – С. 29-30.

СІРАЦЬКИЙ Й., ДЕМЧУК С., ФЕДОРОВИЧ І.Пошуки резервів від-творення ВРХ: здобутки і перспективи // Пропозиція. – 2005. – № 1. –  С. 110-112.

СТРАВСЬКИЙ Я. Відтворна функція корів при згодуванні соняшникової олії // Тваринництво України. – 2005. – № 2. – С. 21-23.

ТОЛМАНОВ А.А. Линейное разведение бестужевского скота при голштинизации // Зоотехния. – 2005. – № 3. – С. 5-6.

ЧИНАРОВ И., ПОГОДАЕВ С. Пути эффективного ведения молочного скотоводства // Молоч. и мясное скотоводство. – 2005. – № 2. –  С. 8-10.

ЧИСТЯКОВ Г.Н. Прогрессивные системы приготовления и раздачи кормов на молочных фермах // Достиж. науки и техники АПК. – 2005. – № 3. – С. 37-38.

ШИЛОВ А.И. Мясная продуктивность помесного симментальского скота // Зоотехния. – 2005. – № 2. – С. 21-24.

КОНЯРСТВО

ЗАЧИНЯЕВ Я.В. Концепция развития экологических исследований в коневодстве // Коневодство и конный спорт. – 2005. – № 1. – С. 9-10.

КОВЕШНИКОВ В.С. Об экономичеких проблемах в коневодстве // Коневодство и конный спорт. – 2005. – № 1. – С. 27-28.

СВИНАРСТВО

ВАСИЛЕНКО В., БАРАНИКОВ А., МИХАЙЛОВ Н. Оценка племен-ных качеств свиней при бонитировке // Свиноводство. – 2005. – № 2. – С. 5-8.

КОНСТАНТИНОВ В., СОЛДАТЕНКОВ Н., КУДРЯШОВ Е. Эффективность использования ферментных препаратов в рационах свиней // Свиноводство. – 2005. – № 2. – С. 21-23.

КОЗИР В. Щодо оптимізації існуючої структури племінного свинарства // Тваринництво України. – 2005. – № 3. – С. 7-11.

КОЦАРЕВ В.Н. Порофилактика послеродовых заболеваний у свиноматок // Ветеринария. – 2005. – № 3. – С. 39-43

МАКСИМЕНКО О. Ріст ремонтного молодняку свиней породи велика біла та ландрас, залежно від умов утримання // Тваринництво України. – 2005. – № 2. – С. 5-7.

МАРЗАНОВ Н., ФИЛАТОВ А., ДАНИЛИН А. Генетические маркеры в селекции свиней // Свиноводство. –2005. – № 2. – С. 2-4.

ОКОЛЫШЕВ С.М. Откормочная продуктивность свиней туклинской породы и ее помесей // Зоотехния. – 2005. – № 2. – С. 25-26.

СМИРНОВ В. Динамика поколений свиноматок по продуктивности и адаптации // Свиноводство. – 2005. – № 2. – С. 12-14.

 ВІВЧАРСТВО

КАРПОВА О.С., ЖАНАБЕКОВ М.С. Усиление защитных механизмов организма ягнят при стрессах // Зоотехния. – 2005. – № 2. – С. 27-28.

ЛУКІНА І.І. Стан та проблеми розвитку вівчарства в Україні // Економіка АПК. – 2005. – №3. – С. 37-41.

 ЗВІРІВНИЦТВО

РЕДЬКО Е., РЕДЬКО В. Выгодное и интересное занятие – развитие пуш-ного зверька шиншиллы // Кролиководство и звероводство. – 2005. – № 1. – С. 21.

ТИНАЕВ Н.И. Основные виды кормов для кроликов // Кролиководство и звероводство. – 2005. – № 1. – С. 22-23.

 ПТАХІВНИЦТВО

АБРИКОСОВА В.И., МИРЗАБЕКОВ С.Ш. Оценка петухов при линейном разведении кур // Зоотехния. – 2005. – № 3. – С. 9-12.

АЛЕКСЕЕВА С., ГЛЕБОВ Д. Разводите индеек! // Птицеводство. – 2005. – № 2. – С. 49-50.

ЛИСУНОВА Л.И., ТОКАРЕВ В.С., ЛИСУНОВА А.В. Влияние аккумуляции кадмия на организм птицы и продукцию птицеводства // Известия Тимирязевской с.-х. акад. – 2005. – № 1. – С. 116-120.

МЕЛЬНИК Б.А. Організація інтенсивного вирощування м’ясних видів птиці в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 2. – С. 63-67.

ПАТРЄВА Л.С. Генетична структура популяцій та гібридів українських качок за поліморфними локусами білка яєць // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 2. – С. 42-44.

ШАБУНИН С., ВОСТРОИЛОВА Г. Применение аминотона при откорме цыплят-бройлеров // Птицеводство. – 2005. – № 3. – С. 26.

ЩУКИНА С. Горох в рационах цыплят-бройлеров // Птицеводство. – 2005.  № 2. – С. 6-7.

  БДЖІЛЬНИЦТВО

ГАЙДАР В.А., ПОЛІЩУК В.П., ГОЛОВЕЦЬКИЙ І.І. Визначення породної належності бджіл методом ДНК-тестування // Укр. пасічник. – 2005. – № 1. – С. 5-8.

ЛОНИН И. Как уберечь семьи пчел от ослабления летом и гибели осенью и зимой // Пчеловодство. – 2005. – № 1. – С. 32-34.

РИБОЧКІН А.Ф., ЗАХАРОВ І.С. Як проконтролювати зимівлю бджіл за допомогою комп’ютера // Пасіка. – 2005. – № 1. – С. 20-21.

СМИРНОВ А.М., КЛОЧКО Р.Т., ГРОБОВ О.Ф. Требования Европей-ской комиссии к продуктам пчеловодства // Ветеринария. – 2005. – № 3. – С. 3-7.

СОЛОМКА В.О. Актуальні проблеми бджільництва в сучасній Європі // Пасіка. – 2005. – № 1. – С. 30-31.

ТАРАСЮК В.В. Бджільництво потребує нових методів господарювання // Пасіка. – 2005. – № 2. – С. 6-7.

 РИБНЕ  ГОСПОДАРСТВО

БАГРОВ А.М., ПЕРЕДНЯ А.А. ШЕВЧЕНКО Д.Г. Продукты глубокой переработки ракообразных для молоди рыб // Зоотехния. – 2005. – № 2. – С. 28-30.

ВАСЮКОВА Г.Т., АЛИМОВ С.І., КУЦЬ О.І. Економічні перетворення у розвитку рибного господарства // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 25-28.

ЧЕРНІК В.Г., ЩЕНКО Л.С. Рибне господарство України: актуальні питання // Рибне госп-во України. – 2005. – № 1. – С. 2-7.

 ВЕТЕРИНАРІЯ

ПРО ВНЕСЕННЯ змін до Закону України “Про ветеринарну меди-цину”: Закон України ...12 січ. 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 9 лют. – С. 11.

ЛАКОВНИКОВ Е. Патологоанатомическая диагностика сальмо-неллеза поросят // Свиноводство. – 2005.– № 2. – С. 31-32.

МАНАСЯН А.В. Мочекислый диатез кур // Ветеринария. – 2005. – № 2. – С. 53-54.

ПОСЛОВ Г.А. Заживление ран у лошадей после стрессового воздействия // Ветеринария. – 2005. – № 1. – С. 46-49.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Т.Н. Биологические свойства возбудителя псевдомоноза птиц // Ветеринария. – 2005. – № 3. – С. 29-30.

РОМАНЕНКО В.П. Генетичні властивості мікробактерій туберкульозу та їх епідеміологічне й епізоотологічне значення // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 1. – С. 39-42.

САФИУЛЛИН Р.Т., ШАПОВАЛОВ А.В. Изоспороз пушных зверей // Ветеринария. – 2005. – № 1. – С. 37-39.НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вип. 1

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше