ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТарас Шевченко і Вінниччина
190-річчю від дня народження присвячується
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

Т.ШЕВЧЕНКО І НАШІ ЗЕМЛЯКИ

 

ЗАГАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

108. Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1972. – 778 с. – Із змісту: [Т.Шевченко і Вінниччина] див. Іменний покажчик.

109. Т.Г.Шевченко і літературне життя Київського університету: Монографія / М.С.Грицай, В.Я.Неділько, Г.Я.Неділько, С.В.Задорожна; За ред. В.Є.Шубравського. – К.: Вища шк. Голов. вид-во, 1989. – 207 с. – Із змісту: [Наші земляки – випускники і студенти ун-ту і Т.Г.Шевченко: О.П.Маркович. – С. 61-63; І.П.Клопотовський. – С. 72-73; М. К.Чалий. – С. 82-86; М.П.Старицький. – С. 107-111; Є.П.Кирилюк. – 156-164; В.О.Забаштанський. – С. 188-189].

110. Вертипорох В. Друзі Кобзаря на Немирівщині // Прибуз. новини. – 1990. – 8 берез.

111. Костенко А. Шевченко в мемуарах: Критич. нарис. – К.: Рад. письм., 1965. – 252 с. – Із змісту: [Про мемуари наших земляків див.: І.М.Сошенко. – С. 43-50; Ю.Беліна-Кенджицький. – С. 99-104; І.П.Клопотовський. – С. 181; М.К.Чалий. – С. 206-211].

112. Красноштан Ю. Тарас Шевченко і декабристи: [О.П.Юшневський, О.О.Корнілович, А.А.Бистрицький, чиї імена пов'язані з Поділлям] // Подолія. – 1993. – 6 берез.

113. Лазаренко В. Вони жили одними думами: [Про видат. сучасників Т.Шевченка, які жили на Вінниччині] // Комс. плем'я. – 1985. – 13 квіт.

114. Малаков Д.В. По Брацлавщине: (От Винницы до Тульчина). – М.: Искусство, 1982. – 174 с. – Із змісту: [Про викладачів і учнів Немирів. гімназії М.К.Чалого, І.М.Сошенка, Ю.Беліну-Кенджицького, О.П.Марковича і Марка Вовчка, знайомих і друзів Т. Шевченка]. – С. 93-95.

115. Пільгук І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській літературі (дожовтневий період): [Включ. матеріали про вплив традицій Т.Шевченка на творчість письм. наших земляків Марка Вовчка, М.Коцюбинського, М.Некрасова, С.Руданського]. – К.: Держлітвидав України, 1963. – 295 с.

116. Подолинний А.М. Друзі Кобзаря на Поділлі // Тарас Шевченко: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю з дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 24-26.

 

Т.Шевченко і А.Бистрицький

117. Гребельський С. Шанувальник декабристів: [Зв'язки Т.Шевченка з декабристом А.Бистрицьким, який останні роки життя мешкав у Хмільнику] // Вінниц. правда. – 1991. – 23 трав.

118. Іващук М., Гребельський С. Славний син Росії: [Про декабриста А.Бистрицького, нашого земляка, знайомого Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1985. – 18 трав.

119.Красноштейн Ю. Декабристи з Придністров'я: [В т. ч. про А.Бистрицького] // Вінниц. правда. – 1989. – 18 жовт.

120.Сергієнко Г. Я. Декабристи і Шевченко. – 2-е вид. – К.: Дніпро, 1983. – 188 с. – Із змісту: [Зв'язки Т.Шевченка з А.Бистрицьким]. – С. 171-172.

121. Бистрицький Андрій Андрійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т 1. – С. 67.

 

Т.Шевченко і Марко Вовчок

Див. підрозділ "Поділля у творчості Т.Шевченка"

122. Вовчок Марко. До Т.Г.Шевченка: [Лист поч. – середини 1859 р.] // Вовчок М. Твори: В 7 т. – К., 1967. – Т. 7, кн. 2. – С. 37.

123. Вовчок Марко. До Т.Г.Шевченка: [Лист кінця лют. – поч. берез. 1861 р.] // Вовчок М. Твори: В 7 т. – К., 1967. – Т. 7, кн. 2. – С. 76-77.

124. Вовчок Марко. До О.В.Марковича: [Лист поч. – середини берез. 1861 р.] // Вовчок М. Твори: В 7 т. – К., 1967. – Т. 7, кн. 2. – С. 80.

125. Брандис Е. Марко Вовчок. – М.: Мол. гвардия, 1968. – 335 с. – ("Жизнь замечательных людей", вип. 19). – Із змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – С. 28-100.

126. Ващук Ф.Т. Традиції Т.Г.Шевченка в оповіданнях Марка Вовчка // Наукова сесія [Запоріз. держ. пед. ін-ту], присвяч. 100-річчю з часу першого вид. "Народних оповідань" Марка Вовчка. – Запоріжжя, 1957. – С. 8-9.

127. Засенко О. Марко Вовчок: Життя, творчість, місце в історії л-ри. – К.: Вид-во АН УРСР, 1964. – 665 с.: іл.

Про зв'язки Марка Вовчка і Т.Шевченка див. Іменний покажчик.

128. Крутікова Н.Є. Марко Вовчок і Шевченко // Зб. праць дванадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1964. – С. 210-225.

129. Крутікова Н.Є. Сторінки творчого життя: (Марко Вовчок в житті і праці). – К.: Дніпро, 1965. – 390 с. – Із змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – С. 110-134.

130. Лісовий П.М. Тарас Шевченко і Марко Вовчок // Тарас Шевченко: Тези доп. та повідомл. обл. наук-метод. конф., присвяч. 175-річчю з дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 19-21.

131. Лобач-Жученко Б.Б. Встречи с Т.Г.Шевченко // Лобач-Жученко Б.Б. О Марко Вовчок: Воспоминания, поиски, находки. – К., 1987. – С. 60-79.

132. Лобач-Жученко Б.Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. – 2-е вид., доп. – К.: Дніпро, 1983. – 464 с.

Про зв'язки Марка Вовчка з Т. Шевченком див. Іменний покажчик.

133. Тараненко М. Марко Вовчок: Літ. портр. – К.: Держлітвидав України,1958. – 136 с. – Із змісту: [Про дружбу Марка Вовчка з Т.Шевченком]. – С.12-14.

134. Титаренко Н.А. Продовження мовних традицій Т.Г.Шевченка у творчості Марка Вовчка // Матеріали звіт. наук. конф., присвяч. підсумкам наук.-дослід. роботи за 1964 рік: [Тези] / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1965. – С. 48-50.

135. Недзвідський А. В.Шевченко і Марко Вовчок // Зб. праць першої і другої наук. Шевченків. конф. – К., 1954. – С. 236-256.

136. Хоменко Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка: На матеріалах укр.прози: [Простеж. також зв'язок творчості письм. з ідейно-естетич.традиціями Т. Шевченка]. – К., 1977. –175 с.

137. Цурупа О.І. Тарас Шевченко і Марко Вовчок // Колгосп. вісті. – 1984. – 10 берез.

138. Марахов Г.І. Марко Вовчок // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 24-25.

139. Марко Вовчок // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С.ІЗЗ.

140. Марко Вовчок і Вінниччина (1833-1907): (Рек. покажч. л-ри) / Уклад.: Г.Авраменко, Б.Хоменко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1983. – 14 с. – (Наші видатні земляки).

 

Т.Шевченко і І.Клопотовський

141. Кларк В.Тарас Григорьевич Шевченко в Астрахани. По поводу 35-летней годовщины смерти поэта:[Переказ спогадів про зустріч І.П.Клопотовського з Т.Шевченком в Астрахані, коли поет повертався із заслання] // Спогади про Шевченка: [Зб.] – К., 1958. – С. 337-340.

143. Клопотовський Іван Петрович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 57.

144. Клопотовський Іван Петрович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 301.

142. Травушкин Н.С. Об И.П.Клопотовском и кружке друзей Шевченко // Лит. краеведение: Метод. рекомендации к спецкурсу. – Астрахань, 1971. – Вып 9. – С. 31-37.

 

Т.Шевченко і М.Коцюбинський

145. Коцюбинський М. До Об'єднаного комітету в справах спорудження в Києві пам'ятника Т.Г.Шевченку. 27 лип. 1910 р. // Коцюбинський М. Твори: В 7 т. – К., 1975. – Т. 7. – С. 307.

146. Коцюбинський М. Причинок до біографії Шевченка // Коцюбинський М. Твори: В 6 т. – К., 1962. – Т. 4. – С.10-12.

147. Коцюбинський М. Шевченкова могила // Коцюбинський М. Твори: В 7 т. – К., 1975. – Т. 4. – С. 7-9

148. Коцюбинський М. Яків Кухаренко: [Я.Кухаренко і Т.Шевченко] // Коцюбинський М. Твори: В 7 т. – К., 1975. – Т. 4. – С. 14-15.

149. Горобець М. Починалося з "Кобзаря": [Т.Шевченко в житті М. Коцюбинського] // Робітн. газ. – І990. – 28 лют.

150.Єрмоленко О. Муза великого Тараса: [Шевченків. традиції в творчості М.Коцюбинського] // Деснян. правда. – 1984. – 10 берез.

151. Иванов Л.Д. М.Коцюбинский и Т.Шевченко// Науч. зап. Днепропетровск. гос. ун-та: Сб. тр. ист. филол. фак. – Днепропетровск,1957. – Т.57, вып. 10. – С. 9-22.

152. Іофанов Д. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. – К.: Держлітвидав України, 1957. – 237 с. – Із змісту: [Докум. матеріали про участь М.Коцюбинського в журі Об'єднан. комітету по спорудж. у Києві пам'ятника поетові]. – С. 179, 186, 187, 205, 207.

153. Коцюбинська І.М. Т.Г.Шевченко в родині М.Коцюбинського // Вітчизна. – 1961. – № 5. – С. 156-158.

154. Коцюбинський Ю. Тарас Шевченко в родині Коцюбинських // Літ. Україна. – 1989. – 21 верес.

155. Куп'янський Й.Я. Літопис життя і творчості Михайла Коцюбинського / АН УРСР; Ін-т л-ри. – К.: Наук. думка, 1965. – 587 с.

Про значення поезії Т.Шевченка в житті і творчості письменника див. Покажчик імен.

156. Левченко М. Сонцепоклонник // Левченко М. На півдні: Іст.-літ. нариси. – О., 1959. – С. 65-146. – Із змісту: [М.Коцюбинський і Т.Шевченко]. – С. 107-108.

157. Недзвидский А. Коцюбинский и Шевченко // Большевист. знамя. – 1939. – 17 сент.

158. Новікова Т.П. М.М.Коцюбинський і Т.Г.Шевченко // Доп. і повідомл. наук. Шевченків. конф. / Ровен. пед. ін-т. – Рівне, 1961. – С. 39-43.

159. Рябий М.В. Натхненний музою Кобзаря: [Т.Шевченко і М. Коцюбинський] // Комс. плем'я. – 1971. – 28 груд.

160. Спогади про Михайла Коцюбинського / Упоряд., післям. та прим. М.Потупейка. – 2-е вид., доп. – К.: Дніпро, 1989. – 278 с.

Про Т.Г.Шевченка див. Іменний покажчик.

161. Филипович П. Коцюбинський і Шевченко // Життя і революція. – 1926. – № 2/3. – С. 49-56.

162. Чорна Т. Коцюбинський і Шевченко // Зб. пр. п'ятої наук. Шевченків. конф. / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 245-255.

163. Коцюбинський Михайло Михайлович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 323-324.

 

Т.Шевченко і О.Маркович

164. Коцюба О.Невтомний шукач скарбів народних: До 100-річчя від дня смерті О.Марковича: [Є про зв'язки з Т.Шевченком] // Літ. Україна. – 1967. – 1 верес.

165. Коцюба О. Питання впливу Т.Г.Шевченка на Опанаса Марковича // Наук. зап. Ніжин. пед. ін-ту. – Ніжин, 1960. – Т. 11, вип. 1. – С. 24-37.

166. Питання шевченкознавства: Т.Г.Шевченко і його сучасники. – К., 1978. – 138 с. – Із змісту: [ К.Д. Діяльність О.Марковича як визнач. фольклориста в Кирило-Мефодіївському т-ві]. – С. 32-38.

167.Маркович Опанас Васильович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 74-75.

168. Маркович Опанас Васильович // Шевченківський словник: В 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 383.

 

Т.Шевченко і 3.Недоборовський

169. Недоборовський 3. Ф. Мої спогади // Спогади про Тараса Шевченка: [36.]. – К., 1982. – С. 366-367; Воспоминания о Тарасе Шевченко: [Сб.]. – К.,1988. – С. 425-426.

170. Недоборовський Зосим Федорович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 40.

 

Т.Шевченко і М.Некрасов

171. Некрасов М. О. Відзив про твори Т.Г.Шевченка // Світова велич Шевченка: Зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: В 3 т. – К., 1964. – Т. 1. – С. 121-122.

172. Відзив Некрасова про твори Т.Г.Шевченка: [Витяг з постанови Харків. суд. палати від 20 берез. 1871 р.] // Братерство літератур: Зб. матеріалів з історії рос.-укр. літ. єднання: (Дожовт. період). – К., 1977. – Вип. 1. – С. 74-77.

173. Буглов М.Д. М.О.Некрасов і українська дожовтнева поезія: [В т. ч. М.Некрасов і Т.Шевченко] // Доп. та повідомл. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1959. – Вип. 7. – С. 16-24.

174. Гаркави А.М. Из творческой истории стихотворения "На смерть Шевченко" // О Некрасове: Ст. и материалы. – Ярославль, 1968. – Вып. 2. – С. 282-287.

174а. Лучак А.А. Некрасов и Шевченко: [Из наблюдений над стихотворением Н. Некрасова "На смерть Шевченко"] // Т.Г.Шевченко і слов'янські народи: Тези доп. міжвуз. наук. Шевченків. сесії. 16-21 трав. 1961 р. / Київ. ун-т. – К., 1961. – С. 40-42.

175. Лучук В. Чотирнадцять перекладів [вірша М.Некрасова "На смерть Шевченко"] // Жовтень. – 1972. – № 3. – С. 142-144.

176.Мурашов М.Ф. Про вірш М.О.Некрасова "На смерть Шевченко" // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 42-44.

177. Омельченко В.І. М.О.Некрасов – популяризатор і критик творчості Т.Г.Шевченка // Наук. зап. Станіславського пед. ін-ту. – Станіслав, 1956. – Т. 1. – С. 89-102.

178.Теплинський М. Запис про Миколу Некрасова у щоденнику Тараса Шевченка: (До пробл. коментування) // Київ. старовина. – 1998. – № 3. – С. 25-33.

179. Чалий Д.В. Антикріпосницькі мотиви у творчості Шевченка і Некрасова // Рад. літературознавство. – 1961. – № 4. – С. 56-67.

180. Чалый Д.В. Некрасов и украинская дооктябрьская поэзия: Опыт сравн. изуч.: [Взаємозбагач. творчості укр. поетів (в т.ч. Т.Шевченка) і М.Некрасова] / АН УССР; Ин-т л-ры. – К.: Наук. думка, 1971. – 295 с.

181. Чалий Д.В. Шевченко і Некрасов // Зб. пр. третьої наук. Шевченків. конф. – К., 1955. – С. 42-63.

182. Чернишов А. Сила великої дружби: [Про знайомство М.Некрасова з Т.Шевченком] // Прапор. – 1971. – № 12. – С. 80-81.

183. Чуковский К. Мастерство Некрасова. – М.: Сов. писатель, 1959. – 726 с. – Із змісту: [Поема-містерія Т.Шевченка "Великий льох" і вірш М.Некрасова "Железная дорога" (спіл. в обох письм. картини великої смертності кріпаків на буд-ві залізниці)]. – С. 401-407.

184. Шабліовський Є. З одного джерела: [М.Некрасов і Т.Шевченко] // Шабліовський Є. Життя. Література. Письменник: Вибр. дослідж. – К., 1974. – С. 289-349.

185. Шабліовський Є.С. Некрасов і Шевченко // Шабліовський Є.С. М.О.Некрасов і українська література. – К., 1971. – С. 16-84.

186. Яковенко Т.В. Українські переклади М.О.Некрасова "На смерть Шевченка" // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г. Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 26-28.

187. Некрасов Микола Олексійович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 86.

188. Некрасов Микола Олексійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 43.

189. Т.Г.Шевченко і М.О.Некрасов: [Бібліогр. список] // Т.Г.Шевченко: Бібліогр. ювілейн. л-ри. 1960-1964. – К., 1968. – С. 177.

 

Т.Шевченко і М.Пирогов

190. Пирогов Н.И. О воскресных школах // Пирогов Н.И. Избр. пед. соч. – М., 1953. – С. 394-402. – Із змісту: [Зауваження М.І.Пирогова про популяризаторів неділ. шк. в Україні, які були послідовниками Т. Шевченка (60-і рр.)]. – С. 394.

191. Пирогов Микола Іванович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 86.

 

Т.Шевченко і С.Руданський

192. Дей О.І. Балада про невістку-тополю та її відгуки у творчості Т.Шевченка, С.Руданського та Ю.Федьковича // Нар. творчість та етногр. – 1984. – № 2. – С. 49-58.

193. Історія української літератури: У 8 т. Т. 3. Література 40-60-х років ХІХ ст. – К.: Наук. думка, 1968. – 515 с. – Із змісту: [Про вплив поезії Т. Шевченка на творчість С.Руданського]. – С. 301-302.

194. Історія української літератури: Л-ра другої пол. XIX ст. – К.: Рад. шк., 1966. – 763 с. – Із змісту: [Традиції Т.Шевченка в творчості С. Руданського]. – С. 112-113, 122, 126.

195. Колесник П. Степан Руданський: Літ. портр. –К.: Дніпро, 1971. – 112 с. – Із змісту: [Традиції Т.Шевченка в творчості С.Руданського]. – С. 6-14, 20, 30, 40,41, 45, 49, 58-64, 67, 80, 94, 96, 98, 101.

196. Цеков Ю. Степан Руданський: Літ. портр. – К.: Дніпро, 1983. – 176 с. – Із змісту: [Т.Шевченко в житті і творчості письм.]. – С. 7, 11-14, 24, 29-30, 40, 50, 54, 56-58, 68-69, 72-76, 80-83, 93, 96-97, 105.

197. Руданський Степан Васильович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., І977. – Т. 2. – С. 182.

198.Степан Руданський (1834-1873): [Рек. список л-ри] / Уклад.: Г.Авраменко, Б.Хоменко; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1983. –12 с. – (Наші видатні земляки).

 

Т.Шевченко і А.Свидницький

199. Мартусь В. Спалах далекої зірки: [Про перебування А. Свидницького в Миргороді, вивчення і популяризацію ним творчості Т.Шевченка] // Прапор. – 1971. – № 7. – С. 76-77.

200. Назаренко Ю. Послідовник Шевченка і Гоголя // Молодь України. – 1959. – 13 верес.

201. Сохацька Є.І. Т.Г.Шевченко і А.П.Свидницький: Типологіч. зіставлення повісті "Близнецы" Т.Г.Шевченка і роману "Люборацькі" А.П.Свидницького // Т. Г.Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: У 2 ч. – Кам'янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 23-26.

202. Сиваченко М. Є. Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 416 с. – Із змісту: [Вплив поезії Т.Шевченка на творчість А. Свидницького]. – С. 76-78.

203. Свидницький Анатолій Патрикійович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 111-112.

204. Свидницький Анатолій Патрикійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 198-199.

205. А.П.Свидницький (1834-1871): Рек. покажч. / Уклад.: Г.М.Авраменко, В.Б.Бочкова, Б.В.Хоменко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1984. – 18 с. – (Наші видатні земляки).

 

Т.Шевченко і І.Сошенко

206. Зорич О. Неповторні сторінки: [Про дружбу худож. І.Сошенка і Т.Шевченка: За матеріалами музею-садиби худож. у Богуславі Київ. обл.] // Літ. Україна. – 1986. – 17 лип.

207. Матійко Г.П. На полюсах Шевченкової біографії: [Розповідь про І.Сошенка та В.Енгельгардта]. – К.: Т-во "Знання" УРСР, 1973. – 48 с.

208. Медведик П. Сторінки палкої дружби: [І.Сошенко і Т.Шевченко] // Вільне життя (Тернопіль). – 1957. – 14 черв.

209. Музиченко С. "Тобі, мій іскренний друже...": [І.Сошенко] // Вітчизна. – 1987. – № 7. – С. 196-197.

210. Нагірнер Е. Друг Шевченка [І.М.Сошенко] // Вінниц. правда. – 1962. – 5 черв.

211. Околітенко Н. "Мій іскренний друже...": [Про взаємовідносини Т.Шевченка і худож. І.Сошенка] // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 32-41; Україна: Наука і культура. – К., 1999. – Вип. 30. – С. 364-368.

212. Околітенко Н. "Намалюй дім з колонами": Урив. з іст. повісті "Рось-Марія": [Про стосунки Т.Шевченка з І.Сошенком] // Жінка. – 1997. – № 3. – С. 10-12

213. Паламарчук Г. І.М.Сошенко: [Дружба з Т.Шевченком] //Ленін. молодь (Львів). – 1957. – 16 черв.

214. Салига В. Він відкрив для нас [Т.] Шевченка: [Про худож. І.Сошенка]//Столиця. – 2002. – 14-20 черв. (№24). – С.22.

215. Сошенко Іван Максимович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Словник персоналій. – К., 1976. – С. 117-118.

216. Сошенко Іван Максимович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. –Т. 2. – С. 233.

217. Чалый М.К. Воспоминания И.М.Сошенко о Т.Г.Шевченко // Т. Г.Шевченко в воспоминаниях современников. – М., 1962. – С. 46-55.

 

Т.Шевченко і М.Старицький

218. Старицький М. На родине Шевченко // Старицький М. Твори: В 8 т. – К., 1965. – Т. 8. – С. 358-360.

219. Ільєнко І. "Читаю знов святі глаголи...": [Цікаві подробиці біогр. М.Старицького і Т.Шевченка] / За матеріалами бесіди з пер. І.І.Стешенко // Літ. Україна. – 1985. – 4 квіт.

220. Ленюк Л.Л. Старицький і Шевченко // Зб. пр. сьомої наук. Шевченків. конф. – К., 1959. – С. 38-40.

221. Олійник В.І. Повість М.Старицького про Коліївщину та "Гайдамаки" Т.Шевченка // Рад. літературознавство. – 1964. – № 1. – С. 106-112.

222. Пивоварський Л.Т. Старицький і Шевченко: [Тема слов'ян. єднання] // Доп. та повідомл. на звіт. наук. конф. Житомир. пед. ін-ту, присвяч. підсумкам наук.-дослід. роботи за 1961 р. 15-17 січ. 1962 р.: [Тези]. – Житомир, 1962. – С. 42.

223. Пивоварський Л.Т. Традиції Шевченка в творчості Старицького // Питання шевченкознавства. – Черкаси, 1964. – С. 50-52.

224. Сокирко Л.Г. М.П.Старицький: Критико-біогр. нарис. – К.: Держлітвидав України, 1960. – 172 с. – Із змісту: [Про Шевченків. тему в творчості М. Старицького]. – С. 57-58.

225.Старицький Михайло Петрович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 236-237.

 

Т.Шевченко і М.Стельмах

226. Стельмах М.П. Любов і гордість народна // Світова велич Шевченка: Зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: В 3 т. – К., 1964. – Т. 2. – С. 328-329; Правда. – 1961. – 10 марта.

227. Стельмах М.П. Наша любов і святиня: [Передм.] // Шевченко Т. Кобзар. – К., 1979. – С.3-8.

228. Подвійне свято: До 166-ї річниці з дня народж. Т.Шевченка: [Виступи лауреатів Шевченків. премії 1980 р., в т. ч. М.П.Стельмаха] // Літ.Україна. – 1980. – 14 берез.

229. Пільгук І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській радянській літературі: [В т.ч. розкривається вплив традицій Т.Г.Шевченка на творчість М.Стельмаха]. – К.: Дніпро, 1965. – 220 с.

230. Штонь Г. М. В наближенні до Шевченка... // Штонь Г.М. Романи Михайла Стельмаха/АН УРСР; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1985. – С. 149-165.

231. Стельмах Михайло Панасович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 237.

232. Син Подільської землі, співець її краси і слави: [Рек. бібліогр. покажч.]: До 90-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха / Уклад.: Г.Авраменко, О.Ніколаєць; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2002. – 5 с.

 

Т.Шевченко і О.Суворов

233. Кушнір І. Шевченко і Суворов // Зоря комунізму (Тульчин). – 1973. – 11 жовт.

234. Паламарчук Г. Портрети, намальовані відомим художником: [Портр. рос.полководців, в т.ч. О.Суворова, виконані Т.Шевченком в 1845 р. до кн. М.Полевого "Русские полководцы"] // Образотв. мистец. – 1981. – № 2. – С. 19-21.

235. Святелик В. Поет малює Суворова // Зоря комунізму. – 1989. – 2 берез.

236. Суворов Олександр Васильович // Шевченківський словник: В 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 246.

 

Т.Шевченко і польські письменники – наші земляки

237. Блажевич О.І. Великий поборник дружби двох народів: (Шевченко і поляки) // Поляки на Хмельниччині…– Хмельницький, 1999. – С.187-195. – Із змісту: [Про Ю. Беліну-Кенджицького , уродж. с.Ковалівка, нині Немирів. р-ну]. – С.189; [Про А.М.Венгжиновського , який працював у Вінниц. окруж. упр. Поділ. палати держ. майна на поч. 1840-х рр.]. – С.191-192.

238. Глинський І. Перші польські голоси про Шевченка // Всесвіт. – 1962. – № 10. – С. 140-141.

239. Подолинний А. Друзі Кобзаря: [Пол. письм. і поети, які народились на Поділлі – друзі Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1977. – 8 берез.

240. Беліна-Кенджицький Ю. У Шевченка в Києві. 1846 р. // Спогади про Тараса Шевченка: [Зб.]. – К., 1982. – С. 153 - 159.

241. Кенджицкий Ю.Как назвать общество? // Встреча с Кобзарем: Из воспоминаний о Т.Г.Шевченко. – М.,1964. – С.42-50.

242. Беліна-Кенджицький Юліан // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 17-18.

243. Беліна-Кенджицький Юліан // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 61.

244. Зленко Г. Він був добрим приятелем Кобзаря: [А.М.Венгжиновський] // Вітчизна. – 1989. – № 3. – С. 180-182.

245. Зленко Г. Приятель Шевченка – Венгжиновський: Літературознав. пошук // Чорномор. комуна. – 1978. – 8 берез.

246. Лазаренко В. Соратник Великого Кобзаря // Комс. плем'я. – 1985. – 3 верес.

247. Венгжиновський Аркадій Миколайович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Словник персоналій. – К., 1976. – С. 23-24.

248.Венгжиновський Аркадій Миколайович // Шевченків -ський словник: В 2 т. – К., 1976. –Т. 1. – С. 109.

249. Гнатюк М.П. Шевченко і Гощинський // Зб. пр. одинадцятої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1963. – С. 68-77.

250. Глинський І. Наш земляк – Северин Гощинський // Вінниц. правда. – 1968. – 20 лип.

251. Гощинський Северин // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 167.

252. Лісовий П.М. Тарас Шевченко про Томаша Падуру // Тези доп. VІІ Вінниц. обл. краєзн. конф. – Вінниця, 1989. – С. 25-26.

253. Бабенко І. Наш земляк поет Тимко Падура // Трудова слава (Іллінці). – 1987. – 14 жовт.

254. Падура Тимко // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 76-77.

255. Пилинчук Р.Я. Падура Тимко // УРЕ. – 2-е вид. – К., 1982. – Т. 8. – С. 126-127.

256. Бранько Я. Малював Шевченка: [Про худож.-земляка К.Л.Пржецлавського , автора картини "Кобзар. Малоросійська сцена", на якій зображ. Т.Шевченка] // Вінниччина. – 1992. – 11 берез. – (Спец. вип. "Хочу все знати").

257. Зильберштейн Й.С. Встреча с Тарасом Шевченко: [Історія пошуку живопис. та поетич. тв. Т.Шевченка в Парижі, в т. ч. про історію створення нашим земляком худож. К.Л.Пржецлавським прижиттєв. портр. Кобзаря] // Огонек. – 1984. – № 11. – С. 24-27; № 12. – С. 18-21.

258. Свенціцький П.3. З брошури "Вік XIX у діях літератури української" // Світова велич Шевченка: Зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: В 3 т. – К., 1964. – Т. 1. Т.Г. Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 123-124.

259. Пачовський Т.І. Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини XIX ст.: [В т.ч. в творчості Л.Совінського, П.Свенціцького ] // Укр. літературознавство. – 1970. – Вип. 8. – С. 91-97.

260. Пачовський Т.І. Павлин Свенціцький– популяризатор творчості Шевченка // Зб. праць одинадцятої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1963. – С. 89-95.

261. Марахов Г.І. Польський друг Кобзаря: Нові матеріали про вплив Тараса Шевченка на Павлина Свенціцького // Вісн. АН УРСР. – 1971. – № 2. – С. 93-97.

262. Свенціцький Павлин // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С.198.

263. Пачовський Т.І.Л.Совінський – перекладач Шевченка // Тези доп. наук. сес. [Львів. ун-ту], присвяч. 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Л., 1961. – С. 30- 33.

264. Дьяков В.А. Тарас Шевченко и его польские друзья. – М.: Наука, 1964. – 152 с. – Із змісту: [Т.Шевченко і Л.Совінський]. – С.120-121.

265. Сорокін Б. Перший перекладач Тараса Шевченка [Л. Совінський] // Комс. плем'я. – 1981. – 17 груд.

266. Совінський Леонард // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 227.


Тарас Шевченко і Вінниччина
190-річчю від дня народження присвячується
Біобібліографічний покажчик

 1. Від укладачів
 2. ШЕВЧЕНКІАНА ВІННИЧЧИНИ
 3. Поділля у творчості Т.Шевченка
 4. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 5. Про літературно-художню творчість Т.Шевченква, присвячену Поділлю
 6. Т.Шевченко і наши земляки
 7. Науковці-земляки про Т.Шевченка (Частина 1)
 8. Науковці-земляки про Т.Шевченка (Частина 2)
 9. Вшанування пам'яті Т.Шевченка на Вінниччині
 10. Шевченківське свято "В сім'ї вольній, новій" на Вінниччині 1991 року
 11. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 12. Т.Шевченко в образотворчому мистецтві та творчості народних митців Вінниччини
 13. Пам'ятники кобзарю на Вінниччині
 14. Музична Шевченкіана Вінниччини
 15. Творчість Т.Шевченка на сценах та в кіномистецтві Вінниччини
 16. Вінничани – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 17. Іменний покажчик
 18. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше