ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТарас Шевченко і Вінниччина
190-річчю від дня народження присвячується
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

ПРО ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЮ ТВОРЧІСТЬ Т.ШЕВЧЕНКА, ПРИСВЯЧЕНУ ПОДІЛЛЮ

Див. також “Поділля у творчості Т.Шевченка”

71. Глинський І. Поділля у творчості Шевченка // Вінниц. правда. – 1965. – 9 берез.

72. Кушнір Б.М. Т.Г.Шевченко про Поділля // Т.Г.Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: В 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 1. – С. 25-26.

73. Присяжнюк М. Шляхами безсмертя: Т.Шевченко і Поділля: [Поділля в тв. поета, перебування в краї] // Вінниц. правда. – 1974. – 10 берез.

74. Кармалюк Устим Якович: [Нар. месник Поділля] // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 282.

75. Братащук Г. П. До питання про використання Т.Г.Шевченком фольклорних матеріалів про Кармалюка // Т.Г.Шевченко і Поділля: Тези. доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: В 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 140-142.

76. Народ про Кармалюка: Зб. фольклор. матеріалів. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 276 с. – Із змісту: [Про пісню “Повернувся я з Сибіру” та ставлення до неї Т.Шевченка]. – С. 253-254.

77. Олійник В.У. До питання про використання Шевченком фольклорних матеріалів про Кармалюка // Зб. праць шостої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1958. – С. 221-236.

78. Т.Г.Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: В 2 ч. Ч. 1– Кам’янець-Поділ., 1989. – 118 с. – Із змісту: [Т.Шевченко і У.Кармалюк]. – С. 18, 20, 24, 25, 28.

79. Дмуховський С.Е. До питання про час написання повістей Шевченка “Наймичка” і “Варнак” // VІ наук. Шевченків. конф.: Тези доп. / АН УРСР. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 12-14.

80. Луценко А. Жива легенда: До історії написання поеми “Варнак” // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

81. Наумова Н. Ідея спокути і духовного відродження в поемі Т.Шевченка “Варнак” та однойменній повісті // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 45-47.

82. Нахлік Є.К. Проблема класового й загальнолюдського: Повість-сповідь “Варнак” Т.Шевченка // Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20-60-х рр. ХІХ ст. – К., 1998. – С. 168-177.

83. Тищенко В.І. Велика проза про Кармалюка: [Образ нар. месника у повісті Т.Шевченка “Варнак”] // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 2. – С. 60-63; Рад. літературознавство. – 1978. – № 2. – С. 27-35.

84. Тищенко В. Великий Кобзар про народного героя: [Т.Шевченко про У.Кармалюка] // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 2. – С. 60-63.

85. Тищенко В. Кармалюк в русской прозе украинских писателей: [В т. ч. про повість Т.Шевченка “Варнак”] // Вопр. рус. л-ры. – 1984. – Вып. 1. – С. 109-116.

86. Тищенко В. Кармалюк у творчості Шевченка // Зб. пр. двадцять п’ятої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР; Ін-т історії. – К., 1983. – С. 127-134.

87. Хоменко Б. В. Народнопоетичні мотиви в повісті Т.Г.Шевченка “Варнак” // Тарас Шевченко: Тези доп. та повідомл.обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю з дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця. 1989. – С. 16-19.

88. Глинский И. Переведено и издано в Вятке: [До історії вид. у 1902 р. рос. пер. тв. Т.Шевченка “Гайдамаки”] // Киров. правда. – 1961. – 10 марта.

89. Гнатюк М.П. Поема Т.Г. Шевченка “Гайдамаки”. – К.: Держлітвидав УРСР, 1963. – 173 с.

90. Неділько Г.Я. Поема “Гайдамаки” // Л-ра в шк. – 1961. – № 2. – С. 21-28.

91.Олійник В.У. Повість М.Старицького про Коліївщину та “Гайдамаки” Т.Шевченка // Рад. літературознавство. – 1964. – № 1. – С. 106-112.

92. Пшук І. П. Використання матеріалів історії Поділля при вивченні поеми “Гайдамаки” в школі // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 64-73.

93. Слоньовська О. Історична концепція “Гайдамаків” Т.Шевченка // Дивослово. – 1997. – № 12. – С. 26-30.

94. Тищук Т. Від поеми Т.Г.Шевченка “Гайдамаки” до роману М.П.Старицького “Останні орли” // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 38-39.

95. Ткаченко Ю. К. Образи Залізняка і Ґонти в народних піснях і в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки” // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 3. – С. 21-23.

96. Фещак В.В. Коли оживають історичні герої: [Образи М.Залізняка і І.Гонти за поемою “Гайдамаки”] // Укр. мова і л-ра в шк. – 1967. – № 9. – С. 37-42.

97. Дзира Я. ...Пановали, добували і славу, і волю: Невідомі джерела Шевченків. поеми “Іван Підкова” // Літ. Україна. – 1997. – 22 трав. – С. 3.

98. Романець О. Шевченків “Іван Підкова” у літературній традиції:[ На матеріалах укр. та румун. письменства] // Зб. пр. п’ятнадцятої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР. Ін-т л-ри; Відп. ред. Є.П.Кирилюк. – К., 1968. – С. 222-235.

99. Бородін В.С. До питання про основний текст поезії Т.Шевченка “Марку Вовчку” // Рад. літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 64-74.

100. Хоменко Б. Фольклорна атмосфера в повісті Т.Г.Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали” // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 9-12.

101. Дмухновський С.Е. Повість Т. Шевченка “Художник” // Укр. мова і л-ра в шк. – 1963. – № 10. – С. 26-32.

102. Мойсеїв І. Знамення фортуни: [Повість Т.Шевченка “Художник”] // Зарубіж. л-ра. – 2003. – Серп. (№ 29). – С. 16-22.

103. Повесть Тараса Шевченко “Художник”: Илл., док.: Альб. / Сост. Л.Н.Сак; Предисл. П.А.Белецкого; Коммент. В.Е.Судак. – К.: Мистец., 1989. – 383 с.

104. Судак В.О. По сторінках повісті “Художник” // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 75-81.

105. Тростогон А. Іншомовна лексика в “Щоденнику” (“Журналі”) Т.Г.Шевченка // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 49-50.

* * *

106. Сваричевський А.В. Археологічна подорож Т.Г.Шевченка на Поділля: [Використ. поетом фольклору Поділля у своїй творчості] // Нар. творчість та етногр. – 1973. – № 2. – С. 80-82.

107. Шубравська М.М. Шевченко і фольклор Поділля // Т.Г.Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка: В 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 138-139.


Тарас Шевченко і Вінниччина
190-річчю від дня народження присвячується
Біобібліографічний покажчик

 1. Від укладачів
 2. ШЕВЧЕНКІАНА ВІННИЧЧИНИ
 3. Поділля у творчості Т.Шевченка
 4. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 5. Про літературно-художню творчість Т.Шевченква, присвячену Поділлю
 6. Т.Шевченко і наши земляки
 7. Науковці-земляки про Т.Шевченка (Частина 1)
 8. Науковці-земляки про Т.Шевченка (Частина 2)
 9. Вшанування пам'яті Т.Шевченка на Вінниччині
 10. Шевченківське свято "В сім'ї вольній, новій" на Вінниччині 1991 року
 11. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 12. Т.Шевченко в образотворчому мистецтві та творчості народних митців Вінниччини
 13. Пам'ятники кобзарю на Вінниччині
 14. Музична Шевченкіана Вінниччини
 15. Творчість Т.Шевченка на сценах та в кіномистецтві Вінниччини
 16. Вінничани – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 17. Іменний покажчик
 18. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше