ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТарас Шевченко і Вінниччина
190-річчю від дня народження присвячується
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

О.Мазуркевич про Т.Шевченка

 

455. Великі дві сили // Робітн. газ. – 1964. – 19 груд.

456. Визначні українські педагоги – народні просвітителі. – К.: Знання, 1963. –79 с. – Із змісту: [Ідеї Т.Шевченка в просвіт. діяльності передової укр. інтелігенції]. – С. З, 10, 16, 18, 25-37, 52, 56, 57, 60.

457. Добром нагріте серце // Рад. освіта. – 1984. – 6 берез.

458. Легендарна історія збагачується: (До історії нелегал. пам’ятника Т.Шевченку, встановл. 1898 р. у Харкові) / Співавт. В.Савченко // Україна. – 1964. – № 5. – С. 8.

459. Мысли Т.Г.Шевченко о воспитании и просвещении // Сов. педагогика. – 1952. – № 4. – С. 68-79.

460. Т.Г.Шевченко в оцінці російських революціонерів 60-х рр. // Зб. пр. п’ятої наук. Шевченків. конф. – К., 1957. – С.191-215.

461. Т.Г.Шевченко і передова російська культура // Вітчизна. – 1952. – № 4. – С. 110-124.

462. Т.Г.Шевченко у творчій спадщині прогресивних педагогів України // Методика викладання укр. мови і л-ри. – 1965. – Вип.1. – С. 121-148; 1966. – Вип. 2. – С. 109-137.

463. Т.Г.Шевченко як революційний просвітитель // Світова велич Тараса Шевченка: Тези доп. респ. міжвуз. наук. сес., присвяч. 150-річчю з дня народж. Т.Г.Шевченка (17-19 берез. 1964 р.). – К., 1964. – С. 22-23.

464. Мазуркевич Олександр Романович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 373.

* * *

465. Маковійчук І. Воля не вмирає: [Останній день життя Т.Шевченка] // Київ. правда. – 1964. – 5 лют.

 

П.Маркушевський про Т.Шевченка

466. “Гайдамаки” Т.Г.Шевченка на шляхах української радянської історичної драми // Тези доп. наук. конф. філол. фак., присвяч. 100-річчю Одес. ун-ту (29-30 листоп. 1965 р.). – О., 1965. – С. 54-56.

467. “З вершин і низин” Івана Франка та “Кобзар” Тараса Шевченка // Лиш боротись – значить жить!: Тези доп. обл. наук.-творч. конф., присвяч. 100-річчю з дня публ. зб. І.Франка «З вершин і низин». 29-30 груд. 1987 р. / Одес. пед. ін-т. – О., 1987. – C. 8-10.

468. За землю радянську Кобзар воював / Вступ. ст. А.Малишка; Худож. М.І.Касіян. – О., 1969. – 162 с. – Рец.: Костенко В.К. За землю радянську Кобзар воював // Нар. творчість та етногр. – 1974. – № 3; Пашковська-Рингач Н.В. [Рецензія] // Укр. мова і л-ра в шк. – 1970. – № 5; Петряев К.И. Кобзарь идет в бой... // Радуга. – 1971. – № 1; Човганський Т. Кобзар на війні // Літ. Україна. – 1970. – 30 черв.

469. “Кобзар” серед народних месників: [Сл. Т.Шевченка в роки ВВв] // Наук. конф., присвяч. 25-річчю ін-ту: Тези доп. / Ізмаїл. пед. ін-т. – Ізмаїл, 1966. – С. 95-96.

470. Поезія боротьби: [Про виховну силу тв. Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1985. – 10 берез.

* * *

471. Медведєва І. Нащадки святого Тарасія: [Про В.Сушицьку з Ладижина, праправнучку Т.Шевченка по сестрі Катерині] // Вінниччина. – 2003. – 7 берез.

472. Метельська Л. Його ім’я і слово – в серці народу: [Про циркуляр 1914 р. щодо вилучення з шкіл. б-к Кам’янця-Поділ. “Кобзаря” Т.Шевченка 1908, 1909, 1911 рр.] // Вінниц. правда. – 1959. – 14 берез.

473. Метельская Л. Неизвестные документы о Т.Г.Шевченко // Правда Украины. – 1959. – 25 марта.

 

В.Мовчанюк про Т.Шевченка

474. Від шевченкознавства радянського до українського // Сл. і час. – 1993. – № 9. – С. 54-57.

475. Гете і ранні поеми Шевченка // Всесвіт. – 2001. – № 11/12. – С. 178-183.

476. Категорія часу в поетичному світі Шевченка: (До постановки пробл.) // Рад. літературознавство. – 1984. – № 3. – С. 35-45.

477. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1993. – 146 с.

478. Медитативна лірика Шевченка періоду заслання // Рад. літературознавство. – 1986. – № 11. – С. 32-40.

479. Медитативная лирика Т.Г.Шевченко: Автореф. дис....канд. филол. наук / АН УССР; Ин-т л-ры. – К., 1988. – 17 с.

480. Рефлективна лірика Шевченка // Зб. пр. 27 наук. Шевченків. конф. – Сімферополь, 1986. – С. 18-19.

481. Шевченко в інтерпретації “няньок... отечества чужого”: [Відгук на кн. В.П.Анисимової, В.Р.Сороки “О преломлении идей Т.Г.Шевченко в современной Украине и о необходимости сосуществования двух государственных языков”] // Літ. Україна. – 2000. – 18 трав. – С. 3.

482. Шевченко як поет-творець української перспективи // Тарас Шевченко і європейська культура: Зб. пр. міжнар. 33-ї наук. Шевченків. конф. 20-22 квіт. 1999 р. – Черкаси, 2001. – С. 214-237.

 

Г.Мовчанюк про Т.Шевченка

483. І.Мазепа у творчості Т.Шевченка і Й.В.Фріча // Т.Шевченко і європейська культура. – К.: Черкаси, 2000. – С. 280-288.

484. Стаття Й.В.Фріча “Хай живе Україна!” як приклад публіцистичної завбачливості: (Дослідж.) // 17 вересня: Літ.- мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 84-92.

485. Т.Шевченко і чеський радикальний демократ Й.В.Фріч // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф. – Сімферополь, 1986. – С. 20-21.

486. Чеська ластівка “Просвіти”: Дослідж. – Вінниця: Універсум, 1998. – 72 с. – Із змісту: [Про Т.Шевченка]. – С. 5, 26-29, 40.

487. Шевченко у творчості Фріча // Укр. мова і л-ра в шк. – 1987. – № 3. – С. 3-10.

 

Ю.Назаренко про Т.Шевченка

488. Велика шана: [Підгот. до 100-річчя з дня смерті Т.Шевченка] // Дніпро. – 1961. – № 3. – С. 140-141.

489. Люблять Кобзаря народи нашої країни // Рад. шк. – 1964. – № 3. – С. 38-45.

490. Народы отмечают юбилей Т.Г.Шевченко / Соавт. В.А.Рудник // Нар. творчість та етногр. – 1964. – № 3. – С.99-100.

491. Поет світової літератури // Черкас. правда. – 1960. – 19 квіт.

492. Тарас Григорьевич Шевченко: (К 90-летию со дня смерти поэта) // Октябрь (Кишинев). – 1951. – № 2. – С. 68-69.

493. Твори Т.Г.Шевченка мовами радянських народів // Україна. – 1951. – № 3. – С.17.

 

Г.Паламарчук про Т.Шевченка

494. Віднайдені шедеври: [У відділі Варшав. Нац. б-ки вияв-лені дошки офортів Т.Шевченка] // Літ. Україна. – 1989. – 9 берез.

495. Державний музей Т.Г.Шевченка за роки радянської влади: Про деякі нові атрибуції та датування маляр. тв. Т.Г.Шевченка // Питання шевченкознавства. – К., 1978. – С.17-19.

496. Дневник Аполлона Мокрицкого: [Публ. уривків з щоденника А.М.Мокрицького за 1835-1839 рр., що безпосередньо стосуються Т.Шевченка] // Сов.Украина. –1961. – № 1. – С. 163-168.

497. До питання про перебування Шевченка на Полтавщині 1845 р. // Зб. пр. двадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1973. – С. 71-80.

498. Донощики і фарисеї: [Про портр.жанр в творчості Т.Шевченка] // Літ. Україна. – 1998. – 31 груд. – С.7.

499. Жіноча доля в народних піснях і творчості Т.Г.Шевченка // Укр. фольклор. – 1939. – № 1. – С. 30-40.

500. Забуті реліквії // В сім’ї вольній, новій: Шевченків. зб. / Упоряд. О.М.Дмитренко, В.К.Костенко. – К., 1988. – Вип. 4. – С. 300-311.

501. Зустрічі через століття: [До історії Шевченкових малюнків, знайдених у Польщі ] // Рад. культура. – 1963. – 26 січ.; Огонек. – 1964. – № 11. – С. 16.

502. І прехорошою такою...: [Жінка в маляр. творчості Т.Г.Шевченка] // Жінка. – 2000. – № 3. – С. 8-9.

503. Історія десяти малюнків [Т.Шевченка ] //Україна. – 1959. – № 5. – С.9: іл.

504. “Кара шпіцрутенами”: [Про одноімен. малюнок Т.Шевченка] // Робітн. газ. – 1964. – 25 лют.

505. “Катерина”: [Картина Т.Шевченка] // Робітн. газ. – 1964. – 7 січ.

506. Куточок майстерні художника: [Про кімнату в Акад. мистец. у Петербурзі, де працював, жив і помер Т.Шевченко] // Україна. – 1961. – № 9. – С. 18.

507. Малюнки Шевченка в альбомі офортів Броніслава Залеського // Зб. пр. дев’ятої наук. Шевченків. конф. – К., 1961. – С. 184-203; Искусство. – 1961. – № 3.

508. Невідомий друг Т.Г.Шевченка: [З історії портр. “Невідомий з гітарою” роботи Т.Шевченка] // З досліджень про Т.Г.Шевченка: Зб. – К., 1968. – С. 67-81.

509. Невідомий лист В. М. Рєпніної до Шевченка // Сов. Украина. – 1959. – № 7. – С. 158-161.; Зб. пр. восьмої наук. Шевченків. конф. – К., 1960. – С. 193-198.

510. Невідомий портрет [Т.Шевченка, викон. худож. В.Ф.Тіммом] // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

511. Невідомі офорти Шевченка // Україна. – 1957. – №5. – С.24.

512. Нескорений Прометей: Творчість Шевченка-худож. 1850-1857 рр. – К.: Мистец., 1968. – 111 с.: іл.

513. Новое о Т.Г.Шевченко: Из дневника воспоминаний Е.Ф.Толстой // Сов Украина. – 1960. – № 3. – С. 169-171.

514. Образ жінки в живопису Т.Г.Шевченка // Рад. жінка. – 1951. – № 3. – С. 19.

515. Перша зустріч Шевченка з Щепкіним // Вітчизна. – 1959. – № 3. – С. 170-174.

516. Поповнення Шевченкіани: [Дещо з історії створення малюнків до “Живописної України”. 1843-1846] // Образотв. мистец. – 1983. – № 3. – С. 10-11.

517. Портрети російських полководців [у виконанні Т.Шевченка] // В сім’ї вольній, новій: Зб. – К., 1984. – Вип. 1. – С. 274-283.

518. Поховання Т.Г.Шевченка на Україні // Питання шевченкознавства. – К., 1962. – Вип. 2. – С. 82-102.

519. Про деякі нові атрибуції та датування малярських творів Т.Г.Шевченка // Питання шевченкознавства: Т.Г.Шевченко і його сучасники / За ред. Є.П.Кирилюка. – К., 1978. – С. 69-82.

520. [Рецензія] / Співавт. Л.І.Внучкова // Рад. літературо-знавство. – 1974. – № 3. – С. 46-47. – Рец. на кн.: Жур П. Третья встреча: Хроника последней поездки Тараса Шевченко на Украину. – Л., 1973. – 301 с.

521. Тарас Шевченко в горах Мангишлаку // Питання шевченкознавства. – К., 1961. – Вип. 2. – С. 44-67.

522. Т.Г.Шевченко. Серед товаришів: [Буклет про Шевченків. малюнок “Серед товаришів”]. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 6 с.

523. Т.Г.Шевченко. Циганка-ворожка: [Буклет про Шевченкову акварель “Циганка-ворожка”]. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 6 с.

524. Творчество Т. Г. Шевченко–художника. 1850-1857 гг.: Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. искусствоведения. – К., 1964. – 20 с.

525. Тарас Григорович Шевченко: Життя і творчість у портр., іл., док. / Упоряд.: Л.І.Внучкова, Г.П.Паламарчук, К.В.Чумак. – К., 1977. – 32 табл.

526. Тарас Шевченко: [Альб.] / Авт. вступ., ст. та упоряд. Г.П.Паламарчук. – К.: Мистец., 1976. – 350 с.

527. Тарас Шевченко: Життя і творчість у док., фотографіях, іл. /Авт.-упоряд. В.Х.Косян, Г.П.Паламарчук, О.І.Поляничко та ін. – К.: Рад. шк., 1991. – 335 с.

528. “Ти перед нами, ти серед нас...” // В сім’ї вольній, новій: Шевченків. зб. / Упоряд О.М.Дмитренко. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 248-251.

529. У пошуках істини: З приводу однієї акварелі Т.Г.Шевченка [“Портр. невідомої”] // Київ. – 1986. – № 3. – С. 160-166.

530. У пошуках Шевченкового автопортрета // Рад. літературознавство. – 1987. – № 6. – С. 49-53.

531. Хроніка однієї подорожі // В літопис шани і любові: Зб. – К., 1989. – С. 186-200.

532. Цінна знахідка: [Про альб. малюнків із зображ. Т.Шевченка пол. письм. і худож. Б.Залеського, знайденого у Москві ] // Літ. газ. – 1959. – 13 січ.

533. Паламарчук Глафіра Петрівна // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 77.

* * *

534. Петренко Н.Б., Руденко О.І. Вічний як народ: Стор. до біогр. Т.Шевченка. – К., 1998. – 270 с.

535. Петренко С. Вивчення вірша Т.Шевченка “Мені тринадцятий минало” в ІV класі // Укр. мова і л-ра в шк. – 1977. – № 10. – С. 68-70.

536. Петренко С. Використання живопису і графіки під час розгляду біографії і творчості Т.Г.Шевченка // Укр. мова і л-ра в шк. – 1984. – № 2. – С. 16-22.

537. Подолинний А. Український пророк // Вінниц. газ. – 1993. – 5 берез.

538. Подолинний А., Халевич О. “Чистий первоцвіт український” // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

539. Поляруш Н. Тарас Шевченко в житті і творчості А.Ю.Кримського // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 18-20.

540. Поповський В. Д. Стилістичні функції застарілих слів в поетичній творчості Т.Г.Шевченка // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 78-87.

541. Потупейко М. Жінка-трудівниця в поезії Шевченка // Вінниц. правда. – 1962. – 7 берез.

542. Потупейко М. Світове значення поезії Т.Г.Шевченка // Вінниц. правда. – 1954. – 9 берез.

543. Правдюк О.А. Збирач народних пісень [Т.Шевченко] // Нар. творчість та етногр. – 1964. – № 2. – С. 32-43.

544. Правдюк О.А. “Кобзар” Шевченка в музичному житті народу // Плавай, плавай лебедонько: Нар. пісні на сл. Т.Шевченка. – 2-е вид. – К., 1984. – С. 5-8.

545. Правдюк О.А. Нові записи народних пісень на слова Т.Г.Шевченка // Нар. творчість та етногр. – 1959. – № 4. – С. 161; Рад. культура. – 1959. – 10 верес.

546. Правдюк О.А. Т.Г.Шевченко і музичний фольклор України. – К.: Наук. думка, 1966. – 240 с.: іл. – Імен. покажч.: с. 228-237.

547. Народні пісні на слова Тараса Шевченка / Вступ. ст., упоряд. та прим. О.Правдюка; Заг. ред. М.Гордійчука; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етногр. – К., 1961. – 240 с.

548. Прилюк Д.М. До вивчення лексики “Кобзаря” Т.Г.Шевченка. Лексика віршів циклу “В казематі” // Наук. зап. Укр. комуніст. ін-ту журналістики. – К.,1940. – Кн.1. – С. 23-27.

549. Прилюк Д. Наш великий сучасник // Київ. зоря. – 1964. – 9 берез.

 

М.Присяжнюк про Т.Шевченка

550. Безсмертя Кобзаря: [До 115-річчя першого вид.“Кобзаря” Т. Шевченка] // Вінниц. правда. – 1955. – 1 берез.

551. Вшанування пам’яті Шевченка в Полтаві 1861 р. // Зб. пр. дванадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1964. – С.241-252.

552. Над дорогою, в саду...: [Про дуб, посадж. в Полтаві 6 трав. 1861 р. в пам’ять про Т.Шевченка] // Україна. – 1963. – № 9. – С. 20-21.

553. Панас Мирний і Шевченко // Зб. пр. двадцять четвертої наук. Шевченків. конф. – К., 1982. – С. 139-155.

554. Поборник дружби народів: Інтернац. звучання творчості Т. Г. Шевченка // Вінниц. правда. – 1972. – 10 берез.

555. Попередник Шевченка: [ Про Є. Гребінку і його роль у творч. біографії Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1962. – 2 лют.

556. Символ безсмертя Кобзаря: [Вшанування пам’яті Т.Шевченка в дореволюц. Полтаві] // Зоря Полтавщини. – 1963. – 13 черв.

557. Слово безсмертне: Т.Г. Шевченко і письм. Вінниччини: [Вплив поезії Т.Шевченка на творчість Марка Вовчка, С.Руданського, М.Коцюбинського, Г.Кочура, Я. Шпорти] // Вінниц. правда. – 1962. – 9 берез.

558. Таємниця Тарасового дуба [в Полтаві] // Вінниц. правда. – 1963. – 20 верес.

559. Творча історія оповідання Панаса Мирного “Пригода з “Кобзарем”// Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 16-18.

560. У братній співдружності: [Т.Шевченко і рос. л-ра] // Вінниц. правда. – 1951. – 10 берез.

561. Шевченківські традиції в творчості Панаса Мирного // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 21-41.

562. Шляхами безсмертя: Т.Г.Шевченко і Поділля // Вінниц. правда. – 1974. – 10 берез.

* * *

563. Регушевський Є. І.Я.Франко про мову Т.Г.Шевченка // Укр. мова і л-ра. в шк. – 1961. – № 2. – С. 35-37.

564. Регушевський Є. Роль Т.Г.Шевченка в утвердженні в сучасній українській мові літературознавчої термінології // Шевченко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності. – К., 1989. – С. 112-113.

565. Регушевський Є. Роль Шевченка в утвердженні літературознавчої термінології в українській літературній мові // Зб. пр. двадцять сьомої наук. Шевченків. конф. – К., 1987. – С. 21-22.

566. Реп’ях С. “Голос щирої і чесної душі” // Рад. Україна. – 1989. – 4 лют.

567. Реп’ях С. Тарасові сліди: (Т.Шевченко на Чернігівщині) // Реп’ях С. Марево: (Т.Г.Шевченко і жінки ): Есе. – Чернігів, 1993. – 131 с.

568. Речмедін В. Безсмертя Кобзаря // Під прапором ленінізму. – 1974. – № 3. – С. 46-47.

569. Речмедін В.На землі Тарасовій: З щоденника подорожного // Україна. – 1959. – № 17. – С. 18-21.

570. Речмедін В. Невмируща пісня Кобзаря // Мистец. –1961. – № 2. – С. 4-5.

571. Речмедін В. Музей-будинок Шевченка в Києві // Більшовиц. правда. – 1938. – 8 жовт.

572. Речмедін В. Під вечірньою зорею: [Враження автора від перебування в Орську в дні відзнач. 100-річчя з дня смерті Т.Шевченка] // Літ. газ. – 1961. – 19 трав.

573. Руснак І.Є. Тарас Шевченко в житті і діяльності Д.Яворницького // Дивослово. – 1995. – № 5/6. – С. 3-4.

574. Рябий М.В. Перший “Кобзар” у Кукавці // Вінниц. правда. – 1971. – 18 лип.

575. Рябий М. О. Наш всенародний: [Про Т.Шевченка] // Літ. Україна. –1988. – 17 берез.

576. Рябий М. Наш сучасник – Кобзар // Вінниц. правда. – 1988. – 6 берез.

577. Савченко С. Іронія і гнів: [Про сатиру Шевченка і Гейне] // Літ. газ. – 1939. – 6 трав.

578. Савченко С. Шевченко і світова література: [Зарубіж. письм. в житті і творчості Т.Шевченка: Овідій, Гомер, Есхіл, Данте, Шекспір, Гете, Барб’є, Беранже та ін.] // Рад. літературознавство. – 1939. – № 7. – С. 116-128.

579. Савченко С. Шевченко і світова література // Савченко С. З історії зарубіжних літератур. – К., 1975. – С.131-146.

580. Сасинович Е. На землі Тарасовій // Вінниц. правда. – 1960. – 11 берез.

581. Сиротюк М. У сфері художньої Шевченкіани // Сиротюк М. Зінаїда Тулуб: Літ.-критич. нарис. – К., 1968. – С. 146-218.

582. Слободинська Т.С. Явище синтаксичної синонімії в творах Т.Г.Шевченка // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 44-45.

583. Сметанська М. Незабутня поїздка [на Чернечу гору] // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

584. Сметанська М. Фольклорні мотиви й образи в циклі поезій Т.Шевченка “В казематі” // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 7-8.

585. Сметанська М. Шевченківські мотиви у поетичному циклі Анатолія Бортняка “Що ми?” // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 24-25.

 

М.Стрельбицький про Т.Шевченка

586. Діти Тарасові, діти Ликерині: Сучасник у л-рі. Який він? // Київ. – 1985. – № 4. – С. 136-140.

587. “І те, що вимовить не вмію...”: [Нотат. про стиль віршів Т.Шевченка] // Літ. Україна. –1984. – 22 берез.

588. “Моє свято чорнобриве...”: [Гуманіст., зміст інтим. лірики Т.Шевченка] // Дніпро. –1989. – № 3. – С. 128-132.

589. Триєдиність Шевченкового тексту // Вінницький альбом. – Вінниця, 2000. – С. 9-13.

590. Шевченко – поет-інтерпретатор біблійної ідеології. Шлях подолання культурного провінціалізму // Українська ідейна спадщина у викладанні гуманітарних наук: Тези Респ. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 1992. – С. 24.

* * *

591. Тарахан-Береза З. Новицький – дослідник і популяри-затор творчості Тараса Шевченка: До 125-річчя з дня народж. вченого // Образотв. мистец. – 1987. – № 5. – С. 31-32.

592. Тельнюк С. В краю Абая і Тараса // Літ. Україна. – 1966. – 27 верес.

593. Тельнюк С. Поки сонце з неба сяє... // Літ. Україна. – 1963. – 10 берез.

594.Федун В. До історії спорудження пам’ятника і музею на могилі Т.Шевченка у Каневі // Мол. більшовик. – 1941. – № 3. – С. 103-109.

595.Фещук Л. Вивчення поетичних творів Т.Шевченка періоду заслання в 9 класі // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 51-54.

596.Фіщенко Н. ”Велика сила прийшла з України...”: (“Брейн-ринг” за творчістю Т.Шевченка) // Урок української. – 2002. – № 8. – С. 42-44.

 

В.Фурніка про Т.Шевченка

597. Віще слово Тараса в Індії // Всесвіт. – 1983. – № 10. – С. 152-163

598. Голос друга: Розповідь про те, як пер. таміл. мовою Шевченків. “Заповіт” // Всесвіт. – 1985. – № 3. – С. 151-155.

599. “Заповіт” мовами народів Індії / Співавт. Б.Хоменко // Прапор. – 1987. – № 8. – С. 169-173; В сім’ї вольній, новій: Всесоюз. Шевченків. літ.-мистец. свято / Упоряд. Ю.І.Стадниченко. – Х., 1988. – С. 50-58.

600. Індійська Шевченкіана // Дніпро. – 1985. – № 3. – С.100-103.

601. Кобзар за Гімалаями: Творчість Т.Г.Шевченка в Індії та Шрі-Ланці. – К., 1989. – 310 с. – Рец.: Хоменко Б. Нове слово про Шевченка // Педагог. – 1991. – 15 трав.

602. Махакаві Тарас: [Тв. Т. Шевченка в Індії] // Літ. Україна. – 1987. – 12 берез.

603. “Наймичка” під індійським небом / Співавт. Л.Зінчук // Літ. Україна. – 1987. – 1 січ.

604. Свет Шевченковской поэзии: Заметки о творчестве Т.Г.Шевченко в Индии // Радуга. – 1987. – № 6. – С. 150-151.

605. Слова віщого Тараса...: Поезія Шевченка в Індії // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

606. Тарасова “Катерина” в Шрі-Ланці // Всесвіт. – 1987. – № 3. – С. 165-166.

607. Тарасова ліра в Еміратах // Літ. Україна. – 1989. – 4 трав.

608. “Щоденник” тамільською мовою / Співавт. Б.Хоменко // Україна. –1982. – № 51. – С. 20-21.

609. Як починалась Шевченкіана в Шрі-Ланці // В сім’ї вольній, новій: Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 303-313.

 

Б.Хоменко про Т.Шевченка

610. Він належить світові: [Тв. Т.Шевченка у пер. мовами народів світу] // Вінниц. газ. – 1964. – 9 берез.

611. Голос Кобзаря на эвенском языке // Сов. Чукотка. – 1964. – 1 апр.

612. Голос народної душі: [До 186-річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Подолія. – 2000. – 10 берез.

613. М.К.Чалий – літописець життя і творчості Т.Г.Шевченка // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. 3 лют. 1998 р. – Вінниця, 1998. – С. 33-34.

614. Нові переклади “Заповіту” [Т.Шевченка] // Літ. Україна. – 1972. – 10 берез.; Вісті з України. – 1972. – 20 квіт.

615. Образ світового дерева в поезії Т.Г.Шевченка // Філо-логічні студії. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – С. 169-174.

616. Пісня пісень Кобзаря // В літопис шани і любові: Зб. наук. пр. / Упоряд. Л. Д. Зінчук, В. О. Судак. – К., 1989. – С. 44–50.

617. Священна пісня волі:[Про вірш Т.Шевченка “Заповіт”] // Вінницький альбом’ 1999. – Вінниця, 2000. – С. 5-8.

618.Стомовний Шевченків “Заповіт” // Наука і культура: Україна. 1976. – К., 1977. – С. 325-334.

619. Тарас Шевченко в народній творчості Вінниччини // Сучасний погляд на літературу: Доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф. 26-27 берез. 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 3-15.

620. Тарас Шевченко і Вінниччина: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.Авраменко, Б. Хоменко; Авт. вступ. ст. “Шляхами подільської осені” Б.Хоменко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1991. – 43 с.

621. Тарас Шевченко і комі література // Зб. пр. двадцять п’ятої наук. Шевченків. конф. / АН УРСР; Ін-т л-ри. – К., 1983. – С. 253-267.

622. У вінок Кобзареві: [Підгот. до відзнач. ювілеїв Т.Шевченка в Україні] // Рад. культура. – 1960. – 9 жовт.

623. У вінок світової слави: [Про “Заповіт” Т.Шевченка мовами народів світу] // Сіл. вісті. – 1984. – 11 берез.; Вісті з України. – 1985. – Берез. (№ 13).

624. Шевченкове слово в Якутії // Дніпро. – 1977. – № 3. – С. 134-137.

625. Шевченко Т. “Заповіт” мовами народів світу / Упоряд., вступ, ст. і прим. Б.В.Хоменка; Ред. А.О.Білецький. – К.: Наук. думка, 1989. – 248 с. – Рец.: Подолинний А.М. Заповіт рідному народові і людству // Нар. творчість та етногр. – 1990. – № 2. – С. 83-84; Подолинний А. Заповітна книга // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

626. Борис Хоменко – письменник, літературознавець: Біобібліогр. покажч. / Уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2003. – 30 с.

 

М.Чалий про Т.Шевченка

627. Діамант у кожусі / Вступ. ст. до публ. В. Бородіна; Підгот. до друку Н. Сидоренко // Україна. – 1988. – № 10. – С. 13-15; № 11. – С. 15-17; № 12. – С. 13-15; № 13. – С. 15-17; № 14. – С. 13–15.

628. Жизнь и произведения Тараса Шевченко: Свод материалов для его биогр. – К., 1982. – 281 с.

629. Нові матеріали для біографії Т.Г. Шевченка // Спогади про Тараса Шевченка: [Зб.]. – К., 1982. – С. 47-59; Воспоминание о Тарасе Шевченко. – К., 1988. – С. 50-66.

630. Посещение Т.Г.Шевченком сахарного завода Яхненка и Симиренка // Воспоминание о Тарасе Шевченко. – К., 1988. – С. 360-363.

631. Похорони Т.Г.Шевченка на Україні // Спогади про Тараса Шевченка: [Зб.]. – К., 1982. – С. 386-391; Воспоминания о Тарасе Шевченко. – К., 1988. – С. 449-455.

632. Комишанченко М.П. Життя і творчість Т. Шевченка у висвітленні М. К. Чалого // Вісн. Київ. ун-ту. – 1971. – № 13. – С. 78-85. – (Сер. “Філол.”).

633. Лазаренко В. Біограф Шевченка [М. Чалий] // Комс. плем’я. – 1985. – 6 черв.

634. Чалий Михайло Корнійович // Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників: Слов. персоналій. – К., 1976. – С. 130-131.

635. Чалий Михайло Корнійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К. , 1977. –Т. 2. – С. 335.

* * *

636. Чечот М.Т. Творчість Тараса Шевченка в дослідженнях Івана Франка // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 45-53.

637. Чечот М.Т. Шевченківські ювілеї: [Святкування 100-річчя від дня народж. Т.Шевченка в Єлисаветграді 1914 р.] // Людина і світ. – 1969. – № 3. – С. 24.

638. Чорна Н.В., Іськова Н.О., Чернишова Г.С. Уроки в 5-6 класах на тему: “Шевченко–художник” // Особистість в культурі: Зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – С. 194-204.

639. Широцький К. Т. Шевченко як ілюстратор // Шевчен-ківський збірник. – Пг., 1914. – Т. 1. – С. 90–119.

640. Широцький К. Шевченкова наречена: [Спомин про Т.Шевченка Ликери Яковлєвої] // Спогади про Шевченка: [Зб.]. – К., 1958. – С. 484-490.

641. Широцький Костянтин Віталійович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 389.

642. Биковський Л. Бібліографія праць К.В.Широцького // Зб. секції мистецтв. – К., 1921. – С. 137–144.

 

В.Шубравський про Т.Шевченка

643. Балади Тараса Шевченка // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. – № 3. – С. 3-14; Вогненне слово Кобзаря: Літ.-критич. ст. про Т. Г. Шевченка. – К., 1984. – С. 139-145.

644. В сім’ї великій // Вітчизна. – 1964. – № 3. – С. 119-127.

645. Весільні пісні у творчості Т.Г.Шевченка // Нар. творчість та етногр. – 1984. – № 2. – С. 11-19.

646. Від Котляревського до Шевченка: [Пробл. народності в укр. л-рі] / Відп. ред. Є.П.Кирилюк; АН УРСР. Ін-т л-ри. – К.: Наук. думка, 1976. – 291 с.

647. Датування творів періоду Аральської експедиції // В сім’ї вольній, новій: Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 324-333.

648. Драматургія Шевченка: [Нарис]. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Держлітвидав України, 1961. – 119 с.

649. З мрією про щасливу матір і щасливих дітей // Шевченко Т. Поеми. – К., 1984. – С. 187-193.

650. Змістовне дослідження // Рад. літературознавство. – 1957. – № 2. – С. 149-152. – Рец. на кн.: Ненадкевич Є.О. Творчість Т.Г.Шевченка після заслання (1857-1861). – К.: Держлітвидав України, 1956. – 107 с.

651. На шляху до критичного реалізму: [Іст.-побут. драма Т.Шевченка “Назар Стодоля”] // Шевченко Т. Назар Стодоля: Драма. – К., 1985. – С. 92-102.

652. Народність Шевченка // Шубравський В.Є. Від Котляревського до Шевченка. – К., 1976. – С. 143-273.

653. Невідомий автограф [вірша Т.Шевченка “Садок вишневий коло хати”] // Культура і життя. – 1985. – 3 берез.

654. Невідомі статті про Шевченка // Зб. наук. пр. 18-ї Шевченків. конф. / АН УРСР. Ін-т л-ри. – К., 1971. – С. 235-250.

655. Образ волі в поезії Т. Г. Шевченка // Зб. пр. двадцять п’ятої наук. Шевченків. конф. – К., 1983. – С. 50-60.

656. Отклики армянской общественности на Шевченковские юбилеи 1911 и 1914 годов // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов: Сб. материалов 2-ой укр.-арм. науч. сес. – К., 1965. – С. 64-68.

657. Підсумки і перспективи дослідження проблеми “Т.Г.Шевченко і літератури народів СРСР” // Зб. пр. двадцять четвертої наук. Шевченків. конф. – К., 1982. – С. 36-48.

658. Поезія гніву і боротьби // Шевченко Т. Три літа: Поезії. – К., 1987. – С. 5-17.

659. Поет народний і великий // В літопис шани і любові: Зб. – К., 1989. – С. 26-43.

660. Про датування творів періоду Аральської експедиції // В сім”ї вольній, новій: Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип.3. – С.324-333.

661. Про п’ятдесятирічний досвід вивчення Шевченкової спадщини // Рад. літературознавство. – 1967. – № 12. – С. 20-30.

662. Проблема війни і миру в творчості Шевченка // Зб. пр. двадцять шостої наук. Шевченків. конф. – К., 1985. – С. 51-62.

663. Співець дружби народів // Жовтень. – 1961. – № 3. – С. 134-143.

664. Споборник святої волі // Літ. Україна. – 1982. – 4 берез.

665. Творчий метод раннього Т.Г.Шевченка // Укр. мова і л-ра в шк. – 1977. – № 3. – С. 32-43.

666. Т.Г.Шевченко і пісня його краю // Нар. творчість та етногр. – 1977. – № 3. – С. 43-54.

667. Титан землі української: До 175-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка // Рад. шк. – 1989. – № 3. – С. 3-8.

668. Требуются уточнения: [Літ. полеміка про творчість Т.Шевченка] // Радуга. – 1991. – № 8. – С. 109-112.

669. Уроки Шевченкового милосердя // Укр. мова і л-ра в шк. – 1991. – № 3. – С. 79-85.

670. Фальсифікатори його народності: [Про творчість Т.Шевченка] // Вітчизна. – 1987. – № 3. – С. 148-156.

671. Через гори і моря далекі: [Т.Шевченко і л-ра народів Кавказу] // Дніпро. – 1973. – № 3. – С. 136-139.

672. Шевченків епос // Шевченко Т. Поеми та повісті. – К, 1978. – С. 5-10.

673. Шевченко в критиці другої половини ХІХ століття // Шевченкознавство: Підсумки й пробл. / Відп. ред. Є.П.Кирилюк; АН УРСР. Ін-т л-ри. – К., 1975. – С. 30-80.

674. Шевченко в критиці кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Там же. – С. 81-128.

675. Шевченко в оцінці Бєлінського: припущення і дійсність // Літ. панорама, 1988. – К., 1988. – Вип. 3. – С. 137-149; Укр. мова і л-ра в шк. – 1988. – № 3. – С. 10-15.

676. Шевченко й Петербурзький університет // Літ. Україна. – 1984. – 24 трав. – С. 8.

677. Шевченко і братні радянські літератури // Зб. пр. ювілейн. тринадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1965. – С. 38-41.

678. Шевченко и литературы народов СССР: Автореф. дис. д-ра филол. наук / АН УССР. Ин-т л-ры. – К., 1966. – 38 с.

679. Шевченкове слово на сторожі миру // Укр. мова і л-ра в шк. – 1984. – № 3. – С. 37-39.

680. Шевченко і література народів СРСР / АН УРСР. Ін-т л-ри. ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Вид-во АН УРСР, 1964. – 271 с. – Рец.: Борщевський В. // Рад. літературознавство. – 1965. – № 10. – С. 86-90.

681. Яков де Бальмен // Бальмен Я. Повести. – Х., 1988. – С.12-22.

682. Горобець М. Життя, сповнене творчістю: [Про В.Є.Шубравського] // Вінниц. правда. – 1984. – 15 верес.

683. Петровська Н., Красноштейн Ю. Господар своєї землі: [Про В. Є. Шубравського, відомого шевченкознавця, нашого земляка] // Комс. плем’я. – 1986. – 12 черв.

684.Тягульський В. В скарбницю Кобзаревої спадщини: [Про шевченкознавчі пр. В.Є.Шубравського] // Комс. плем’я. –1990. – 10 берез.

685.Шубравський Василь Єфремович // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 393.

* * *

686. Шульга І. Наш Шевченко // Комс. плем’я. – 1985. – 8 берез.

687. Шульга І. Революційна ситуація в Росії 1859-1861 рр. і Т.Г.Шевченко // Доп. та повідомл. Ужгород. ун-ту. – Ужгород, 1961. – С. 51-60. – (Сер. “Філол.”, № 6).

688. Яворівський В. Буяння настрою і думки: [Шевченків. тематика в тв. графіка С.Караффи-Корбут] // Літ. Україна. – 1996. – 4 січ.

689. Яворівський В. При Тарасовім світлі: Публіцистич. роздуми // Урок української. – 2003. – № 4. – С. 3-5.

690. Яковенко Т. Від серця України – до серця людства: [Про міжнар. Шевченків. форум “Від серця Європи до серця України” в Празі] // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.


Тарас Шевченко і Вінниччина
190-річчю від дня народження присвячується
Біобібліографічний покажчик

 1. Від укладачів
 2. ШЕВЧЕНКІАНА ВІННИЧЧИНИ
 3. Поділля у творчості Т.Шевченка
 4. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 5. Про літературно-художню творчість Т.Шевченква, присвячену Поділлю
 6. Т.Шевченко і наши земляки
 7. Науковці-земляки про Т.Шевченка (Частина 1)
 8. Науковці-земляки про Т.Шевченка (Частина 2)
 9. Вшанування пам'яті Т.Шевченка на Вінниччині
 10. Шевченківське свято "В сім'ї вольній, новій" на Вінниччині 1991 року
 11. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 12. Т.Шевченко в образотворчому мистецтві та творчості народних митців Вінниччини
 13. Пам'ятники кобзарю на Вінниччині
 14. Музична Шевченкіана Вінниччини
 15. Творчість Т.Шевченка на сценах та в кіномистецтві Вінниччини
 16. Вінничани – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 17. Іменний покажчик
 18. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше