ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТарас Шевченко і Вінниччина
190-річчю від дня народження присвячується
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Т.ШЕВЧЕНКА

ПЕРЕБУВАННЯ Т.ШЕВЧЕНКА НА ПОДІЛЛІ

20. Розпорядження київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.Г.Бібікова Т.Г.Шевченкові виїхати до Київської, Подільської і Волинської губерній у відрядження за завданням археологічної комісії. 21 верес. 1846 р. // Т.Г.Шевченко: Док. та матеріали до біогр. (1814-1861). – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1982. – С. 78.

21. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.Г.Бібікова подільському архієпископу Арсенію з проханням сприяти Т.Г.Шевченкові при описі пам'яток старовини. 21 верес. 1846 р. // Там же. – С. 79.

22. Т.Г. Шевченко і Поділля: Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка: В 2 ч. – Кам'янець-Поділ., 1989. – Ч. 1. – 117 с.; Ч. 2. – 181 с.

23.Шевченко і Поділля: Зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф. 20-21 трав. 1999 р. / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т; Редкол.: Погребенник Ф.П. (голова) та ін. – Кам'янець-Поділ., 1999. – 267 с.

24. Бабишин С. Подільськими шляхами: [Місця перебування Т.Шевченка на Поділлі] // Рад. Поділля. – 1961. – 10 берез.

25. Бабишин С. Т.Г.Шевченко на Поділлі // Рад. Поділля. – 1957. – 9 берез.

26. Батретдінов О. Кобзаревими стежками: [Згадка про перебування Т.Шевченка у нашому краї] // Вінниц. правда. – 1984. – 8 берез.

27. Білей Н. ... І знов Шевченко мандрував Поділлям // Подолія. – 1996. – 19 жовт.

28. Він [Т.Шевченко] був на Поділлі // Півден. Буг. – 1991. – 8 берез.

29. Волошка Г. Шевченківським шляхом: [Поділ. шлях Т.Шевченка, що розпочався з с.Морозівки Погребищ. р-ну, нині увічнен. липовими алеями] // Панорама. – 1991. – 15 жовт.

30. Гальчевський С. Дорогами свободи й рабства: [Т.Шевченко на Вінниччині 1846 р.] // Віта. – 1995. – 11 берез. (№ 10). – С.2.

31. Глинський І. Шевченко на Поділлі: [Про перебування поета в м.Кам'янці-Поділ., Липовец. р-ні] // Вінниц. правда. – 1964. – 8 січ.

32. Гнатюк М. Стежками, де ходив Тарас: [Т.Шевченко на Поділлі] // Панорама. – 1991. – 1 трав.

33. Горобець М. Великий Кобзар і Придністров'я: [Про перебування Т.Шевченка в Могилів-Поділ. р-ні] // Вінниц. правда. – 1989. – 26 січ.

34. Горобець М. Вічно з нами невмируще Кобзареве слово: [Про перебування Т.Шевченка в Могилеві-Поділ.] // Сл. Придністров'я. – 1993. – 11 берез.

35. Горобець М. Тарас Шевченко і Придністров'я. (1846 р.): Пошуки краєзнавців // Вінниц. правда. – 1984. – 27 трав.

36. Гріга А. Великий син українського народу: [Версія щодо перебування Т.Шевченка в Тульчині: Матеріали місц. краєзн. музею, пов'язані з поетом] // Тульчин. край. – 2001. – 14 берез.

37. Гуньовський І.М. Ім'я Тараса Шевченка на карті Поділля // Тези доп. дев'ятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1990. – С. 49.

38. Жур П.В. Дума про огонь: 3 хроніки життя і творч. Т.Шевченка: [Про другу подорож Т.Г.Шевченка на Україну, в т. ч. перебування на Поділлі]. – К.: Дніпро, 1985. – 434 с.

39. Дорош М. Шляхами Тараса: [Про перебування Т.Шевченка у Хмільниц. р-ні] // Життєві обрії. – 1996. – 28 верес., 30 листоп.

40. Земля, яку сходив Тарас: [Т.Шевченко у нашому краї] // Сл. педагога. – 1999. – Квіт. (№ 4). – С. 10.

41. Кавун М. Їхав Кобзар по Поділлю // Вінниччина. – 1999. – 6 берез.

42. Катерного М. [По місцях перебування Т.Шевченка на Поділлі і Волині восени 1846 р.] // Україна. – 1961. – № 13. – С. 4.

43. Ковальова П. Полум'яне слово Кобзаря: [Т.Шевченко і Вінниччина] // Колгосп. зоря. – 1981. – 15 жовт.

44. Коли Тарас Шевченко був на Поділлі?: [З історії дослідж.] // Сл. Придністров'я. – 1996. – 30 жовт.

45. Ксенчук В. Побував у селі: [1846 р. Т.Шевченко зупинявся в с.Петриківцях Хмільниц. р-ну] // Життєві обрії. – 1993. – 6 берез.

46. Курильова 3. Екскурсія продовжується: [Місця перебування Т.Шевченка на Поділлі] // Комс. плем'я. – 1990. – 22 берез.

47. Лісовий П. Тарасовими шляхами [ на Поділлі] // Панорама. – 1991. – 8 берез.

48. Лісовий П. Т. Г. Шевченко на Поділлі // Великий поборник свободи і гуманізму: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам'яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 33-34.

49. Міста та населені пункти Подоліі, по яких проїжджав Т.Г. Шевченко. Осінь 1846 р. // Каталог філокартич. вист., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка / Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І.Франка. – Вінниця, 1989. – С. 13-15.

50. Назаренко Є. Коли Тарас Шевченко був на Поділлі?: [Дослідж. хмільниц. краєзнавця] // Вінниччина. – 1996. – 19 жовт.

51.Назаренко Є. Шевченко і Поділля// Рад. Поділля. – 1987. – 7 берез.

52. Подільський Е. Іде понад Россю Тарас: [Восени 1846 р. Т.Шевченко проїжджав через поштові станції Морозівка, Плисків Погребищ. р-ну] // Колос. – 1993. – 6 берез.

53. Подільський Е. Надросянські стежки Тараса: [Про перебування Т.Шевченка в Погребищ. р-ні] // Вінниччина. – 1999. – 13 берез.

54. Полянськнй О.А. Подорож Т.Г.Шевченка на Поділля в 1846 р. // Тези доп. 4-ої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. 4 верес. 1986 р. – Вінниця, 1986. – С. 72-73.

55. Пшук І. Подільським краєм // Комс. плем'я. – 1964. – 9 берез.

56. Рекрут Я. Де Гонти могила...: [Т.Шевченко і Вінниччина] // Робітн. газ. – 1989. – 12 лют.

57. Роговий О. Слідами Тараса: [Про Шевченків. місця на Липовеччині] // Нове життя. – 1996. – 8 жовт.

58. Роговий О. Шевченко в Липовці: [Перебування поета у містечку 25 верес. 1846 р.] //Липовец. вісті. – 2001. – 7 берез. – С.3.

59. Рудницький А. Шевченко і Поділля // Зоря комунізму. – 1989. – 8 берез.

60. Сваричевський А. Археологічна подорож Т.Г.Шевченка на Поділля // Нар. творчість та етногр. – 1973. – № 2. – С. 80-82.

61. Сваричевський А. Земля, яку сходив Тарас: [Т.Шевченко у нашому краї] // Рад. Поділля. – 1969. – 9 берез.

62. Сваричевський А. На прекрасній Подолії: Стор. поділ. Шевченкіани. – Хмельницький: НВП "Евріка", 2001. – Рец.: Відоменко О. // Літ. Україна. – 2002. – 31 січ. – С. 4.

63. Святелик В. Кобзар і Тульчинщина // Зоря комунізму. – 1989. – 4 берез.

64. Таранюк Є. Маршрути Кобзаря: [Т.Шевченко у с.Жорнище Іллінец. р-ну] // Вінниц. правда. – 1991. – 20 черв.

65. Ткачук П. Шевченко на Поділлі // Тарас Шевченко: Тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю з дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 13-15; Панорама. – 1991. – 18 трав.

66. Ткачук П. Шляхами нашого краю: [Т.Шевченко на Поділлі] // Рад. життя. – 1984. – 24 листоп.

67. Ткачук П. Шляхами Поділля: [Подорож Т.Шевченка в 1846 р.] // Комс. плем'я. – 1988. – 15 берез.

68. Хоменко Б.Шевченків шлях на Поділлі // 17 вересня: Літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 172-174.

69. Хоменко Б. Шевченко на Вінниччині // Сл. педагога. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 1.

70. Шовкопляс Г.М., Шовкопляс І.Г. На Поділлі і Волині // Шовкопляс Г.М., Шовкопляс І.Г. За покликом серця: Пам'ятки історії та культури в житті і творчості Т.Г.Шевченка. – К., 1990. – С. 108-122.


Тарас Шевченко і Вінниччина
190-річчю від дня народження присвячується
Біобібліографічний покажчик

 1. Від укладачів
 2. ШЕВЧЕНКІАНА ВІННИЧЧИНИ
 3. Поділля у творчості Т.Шевченка
 4. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 5. Про літературно-художню творчість Т.Шевченква, присвячену Поділлю
 6. Т.Шевченко і наши земляки
 7. Науковці-земляки про Т.Шевченка (Частина 1)
 8. Науковці-земляки про Т.Шевченка (Частина 2)
 9. Вшанування пам'яті Т.Шевченка на Вінниччині
 10. Шевченківське свято "В сім'ї вольній, новій" на Вінниччині 1991 року
 11. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 12. Т.Шевченко в образотворчому мистецтві та творчості народних митців Вінниччини
 13. Пам'ятники кобзарю на Вінниччині
 14. Музична Шевченкіана Вінниччини
 15. Творчість Т.Шевченка на сценах та в кіномистецтві Вінниччини
 16. Вінничани – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 17. Іменний покажчик
 18. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше