Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Тарас Шевченко і Вінниччина
190-річчю від дня народження присвячується
Біобібліографічний покажчик

Управління культури Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського

 

 

190-річчю від дня народження присвячується

 

Тарас Шевченко і Вінниччина

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

Вінниця, 2004


УДК 82.09(477) (Шевченко)

ББК 91.9:83+83.3 (4УКР) 5-8 Шевченко

Ш 37

Тарас Шевченко і Вінниччина: Біобібліогр. покажч. / Уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян, Б.Хоменко. Вступ. ст. "Шевченкіана Вінниччини" Б.Хоменка; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с.

Покажчик "Тарас Шевченко і Вінниччина" є другим доповненим і переробленим виданням про зв'язки великого українського поета, художника і мислителя з нашим краєм та вшанування його пам'яті на Вінниччині.

Видання буде корисним науковцям, учителям, бібліотекарям, студентам, краєзнавцям, широкому загалу вінничан, яких цікавить дана тема.

© Вінницька державна обласна наукова

бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

© Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського


Від укладачів

Бібліографічний покажчик "Т. Шевченко і Вінниччина" є другим доповненим виданням про зв'язки великого українського поета, художника і мислителя з нашим краєм та вшанування його пам'яті на Вінниччині.

Тут подано відомості про лауреатів Національної премії України ім. Тараса Шевченка, чиє життя і діяльність пов'язані з Вінницькою областю.

До покажчика включено описи книжок, публікацій із збірників, періодичних видань, а також образотворчих, нотних та інших матеріалів. Для більшої інформативності в покажчику представлено поряд з документами з фондів ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва також матеріали, виявлені в бібліографічних джерелах шевченківської тематики, літописах Книжкової палати України тощо.

Дане видання значно розширене за рахунок публікацій по темі за 1991-2003 рр., а також знайдених ретроспек -тивних матеріалів. Переглянуто і частково змінено його структуру.

Матеріали у виданні систематизовані за розділами "Поділля в творчості Т.Шевченка", "Життя і творчість Т.Шевченка", "Вшанування пам'яті Т.Шевченка на Вінниччині". Як додаток подано розділ "Вінничани – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка".

У розділі "Поділля в творчості Т. Шевченка" література розміщена за жанрами, в їхніх межах — за алфавітом назв. В інших розділах – у логічній послідовності та за алфавітом авторів, назв, персоналій.

Покажчик розрахований на науковців, учителів, бібліотекарів, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться зв'язками великого Кобзаря з нашим краєм.

На вичерпну повноту він не претендує. Відбір літератури закінчено 30 грудня 2003 року.