Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

ЗМІСТ

"НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..." (авт. В.Ф.Циганюк) ....................................................3

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (авт. П.І.Цимбалюк) ...8

СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ (авт. Н.І.Морозова) ..............................19

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (авт. Т.В.Герасимова) ........................31

ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ (авт. Л.Б.Сеник).............................52

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА (авт. О.Г.Ніколаєць) ...................................59

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (авт. А.С.Якущенко) .............................................70

СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ (авт. Л.А.Бойко)..................................93

СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ (авт. В.М.Коцюбська) ................................98

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА (авт. Т.О.Пісна)..................................110

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ (авт. О.І.Кізян)..........120

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ (авт. С.Ф.Коваль) ....................................132

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (авт. В.Я.Середюк) .......137

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ (авт. А.В.Сенкевич) .........................144

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ (авт. О.О.Подзолкіна) ...................................149

ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (авт. Г.М.Авраменко) .....159

ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ (авт. Л.В.Введенська) ............................171

ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ (авт. Т.М.Марченко) ..........175

СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ (авт. Л.С.Стрючкова) ..........................................183

Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (IATP) (авт. О.Бондар).....................................194

 


 

Інформаційний ресурс Бібліотеки.

Інновації.

Суспільство

Довідково-інформаційне видання

Підписано до друку 04.2004. Формат 60х84/16

Папір офсет. Друк офсет. Умовн. друк. арк. 12,25. Тираж 1200 прим.

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73.

Тел.: (0432) 32-20-34, 35-51-97, 35-11-04

Факс: (0432) 35-16-85

E-mail: inform@library.vinnitsa.com  

http//www.library.vinnitsa.com  

Друк ТОВ "Меркьюрі-Поділля"

м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, 15

тел.: (0432) 52-08-02