ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА

О.Г.Ніколаєць, зав. відділом

тел.: (0432) 32-40-54

Дедалі вагомішу роль у суспільно -політичному житті нашої країни відіграє бібліотечне краєзнавство. Воно покликане виявляти, збирати, зберігати і надавати у користування читачам всі інформаційні ресурси, які пов'язані з рідним краєм і є основою краєзнавчої роботи обласної біблі-отеки як провідного центру біблі-отечного краєзнавства в регіоні.

Краєзнавчий фонд ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва налічує біля 10 тисяч примірників книг, брошур, періодичних, рукописних, картогра-фічних, нотних та інших видань. Це документи, безпосередньо пов'язані змістом з Вінниччиною (незалежно від тиражу, мови, місця видання чи виготовлення, політичної чи ідейної спрямованості); чи опубліковані на території нашого краю (незалежно від змісту, виду, способу видання, мови, в т. ч. малотиражні, відомчі та ін.). Краєзнавчі фонди унікальні за своєю сутністю. Маючи історичну, культурну та джерелознавчу цінність, вони ніколи морально не застарівають, а тому підлягають постійному зберіганню.

Основним структурним підрозділом, який організовує, координує та безпосередньо здійснює краєзнавчу роботу в Бібліотеці, є відділ літератури та інформації з питань краєзнавства, створений у 1981 році. У ньому зібрано більше 4 тис. краєзнавчих документів, які найактивніше використовуються читачами.

Формування краєзнавчого ресурсу здійснюється з різних джерел: через книжкові магазини, книгорозповсюджуючі фірми, організації, що займаються розповсюдженням періодики, книжкові ярмарки, шляхом книгообміну та ін. Налагоджені ділові стосунки з місцевими видавниц-твами, поліграфічними підприємствами: ВАТ „Вінницька обласна друкарня", Вінницьке державне НВП "Картографія", "Нова книга", "Універсум". Це, в певній мірі, сприяє позитивному вирішенню питання місцевого обов'язкового примірника. Немало краєзнавчих документів надходить в дар від авторів та читачів Бібліотеки. У формування краєзнавчого фонду, яким Бібліотека може сьогодні гордитися, внесли вклад багато поколінь її співробітників.

Фонд краєзнавчих документів універсальний.

Для вивчення багатої на події історії нашого краю особливий інтерес представляють книги: Н.Молчановського "Очеркь ізвестій о Подольськой земле до 1434 года" (К., 1885), Григор'єва-Наша "Поділля. Географічно-історичний нарис" (Кам'янець-Поділ., 1918), П.Батюшкова "Подолія" (С.Пб., 1891), "Подольские архипастыри" (Кам'янець-Поділ., 1895), Є.Сіцінського "Нариси історії Поділля" (Вінниця, 1927), Н.Яворовського "Исторія гражданской и церковной жизни Подоліи" (Кам'янець-Поділ., 1912), М.Грушевського "Южнорус -скіе господарскіе замки" (К., 1890), "Живописная Россія Отечество наше вь его земельномъ, историческомъ, племенномъ, экономи-ческомъ и бытовомъ значеніи" за редакцією П.Семенова (М., 1897). Для тих, хто вивчає історію населених пунктів, корисним буде видання Подільського єпархіального історико-статистичного комітету "Приходы и церкви Подольской епархіи" вип. 9-й за редакцією Є.Сіцінського (Кам'янець-Поділ., 1901). Унікальною також є книга О.Бирулі "Архітек-турна історія Вінниці" (Вінниця, 1930).

Користуються підвищеним попитом видання, що висвітлюють історію краю, написані нашими сучасниками, зокрема колективом авторів – "Нариси історії Поділля" (Хмельницький, 1990) і "Нариси історії Поділля" Л.Громової та А.Пономаренка (Вінниця, 2002), "Вінниця: Історичний нарис" (Вінниця, 1964), "Вивчай історію свого краю" (Вінниця, 1964), видання нашого земляка-історика А.Зінченка "Наш край – Поділля" (Вінниця, 1992) та навчальний посібник "Поділля" (К., 1998). Об'ємну і цінну інформацію містить фундаментальне видання "Історія міст і сіл Української РСР: Вінницька область" (К., 1972), а невеличка книга Д.Малакова "По Брацлавщине" (М., 1982) є своєрідним змістовним путівником по області. Для науковців, істориків представляє цінність книга В.Отамановського "Вінниця в ХІV-ХVІІ століттях" (Вінниця, 1993) з серії "Історична бібліотека Поділля".

Відомості про герби міст і містечок Поділля, можна знайти в книзі вінницького історика Ю.Савчука "Міська геральдика Поділля" (Вінниця, 1995).

Документи відділу висвітлюють і окремі сторінки історії нашого краю. Так, повстанський рух на Поділлі в 20-х роках відтворює книга К.Завальнюка "Лицарі волі" (Вінниця, 2000) та С.Олійника "Українська Галицька армія на Поділлі" (Кам'янець-Поділ., 2001). Про політичні репресії на Вінниччині в період тоталітаризму можна отримати інформацію з таких видань, як "Вінницький мартиролог. Книга пам'яті жертв політичних репресій на Вінниччині (20-50-і рр. ХХ ст.)" (Вінниця, 2001), "Жертва і свідок більшовицького раю" Б.Буяльського, О.Трачука (Вінниця, 2000), "Політичні репресії на Поділлі (20-30-х рр. ХХ ст.)" (Вінниця, 1999), "Червоні жорна" (Вінниця, 1994), де вміщені спогади репресованих, членів їх родин, свідків репресій та ін.

Період голодомору на терені нашої області висвітлюють книги: "33-й: голод. Народна Книга – Меморіал" (К., 1991), І.Шульги "Голод на Поділлі" (Вінниця, 1993), Ф.Винокурової, Р.Подкура "Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька область: Документи і матеріали" (Вінниця, 1998), М.Дороша "Зламані колоски" (Вінниця, 2003). Вагомий вклад у розкриття теми голодомору вніс бібліографічний покажчик "Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр." (Вінниця, 2003), підготовлений працівниками відділу у співпраці з Державним архівом Вінницької області.

Матеріали про події Великої Вітчизняної війні є практично в кожному виданні, яке описує історію нашого краю, а хроніка тих подій добре подана в книзі "Вінниччина в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр." (К., 1965) та збірнику документів і матеріалів "Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)" (О., 1971). Путівник "Партизанськими стежками Вінниччини" (О., 1975) розповідає про підпільні організації і групи, партизанські загони і з'єднання, що діяли на території області, а ті, кого цікавлять матеріали про ставку Гітлера під Вінницею, можуть звернутись до книги І.Безуглого "Тайны Вервольфа", виданої у Львові в 1962 році та перевиданої у Хмельницькому 1996 року. Доповнять тему книги І.Загороднього "Руїни "Вервольфу" свідчать" (Вінниця, 2002) та Л.Белозерової "Вервольф – роковая тайна Гитлера?" (Вінниця, 1996).

Своєрідним друкованим монументом всім загиблим, померлим від ран, всім, хто пропав безвісти – воїнам, партизанам і підпільникам, а також іншим учасникам воєнного лихоліття, стала "Книга Пам'яті України", а в її рамках – "Книга Пам'яті Вінниччини" (К., 1994-1997). Таких томів тільки по Вінницькій області видано дев'ять. Історико-меморі -альний серіал "Книга Пам'яті України" завершився випуском двох томів "Книга Скорботи України. Вінницька область" (Вінниця, 2001-2002), де вшановано пам'ять цивільних громадян, що загинули в роки війни.

Пам'яті полеглих в Афганістані присвячено книги: Н.Лисиці "В пекельному небі Афганістану" (Вінниця, 1999), А.Гончара "Чорний тюльпан" (Вінниця, 1998) та "Повірка, або "Афганці" Вінниці" у 2-х томах (Вінниця, 2002), В.Синицького "Їх поріднив Афганістан" (Монастирище, 2002).

Про вінничан – ліквідаторів чорнобильської катастрофи розповість книга пам'яті "Вінничани в Чорнобилі" (Вінниця, 2001).

Є ряд книг з історії населених пунктів області, написаних науковцями, краєзнавцями на основі архівних документів та матеріалів відділу. Вони різні за об'ємом, якістю видання, але всі – безцінні для тих, хто хоче знати історію свого села, селища чи міста.

У відділі зберігаються книги з історії Барського, Хмільницького, Чечельницького районів, окремих населених пунктів: Буші, Бару, Іванова, Байківки, Жданівки, Луки-Мелешківської, Ладижина, Немирова, Оратова, Старої Прилуки, Стрижавки, Чечельника, Чемерис-Волоських (нині Журавлівка), Ямполя.

Поділля – унікальний край з точки зору археології, він багатий на старожитності, тут чимало рукотворних курганів, земляних городищ, валів. Про все це читач дізнається з книг: І.Зайця "Трипільська культура на Поділлі" (Вінниця, 2001) "Трипільська культура Середнього Побужжя рубежу IV-III тис. до н. е." (Вінниця, 1995), С.Гальчака "Археологічні культури Поділля" (Вінниця, 1998). Переглянувши буклет Вінницького краєзнавчого музею "Древнє золото Поділля" (Вінниця, 1990), можна побачити фото ювелірних виробів з сармат-ського поховання, що було відкрите біля с.Пороги Ямпільського району.

Поділля – споконвічна українська земля, по якій проходила межа між світом слов'ян і тюрків, католицизмом і православ'ям – теми, над вивченням яких працювали історики, етнографи і їх дослідження вилились в серйозні наукові праці, які збагачують краєзнавчий фонд. Це: "Поділля: Історико-етнографічне дослідження" (К., 1994), "Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ-ХХ ст." Т.Косміної (К., 1980), двотомник О.Воропая "Звичаї нашого народу" (К., 1991).

Збірник "Пісні Поділля" (К., 1976) у записах Н.Присяжнюк включає понад 4 тисячі пісень, колядок, щедрівок – найбільш характерних зразків традиційної народно-пісенної творчості, що побутували в с.Погребищі протягом 1920-1970-х років. "Пісні Явдохи Зуїхи" (К., 1995) – є записом пісенного репертуару співачки з Поділля, зробленим відомим фолькло-ристом-аматором з Вінниччини, учителем Гнатом Танцюрою. Видатною фольклорною пам'яткою неповторного народного українського весілля є унікальна праця цього ж автора "Весілля в селі Зятківцях" (К., 1998), яка містить понад 800 пісень, півтори сотні танцювальних мелодій, народні ігри. Кращі зразки подільських народних легенд та переказів побутового й історико-героїчного змісту, записані в 1945-1987 роках у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях вміщені в регіональ -ному збірнику "Євшан-зілля. Легенди та перекази Поділля" (Л., 1992). Представлені у фонді відділу книги і про багатьох інших майстрів народ-ного мистецтва рідного краю.

Помітним внеском у скарбницю Поділлєзнавства став збірник наукових праць "Подільська старовина" , що вийшов у світ в 1993 році зусиллями Вінницького обласного краєзнавчого музею на пошану вченого і краєзнавця В.Д.Отамановського до 100-ліття від дня його народження, та збірники під такою ж назвою, що вийшли у Вінниці в 1998 та 2003 роках.

Опрацьовані розвідки краєзнавців збагатили фонд відділу новими виданнями з історії окремих підприємств, галузей народного госпо-дарства. Це книги Л.Степового "Винницкий инструментальный завод" (Хмельницький, 1996), „Винницкий масложиркомбинат" (Вінниця, 1995), "Могилев-Подольський машиностроительный завод" (Вінниця, 1997), І.Сухореброго, Ф.Шевчука "Хто живе й працює для століть" (Нариси з історії Бершадського держлісгоспу) (Вінниця, 2002), І.Бондарчука та ін. "Флагман м'ясної індустрії України" (До 70-річчя з дня заснування Вінницького м'ясокомбінату") (Вінниця, 2000), С.Машталера "Літопис ветеринарної медицини Вінниччини" (Вінниця, 2001) та ін.

Заслуговують на увагу "Наукові записки Вінницького педагогічного університету ім. М.Коцюбинського Серія: "Історія" (5 випусків), які вміщують ґрунтовні матеріали з історії нашого краю. З книги Л.Баженова „Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст." (Кам'янець-Поділ., 1993) можна дізнатись про тих, хто досліджував його.

Багата історія нашого краю, та не менш багатою є і його природа. Підтвердженням тому є чимало видань різних поколінь науковців Поділля. У відділі представлені книги В.Гульдмана "Подольская губернія" (Кам'янець-Поділ., 1889), С.Городецького "Спроби фізико-географічної районізації Поділля" (Кам'янець-Поділ., 1924), "Матеріали по изследованію почвъ и грунтовъ Подольской губерній" за редакцією А.Набоких (О., 1916), "Червона книга Вінницької області" (Вінниця, 1994); ряд агрокліматичних довідників Вінниччини. Унікальними є видання, створеного у 1924 році при Вінницькій філії Всенародної бібліотеки ВУАН, Кабінету виучування Поділля – науково-методичного центру систематичних досліджень історії, природи, культури, побуту і господарства краю.

У фондах відділу є ряд видань "Кабінету...": "Вінниця, її околиці та Вінницька округа" за редакцією В.Отамановського (Вінниця, 1927), О.Савостіянова "Дика рослинність Поділля" (Вінниця, 1925), Л.Данилова "Клімат Поділля" (Вінниця, 1924), О.Бирулі "Ріка Бог та її сточище" (Вінниця, 1928), В.Храневича "Нариси фавни Поділля" (Вінниця, 1925-1926), "Ссавці Поділля" (Вінниця, 1925), "Птахи Поділля" (Вінниця, 1925-1926), "Минуле фавни Поділля" (Вінниця, 1926). З'явилося багато сучасних видань, що описують природу регіону. Зокрема, Г.Денисика "Природнича географія Поділля" (Вінниця, 1998) та "Вінниччина – край зелених дібров і золотих нив" (Вінниця, 1995), Г.Денисика, В.Любченка "Простори Вінниччини" (Вінниця, 1999) та "Заповідне Поділля" (Вінниця, 2001), "Каталог річок Вінницької області" (Вінниця, 2000), "Ставки Вінницької області" (Вінниця, 2001).

Актуальні питання природознавства відображені у виданнях Вінницького педагогічного університету ім. М.Коцюбинського "Наукові записки. Серія: Географія" . Не втратив своєї цінності і бібліографічний покажчик "Природа і природні багатства Вінниччини" (Вінниця, 1983), підготовлений працівниками Бібліотеки Г.Авраменко, М.Кержнер.

Тим, хто вивчає економіку краю, динаміку її розвитку знадобляться видання, які характеризують роботу Подільського Губернського Земства, Вінницького, Гайсинського, Могилів-Подільського, Ямпільського Повітових Земств.

У відділі чимало документальної інформації з питань промислового та сільськогосподарського виробництва краю, статистичні довідники за багато довоєнних і повоєнних років, періоду розбудови незалежної України. Цінними є: щорічне видання "Про соціально-економічне становище області" , "Статистичний щорічник Вінниччини" обласного статистичного управління, "Населення і господарство Вінницької області" (Вінниця, 1995) – книга, яка підготовлена науковцями ВДПУ ім. М.Коцюбинського, та атлас Вінницької області.

Інформацію про культурне життя Вінниччини можна отримати з матеріалів наукових конференцій "Перехід до ринку і проблеми розвитку духовності на Вінниччині" (Вінниця, 1993), "Сучасна українська етнополітика і основні напрями розвитку національно -культурних об'єднань на Вінниччині" (Вінниця, 1993), "125 років державотворчій діяльності "Просвіти" (Печера-Вінниця, 1993). "Сільська бібліотека: Проблеми і перспективи" (Вінниця, 1994), "Бібліотека на рубежі ХХІ століття" (Вінниця, 1999), "Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансфор-мації" (Вінниця, 2002).

Цікавими є путівники по музеях Вінниччини: "Національний музей-садиба М.І.Пирогова" (Вінниця, 2000), "Музей-садиба Михайла Коцюбинського" (Вінниця, 1997), "Історія музею в документах і спогадах" (Про Вінницький обласний краєзнавчий музей) (Вінниця, 1998).

Про історію обласного радіо можна дізнатись з книги "Обласне радіо – 70 років" (Вінниця, 2002), відомості про спортивні таланти краю висвітлені в книгах Я.Кулика "Вінниччина спортивна" (Вінниця, 1996), І.Лозовського "Олімпійці та зірки спорту Вінниччини" (Вінниця, 2001), "Спортивні таланти Поділля" (Вінниця, 2002).

Матеріали з історії освіти відображені в книзі "Начальное народное образование в Подольской губернии" (Кам'янець-Поділ., 1910), про сучасні освітні заклади розповість "Довідник навчальних закладів Вінницької області" (Вінниця, 2002) та довідник "Навчальні заклади Поділля" (Вінниця, 1999). Є нариси про окремі навчальні заклади, зокрема: "Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова" (Вінниця, 1994), "Вінницький державний педагогічний інститут" (Вінниця, 1997) та "90 років Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського" (Вінниця, 2002), "Вінницький медичний коледж ім. академіка Д.К.Заболотного" (Вінниця, 2001).

Останнім часом відділ поповнився нарисами з історії медичних закладів: "На рубежі сторіччя: Матеріали з історії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова" (Вінниця, 1997), "На перехрестях часу. Нариси з історії 2-ої клінічної лікарні м.Вінниці" (Вінниця, 2001).

У відділі широко представлені видання про літературне життя Вінниччини, його історію та сьогодення. Вперше узагальнені відомості про найбільш відомих митців слова зібрані у хрестоматії з літератури рідного краю "Подільські криниці" (Вінниця, 1994, 2001). Вийшло вже два випуски цього видання, упорядником яких є А.М.Подолинний.

Перший випуск складається з двох розділів. Перший – присвячений фольклористам: А.Димінському, С.Тобілевичу, С.Килимнику, Н.Присяжнюк , Г.Танцюрі, О.Воропаю, М.Руденко, В.Вовкодаву; в другому розділі подаються короткі біобібліографічні відомості про багатьох письменників краю та окремі їх твори. Назвемо лише деякі з них: М.Вовчок, С.Руданський, А.Свидницький, М.Старицький, Д.Маркович, М.Коцюбинський, В.Свідзинський, що представляють українську літера-туру ХІХ ст. Серед плеяди літературних імен ХХ ст. автор згадує Г.Журбу, М.Годованця, Я.Качуру, М.Трублаїні, М.Стельмаха, Я.Шпорту, В.Стуса.

У другій книзі "Подільських криниць"зібрана інформація про таких письменників ХХ століття, як: Олена Пчілка, Л.Мосендз, А.М'ястківський, Є.Гуцало, В.Забаштанський, Г.Чубач, М.Рябий, А.Бортняк та ін. Видання надзвичайно цінне для тих, хто досліджує та захоплюється художнім словом свого краю.

Вдалим доповненням хрестоматії став літературний біобібліогра -фічний словник Вінниччини "З-над Божої ріки" за редакцією А.Подолинного (Вінниця, 1998, 2001). Останній містить 697 біографій письменників, літературознавців, етнографів, фольклористів та ін., які представляють давню, нову та новітню українську літературу краю, а також про тих, хто творив іншими мовами.

Тісно переплітається з цим виданням ювілейний довідник "Письмен -ники Вінниччини" (Вінниця, 2001), де також коротко подані біографії та відомості про творчість усіх сучасних професійних письменників краю.

Досить широко представлена у відділі література про життя і діяльність письменників-земляків, їх творчі доробки.

Своєрідним дарунком любителям поезії стала краєзнавча антологія ХХ століття "Сто поетів Вінниччини за сто років" А.Подолинного (К., 2003).

Подією у літературному житті краю був вихід двох випусків літератур -но-художніх та історико-краєзнавчих альманахів "Вінницький альбом" (Вінниця, 1998, 2000). Творчість молодих поетів Вінниччини представлена в збірці "Благовіст" (Вінниця, 1992) та літературно-публіцистичний журнал "Паросток" (Вінниця, 2000).

У відділі зосереджено багато літературних дарунків вінницьких авторів з автографами та щирими словами вдячності обласній книгозбірні, її працівникам: А.Бортняка, І.Волошенюка, С.Гальчака, А.Гарматюка, Н.Гнатюк, А.Гудими, М.Каменюка, В. Кобця, А.Лисого, М.Потупейка, А.Подолинного, В.Сторожук, Г.Чубач, Т. Яковено та ін.

Немалу цінність для зацікавленого читача представляють довідник "Художники Вінниччини" (Вінниця, 2001), в якому йдеться про членів Національної Спілки художників України 1976-2001 рр., та збірка творів самодіяльних композиторів Вінниччини "Надбужанський спів" (Вінниця, 1996).

Вже два роки поспіль виходять з друку книги "Хто є хто на Вінниччині" (К., 2001, 2002). Це довідково – біографічне видання, в якому органічно поєднуються відомості про видатних представників ділової, культурної та наукової сфери з інформацією про відомі підприємства та установи в галузях економіки, науки та культури.

Історії церкви на Поділлі присвятив свою книгу: "Нариси історії Подільської (Вінницько-Брацлавської) Єпархії" (Вінниця, 1995) відомий науковець А.Лисий. Цю тему доповнюють праці С.Таранця "Старообрядчество Подолии" (К., 2000) і "Куреневское тримо-настырье: история русского старообрядческого центра в Украине" (К., 1999).

Великий потенціал краєзнавчої наукової інформації зосереджено в матеріалах республіканських науково-практичних конференцій, зокрема: "Духовні витоки Поділля: Творці історії краю" (Хмельницький, 1994), "Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження" (Хмельницький, 1995), "Поділля в контексті Української історії" (Вінниця, 2001) та матеріалах дев'ятнадцяти обласних історико-краєзнавчих конференцій і трьох міських.

Любителі-краєзнавці почерпнуть багато нової і корисної інформації з книг Л.Баженова "Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Біобібліографія" (Хмельницький, 1995) та В.Прокопчука "Краєзнав -ство на Поділлі: історія і сучасність" (К., 1995), де висвітлюється період зародження, становлення і розвитку історико-краєзнавчого дослідництва на Поділлі.

У фондах відділу є унікальна книга "Часописи Поділля" за редакцією В.Отамановського (Вінниця, 1927-1928), яку видав Кабінет виучування Поділля. Вона містить матеріали з історії друку та бібліографії Поділля.

Серед масиву краєзнавчих документів є кілька рідкісних періодичних видань. Серед них надзвичайно цінними є перші газети і журнали, що виходили на Поділлі в кінці ХІХ початку ХХ ст., – "Справочний Листокь Подольскаго Общества Сельськаго Хозяйства і сельськогохо -зяйственной промышленности", "Экономическая жизнь Подолии" , "Червоне Поділля" , "Подольський хозяин", "Хозяйство Подолии" , "Экономический листок", "Подольскія губернскія ведомости ", "Подольскія епархіальныя ведомости" , "Винницкая жизнь", "Винницкая почта", "Вісті" , "Життя Поділля" , "Подолія" , "Подольский край", "Подолянин", "Свободный голос", "Слово Подолії" та ін.

Тут же читач може ознайомитися з сучасною місцевою періодикою. Відділ отримує і зберігає протягом поточного року всі обласні газети, які опісля передаються в сектор газетної періодики.

З неопублікованих документів, що є у відділі, особливий інтерес становлять зібрання спогадів очевидців голодомору 1932-1933 рр. на Вінниччині. Зберігаються у відділі і матеріали виборчих кампаній (плакати, буклети, листівки з біографіями кандидатів у депутати і т. ін.).

Відділ спрямовує свою діяльність на створення фактографічної регіональної інформації з питань освіти, охорони здоров'я, правопо-рядку, соціального захисту, комунального обслуговування і т. п. Велике значення в задоволенні таких запитів користувачів має формування тематичних папок ("Досьє").

Створено банк найбільш актуальних і часто запитуваних виконаних бібліографічних та фактографічних довідок.

Слід відмітити, що певна частина документів, в яких містяться краєзнавчі матеріали, знаходиться у відділах Бібліотеки: основного зберігання літератури, літератури та інформації з питань мистецтв, рідкісної і цінної книги, в секторі газетної періодики та інших підрозділах. Певна частка краєзнавчої літератури зберігається також в інших бібліотеках та архівах України.

Єдиним інструментом, що об'єднує краєзнавчий фонд незалежно від місця знаходження документа, є зведений краєзнавчий каталог (ЗвКК). Він є складовою частиною довідково-бібліографічного апарату Бібліотеки. В ньому відображено оприлюднені матеріали про край, ведеться він з 1956 року, налічує біля 200 тис. карток і складається з трьох частин: систематичної, топографічної, біобібліографічної.

У систематичній – збираються записи всіх видів документів загального змісту, в яких всебічно висвітлюється економічне, політичне життя області, її історія, культурний розвиток, природні умови та ресурси і т. ін.

Топографічна – вміщує матеріали про життєдіяльність районів та окремо кожного населеного пункту області.

Унікальною є біобібліографічна частина каталогу. Тут читач може отримати інформацію про видатних людей, які народилися в області, або чиє життя і діяльність пов'язані з нашим краєм.

Крім зведеного, ведеться хронологічний каталог місцевих видань, ряд тематичних картотек. Оперативну інформацію про край надає картотека "Література про Вінницьку область за ... рік", де представлені нові книги та матеріали з періодичних видань за поточний рік.

Складовими частинами електронного каталогу , який з 2000 р.створюється в Бібліотеці, є бази даних "Краєзнавча книга" і "Краєзнавча аналітика" .

В Бібліотеці виробилася певна система підготовки і видання посібників краєзнавчої бібліографії, у створенні якої беруть участь фахівці різних структурних підрозділів. Ці наукові доробки є вагомим доповненням регіонального інформаційного ресурсу і складовою частиною національної бібліографії.

З 1957 р. виходить щорічний бібліографічний покажчик "Література про Вінницьку область за ... рік", календар "Знаменні і пам'ятні дати ... року" – з 1962 року. З початку 80-х рр. традиційним стало видання покажчиків, буклетів серії "Наші видатні земляки". в цій серії вийшли такі випуски: "Марко Вовчок і Вінниччина" (1983), "Степан Руданський" (1983), "А.П.Свидницький" (1984), "Михайло Стельмах і Вінниччина" (1987), "Тарас Шевченко і Вінниччина" (1991, 2004), "Імена, повернуті на Батьківщину" (1998), "Борис Хоменко – письменник, літературознавець" (2003), а також ювілейні буклети про вченого економіста С.Струмиліна, поета Тора Неве Ланге, художника О.Новаківського, поета, художника В.Хмелюка, першого гітариста Європи М.Соколовського, архітектора ХІХ століття В.Городецького, майстра мініатюри М.Маслюка і багатьох інших, чиє життя було яскравим і творчий доробок вагомим.

Серед тематичних бібліографічних покажчиків в інформаційному краєзнавчому ресурсі можна назвати такі актуальні видання: "Вінниччина у Великій Вітчизняній війні (1941-1945)" (1984), "Памятники истории и культуры Винницкой области" (1986), "Пироговський меморіал у Вінниці" (1997), "Науково-педагогічна діяльність М.І.Пирогова" (1997), "Гіркий був келих життьовий..." (2001), "Трагедія голодомору на Вінниччині. 1932-1933 рр." (2003) та ін.

У 2000 році побачив світ хронологічний довідник, підготовлений М.Шлеймович "Вінниччина в датах". Це унікальне видання, яке в порядку хронології розповідає про події, що відбулися на теренах області, та славних людей краю.

Більшість із цих видань представлено в електронному вигляді на сайті Бібліотеки. Тут же подається інформація про регіон, його культуру і мистецтво. На окремому сайті "Вінниччина: інформаційний портрет регіону" , який зараз є інтегрованою частиною "Вінницького регіональ -ного порталу", зосереджена загальна інформація про регіон та по кож-ному з 27 районів зокрема, яка постійно поповнюється і удосконалюється.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше