ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ

Л.Б.Сеник, зав. відділом

тел.: (0432) 32-40-54

З перших років існування Бібліотека поповнювалася раритетами і книгами, які нині є пам'ятками друку та писемності. Протягом багатьох років рідкісний і цінний фонд формувався з різних джерел – це і нові надходження, і передані в дар власниками колекції книг, і придбані в букіністичних магазинах, і ті, що надійшли з обмінних фондів інших бібліотек та установ.

Шлях довжиною в століття сформу-вав той фонд рідкісних і цінних видань, який Бібліотека має сьогодні, а це – близько 60 тис. книг, альбомів репро-дукцій, періодичних видань, нот та ін.

Ціною великих зусиль працівникам Бібліотеки вдалося, незважаючи на лихоліття Великої Вітчизняної війни, зберегти надзвичайно цінні книжкові фонди, які під час німецько-фашистської окупації були перенесені в "Мури" (нині приміщення обласного архіву). На жаль, не вдалося зберегти каталоги і картотеки, які були спалені окупантами разом з центральним приміщенням Бібліотеки в 1944 році. Лише 1958 року у книгосховищі відбудованої Бібліотеки було виділено рідкісні та особливо цінні видання, розпочато створення довідково-бібліогра -фічного апарату на ці книги.

В наш час спостерігається зростання ролі стародруків, рідкісних і цінних книг у розвитку національної культури, науки, освіти. Виходячи з цього, у 2000 році в бібліотеці розпочалося відокремлення відповідних документів з відділу зберігання основного фонду, проводився відбір профільних видань з інших структурних підрозділів з метою створення самостійного відділу рідкісної і цінної книги.

Основними його завданнями є забезпечення оптимальних умов зберігання та використання документів, всебічне розкриття історико-культурного значення книжкових зібрань, організація інформаційно -бібліографічного обслуговування користувачів.

Фонд рідкісних і цінних видань Бібліотеки сьогодні є зібранням друкованих, рукописних та інших видів документів українською, росій-ською та багатьма іноземними мовами і охоплює всі галузі знань.

Серед пам'яток друку – інкунабули і палеотипи, книги кирилівського шрифту XVI-XVIII ст., книги "гражданського" шрифту XVIII- першої чверті ХІХ ст., прижиттєві і рідкісні видання творів класиків української, росій-ської та світової науки, літератури і мистецтва, політичних і громадських діячів, українські та російські видання 1917 року, періоду громадянської війни 1918-1920 рр., рідкісні періодичні видання, альманахи і збірники XVIII-XX ст., цінні видання ХХ- поч. ХХІ ст.

За хронологією зібрання відкриває одна з найвідоміших інкунабул -велетнів – "Книга хронік" (Нюрнберг, 1493), ілюстрована численними гравюрами із зображенням біблейських і середньовічних міст, портре-тами історичних діячів від початку світу.

У відділі є зібрання книг кирилівського і латинського шрифтів. Палеотипи (іноземні книги першої пол. ХVI ст.) представлені творами К.Горація Флакка (Венеція, 1519), Альфонса де Кастро (Лейден, 1546).

Серед рідкісних іноземних книг другої половини XVI-XVII cт. – "Порядки і статті права Магдебурзького і імператорського" Б.Гроїцького (Краків, 1562), "Торгова книга" Д.Манцоні (Венеція, 1574), "Трактати" Й.Ботері (Урсель, 1602), "Шість книг небесної фізіогномії" І.Баптісти (Неаполь, 1603), "Коротка історія північних народів" О.Магнуса (Лейден, 1645), "Історія кардинала герцога де Рішельє" (Париж, 1660), "Загальний покажчик назв рослин" (з цитатами класи-чних авторів, починаючи з Гіппократа) Меленція Хрістіана (Берлін, 1682), "Найвизначніші родини Галії" Ф.Спенсера (Франкфурт-на-Майні, 1689), твори І.Гардані (Лейден, 1663), Б.Каспара (Нюрнберг, 1628, 1679).

Особливо цінними є "Опис Європейської Сарматії" О.Гвагніні (Спіра, 1581), виданий латинською мовою, який містить герб і опис Поділля та "Опис земної кулі" А.Абрагама (Антверпен, 1595) – географічний атлас латинською мовою, виданий фірмою Плантенів, де позначена Подолія і подається її опис.

У фонді рідкісних і цінних видань зібрані стародруки, що мають історико-культурну цінність – видання античних та середньовічних пам'яток як наукових, так і художніх – Вергілієва "Енеїда" (Краків, 1590), твори Арістотеля (1597) грецькою та латинською мовами, Промови та Листи до друзів Цицерона (Париж, 1684, 1685).

Неперевершеними шедеврами поліграфічного мистецтва є "ельзевіри" (видання знаменитої голландської династії кінця XVI – поч. XVIII ст.) – "Хронологія римських подій" Є.Убона (1619), твори П.Вергілія Марона (Лейден, 1636), "Коментарі двадцяти п'яти книг на юридичні теми" А.Перезія (Амстердам, 1669), "Твори Вуатюра" (Амстердам, 1679).

Одними з найцінніших пам'яток українського книгодрукування, що зберігаються у фонді відділу, є кириличні видання старих друкарень у Києві (лаврська), Львові (друкарня братства, з 1790 – Ставропігійського інституту), Почаєві (Успенського монастиря). До них належать: "Тріодіон..." (Почаїв, 1744), "Тріодь пісна" (Л., 1753), "Тріодіон цвітний" (Почаїв, 1768), "Літургікон або Служебник..." (Почаїв, 1778).

Перлиною кириличного друку є "Арифметика" Л.Магницького (1703), названа М.В.Ломоносовим "вратами учености", яка була видана за наказом Петра І і являла собою енциклопедію знань того часу з питань арифметики, геометрії, тригонометрії. Тут вперше застосовані арабські цифри.

Заслуговують на увагу іноземні видання ХVIII ст. – "Трактати морської і комерційної справи" Ч.Моллі в 3-х ч. (Лондон, 1707), "Благочестиві вправи на всі дні..." Дж.Круїзе (Венеція, 1725), "Роздуми з друзями" Горація (Амстердам,1728), "Походження слов'ян" Д.Христофора (1745), "Генеральна конфедерація" (Варшава, 1764), "Зібрання творів Вольтера". Т. 2. (1785), "Повне зібрання творів Гомера". Т. 1. (Париж, 1786), "Поезії Петрарки" . Ч. 1. (Парма, 1790).

У зібранні книг "гражданського" шрифту (модернізованого виду кирилиці XVIII – першої чверті ХІХ ст.) представлені видання друкарень Імператорської Академії наук (С.Пб.), Московського університету, Морського Шляхетного Кадетського Корпусу та Морської друкарні (С.Пб.). Серед них – "Россійская грамматика" М.Ломоносова (С.Пб., 1755), "Метафи-зика" Х.Баумейстера (М., 1764), "Указы… Екатерины Алексеевны… и Петра Втораго... с 1725 по 1730 гг." (С.Пб., 1777), "Книга Уставъ морскій" (російською та голландською мовами) (С.Пб., 1785), "Исторія Россійская" М.Щербатова (С.Пб., 1786-...), "Родословная книга Князей и Дворян Россійских и выезжих…" Ч. ІІ. (т. зв. "Бархатная книга") (М., 1787), "Устав Военнаго Флота по Высочайшему повеленію Государя Императора Павла Перваго" (С.Пб., 1797), "Русская летопись по Никонову списку". Ч. 1, 5, 6, 7. (С.Пб., 1788, 1792), "Регламент Благочес -тивейшаго Государя Петра Великаго... о управленіи Адмиралтей -ства и Верфи..." (С.Пб., 1795), "Полное собраніе сочиненій" М.Ломоносова. Ч. 1, 2; 4, 6. (С.Пб., 1803-1804), "Опыт морской практики" у 2-х ч. П.Гамалеї (С.Пб., 1804), "Основанія геометріи" С.Гур'єва (С.Пб., 1811), твори І.Богдановича (М., 1818, 1819).

Варто відмітити видання, які вважаються бібліографічною рідкістю, а саме: "Объявленіе розыскного дела и суда… на царевича Алексея Петровича…" (С.Пб., 1718), "Историческое описаніе города Пскова…" Ч. 1-6. (С.Пб., 1790), "Сравнительный словарь всех языков и наречій" в 4-х ч. (С.Пб., 1790-1791), "Краткое землеописаніе Россійскаго Государства" (С.Пб., 1793), "Общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ Всероссийския Имперіи, начатый в 1797 г." в 3-х ч. (1797-1799), "Опыт россійской библіографіи" В.Сопікова в 4-х ч. (1813-1814).

Біля 60 видань творів великого українського поета Т.Г.Шевченка становлять колекцію Шевченкіани. ЇЇ окрасою є прижиттєві та рідкісні видання, такі як "Новые стихотворения Пушкина и Шавченки" (Лейпціг, 1859), "Кобзарь" (С.Пб., 1860), "Кобзар: З додатком споминок про Шевченка писателів Тургенєва і Полонського" (Прага, 1876), "Маленький Кобзар" (Кам'янець-Поділ., 1919), "Історичні поеми" (Коломия, 1914) та ін.

Серед прижиттєвих та рідкісних видань творів класиків української літератури – книги М.М.Коцюбинського "Для загального добра" (Чернігів, 1904), "Дебют" (С.Пб.;Л., 1911), П.О.Куліша (в т. ч. "Михайло Чарнышенко или Малороссія восемьдесят лет назад". Ч. 2, 3 (К., 1918), І.С.Нечуя-Левицького "Новина" (К., 1918), І.Я.Франка "Коваль Бассім" (Л., 1911), "Давнє й нове. Мій ізмарагд" (Л., 1911), "К свету" (М., 1905), В.С.Стефаника "Дорога" (Л., 1917), "Вибрані твори" (1927), "Рассказы" (М.;Л., 1930), О.Ю.Кобилянської "Юда" (К., 1917)), М.Грушевського "З старих карток", "Sub divo" (К., 1918), С.Руданського "Співомовки" (К., 1918).

Цікавими є прижиттєві видання російських письменників: твори О.С.Пушкіна, "Последнія песни" М.Некрасова (С.Пб., 1877), "Стихи о Россіи" О.Блока (Петроград, 1915), "Петербург" А.Бєлого (Петроград, 1916) та ін.

Окрему групу пам'яток складають книги релігійного змісту. Це, крім зазначених вище, українські видання – "Молитвослов" (Почаїв, 1873), "Біблія" (англ. мовою) (Лондон, 1611), "Євангеліє" (1780), "Євангеліє слов'янське" (1843), "Требник" (К., 1901), "Господа нашого Іісуса Христа Святе Євангеліє від Матфея" (слов'янською й українською мовами) (М., 1906), "Краткая Церковная Россійская Исторія" митрополита Платона (М., 1823), "Словарь историческій о бывшихъ в Россіи писателяхъ духовнаго чина Греко-Россійской церкви" Т. 1. (С.Пб., 1827), "Неисходимый індиктіон или пасхалія зрячая…" (М., 1799), "Библейская исторія при свете новейшихъ изследованій и открытій. Новый завет" А.П.Лопухина (С.Пб., 1895), "Книга житія святих на три місяці других: грудень, січень, лютий..." (М., 1840).

У фонді рідкісних і цінних видань зберігаються фрагменти бібліотек навчальних закладів, про що свідчать печатки і штампи на виданнях: "Фундаментальная библиотека Немировской гимназии", "Ученическая библиотека Немировской гимназии", "Библиотека Винницкого Реального Училища Подольской губернии", "Biblioteka Tulczynska", а також фрагменти власних зібрань з екслібрисами: "Изъ книгъ графа Григорья Сергеевича Строганова", "Изъ книгъ Н.Н.Небученова", "Exlibris Alexandra Russanovskago", "Exlibris Adolf Perlovski" та особистих бібліотек графа Л.П.Гейдена, В.П.Дезіна, К.Подвисоцького, книги з автографами (дарчими та пам'ятними написами, маргіналіями) С.Потоцької, Й. де Вітте, С.Стемповського та ін.

Значну частину рідкісного і цінного фонду складають книги, що побачили світ в друкарнях таких відомих видавців, як Брокгауз та Ефрон, Вольф, Глазунов, Мамонтов, Маркс, Павленков, Плавильщиков, Ситін, Сойкін та книги, які вийшли у видавництвах "АCADEMIA" (Москва), "Вік", "Дзвін", "Час", "Сяйво", "УАН" (Київ), "Рух", "Просвіта" (Львів), "Сіяч" (Черкаси) та ін.

Велику цінність мають рукописні документи. Вони представлені у фонді відділу книгами "Путешествие изъ С.Петербурга въ Москву" О.М.Радищева (список з друкованого видання 1790 р., яке було спалене за наказом Катерини ІІ), "Загальна історія землі і її частин" (1710), "Русская исторія. Лекціи" Соловйова (М., 1848).

Одним з найцікавіших є зібрання видань, які відрізняються художнім оформленням і поліграфічним виконанням, у т. ч. ілюстровані видання, мініатюрні та книги-велетні, факсимільні видання пам'яток друку та писемності, а також незвичайні зразки палітурного мистецтва. До таких видань належать "Святе письмо вітхого і нового заповіту" (1873-1874) з 230 малюнками Г.Доре, "Новий трактат з історії і археології. Геральдика" Т. 1. (Париж, 1845), "Потерянный рай и Возвращенный рай» Дж.Мільтона (С.Пб., 1895) з 50 мал. Г.Доре, "Мертвыя души" М.Гоголя (М., 1900), ілюстроване найвідомішими художниками того часу, "Материалы для русской иконографии" в 6-ти кн. (С.Пб., 1884), "Біблійні жінки" (Париж, 1846), "Героїні творів Байрона" (Лондон, 1836), "Зібрання творів Вольтера" Т. 2. (Б. м., 1785) з гравюрами Моро, а також книги для дітей: "Казки" Ш.Перро (Париж, 1867) з мал. Г.Доре, "Легковажність мадемуазель Люсі" (Париж, 1892), "Іграшки. Історія. Виробництво." (Париж, б. р.).

Зразком мініатюрних видань є так звана "Дорожня бібліотека". Це 63 книжечки кращих зразків класичної літератури англійською та фран-цузькою мовами, виданими в першій половині ХІХ ст., що зберігаються в спеціальному, обтягнутому шкірою, ящику.

Унікальними за оформленням є книги із золотими обрізами і металевими прикрасами на оправі, косинцями та застібками.

Основною метою формування фонду відділу є найбільш повне зібрання документів – пам'яток писемності. Частково це досягається шляхом комплектування фонду рідкісних і цінних видань факсимільними та репринтними виданнями, такими як "Остромирове Євангеліє" 1056-1057 рр. (2-е фотолітографічне видання) (С.Пб., 1889), "Кодекс Вишеславський" 1085 р. (Прага, 1970), "Четвероевангелие царя Ивана Александра" (Софія, 1980), "Житие Александра Невского. Текст и миниатюры Лицевого летописного свода ХVI в." (С.Пб., 1992), "Киевская Псалтирь" 1397 р. (М., 1978), "Жития Кирилла и Мефодия" – рукопис ХІІ-ХV ст. (М., 1986), "Сказание о Борисе и Глебе" – факсимільне відтворення житейних повістей з Сильвестров -ського збірника (2-га пол. XIV ст.) (М., 1985), "История искусств" П.Гнедича в 3-х томах (Красноярськ, 1994) та ін. Факсимільні і репринтні видання дають змогу задовольнити запити користувачів на книги з обмеженою видачею, або ті, що за якихось причин не видаються.

Останнім часом до бібліотеки надходять нові видання, які, по праву, вважаються цінними і поповнюють фонд відділу рідкісних і цінних видань. Такими є деякі книги, що надійшли по Мегапроекту "Пушкінська бібліотека" , а саме: "История ХХ века: Люди. События. Факты." (М., 1999), "Жизнь Иисуса Христа" Ф.В.Фаррара в 2-х т. (М., 1999), "Русские святые" (С.Пб., 2000), "Энциклопедия символов, знаков, эмблем" (М., 2000), "500 шедевров" (М., 1997) та ін.

Важливою складовою частиною інформаційного ресурсу відділу є підсобний фонд. Він включає наукові, бібліографічні, методичні та інструктивні матеріали, довідкові видання з історії друку та писемності, каталоги, списки рідкісних і цінних видань і рукописів, описи державних і приватних зібрань, призначені для інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів, а також для працівників відділу в їх науковій і практичній роботі. Серед них – "Русскія книжныя редкости" Н.Б. (М. 1902), "Редкия русскія книги и летучія изданія XVIII века" (М., 1905) – факсимільне видання 1989 р., "Исторія книги в Россіи" С.Ф.Либровича (М., 1913, 1914), "Матеріали для історії книжкової справи на Вкраїні в XVI-XVIII вв." Х.Титова (К., 1924), "Запрещенная книга в России 1825-1904" Л.М.Добровольского (М., 1962), "Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв." (М., 1976), "Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні" в 3-х томах Я.Запаска, Я.Ісаєвича (К., 1984), "Общество и книга от Гутенберга до Интернета" (М., 2001) та ін.

У фонді рідкісних і цінних видань зберігається біля 11 тис. журналів. Основну частину складають російські видання, такі як "Вестникъ знанія", "Вестникъ Европы", "Дело", "Историческій вестник", "Москвитянинъ", "Отечественныя записки", "Русская старина", "Современникъ" тощо.

Українська періодика представлена такими журналами, як "Вера и разумъ" (Х., 1886-1887) – богословсько-філософський журнал Харківської духовної семінарії, "Вестникъ опытной физики и элементарной математики" (О., 1886-1916), "Дзвін" (К., 1913-1914) – літературний науково-артистичний журнал-місячник, "Экономическая жизнь Подолии" (Кам'янець-Поділ., 1914, 1915, № 1 1918), "Земля" (Вінниця, 1918, № 1, 2) – вісник Подільського губернського земельного комітету, "Кіевская старина" (К., 1882-1906) – літературно-мистецький місячник, "Україна" (К., 1907, 1914, 1917), "Хозяйство Подоліи" (Вінниця, 1922, № 1), "Червоний шлях" (Х., 1923-1936) та ін.

Особливо цінними є номери суспільно-політичного та науково-літературного щомісячного часопису "Основа" (С.Пб., 1861-1862), який мав вагомий вплив на культурно-літературний процес і національно -визвольний рух в Україні того часу; український альманах "Рада." Ч.1 (К., 1883) з автографом М.Старицького; збірник "Кіевлянинъ" (К., 1840), виданий М.Максимовичем.

Доступу користувачів до документних ресурсів відділу сприятиме електронна база даних "Рідкісна і цінна книга", створення якої розпочато у 2001 році. На сьогодні в базі даних відображено більше 3 тис. найцінніших книг. Ведеться підготовка окремих видань до створення повнотекстових електронних варіантів.

Організація спеціалізованого відділу відкриває нові перспективи для вичення та дослідження рідкісного і цінного фонду Бібліотеки. Після завершення відбору документів, діяльність відділу беде зосереджена на:

· створенні повноцінного довідково-бібліографічного апарату відділу;

· організації колекцій пам'яток писемності та друку;

· складанні бібліографічних посібників, в т. ч. каталогів окремих зібрань Бібліотеки;

· виявленні видань для включення до Державного реєстру національного культурного надбання.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше