ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

Серед численних книг цієї тематики, що зберігаються у відділі, особливе місце займають "Матеріали до вивчення історії української літератури" в 5-ти томах (К., 1959). Вони складаються з літературно -критичних статей, архівних документів, в яких розглядаються факти і явища з історії української літератури від давнини до початку ХХ століття.

У збірнику вміщені ґрунтовні статті О.Білецького, П.Житецького, І.Франка, М.Гудзія про розвиток літератури Київської Русі ХІ-ХІІІ ст., становлення Києво-Могилянської Академії.

Заслуговує на увагу і міжвідомчий республіканський збірник "Українське літературознавство" (К.; Л., 1964-1986) видавництва Львівського університету. Більшість статей збірника стосуються різних питань становлення і розвитку української літератури. Збірник піднімає також питання психології творчості та художньої майстерності окремих письменників (В.Стефаника, М.Коцюбинського, П.Мирного та ін.), містить публікації листів письменників. Безперечно, викладачі вузів, аспіранти, студенти, історики, літературознавці, всі, хто займається вивченням історії класичної та сучасної української літератури, знайдуть багато корисного на сторінках збірника.

Великий пласт, що сягає ста тисяч видань, складає у відділі художня література – книги і літературно-художні часописи. У всій своїй повноті, у всьому своєму багатстві представлена тут українська, російська і світова художня література.

Зібрані разом, творіння класиків літератури дають можливість проникнути в глибини їх творчості, відновити історію видання творів, осмислити значення цих книг для тієї епохи, що їх породила, і для дня нинішнього.

За майже віковий відрізок часу зусиллями багатьох поколінь бібліотечних працівників зібрано тут найкращі зразки творів всесвітньо відомих класиків – від повного зібрання їх літературних праць до окремих невеликих видань.

Відділ нині зберігає унікальний фонд багатотомних академічних видань, перші томи яких побачили світ напередодні війни, а останні, невдовзі по війні були завершені. Це: "Полное собрание сочинений" Л.Толстого в 90-та томах (М., 1935-1958), "Полное собрание сочинений" О.Пушкіна в 16-ти томах (М., 1937-1949), "Повне зібрання творів" Т.Шевченка в 10-ти томах (К., 1939-1963), "Полное собрание сочинений" А.Чехова в 20-ти томах (М., 1944-1951). Названі видання зберігаються у відділі і є його гордістю.

Знищені у роки війни, бібліотечні фонди вже в 50-60-і роки відновлю-валися небувалими темпами. Свідченням тому є велика кількість багатотомних видань українських класиків, які має відділ зберігання основного фонду: "Твори" Є.Гребінки в 5-ти томах (К., 1951-1957), "Твори" П.Мирного в 5-ти томах (К., 1954-1955), "Твори" І.Франка в 10-ти томах (К., 1956-1959), "Зібрання творів" П.Грабовського в 3-х томах (К., 1959-1960), "Твори" М.Коцюбинського у 10-ти томах (К., 1956-1959), "Твори" Л.Українки у 10-ти томах (К., 1963-1965), "Твори" М.Старицького у 8-ми томах (К., 1963-1965), "Твори" Марка Вовчка в 7-ми томах (К., 1964-1967).

Є у відділі багато академічних видань зарубіжних авторів, що вийшли в ті ж роки. Це і "Собрание сочинений" Е.Золя в 26-ти томах, "Собрание сочинений" Ч.Діккенса в 30-ти томах, "Собрание сочинений" В.Скотта в 20-ти томах. Цей список продовжують багатотомні твори Д.Лондона (14 т.), Д.Голсуорсі (16 т.), Г.Гейне (10 т.), Ф.Стендаля (15 т.), Г.Манна (8 т.).

Видання класичних творів 50-60 років ХХ ст. цікаві своїми ґрунтовними передмовами, науково-аналітичними статтями про творчий та життєвий шлях представників різних літературних напрямків.

Надзвичайно цінним інформаційним ресурсом відділу є художня література, що вийшла у серіях: "Библиотека всемирной литературы", "Бібліотека української літератури", "Библиотека классики", "Литера-турные памятники", "Литературное наследство", "Жизнь замечательных людей", "Сто великих".

"Библиотека всемирной литературы" ("БВЛ") знайомить читача з перлинами світової літературної спадщини багатьох століть. В її 200-х томах зібрані біля 26 тисяч пам'яток світової культури. До того ж, "БВЛ" досить оригінально і яскраво ілюстрована. В її книгах широко використані кращі зразки вітчизняного і зарубіжного образотворчого мистецтва різних жанрів. У відділі зберігається повний комплект цього безцінного видання.

З 1982 по 1997 рік відділ активно поповнювався виданнями з багатотомної академічної "Бібліотеки української літератури", яка ввібрала в себе золотий фонд майстрів художнього слова України різних періодів.

Особливістю і цінністю цього видання є те, що поряд з іменами відомих класиків української літератури, в окремих його випусках друку-ються історіографічні, полемічні, паломницькі твори невідомих багатьом Герасима Смотрицького, клірика Острозького, Івана Вишенського, Даміана Наливайка. Звільнена від церковних догм, світська література ХVІІІ ст. представлена тут творами Ф.Прокоповича, Г.Кониського, С.Величка, І.Некрашевича. "Бібліотека..." містить також праці тих, що раніше замовчувалися або хибно трактувалися в літературі. Це дослід-ницькі роботи пам'яток давньої літератури В.Крекотеня, О.Мишанича, В.Микитася тощо.

Любителі художнього слова по праву оцінять ті окремі видання, що останнім часом надійшли до відділу зберігання з "Пушкинской библиотеки". Їх у відділі небагато, але кожна книга цієї серії – шедевр літературної майстерності, художнього оздоблення і поліграфічного виконання.

Носіями різноманітної і захоплюючої інформації є видання серії "Сто великих". З цієї серії відділ одержав "Сто великих чудес света" (М., 2000), "Сто великих дворцов мира" (М., 2001), "Сто великих катастроф" (М., 2002). Названі видання підготовлені одним автором – Н.Іоніною, яка лише назвами своїх збірок вже інтригує читача і, безперечно, не розчаровує тих, хто їх прочитав.

У відділі зберігаються також книги М.Непомнящого "Сто загадок истории" (М., 2002) і "Сто великих тайн" (М., 2003), І.Мусського "Сто великих заговоров" і "Сто великих диктаторов" (М., 2002), Д.Саміна "Сто великих памятников" (М., 2001), І.Семашка "Сто великих женщин" (М., 2002).

Видання книг серії "Сто великих" продовжується, що обіцяє знайом-ство з цілим світом цікавого і загадкового.

Назване з розділу художньої літератури, – невеличка частка скарбів, які має відділ. Ще сотні світового рівня літературних імен, тисячі їх безсмертних творінь очікують зустрічі зі своїм читачем.

Окрім художньої книги, зберігається у відділі великий масив літературно-художніх журналів. Це – своєрідний літопис часу, жива історія сучасності.

Давно знайомими назвами представлені у відділі російські часописи: "Новый мир" (1943-1959), "Октябрь" (1943-1985), "Звезда" (1957-1979), "Наш современник" (1956-1979), "Аврора" (1973-1994), "Знамя" (1975-1979). Нерідко саме журнали давали путівку в життя новим творам багатьох поетів, письменників, публіцистів, відкривали нові імена в літературі.

Українські часописи представлені у відділі назвами: "Дніпро" (1944-1969), "Вітчизна" (1946-1959), "Прапор" (1956-1974), "Жовтень" (1951-1959). В різні періоди на їх сторінках друкувалися твори М.Рильського, В.Сосюри, О.Вишні, А.Малишка, М.Стельмаха, Г.Тютюнника, подавалися переклади творів зарубіжних авторів.

Не можна не назвати й ті популярні журнали, які завоювали незмінну любов читацької аудиторії. З них: "Україна" (1943-1974), "Огонек" (1942-1984), молодіжні часописи: російський – "Смена" (1943-1989) та український – "Зміна" (1953-1965).

Літературний процес ХХ століття не можна уявити в усій його повноті і розмаїтті без цілої плеяди видатних письменників, творчість яких в роки тоталітаризму довгий час замовчували, яким перешкоджали творити, переслідували, а то й фізично знищували. Серед них:

Б.Антоненко-Давидович, В.Підмогильний, Є.Плужник, В.Свідзинський, М.Хвильовий, І.Багряний, В.Винниченко, М.Вороний, Є.Сверстюк, В.Стус, І.Світличний, В.Симоненко, М.Драй-Хмара, М.Зеров, М.Руденко, Б.Лепкий, О.Теліга і ще, і ще...

За творами кожного з цих авторів – трагічна доля талановитої особис-тості. Сьогодні їх літературна спадщина досить повно представлена у Бібліотеці, зокрема у відділах обслуговування.

У відділі зберігання є ряд цінних видань, в яких подаються узагаль-нені матеріали про письменників України, – безневинних жертв тоталітарного режиму.

Одним з перших до цієї теми звернувся М.Жулинський у книзі "Із забуття – в безсмертя" (К., 1999). Ціла плеяда письменників України – жертв сталінських репресій вперше поіменно представлена в книзі "...З порога смерті..." (К., 1991). Матеріали про письменників, вчених, просвітителів І.Огієнка, І.Крип'якевича, М.Драгоманова, В.Охрамовича та ін. вміщені в книзі В.Качана "І воскресне ім'я твоє... Повертаючись з небуття" (К., 1993). Книга українського історика Ю.Шаповала "Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії" (К., 2001) на основі архівних джерел веде мову про трагічну долю М.Скрипника, Л.Курбаса, С.Міхоелса та ін.

Є у відділі і навчальний посібник "Гроно нездоланних співців" (К., 1997), до якого увійшли літературні портрети 25 реабілітованих письменників, твори яких нині включені до шкільних програм.

Продовжують тему літературних імен, повернутих на Батьківщину, російські видання: Соколов А. "Судьбы русской литературной эмиграции 1920 годов" (М., 1991) та енциклопедичний біографічний словник "Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века" (М., 1997). На його сторінках – чотириста біографій діячів російського зарубіжжя, які зробили вагомий внесок у скарбницю світової культури: І.Бунін, О.Купрін, А.Ремізов, М.Цветаєва, З.Гіппіус, В.Ходасевич, І.Шмельов та ін.

Оригінальною частиною фонду є колекція мініатюрних видань – творів друку, розміри яких не перевищують 100х100 мм. Зібрання мініатюр налічує близько 400 примірників. У міні-форматі зберігаються книги українських, російських та зарубіжних класиків літератури: О.Пушкіна, М.Лермонтова, М.Гоголя, Т.Шевченка, О.Гончара, Р.Кіплінга, Е.Золя. Чудове поліграфічне виконання міні-книги І.Котляревського "Енеїда" (К., 1994). В цій колекції є "Гетьмани України" (К., 1995), "Народна лірика" (К., 1982), "Народні повір'я" (К., 2000), А.Бадалова "Путешествие в мир микрокниг" (М., 1991), "Миниатюрные книги СССР" (М., 1989). Користувачам бібліотеки відділ може запропонувати широкий вибір інших видань міні-книжок.

Колекція книг з автографами збиралася протягом всього існування Бібліотеки. Ці книги свого часу були подаровані Бібліотеці відомими вітчизняними та зарубіжними літературними діячами, письменниками -земляками. Чимало книг (біля 400 прим.) з автографами відомих літераторів надійшло у фонд в складі книжкового зібрання нашого зем-ляка К.Кисільова. В дарунку бібліофіла книги з автографами М.Шагінян, К.Симонова, М.Горького, Ю.Семенова, І.Вільде, Ч.Айтматова, І.Ільїнського, В.Шкловського, Л.Леонова, К.Ваншенкіна, О.Фадєєва, О.Твардовського. Дарчі написи авторів стоять на книгах М.Бажана, О.Гончара, П.Панча, А.Малишка – українських письменників, чия творчість набула світового значення. Окрім колекції К.Кисільова, у відділі є багато інших видань з автографами їх авторів. Серед них – видання Ю.Андруховича, О.Бродецького, Л.Костенко, М.Вінграновського, Д.Дереча, В.Лазаренка, А.Гарматюка, М.Студецького, С.Стехова, Г.Усача, Н.Гнатюк, О.Кундзіча та ін.

Особливе місце серед видань відділу займає картографічна продук-ція – карти, атласи, плани міст, транспортні схеми, туристичні маршрути.

До послуг користувачів Бібліотеки широкий спектр загальних, фізичних, фізико-географічних, політичних, політико-адміністративних, соціально-економічних, навчальних карт та атласів: "Атлас світу" (К., 2001), "Європа. Фізична карта" (К., 1989), "Атлас России" (М., 2001), "Україна. Загальногеографічна карта" (К., 2002), "Україна. Політико-адміністративна карта" (К., 2001). "Гидрохими -ческий атлас СССР" (М., 1990) цікавий розділом "Поверхностные воды Украины".

Ряд кліматичних атласів містять інформацію щодо температурного режиму в різних регіонах нашої планети, історичні карти розповідають про країни стародавнього світу. Є навчальні карти на допомогу засво-єнню шкільних програм з історії, географії, економіки.

Відділ зберігання має у фонді фундаментальні видання атласів, що поєднують в собі науковість, високий рівень поліграфічного виконання, вичерпність інформації. Для прикладу, "Атлас мира" (М., 1954) складається з 283 карт материків, океанів, окремих частин та країн світу. Атлас носить довідковий характер, має покажчик вміщених у ньому географічних назв. "Учебный атлас мира" (М., 1967) містить 157 карт земної кулі.

Першою в Україні лінгвогеографічною працею, що охоплює територію поширення української мови, а також переселенські говірки за межами нашої держави, є "Атлас української мови" в 3-х томах (К., 1984-2001). В ньому відбито стан українських говорів 40-70 років ХХ ст. на всіх рівнях мовної структури. Розрахований на мовознавців, фольклористів, викладачів вузів.

Відділ зберігає також мініатюрні атласи (розміром до 90 мм), які присвячені зарубіжним країнам: "Географический атлас стран Азии" (М., 1984), "Географический атлас Америки" (М., 1985), "Географи -ческий атлас Западной Европы" (М., 1985), "Географический атлас Австралии, Океании и Антарктиды" (М., 1987). В серии "Государства и территории" вийшли міні-атласи Америки та Африки.

Найбільш змістовно в картографічних виданнях представлена територія України, її області, міста, населені пункти. Відділ отримує цікаві за змістом та поліграфічним оформленням видання України та Вінницького ДНВП "Картографія". Це – плани міст, путівники, туристичні маршрути, транспортні схеми: "Україна. Європа. Атлас автомо-більних шляхів" (К., 2002), "Київ. Карта для автомобіліста" (К., 2002), "Крим. Туристична карта" (К., 2002).

В серії "Міста України" представлені плани-схеми всіх обласних центрів та населених пунктів нашої держави з детальною інформацією про розташування вулиць, транспортне сполучення, розміщення об'єктів комунального господарства.

Перелік виданих карт, атласів більш як за десятиріччя, можна знайти в "Картографической летописи" (1983-1991). Крім інформації про карти та атласи, в ній подані покажчики географічних назв, імен складачів карт, редакторів та художників. "Картографическая летопись" корисна працівникам поліграфічних фабрик, видавництв та друкарень.

Різноманітні за тематикою та призначенням карти та атласи дають можливість простежити розвиток картографії, що залишила нам матеріали, які відображають характерні риси історичного, економічного та культурного розвитку країн світу в різні періоди.

Наукова діяльність, теоретичні дослідження, складання підручників, ретроспективне поповнення та формування фондів бібліотек неможливе без бібліографії, що є своєрідним ключем до знань.

Фонд відділу містить ряд ретроспективних бібліографічних видань, з яких немало цінних. "Книжная летопись" (1943-2000) дає вичерпну інформацію про книги та брошури, що вийшли друком на території колишнього Союзу. З 1945 по1986 рр. відділ зберігає "Ежегодник книги СССР". Статті, документи, художні твори, рецензії, що були надруковані на сторінках газет та журналів, подані в "Летописи газетных статей" (1943-1999), "Летописи журнальных статей" (1946-1999), "Летописи рецензий" (1946-1990). Унікальною є "Летопись изобразительного искусства Великой Отечественной войны", окремі випуски якої за 1942-1944 роки зберігаються у відділі.

Національна бібліографія України представлена літописами Книжко-вої палати України, які в різні роки виходили під різними назвами, зокрема: "Літопис друку УРСР. Книги" (1946-1953), "Літопис друку УРСР. Газетні статті" (1944, 1946-1947, 1949-1953), "Літопис друку УРСР. Журнальні статті" (1942-1944, 1948-1950, 1953). "Літопис книг", "Літопис журнальних статей", "Літопис газетних статей","Літопис рецензій" (до 1991 року).

Інформація про видання образотворчого мистецтва як України, так і народів колишнього Союзу, зосереджена в цілому ряді літописів: "Летопись изобразительного искусства" (1946-1965), "Літопис образотворчого мистецтва" (1954-1965), "Літопис образотворчих видань" (1978-1987), "Літопис друкованих творів образотворчого мистецтва" (1968-1977 ). Всі літописи з 1991 року знаходяться відпо-відно у відділах довідково-бібліографічного та інформаційного обслугову -вання, літератури та інформації з питань мистецтв.

Серед ретроспективних видань відділу привертає увагу "Библиография советской библиографии" , випуски якого зберігаються з 1946 по 1998 рік. У фонді відділу представлені також тематичні бібліографічні покажчики за багато років.

Величезний масив літератури, що зберігається у відділі, знаходиться у постійному русі. Цінні видання відбираються і залишаються тут назавжди, ті ж, що вийшли у світ з тимчасовою місією, мають коротке життя і списуються, як списуються і фізично зношені. Реставровані повер-таються до читача. Відділи обслуговування час від часу переглядають свої ресурси, і видання, що активно не використовуються, повертають до відділу основного зберігання, від нього ж постійно отримують нову літературу.

У відділі зберігається основна частина архівних документів самої Бібліотеки: плани і звіти про її діяльність, накази і розпорядження дирекції, що стосуються розвитку Бібліотеки, її структурних змін, фінансо-вих і кадрових питань, власні друковані видання всіх структурних підроз-ділів ОУНБ, – все те, що є предметом глибокого вивчення для створення ще однієї колективної праці – історії Бібліотеки за її віковий період.


Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше