ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ

Н.І.Морозова, керівник служби СІБС

тел.: (0432) 35-17-04

Сьогодні в усьому світі йде процес переходу до нової соціально -економічної формації, що умовно називають інформаційним сус-пільством. Це поняття "інформа-ційне суспільство" міцно ввійшло не тільки в лексикон фахівців ін-формаційної галузі, але й в ужи-ток політиків, економістів, учених, бібліотечних працівників. Інфор-маційні технології стають базо-вими, і рівень їхнього розвитку в значній мірі визначає рівень розвитку країни в цілому.

"Бібліотеки входять в інформаційне суспільство, і бібліотеки сприяють прискоренню перетворення суспільства в інформаційне – ось одна з головних тенденцій розвитку бібліотечної справи сьогодні" (з виступу Президента Асоціації ЕБНІТ Я.Л.Шрайберга на Міжнародній науково-практичній конференції "Крим-2003" "Бібліотеки і асоціації у світі, що змінюється: нові форми співробітництва").

Бібліотеки і бібліотечно-інформаційні технології досить активно впливають на реалізацію інформаційних процесів:

· формування єдиного інформаційно-комунікаційного простору як частини світової інформаційної інфраструктури;

· інтенсивний розвиток нових і високих технологій, орієнтованих на масове використання сучасних інформаційних технологій;

· створення і розвиток ринку інформації і задоволення потреб суспільства в інформаційних продуктах і послугах;

· підвищення рівня освіти, науково-технічного і культурного обміну за рахунок поширення регіональної, національної і міжнародної інформа-ційної взаємодії;

· створення системи забезпечення прав громадян і соціальних інсти-тутів на вільне одержання, розповсюдження і використання інформації.

Соціальна місія сучасної бібліотеки – надання користувачеві доку-мента. Тому головним завданням регіональних ОУНБ повинно стати формування, збереження і забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, що задовольняють суспільні, наукові, професійні і навчальні потреби жителів регіону.

Досить істотно змінило ресурсний потенціал бібліотеки використання високих технологій. Новий підхід до формування фонду – "від володіння до можливості доступу" – дозволяє, використовуючи засоби Інтернет і електронної пошти, виконувати різні за рівнем читацькі запити. Високі технології не тільки кардинально змінили склад інформаційних ресурсів, але і зробили обслуговування універсальним, підвищили рівень його комфортності, якість. Інформація, інформаційні технології та послуги – телекомунікації, телебачення, комп'ютерні науки і технології зростають більш швидкими темпами і починають домінувати в культурі.

Формування регіональних інформаційних ресурсів розпочиналось в книгозбірнях – найдавніших суспільних інститутах, що здійснюють кумуляцію, збереження і використання документованих знань. Такий підхід дав змогу у стислі строки з незначними витратами досягнути вагомих результатів, оскільки забезпечив включення накопичених упродовж століть бібліотечних фондів у нову інформаційну інфра-структуру суспільства. В результаті – ОУНБ стали потужними регіональ -ними інформаційними центрами.

В своєрідний Регіональний національний центр інформації перетво-рюється поступово й Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, яка, маючи найбагатші в області документні ресурси, активно формує власні електронні бази даних, на сконцентровану в яких інформацію попит у користувачів досить високий і постійно зростає.

Цілі і мотиви звертання користувачів у Бібліотеку різні. Так, студенти юридичних, економічних, технічних вузів приходять часто працювати зі списками документів, що містять постанови і розпорядження Уряду України за визначений період часу. Читачам, що мають вищу освіту, часто потрібна фактографічна та довідкова інформація. Однак, значна більшість користувачів правових БД віддає перевагу пошуку за ключовими словами, оскільки вони мають про документ досить приблизні, часто емоційні уяви. Бібліотека надає різні послуги, але розглянемо, насамперед, обслуговування Інтернет-ресурсами .

Законодавчі та правові Інтернет-ресурси:

http://www.president.gov.ua/

Інтернет-представництво Президента України

Сайт містить інформацію про Президента України, державну владу, тексти офіційних документів. Представлені такі сервіси, як „Запитання,

листи", громадська приймальня, форуми, зворотній зв'язок. Відвідувач сайту може побачити матеріали першої Інтернет-конференції Президента України, звернутися до сайту Росії в Україні, ознайомитися з роботою прес-центру Адміністрації Президента, прочитати стенограми виступів.

http://www.rada.kiev.ua/  

Сайт Верховної Ради України

Законодавство України;

Законопроекти;

Веб-сторінки комітетів;

Інформаційний сервер Верховної Ради;

Веб-сторінки депутатських фракцій і груп;

http://www.legality.kiev.ua/ilp/ilp.home  

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого

Сайт містить тексти законопроектів і проектів постанов Верховної Ради України 4-го скликання, а також коментарі до цих проектів. Коментарі створюються експертами Інституту і складаються з історії питання, що розглядається, короткого викладу сутності проекту, висвітлення позитивних і негативних його аспектів, а також зауважень експертів Інституту.

http://www.zakon.gov.ua/

"Законопроекти України"

Сайт був першим, котрий дав можливість усім зацікавленим грома-дянам знайомитися з текстами законопроектів, що знаходяться на розгляді Верховної Ради України, і одержувати іншу актуальну інформацію про діяльність парламенту. Створена на сайті система коментування дозволяє кожному взяти участь в обговоренні законопроектів, залишити свої побажання до них, ознайомитися з пропозиціями інших відвідувачів.

http://www.kmu.gov.ua/control/

"Урядовий портал".

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Подано матеріали про уряд України та його діяльність. Представлено довідник урядових установ та організацій, електронне урядування, базу документів „Нормативно-правова база", роботу прес-центру. Велика частина порталу присвячена темі „Європейський вибір": Огляд європейської преси, календар подій, спільні органи, правова база співпраці, спільна стратегія ЄС щодо України, все про ЄС. Інтернет-ресурси: короткий путівник по сайтах Європейського Союзу, євро – грошова одиниця

12 країн-членів ЄС. Все, що необхідно знати про євро. Офіс офіційних публікацій ЄС. Містить останні новини ЄС, інформацію про установи ЄС, публікації, висвітлюється політика ЄС в різних сферах життя країн ЄС. Представництво України при Європейському Союзі тощо. На порталі подано такі сервіси, як передплата, гаряча лінія, поштова скринька, урядові вакансії.

З інформацією про інші державні установи, які були представлені в Інтернет, можна ознайомитися за списком електронних адрес на Регіональному інформаційному порталі, створеному Вінницькою ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва – http://www.portal.vinnitsa.com/ .

Електронні журнали та газети України, що представлені в Інтернет

Сайти, які містять електронні адреси:

http://rada.kiev.ua/LIBRARY/mark6.htm  

http://www.ukrop.com/ua/directory/nation/smi/np1?cur=201-00-0-0-00-00-001-  

http://elvisti.com.ua/e-about.shtml  

http://www.brama.com/ukraine/sprav.html  

http://mass-media-ww.kiev.ua/eur/ua/kiev/iternt/intrkiy–ea002.asp  

http://www.meta.ua/ua/topics.asp?t=83&rgn=44&st=1  

Регіональні газети

http://www.news.vin.com.ua  

Економічні та соціальні ресурси Інтернет

http://www.finance.com.ua/

Український фінансовий портал. Таблиці, графіки і огляди по валютному, грошовому і фондовому ринках України та зарубіжжя. Конвертор валют і система пошуку по Інтернет-ресурсах банків України.

http://www.ukrbiz.net/  

Портал надає широкий спектр послуг для ведення бізнесу. На сайті: інтерактивна база даних кампаній і підприємств України, прайс-листи, прес-релізи, новини, дошка оголошень, бібліотека, безкоштовний хостінг і пошта.

http://www.ukrbusiness.com.ua/  

Бізнес-портал: огляд преси, новини, веб-ресурси, електронна комерція.

http://www.ukrindustrial.com/  

Україна – промислова. Розділи серверу: прайси промислової продук-ції, ринок будівельних матеріалів та оснащення, каталог промислових підприємств України, бази даних по промислових товарах, програма «Неліквіди підприємств України», дошка оголошень.

Веб-сайт Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

http://old.library.vn.ua

Веб-сайт Бібліотеки існує з 1998 року і по праву є одним з найпотуж-ніших серед бібліотек України. Щоденно інформацією сайту користуються від 80 до 200 відвідувачів.

Веб-сайт розрахований на користувачів різних категорій.

На головній сторінці можна дізнатись про сьогодення Бібліотеки. Події, які відбуваються в ній, часто супроводжуються добірками фотогра-фій, розширеними текстами та зовнішніми посиланнями. Є тут оголо-шення, адреса Бібліотеки тощо.

Основні розділи сайту:

· Про Бібліотеку – подана історія Бібліотеки та хроніка основних подій за майже віковий період;

· Адміністрація – представлена інформація про директора Біблі-отеки, Циганюка Василя Федоровича, розкрита її структура;

· Нормативні документи – у цьому розділі користувачі можуть ознайомитись з Статутом Бібліотеки та Концепцією її розвитку до 2010 р.;

· Структурні підрозділи – список відділів, служб та секторів Бібліо-теки. Розділ може бути корисний і її читачам, так як тут представлена інформація про їх розміщення, телефони та літературу, яку можна отримати у відділах обслуговування;

· Календар заходів – у розділі представлена щомісячна інформація про заплановані заходи Бібліотеки та її діяльність;

· Читачеві – ряд документів, які описують процедуру запису та правила користування Бібліотекою – незамінний інструмент для всіх читачів Бібліотеки;

· Наші видання – у розділі представлена велика колекція повнотексто -вих видань Бібліотеки: бібліографічних покажчиків, календарів знамен-них і пам'ятних дат, довідників, буклетів про видатних людей Вінниччини, матеріалів наукових конференцій бібліотечних працівників тощо. Даний розділ користується великою популярністю серед відвідувачів сайту.

· Віртуальні виставки – у розділі подані тематичні добірки бібліогра -фічних матеріалів, тематичних виставок, фоторяд та списки електронних адрес за темами;

· Веб-проекти – добірка посилань на веб-сайти, які створено зусил-лями працівників Бібліотеки;

· Гостьова книга – тут кожен користувач може залишити свої побажан-ня чи коментарі стосовно роботи нашого веб-сайту чи Бібліотеки загалом;

· Ресурси Інтернет – добірка посилань на сайти інших бібліотек України, електронних видань Інтернет тощо.

Також на сайті можна отримати он-лайн-довідку, консультацію з обраної теми, або дізнатися, чи є необхідна книга у фондах Бібліотеки.

Веб-сайт Бібліотеки постійно розвивається, надаючи користувачам все більше і більше інформації та сервісів.

Вінницький регіональний портал

http://www.portal.vinnitsa.com  

Вінницький регіональний портал створено у 2000 році за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" для надання доступу до регіональної інформації якомога більшій кількості користувачів як у Бібліотеці, так і за її межами. На сьогоднішній день на порталі розміщено близько 500 повнотекстових статей з історії та географії, релігії та культури, освіти та медицини.

Досить повно представлено органи місцевої влади обласного, міського та районного підпорядкування: всі управління при Вінницький обласній державній адміністрації, місто Вінницю, всі райони області. Кожен район подано на порталі за такою схемою: Загальна довідка про район; Історична довідка; Структура управління районом; Економічна географія району; Транспортні зв'язки; Засоби масової інформації; Екологія; Релігія; Освіта; Культура; Медицина; Туризм, готелі, пам'ятки культури.

На порталі ведеться стрічка новин, яка щоденно оновлюється. У створенні новин Бібліотека активно співпрацює з управлінням внутріш-ньої політики облдержадміністрації, управлінням фізичної культури та спорту, управлінням соціального захисту населення, управлінням з надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобиль -ської катастрофи Вінницької облдержадміністрації.

Якщо користувач не знайшов на порталі інформації, яка його цікавить, він може у розділі «веб-ресурси» знайти посилання на інші регіональні сайти. На сьогодні у цьому розділі описано 265 регіональних сайтів.

Крім інформаційних, слід відзначити і сервісні функції порталу.

Сервіси, які пропонуються користувачам: інтерактивні опитування; контактна форма; відправка електронної пошти; система спілкування (чати); обговорення будь-яких тем за допомогою системи форумів; курси валют; погода; відправки SMS-повідомлень.

Зараз сайт щоденно відвідує близько 40 чоловік, але популярність його постійно зростає.

Локальні бази даних

При пошуку інформації з українського законодавства, використову -ється БД "Ліга: Закон", що встановлена на двох комп'ютерах у відділах довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування і літератури та інформації з питань економіки і права. Вона постійно поповнюється новими документами за допомогою електронної пошти. Представлені в Бібліотеці правові інформаційні бази мають свої особливості використання. При роботі користувачів з ними перевагою є наявність розвинутої системи пошуку документів за будь-якими реквізитами.

До особливостей бази можна віднести: пошук по ситуації; пошук за джерелами опублікування; наявність проектів законів; велика кількість посилань у документах; коментарі в тексті, пошук по всіх базах.

Особливу групу складають запити з економічних, соціально -політичних проблем, капітальних вкладень, інвестицій, з реєстрації підприємств малого і середнього бізнесу. Джерелом виконання таких запитів служать БД „Бізнес-провідник", ресурси Інтернет, сайт міської мерії http://www.city.vin.com.ua/uk/main/business  і портал Вінницької ОУНБ http://www.portal.vinnitsa.com/  .

Комп'ютерна довідкова система "Бізнес-провідник" Вінницької області"

Розробка, авторське право – Чернилевський Г.І. Україна, Вінниця, 2001-2003 рр.

master–of–storm@hotmail.com  

Програма містить дані про підприємства м.Вінниці та Вінницької області.

Результати пошуку виводяться у вигляді карток, таблиць, де вказуються назва організації, її керівники, адреса, контактні телефони, дні роботи, річний обіг коштів, рік заснування, чисельність працюючих, а також продукція і послуги.

Класифікатор видів діяльності і запатентовані технології надано Вінницьким відділенням "КОМПАСС".

Аналіз роботи свідчить про тенденції росту популярності комп'ютерних інформаційних систем, завдяки оперативності пошуку, повноті інформації, відкритості, вірогідності і доступності її для користувачів. Комп'ютерні програми дозволяють працювати в режимі он-лайн. Практично всі системи дають можливість зберегти інформацію на дискетах або роздруковувати її на принтері. Так, на сайті нашої Бібліотеки був відкритий новий сервіс для віддалених користувачів "Електронна довідка" http://old.library.vn.ua/mail.php?serv=catalog  

Особливістю роботи СІБС є комплексний характер обслуговування, що виражається не тільки в інформаційному обслуговуванні за допомогою комп'ютерних технологій, але й у наданні користувачам кваліфікованої консультації. Треба визнати також і той факт, що запити читачів багато в чому змінилися. Користувачі приходять у Бібліотеку часто

і за юридичною допомогою, іноді не маючи іншої можливості одержати її безкоштовно. Останнім часом Бібліотека активно співробітничає з юридичною клінікою МАУП, члени якої консультують безкоштовно і користувачів Бібліотеки.

Корпоративні регіональні ресурси (проекти)

Проект "Створення регіональних інформаційних порталів на базі публічних бібліотек" сприятиме створенню єдиного інформаційного продукту на базі ліцензійного програмного забезпечення і надалі буде інтегрованим в єдину інформаційну мережу України.

Адреса порталу: http://www.portal.vinnitsa.com  

Структура першого рівня порталу: Культура; Медицина та здоров'я; Освіта і наука; Преса та ЗМІ; Природа та екологія; Подорожі & транспорт; Робота і бізнес; Соціальний захист; Суспільство і держава; Товари і послуги; Туризм; Шлюб і сім'я; Хобі, відпочинок.

Новий проект ОУНБ "Створення Регіонального корпоративного каталогу" буде сприяти об'єднанню інформаційних ресурсів бібліотек Вінницького регіону на базі регіональної телекомунікаційної мережі у рамках єдиного програмного продукту ІРБІС. Він сприятиме створенню логічної мережі, яка об'єднуватиме бібліотеки регіону на гармонізацію правил їхньої взаємодії при створенні і використанні загальних ресурсів на основі використання стандартів відкритих систем.

Діючий проект "Створення Центрального українського корпоративного каталогу" (ЦУКК) існує більше 3 років і дає можливість надавати демократичний доступ читачам в режимі он-лайн до аналі-тичної картотеки статей з українських журналів. Зараз до нього є доступ в локальній мережі Бібліотеки, а надалі він буде представлений на веб-сайті ОУНБ. Проект працює на програмному забезпеченні ІРБІС.

БД "Електронний каталог"

Протягом чотирьох років створюється електронний каталог та електронна картотека статей. Зараз їх бази даних містять понад 95 тис. записів, зокрема: БД "Аналітика" – 62899; БД "Книга" – 11546; БД "Комплектатор" – 12934; БД "Краєзнавча книга" – 1059; БД "Краєзнавча аналітика" – 1564; БД "Іноземна книга" – 662; БД "Іноземна аналітика" – 984; БД "Рідкісна і цінна книга" – 3148.

Проект Інформаційний центр "Вікно в Америку" . На базі відділу літе-ратури іноземними мовами було відкрито інформаційне обслуговування користувачів книжковими та спеціальними фондами, журналами за такими інформаційними блоками: уряд США, довідкові матеріали про США, бізнес, освіта й вивчення іноземної мови. Зараз центр має унікальний фонд, представлений на CD-ROM та DVD, на відео- та аудіокасетах.

DVD – колекцію представлено за такими темами: Історія (13); Детектив (1); Комедія (12); Мюзикли (2); Фільм-жах (1); Мультиплікаційні фільми (3); Мелодрама (3); Бойовик (3); Фантастика (2); Містика (1); Драма (16).

В колекцію ввійшли найбільш цікаві кінофільми: кінокомедії, мюзикли, фантастика, мультиплікаційні фільми. Найбільшу увагу привертає картина Patriot (Патріот), яка була визнана найкращим фільмом і номінована Оскаром у 1995 році. Жанр мелодрами представлено одним із найбільш популярних і улюблених американських фільмів "Casablanca" (Касабланка), який став переможцем трьох академічних нагород і був визнаним найкращою голлівудською картиною усіх часів.

Окрім DVD-колекції, Інформаційний центр "Вікно в Америку" пропонує і відеоколекцію американських фільмів різного жанру: Історичні фільми (34); Наукова драма (1); Документальний фільм про американські смаки; Мелодрама (2); Комедія (2); Фантастична фільм "Star Wars" (Зіркові Війни).

Характеризуючи історичні фільми, важко виділити серед них най-кращі, тому що кожна історична подія має свою особливість. Та все ж варто зосередити увагу на серії відеокасет Freedom (A History of US)/(Свобода/Історія США), що представлена глядачеві Ф.Кюнхардтом III, Н.Сейнер та П.Кюнхардтом. Дана серія включає вісім відеокасет, кожна з яких складається з 2-х епізодів. Кожен епізод, в свою чергу, це певний історичний період в житті американців: як все починалося і до подій сього-дення, не обминаючи і страшний теракт, що стався 11 вересня 2001 року.

Наукова драма

"Race for the Super bomb" (Гонитва за супербомбою ). Цей визначний фільм Т.Отта демонструє боротьбу за створення зброї, яка могла б спасти світ від руйнівної війни, а чи спонукати до його знищення.

Документальний фільм про американські смаки

"United Tastes of America" (Поєднання смаків жителів Америки). Присвятивши своє життя вивченню різних кухонь світу і зібравши різні рецепти з приготування їжі, Д.Хафнер подає про це цікаву інформацію у фільмі Д.Пресвіла, К.Фарел та Н.Колтона "Поєднання смаків жителів Америки".

CD-ROM колекція: Історія (6); Суспільно-політичні CD-ROM (2); Енциклопедії (5); Освіта (5).

Історія США неможлива без людей, які творили, підтримували, вдосконалювали цю країну. Це, власне, Президенти Америки, які були невід'ємною частиною Сполучених Штатів, її історичного минулого та сьогодення.

Диск "USA Presidents" (Президенти США) – це повна, вичерпна інформація про всіх Президентів країни (портрети і біографії, запис голосів Президентів XX століття від Теодора Рузвельта до Біла Клінтона, символи Президентів). Окрім цього, подані портрети і біографічні дані перших леді – дружин Президентів.

Диск "American Vista Atlas" (Американський атлас) презентує цікаву та пізнавальну інформацію про США. Даний CD-ROM включає: політичні, топографічні і тематичні карти для кожного штату; більше, ніж 600 кольорових фотознімків, на яких зображені пейзажі та люди Америки; приклади регіональних діалектів; багатство історичної інформації, включаючи документи, карти та музику, іншу корисну інформацію.

"2003 Grolier Multimedia Encyclopaedia" (Мультимедійна енциклопедія) – це CD-ROM, на якому представлені статті трьох рівнів складності, атлас, словник, тезаурус та багато іншої корисної інформації пізнавального та навчального характеру.

Освіта була, є і буде важливим аспектом в житті кожної людини. На сучасному етапі розвитку суспільства значну роль відіграє міжнародна освіта. Але для того, щоб навчатися за кордоном потрібно знати мову тієї країни, де є бажання навчатися. Тому вивчення іноземної мови – це дійсно дуже необхідно в час розвитку тісних відносин із зарубіжними країнами.

CD-ROM "How to Prepare for the TOEFL" (Як підготуватись до TOEFL) – це один з найкращих варіантів вдосконалити свої навики з англійської мови та отримати можливість поїздки в США на навчання. Як відомо, є спеціальний екзамен TOEFL, який складають всі бажаючі потрапити в Америку. Даний CD-ROM якраз і включає питання та відповіді про екзамен TOEFL, практичні вправи та вісім видів тестів подібних до тих, які мають місце при складанні цього екзамену.

Проект "Пушкінська бібліотека" , який було фінансовано Міжнародним фондом "Відродження", представництво Дж. Сороса в Україні. В рамках проекту було отримано на 15 CD-ROM – енциклопедії, довідники та словники за такою тематикою: історія, мистецтво, освіта.

Наприклад, електронна енциклопедія "Світ навколо нас". Містить 10 млн. слів, понад 7 тис. статей та 6 тис. ілюстрацій, 3 тис. біографій, а також 600 географічних та історичних карт. Видання доповнює електрон-ний пошук за ключовими словами, повнотекстовий пошук. Представлено понад 4 тис., фотографій, на яких можна побачити пам'ятники культури, архітектурні споруди давнього світу та середньовіччя. Перед вами постає дивовижний світ живого – від мікроскопічних істот до людини, а також створені людиною роботи та зроблені нею відкриття.

CD-ROM "Енциклопедія російського кіномистецтва 97". Структура диску – історія кіно, кіностудії, фільми, музика, актори, оператори, режисери та композитори. В цьому електронному виданні зібрано понад 4200 статей про вітчизняні фільми, що були зняті в період з 1908 по 1996 рр., 550 біографій і фільмографій російських акторів, режисерів, художників і композиторів. Користувач зможе проглянути 54 кінофраг-менти популярних картин і монтажні листи до них, прослухати 35 звукових фрагментів, перечитати статті з історії кіно. Для комфортної роботи з диском є спеціальна система пошуку.

Путівники "Петергоф" та "Московский Кремль" на лазерних дисках.

Вперше наш користувач матиме змогу побачити палацо-парковий ансамбль Петергоф – резиденцію імператора Петра І, яку було створено за зразком Версалю. Протягом ХVІІІ-ХІХ ст. російські та європейські архітектори, скульптори і художники створювали всі ці чудові споруди, фонтани. Бароко, класицизм, ампір переплетені в прекрасних і неповторних фасадах та інтер'єрах палаців, що знаходяться на березі Фінської затоки. Путівник містить понад 300 слайдів, 40 хвилин відеосю-жетів, біографій всіх тих, хто будував ці ансамблі, інтерактивні карти парків і плани палаців, а також спеціальні екскурсії.

Колекція українських видань на CD

Електронний журнал "Зібрання законодавства України" . Матеріали подано на базі довідкової системи „Omega". Він містить понад 30 тис. нормативно-правових актів вищих органів законодавчої та виконавчої влади. Є аналітичний покажчик – зручний інструмент для огляду та аналізу змін до законодавства, зроблена систематизація законодавства за галузями.

Електронний каталог на CD "Каталог кириличних стародруків. Друкарня Михайла Сльози". Його було видано за підтримки Міжна-родного фонду "Відродження" на базі Української академії друкарства та Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника.

Лазерний диск "Вільям Шекспір в українських перекладах" – проект, який було здійснено Науковою бібліотекою Національного університету "Києво-Могилянська Академія" спільно з Міністерством культури і мистецтв України, та Британською Радою в Україні. Даний проект став логічним продовженням проекту "Бібліотека тисячоліття". Цей диск є унікальним виданням і містить тексти відомих творів В.Шекспіра – від виконаних майже сторіччя тому П.Кулішем до раритетних перекладів таких митців української діаспори, як Т.Осьмачка, Ю.Клен, В.Барка. Окрім художніх текстів представлені й численні літературно-критичні розвідки, присвячені історії перекладів В.Шекспіра

в Україні. Користувачі матимуть змогу ознайомитися і з науковими матеріалами, у центрі яких перебуватимуть життя і творчість геніального драматурга, зокрема розвідка одного з перших українських дослідників шекспіріани М.Стороженка. Диск містить багаті і колоритні ілюстрації, переважна більшість яких на традиційних носіях важкодоступна пересіч-ному користувачеві. Так, наприклад, чимало ілюстрацій запозичено з видань творів Шекспіра, здійсненого на початку ХХ століття видавниц-твом Брокгауза та Ефрона.

Електронний підручник "Історія України" . Його розроблено як мультимедійну навчальну програму з історії України від первісних часів до сучасності. Диск складається з наступних розділів: курс історії України, хронологія, де стисло подано історію України у вигляді дат, подій та їх наслідків; персоналії, історичні документи, які мали вирішальний вплив на історію ("Руська правда", літописи, Універсали тощо); література до курсу. Крім того є посилання на сайт підтримки www.agg.com.ua.

Інформація стала одним з найбільш значимих ресурсів людського співтовариства. Збереження, раціональне використання і розвиток цього стратегічного ресурсу є завданням величезного значення для будь-якого суспільства і держави. У той же час гігантські обсяги вже накопи-ченої інформації, безупинний її ріст, різнорідний і роз'єднаний за багатьма ознаками характер збереження і розповсюдження, відсутність уніфікованого доступу до неї створюють певні проблеми її ефективного використання.

Усвідомлення зазначених проблем, а також якісні зміни в галузі розвитку сучасних інформаційних технологій і засобів передачі даних призвели до необхідності пошуку нових підходів і рішень проблем створення сховищ інформаційних ресурсів, їхньої організації, засобів доступу до них користувачів. В узагальненому вигляді такі підходи сьогодні стали трактувати, як створення "цифрових" або "електронних" бібліотек.

У нашій Бібліотеці планується створити спеціальний відділ обслуго-вування – медіатеку, де будуть представлені всі електронні ресурси, Інтернет, відео та телебачення. Читач матиме можливість отримати будь-яку інформацію одразу в одному спеціалізованому місці або в режимі он-лайн. Таким чином, на зміну інформаційному обслуговуванню на друкованих носіях, приходить нове обслуговування користувачів, засноване на електронному представленні найрізноманітнішої інфор-мації, що тиражується у необмеженій кількості і є оперативно доступною по глобальних комп'ютерних мережах незалежно від часу звертання до неї і місцезнаходження користувачів.


Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше