ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ –

СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

П.І.Цимбалюк, заступник директора Бібліотеки

тел.: (0432) 35-17-04

Рівень наукового та інтелектуального потенціалу кожної держави визначається станом створення власної інфраструктури, становлення та розвитку соціально-орієнтованої документно-інформаційної системи, інтенсивним зростанням документних потоків і масивів інформації як вітчизняного, так і зарубіжного походження. Інформаційні ресурси є продуктом інтелектуальної діяльності суспільства і розглядаються в даний час як стратегічний ресурс розвитку будь-якої країни, який за своєю значу-щістю не уступає іншим – фінансовим, сировинним, матеріально-технічним.

Перед нашою країною постає завдання – творення розгорнутої структурованої системи документно-інформаційних ресурсів, а відтак, розбудови інформаційного суспільства.

Проблема створення та інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек є однією з ключових не лише в нашій країні, а й у цілому світі.

Вагоме місце у цьому процесі належить ОУНБ – установам, які містять значний потенціал документних фондів, в тому числі наукових видань. Вони поступово перетворюються, в свого роду, регіональні національні бібліотеки, які сприяють національному відродженню, соціально -економічному і культурному розвитку своїх регіонів.

Враховуючи те, що у бібліотечних фондах зосереджується значний інформаційний потенціал суспільства, всі духовні багатства, накопичені людством, якість і обсяги роботи будь-якої бібліотеки в значній мірі залежать від підбору книг, журналів та інших документів у її фонді. Саме бібліотечні фонди є основою роботи будь-якої бібліотеки. Саме вони визначають зміст, повноту і якість задоволення та розвитку інформа-ційних потреб користувачів.

Основними завданнями ОУНБ як регіональних центрів інформації, депозитаріїв краєзнавчої літератури, є накопичення, збереження і розповсюдження знань, зосереджених у паперовому винаході людства, створення ними потужного інформаційного ресурсу, що включає макси-мальне охоплення національного документного потоку, диферен-ційований відбір найцінніших зразків світової класичної й сучасної літератури, вичерпну повноту надходження обов'язкового місцевого примірника документів та краєзнавчої літератури.

Що таке інформаційні ресурси взагалі і що собою являє інформаційний ресурс ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва?

В широкому розумінні інформаційні ресурси – це будь-яка зафіксо-вана на традиційних чи електронних носіях інформація, придатна для збереження і розповсюдження, зокрема:

· опубліковані і неопубліковані документи;

· повнотекстові бази даних;

· бібліографічна продукція;

· довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотек, в тому числі каталоги і бібліотечні картотеки, електронні бази даних (ЕБД);

· фактографічні бази даних;

· оглядово-аналітична продукція;

· послуги, пропоновані на інформаційному ринку;

· комп'ютерні мережі зв'язку;

· програмні засоби, що забезпечують створення інформаційних систем і розвиток телекомунікаційних мереж;

· і, насамкінець, це установи, в т.ч. бібліотеки, які створюють інформа-ційну продукцію, накопичують і використовують інформаційні ресурси.

Інформаційний потенціал обласної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва формувався протягом майже століття.

На початку свого існування її фонд налічував трохи більше 6 тис. примірників книг. В 1930 році до книгозбірні приєднано Вінницьку філію Всенародної бібліотеки ВУАН як її науковий відділ, що розміщувався в "Мурах". В результаті фонд Бібліотеки поповнився рідкісними виданнями, зокрема з україніки і краєзнавства, зібраними свого часу В.Д.Отамановським та його помічниками. У 1940 році фонд "Тімірязєвки" становив уже понад 400 тис. видань. Війна завдала великої шкоди Бібліотеці, її інформаційному потенціалу. Залишаючи Вінницю у 1944 році, окупанти спалили приміщення Бібліотеки, були знищені каталоги, картотеки і понад 300 тис. книг. Варто відзначити самовідданість працівника бібліотеки Н.О.Борщевської, яка, ризикуючи власним життям, зуміла зберегти в підземних сховищах "Мурів" цінні видання "Тімірязєвки".

Після визволення міста, фонди Бібліотеки поповнилися надход-женнями з Держлітфонду і бібліотек колишнього СРСР (загалом 84 тис. прим.). В 1944-1949 рр. вона отримувала обов'язковий безкоштовний союзний примірник всіх цінних видань.

У 1946 році створюється обласний бібліотечний колектор, який на той час був основним джерелом поповнення фондів бібліотек. Проте, досягти довоєнного рівня кількісного складу фонду Бібліотеці вдалося лише у 60-х роках.

У 1966 році із спецфонду повернуто більше 5 тис. книг, а в 1989 році – ще понад 1 тис. видань, які раніше з ідеологічних міркувань були заборонені. В цей же період Бібліотека поновлює свої фонди на основі Зведеного тематико-типологічного плану, який будується відповідно до економічного і культурного профілю області та запитів і потреб користувачів. Здійснюється комплектування переважно за тематичними планами видавництв. У 1960-1980 роки спостерігається розквіт книговидавничої справи, що виражається у досить широкому репертуарі випуску книг, помірних цінах. Достатнє на той час державне фінансування дає змогу Бібліотеці отримувати в середньому щорічно понад 40 тис. нових видань, з них більше 30 тис. книг.

З 1989 року в Бібліотеку почав надходити Всесоюзний обов'язковий примірник документів (понад 6 тис. одиниць щорічно).

З 1993 року відбувається помітний спад надходжень книжкової продукції до Бібліотеки. Порушена система книгопостачання викликана кризою книговидавничої справи. Особливо в складному стані опинилася українська книга, а відтак, і бібліотеки. Вагомою причиною зменшення обсягу нових надходжень стало, поряд з обмеженим фінансуванням, різке зростання цін на книги. Ці негативні процеси спонукали бібліотеки активно займатися пошуком додаткових позабюджетних джерел комплектування. Ефективному поповненню фонду обласної наукової книгозбірні, як й інших бібліотечних установ, сприяло проведення обласного конкурсу "Подаруй бібліотеці книгу!", який триває вже 5 років.

Суттєвим джерелом поповнення фонду є дарунки різних організацій, установ місцевого значення, політичних партій, депутатів, авторів, користувачів бібліотеки і приватних осіб. Такі дарунки збагачують фонд не лише дублетними, але й єдиними, часто дуже цінними виданнями. Серед них можна назвати шеститомник "Золота книга української еліти", подарований корпорацією "Прем'єр-фінанс" (голова В.Продиус).

Постійно передають до Бібліотеки свої наукові праці науковці-земляки В.Перкун, В.Васильєв, І.Денисик. Цінні довідкові видання "Олімпійці та зірки спорту Вінниччини", "Спортивні таланти Поділля" подарував Бібліотеці їх автор І.Лозовський. Збагатила фонди не лише "Тімірязєвки", а й бібліотек області Вінницька обласна організація

Національної спілки письменників України, подарувавши книгозбірням більше 2 тис. примірників творів місцевих авторів. Протягом останніх п'ятнадцяти років Бібліотека формує колекцію витворів мистецтва (картини, малюнки, батік, металеві скульптури), які експонують в її залах митці Вінниччини і за традицією дарують їй окремі зразки.

В останні роки фонд бібліотеки поповнився дарунками користувачів та друзів "Тімірязєвки".

Цілі бібліотечки надійшли від В.Пенчилова, Б.Буяльського, Н.Марковської, В.Філімонова, А.Бортняка, Л.Головатюка, В.Чернія, Н.Гнатюк, М.Мельника та багатьох інших.

Прикметою часу стало тісне співробітництво бібліотечних установ з різноманітними міжнародними фондами та організаціями.

В результаті активної проектної діяльності та інших форм співпраці до бібліотеки надійшло цілий ряд цінних книг, журналів та документів на нетрадиційних носіях інформації.

Понад 1,5 тис. видань подаровано бібліотеці Українсько-американським доброчинним фондом "Сейбр-Світло". Значні надходження були від Британської ради, зокрема "Бібліотека тисячоліття"("Міllennium Library"), Гете-інституту, фонду "Євразія", Посольства США в Україні.

Одним із вагомих джерел поповнення фонду став Мегапроект Міжнародного фонду "Відродження" "Пушкінська бібліотека", за яким протягом 2000-2002 рр. отримано майже 2,5 тис. примірників на різних носіях інформації.

За останні два роки спостерігається тенденція щодо поліпшення становища як у книговидавничій справі нашої держави, так і в поповненні фондів Бібліотеки новою українською книжковою продукцією.

Розширився репертуар української книги, поліпшилося її поліграфічне оформлення. Започатковано цілий ряд серій, зокрема: "Особистість і доба", "Національні святині України"(присвячена 2000-літтю Різдва Христового), "Пам'ятки історичної думки України", " Україна крізь віки", "Класики української літератури", " Бібліотека українця" та ін.

Веління сучасної доби – більш якісне і вичерпне формування фондів обов'язковим місцевим примірником документів та літератури з питань краєзнавства. На Вінниччині діє біля 50 видавництв та видавничих організацій, більшість з яких розуміють значення обласної наукової бібліотеки як депозитарію краєзнавчої літератури і центру регіональної інформації, тому відповідально ставляться до постачання їй обов'язкових примірників з виданої ними книжкової продукції та періодичних видань. Надійними партнерами є ДП ВАТ "Картографія", видавництва "Тезис", "Універсум", "Нова книга", ПП "О.Власюк", ВАТ "Вінницька обласна друкарня". Щорічно до фонду Бібліотеки надходить понад 300 примір-ників місцевих видань.

За період з кінця 40-х років минулого століття і до сьогоднішнього дня до фонду бібліотеки надійшло 2 млн. 368,2 тис. прим. документів на різних носіях інформації, враховуючи й ті видання, що не загинули під час воєнного лихоліття.

Варто зазначити, що комплектування – це не лише процес попов-нення, але й процес звільнення фонду від застарілої і зношеної літератури, якому також приділяється значна увага.

Обласна книгозбірня впродовж всього свого існування займалася не лише формуванням власного фонду, але й надавала значну допомогу іншим бібліотекам та установам Вінниччини. Понад 300 тис. видань передано Вінницькій центральній міській бібліотеці ім. І.Бевза та обласній бібліотеці для юнацтва до їх відкриття.

В кінці 70-х років бібліотека володіла потужним фондом патентної літератури в кількості 480 тис. документів, який у 1980 році повністю передала новоствореному Вінницькому центру науково-технічної та економічної інформації.

З часів заснування Бібліотеки процес формування фонду здійсню-вався на принципах науковості, систематичності, планомірності і зумовив створення унікальної за змістом системи універсальних фондів.

Цьому сприяли і наукові дослідження та вивчення фонду. Ось теми лише окремих з них: повнота забезпечення фондів Бібліотеки та книгозбірень області краєзнавчою літературою, ефективність вико-ристання періодичних видань, стан збереження бібліотеками Віннич-чини книг "Бібліотечної серії", тощо.

В Бібліотеці зосереджені як сучасні видання, що відображають останні досягнення вітчизняної і світової науки, техніки і культури, так і безцінні для сьогоднішніх і прийдешніх поколінь рідкісні видання XV-XIX століть.

Помітно збагатилася і видова структура фондів за рахунок нетради-ційних носіїв інформації: електронних, мікроносіїв, кінофотофо -нодокументів, неопублікованих матеріалів.

Сьогодні в "Тімірязєвці" склалася досить чітка структура інформацій -ного ресурсу Бібліотеки. В її основі – документний ресурс відділу зберігання основного фонду, який доповнюється гнучкою системою взаємопов'язаних з ним підсобних фондів відділів обслуговування читачів, створених за функціональними або галузевими ознаками.

Новий імпульс в процесі формування інформаційного ресурсу внесли Державна і регіональна програми поповнення бібліотечних фондів, в яких передбачені нормативи на придбання документів на різних носіях інформації, заходи щодо технічного оснащення бібліотек, система збереження бібліотечних фондів.

На виконання Державної програми збереження бібліотечних і архівних фондів у Бібліотеці створено відділ рідкісних і цінних видань, який нині налічує понад 60 тис. примірників.

На початок 2004 року фонд Бібліотеки нараховує майже 900 тис. примірників документів, з них: біля 500 тис. книг, понад 300 тис. журналів, 31 тис. підшивок газет, 27 тис. нотних видань, 2 тис. карт, 5,4 тис. альбомів, 5 тис. неопублікованих матеріалів, більше 8,5 тис. кінофотофоно -документів, серед яких платівки, аудіо- і відеокасети, CD, компакт-диски. Щорічно фонд поповнюється 18-19 тис. нових надходжень документів різних видів і типів. Лише періодичних видань Бібліотека отримує в межах 1000 назв, з них: понад 700 назв журналів та 300 – газет.

За типовими ознаками Бібліотека одержує більше 30% наукових видань, 20% – навчальної, по 15% – літератури виробничого змісту та довідкової, 17% – художньої, 3% – науково-популярної.

Досить широка мовна палітра наявного фонду. У Бібліотеці представ-лена література 42-ма мовами світу на традиційних та електронних носіях, серед яких переважають документи українською, російською, англійською, польською, німецькою.

Універсальний фонд Бібліотеки і за своїм змістом. Мабуть немає галузі знання, яка б не була представлена у документному фонді бібліотеки. Найбільша питома вага, в межах 23%, – суспільно-політичної літератури, 16% – документи природничої тематики та з питань сільського і лісового господарства, 20% – з питань техніки та переробної промисловості, 38% – гуманітарного профілю – це довідкові, енцикло-педичні видання, документознавство, фізкультура і спорт, бібліотечна справа, мистецтвознавство, мовознавство, художня література.

Обласна наукова бібліотека, як методичний і координаційний центр регіону, сприяє формуванню фондів бібліотек Вінниччини шляхом надання рекомендацій бібліотечним працівникам щодо удосконалення технологічних процесів, створення ядра фонду та репертуару передплати періодичних видань у відповідності до сучасних вимог та інформаційних запитів користувачів. Сприяє також професійному зросту бібліотечних працівників та надає безпосередню допомогу у поповненні фондів документами на різних носіях інформації.

Виробилася система вивчення якісного складу фондів бібліотек області, результати якого надсилаються у видавничі організації та республіканські методичні центри для формування репертуару "Бібліотечної серії" та інших соціально значущих видань. Таким чином фахівці ОУНБ намагаються впливати на видавничу політику нашої держави.

Крім відділу зберігання основного фонду, підсобні галузеві фонди зберігаються в таких структурних підрозділах:

· Відділ рідкісних і цінних видань;

· Відділ літератури та інформації з питань краєзнавства;

· Відділ літератури та інформації з гуманітарних наук із сектором журнальної періодики;

· Сектор газетної періодики;

· Відділ літератури та інформації з питань економіки і права;

· Відділ літератури та інформації виробничого профілю;

· Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства;

· Відділ літератури та інформації з питань мистецтв;

· Відділ літератури іноземними мовами;

· Відділ попереднього замовлення і видачі літератури;

· Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі;

· Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування;

· Сектор обмінно-резервного фонду.

Орієнтуватися у морі друкованої продукції, інших носіїв інформації Бібліотеки покликаний розгалуджений довідково-бібліографічний апарат, довідково-пошукові системи. Це – система каталогів і картотек, фонд довід-кових і бібліографічних видань, фонд виконаних довідок, в т. ч. віртуальних.

Довідково-бібліографічний апарат Бібліотеки має також свою непросту історію.Неодноразово мінялися системи класифікації, що спонукало до великої роботи з упорядкування як фондів, так і каталогів та картотек. У 1967 році Вінницька ОУНБ першою серед бібліотек колишнього Союзу запровадила в свою діяльність нову бібліотечно -бібліографічну класифікаційну систему – ББК, за якою було здійснено перебудову каталогів і картотек та розстановку фондів. Із відповідними змінами і доповненнями вона діє і дотепер.

Система каталогів і картотек Бібліотеки включає:

Основні каталоги і картотеки:

· генеральний службовий абетковий каталог;

· читацький абетковий каталог;

· систематичний каталог (виконує функції службового і читацького);

· абетковий каталог періодичних видань;

· систематична картотека статей;

Каталоги і картотеки окремих фондів і частин фонду:

· генеральний абетковий каталог іноземними мовами;

· систематичний каталог іноземними мовами;

· систематичний каталог рідкісних і цінних видань;

· абетковий каталог картографічних видань;

· систематичний каталог нових надходжень;

· картотека вокальних творів;

· систематичний каталог грамплатівок;

· абетковий каталог грамплатівок;

· абетковий каталог нотних видань;

· систематичний каталог нотних видань;

· картотека назв творів художньої літератури;

· систематичний каталог з питань бібліотекознавства і бібліографо -знавства;

· хронологічний каталог місцевих видань;

· абеткова картотека п'єс;

· абетковий і систематичний каталоги кінофотофонодокументів;

· абеткові каталоги обмінного і резервного фондів.

Зведені каталоги:

· зведений каталог краєзнавчої літератури;

· зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м.Вінниці (друкований і в електронному вигляді).

Процес інформатизації суспільства, впровадження нових інформа-ційних технологій проникає в усі сфери суспільного життя, в тому числі і в діяльність бібліотек.

Тому, починаючи з 2000 року, створюються власні електронні бази даних:

ЕБД "Комплектатор" (індивідуальний облік документів), "Книга" (електронний каталог книжкової продукції), "Аналітика" (електронна картотека статей), "Краєзнавча книга" , "Краєзнавча аналітика", "Іноземна книга", "Іноземна аналітика", "Рідкісна і цінна книга".

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва – засновник і активний учасник Центрального українського корпоративного каталогу (ЦУКК).

Технологічні зміни багатьох бібліотечних процесів вплинули і на зміст роботи відділу формування фонду, обробки літератури та організації каталогів (зав. – Олексієнко Л.Г.). Основною функцією цього структурного підрозділу є здійснення науково-обгрунтованого, планомірного і систе-матичного формування фонду Бібліотеки документами на різних носіях інформації у відповідності до її статусу та інформаційних потреб користу-вачів, а також відображення його у довідково-бібліографічному апараті.

Для повноцінного і якісного формування фонду проводиться вив-чення національного документного потоку з метою придбання необхід-них видань, а також відбір найцінніших документів, що вийшли в інших країнах. З цією метою налагоджуються зв'язки з видавництвами, книгарнями, фірмами не лише м. Вінниці, а й інших міст України, через які замовляються необхідні документи. Використовуються прайси, рекламні повідомлення, сайти видавничих і книготорговельних організацій, а також безпосередні зв'язки – ярмарки, зустрічі, відвідування, спілкування за допомогою телекомунікацій.

Важлива ділянка роботи відділу – наукова обробка документів: бібліографічний опис, індексування, предметизація та технічна обробка, основне завдання якої – приведення довідково-бібліографічного апарату у відповідність до наявного інформаційного ресурсу та створення власних баз даних. Адже чим лаконічніше і правильніше охаракте-ризований документ, тим коротший шлях його пошуку.

Створення такого потужного ресурсу установи було б неможливим без самовідданої праці фахівців бібліотеки багатьох поколінь. Важко назвати всіх, хто був причетний до розбудови, становлення Бібліотеки та формування її інформаційного потенціалу. Але є імена, які неможливо не згадати сьогодні. Це працівники, які зробили неоціненний внесок в усі сфери діяльності бібліотеки і особливо у формування, збереження фонду та створення ДБА.

В першу чергу, це: Герой Радянського Союзу, колишній директор бібліотеки І.М.Філіповський, колишній заступник директора Г.К.Смагло, Н.О.Борщевська, Л.С.Будник, М.М.Гончарова, І.І.Костюкова, Є.М.Маковійчук, О.С.Пахмуренкова, В.Ф.Погуть. Наступне покоління, яке і до цього часу опікується здобутками і проблемами бібліотеки, – колишній її директор, заслужений працівник культури України А.Й.Лучко, Р.І.Дьяконова, С.Г.Івахова, В.В.Лучко, Н.В.Мельник, Г.Г.Подруцька, М.М.Слюсарчук, Л.М.Тимощук, С.І.Філіповська, Л.В.Зубалій, Л.М.Шпильова, М.С.Шлеймович .

Сучасна плеяда фахівців – це директор бібліотеки, заслужений пра-цівник культури України В.Ф.Циганюк, Г.М.Авраменко, Н.М.Барашивець, Л.А.Бойко, Є.І.Борачук, Л.В.Введенська, Т.В.Герасимова, Т.Ф.Гуменюк, М.Ю.Карягіна, О.І.Кізян, О.Б.Когут, Н.С.Михайленко, Т.І.Лятавська, О.Г.Ніколаєць, Л.Г.Олексієнко, Т.О.Пісна, Н.П.Ревус, Л.Б.Сеник, А.В.Сенкевич, В.Я.Середюк, М.Г.Спиця, А.С.Якущенко.

Особливої шани заслуговує великий ентузіаст бібліотечної справи, фахівець високого рівня – головний бібліотекар Л.Д.Чернецька, яка уже понад 30 років займається формуванням і організацією фондів як обласної наукової бібліотеки, так і книгозбірень Вінниччини. Більше 25 років очолювала вона відділ комплектування літератури ОУНБ, а з 2000 року – керівник новоствореної служби управління фондом бібліотеки (СУФ). Людмила Дмитрівна – організатор багатьох наукових вивчень і досліджень, учасник розробки галузевих програм, інших документів, що стосуються формування бібліотечних фондів. Вона пере-дає свої знання і досвід молодим спеціалістам. Відзначена Подякою Кабінету Міністрів України, Пам'ятним знаком Міністерства культури і мистецтв України "За багаторічну плідну працю в галузі культури".

Вагомий внесок у формування електронних ресурсів бібліотеки зробила головний бібліотекар, керівник служби інформаційно-бібліотеч -ного сервісу (СІБС) – Н.І.Морозова. Завдяки значній проектній діяльності служби було створено WEB-сайти LEAP "Інтернет – місце для читачів публічних бібліотек", "Електронне урядування – громадський доступ до місцевого уряду", а також "Вінницький регіональний інформаційний портал".

В усі часи одним з провідних напрямків наукової роботи Бібліотеки була її видавнича діяльність. За період функціонування установи сформувався значний пласт власних видань, особливе місце серед яких займають краєзнавчі матеріали інформаційного, бібліографічного, методичного, довідкового, аналітичного характеру. Є традиційні щорічники ("Література про Вінницьку область", "Знаменні і пам'ятні дати"), серійні ("Наші видатні земляки", "Вчені нашого краю"), а також матеріали актуальної тематики, приурочені до ювілеїв, знаменних і пам'ятних дат, подій, свят.

Відомості про інформаційні ресурси Бібліотеки представлені у бібліографічних покажчиках, списках, буклетах, довідниках, які готують структурні підрозділи Бібліотеки за своїм профілем спільно із сектором редакційно-видавничої роботи (зав. – Спиця Н.В.).

Слід акцентувати увагу на тому, що якими б цінними не були інформаційні ресурси бібліотеки, вони можуть просто перетворитися у сховище книг та інших документів, якщо не будуть доступні широкому загалу користувачів.

Першими зустрічають відвідувачів бібліотеки – працівники сектору реєстрації користувачів та єдиного статистичного обліку (зав. – Черняєва В.В.). Їх функціональні обов'язки пов'язані із записом користу-вачів до Бібліотеки, обліком основних показників роботи, підготовкою зведених статистичних даних, вивченням та аналізом якісного складу читачів та наданням їм рекламно-інформаційних послуг про діяльність бібліотеки, правила користування, її інформаційний ресурс. У секторі ведеться ЕБД "Читач".

Щорічно користуються інформаційними ресурсами Бібліотеки біля 38 тис.мешканців м.Вінниці та області (серед них майже 2 тис. Інтернет-користувачів), які опрацьовують понад 800 тис. документів на різних носіях інформації.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше