ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ

Л.С.Стрючкова, зав. сектором

тел.: (0432) 32-36-50

Обласний обмінно-резервний фонд було організовано в 1961 році з метою упорядкування та оновлення основ-ного ядра фонду обласної наукової бібліотеки, а також для організації документообміну між бібліотеками різних систем і відомств. Довгий час він функціонував при відділі комплек-тування літератури обласної наукової бібліотеки. Як самостійний струк-турний підрозділ Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, сектор обмінно-резервного фонду (ОРФ) було створено у 2000 році. Відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ОРФ на баланс Бібліотеки – фондоутримувача не береться.

Діяльність сектору ОРФ спрямована на доукомплектування та поліпшення якісного складу діючих фондів обласної бібліотеки та бібліотек області, звільнення їх від документів, які не використовуються, що, до певної міри, сприяє постійній підтримці якісного стану основного та підсобного фондів ОУНБ та бібліотек регіону.

Фонд сектору налічує понад 30 тис. документів. Він універсальний за змістом, різноманітний за тематичними та хронологічними характерис -тиками (ретрофонд, нові надходження) і представлений книгами, брошурами, альбомами, журналами, платівками тощо. До обмінного фонду приймаються документи за всіма основними видами, з усіх галузей знань, що не втратили наукового, виробничого, історичного і культурного значення, фізично придатні для подальшого використання. Не передаються документи, які включені до Державного реєстру національного культурного надбання.

ОРФ, через своє функціональне призначення та умови поповнення, піддається постійній зміні і є найбільш мобільним фондом у Бібліотеці.

Основними джерелами формування ОРФ є:

· Структурні підрозділи ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва;

· Національна парламентська бібліотека України;

· Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського;

· Центр інформатики Міністерства культури та мистецтв України;

· Обласні бібліотеки України;

· Бібліотеки інших систем та відомств області та України;

· Гуманітарна та благодійна допомога, дарунки від авторів та приват-них осіб тощо;

· Спеціально закуплені видання для обміну та комплектування біблі-отек області.

Всі нові документи, одержані сектором, в першу чергу відбираються і передаються до відділу зберігання основного фонду Бібліотеки. За останні чотири роки до нього було передано понад 6,5 тис. прим. документів.

У зв'язку з тим, що в умовах незадовільного фінансування біблі-отечних закладів в країні було розлагоджено систему державного книгопостачання, працівники сектору з року в рік все більше уваги при-діляють формуванню фондів бібліотек свого регіону: районних, сільських, навчальних закладів тощо.

На виконання Указу Президента України від 09.11.2000 р. № 1217 та з метою державної підтримки видавничої справи, реалізації інформа-ційних, освітніх, культурних запитів суспільства була розроблена Наці-ональна програма випуску соціально значущих видань, що сприяло значному поповненню фондів бібліотек.

Серед документів, що надійшли до ОРФ завдяки цій програмі, варто виділити наступні:

· З питань історії та історичних наук: "Велика Скіфія-Оукраїна " В.Петрука (К., 2001). Свою працю автор присвятив 10-й річниці незалеж-ності України. Книга висвітлює історико-географічну інтерпретацію даних IV книги "Історії" великого давньогрецького історика-мандрівника Геродота, який побував у Скіфії в середині V ст. до н.е. і залишив світові невмирущий образ стародавньої України; збірник наукових праць "Галицько-Волинська держава ХІІ-ХІV ст." в 2-х кн. Кн. 1 (Л., 2002), "Чотирнадцять столиць України" М.Вінграновського (К., 2002), "Герби міст України (ХІV-I пол. ХХ ст.)" А.Гречила, Ю.Савчука та ін. (К., 2001). Це унікальне видання відображає розвиток української міської геральдики, містить близько 450 зображень гербів міст, містечок та сіл України, більша частина з яких публікується вперше.

Добі Козаччини – славній сторінці в житті нашої держави – присвячені книги: "Гомін, гомін по діброві: історичні розповіді про запорозьких козаків" В.Голобуцького (Д., 2003), "Історія України в особах:

Козаччина" (К., 2003), "Хмельниччина (1648-1657 рр.). Визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького" В.Чуприни, З.Чуприни (Л., 2003), "Вольності запорозьких козаків" Д.Яворницького (Д., 2002). До ОРФ надійшов перший том "Суспільно-політичні твори (1894-1907)" (Л., 2002) 50-томного видання творів М.Грушевського, видатного українського історика, державного і громадського діяча.

У науково-популярному виданні В.Литвина, В.Смолія та М.Шпакуватого "Ілюстрована історія України" (К., 2001) йдеться про основні етапи формування української державності, боротьбу україн-ського народу за свої права, утвердження своєї культури та національної ідентичності, про закономірності й труднощі державотворення напри-кінці ХХ ст.

Сектор ОРФ одержав і передав обласній бібліотеці та бібліотекам області перший том шеститомного видання "Політична історія України ХХ ст." (К., 2002).

Про трагічні сторінки з історії українського народу як у загаль-ноукраїнському значенні, так і регіональних аспектах, йдеться у книжці "Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933 рр." (К., 2003).

Видавництво "Веселка" в серії "Історична бібліотека для дітей "Золоті ворота" видало книги "Історія русів" (К., 2001) та Д.Яворницького "Із української старовини" (К., 2001).

Книга "Україна: третій шанс" В.Кузнєцова і Д.Табачника (К., 2002) побудована на основі кінодокументів та бесід з дійовими особами новітньої історії.

До 10-ї річниці незалежності України сектор одержав цікаві за змістом і якісні за поліграфічним оформленням видання: "Україна. Віхи історії" (К., 2001), "Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001)" (К., 2001). "Світ відкриває Україну" М.Сороки (К., 2001) – це збірник статей, документів, коментарів про зовнішню політику Української держави у 90-х рр. ХХ ст. Київське видавництво "Спалах" представило бібліотекам свою фотокнигу "Україна, 10 років поступу" (К., 2001).

Етнологам, етнографам, краєзнавцям стануть в нагоді етнологічні нариси В.Мисика "Каша – мати наша" (К., 2002). Досліджуючи звичаї, ритуали, міфологічні та фольклорні джерела, автор засвідчує, що для українців каша – це не тільки національна страва, а й своєрідна духовна субстанція, з космічних високостей послана нашому хліборобському родові.

Історії столиці нашої держави видавництво "Мистецтво" присвятило фотоальбом "Святий Київ" (К., 2001). В цьому ж видавництві також побачило світ монументальне видання – альбом З.Васіної "Український літопис вбрання" Т.1. (К.,2003), яку одержав ОРФ, з подальшою його передачею у фонд обласної бібліотеки і бібліотек області. Ця мистецтво -знавча праця української художниці, що охоплює період понад десять тисяч років, є унікальним поєднанням науково-художніх досліджень історії одягу племен і народів, які проживали на теренах сучасної України з доби пізнього палеоліту до часів Київської Русі.

Окремою сторінкою історії життя нашої країни є аварія на Чорнобиль -ській АЕС. Цій темі присвячені фотокнига журналіста М.Загреби "Пропусти Чорнобиль крізь серце" (К., 2002) та книга-альбом І.Костіна "Чорнобиль: сповідь репортера" (К., 2002), в якій автори своїми відвертими фотодокументами засвідчують безприкладний героїзм, громадянську мужність і християнське милосердя людей, що врятували планету від загибелі. У виданні "Чорнобиль поруч" (К., 2000) використано поезії Ліни Костенко, Світлани Йовенко, Бориса Олійника, Івана Драча та ін., твори народної художниці України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка – Марії Приймаченко.

· З питань держави і права, юридичних наук в обмінно-резервному фонді є: "Популярна юридична енциклопедія" (К., 2002), книга В.Шаповала "Державний лад країн світу" (К., 1999), "Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні" (К., 2001). Це науково-практичне видання підготовлене з ініціативи Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

· З питань філософії – "Філософська думка в Україні" (К., 2002).

· З питань культури, науки, освіти – "Культура і особистість" А.Могильного (К., 2002).

· З питань філологічних наук: енциклопедія "Українська мова" (К., 2000), "Кореневий гніздовий словник української мови" Є.Карпіловської (К., 2002), "Російсько-український словник сталих виразів" Г.Виргана, М.Пилинської (Х., 2000), "Українська міфологія" В.Войтовича (К., 2002) – унікальне видання з своєрідним поглядом на духовну культуру предків, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність; історико-літературне видання східнослов'янського епосу "Українські билини" (К., 2003), "Збірка українських приказок та прислів'їв": Репринтне відтво-рення видання 1929 р. А.Багмета та ін. (К., 2002); збірник колискових пісень, забавлянок, веснянок, колядок та щедрівок, скоромовок, коломи-йок "Благослови, мати!" (К., 2001), "Спрага" І.Дзюби (К., 2001) та "З когорти одержимих" Л.Бойка (К., 2003). Це видання – найповніше на сьогодні монографічне дослідження життя і творчості видатного україн-ського письменника та громадського діяча, духовного лідера і наставника "шістдесятників" Б. Антоненка-Давидовича.

ОРФ одержав перші п'ять томів "Повного зібрання творів" Т.Шевченка у 12-ти томах (К., 2001-2003); книгу "Жовтий князь" В.Барки (К., 2003) про голодомор 1933 р. в Україні, який довелося пережити авторові; поезії М.Вороного "У сяйві мрій" (К., 2002), "Твори" О.Гончара у 12-ти томах. Т.1, 2 (К., 2001-2002) та його ж "Щоденники" у 3-х томах. Т.1, 2 (К., 2002); книгу "Присвята" Я.Гояна (К., 2001); вірші та поеми Б.Олійника "Стою на землі" (К., 2003); повісті, новели, оповідання В.Яворівського "Перед тим, як жити" (К., 2001), "Українська класична драматургія" (Дн., 2003); збірку "Українські козацькі пісні" (О., 2003); вибрані твори у 3-х томах Л.Танюка "Слово. Театр. Життя" (К., 2003).

В останні роки в сектор надійшло ряд видань зарубіжних авторів в перекладі української мовою: поеми Дж.Байрона "Дон Жуан"(Х., 2001) і А.Данте "Божественна комедія" (Х., 2001), новели Дж.Боккаччо "Декамерон" (Дн., 2000) і роман Г.Гессе "Гра в бісер" (Х., 2001).

Ресурси обмінно-резервного фонду поповнилися також виданнями з питань мистецтва. Зокрема, надійшов історичний нарис Ф.Уманцева "Мистецтво давньої України" (К., 2002), книги В.Овсійчука "Класицизм і романтизм в українському мистецтві" (К., 2001) та "Оповідь про ікону" (Л., 2000), навчально-методичний посібник А.Гурської "Мова та граматика українського орнаменту" (К., 2003), фотокнига "Катерина Білокур" (К., 2001) та збірник спогадів, есе, розвідок "Катерина Білокур очима сучасників" (К., 2000). Носієм цінної інформації є альбом "Національний музей Тараса Шевченка" (К., 2002), в якому представлено значну частину мистецької колекції творів Т.Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в музеї. Музичний світ зацікавлять книги, що надійшли з сектору в обласну бібліотеку та окремі бібліотеки Вінниччини: "Микола Лисенко у спогадах сучасників" в 2-х томах. Т. 1. (К., 2003), О.Бенч "Павло Муравський: Феномен одного життя" (К., 2002), "Національний академічний театр опери та балету України ім. Т.Шевченка: Історія і сучасність" Ю.Станішевського (К., 2002). В цьому науково-популярному виданні розповідається про історичний шлях Національної опери України від перших музичних спектаклів у Києві на початку ХІХ ст. і до сучасних досягнень столичного театру опери і балету ім. Т.Шевченка, відомого сьогодні в Європі й у всьому світі.

2000-річчю Різдва Христового присвячено ряд цінних альбомів:

"Храми України" (К., 2000). Це видання розповідає про тисячолітню історію храмового будівництва на теренах України, розкриває архітек-турно-мистецькі особливості храмових споруд різних історичних періодів;

"Слово про Михайлівський Золотоверхий" (К., 2003). У фотоальбомі вся історія Михайлівського Золотоверхого собору і монастиря в ілюстра-ціях – історія його побудови в ХІІ ст., руйнування в 30-ті роки ХХ ст., а також відновлення напередодні ХХІ ст. Михайлівський Золотоверхий завжди був і залишається святинею християнського православного світу; "Собор Святої Софії в Києві" (К., 2001) – книга-альбом про Софіївський собор, внесений до списку Всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО.

З Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського сектор одер-жав і передав до фонду відділу рідкісних і цінних видань: "Катехизис Петра Могили: Оригінал 1645 р." (К., 1996), "Сьвяте Письмо Старого і Нового завіту" (К.; Відень, 2000), "Пересопницьке Євангеліє 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик" (К., 2001). Ця книга підготовлена до друку НАН України, Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського, Інститутом української мови, Українським мовно-інформаційним фондом з присвя-тою 10-річчю незалежності України та 440-річчю від часу створення Пересопницького Євангелія.

Є у секторі ряд довідкових та енциклопедичних видань, підготовлених за Національною програмою соціально значущих видань:

"Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923. Вип. 2. 1901-1910" (К., 2003). Цей документ – складова національного бібліографічного репертуару, своєрідний путівник по найціннішій частині фонду провідних бібліотек і низки музеїв нашої держави і адресований всім, хто цікавиться історією вітчизняної культури, друкарської справи, науковим працівникам, культу-рологам, історикам, краєзнавцям, працівникам інформаційних служб, бібліотекарям.

"Україна. Енциклопедія для дітей середнього шкільного віку" (Х., 2003), яка є першою, за часів незалежності, спробою створити в Україні видання для дітей, що містить досить повну і різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни. Вісім розділів книги, що супроводжуються понад 200 ілюстраціями, цікаво і док-ладно розповідають про історію, звичаї і традиції українського народу, розвиток економіки, науки, освіти, культури, літератури і мистецтва в Україні.

Наказом Міністерства культури і мистецтв України "Про "Українську бібліотечну серію" від 02.10.01 р. № 617 була розроблена галузева програма з метою формування ядра фонду публічних бібліотек, яка сприяє їх якісному і планомірному поповненню, гарантованому забезпе-

ченню кращими творами української національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями широкого попиту з різних галузей знань.

Завдяки "Українській бібліотечній серії", у фонди обласної бібліотеки і бібліотек області надійшли з видавничого дому "Альтернативи" з серії "Особистість і доба" такі книги:

· біографічні нариси "Данило Галицький" М.Котляра (К., 2002), "Богдан Хмельницький" В.Смолія, В.Степанкова (К., 2003), "Ярослав Мудрий" П.Толочка (К., 2002);

· книги історичної тематики: Котляр М. "Полководці Давньої Русі" (К., 1996), Котляр М., Кульчицький С. "Шляхами віків" – довідник з історії України (К., 1993), "Безсмертя. Книга Пам'яті України 1941-1945" (К., 2000) та навчальний посібник "Історія світової культури. Куль-турні регіони" (К., 2000).

Є цікаві видання з філології: "Знайомі незнайомці" А.Коваля (К., 2001), в якому йдеться про походження назв поселень України та "Спочатку було Слово" цього ж автора (К., 2001) про крилаті вислови біблійного походження в українській мові, "Культура мови на щодень" Н.Дзюбишиної-Мельник та ін. (К., 2000), "Тлумачний словник – мінімум української мови" Л.Ващенка і О.Єфімова (К., 2000), "Словник анто-німів української мови" Л.Полюги (К., 2000), довідник "Українська літе-ратура у портретах і довідках Давня література – література ХІХ ст." (К., 2000) та навчальний посібник Л.Левчук і О.Оніщенко "Осно-ви естетики" (К., 2000);

· довідкові видання: "100 видатних імен України" (К., 1999) і "100 сучасників: роздуми про Україну" (К., 2002) І.Шарова; "Країни світу" (К., 2001) В.Юрківського.

· Не можна не згадати про видання, закуплені за кошти Міжнародного фонду "Відродження" згідно з проектом "Розповсюдження через бібліотеки України книжок, виданих за підтримки програми МФВ "Проект перекладів", які отримав ОРФ з Національної парламентської бібліотеки України і передав до основного фонду обласної бібліотеки, а саме:

· з питань соціології: К.Вайс "Оцінювання. Методи дослідницьких програм та політики" (К., 2000); С.Павличко "Фемінізм" (К., 2002);

· з історії: Г.Куромія "Свобода і терор у Донбасі" (К., 2002); А.Тейлор "Габсбурзька монархія (1809-1918)" (Л., 2002);

· з питань економіки: "Економічний розвиток і державна політи-ка" (К., 2001); "Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика" (К., 2000); А.Сміт "Добробут націй" (К., 2001); практичний посібник "Аналіз вигід і витрат" (К., 1999); Е.Блейклі "Планування

місцевого економічного розвитку" (Л., 2002);

· з питань політичних наук: Д.Веймер, Е.Вайнінг "Аналіз політики: Концепції і практика" (К., 1998); Л.Пал "Аналіз державної політики" (К., 1999); Р.Патнам "Творення демократії: Традиції громадської активності в сучасній Італії" (К., 2001);

· з питань правознавства – Г.Берман "Право і революція" (К., 2000);

· з питань культури, науки та освіти: М.Генсон "Керування освітою та організаційна поведінка" (Л., 2002); М.Еппл "Культурна політика і освіта" (К., 2002); антологія "Ідея Університету" (Л., 2002);

· з питань філології: Р.Кісь "Мова, думка і культурна реальність" (Л., 2002); М.Зеров "Українське письменство" (К., 2003); В.Моринець "Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща" (К., 2002); К.Чапек "Бесіди з Т.Г.Масариком" (Л., 2001);

· з питань філософії: Б.Вальденфельс "Вступ до феноменології" (К., 2002); "Мислителі німецького Романтизму" (Івано-Франківськ, 2003); Ф.Ніцше "По той бік добра і зла. Генеалогія моралі" (Л., 2002); В. Беньямін "Вибране" (Л., 2002).

Одним із джерел надходження літератури до ОРФ з подальшим роз-поділом її в бібліотеки області є українсько-американський благодій-ний фонд "Сейбр-Світло", з яким сектор співпрацює на взаємовигідних умовах. У 2003 р. ОРФ поповнився з цього фонду оновленими й удоскона-леними виданнями навчального посібника з анатомії та фізіології "Лю-дина" (Л., 2002) та порадника "Мати і дитина" Е.Фенвік (Л., 2002). Ці книги перекладені українськими медиками і видані у Словаччині коштом жертводавця і патріота України добродія Григорія Малиновського (США).

В рамках спільного проекту з американськими фондами "Сейбр-Світло", В.Доннера та Джеймстауна було видано унікальний альбом картин харківського художника Н.Гетмана "Гулаг" (Вашингтон, 2001), який також отримала Бібліотека. Без сумніву, колекція картин Н.Гетмана, яка представлена цим виданням, є єдиним візуальним аналогом творів Олександра Солженіцина.

Слід звернути увагу ще на одне унікальне видання, яке одержав у 2003 р. сектор і передав у фонди обласної бібліотеки та декількох біблі-отек області, – "Злочин" П.Кардаша (К.; Мельбурн, 2003). Книга своїм змістом бентежить душу читача. "Злочин" – це правда про геноцид українців, яку ніхто вже не викреслить зі світової історії.

Функція ОРФ з доукомплектування основних фондів очевидна та всім зрозуміла. Ймовірно, менш звичною здається його історико-культурна місія. Література з обмінно-резервного фонду може бути потрібною при відкритті чи оновленні фондів музейних бібліотек та інших спеціалі-зованих бібліотек, реконструкції бібліотек. Протягом останніх років з ОРФ були передані цікаві видання до обласних краєзнавчого та художнього музеїв. Поряд з цим, слід виділити його гуманітарну спрямованість, тому що він є каналом безкоштовної передачі літератури установам, які хронічно не мають коштів на комплектування своїх бібліотек, чи потер-пілим з різних причин. Це установи народної освіти (дитячі садки, школи, школи-інтернати, інші середні та вищі навчальні заклади), соціального захисту (приюти, дитячі будинки, установи та асоціація інвалідів), культурно-просвітницькі (музеї, клуби), охорони здоров'я (лікарні, інтернати), військові частини, тюрми, колонії. Так, за останній час з ОРФ була надана допомога дитячому будинку "Гніздечко" у м.Вінниці, школам-інтернатам області, де живуть і навчаються діти-сироти та діти, що залишилися без піклування батьків, діти з різними фізичними вадами. Завдяки цій допомозі, діти мають необхідні для навчання посібники: ілюстрований захоплюючий атлас світу "Географія для допитливих" (К., 2000), хрестоматію "Рідне слово: Українська дитяча література" у 2-х кн. (К., 1999), "Німецькі прислів'я та приказки" (Дн., 2000), "Твір з української мови та літератури" Г.Золотухіна (К., 1997), "Казки" Г.Андерсена (К., 1999), "Білосніжка та семеро гномів" (К., 1997), "Івасик-Телесик" (К., 1997), "Золотий павучок" І.Малковича (К., 1997) та ін. Передані також книги бібліотекам Вінницького обласного центру реабілітації особливої дитини "Промінь", Вінницького обласного відді-лення фонду України по соціальному захисту інвалідів, дитячому сана-торію "Лісова пісня" (Козятинський р-н), обласному фонду "Вітчизна і ветерани", Вінницькій Духовній Семінарії та ін. Кожний рік працівники сектору ОРФ відправляють літературу в Республіканську бібліотеку Придністровської Молдавської Республіки, яка обслуговує українське населення.

З обласного обмінно-резервного фонду систематично передається література бібліотекам Тульчинського училища культури, Вінницького училища культури і мистецтв, Чернятинського аграрного технікуму. У 2003 році шкільним бібліотекам області через ОРФ були передані кілька видань: Д.Гудинг, Д.Леннокс "Христианство: опиум или истина?" в 2-х томах (Мн., 2001) і антологія ХХ ст. "Сто поетів Він-ниччини за сто років" (К., 2003). Ця книга побачила світ завдяки фінан-совій підтримці меценатів, членів "Вінницького земляцтва" в м.Києві.

Серед реалізованих документів переважають видання краєзнавчого змісту, місцевих авторів, а саме: Абрамов А. "Полководцы и подвиги"

(Вінниця, 2000), Бортняк А. "Одинадцята заповідь" (Вінниця, 2001), Заєць І. "Трипільська культура на Поділлі" (Вінниця, 2001), "Подільські криниці", вип. 2 (Вінниця, 2001), Стельмах Я. "Голодний, злий і дуже небезпечний" (К., 2000), енциклопедичний довідник "Шев-ченківські лауреати. 1962-2001" (К., 2001), Шлапак Б. "Два крила" (К., 1998), Завальнюк А. "Микола Леонтович. Дослідження, докумен-ти, листи" (Вінниця, 2003), довідник "Вінниччина бібліотечна" (Вінниця, 2003), бібліографічний покажчик "Гіркий був келих життьо-вий" (Вінниця, 2001).

Ретрофонд сектору являє собою значне зібрання видань, універс-альних за змістом і різноманітних за тематичними та хронологічними характеристиками.

У фонді сектору зберігаються праці класиків марксизму-ленінізму К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна, Й.Сталіна, видання, які відображають цілу епоху в житті нашої держави.

Історична тематика представлена фундаментальними виданнями: "История России с древнейших времен" в 15-ти книгах С.Соловйова (М., 1960-1966), "Документы внешней политики СССР. 1917-1938" в 21-му томі (М., 1957-1977), М.Грушевського "Історія" в 6-ти томах 9-ти книгах (К., 1993), яка видана в серії "Літературні пам'ятки України", літературою з історії війн різних періодів: О.Суворов "Материалы по истории русской армии" тт. 2, 3, 4 (М., 1951-1953),"История второй мировой войны. 1939-1945" в 12-ти томах (М., 1973-1982), "Украинская ССР в Великой Отечественой войне Советского Союза" в 3-х томах (К., 1975), "История гражданской войны в СССР" в 5-ти томах, тт. 3, 4 ,5 (М., 1960), "Історія міст і сіл України" в 26-ти томах (К., 1967-1974).

Є у фонді сектору зберігаються історичні документи і матеріали Комуністичної партії, уряду СРСР: "Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза" (М., 1956-1963), "Материалы съездов КПСС" (М., 1959-1986), "Решения партии и правительства по хозяйствен -ным вопросам. 1917-1967 гг." в 16-ти томах (М., 1967-1988), "КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК" в 14-ти томах (К., 1978-1985), "КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК" в 15-ти томах (М., 1983-1989), "Комуніс -тична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів і конференцій. 1918-1956" (К., 1958), "Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК" в 2-х томах (К., 1976-1977), "Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1970" в 3-х томах (М., 1968-1971).

З питань економіки Радянського Союзу: "История социалистичес -кой экономики СССР" в 7-ми томах, тт. 3, 6, 7 (М., 1977-1980), "Статис-тичними щорічниками "Народное хозяйство СССР" (М., 1961-1983), "Народное хозяйство Украинской ССР" (К., 1977-1985), "Народне господарство Української РСР" (К., 1985-1987). Сектор пропонує для доукомплектування видання "СССР. Административно-территори -альное деление союзних республик" (М., 1962, 1963, 1971, 1974, 1987).

На полицях фонду зберігаються праці вчених К.Тімірязєва "Изранные сочинения" в 4-х томах, тт. 1, 2, 4 (М., 1948-1949), "Растения и солнечная энергия" (М., 1918), І.Мічуріна "Сочинения" в 4-х томах (М., 1948).

Зібрані окремі книги серії "Жизнь замечательных людей", матеріали "Пушкініани" – серійне видання "Пушкин. Исследования и матери-алы", т. 9 (М., 1979) та "Пушкин и русская культура" (М., 1967), "А.С.Пушкин. 1799-1949. Материалы юбилейных торжеств" (М.; Л., 1951), "Федор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах" (М., 1972).

Мистецтву книгодруку присвячені видання: "400 лет русского книгопечатания. 1564-1964" в 2-х книгах (М., 1964) та "Мистецька спадщина Івана Федорова" Я. Запаска (К., 1974). Цікаві за змістом і оформленням мистецтвознавчі книги "Репин", т. 1 (М.; Л., 1948) з серії "Художественное наследство", В.Садовень "Русские художники -баталисты XVIII-XIX веков" (М., 1955).

Розділ енциклопедичних та довідкових видань представлений окремими томами (тт. 2, 4) "Большой Энциклопедіи" (С.Пб., 1900-1904), "Малого энциклопедического словаря" Ф.Брокгауза та І.Ефрона (С.Пб., 1907-1909), "Энциклопедический словарь" в 3-х томах (М., 1953-1955), "Дипломатический словарь" в 2-х томах, т. 2 (М., 1950), "Юридический словарь" (М., 1953), "Большая Советская Энцикло-педия" в 30-ти томах (М., 1970-1978), "Экономическая энциклопедия. Политическая экономия" , т. 3 (М., 1979), "Енциклопедія народного господарства Української РСР" у 3-х томах (К., 1969-1971), "Колго-спна виробнича енциклопедія" в 2-х томах (К., 1950) та її друге пере-роблене і доповнене видання (К., 1956), "Ветеринарный энциклопеди -ческий словарь" в 2-х томах, т. 2 (М., 1950), "Краткий политехничес -кий словарь" (М., 1955).

Діяльність сектору ОРФ Бібліотеки є і надалі залишається невід'єм-ною і вагомою частиною сучасного процесу формування та поліпшення якісного складу діючих фондів книгозбірень області.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше