ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

"НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."

В.Ф.Циганюк, директор бібліотеки

тел.: (0432) 32-20-34

Ця влучна фраза неза-бутньої Співачки Досвітніх Вогнів Лесі Українки вражає сучасників своєю філософ-ською незаперечністю.

В Україні сьогодні немає жодної людини, яка б не відчувала свіжого подиху нової доби. І не лише календарної – нове століття, нове тисячоліття. Рельєф нової доби відчувається у всьому: зміні соціально-еконо -мічних, політичних і, врешті-решт, моральних взаємовідно -син. Межа століть позначилася також активним входженням України в інформаційне суспіль-ство та визначенням у цьому процесі ролі і місця бібліотек.

Якщо розглядати бібліотеку як соціальний інститут, то вона виконує функцію посередника в процесі донесення соціально значимої інформації до споживача. Сьогодні її користувач різко підвищив вимоги до якості обслуговування, значно урізноманітнив і розширив свої інформаційні запити, відповіді на які нерідко виходять далеко за межі можливостей наявних ресурсів окремої бібліотеки. Тому стратегія накопичення власного документного фонду доповнюється стратегією доступу до сукупного інформаційного ресурсу книгозбірень світу та акумульованих в них знань.

Із запровадженням досвіду до світової мережі Інтернет через нашу Бібліотеку проблема забезпечення читача вичерпною інформацією, де б вона не була зосереджена, стає набагато простішою, хоч ми при цьому ні в якому разі не виключаємо власний інформаційний ресурс, в якому зібраний безцінний досвід і знання, накопичені людством.

Згідно з "Концепцією розвитку Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва до 2010 року" одним з пріоритетних напрямів її діяльності є тісна взаємодія Бібліотеки з владними структурами міста та області – "Бібліотека – влада", яка полягає в інформаційно-бібліотечному забезпеченні їх діяльності, спрямованої на реалізацію державних і обласних цільових програм.

Уже кілька років підряд фахівці бібліотечної справи працюють над проблемою якості "Бібліотека – користувач". На її вирішення спрямовані структурні зміни, що відбуваються в Бібліотеці. Відкриваються нові служби. Одна з них – Служба управління фондом – несе безпосередню відповідальність за стан інформаційного ресурсу Бібліотеки на тради-ційних носіях. Служба інформаційно-бібліотечного сервісу забезпечує створення власного інформаційного ресурсу на електронних носіях, надає можливість широкого доступу користувачів до світових інформа-ційних ресурсів. Цьому сприяє її успішна проектна діяльність, на виграні гранти якої закладено фундамент комп'ютеризації Бібліотеки.

Організовуються нові відділи, які пропонують читачам і якісно нові послуги. Так, відділ літератури та інформації з питань економіки і права з його "Інтернет-центром" надав своїм читачам безмежні можливості в одержанні необхідної інформації, зосередженої в глобальній мережі. Відділ рідкісних і цінних видань відкрив таїну сконцентрованої в стародру-ках мудрості багатьох поколінь. Відділ попереднього замовлення та видачі літератури, що робить свої перші кроки, надає шанувальникам художнього слова право користуватися книгами Бібліотеки вдома. Немало нового в діяльності відділів довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування, літератури та інформації з питань краєзнавства, що працюють над створенням власних електронних баз даних та активно використовують новітні технології в обслуговуванні користувачів. Відділ літератури іноземними мовами нещодавно відкрив для читачів Інформаційний центр "Вікно в Америку", на базі якого працюють Бізнес-гурток англійською мовою та Клуб спілкування англій-ською мовою. Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства наблизив частину свого інформаційного ресурсу безпосе-редньо до фахівців, відкривши в приміщенні Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації Кабінет аграрної інформації. В більшості з них створені комфортні умови для роботи читачів, облаштовані затишні читальні зали, є відповідне технічне оснащення.

Для якнайширшого ознайомлення користувачів з інформаційним ресурсом Бібліотеки, її можливостями використання ресурсів інших книгозбірень проводяться різноманітні творчі акції.

Пошуку шляхів вирішення проблеми якості "Бібліотека – користувач", піднесенню іміджу обласної книгозбірні сприяли численні інформаційні "Бібліозустрічі", що проводить Бібліотека з різними категоріями наявних і потенційних користувачів – від учнів та студентів до представників владних структур як районного, так і обласного рівнів.

Третій напрям, над яким працює Головна книгозбірня області, полягає у вирішенні проблеми "Бібліотека – бібліотекар". Сьогодні ще не всі до кінця усвідомили, наскільки серйозні корективи внесе нинішня епоха інформатизації в погляди суспільства на місію, характер і зміст праці бібліотекаря, на його соціальну роль. Але коло тих проблем, яке постає нині перед бібліотеками, висуває і перед їх працівниками підвищені вимоги до професійного, інтелектуального, культурного рівнів, до необхідності знань комп'ютерної техніки, іноземних мов. Саме на це спрямована система підвищення кваліфікації бібліотечних працівників як Вінницької обласної наукової бібліотеки, так і фахівців районних та сільських книгозбірень області, які потребують нині особливої уваги і підтримки.

За останній період з об'єктивних причин, що склалися в суспільстві, значно збідніли інформаційні ресурси районних, а особливо сільських бібліотек, читачі яких відчувають гостру нестачу літератури для навчання, професійної та наукової діяльності, дозвілля. З погляду сучасника сільська бібліотека, маючи бібліотечні фонди, які практично не поповнюються новими виданнями, втрачає своє першозавдання бути регіональним центром інформації. Як писала Ліна Костенко: "Ще назва є, а річки вже немає". Отак і з сільськими бібліотеками, які сьогодні не можуть повноцінно виконувати функцію скарбниць сучасних знань та інформації, вирішувати проблему забезпечення доступу до інформації для всіх категорій населення.

Наприкінці минулого тисячоліття стало зрозумілим, що далі миритися з подібним станом матеріального забезпечення культури в цілому, а бібліотек зокрема, уже неможливо. Тому чимало зусиль докладалося фахівцями Бібліотеки для того, щоб залучити бібліотечних працівників регіону до більш активного використання в своїй роботі ресурсів обласних бібліотек.

Особливо взаємокорисними стали інформаційні зустрічі з колегами сільських, міських та районних бібліотек, на яких відбувався не лише обмін думками про наявні проблеми, але й вироблялися шляхи подолання кризового стану бібліотек регіону. В інформаційних зустрічах взяли участь біля 1,5 тис. , бібліотечних працівників області. В цих умовах, безперечно, потрібна підтримка влади, але бібліотекарі й самі повинні постійно і цілеспрямовано демонструвати важливість і вагомість своєї діяльності для суспільства.

Обов'язковою складовою кожної такої зустрічі була організація переглядів значної кількості документів з інформаційних ресурсів трьох обласних книгозбірень: ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, обласної бібліотеки для юнацтва та обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я.Франка.

Розповсюдженню знань про інформаційний ресурс Бібліотеки, особливо краєзнавчої тематики, сприяє і її видавнича діяльність, яка останнім часом, з створенням сектору редакційно-видавничої роботи, вийшла на якісно новий рівень, урізноманітнилась видова структура видань, значно поглибився їх зміст, поліпшилося поліграфічне виконання.

У липні 2002 року рішенням 3-ої сесії обласної Ради 4-го скликання була затверджена обласна Програма розвитку культури на 2003-2004 рр., яка спрямована на реалізацію державної політики в галузі культури на Вінниччині і подальшого її розвитку, підвищення ролі у формуванні демократичного громадянського суспільства. Досить об'ємно у цьому документі представлено новітні завдання і шляхи розвитку бібліотечної справи нашого регіону. Дана Програма рішенням владних структур набула продовження до 2007 року.

Об'єднавши зусилля реально мислячих працівників у владних структурах, державних діячів, науковців, письменників й інших представників творчої інтелігенції, підкріпивши своє бачення ролі бібліотек як регіональних центрів інформації, саме на Вінниччині у листопаді 2002 року була проведена регіональна науково-практична конференція "Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації". Провідними на ній були доповіді заступника голови облдержадміністрації "Бібліотека і влада: грані співпраці" та заступника голови обласної Ради "Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення".

На конференції виступило понад 30 її учасників, близько 100 подали свої пропозиції і уточнення щодо шляхів виходу бібліотечної справи з кризового стану. Рекомендації конференції стали своєрідною науковою концепцією подальшої спільної діяльності владних структур і бібліотек.

Не менш важливою для поліпшення діяльності бібліотек є і обласна Програма поповнення бібліотечних фондів на 2003-2005 рр., затверджена рішенням 4-ої сесії обласної Ради 4-го скликання у листопаді 2002 року. В ній визначені конкретні завдання щодо збере-ження та поповнення бібліотечних фондів, зміцнення матеріально -технічної бази бібліотек, виходячи із міжнародних та загальнодержавних нормативів, подані конкретні розрахунки на придбання бібліотеками книжкової продукції та періодичних видань.

У 2003 році провідними фахівцями Бібліотеки розроблено "Концепцію розвитку Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва до 2010 року".

В ній передбачені стратегічні цілі та пріоритетні напрями роботи на перспективу. Оголошений 2003 рік – Роком культури в Україні, сприяв позитивним зрушенням діяльності закладів культури, в тому числі й бібліотек.

Великі сподівання на радикальні зміни в національній культурі бібліотечні працівники покладають на прийняття нового Кодексу законів України про культуру, який внесено на розгляд Верховної Ради України.

Таким чином, пошук шляхів вирішення триєдиного завдання ОУНБ "Бібліотека – влада", "Бібліотека – користувач", "Бібліотека – бібліотекар" став суттю і нашого видання "Інформаційні ресурси Бібліотеки. Інновації. Суспільство", авторами якого є досвідчені її фахівці. Його мета – розкрити перед користувачами зміст унікального інформаційного ресурсу, яким вони в повній мірі можуть скористатися в обласній Бібліотеці для наукової, виробничої діяльності, навчання та дозвілля. Адже просто сказати, що тут нараховується майже 900 тис. документів, півмільйона з яких – книги, більше 300 тис. журналів, 31 тис. підшивок газет, а щорічна передплата сягає до 1 тис. назв періодичних видань, – це лише кількісна характеристика. Користувач повинен знати і якісний склад фонду, орієнтуватися, як і в якому структурному підрозділі Бібліотеки конкретно він може отримати необхідну йому інформацію як на традиційних, так і на електронних носіях.

Книга розрахована і на бібліотекаря-професіонала, який, ознайомившись з наявним інформаційним ресурсом обласної Бібліотеки, безперечно використає отримані знання в своїй практичній роботі.

Ця книга є свого роду інформаційним путівником по величезному безцінному фонду "Тімірязєвки", яка готується до свого вікового ювілею.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше