ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

О.О.Подзолкіна, зав. відділом

тел.: (0432) 32-08-55

Відділ літератури іноземними мо-вами як самостійний структурний під-розділ розпочав свою діяльність в 1972 р. Сьогодні він має світле, про-сторе приміщення, в якому зосе-реджено понад 7 тисяч видань 40 мо-вами світу: від мови міжнародного спілкування – англійської до рідкіс-ної – хінді. В цілому, фонд Бібліоте-ки іноземними мовами становить 25 тисяч видань, більша частина яких знаходиться у відділах рідкісних і цінних книг та зберігання основного фонду.

Мовна палітра фонду досить різноманітна: видання англійською мовою (4561), німецькою (883), польською (386), французькою (246) та іншими мовами країн світу (924).

Фонд відділу багатогалузевий, проте основу його складають видання з мовознавства (3550) та суспільно-політичної тематики (1306). Галузеві книги відділу літератури іноземними мовами майже на 100 відсотків укомплектовані літературою на мові оригіналу, виданою у Великій Британії, США, Канаді, Австралії, Німеччині і Польщі.

Невелика кількість видань науково-природничої тематики, з питань історії, економіки, філософії, релігії, психології, методики викладання іноземних мов, літературознавства, а також художня література.

Документний ресурс відділу формується не лише за бюджетні кошти через вітчизняні книгорозповсюджуючі організації та магазини, а й за допомогою багатьох доброчинних фондів: Британська Рада, Сейбр-Світло, Фонд "Відродження", Гете-Інститут, Посольство Республіки Франції, Корпус Миру тощо. Журнали та газети видавництв України, Росії, США надходять у відділ за державні кошти.

Важливу основу інформаційного ресурсу відділу складають енциклопедії.

Постійних прихильників серед читачів має енциклопедія "World Book" у 22-х томах, видана протягом 1992-1994 рр. у США. Вона представ-

лена у відділі в друкованому та електронному варіантах («World Book Online», «World Book Multimedia Encyclopedia»). Це найкраще довідкове видання, що розкриває різноманітні сфери суспільного життя багатьох країн світу, їх історичне минуле і сьогодення. Додатковими є ще три томи: "The World Book Health & Medical Annual", "The World Book Science Year", "Events of 1993". Книги ілюстровані і вміщують аналітичні статті.

У 2002 році відділ отримав цінний дарунок від приватних осіб Івана та Марії Яремко з Торонто (Канада) – "Encyclopedia of Ukraine" (Tоронто, 1984-1993). Це країнознавча "Енциклопедія про Україну" у 6-ти томах, 7-ми книгах, що містить відомості про міста і села України, українців, українських емігрантів. У стислих інформаційних статтях відображається історія, економіка, наука, мистецтво, література України та української діаспори. Енциклопедія ілюстрована чорно-білими фотографіями. З кольоровими ілюстраціями, вичерпною бібліографією подаються матеріали про Тараса Шевченка ( т. 4-й, с. 646-656).

"Lexicon Fremdsprachiger Schriftsteller" (Лейпціг, 1977) – світова літературна енциклопедія німецькою мовою. В 3-х її томах подається понад 7 тисяч статей про історичний розвиток світової літератури, починаючи з часів зародження і до 80-х років ХХ століття. Є багато матеріалів про письменників. Особлива увага приділяється тим з них, у працях яких домінує гуманістичний погляд на життя. Оскільки інформація подається в історичному розрізі, є змога збагатитись літературознав -чими, літературно-історичними та історичними знаннями.

В десятитомній технічній енциклопедії чеською мовою "Tehnicka Enciklopedija" (Загреб, 1978) подаються фундаментальні дослідження з різноманітних питань техніки.

"The Children's Encyclopedia" (Лондон, 1950-1955) – "Дитяча енциклопедія" англійською мовою за редакцією Артура Мі включає інформацію за темами: Земля та її сусіди, Чоловік і Жінка, Розповіді, Тваринний світ, Історія, Знайомі речі, Дива, Мистецтво, Ми, Рослинний світ, Країни, Малюнковий Атлас, Поезія, Література, Ідеї, Біблія, Шкільні предмети. Проте, відділ отримав таке цінне видання не в повному обсязі (лише 2, 4, 5, 8 і 9-й томи). Привертає увагу висока якість його полігра-фічного оформлення, ґрунтовне і доступне пояснення тих явищ, які починають цікавити дитину в процесі пізнання оточуючого світу.

Інформаційний ресурс відділу укомплектований енциклопедичними та тлумачними словниками і довідниками. Багато енциклопедичних відомостей про США пропонує англо-російський лінгвокраїнознавчий словник "Американа" (Смоленськ, 1999). Це перше двомовне видання, до якого входить більше 20 тис. статей з історії, державного, економічного та соціального устрою, з питань літератури та мистецтва, а також з повсякденного життя країни. Окрім того, в ньому наводяться дані про американців, внесок яких в історію і культуру своєї країни досить вагомий.

Цінним лінгвокраїнознавчим словником для шанувальників німець-кої культури, літератури, історії є книга Д.Мальцевої "Германия: страна и язык" (М., 2001).

Історія та розвиток англійської мови в Америці добре розкриті в словнику англійської мови "The American Heritage Dictionary of the English Language" (Нью-Йорк, 1969), підготовленого кращими лінгвіс-тами Америки. Від мови Шекспіра до мови сучасної Америки прослідко -вуються зміни значення, написання та вимови окремих слів.

Увагу користувачів відділу привертає "Webster`s New Twentieth Century Dictionary of the English Language" (Нью-Йорк, 1993) ("Вебстер-ський словник англійської мови XX століття"). Він вміщує багато інформа-ції з питань мистецтва, науки і літератури.

Серед тлумачних словників, зосереджених в інформаційному ресурсі відділу, можна виділити "BBC English Dictionary" (Лондон, 1992) – унікальний тлумачний словник з англійської мови (мова Бі-Бі-Сі). До нього включена інформація про країни, столиці та політичних лідерів сучасного світу. Німецький тлумачно-енциклопедичний словник "Handlexikon in Zwei Banden" (Лейпціг, 1982) складається з чотирьох томів. У ньому вміщено інформацію з науково-природничих наук, історії, політики й економіки. Додатком до словника є політико-теоретичні та фізично-політичні карти, а також схеми. Іншим німецьким тлумачно-енциклопедичним словником, що користується популярністю у читачів, є "Meyers Universal Lexiсon" в чотирьох томах (Лейпціг, 1978).

З галузевих словників заслуговують на увагу користувачів такі видання: G.Durozoi, A.Roussel "Dictionare de Philosophie" (Париж, 1999) (Г.Дурозой, А.Роуссел "Філософський словник"), що вміщує більше тисячі визначень і понять французькою мовою.

Словник медичної термінології Д.Георгі, Д.Арнаутов "Медицинская терминология" (Софія, 1979) забезпечує адекватний переклад латин-ських термінів на російську, англійську, французьку мови, подає тлума-чення визначених термінів, пояснює етимологію латинських термінів і дає деякі морфологічні повідомлення про них.

J.Shafritz "Dictionary of 20 th Century World Politics" (Нью-Йорк, 1993) (Дж.Шефрітз "Словник політичних термінів і подій ХХ століття").

Біографії лідерів у галузі економіки Великобританії періоду 1860-1980 рр. містить словник "Dictionary of Business Biography" (Лондон, 1985).

У фонді відділу зібрано чимало довідкових видань різноманітної тематики. Всебічну інформацію про історичні, економічні, культурні і

політичні та інші сторони життя США й країн світу вміщено у "The World Almanac and Book of Facts" (Mехвех, 1999) ("Всесвітній альманах або книга фактів") англійською мовою. У ньому серед даних про держави світу представлені також відомості про Україну.

Довідник французькою мовою M.Fremy"Quid 2001" (Париж, 2002) (М.Фремі „Події 2001 року") несе інформацію про найвизначніші події в світі. Матеріал розміщено за рубриками: архітектура, історія, катастрофи, література, релігія, сільське господарство та ін.

Для всіх, кого цікавлять проблеми навколишнього середовища, питання забезпечення його охорони, будуть корисними такі видання:

W.Cunningham, В.Saigo "Woodworth Environmental Science: A Global Concern" (Дубук, 1995) (В.Каннінгем, Б.Сейго "Охорона навколиш-нього середовища: Глобальний підхід"). Книга складається з п'яти частин, що відображають основні категорії науки про навколишнє середовище. Вона ілюстрована кольоровими фотографіями, забезпечена схемами, графіками, таблицями. Бібліотека отримала її за сприяння фонду "Сейбр-Світло". Про природні катастрофи та пристосування людини до ризику, який постійно її супроводжує в надзвичайних ситуаціях, йдеться у книзі J.Burton, R.Kates "The Environment as Haza" (Нью-Йорк; Лондон, 1993) (Дж.Бертон, Р.Кейтц "Навколишнє середовище як ризик").

У галузі країнознавства пропонуються змістовні видання, виконані на високому поліграфічному рівні: K.Harris, L.Harris "Australia" (Miчіган, 1963) (К.Герріс, Л.Герріс "Австралія"); R.Falk "Spotlight on the USA" (Оксфорд, 1993) (Р.Фолк "Навколо США"); P.Ross "Mexico" (Miчіган, 1963) (П.Росс "Мексика"); "Britain 2001" (Лондон, 2000) ("Британія 2001"). У виданні "Spotlight on Britain" S.Sheerin (Оксфорд, 1989) (С.Шірін "Британія в центрі уваги") в стислій формі розповідається про історію, географію, економіку, політичне та соціальне життя Великої Британії, її столицю – Лондон, окремі регіони та географічні складові: Англію, Шотландію, Уельс, Північну Ірландію.

Певну частину фонду репрезентують видання з історії Великої Британії, Німеччини, США і Польщі. Є кілька книг з історії України. Одна з них – "The Great Famine in Ukraine: the Unknown Holocaust" (Нью-Йорк,1983) ("Великий голодомор в Україні: невідомий холокост") – про голодомор 1932-1933 років, видана до 50-річчя тих страшних і гірких подій.

У відділі є кілька унікальних видань зарубіжних авторів з історії Вінниччини.

Метою праці колективу Українського історичного товариства у США за редакцією І.Каменецького "The Tragedy of Vinnytsa: Materials on Stalin's Policy of Extermination (Ukraine During the Great Purge 1936-1938)" (Торонто; Нью-Йорк, 1989) ("Трагедія Вінниці: Матеріали про сталінську політику винищення народу в Україні під час "великої чистки" 1936-1938 рр".) є розкриття масових сталінських репресій у м.Вінниці та Вінницькій області. Книга включає документи німецького уряду 1943-1944 років. Перші свідоцтва про масові страти у Вінниці в 1937 та 1938 рр. описано у книзі "Amtliches Material zum Massenmord von Vinniza" (Берлін, 1944) "Офіційні матеріали про масові вбивства у Вінниці". В основу книги A.Dragan "Vinnytsia: A Forgotten Holocaust" (Джерсі, 1986) (А.Драган "Вінниця: Забутий холокост") лягли власні враження від поба-ченого під час розкопок масових поховань жертв сталінських репресій у Вінниці в 1943 році.

Ці наукові видання безперечно збагатили краєзнавчий інформацій -ний ресурс Бібліотеки.

Спостерігається тенденція, коли викладачі і студенти все частіше звертаються до зарубіжних видань з питань економіки мовами оригіна-лу, яка представлена у відділі виданнями, що вийшли в зарубіжних видавництвах. До їх послуг – наукові та науково-популярні книги зарубіж-них вчених-економістів з менеджменту, маркетингу, мікро- та макроеко-номіки, бізнесу, рекламної справи.

Видання з економіки США E.Mansfield., N.Behravesh "Economics USA" (Нью-Йорк; Лондон, 1998) (Е.Менсфілд, Н.Бегревеш "Економіка США") знайомить з питаннями визначення поняття економіки в цілому, націо-нального доходу, ринку і цін, фінансової та банківської справи, основ-ними аспектами діяльності комерційної фірми, міжнародної економіки.

Матеріал в книзі W.Griffin "Management" (Бостон, 1990) (В.Гріффін "Менеджмент") подано як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Вміщує він багато різноманітних схем та формул. На застосуванні макро-економічної теорії в практичну економіку зроблено акцент у навчальному посібнику R.Dornbusch, S.Fischer "Macroeconomics" (Нью-Йорк, 1990) (Р.Дорнбуш, С.Фішер "Макроекономіка"). У популярному підручнику з маркетингу W.Starton "Fundamentals of Marketing" (Нью-Йорк, 1991) (В.Стартон "Основи маркетингу"), який розрахований на бізнесменів -початківців вдало поєднуються теоретичні положення та приклади їх практичного застосування у реальному житті.

Книга M.Hill "International Business" (Бостон, 1994) (М.Гілл "Міжнарод -ний бізнес") розрахована на студентів, що вперше знайомляться з курсом міжнародного бізнесу як на бакалаврському, так і на магістерському рівнях. Автор застосовує метод "вкраплень" у текст цікавих історій. Підручник всебічний і сучасний, зберігає цілісність і логічну послідовність викладу, зосереджує увагу на управлінських наслідках вивченого.

Не втратили своєї актуальності і книги – D.Colander "Economics" (Бостон, 1994) (Д.Коландер "Економікс"), "Marketing. Management" (Чикаго, 1995) ("Маркетинг. Менеджмент").

Певну частину інформаційного ресурсу відділу складають навчальні посібники з методики викладання англійської, німецької, французької та інших мов. Більш авторитетними серед викладачів є підручники мовою оригіналу, невелика кількість яких є у відділі:

J.Richards "Approaches and Methods in Language Teaching" (Кембридж, 1998) (Дж.Річардс. "Підходи і методи у вивченні мови").

"Modern English Teacher" (Оксфорд, 2001) ("Сучасний вчитель англій-ської мови"; "Task for teacher education" (Лондон, 1998) ("Завдання для освіти вчителя"); "Teaching English as a Second or Foreign Language" (Бостон, 1991) ("Вивчення англійської як другої іноземної мови").

Не менш актуальними з методики викладання іноземних мов є книги українських і російських видавництв. Книги з перекладу, граматики, адап-товані видання та підручники подають інформацію, яка відповідає вимо-гам навчальних програм вищих та середніх навчальних закладів України.

Найбільш змістовним підручником, що враховує сучасні вітчизняні і зарубіжні дослідження з методики викладання мов, є книга "Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах" (К., 1999), в якій дається короткий аналіз понять і визначень методичних категорій, описується сучасний стан вивчення проблеми. "Английский язык: Сце-нарии школьных праздников и постановок" (М., 2003) містить матері-али для позакласної роботи в школах з поглибленим вивченням англій-ської мови. Залишаються популярними у читачів і книги – О.Вишневського "Діяльність учнів на уроці іноземної мови" (К., 1989), І.Зимньої "Психология обучения иностранным языкам в школе" (М., 1991), "Методика интенсивного обучения иностранным языкам" (К., 1988), Є.Пассова "Урок иностранного языка" (М., 1988), "Настольная книга преподавателя иностранного языка" (Мн., 1996).

Нещодавно до фонду надійшли самовчителі з іспанської, італійської, португальської і польської мов, які видані вітчизняними видавництвами, що вдало доповнюються книгами з Великої Британії, Канади та США.

Матеріали з методики викладання іноземних мов друкуються і на сторінках журналів та газет.

З 1995 року до відділу надходить науково-методичний журнал "Іно-земні мови" (періодичність 4 рази на рік), заснований Київським Націо-нальним лінгвістичним університетом. В його випусках подається в пов-ному об'ємі методика навчання іноземних мов в середніх та вищих навчальних закладах, пропонуються консультації, рецензії, огляди, наво-дяться розробки уроків за різними темами. Редакція журналу постійно  інформує читача про міжнародні конкурси, олімпіади. Є матеріали не лише англійською, а й французькою, італійською, німецькою мовами. Подібні теми представляє російський часопис "Иностранные языки в школе". В бібліотеку став надходити з 1948 року і з цього ж таки періоду зберігається у фонді відділу. В ньому розробляються теоретичні та прак-тичні питання з вивчення іноземних мов. Велика увага приділяється публікаціям країнознавчого змісту. В розділі "Інформуємо читача" можна отримати інформацію про проведені конференції, семінари з проблем викладання іноземних мов.

В інформаційному ресурсі відділу, як уже зазначалося, найбільше видань з мовознавства, оскільки знання іноземних мов викликане гострими потребами суспільства. У цій галузі знань відділ може запропо-нувати читачам як праці зарубіжних авторів, так і вітчизняних мовознав-ців, зокрема вінничан. Для прикладу можна назвати такі видання: A.Embrej "Practical English Grammar" (Торонто, 1996) (А.Ембрей "Практична англійська граматика"); A.Longman "Advanced Grammar" (Каліфорнія, 1990); (А.Лонгман "Удосконалений курс граматики"); G.Delahunty "Language, Grammar, Communication" (Нью-Йорк, 1994) (Д.Делахунті "Мова, граматика, комунікації"); "Student"s Book New Headway" (Оксфорд, 2002); "Англійська мова для повсякденного спілку-вання" (К., 1999); Качалова К. "Практическая грамматика англий-ского языка" (К., 1995); Кобрінська Т. "Підручник англійської мови для студентів економічної спеціальності ". (Хмельницький, 1998); Корунець І. "Теорія і практика перекладу (аспектний переклад)" (Вінниця, 2001); Погарська Т. "Англійська мова: плани-конспекти уроків" (Х., 2001); "Практический курс английского языка" (М., 2003).

Для зацікавлених користувачів відділ може запропонувати і ряд видань з літературознавчої тематики: "The American Tradition in Literature" (Нью-Йорк, 1994) ("Американська традиція в літературі"); "Deutse Literatur in Schlaglichtern" (Манхайм, 1990) ("Німецька літера-тура у розгляді"); D.Kessler "Die Deutschen Literaturen Siebenburgens, des Banates und des Buchenlandes" (Кельн, 1997) (Д.Кесслер "Німецька література Трансильванії, Баната і Бухенських земель"); "Kurze Geschichte der Deutschen Literatur" (Берлін, 1981) ("Коротка історія німецької літератури"); "The Norton Book of American Autobiography" (Нью-Йорк, 1999) ("Нортонська книга автобіографій американців"); "Twentieth Century Authors" (Нью-Йорк, 1992) ("Письменники ХХ сто-ліття"); D.Cyzevskyij "A History of Ukrainian Literature" (Нью-Йорк, 1997) (Д.Чижевський "Історія української літератури").

У відділі зібрані добірки художньої літератури мовами оригіналу: англійською, польською, німецькою, французькою. Ці книги в основному подаровані різними благодійними фондами та отримані з книгообмінного фонду Національної парламентської бібліотеки України. Читачі можуть користуватися ними в більш повному об'ємі через відділ попереднього замовлення і видачі літератури.

Великою цінністю відділу і чудовим доповненням його фонду є "Бібліотека тисячоліття" (Millennium Library) (Лондон, 1992-2000). Це дарунок уряду Сполученого Королівства Британії вінницьким шанувальникам книги. "Бібліотека тисячоліття" – всесвітньовідома серія книжок, до якої входять найвизначніші твори світової літератури, написані або перекладені англійською мовою. 126 авторів різних країн і народів світу представляють в ній свою творчість. В добірку включені видання від Біблії, Марка Аврелія і Платона до Чосера, Шекспіра, Діккенса. Це – твори Даніеля Дефо, Джорджа Оруела, Генрі Джеймса, Фіцджеральда, Едгара По, всесвітньовідоми х класиків французької літератури – Флобера, Гюго, Сімона де Бовуара, російської – Толстого, Тургенєва, Пастернака, Набокова та багатьох інших. У серію ввійшло понад 300 найрізноманіт -ніших літературних творінь художньої прози, поезії, драматургії, інших жан-рів у супроводі фундаментальних критичних статей провідних науковців.

Неймовірні пригоди, вражаючі почуття відображені в художніх книгах таких серій: "Folio" – французькою мовою, "Fontana" і "Penguin Classics" – англійською.

Історична тематика в художньому фонді іноземного відділу відобра-жена в творчості Генріха Сенкевича. Особливою популярністю користу-ються такі його твори, як: "Ogniem i mieczem" (Варшава, 1970), "Potop" (Варшава, 1970) та ін.

У фондах відділу є книги з питань релігії, філософії, психології. Ось деякі з них:

"The Three Religion of China" (Лондон, 1929) ("Три релігії Китаю"); "Christliche Ikonographie in Stichworten" (Берлін, 1991) ("Християнська іконографія"); "The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ" (Лондон, 1948) ("Новий Заповіт нашого Господа і Спасителя Іісуса Христа"); "The New English Bible: New Testament" (Оксфорд, 1961) ("Нова англійська Біблія: Новий заповіт"); "Millennium of Christianity in Ukraine 988-1988" (Вінніпег, 1981) ("Тисячоліття християнства в Україні 988-1988").

Філософські знання представлені працями Платона, Сократа, класи-ками західної філософії. Цінними є:

F.Nietzsche "Beyond Good and Evil" (Лондон, 1990) (Ф.Ніцше "За межами добра і зла"); Platon "The Symposium" (Лондон, 1951) (Платон "Симпозіум"); Platon "The Last days of Socrates" (Лондон, 1954) (Платон "Останні дні Сократа"); Montesquieu "Persian Letters" (Лондон, 1973) (Монтеск'є "Персидські листи"); W.Walsh "An Introduction to Philosophy of History" (Лондон, 1958) (В.Уолш "Вступ в історію філософії"); Marcus Aurelius "Meditations" (Лондон, 1964) (Маркус Ауреліус "Медитації"); "Socrates to Sartre A History of Philosophy" (Нью-Йорк, 1993) ("Від Сократа до Сартра: історія філософії"); "Classis of Western Philosophy" (Кембридж, 1990) ("Класика західної філософії"); B.Laney "Psychology an Introduction" (Дубук, 1995) (Б.Лейні "Знайомство з філософією").

У відділі є ряд видань з психології:

"Psychologia" (Варшава, 1975) ("Психологія"); "Principles of Psychology Today" (Нью-Йорк, 1987) ("Принципи сучасної психології"); "Psychology for Social Workers and Counsellors" (Лондон, 1979) ("Психологія соціальних робітників і радників").

Для тих, хто цікавиться дитячою психологією, відділ пропонує книгу D.Papalia "A Child's World" (Нью-Йорк, 1990) (Д.Папалія "Світ дитинства").

Книжковий фонд відділу вдало доповнюють періодичні видання. В межах кожного року він отримує відповідно 20-25 назв журналів і 10-15 назв газет, з них декілька видань мовами оригіналу: "Time", "The Economist", "News Week", "National Geographic", "Rolling Stone". Можна назвати кілька видань України англійською мовою: "National Security and Defence", "Kyiv Post", "Time and Politics", "Welcome to Ukraine". Найновішу інформацію з питань економіки, політики, суспільного життя в цілому можна отримати саме на сторінках цих періодичних видань.

Особливий інтерес серед жінок, молоді викликають іноземні журнали мод: "Burda Moden", "Verena", "Butique", "Sabrina", "Sandra", "Diana Moden".

Успіх роботи відділу літератури іноземними мовами залежить не тільки від повноти укомплектованості фонду, а й від добре організованого довідково-бібліографічного апарату (ДБА).

У відділі існує система каталогів і картотек на традиційних носіях. До послуг читачів – систематичний та абетковий каталоги літератури іноземними мовами, що зберігається у відділі, та картотеки: розмовних тем, методики викладання іноземних мов, країнознавча (Україна, Великобританія, США, Німеччина).

Абетковий каталог ведеться за мовами в їх абетковому порядку: ан-глійська, болгарська, іспанська, італійська, німецька, польська, румун-ська, французька, шведська... Всередині кожного розділу картки абетко-вого каталогу розміщені за латинською абеткою.

Систематичний каталог допомагає читачеві при пошуку літератури іноземними мовами з певної теми, галузі чи проблеми. Картки в ньому групуються за індексами бібліотечно-бібліографічної класифікації. Розстановка карток в систематичному каталозі ведеться за латинською абеткою без розподілу за мовами.

Поряд з традиційною систематичною картотекою статей, починаючи з 2001 р., у відділі ведеться електронна база даних "Аналітика" , де відображаються матеріали з періодичних видань. Стрімкий розвиток суспільства вимагає постійного запровадження інновацій. Це стосується усіх сфер діяльності, з якими стикається людина. Бібліотека як потужний інформаційний заклад не стоїть осторонь даного питання.

Відділ преси, освіти та культури Посольства США у Києві підтримує низку інформаційних центрів у різних регіонах України, зокрема – центр інформаційних ресурсів Посольства США та Американську бібліотеку в Києві, а також центри "Вікно в Америку" в 11 областях України, які створено на основі партнерства між американським урядом та українськими обласними бібліотеками. Їх мета – інформування громадян України про Сполучені Штати Америки.

З 1-го вересня 2003 року у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва на базі відділу літератури іноземними мовами розпочав свою діяльність Інформаційний центр "Вікно в Америку".

В зв'язку з цим уряд Сполучених Штатів Америки виділив кошти для придбання колекції книг, баз даних на компакт-дисках і відеоколекції документальних і класичних американських фільмів. Користувачам пропонуються матеріали з п'яти основних інформаційних блоків: уряд США, довідкові матеріали про США, бізнес, освіта й вивчення англійської мови. До послуг читачів є й художня література.

На базі Інформаційного центру "Вікно в Америку" активно розгорнули роботу "Бізнес-гурток англійською мовою" і "Клуб спілкування англійською мовою".

Бізнес-гурток функціонує для всіх бажаючих, хто цікавиться світом економіки та бізнесу, хоче навчитися вести ділові переговори англійською мовою з іноземними партнерами, опанувати методику бізнес-листування.

Клуб спілкування англійською мовою об'єднує тих, хто прагне вдоско-налити свої знання з мови міжнародного спілкування.

В Інформаційному центрі "Вікно в Америку" можна скористатися послугами баз даних EBSCOодного із найбільших у світі агентств, що надає можливість пошуку повнотекстових, ліцензійних спеціалізованих матеріалів соціально-гуманітарної, економічної, технічної, сільськогос -подарської і медичної тематики.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше