ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІнформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

Версія для друку

ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ

С.Ф.Коваль, зав. відділом

тел.: (0432) 32-40-54

Одним з основних утримувачів інформаційного ресурсу з питань техніки в регіоні є відділ літератури та інформації виробничого профілю Бібліотеки, створений в 1967 році.

На сьогодні фонд відділу налічує більше 60 тисяч документів з різних галузей промисловості відповідно до техніко-економічного профілю області.

Основою фонду є енциклопедії, словники, довідники. З цих видань за попередні роки у відділі представлені: "Большая советская энцикло-педия", "Украинская советская энциклопедия", "Энциклопедия полимеров" в 3-х томах (М., 1972-1977), довідники "Вибрации в технике" в 6-ти томах (М., 1978-1981), "Сварка в машиностроении" в 4-х томах (М., 1978-1979), "Справочник металлиста" в 5-ти томах (М., 1976-1977), "Справочник радиолокации" в 4-х томах (М., 1976-1978), "Справочник по электропотреблению в промышленности" (М., 1978) та ін.

За останні роки інформаційній потенціал відділу збагатився новими сучасними енциклопедичними виданнями – "Універсальний словник–енциклопедія" (К., 1999), "Новейшая энциклопедия Интернет" (М.,2002), "Новейшая энциклопедия персонального компьютера" (М., 2002), "Энциклопедия компьютерных игр" в 9-ти томах (С.Пб., 1995-1996), "Энциклопедия мобильной связи" в 2-х томах (С.Пб., 2001), "Ядерная энциклопедия" (М., 1996), "Большой толковый словарь компьютерных терминов" (М., 1999), "Энциклопедия радиолюби -теля" (С.Пб., 2001) тощо.

У фонді є певна кількість книг, що виходили у світ в серіях: "Высшее образование", "В помощь радиолюбителю", "Микропроцессоры", "Разра-ботка САПР", "Наука – производству".

Досить популярними у користувачів є книги, що надійшли до відділу за Мегапроектом "Пушкинская библиотека" – "Новый политехни -ческий словарь" (М., 2000), "Быстро и легко осваиваем работу на компьютере" (М., 2002), "Информатика для юриста" (С.Пб.,2001) та ін.

У 2001 році відділ отримав унікальне видання "Информатика" (М.,2000) за редакцією Н. Макарової, яке визнано переможцем конкурсу "Лучшие книги года", запровадженого Асоціацією книговидавців Росії. Ця книга поєднує в собі підручник, хрестоматію і довідник, що дозволяє формувати у читача вміння цілеспрямовано працювати з інформацією. Подібних цій книзі видань в Україні немає.

Унікальною є також книга Б.Малиновського "Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні" (К.,2001). Вона присвячена 100-річчю від дня народження академіка С.Лебедєва, під керівництвом якого була створена перша в Європі ЕОМ "МЭСМ". В ній читач знайде відомості про секретні матеріали, що були відомі до цього часу лише фахівцям, та про вчених, які працювали в цій галузі: В.Глушкова, О.Щукарьова, П.Хрущова, З.Рабіновича та ін.

Найбільший розділ фонду "Комп'ютери (електронно-обчислювальні машини)" систематично поповнюється найсучаснішою літературою, інте-рес користувачів до якої постійно зростає. Серед книг даної теми можна назвати: Біленький Ю., Власенко С. "Microsoft Word 2000" (С.Пб., 1999), Михайленко В. та ін. "Інженерна графіка" (К.; Л., 2002), Симонович С. та ін. "Internet: Лаборатория мастера. Робота в сети без проблем" (М., 2001), Вєтров С. "Официальный и неофициальный Adobe Photoshop 6.0." (М., 2001), "Проектирование баз данных на SОL Server 2000" Л.Девідсона (М., 2003) тощо.

Самостійне освоєння комп'ютера користувачі здійснюють за допомо-гою таких видань, як: Левин А. "Самоучитель работы на компью-тере" (С.Пб., 2002), Жадан А. "Самоучитель HTML 4" (К., 2001), Шапошников А., Груднєва С. "Самоучитель работы на персональном компьютере" (М., 2002).

У фонді відділу широко представлені книги з автомобілебудування, технічного обслуговування і ремонту автомобілів різних марок. Активно використовуються видання: "Автомобили ВАЗ 2108-2109 и их модифи-кации. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию" (М., 2001), "Ieep Cherokee вып. 1984-1991 гг. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту" (М., 2002), "BMW, серия 3, вып. 1983-1990 гг. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей" (М., 2002), "Автомобили" Б.Лабана (М., 2002), інші книги про вітчизняні та зару-біжні автомобілі.

Особливої уваги заслуговують книги з енергетики, машинобудування, хімічної промисловості, будівництва, харчової і переробної промисло-вості, з них: монографії – "Инфракрасная термография. Основы, техника, применение" Ж.Госсорга, (М., 1988), "Технология процессов обработки металлов давлением" за редакцією П.Полухіна (М., 1988); виробнича література – "Рентгеновские трубки технического назначения" С.Іванова, Г.Щукіна (Л., 1989), "Строение и проекти-рование тканей" О.Кутепова (М., 1988), "Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных производств" Н.Попова (М., 1991), "Строительные материалы, изделия и конструкции" І.Наназашвілі (М., 1990), „Справочная книжка энергетика" А.Смирнова, К.Антипова (М., 1987), словник – "Цифрові технології в поліграфії" (К., 2003) та ін.

Відділ має у своєму фонді ряд книг, які можуть знадобитися кожному, оскільки містять у собі величезний об'єм наукової та практичної інфор-мації, пов'язаної з нашим життям та побутом. Зокрема: "Энциклопедия домашнего хозяйства" в 3-х томах (М., 1993), "Энциклопедия забытых рецептов" (М., 1994), "Энциклопедия семейной жизни" в 2-х томах (Донецьк, 1994), "Энциклопедия домашнего умельца" (Донецьк, 1995), "Энциклопедия домашнего быта" (Донецьк, 1998), "Энциклопедия досуга" (Ростов-н /Д.,1996).

У відділі багата палітра видань для тих, хто хоче оволодіти секретами кулінарного мистецтва. В них багатовікова історія приготування їжі, особливості національних кухонь народів світу, технологія приготування і рецептура найбільш популярних і традиційних страв, естетичні вимоги до їх оформлення.

Добре представлена тут література з української кухні. В її складі: Доцяк В. "Українська кухня: Технологія приготування страв" (К., 1995), Карсєкіна В., Скрипка Л. "Страви української кухні" (К., 1993). Цінною є книга, що надійшла з українсько-американського фонду „Сейбр-Світло" "Українські страви" З.Терлецької. Вийшла вона в Нью-Йорку у 1990 році за сприяння "Союзу українок Америки". В ній зібрані рецепти страв, що в кінці ХІХ і першій половині ХХ ст. були надзвичайно популярними по всій Україні.

Найвибагливіший читач знайде у відділі рецепти страв не лише україн-ської кухні, а й багатьох народів світу: Єроніна Е., Аваєва М. "Молдавская кухня" (Кишинів, 1990), Ковальова М. "Рассказы о русской кухне" (М., 1994), Туригіна В. "Блюда разных стран" (Краснодар, 1992), Фрідріха Е. "Блюда к пиву" (М., 2002).

Любителям шиття, в'язання, інших видів домашнього майстрування у відділі зібрано ряд цікавих і корисних видань. "Полная энциклопедия женских рукоделий" в 4-х томах (М., 1993-1994) стане у пригоді кожній господині. Не менш цікавою і популярною серед читачів є "Иллюстри -рованная энциклопедия моды" (Прага, 1988), в якій прослідковується історія одягу з найдавніших і до часів нинішніх.

У відділі є цікаві видання провідних іноземних вчених, дослідників, фахівців в різних галузях техніки, наприклад "Фотография. Шаг за шагом" М. Ленгфоорда (М., 1989), "Цифровая кинематография" Б.Лью (Мн., 1998), "Возобновляемые источники энергии" Дж.Твайделла, А.Уейра (М., 1990).

Підручники завжди складали вагому частку фонду відділу. Останнім часом його фонд помітно поповнився україномовними навчальними посібниками: Бабич Б., Лущик В. "Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів" (К., 2001), Васильєва Л. та ін. "Напів-провідникові прилади" (К., 2003), Збожна О. "Основи технології" (К., 2002), Кіницький Я. "Теорія механізмів і машин" (К., 2002), Лудченко О. "Технічне обслуговування і ремонт автомобілів" (К., 2003).

Відділ має багатий фонд журнальної періодики, який складає 11 тис. примірників. Хронологічна глибина його – з 1970-х рр. На сьогодні відділ передплачує 160 назв журналів. Головне місце серед них посідають журнали наукового змісту: "Наукові вісті", "Вісник. Радіофізика та електроніка", "Системні дослідження та інформаційні технології", "Джерело. Український реферативний журнал. Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство".

У фонді відділу переважають журнали виробничої тематики. Призна-чені вони для фахівців різних галузей промисловості. Це, передусім: "Будівництво України", "Легка промисловість", "Ринок інсталяцій", "Автоматика. Связь. Информатика", "Изобретатель и рациона-лизатор", "Инженер", "Энергетика и электрификация" та інші.

Харчова та переробна промисловість – провідний напрямок промис-ловості Вінниччини. Відповідно журнали цієї тематики представлені у відділі досить широко: "Зерно і хліб", "Харчова і переробна промис-ловість", "Молочная промышленность", "Масло-жировая про-мышленность", "Мясное дело", "Питание и общество", "Упаковка", "Хлебопродукты", "Хранение и переработка сельхозсырья" .

Значну частину журнального фонду складають видання з комп'ютер-них технологій: "Компьютер Пресс", "Мир ПК", "Домашний ПК",

"Internet UA", "Комп'ютер у школі та сім'ї", "Компьютеры + Программы", "Вы и Ваш компьютер", "Chip". Це журнали для програмістів, адміністраторів мереж, професіоналів і початківців, для всіх, кого цікавить ноу-хау в комп'ютерних технологіях.

Найбільш оперативна, дійова інформація про нові інформаційні технології, розвиток українського ІТ-ринку користувач знаходить в газетах "Компьютерное образование", "Computer World", "Компьютерра", "HOTLINE".

На допомогу технічній творчості відділ пропонує користувачам журнали: "Авиация и космонавтика", "За рулем", "Моделист -конструктор", "Левша", "Радио", "Радіоаматор", "Радиомир", "Техника-молодежи", "Сам".

Новини архітектури, інтер'єру, стилю користувач знайде в журналах "Современный дом", "Стиль и дом", "Salon", "Official", "Дом".

Складовою інформаційного ресурсу відділу є довідково-бібліогра -фічний апарат (ДБА), за допомогою якого читач може знайти необхідну йому інформацію.

Він включає:

· Частину "3. Техніка. Технічні науки" загального систематичного каталогу Бібліотеки та відповідного розділу систематичної картотеки статей;

· електронні бази даних "Книга", "Аналітика" , які містять описи книг і статей з журналів з 2000 р., в тому числі і виробничого профілю.

Працівники відділу готують друковані бібліографічні списки, поперед-жувальні бібліографічні довідки. Окремі з них: "Конкурентоздатність підприємств та галузей", "Нетрадиційні джерела енергії", "Харчові технології та продукти ХХІ століття" . В серії "Наші видатні земляки" вийшли з друку буклети, присвячені вченим, уродженцям Вінниччини – А.П.Філіпову та Г.І.Будкеру.

Вже багато років відділ спільно з відділами літератури та інформації з питань сільського господарства, економіки і права видає поточний бібліографічний список "Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогоспо -дарської продукції" .

Основним своїм завданням працівники відділу вважають форму-вання такого інформаційного ресурсу, який би максимально відповідав потребам і запитам користувачів, та створення умов для оперативного отримання необхідної їм інформації.Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство

 1. Про видання
 2. "НОВА ДОБА – НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА..."
 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ – СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
 5. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ
 6. ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО ФОНДУ (продовження)
 7. ВІДДІЛ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ
 8. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КРАЄЗНАВСТВА
 9. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК
 10. СЕКТОР ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
 11. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК (продовження)
 12. СЕКТОР ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ
 13. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
 14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ НА ДОПОМОГУ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
 15. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОФІЛЮ
 16. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 17. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ
 18. ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 19. ВІДДІЛ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 20. ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ І ВИДАЧІ ЛІТЕРАТУРИ
 21. ВІДДІЛ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ІННОВАЦІЙ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ
 22. СЕКТОР ОБМІННО-РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
 23. Програма розширення доступу та навчань в Інтернет (iatp)
 24. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше