Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Василь Циганюк – подвижник на ниві культури

Про В. Циганюка

Про присвоєння переможцям соціалістичного змагання за гідну зустріч ХХVІІ з'їзду КПРС почесних звань Української РСР [в т.ч. звання засл. прац. культури України Циганюку В.Ф. – дир. Тульчин. культ-освіт. уч-ща]: Указ Президії Верхов. Ради УРСР від 21 лют. 1986 р. // Відомості Верхов. Ради УРСР. – 1986. – № 9. – С. 165.

Касіяненко Г. Привітали ювіляра: [До 50-річчя від дня народж. В.Ф.Циганюка, першого заст. нач. упр. культури облдержадмін.] // Вінниц. газ. – 1998. – 20 черв.

Руденко В. Підприємливі бібліотекарі: [Про нову прогр. засл. прац. культури України В.Циганюка, який очолив колектив ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] // Подолія. – 1999. – 8 лип.

Степаненко А. Джерельна віть Сонцелюба // Вінниц. газ. – 1998. – 23 лип. – Рец. на кн.: Циганюк В., Гуменюк Ю. Народознавчі мотиви в творчості М.М.Коцюбинського. – Вінниця, 1997. – 64 с.

Степанюк О. З поглядом у майбутнє: [Розповідь про засл. прац. культури України, дир. Тульчин. культосвіт. уч-ща В.Ф.Циганюка] // Зоря комунізму. – 1988. – 24 трав.

Чухно В. Натхнення – людям: [Про дир. Тульчин. культосвіт. уч-ща – актив. пропагандиста кн. В.Циганюка ] // Зоря комунізму. – 1983. – 1 жовт.

Щедрого Вам ужинку, Василю Федоровичу!: [Ювіл. урочистості в залі "Плеяда" з приводу 50-річчя від дня народж. першого заст. нач. упр. культури Вінниц. облдержадмін. В.Ф.Циганюка] / Фото В.Осьмушка // Панорама. – 1998. – 20 черв.

Відповідальність – обов'язок і право: Сесія облради слухала звіт її голови, затвердила програми і... аплодувала "Людям року": ["Людиною року" в номінації "Діяч культури і мистецтва" визнано директора обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва В.Циганюка] // Сіл. вісті Вінниччини. – 2003. – 31 трав.

У робочому кабінеті зустріч з А.Левицький, В.Циганюк на інформаційній професором В.Скнар зустрічі з редакторами районних газет (ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2003 р.)

 

В.Циганюк – „Людина року–2002”, першого обласного конкурсу в номінації „Діяч культури і мис­тецтв”. Високу нагороду вруча­ють: голова облдержадміністрації В.Коцемир, голова облради Ю.Іванов (2003 р.)

Серед переможців конкурсу „Людина року-2002”

Мистецтво – як пошук діаманта. Шукають сто чоловік, а знаходить один. Та цей один ніколи не знайшов би того діаманта, якби не шукала його сотня чоловік.

В.Солоухін

Розумна людина завжди має багатство в собі (самій).

Федр

Найвища мета, якій служить мистецтво, – служити тому, щоб люди глибше розуміли життя і більше його любили.

Р.Кент

Краса розуму викликає подив, краса душі – повагу.

І.Гете

Покликання митця – осяювати світлом глибини людської душі.

Р.Шуман

Найбільший тріумф митця – якщо він змушує мислити і відчувати тих, хто на це здатен.

Є.Делакруа

...байдужість. Я найбільше її боюся. Людей з порожніми серцями, які не люблять ні свого краю, ні рідної мови, ні співвітчизників. Вони можуть все звести нанівець...

В.Циганюк

Василь Циганюк –

подвижник на ниві культури

Укладачі: Г.Авраменко, О.Кізян

Вступна стаття В.Сторожук

Комп'ютерний набір Н.Дорошенко

Комп'ютерне забезпечення С.Березюк

Упорядкування, редагування матеріалу М.Спиця

Верстка, оригінал-макет Н.Спиця

Відповідальна за випуск П.Цимбалюк

Підписано до друку 11.06.2003 р. Формат 60х84

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 2.5.

Тираж 100 прим.

 

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73.

тел. (0432) 35-71-70.

E-mail: inform@library.vn.ua

Факс (0432) 35-16-85.