Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Архітектор століття
До 140-річчя з дня народження
Владислава Владиславовича Городецького
(1863-1930)

Архiтектурнi твори В. Городецького

Асеев Ю.С. Стили в архитек-туре Украины. _ К.: Будивэльник, 1989. _ 104 с.: ил.

Із змісту: [Про архіт. споруди В. Городецького]. _ С. 72.

Владимирська А., Калашников В. Архітектор нових форм // Молодь України. _ 1982. _ 30 трав.

Галайба В. Караїмська кенаса [культова споруда В. Городецького] // Україна. _ 2000. _ № 2. _ С. 24.

Галайба В. Миколаївський костьол [зведений за проектом В. Городецького] // Україна. _ 2001. _ № 4. _ С. 22.

Горбик О. Католицькі храми Києва [в т.ч. Миколаїв. костьол] // Київ. старовина. _ 1999. _ № 6. _ С. 47.

Єрофалов Б. Зодчий і художник В. Городецький // Образотв. мистец. _ 1984. _ № 3. _ С. 18-20.

Зонова І. Палац іранського шаха будував наш Городецький // 33 канал. _ 1998. _ 11 черв. _ С. 8.

Історія українського мистецтва: У 6 т. _ Т. 4: Мистецтво другої половини ХІХ-ХХ століття. _ К.: Голов. ред. УРЕ, 1970. _ 443 с.

Із змісту: [Про твори В.Городецького]. _ 19, 34, 35, 36, 82.

Кальницкий М. Дом с химерами на Банковой [маєток В. Городецького] : старые легенды и новые факты // Киев. ведом. _ 1998. _ 8 июня. _ С. 18.

Киев: Архитектурно-исторический очерк / Шулькевич М.М., Дмитренко Т.Д. _ К.: Будівельник, 1982. _ 442 с.

Із змісту: [Про архіт. шедеври славет. зодчого]. _ С. 106-107, 114, 118.

Кілессо С. Дива архітектора Городецького // Україна. _ 1979. _ № 52. _ С. 6-7.

Ковтанюк Н., Шовкопляс Г. Скарбниця історичної пам'яті України: Національному музею історії України _ 100 років [Будинок музея зведено за проектом В. Городецького] // Київ. старовина. _ 1999. _ № 4. _ С. 64-65.

Кончаковский А., Малаков Д. Киев Михаила Булгакова: Фотоальб. _ К.: Мыстэц., 1990. _ 284 с.

Із змісту: [Про будинок В. Городецького. Є фото]. _ С. 170-171.

Костін В. Фауни в бетоні й детектив модерну // Київ. _ 1983. _ № 9. _ С. 162-164.

Кудрявцев Л. «Химеры» архитектора Владислава Городецкого // Независимость. _ 1998. _ 24 июня. _ С. 15.

Кузьмук В. Київська «симфонія» архітектора Городецького // Культура і життя. _ 1994. _ 24 груд.

Куликов О. Модерн в Черкасах // Старожитності. _ 1993. _ Чис. 13-14. _ С. 6-7.

Із змісту: [Про оригінальну споруду В. Городецького _ жіночу урядову гімназію (тепер Палац дитячої та юнацької творчості)]. _ С. 6.

Кухарчук М. Дім з химерами [Є фото поч. ХХ ст.] // Наука і сусп-во. _ 1997. _ № 11-12. _ С. 32-36.

Малаков Д. Автор київських химер // Старожитності. _ 1993. _ Чис. 3-4. _ С. 3, 23-24.

Малаков Д. Архітектурні автографи подолянина // Вінниц. правда. _ 1980. _ 25 січ.

Малаков Д.В. По Брацлавщине: От Винницы до Тульчина. _ М.: Искусство, 1982. _ 174 с.

Із змісту: [Про один з кращих архіт. творів нашого земляка _ Мавзолей Потоцьких (с. Печера Немирів. р-ну)]. _ С. 124-126.

Омельченко В. Архітектурні казки Владислава Городецького // Укр. газ. _ 1998. _ 21 трав. _ С. 5.

Памятники градостроительства и архитектуры Украинской СССР: Ил. _ справ. каталог: В 4-т. _ Т.1. Киев; Киевская обл. _ К., 1983. _ 156 с.

Із змісту: [Житлов. буд. В. Городецького]. _ С. 38-39; [Музей старовини і мистецтв]. _ С. 91-92; [Миколаїв. костьол і буд. причту]. _ С. 93.

Сердюк О. та ін. Модерн в інтер'єрі київського прибуткового дому // Родовід. _ 1995. _ № 3 (12). _ С. 29-42.

Із змісту: [Про житлов. буд. В. Городецького]. _ С. 30-33.

Степовик Д. Будинок Владислава Городецького в Києві // Степовик Д. Скарби України. _ К.: Веселка, 1991. _ С. 139-144.

Янько Л. Автор «будинку з химерами» // Демокр. Україна. _ 1998. _ 2 лип.

Ясневич В.Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков. _ К.: Будивэльнык, 1988. _ 184 с.: ил.

Із змісту: [Про київ. архіт. споруди В. Городецького]. _ С. 12-13, 16, 24, 25, 28, 30, 96, 131, 152, 158. _ іл.: С. 27, 114, 132, 134, 152-153.

Лiтература про життєвий i творчий шлях архiтектора

Булгаков М. В.В. Городецький _ зодчий і мисливець // Вітчизна. _ 2001. _ № 1/2. _ С. 149-150.

Кальницький М. Загадка архітектора Городецького: Подорож у рідне місто // Прапор комунізму. _ 1988. _ 13 лип. _ С. 3.

Килессо С. Владислав Городецкий // Архитектура СССР. _ 1989. _ № 4. _ С. 96-103.

Малаков Д. Архітектор Городецький. _ К.: Кий, 1999. _ 240 с.

Малаков Д. Архітектор В. Городецький _ уродженець Поділля // «Меджибіш: 850 років історії». _ Меджибіш, 1996. _ С. 117-119.

Малаков Д. Киянин, вільний духом // Київ. _ 1993. _ № 10. _ С. 159-164.

Малаков Д. Киянин у джунглях Африки // Ліс. і мислив. журн. _ 1996. _ № 2. _ С. 40-42.

Саніна Л. Легенда одного життя // Сіл. вісті. _ 1980. _ 9 квіт.

Фантазія у стилі Городецького // Поділ. зоря. _ 1993. _ 23 черв.

Фролкін М. Розсіяні по континентах // Розбудова держави. _ 1996. _ № 9. _ С. 41-46.

Із змісту: [Іран. сторінки життя архітектора]. _ С. 46.

Вшанування пам'ятi видатного зодчого

Денисова Л. У спадок нащадкам: [До 125-річчя з дня народж. В. Городецького] // Вінниц. правда. _ 1988. _ 18 черв.

Зодчий [В. Городецький: До 135-річниці з дня народж.] // Земля Поділ. _ 1993. _ 5 черв. _ С. 8.

Малаков Д. На честь земляка [в музеї с.Шолудьки (Немирів. р-ну) вирішено створити експозицію, присвяч. життю і творч. славет. зодчого] // Культура і життя. _ 1980. _ 23 лют.

Некрасов В. Городские прогулки // Юность. _ 1988. _ С. 8-31.

Із змісту: [Про В. Городецького]. _ С. 15-16, 18.

Никонорова О. Останній притулок Владислава Городецького [могила «професора архітектури» на цвинтарі Долаб у Тегерані. Є фото] // Урядов. кур'єр. _ 1998. _ 21 лип. _ С. 10.

Паустовский К.Г. Собр. соч. _ Т. 3: Повесть о жизни. _ М., 1957. _ 789 с.

Із змісту: [Про В. Городецького]. _ С. 50.

Петришин М. Музейна кімната _ землякові: [Задум кол. Немирів. буд. технікуму увінчати пам'ять архіт. В. Городецького] // Вінниччина. _ 2000. _ 16 черв. _ С. 4.

П'ятеріков С. Архітектор Городецький: [Про моногр. Д.В. Малахова] // Краєзнавство. Географія. Туризм. _ 2000. _ Січ. (№2). _ С. 8.

Рильський М.Т. Дім Городецького: Вірш // Рильський М.Т. Зібр. тв. _ К., 1983. _ Т. 2. _ С. 165-166.

Сафронов В. Знойный ветер Африки в гривах киевских львов: [До 135-річчя від дня народж. В.В.Городецького] // Будмайстер. _ 1998. _ № 12. _ С. 84-90.

Історія міст і сіл Української РСР: В 26-ти т. _ [Т. 1] Вінницька область. _ К.: УРЕ, 1972. _ 778 с.: іл.

[Про с. Шолудьки, де нар. В. Городецький ]. _ С. 505.

Довiдковi та бiблiографiчнi матерiали

Городецький Владислав Владиславович // Словник художників України. _ К., 1973. _ С. 62-63.

Городецький Владислав Владиславович // УРЕ. _ 1979. _ Т. 3. _ С. 117.

Городецький Владислав // Енциклопедія українознавства. _ Л., 1993. _ Т. 2. _ С. 415.

Городецький Владислав Владиславович // Митці України: Енцикл. довід. _ К., 1992. _ С. 586.

Городецький Владислав Владиславович // УСЕ. _ К., 1999. _ С. 348.

* * *

Бабушкін С. «В архітектурі, як і в політиці повинна бути опозиція» // http://www.grad.kiev.ua/apticles/opposite.html

Наждак С. Будинок з кам'яними химерами. й однією живою // Укр. правда. _ 2002. _ 9 січ.; http://www.pravda.com.ua.

Седик О. Резиденція для урядових прийомів... у будинку з химерами // http://www.kreschatic.kiev.ua/?id=2000&page=6

 

 Архітектор століття

До 140-річчя з дня народження Владислава Владиславовича Городецького

(1863-1930)

Укладачі: Л.Денисова, Т.Марчук, М.Спиця

Бібліографічне консультування _ О.Кізян

Редактор _ М. Спиця

Комп'ютерний набір _ Н. Дорошенко

Комп'ютерна верстка, дизайн, оригінал-макет _ Н. Спиця

Тиражування _ Г. Стратієнко

Відповідальний за випуск _ В.Циганюк

Підписано до друку 20.05.2003 р. Формат 60х84

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 1.0.

Тираж 80 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73 тел. (0432) 35-71-70