Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр.

Голодомор 1932-1933 рр. на Вінниччині
 Загальні праці

1. Араловец Н.А. Потери населения советского общества в 1930-е годы: проблемы, методы изучения в отечественной истории // Отечеств. история. – 1995. – № 1. – С. 135-146.

Із змісту: [Про знайдені на Вінниччині офіц. док., які реєстрували смертність від голоду в 1933 р.]. – С. 138.

2. Бежнар Ф. А людям наказували мовчати: [Про обл. конф., присвяч. 60-річчю голодомору] // Поділ. зоря. – 1993. – 7 лип.

3. Білик Л. А хліб був...: [Спогади свідків голодомору в обл.] // Панорама. – 1993. – 11 серп.

4. Біль душі людської: [Листи-спогади про роки сталінщини] // Сіл. вісті. – 1989. – 16 черв.

5. Бредун В. Йшов запланований геноцид // Панорама. – 1993. – 30 черв.

6. Васильев В.Ю. Подільське селянство у голодоморі 1932-1933 рр.: настрої, оцінки, дії: (Соц.-психолог. аналіз) // VІ Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 317.

7. Васильєв В., Подкур Р. Невідомий голод 1934-1935 рр. на Поділлі // Тези доп. і повідомл. дев'ятнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1999. – С. 53-54.

8. Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. Голодомор в Україні. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу. – 2-е вид., доп. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2000. – 270 с. – (Є матеріали по обл.)

9. Виморення голодом: Докум. свідчення // Березіль. – 1993. – № 9/12. – С. 18-79.

Із змісту: [Події на Вінниччині]. – С. 18, 19, 21, 51-55.

10. Винокурова Ф. Листи у вічність: [З матеріалів облдержарх.] // Камертон-ікс. – 1993. – 10 верес. – С. 3-4.

11.Винокурова Ф.А., Ковальова Є.П. Голодомор на Вінниччині в 1932-1933 рр. очима очевидців // Тези доп. дев'ятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1990. – С. 84-85.

12. Винокурова Ф., Подкур Р. Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька область. Документи і матеріали / Вступ. ст. С.Гальчака "Українська трагедія". – Вінниця: Антекс-УЛТД, 1998. – 224 с.

Із змісту: Голодомор. – С. 7-162.

13. Винокурова Ф. Документи та свідчення викривають... (голод 1932-1933 рр. на Вінниччині за матеріалами держ. арх. Вінниц. обл.) // Подільська старовина: Наук. зб.: До 85-річчя з часу заснування Вінниц. обл. краєзн. музею / Відп. ред. Т.Р.Соломонова. – Вінниця, 2003. – С. 129-138.

14. Воронцов О., Кичак А. Подільські діти 1933-го року. – Вінниця, 1996. – 14 с.

Рец.: Огнев'юк С. // Тези доп. і повідомл. 18-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1998. – С. 65.

15. Воронцов О., Кичак А. Подільські діти 1933-го: [Арх. дані] // Камертон-ікс. – 1995. – 14 груд.

16. Воронцов О.Ю., Подкур Р. Тоді почала вмирати пісня...: [З матеріалів облдержарх.] // Подолія. – 1993. – 6 листоп.

17. Гальчак С. "Білі плями" скорботи: (Причини голодомору 1932-1933 та голоду 1946-1947 років на Поділлі). – Вінниця: Логос, 1999. – 50 с.

18. Гальчак С. Передумови та причини голодомору 1932-1933 рр. на Поділлі // Вінниччина. – 2002. – 4 груд. – С. 4. – (Спец. вип. газ. "Хочу все знати").

19. Геноцид свого народу: (Док. облдержарх.) / Матеріали підгот. Є.Ковальова, В.Верховлюк, Н.Ясинська // Поділ. зоря. – 1993. – 14 лип.

20. Говорять найоб'єктивніші свідки / Підгот. О.Ложкарьов // Вінниц. правда. – 1990. – 11 квіт.

21. Голод: Свідки трагедії: [Спогади жителів обл.] / Добірку підгот. В.Новосад // Вінниц. правда. – 1990. – 11 лют.

22. Голод 1932-1933 років на Поділлі: Свідчать док. облдержарх. // Поділ. вісті. – 1993. – 17, 20, 24, 27 лип.; 3 серп.

23. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я.Пиріг. – К.: Політвидав України, 1990. – 605 с.

Із змісту: [Вінниччина]. – С. 155-156, 160-161, 164, 171, 174, 187-188, 379-380, 382-384, 422-424, 427, 430, 442-443, 449-450, 452-454, 482, 491-492, 508-514, 524.

24. Голод на Україні (1931-1933рр.): Документи та матеріали [в т.ч. про події на Вінниччині] / Підгот. і комент. В.І.Марочка, Є.П.Шаталіної // Укр. іст. журн. – 1989. – № 7. – С. 99-111; № 8. – С. 105-117; № 9. – С. 110-121; № 11. – С. 78-90.

25. Голодомор на Поділлі: Книга свідчень. – Кам'янець-Подільський, 1993. – 102 с.

26. Голодомор : жертви і злочинці: [Про голодомор 1933 р. на Україні, в т.ч. на Вінниччині] // Друг читача. – 1990. – 4 жовт.

27. Голодомор мовою документів // Липовец. вісті. – 2002. – 23 листоп.

28. Голодомор на Вінниччині: (Говорять док.) // Барчани. – 2002. – 22 листоп.

29. Голодомор 1933 року на Поділлі // Прапор перемоги. – 1992. – 25, 28 берез., 2 квіт.

30. Голодомор 1932-1933 рр. [в обл.] // Поділ. зоря. – 2002. – 28 листоп.

31. Гуцало Є. Свідчення пам'яті: [Про голод 1933р., в т.ч. в обл.] // Літ. Україна. – 1989. – 15 черв.

32. Даниленко І.М. Уроки голодомору // Камертон-ікс. – 1993. – 11 черв.

33. Дереч Д. Правда про голодомор 33-го // Комуніст. – Груд. (№ 49). – С. 3.

34. Дмитрук О. Цвіт акації – знак нещастя // Рідний край. – 1993. – 15 лип.

35. Документи свідчать: [Матеріали по обл.] // Чечельниц. вісн. – 1993. – 21 верес.

36. [Доповідна зап. Вінниц. обл. відділу ДПУ голові ДПУ УРСР про тяжкий продовол. стан, смертність населення в окремих р-нах та необхідність надання допомоги голодуючим. 11 берез. 1933р.] // Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 422.

37. Забути не маємо права // Подолія. – 2002. – 20 листоп.

38. Захар'яш Є. "Смертні листи" // Факт. – 1992. – № 4. – С. 8.

39. Згадує народ: [Розповіді жителів обл.] / Записали: А.Зінченко, В.Вінничук, Ю.Савчук // Комс. плем'я. – 1990. – 22 берез.

40. Злочин Москви у Вінниці. – Нью-Йорк, 1951. – 85 с.

Із змісту: [Голодомор]. – С. 11.

41. Йолтуховський М. Жорна червоного терору: Пам'яті жертв голодомору та політ. репресій в Україні [в т.ч. в обл.] // Поділ. край. –2003. – 4 берез.

42. Каменюк М. До виходу на Україні книги-меморіалу "33-й: голод": [Про підгот. вінниц. розділу майбут. кн.] // Комс. плем'я. –1988. – 13 груд.

43. Кароєва Л. Війна проти свого народу // Вінниц. газ. – 1993. – 10 верес.

44. Коваленко Л. Апокаліпсис 1933: [Спогади очевидців, в т.ч. вінничан] // Людина і світ. – 1991. – № 1. – С. 17-22; № 2. – С. 18-21.

45. Коган В., Нагорна-Персидська Р. "Розголошенню не підлягає": [Є матеріали по обл.] // Сіл. вісті. – 1991. – 21 берез.

46. Козуля О. Жінки в історії України. – К.: Укр. центр духов. культури, 1993. – 255 с.

Із змісту: [Спогади К. Бондар про голод]. – С. 116-117.

47. Колективізація і голод на Україні. 1929-1933: Зб. док. і матеріалів. – К.: Наук. думка, 1992. – 734 с.

Із змісту: [Про голодомор на Вінниччині]. – С. 343, 365, 365-367, 448, 487-489, 522, 598-600, 607, 624.

48. Командиры великого голода: Поездки В.Молотова и Л.Кагановича в Украину и на Северный Кавказ. 1932-1933 / Под ред.: В.Васильева, Ю.Шаповала. – К.: Генеза, 2001. – 399 с.

Із змісту: [Про обл.]. – С. 19, 34, 59, 64, 89, 104, 130, 135, 153, 162, 166, 176, 184, 192, 206, 226, 228, 243, 244, 317, 319, 330, 334.

49. Конквест Р. Жатва скорби: Сов. коллективизация и террор голодом // Новый мир. – 1989. – № 10. – С. 179-200.

Із змісту: [Голод на території обл]. – С. 183, 191, 192, 195.

50. Конквест Р. Жнива скорботи: Рад. колективізація і терор голодом [в т.ч. по обл.] // Дніпро. – 1990. – № 1. – С. 81-115; № 2. – С. 89-120.

51. Конквест Р. Жнива скорботи: Рад. колективізація і голодомор: Пер з англ. – К.: Либідь, 1993. – 384 с.

Із змісту: Голодовий терор: [Є матеріали по обл.]. – С. 243-360.

52. Кравченко П. Подільське село в умовах голоду 1934-1935 рр. // Тези доп. і повідомл. дев'ятнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1999. – С. 52-53.

53. Криничний О. Наслідки трагедії: [З обл. наук.-практ. конф. до 60-річчя голодомору] // Поділ. зоря. – 1993. – 1 верес.

54. Кульчицький С.В. Ціна "великого перелому". – К.: Україна, 1991. – 431с.

Із змісту: [Голод на Вінниччині]. – С. 247, 248, 252, 261, 300, 303, 308-309, 327, 330, 369.

55. Кульчицький С.В., Шаталіна Е.П. Становище дітей на Україні у 1931-1933рр. – К., 1989. – 26 с.

Із змісту: [Діти Вінниччини в період голодомору]. – С. 9, 10, 15-17, 20.

56. Курманська Р. Репресії і голодомор на Поділлі у період 1920-1933 рр. // Прапор перемоги. – 2002. – 9, 23 листоп.

57. Лановий І. Голодомор 1933 року на Поділлі // Прапор перемоги. – 1992. – 25, 28 берез; 2 квіт.

58. Лановий І., Білик Л. "Перша заповідь", або як перевиховували народ: [Про хлібозаготів. кампанію в 1933 р. на Вінниччині] // Панорама. – 1991. – 30 листоп.

59. [Лист Вінниц. обкому КП(б)У цк КП(б)У про розширення масштабів захворювання та смертності від голодування в обл. та заходи надання допомоги населенню. 17 лют. 1933 р.] // Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів . – К., 1990. – С. 382.

60. Ложкарьов О. Що записано в книгу життя // Подолія. – 1993. – 25 лют.

61. Людомор 1932-1933: Книга буття очевидців [обл.] // Подолія. – 2002. – 22 листоп. – С. 1. – (Спец. вип. газ. "П'ятниця").

62. Людомор 1932-1933: Книга буття – засвідчують документи: [Є табл. про чисельність населення в обл. на 05.1932 р. та 05.1934 р.] // Подолія. – 2002. – 3 груд.

63. Малюта І. Пролилися на Вкраїні великії сльози: [Про голодомор в обл.] // Укр. культура. – 2003. – № 3/4. – С. 8.

64. Малюта О. Голодомор на Поділлі як форма репресій щодо українського народу в науковому доробку І. Шульги // Політ. репресії на Поділлі в ХХ столітті: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 листоп. 2001 р. – Вінниця, 2002. – С. 159-162.

65. Марочко В. Голодомор в Україні: причини і наслідки (1932-1933): Тексти лекцій: [Є дані по обл.] // Освіта. – 1993. – С. 3-9. – (Спец. вип. "Підручник" № 2).

66. Марочко В.І., Чирко Б.В. Національні виміри голодомором в Україні 1932-1933 рр. // Відродження. – 1993. – № 8. – С. 57-65.

Із змісту: [Док. 9. Із доп. записки Вінниц. обкому партії, надісланої до ЦК КП(б)У про стан з продовольством в обл. та заходи щодо надання допомоги голодуючому населенню містечок]. – С. 64-65.

67. Марчук Т. Косила смерть // Вінниц. газ. – 2002. – 21 листоп.

68. Мельник В. В 1933-му вимерла ціла Норвегія...: [Про кн. Ф.Винокурової і Р.Подкура "Голод 1932-33, 1946-47 рр. Вінницька область. Документи і матеріали"] // Вінниц. відом. – 1999. – 13 трав. – С. 9.

69. Мельник П. Йшла мова про жахливі 1932, 1933 роки: Наук.-практ. конф. "Голодомор як засіб політ. терору" у пам'ять 70-річчя голодомору на Поділлі для пед. працівників // Поділ. зоря. – 2002. – 19 груд.

70. Ми встояли наперекір гірким випробуванням, зберігши гідність до волі і життя // Чечельниц. вісн. – 2002. – 23 листоп.

71. Михайлюк І. Розсекречені документи свідчать // 33-й канал. – 1999. – 11 лют. – С. 5.

72. Напередодні і в рік 1933-й: [Спогади очевидців] // Вінниц. правда. – 1989. – 26 лют.

73. Національна трагедія України: [Док. про політику рад. влади щодо укр. селянства. 1931-1934 рр. Є матеріали по обл.] / Публ. В.Сергійчука // Військо України. – 1993. – № 11. – С. 100-123.

74. Національна трагедія України: голодомор 1932-1933 рр.: [Є дані по обл.] // Поділ. край. – 2002. – 19 листоп.; Трибуна праці. – 2002. – 19 листоп.; Піщан. вісті. – 2002. – 19 листоп.; Прибуз. новини. – 2002. – 20 листоп.; Тульчин. край. – 2002. – 20 листоп.; Тростянец. вісті. – 2002. – 20 листоп.; Наше Придністров'я. – 2002. – 16 листоп.; Маяк. – 2002. – 7 груд.

75. Новосад В. Голод: очищення правдою // Вінниц. правда. – 1990. – 17 лют.

76. Новосад В. Без права забувати // Вінниччина. – 1992. – 30 трав.

77. Новосад В. Очищення правдою // Вінниччина. – 1992. – 30 лип.

78. Новосад В. Правду не приховаєш // Вінниччина. – 1993. – 4 верес.

79. Овчарук М. "Чума з лопатою ходила..." // Вінниц. відом. – 2001. – 21 листоп. – С. 5.

80. Олексієнко Л. В єдності, в добрі: [Спогади вчительки -пенсіонерки з с.Мерва Горохів. р-ну Волин. обл. про голод на Вінниччині] // Будівник комунізму. – 1990. – 24 черв.

81. Откидач О. Тисячу примірників про мільйони смертей: [З наук.-практ. конф. "Голодомор як засіб політ. терору", що проходила у Вінниці] // Сіл. вісті Вінниччини. – 2002. – 7 груд.

82. Петренко В. Документи Державного архіву Вінницької обл. про колективізацію та голод на Поділлі в 1928-1934 рр. // Тези доп. 15-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1996. – С. 67-68.

83. Петренко В.І. Трагедія українського селянства (1932-1934 рр.) // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Сер.: Історія: Зб. наук. праць / За заг. ред. П.С.Григорчука. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 117-126.

84. Петренко В. Червоний мор: [Начальник від. Держ. арх. Вінниц. обл. про трагедію укр. селянства 1932-1934 рр. на матеріалах Поділля. Є фото] // Подолія. – 2003. – 5 лют.

85. Петренко П., Тимчук В. ДПУ про голод [на Вінниччині] // Вінниччина. – 1993. – 7, 10 верес.

86. Пиріг Р. Наслідки тоталітаризму початку 1930-х років на Київщині: [Публ. док.] // Золоті Ворота. – 1993. – № 4. – С. 46-64.

Із змісту: [Голод на Вінниччині]. – С. 47, 60.

87. Подкур Р. "Вінницький обласний відділ ДПУ повідомляє...": (Сусп.-політ. життя Поділля на початку 30-х рр. за матеріалами ДПУ): [Колективізація, розкуркулення, голод 1932-1933 рр.] // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1997. – № 1/2. – С. 90-108.

88. Політанська С. Голод на Поділлі // Вісн. Козятинщини. – 2002. – 4, 11 груд.

89. [Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про продовол. та насіннєву допомогу р-нам Вінниц. і Київ. обл. 5 трав. 1932 р.] // Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 160.

90. Постанова касаційної колегії Верховного суду УРСР про скасування вироку Вінницького обл. суду в справі селянки, яка вбила сина, щоб врятувати своїх інших голодних дітей // Укр. іст. журн. – 1989. – № 1. – С. 82.

91. Потупейко М. Геноцид: (Нотатки учасн. симп. "Голодомор-33") // Комс. плем'я. – 1990. – 22 верес.

92. Райчук М. "Онде мати голодна їсть тіло свого плоду" // Подолія. – 2002. – 27 лют.

93. Рекрут Я. Донос однопартійців на Будьонного, або Дещо про голодомор на Поділлі // Робітн. газ. – 2001. – 15 серп.

94. Рекрут Я. Могили без хрестів // Подолія. – 1998. – 30 черв.

95. Синявська С. Великий голодомор: очевидці, відгукніться: [Звернення до очевидців голодомору 1932-33 рр.] // Липовец. вісті. – 2003. – 6 берез.

96. Скуратівський В. Де зараз ви, кати мого народу?: [Є карта смертності від голоду в Україні, в т.ч. по обл.] // Берегиня. – 2002. – № 4. – С. 3-20.

97. Слово – очевидцям [трагіч. днів голоду 1933 р. Тем. добірка] // Вінниц. правда. – 1989. – 12 лют.

98. Слотюк П.В. Ріст незадоволення політикою хлібозаготівель і колективізацією на Вінниччині в 1926-1933 рр. // Розв. історич. нац. і культур. відродж. України: Тези доп. і повідомл. 5-ї Всеукр. конф. – К., Кам'янець-Поділ., 1991. – С. 322-323.

99. Смак лободи і юшки з ременів: Терор голодом // Краяни. – 2002. – 21 листоп.

100. Современные концепции аграрного развития: Теорет. семинар: [Обговорення доп. С.Г. Уіткротті та Р.У. Девіса щодо кризи у рад. сіл. госп-ві 1931-1933 рр.] // Отечеств. история. – 1998. – № 6. – С. 94-132.

Із змісту: [Ситуація у сіл. госп-ві Вінниччини у квіт.-трав. 1933 р.]. – С. 106-107.

101. Стариков О. Голод на Поділлі // Сл. Придністров'я. – 2002. – 8 листоп.

102. Степаненко А. Жнива скорботи: очищення правдою: [Про зб. док. і матеріалів обл. арх. "Голод 1932-33, 1946-47" (Вінниця, 1998)] // Вінниц. газ. – 1999. – 30 берез.

103. Татарин М. "Чума з лопатою ходила...": [До 70-річчя пам'яті жертв голодомору і політ. репресій в Україні, в т.ч. обл. Є фото] // Сіл. вісті Вінниччини. – 2002. – 23 листоп.

104. [Телеграма ЦК КП(б)У Вінниц. обкому партії про надання продовол. допомоги окремим р-нам обл. 21 трав. 1932 р.] // Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 171.

105. [Телеграма ЦК КП(б)У Вінниц. обкому партії про надання продовол. допомоги окремим р-нам обл., які перебувають у найбільш тяжкому становищі. 25 трав. 1932 р.] // Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 174.

106. Тимошенко П. Якщо ворог не здається, то його знищують: [Голод та репресії 1932-1933 рр. на Поділлі] // Поділ. край. – 1999. – 3 серп.

107. 1933 рік: сталінський терор // Бершад. край. – 2002. – 2 листоп.

108. Торунда Л. Це був справжній людиномор // Чечельниц. вісн. – 2002. – 30 листоп.

109. 33-й: Голод: Народна Книга-Меморіал / Підгот.: Л.Коваленко, В.Маняк. – К.: Рад. письм., 1991. – 583 с.

Із змісту: Вінницька обл. – С. 25-166.

110. Хорошун Б. Правда про голод 1932-1933 років: [Є дані по обл.] // Наука і сусп-во. – 1991. – № 6. – С. 8-9.

111. Шаблій А. Профспілки особливого призначення: [Про мас. голод 1921-1922 рр. та 1932-1933 рр. на Україні, в т.ч. на Вінниччині] // Пам'ятки України. – 1990. – № 2. – С. 2-6.

112. Шимко Л. Свідчать документи і очевидці: голод забрав мільйони життів // Маяк. – 2002. – 23 листоп.

113. Шепелєв С. О Ленине – правду: [Згадується про голод і створення репресив. трійки в обл. 1932 р.] // Вечер. Винница. – 1993. – 5, 19 июня.

114. Шульга І. Мовою документів // Вінниц. правда. – 1989. – 12 лют.

115. Шульга І. Трагедія голодомору // Комс. плем'я. – 1990. – 22 берез.

116. Шульга І. Зашморг...: Чи покірно ніс свій хрест на Голгофу укр. народ? // Комс. плем'я. – 1990. – 8 трав.

117. Шульга І. Тернова гілка в історії Поділля // Вінниц. правда. – 1990. – 14 жовт.

118. Шульга І. Голод 1933: [Про кн. "Голод 1933", у якій вміщ. матеріал про події в обл.] // Вінниччина. – 1992. – 20 берез.

119. Шульга І.Г. Голод на Поділлі. – Вінниця: Континент -ПРИМ, 1993. – 224 с.

Рец.: Васильєв В., Калитко С. // Рада. – 1994. – 24 листоп.; Марківська Л. "Голод на Поділлі" І. Шульги: Книга болю та скорботи // Чечельниц. вісн. – 1994. – 11 листоп.

120. Шульга І. Діти голодомору: На арх. матеріалах Поділля // Київ. – 1993. – № 8. – С. 87-90.

121. Шульга І.Г. Діти голодного 1933: [На матеріалах Поділля] // Панорама. – 1993. – 14 лип.

122. Шульга І. Людомор на Поділлі: (До 60-річчя голодомору): [Нариси з історії поділ. селянства у 1921-1933, 1945-1947 рр.]. – К.: Респ. асоц. українознавців, 1993. – 235 с.

123. Шульга І. Людомор 1933 р. на Поділлі // Вінниччина. – 1993. – 17 серп.

124. Шульга І. Голод: Неоплатний борг хліборобам // Персонал. – 2002. – № 10. – С. 12-22.

125. Шульга І., Новосад В. Напередодні і в рік 1933-й [на Поділлі. Говорять свідки] // Вінниц. правда. – 1989. – 29 січ.

126. Якобчук М. Кольза – гіркий хліб дитинства // Подолія. – 1993. – 12 серп.