Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

ВІННИЧЧИНА БІБЛІОТЕЧНА

Бібліотека Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича

 

Адреса: 21050 м. Вінниця, вул. В. Чкалова, 40

Тел.: 32-59-29 (черговий)

Режим роботи: абонемент з 9?°до 16?° год.

                                            чит. зал. з 8?° до 18?° год.                                            

                                             Вихідний – неділя

Штат: 3 чол.

Заснована: в 1958 році

Фонд – універсальний – 58,1 тис. прим., 37 назв газет і журналів.                        

ДБА: абет., сист. каталоги; картотеки: СКС.

Бібл. обслуг.: чит. зал., аб. Щороку обслуговує 600 читачів.

 

Сторінки історії:

В 1923 р. у Вінниці був відкритий музичний технікум, через декілька років “народна консерваторія” (так називали тоді технікум) була переведена до м. Кам’янця-Подільського та реорганізована. У Вінниці була відкрита музична школа.

Лише після війни реально постало питання про відкриття у Вінниці середнього спеціального музичного учбового закладу.

В 1958 р. у двоповерховому приміщенні по вул. 9-го Січня, 20 почало функціонувати Вінницьке музичне училище.

В 1961 році було збудовано нове приміщення музучилища по вул. Чкалова, 40, а в 1976 р. до цього будинку був прибудований чотириповерховий навчальний корпус. В 10-у річницю училища (1968 р.) закладу було присвоєно ім’я видатного композитора-земляка М.Д. Леонтовича.

В 1997 році Вінницьке музичне училище було перейменовано в училище культури і мистецтв.

Бібліотеку Вінницького музичного училища було відкрито в 1958 році. Фонд на той час нараховував 8 тис. прим. і з кожним роком він збільшувався. Сьогодні в книгозбірні училища накопичено унікальний нотний фонд, який налічує 30 тис. примірників, а загальний книжковий фонд складає близько 59 тис. книг. До послуг студентів та викладачів – абонемент, читальний зал, книгосховище. Довідково-бібліографічний апарат допомагає читачам знайти необхідну інформацію, скористатись системою каталогів, картотек, довідкових енциклопедичних та бібліографічних видань. Каталоги музичного фонду складаються з абеткового та систематичного каталогів нотних видань та музикознавчої літератури. Крім цього, в наявності також є навчальні посібники, художня література та книги, альбоми по мистецтву. Невід’ємну частину загального фонду бібліотеки складають газети та журнали, вони доповнюють книжковий матеріал, будучи інколи єдиним джерелом інформації з певних питань.

Бібліотека має свої особливості у формуванні фондів і обслуговуванні користувачів, що продиктовано, насамперед, специфікою училища, його потребами та інтересами. Студенти училища – це одна з найскладніших читацьких категорій. Не володіючи життєвим досвідом, вони потребують наставників, які б змогли допомагати їм в навчанні, моральному самовизначенні. Бібліотека спрямовує свою роботу на забезпечення літературою і нотними виданнями у відповідності з учбовими планами та програмами, інформує про новинки учбової літератури як студентів, так і викладачів, допомагає в підготовці матеріалів для конференцій, диспутів тощо. Вона є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом училища і забезпечує учбовий та виховний процес спеціалізованим фондом, який відповідає профілю середнього учбового закладу. При комплектуванні книжкового фонду тематичні плани переглядаються викладачами-предметниками училища, а картотека доукомплектування складається разом з головами циклових комісій.

В бібліотеці працюють досвідчені фахівці з вищою освітою, вони проводять різноманітні масові заходи, тематичні виставки, що є найефективнішим засобом інформації, літературні читання; з викладачами закладу організовуються музично-літературні вечори, на які запрошуються лектори з музею-садиби М.І. Пирогова, вінницькі поети, лікарі, музикознавці, відомі музиканти.

Першою завідуючою бібліотеки була Марчук К.В. В 1980 р. на посаду завідуючої призначається Назаренко Л.О., яка очолює бібліотеку до цього часу.

 

Наукова бібліотека Вінницького обласного краєзнавчого музею

 

Адреса: 21100, м. Вінниця, пл. Музейна, 1

Тел.: 35-15-85

E-mail: museum@vn.ua

Режим роботи: з 930 до 1730

                                         Вихідні – субота, неділя

Штат: 1 чол.

Заснована: в 1918 році

Фонд – універсальний краєзн. спрямування –  10,1 тис. прим.                        

ДБА: абетк. та сист. кат., краєзн., СКС

Бібл. обслуг.: працівники обласного краєзнавчого й художнього музеїв,                         а також музейні працівники області, науковці, викладачі, студенти, краєзнавці, колекціонери.

 

Сторінки історії:

Допоміжний книжковий фонд довідкового характеру був створений разом з організацією музею в 1918 р. Перша згадка про бібліотеку, як окремого підрозділу музею, відноситься до 1921 р. В середині 30-х років її фонд складав близько 2000 видань XVIII-XX століть російською, польською, німецькою, англійською та французькою мовами. Збереглося 4 книги до 1600 року випуску. Восени 1943 р., під час німецько-фашистської окупації, практично всі книжкові збірники музею згоріли.

Основу сучасного бібліотечного фонду складають видання 2-ї пол. ХХ ст. Головний напрямок – комплектування краєзнавчої літератури, а також видань з питань музеєзнавства.

Серед видань дореволюційного часу виділяється книжкова продукція видавництв Ф. Брокгауза та І. Ефрона, А. Деврієна, І. Ситіна, польські видання ХІХ ст., зміст яких торкається будь-яких проблем України.

Сьогодні бібліотека має найбільш повні книжкові збірки з археології та  музеєзнавства у Вінницькій області. До складу бібліотеки в свій час увійшли  частини приватних колекцій вінницьких науковців В.Д. Гопака та П.І. Хавлюка з археології, А.І. Проскурка з геології, колишнього бібліотекаря музею С.К. Міхалевського. Окрему частину фонду складають книги з автографами наших земляків та гостей музею.

Бібліотека багато уваги приділяє роботі з молоддю, задоволенню її інтересу до рідного краю.

 

Соломонова Тетяна Робертівна, зав. бібліотекою.

Народилася 24 червня 1968 р. на ст. Кез, Республіка Удмуртія (Росія). Закінчила бібліотечний ф-т Київського державного інституту культури ім.. О.Є. Корнійчука. На даній посаді – з 1993 р.