ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТрагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр.

Версія для друку

Голодомор 1932-1933 рр. на Вінниччині
 Загальні праці

1. Араловец Н.А. Потери населения советского общества в 1930-е годы: проблемы, методы изучения в отечественной истории // Отечеств. история. – 1995. – № 1. – С. 135-146.

Із змісту: [Про знайдені на Вінниччині офіц. док., які реєстрували смертність від голоду в 1933 р.]. – С. 138.

2. Бежнар Ф. А людям наказували мовчати: [Про обл. конф., присвяч. 60-річчю голодомору] // Поділ. зоря. – 1993. – 7 лип.

3. Білик Л. А хліб був...: [Спогади свідків голодомору в обл.] // Панорама. – 1993. – 11 серп.

4. Біль душі людської: [Листи-спогади про роки сталінщини] // Сіл. вісті. – 1989. – 16 черв.

5. Бредун В. Йшов запланований геноцид // Панорама. – 1993. – 30 черв.

6. Васильев В.Ю. Подільське селянство у голодоморі 1932-1933 рр.: настрої, оцінки, дії: (Соц.-психолог. аналіз) // VІ Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 317.

7. Васильєв В., Подкур Р. Невідомий голод 1934-1935 рр. на Поділлі // Тези доп. і повідомл. дев'ятнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1999. – С. 53-54.

8. Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. Голодомор в Україні. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу. – 2-е вид., доп. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2000. – 270 с. – (Є матеріали по обл.)

9. Виморення голодом: Докум. свідчення // Березіль. – 1993. – № 9/12. – С. 18-79.

Із змісту: [Події на Вінниччині]. – С. 18, 19, 21, 51-55.

10. Винокурова Ф. Листи у вічність: [З матеріалів облдержарх.] // Камертон-ікс. – 1993. – 10 верес. – С. 3-4.

11.Винокурова Ф.А., Ковальова Є.П. Голодомор на Вінниччині в 1932-1933 рр. очима очевидців // Тези доп. дев'ятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1990. – С. 84-85.

12. Винокурова Ф., Подкур Р. Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька область. Документи і матеріали / Вступ. ст. С.Гальчака "Українська трагедія". – Вінниця: Антекс-УЛТД, 1998. – 224 с.

Із змісту: Голодомор. – С. 7-162.

13. Винокурова Ф. Документи та свідчення викривають... (голод 1932-1933 рр. на Вінниччині за матеріалами держ. арх. Вінниц. обл.) // Подільська старовина: Наук. зб.: До 85-річчя з часу заснування Вінниц. обл. краєзн. музею / Відп. ред. Т.Р.Соломонова. – Вінниця, 2003. – С. 129-138.

14. Воронцов О., Кичак А. Подільські діти 1933-го року. – Вінниця, 1996. – 14 с.

Рец.: Огнев'юк С. // Тези доп. і повідомл. 18-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1998. – С. 65.

15. Воронцов О., Кичак А. Подільські діти 1933-го: [Арх. дані] // Камертон-ікс. – 1995. – 14 груд.

16. Воронцов О.Ю., Подкур Р. Тоді почала вмирати пісня...: [З матеріалів облдержарх.] // Подолія. – 1993. – 6 листоп.

17. Гальчак С. "Білі плями" скорботи: (Причини голодомору 1932-1933 та голоду 1946-1947 років на Поділлі). – Вінниця: Логос, 1999. – 50 с.

18. Гальчак С. Передумови та причини голодомору 1932-1933 рр. на Поділлі // Вінниччина. – 2002. – 4 груд. – С. 4. – (Спец. вип. газ. "Хочу все знати").

19. Геноцид свого народу: (Док. облдержарх.) / Матеріали підгот. Є.Ковальова, В.Верховлюк, Н.Ясинська // Поділ. зоря. – 1993. – 14 лип.

20. Говорять найоб'єктивніші свідки / Підгот. О.Ложкарьов // Вінниц. правда. – 1990. – 11 квіт.

21. Голод: Свідки трагедії: [Спогади жителів обл.] / Добірку підгот. В.Новосад // Вінниц. правда. – 1990. – 11 лют.

22. Голод 1932-1933 років на Поділлі: Свідчать док. облдержарх. // Поділ. вісті. – 1993. – 17, 20, 24, 27 лип.; 3 серп.

23. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я.Пиріг. – К.: Політвидав України, 1990. – 605 с.

Із змісту: [Вінниччина]. – С. 155-156, 160-161, 164, 171, 174, 187-188, 379-380, 382-384, 422-424, 427, 430, 442-443, 449-450, 452-454, 482, 491-492, 508-514, 524.

24. Голод на Україні (1931-1933рр.): Документи та матеріали [в т.ч. про події на Вінниччині] / Підгот. і комент. В.І.Марочка, Є.П.Шаталіної // Укр. іст. журн. – 1989. – № 7. – С. 99-111; № 8. – С. 105-117; № 9. – С. 110-121; № 11. – С. 78-90.

25. Голодомор на Поділлі: Книга свідчень. – Кам'янець-Подільський, 1993. – 102 с.

26. Голодомор : жертви і злочинці: [Про голодомор 1933 р. на Україні, в т.ч. на Вінниччині] // Друг читача. – 1990. – 4 жовт.

27. Голодомор мовою документів // Липовец. вісті. – 2002. – 23 листоп.

28. Голодомор на Вінниччині: (Говорять док.) // Барчани. – 2002. – 22 листоп.

29. Голодомор 1933 року на Поділлі // Прапор перемоги. – 1992. – 25, 28 берез., 2 квіт.

30. Голодомор 1932-1933 рр. [в обл.] // Поділ. зоря. – 2002. – 28 листоп.

31. Гуцало Є. Свідчення пам'яті: [Про голод 1933р., в т.ч. в обл.] // Літ. Україна. – 1989. – 15 черв.

32. Даниленко І.М. Уроки голодомору // Камертон-ікс. – 1993. – 11 черв.

33. Дереч Д. Правда про голодомор 33-го // Комуніст. – Груд. (№ 49). – С. 3.

34. Дмитрук О. Цвіт акації – знак нещастя // Рідний край. – 1993. – 15 лип.

35. Документи свідчать: [Матеріали по обл.] // Чечельниц. вісн. – 1993. – 21 верес.

36. [Доповідна зап. Вінниц. обл. відділу ДПУ голові ДПУ УРСР про тяжкий продовол. стан, смертність населення в окремих р-нах та необхідність надання допомоги голодуючим. 11 берез. 1933р.] // Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 422.

37. Забути не маємо права // Подолія. – 2002. – 20 листоп.

38. Захар'яш Є. "Смертні листи" // Факт. – 1992. – № 4. – С. 8.

39. Згадує народ: [Розповіді жителів обл.] / Записали: А.Зінченко, В.Вінничук, Ю.Савчук // Комс. плем'я. – 1990. – 22 берез.

40. Злочин Москви у Вінниці. – Нью-Йорк, 1951. – 85 с.

Із змісту: [Голодомор]. – С. 11.

41. Йолтуховський М. Жорна червоного терору: Пам'яті жертв голодомору та політ. репресій в Україні [в т.ч. в обл.] // Поділ. край. –2003. – 4 берез.

42. Каменюк М. До виходу на Україні книги-меморіалу "33-й: голод": [Про підгот. вінниц. розділу майбут. кн.] // Комс. плем'я. –1988. – 13 груд.

43. Кароєва Л. Війна проти свого народу // Вінниц. газ. – 1993. – 10 верес.

44. Коваленко Л. Апокаліпсис 1933: [Спогади очевидців, в т.ч. вінничан] // Людина і світ. – 1991. – № 1. – С. 17-22; № 2. – С. 18-21.

45. Коган В., Нагорна-Персидська Р. "Розголошенню не підлягає": [Є матеріали по обл.] // Сіл. вісті. – 1991. – 21 берез.

46. Козуля О. Жінки в історії України. – К.: Укр. центр духов. культури, 1993. – 255 с.

Із змісту: [Спогади К. Бондар про голод]. – С. 116-117.

47. Колективізація і голод на Україні. 1929-1933: Зб. док. і матеріалів. – К.: Наук. думка, 1992. – 734 с.

Із змісту: [Про голодомор на Вінниччині]. – С. 343, 365, 365-367, 448, 487-489, 522, 598-600, 607, 624.

48. Командиры великого голода: Поездки В.Молотова и Л.Кагановича в Украину и на Северный Кавказ. 1932-1933 / Под ред.: В.Васильева, Ю.Шаповала. – К.: Генеза, 2001. – 399 с.

Із змісту: [Про обл.]. – С. 19, 34, 59, 64, 89, 104, 130, 135, 153, 162, 166, 176, 184, 192, 206, 226, 228, 243, 244, 317, 319, 330, 334.

49. Конквест Р. Жатва скорби: Сов. коллективизация и террор голодом // Новый мир. – 1989. – № 10. – С. 179-200.

Із змісту: [Голод на території обл]. – С. 183, 191, 192, 195.

50. Конквест Р. Жнива скорботи: Рад. колективізація і терор голодом [в т.ч. по обл.] // Дніпро. – 1990. – № 1. – С. 81-115; № 2. – С. 89-120.

51. Конквест Р. Жнива скорботи: Рад. колективізація і голодомор: Пер з англ. – К.: Либідь, 1993. – 384 с.

Із змісту: Голодовий терор: [Є матеріали по обл.]. – С. 243-360.

52. Кравченко П. Подільське село в умовах голоду 1934-1935 рр. // Тези доп. і повідомл. дев'ятнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1999. – С. 52-53.

53. Криничний О. Наслідки трагедії: [З обл. наук.-практ. конф. до 60-річчя голодомору] // Поділ. зоря. – 1993. – 1 верес.

54. Кульчицький С.В. Ціна "великого перелому". – К.: Україна, 1991. – 431с.

Із змісту: [Голод на Вінниччині]. – С. 247, 248, 252, 261, 300, 303, 308-309, 327, 330, 369.

55. Кульчицький С.В., Шаталіна Е.П. Становище дітей на Україні у 1931-1933рр. – К., 1989. – 26 с.

Із змісту: [Діти Вінниччини в період голодомору]. – С. 9, 10, 15-17, 20.

56. Курманська Р. Репресії і голодомор на Поділлі у період 1920-1933 рр. // Прапор перемоги. – 2002. – 9, 23 листоп.

57. Лановий І. Голодомор 1933 року на Поділлі // Прапор перемоги. – 1992. – 25, 28 берез; 2 квіт.

58. Лановий І., Білик Л. "Перша заповідь", або як перевиховували народ: [Про хлібозаготів. кампанію в 1933 р. на Вінниччині] // Панорама. – 1991. – 30 листоп.

59. [Лист Вінниц. обкому КП(б)У цк КП(б)У про розширення масштабів захворювання та смертності від голодування в обл. та заходи надання допомоги населенню. 17 лют. 1933 р.] // Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів . – К., 1990. – С. 382.

60. Ложкарьов О. Що записано в книгу життя // Подолія. – 1993. – 25 лют.

61. Людомор 1932-1933: Книга буття очевидців [обл.] // Подолія. – 2002. – 22 листоп. – С. 1. – (Спец. вип. газ. "П'ятниця").

62. Людомор 1932-1933: Книга буття – засвідчують документи: [Є табл. про чисельність населення в обл. на 05.1932 р. та 05.1934 р.] // Подолія. – 2002. – 3 груд.

63. Малюта І. Пролилися на Вкраїні великії сльози: [Про голодомор в обл.] // Укр. культура. – 2003. – № 3/4. – С. 8.

64. Малюта О. Голодомор на Поділлі як форма репресій щодо українського народу в науковому доробку І. Шульги // Політ. репресії на Поділлі в ХХ столітті: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 листоп. 2001 р. – Вінниця, 2002. – С. 159-162.

65. Марочко В. Голодомор в Україні: причини і наслідки (1932-1933): Тексти лекцій: [Є дані по обл.] // Освіта. – 1993. – С. 3-9. – (Спец. вип. "Підручник" № 2).

66. Марочко В.І., Чирко Б.В. Національні виміри голодомором в Україні 1932-1933 рр. // Відродження. – 1993. – № 8. – С. 57-65.

Із змісту: [Док. 9. Із доп. записки Вінниц. обкому партії, надісланої до ЦК КП(б)У про стан з продовольством в обл. та заходи щодо надання допомоги голодуючому населенню містечок]. – С. 64-65.

67. Марчук Т. Косила смерть // Вінниц. газ. – 2002. – 21 листоп.

68. Мельник В. В 1933-му вимерла ціла Норвегія...: [Про кн. Ф.Винокурової і Р.Подкура "Голод 1932-33, 1946-47 рр. Вінницька область. Документи і матеріали"] // Вінниц. відом. – 1999. – 13 трав. – С. 9.

69. Мельник П. Йшла мова про жахливі 1932, 1933 роки: Наук.-практ. конф. "Голодомор як засіб політ. терору" у пам'ять 70-річчя голодомору на Поділлі для пед. працівників // Поділ. зоря. – 2002. – 19 груд.

70. Ми встояли наперекір гірким випробуванням, зберігши гідність до волі і життя // Чечельниц. вісн. – 2002. – 23 листоп.

71. Михайлюк І. Розсекречені документи свідчать // 33-й канал. – 1999. – 11 лют. – С. 5.

72. Напередодні і в рік 1933-й: [Спогади очевидців] // Вінниц. правда. – 1989. – 26 лют.

73. Національна трагедія України: [Док. про політику рад. влади щодо укр. селянства. 1931-1934 рр. Є матеріали по обл.] / Публ. В.Сергійчука // Військо України. – 1993. – № 11. – С. 100-123.

74. Національна трагедія України: голодомор 1932-1933 рр.: [Є дані по обл.] // Поділ. край. – 2002. – 19 листоп.; Трибуна праці. – 2002. – 19 листоп.; Піщан. вісті. – 2002. – 19 листоп.; Прибуз. новини. – 2002. – 20 листоп.; Тульчин. край. – 2002. – 20 листоп.; Тростянец. вісті. – 2002. – 20 листоп.; Наше Придністров'я. – 2002. – 16 листоп.; Маяк. – 2002. – 7 груд.

75. Новосад В. Голод: очищення правдою // Вінниц. правда. – 1990. – 17 лют.

76. Новосад В. Без права забувати // Вінниччина. – 1992. – 30 трав.

77. Новосад В. Очищення правдою // Вінниччина. – 1992. – 30 лип.

78. Новосад В. Правду не приховаєш // Вінниччина. – 1993. – 4 верес.

79. Овчарук М. "Чума з лопатою ходила..." // Вінниц. відом. – 2001. – 21 листоп. – С. 5.

80. Олексієнко Л. В єдності, в добрі: [Спогади вчительки -пенсіонерки з с.Мерва Горохів. р-ну Волин. обл. про голод на Вінниччині] // Будівник комунізму. – 1990. – 24 черв.

81. Откидач О. Тисячу примірників про мільйони смертей: [З наук.-практ. конф. "Голодомор як засіб політ. терору", що проходила у Вінниці] // Сіл. вісті Вінниччини. – 2002. – 7 груд.

82. Петренко В. Документи Державного архіву Вінницької обл. про колективізацію та голод на Поділлі в 1928-1934 рр. // Тези доп. 15-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1996. – С. 67-68.

83. Петренко В.І. Трагедія українського селянства (1932-1934 рр.) // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Сер.: Історія: Зб. наук. праць / За заг. ред. П.С.Григорчука. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 117-126.

84. Петренко В. Червоний мор: [Начальник від. Держ. арх. Вінниц. обл. про трагедію укр. селянства 1932-1934 рр. на матеріалах Поділля. Є фото] // Подолія. – 2003. – 5 лют.

85. Петренко П., Тимчук В. ДПУ про голод [на Вінниччині] // Вінниччина. – 1993. – 7, 10 верес.

86. Пиріг Р. Наслідки тоталітаризму початку 1930-х років на Київщині: [Публ. док.] // Золоті Ворота. – 1993. – № 4. – С. 46-64.

Із змісту: [Голод на Вінниччині]. – С. 47, 60.

87. Подкур Р. "Вінницький обласний відділ ДПУ повідомляє...": (Сусп.-політ. життя Поділля на початку 30-х рр. за матеріалами ДПУ): [Колективізація, розкуркулення, голод 1932-1933 рр.] // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1997. – № 1/2. – С. 90-108.

88. Політанська С. Голод на Поділлі // Вісн. Козятинщини. – 2002. – 4, 11 груд.

89. [Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про продовол. та насіннєву допомогу р-нам Вінниц. і Київ. обл. 5 трав. 1932 р.] // Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 160.

90. Постанова касаційної колегії Верховного суду УРСР про скасування вироку Вінницького обл. суду в справі селянки, яка вбила сина, щоб врятувати своїх інших голодних дітей // Укр. іст. журн. – 1989. – № 1. – С. 82.

91. Потупейко М. Геноцид: (Нотатки учасн. симп. "Голодомор-33") // Комс. плем'я. – 1990. – 22 верес.

92. Райчук М. "Онде мати голодна їсть тіло свого плоду" // Подолія. – 2002. – 27 лют.

93. Рекрут Я. Донос однопартійців на Будьонного, або Дещо про голодомор на Поділлі // Робітн. газ. – 2001. – 15 серп.

94. Рекрут Я. Могили без хрестів // Подолія. – 1998. – 30 черв.

95. Синявська С. Великий голодомор: очевидці, відгукніться: [Звернення до очевидців голодомору 1932-33 рр.] // Липовец. вісті. – 2003. – 6 берез.

96. Скуратівський В. Де зараз ви, кати мого народу?: [Є карта смертності від голоду в Україні, в т.ч. по обл.] // Берегиня. – 2002. – № 4. – С. 3-20.

97. Слово – очевидцям [трагіч. днів голоду 1933 р. Тем. добірка] // Вінниц. правда. – 1989. – 12 лют.

98. Слотюк П.В. Ріст незадоволення політикою хлібозаготівель і колективізацією на Вінниччині в 1926-1933 рр. // Розв. історич. нац. і культур. відродж. України: Тези доп. і повідомл. 5-ї Всеукр. конф. – К., Кам'янець-Поділ., 1991. – С. 322-323.

99. Смак лободи і юшки з ременів: Терор голодом // Краяни. – 2002. – 21 листоп.

100. Современные концепции аграрного развития: Теорет. семинар: [Обговорення доп. С.Г. Уіткротті та Р.У. Девіса щодо кризи у рад. сіл. госп-ві 1931-1933 рр.] // Отечеств. история. – 1998. – № 6. – С. 94-132.

Із змісту: [Ситуація у сіл. госп-ві Вінниччини у квіт.-трав. 1933 р.]. – С. 106-107.

101. Стариков О. Голод на Поділлі // Сл. Придністров'я. – 2002. – 8 листоп.

102. Степаненко А. Жнива скорботи: очищення правдою: [Про зб. док. і матеріалів обл. арх. "Голод 1932-33, 1946-47" (Вінниця, 1998)] // Вінниц. газ. – 1999. – 30 берез.

103. Татарин М. "Чума з лопатою ходила...": [До 70-річчя пам'яті жертв голодомору і політ. репресій в Україні, в т.ч. обл. Є фото] // Сіл. вісті Вінниччини. – 2002. – 23 листоп.

104. [Телеграма ЦК КП(б)У Вінниц. обкому партії про надання продовол. допомоги окремим р-нам обл. 21 трав. 1932 р.] // Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 171.

105. [Телеграма ЦК КП(б)У Вінниц. обкому партії про надання продовол. допомоги окремим р-нам обл., які перебувають у найбільш тяжкому становищі. 25 трав. 1932 р.] // Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 174.

106. Тимошенко П. Якщо ворог не здається, то його знищують: [Голод та репресії 1932-1933 рр. на Поділлі] // Поділ. край. – 1999. – 3 серп.

107. 1933 рік: сталінський терор // Бершад. край. – 2002. – 2 листоп.

108. Торунда Л. Це був справжній людиномор // Чечельниц. вісн. – 2002. – 30 листоп.

109. 33-й: Голод: Народна Книга-Меморіал / Підгот.: Л.Коваленко, В.Маняк. – К.: Рад. письм., 1991. – 583 с.

Із змісту: Вінницька обл. – С. 25-166.

110. Хорошун Б. Правда про голод 1932-1933 років: [Є дані по обл.] // Наука і сусп-во. – 1991. – № 6. – С. 8-9.

111. Шаблій А. Профспілки особливого призначення: [Про мас. голод 1921-1922 рр. та 1932-1933 рр. на Україні, в т.ч. на Вінниччині] // Пам'ятки України. – 1990. – № 2. – С. 2-6.

112. Шимко Л. Свідчать документи і очевидці: голод забрав мільйони життів // Маяк. – 2002. – 23 листоп.

113. Шепелєв С. О Ленине – правду: [Згадується про голод і створення репресив. трійки в обл. 1932 р.] // Вечер. Винница. – 1993. – 5, 19 июня.

114. Шульга І. Мовою документів // Вінниц. правда. – 1989. – 12 лют.

115. Шульга І. Трагедія голодомору // Комс. плем'я. – 1990. – 22 берез.

116. Шульга І. Зашморг...: Чи покірно ніс свій хрест на Голгофу укр. народ? // Комс. плем'я. – 1990. – 8 трав.

117. Шульга І. Тернова гілка в історії Поділля // Вінниц. правда. – 1990. – 14 жовт.

118. Шульга І. Голод 1933: [Про кн. "Голод 1933", у якій вміщ. матеріал про події в обл.] // Вінниччина. – 1992. – 20 берез.

119. Шульга І.Г. Голод на Поділлі. – Вінниця: Континент -ПРИМ, 1993. – 224 с.

Рец.: Васильєв В., Калитко С. // Рада. – 1994. – 24 листоп.; Марківська Л. "Голод на Поділлі" І. Шульги: Книга болю та скорботи // Чечельниц. вісн. – 1994. – 11 листоп.

120. Шульга І. Діти голодомору: На арх. матеріалах Поділля // Київ. – 1993. – № 8. – С. 87-90.

121. Шульга І.Г. Діти голодного 1933: [На матеріалах Поділля] // Панорама. – 1993. – 14 лип.

122. Шульга І. Людомор на Поділлі: (До 60-річчя голодомору): [Нариси з історії поділ. селянства у 1921-1933, 1945-1947 рр.]. – К.: Респ. асоц. українознавців, 1993. – 235 с.

123. Шульга І. Людомор 1933 р. на Поділлі // Вінниччина. – 1993. – 17 серп.

124. Шульга І. Голод: Неоплатний борг хліборобам // Персонал. – 2002. – № 10. – С. 12-22.

125. Шульга І., Новосад В. Напередодні і в рік 1933-й [на Поділлі. Говорять свідки] // Вінниц. правда. – 1989. – 29 січ.

126. Якобчук М. Кольза – гіркий хліб дитинства // Подолія. – 1993. – 12 серп.


Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр.

 1. Передмова
 2. ГОЛОДОМОР 1932-1934 РОКІВ – ГЕНОЦИД НАРОДУ УКРАЇНИ
 3. Голодомор 1932-1933 рр. на Вінниччині - Загальні праці
 4. Голодомор 1932-1933 рр. на Вінниччині - Література про голодомор в окремих районах та населених пунктах
  Барський район - Тиврівський район
 5. Голодомор 1932-1933 рр. на Вінниччині - Література про голодомор в окремих районах та населених пунктах
  Томашпільський район - Ямпільський район
 6. Голодомор 1932-1933 рр. на Вінниччині - Вшанування жертв голодомору та пам'ятні знаки
 7. Тема голодомору в творчості наших земляків
 8. Бібліографічні матеріали
 9. Документальні джерела Державного архіву Вінницької області
 10. ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСТУПНОЇ СТАТТІ (Додаток)
 11. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 12. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
 13. Закінчення

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше