ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВІННИЧЧИНА БІБЛІОТЕЧНА

Версія для друку

Подільський народний університет культури (ПНУК)

 

Адреса: 22300, Вінницька обл., смт Літин, вул. В. Леніна, 17

Тел.: 2-04-66 (код 04347) та в м. Вінниці – 26-18-30 (код 0432)

 

Сторінки історії:

ПНУК – міжрегіональна громадська культурно-наукова організація. Це єдиний на Україні Громадський центр системної самоосвіти для дорослих та дітей, в основу діяльності якого покладена концепція культури, як синтез етики, науки та мистецтва, що пронизує собою всі сфери життя. Його діяльність спрямована на необхідності узгоджених дій між освітою та культурою, про мости співробітництва, створення життєвої лабораторії, яка висвітить можливі шляхи вдосконалення людини, збагатить досвід самовдосконалення, самоосвіти та співтворчості на основі Реріхівської Концепції Миру, а також піднесення рівня культури вчителя, працівника культури та використання потенціалу бібліотеки в справі поліпшення навчально-виховного процесу через внутрішню культуру вчителя.

Обрано керівний орган університету, в кількості 7 чол., ревізійну комісію. Розроблено Статут, опис та символіку ПНУК. Діє експертно-консультативний орган, який забезпечує: інтеграцію ПНУК – у зовнішнє середовище; органічний зв’язок науки з населенням; швидке впровадження нових наукових технологій в практику життя; творчий науковий процес здійснюваний університетом; експертну оцінку програмних документів; законотворчі ініціативи та нормативні акти у сфері культури.

Керівним органам університету розроблено макро-проект: „Подільський народний університет культури”, реалізація якого розрахована на період з 1995 по 2011 рр.

Місія макро-проекту – об’єднати і сконсолідувати зусилля громадськості, колективів культурно-освітніх закладів, вищої школи для внесення науково-естетичних засад в усі сфери життєдіяльності людини та утвердження пріоритетної ролі Культури, як фундаменту для формування демократичного гуманного суспільства, кардинальною віссю якого є культурно-духовне становлення та всебічний розвиток людини.

Мета макро-проекту – створити у смт Літині ПНУК – громадський центр самоосвіти та наукового просвітництва, який ставить і вирішує питання культури як систему етики, науки, мистецтва та праці, що охоплює собою всі ланки людського буття, шляхом усвідомлення і втілення в життя високих реріхівських ідей культури та гуманізму. 

Основні принципи діяльності

 

1. Самовдосконалення внутрішнього світу людини як основи переходу до нового мислення.

2. Поєднання процесу пізнання із творчими і практичними цілями життєдіяльності людей.

3. Співробітництво та інтеграція людей і колективів світоглядного спрямування на шляху до Єдиного Знання.

4. Гуманізація життя через синтез інтелекту і серця, гармонію духовного і матеріального, приватного із суспільним, індивідуального із універсальним.

5. Утвердження енергетичної єдності Планети, Людини і Космосу через прийняття соборної відповідальності народу за якість свого мислення.

6. Прийняття Культурного героя та засад Вчительства як основи людської культури та еволюції. 

 

ЛЮДИНА -НОСІЙ І ТВОРЕЦЬ КУЛЬТУРИ,

ЕНЕРГЕТИЧНА ЛАНКА В СТРУКТУРІ СВІТОБУДОВИ

 

Щепілова Наталія Геннадіївна, керівник проекту та голова Ради ПНУК.

Народилася в 1961 році у м. Цілинограді. Закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука (1985 р.) за спеціальністю бібліотекар-бібліограф. Працювала на посаді бібліографа-краєзнавця Літинської районної ЦБС.

Бібліотеки м. Могилева-Подільського

У 1992 році в Могилеві-Подільському була сформована система закладів культури. З районної ЦБС виведено 5 бібліотек райцентру, які в своїй діяльності підпорядковуються міському відділу культури.

В цю структуру ввійшли: бібліотека для юнацтва, бібліотека для дітей, міські бібліотеки № 1, 2 та 3. Ними обслуговуються різновікові категорії жителів міста. Фонди бібліотек налічують 125,2 тис. прим., а читанням охоплено понад 11 тис. чоловік.

При бібліотеках діють клуби за інтересами та любительські об’єднання, куди залучено більше однієї тисячі читачів-дітей, підлітків.

Структура:

1. Міська бібліотека для юнацтва

 

Адреса: 24000, м. Могилів-Подільський, пл. Т.Г. Шевченка, 1

Тел.: 2-62-38

Режим роботи: з 9 до 18 год.

                                                           Вихідний – субота, неділя

Штат: 4 чол.

Заснована: в 1991 році

Фонд – універсальний – 17,6 тис. прим. книг.

ДБА: абетк., сист. каталоги; картотеки: СКС, краєзн. стат., дов. і бібліогр. л-ра.

Бібл. обслуг.: аб., чит. зал., щорічно обслуговує понад 3 тис. читачів. Рідкісне видання: “Энциклопедический словарь русского библиографического института Боанат".    2-е стереотипное издание.

Діє любительський клуб “Витоки”.

Платні послуги: “нічний абонемент”, “абонемент вихідного дня”, виконання бібліографічних довідок.

Благодійники бібліотеки: МП “Меркурій”.

 

Сторінки історії:

В 1991 р. в приміщенні колишнього міському Компартії України було відкрито міську юнацьку бібліотеку-філіал центральної бібліотечної системи.

В 1992 р. бібліотека виходить зі складу районної ЦБС і переходить в підпорядкування міського відділу культури. З 1992 по 1997 рр. бібліотеку очолювала М.Ю. Швець, 1997-1998 рр. на посаді завідуючої працювала К.К. Колісник, а з 1999 р. – А.М. Крижанівська. Нині налагоджено тісні контакти з загальноосвітніми та музичними школами, координується робота з їх бібліотеками, міським відділом сім’ї та молоді, центром зайнятості. З метою забезпечення духовних запитів читачів, виховання майбутніх громадян незалежної України, працівники бібліотеки широко використовують як традиційні, так і нові цікаві форми роботи: конкурси, театралізовані свята, КВК, години роздумів, Шевченківські та Стусівські читання, прем’єри книг.

За 10 років діяльності бібліотека завоювала визнання у молодого читача.

Крижанівська Анжела Миколаївна, зав. бібліотекою.         Народилася в 1972 році в м. Могилеві-Подільському. Закінчила Херсонське училище культури (1992 р.), Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука (1996 р.). Працювала в міській юнацькій бібліотеці. На даній посаді з 1999 р.

2. Міська бібліотека для дітей

 

Адреса: 24000, м. Могилів-Подільський, вул. Володимирська, 16

Режим роботи: з 9 до 18 год.

                                Вихідний – п’ятниця, субота

Штат: 3 чол.

Заснована: в 1934 році

Фонд: дитячі книги, брошури, журнали – 27,1 тис. прим. З них: 19,7 тис. – книги, 6,2 тис. – брошури, 1,3 тис. – аудіовізуальні матеріали.

ДБА: сист. для учнів 3-4, 5-9 кл., абетк. каталоги; картотеки: СКС, краєзн. 

Бібл. обслуг.: аб., чит. зали: дошк. і учнів 1-4, 5-9 кл. Щорічно обслуговує 2270 читачів.

Платні послуги надаються щорічно в сумі 230-250 грн.

Благодійники бібліотеки: ВАТ “Машинобудівний завод ім. С. Кірова”, МП “Електрон”, заводд газового устаткування, водоканал, МП “Овіс”, банк “Аваль”, “Укрброксервіс”, МП “Меркурій”.

 

Сторінки історії:

Заснована в 1934 році обласним відділом народної освіти, як міська дитяча бібліотека. Її першим завідуючим був призначений Р.Г. Шейвехман, який працював до початку війни. Функціонувала бібліотека і в роки війни. В повоєнні роки (до 1949 р.) бібліотеку очолювала О.В. Завадська, яка вивела її в число кращих в області. В 1948 р. бібліотека за хороші показники в роботі нагороджена Грамотою Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів України.

В 1953 р. бібліотеці було виділено місцевою владою спеціальне просторе приміщення (до того вона знаходилася в одному приміщенні з бібліотекою для дорослих). Це дало змогу організувати окреме обслуговування читачів-дітей різних вікових груп: створено абонемент і читальний зал для учнів молодшого шкільного віку та абонемент і читальний зал для учнів середнього і старшого шкільного віку.

В 1958 р. м. Могилів-Подільський стає містом обласного підпорядкування. Для новоутвореного райвиконкому передають приміщення бібліотеки, а для неї виділяється 8 кімнат 1-го поверху житлового будинку. Тут бібліотека знаходиться до цього часу.

В 1962 р. бібліотека реорганізовується з районної бібліотеки для дітей та юнацтва в районну бібліотеку для дітей, а в 1998 р. – в міську бібліотеку для дітей.  

Михайляк Людмила Василівна, зав. бібліотекою.

Народилася 3 березня 1955 р. в с. Хоменки Шаргородського р-ну Вінницької обл. Закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є.  Корнійчука (1979 р.). На даній посаді з липня 1998 р.

 

3. Могилів-Подільська міська бібліотека № 1

 

Адреса: 24000, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 14

Тел.: 2-87-53

Режим роботи: з 10 до 18 год.

                                Вихідний – неділя

Штат: 3 чол.

Заснована: в 1947 році

Фонд – універсальний – 42,3 тис. прим., з них книг – 33,9 тис., газет, журн. і брошур – 8,4 тис. прим.

ДБА: абетк., сист. каталоги; картотеки: СКС, краєзн. мат., фонд використ. дов., дов. і бібліограф. л-ра.

Бібл. обслуг.: чит. зал, абонементи для дорослих і дітей. Щорічно обслуговує 2,4 тис. читачів.

Благодійники бібліотеки: ВАТ “Машинобудівний завод ім. С. Кірова”, завод газового устаткування, “Вторчермет”.

При бібліотеці діє клуб “Краєзнавець”.

 

Сторінки історії:

Заснована в 1947 р. як районна бібліотека. Її першою завідуючою стала Виходець, з часом її змінила С. Фурер, а з 1953 р. бібліотеку очолила Г. Камінська. В цей складний повоєнний період відновлення міста, відроджувалась і бібліотека, активно формувалися її фонди, налагоджувалось обслуговування читачів.

В 1959 р. бібліотеку передають міській раді, вона стає міською, відповідно, міняються її функції, зосереджується увага на обслуговуванні мешканців міста. Характерною ознакою діяльності бібліотеки того періоду була тісна співпраця з колегами Молдови, що взаємозбагачувало та урізноманітнювало проведення спільних заходів.

В 1969 р., по закінченню Кишинівського університету бібліотеку очолила Т.М.Демид, уродженка Могилів-Подільського району. За період її керівництва були створені сприятливі умови для роботи бібліотекарів та обслуговування читачів.

З 1976 р. бібліотека входить до складу Могилів-Подільської ЦБС.

Нині бібліотека обслуговує людей різного віку і різних професій.

 

Грабовська Наталія Володимирівна, зав. бібліотекою.

Народилася 1961 р. в м. Могилеві-Подільському. Закінчила Сорокське культосвітнє училище та Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука (1995 р.). Працювала в Суворовській ЦБС (Республіка Молдова). З 1987 р. працює в міській бібліотеці № 1 м.Могилева-Подільського.  З 1993 р. її очолює.

 

Могилів-Подільська районна централізована

бібліотечна система

 

ЦБС створена в 1976 році. На той період вона об’єднувала 83 публічних бібліотеки системи Міністерства культури: більш ніж мільйонний фонд та високого професійного рівня кадровий потенціал. Понад два десятиліття її діяльність здійснювалась під керівництвом Глаголєвої В.В., з ім’ям якої пов’язано немало добрих справ у розвитку бібліотечної галузі регіону.

На базі ЦБС неодноразово проводилися обласні і республіканські семінари бібліотечних працівників різних категорій, школи передового досвіду. На Вінниччині бібліотеки Могилів-Подільської ЦБС завжди відзначалися тісними зв’язками з органами влади, спеціалістами народного господарства, людьми, закоханими в книгу та мистецтво.

Досвід роботи бібліотек сіл Бронниця, Садківці, Серебрія, Яришів, смт Вендичани сягнув далеко за межі області.

В 1991 р. в адміністративно-територіальному поділі Вінниччини відбулися зміни: створено новий Чернівецький район, до якого відійшла частина бібліотек з Могилів-Подільської ЦБС, а з 1992 р. – ще 4 міські бібліотеки відійшли від ЦБС.

Бібліотечний фонд універсальний – 660,4 тис. прим., в т.ч. українською мовою – 51,9%. Щороку обслуговує 24,7 тис. користувачів, в т.ч. дітей – 6,5 тис., юнацтва – 4,4 тис., книговидача становить 511 тис. документів та примірників.

Штат: 48 працівників (фахівців – 68,7%) .

 

Структура:

1. Центральна бібліотека

 

Адреса: 24000, м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 28

Тел.: 2-32-11

Режим роботи: з 9 до 18 год.

                                Вихідний – неділя

Штат: 10 чол. (80% – фахівців)

Заснована: в 1904 році

Фонд – універсальний – 70,9 тис. прим., 62 назви газет і журналів.

ДБА: абетк, сист., звед. краєзн. каталоги; картотеки: СКС, назв худож. творів.

Бібл. обслуг.: чит. зал, аб., юнац. каф., МБА, книгоноші. Щороку обслуговує понад 4,4 тис. користувачів, книговидача – 82,6 тис. документів.

Платні послуги: видача книг з чит. залу на ніч, на вихідний день (“Нічний абонемент”, “Абонемент вихідного дня”), оформлення реєстраційних документів при записі в бібліотеку, виконання бібліографічних довідок, користування комерційною літературою підвищеного попиту, послуги оренди приміщення, МБА, пеня за затримку книг.

Понад 20 років функціонує літературно-мистецький салон “Ліра”; діє клуб для юнацтва – “Зустріч”.

 

Сторінки історії:

Могилів-Подільська центральна бібліотека – одна з найстаріших публічних бібліотек Подільського краю. Своє існування вона розпочала як приватна бібліотека М.І.Корценштейна у 1904 р., який і вважається роком її заснування.

В 1917 р. була націоналізована і перейменована в першу державну бібліотеку міста, другою – стала бібліотека єврейського клубу. В 1919 році відбулося їх об’єднання в міську бібліотеку, яку очолив Т.С. Гольденберг.

Книжкові фонди бібліотеки “громадського зібрання польського дому” були на той час сконцентровані у відділі народної освіти. На їх базі започатковано книгосховище, яким завідував М.І. Корценшейн. В 1924 році до міської бібліотеки було приєднано книгосховище і змінена її назва – центральна міська бібліотека, якій в 1958 році надано статус районної.

В перші роки свого існування публічна бібліотека знаходилася в невеличкому приміщенні, а зібрання її не перевищували 10 тис. прим. видань. Напередодні Великої Вітчизняної війни, фонди районної бібліотеки налічували 53 тис. примірників.

В роки фашистської окупації приміщення бібліотеки було зруйновано, фонди пограбовані, багато цінних видань знищено. Бібліотекарям-ентузіастам вдалося зберегти лише 1715 видань, які до того ж знаходилися в занедбаному стані.

По завершенні окупації міста, роботу по відродженню бібліотеки очолила її завідуюча М.М. Гумовська. При підтримці колег та населення міста активно велась відбудова приміщення, збір книг у населення, організація фонду, створення ДБА.

Згодом бібліотеці виділили 4-х кімнатне приміщення, де розпочали роботу абонемент і читальний зал. В 1958 р. в бібліотеці організовано відкритий доступ до книжкових фондів.

З 1975 р. приміщення бібліотеки розширюється, відділ обслуговування та інші підрозділи переводяться в приміщення новозбудованого районного Будинку культури.

В 1976 р. районна бібліотека здійснює централізацію державних масових бібліотек регіону, отримує новий статус, розширюються її функції та змінюється назва, вона стає центральною бібліотекою Могилів-Подільської районної ЦБС.

Сьогодні ЦБ – справжній інформаційний, бібліотечно-бібліографічний, краєзнавчий, культурно-освітній центр. Її працівники багато уваги приділяють духовному відродженню народу, популяризації української книги, рідної мови, традицій і звичаїв Подільської землі. Важливі напрямки її діяльності – краєзнавство, народознавство. В бібліотеці проводяться літературно-мистецькі заходи, зустрічі з місцевими митцями, які завоювали немало прихильників серед читацької аудиторії. В полі зору ЦБ і питання формування екологічної культури, правового виховання.

Серед працівників сільських бібліотек немало творчих самобутніх фахівців, які є ініціаторами численних починань, чим примножують добру славу бібліотекарів Вінниччини. Одна з них – Маковійчук М.П. (с. Серебрія), гуртуючи навколо бібліотеки односельців, тих, хто не байдужий до розвитку культури на селі, впевнена, що тільки об’єднавши зусилля, можна вирішити проблеми, які не під силу одній людині. Завдяки громаді, було створено музей села, саме бібліотека стала центром культури: до послуг користувачів – читальний зал, абонемент, кімната юного читача.

Робота з дітьми та юнацтвом, займає особливе місце в діяльності зав. філіалом с. Козлів О.Ф. Носійчук. Вона вважає, що бібліотека залишилась чи не єдиним центром на селі, де діти мають можливість одержати книги, спілкуватися, творчо розвиватися, відпочивати. Цікаво і змістовно проходять тут різноманітні конкурси, вікторини, уроки народознавства, уроки духовності.

В постійному пошуку і їх колеги О.В. Гулицька (с. Юрківці), Л.Ф. Стецюк (с. Слобода-Яришівська), А.Г. Малай (с. Бронниця) та ін.

 

Головенко Наталія Петрівна, директор ЦБС.

Народилася 12 січня 1954 р. в с. Тарасівка, Володарського району на Київщині. Закінчила Киїівський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука (1976 р.). На даній посаді з 1997 р.

2. Мережа бібліотек-філій:

п/п

Населений пункт

Прізвище, ім'я по-батькові зав. філіалом

1.

смт Вендичани

Боднар Ліна Володимирівна

2.

Бандишівка

Ратушняк Олена Павлівна

3.

Борщівці

Мазур Світлана Михайлівна

4.

Бронниця

Малай Альона Григорівна

5.

Воєводчинці

Мельник Віра Василівна

6.

Грабарівка

Кириловська Галина Гнатівна

7.

Григорівка

Луценко Тамара Михайлівна

8.

Грушка

Брендак Ганна Олексіївна

9.

Жеребилівка

Шиманська Зоя Петрівна

10.

Івонівка

Дроганчук Людмила Валентинівна

11.

Карпівка

Варук Неля Леонідівна

12.

Козлів

Насійчук Ольга Филимонівна

13.

Конева

Венедиктова Людмила Василівна

14.

Кричанівка

Гуменна Ірина Михайлівна

15.

Кремінне

Шпиківська Олена Іванівна

16.

Кукавка

Репінецька Оксана Олександрівна

17.

Липчани

Баланюк Тетяна Олексіївна

18.

Лядова

Васютинська Лариса Андріївна

19.

Мервинці

Козинчук Валентина Володимирівна

20.

Немія

Глухманюк Світлана Андріївна

21.

Нижчий Ольчедаїв

Козюра Любов Григорівна

22.

Озаринці

Кулівар Віра Василівна

23.

Оленівка

Вдовиченко Ніна Федорівна

24.

Пилипи

Швець Світлана Василівна

25.

Садки

Пронько Зінаїда Гаврилівна

26.

Садківці

Тичинська Ольга Вікторівна

27.

Серебрія

Маковійчук Марія Пилипівна

28.

Серебринець

Зламанюк Галина Василівна

29.

Сказинці

Глущак Альона Анатоліївна

30.

Сліди

Гуменна Ольга Яківна

31.

Слобода-Шлишковецька

Лисюк Тетяна Володимирівна

32.

Слобода-Яришівська

Стецюк Лідія Федорівна

33.

Суботівка

Макарівчук Наталія Андріївна

34.

Сугаки

Матола Людмила Миколаївна

35.

Тропове

Слободянюк Світлана Василівна

36.

Хоньківці

Ткачук Ганна Петрівна

37.

Юрківці

Гуліцька Олена В'ячеславівна

38.

Яришів

Хребтовська Валентина Федорівна

39.

Яруга

Спояло Таміла Миколаївна

           

Мурованокуриловецька районна централізована бібліотечна система

 

ЦБС створена в 1978 році. Її бібліотечний фонд – універсальний – 340,3 тис. прим.,  в т.ч. укр. мовою – 45,7%. Щороку обслуговує 14,7 тис. користувачів, в т.ч. дітей – 4,9 тис., біля 2 тис. юнацтва. Книговидача – 207 тис. документів.

Працює 9 клубів та об’єднань за інтересами.

Штат – 48 працівників (фахівців – 83,3%).

Структура:

1. Центральна бібліотека

 

Адреса: 23400, смт Муровані Курилівці, вул. В. Леніна,78

Тел.: 2-11-97

Режим роботи: з 8 до 18 год.

Штат: 12 чол. (100% – фахівців)

Заснована: в 1924 році

Фонд – універсальний – 39,7 тис. прим., 60 назв газет і журналів.

ДБА: абетк., сист., краєзн. каталоги; картотеки: СКС.

Бібл. обслуг.: чит. зал, аб., каф. юнацтва, МБА. Щороку обслуговує 2,6 тис. користувачів, книговидача – 28,3 документів.

Функціонує літературне об’єднання “Молодь і право”, клуб любителів поезії “Сонет творчої душі”.

 

Сторінки історії:

В практику роботи бібліотеки впроваджуються інноваційні аукціони, літературно-музичні свята, брейн-ринги, які сприяють залученню користувачів. Масові заходи проводяться на високому професійному рівні, і користуються авторитетом у читачів. Вони сприяють активній популяризації книги, створенню позитивного іміджу бібліотеки. Змістовно і цікаво проводяться літературно-мистецькі зустрічі, літературно-музичні вечори та вернісажі до ювілеїв письменників. Запам’ятався присутнім: вечір “Поезіє, душі моєї лийся”, присвячений 60-річчю відомого поета-земляка Гарвасюка Ю.В. Шевченківське свято “Живлять серце Тарасові джерела”, присвячене 160-річниці Кобзаря і 155-річниці Тарасового “Заповіту”, зібрало всіх шанувальників Великого Кобзаря. Виступи присутніх були сповнені любові і шани до вірного сина України.

Зворушливо, на ліричній ноті пройшов літературно-мистецький вечір “Сонет творчої душі”. Всіх присутніх полонила поезія поетів-початківців. Під час зустрічі відкрились нові таланти і нові імена.

Незабутні враження залишились в учасників вечора-реквієма “Знову весна на білому світі”, присвяченого річниці великої Перемоги.

Темою традиційного свята гумору стали “Старі пісні про головне” – частівки, сценки. Вони додали настрою не одному любителю гумору.

З метою оперативного обслуговування бібліотечною книгою практикуються нестаціонарні форми роботи.

Чималим досягненням роботи бібліотеки є створення центру регіональної інформації, в якому вміщено повну і актуальну інформацію про діяльність установ і організацій району.

В ході акції “Поверни бібліотеці книгу” та “Подаруй бібліотеці книгу” в центральну бібліотеку надійшло більше як 500 примірників видань.

 

Драганюк Людмила Семенівна, директор ЦБС, заслужений працівник культури України (2001 р.).

Народилася 12 жовтня 1951 р. в с. Немерче Мурованокуриловецького району, Вінницької області. Закінчила Чернівецький державний університет (1978 р.). На даній посаді – з 1979 року.

           

2. Районна бібліотека для дітей

 

Адреса: 23400, смт Муровані Курилівці, вул. В. Леніна, 80

Тел.: 2-11-97

Режим роботи: з  8 до 17 год.

                                Вихідний – субота

Штат: 3 чол.

Заснована: в 1951 році

Фонд – універсальний – 19,8 тис. прим., в т.ч. укр. мовою – 10,4 од., 35 назв газет і журналів (1,5 тис. грн.).

ДБА: абетк., сист. каталоги, СКС.

Бібл. обслуг.: чит. зал, аб. Щороку обслуговує 1,8 тис. користувачів, в т.ч. юнацтво – 400 чол.

Діють: ляльковий театр “Барвінок”, літературна-студія поетів-початківців “Джерельце”, клуб для дівчаток “Наталі”.

 

Сторінки історії:

Мурованокуриловецька дитяча бібліотека – це місце, де, як у кришталевій посудині, різнокольоровими барвами відображаються всі фантазії і мрії дитинства, де дитина не просто отримує книгу, а прилучається до духовності. І вищою оцінкою діяльності бібліотеки впродовж усього періоду існування є завжди переповнені юними відвідувачами читальні зали.

Бібліотека підтримує й розширює творчі зв’язки зі школами райцентру, позашкільними культурно-освітніми закладами, громадськими організаціями. Цілеспрямовано і цікаво тут ведеться робота з популяризації бібліотечної книги, по залученню дітей до бібліотеки.

В практику роботи впроваджено бібліотечні інформини, бібліомарафони, родинні літературні конкурси, свята, вечори відпочинку. Стало доброю традицією проведення конкурсів веселих і кмітливих, в яких беруть участь команди дітей та батьків, посвята в читачі.

Співпраця з школою дала поштовх до традиційного проведення літературно-мистецьких конкурсів „Маленькі іскорки талантів”.

 

3. Бібліотека-філія с. Вищий-Ольчедаїв

Мурованокуриловецької ЦБС

   

Адреса: 23432, с. В. Ольчедаїв, Мурованокуриловецького р-ну, Вінницької обл.

Режим роботи: з  10°° до 1730 год.

                                 Вихідний – неділя

Штат: 2 чол.

Заснована: в 1918 році

Фонд – універсальний – 11,4тис. прим., в т.ч. укр. мовою – 4,3 тис. прим., газет і журналів – 5 назв.

ДБА: абетк., сист. каталоги, картотеки СКС.

Бібл. обслуг.: чит. зал, аб. Щороку обсл. 600 користувачів.

Функціонують народознавчий клуб “Любисток” та клуб "Ветеран".

 

Сторінки історії:

Бібліотека була заснована в 1918 році. Під час Великої Вітчизняної війни була повністю знищена, а в повоєнні роки знову відновлена.

Вищеольчедаївська бібліотека-філія є однією з кращих в Мурованокуриловецькій ЦБС.

В період духовного відродження, посилення інтересу до історичного минулого України, її славних сторінок, бібліотека-філія проводить уроки народознавства, тематично-обрядові вечори, влаштовує книжкові виставки, фольклорні свята. Багато років тут працює народознавчий клуб “Любисток”. За змістом і методами роботи, нетрадиційними творчими підходами цей клуб є прикладом вдалого поєднання різних бібліотечних форм діяльності. Клуб об’єднує людей різного віку, професій, культурного і освітнього рівня.

Бібліотека-філія є тим місцем для дорослих і дітей, яке може об’єднати людей на основі інтересу до будь-якої галузі знань чи сфери діяльності. На даний час бібліотека – єдиний центр інформації та задоволення різносторонніх запитів читачів.

На високому рівні проводяться тут вечори-зустрічі з учасниками війни, багато років діє клуб “Ветеран”, активно впроваджуються в роботу нові нетрадиційні форми діяльності.

 

Москалюк Галина Володимирівна, зав. філією, 1963 р. народження. Закінчила Тульчинське училище культури (1981 р.). На посаду призначена в 1981 р.

 

4. Мережа бібліотек-філій:

п/п

Населений пункт

Прізвище, ім'я по-батькові зав. філіалом

1.

Бахтин

Мартиненко Тетяна Павлівна

2.

Вербовець

Мількевич Анатолій Володимирович

3.

Виногнране

Нікітіна Надія Євгенівна

4.

Воронівці

Білик Людмила Павлівна

5.

Вінож

Пекарчук Софія Стахівна

6.

Галайківці

Кушнір Галина Іванівна

7.

Дерешова

Липецька Таїсія Іванівна

8.

Долиняни

Москальчук Ольга Афанасіївна

9.

Дружба

Кравчук Наталія Миколаївна

10.

Жван

Марецька Світлана Василівна

11.

Житники

Лозінська Антоніна Борисівна

12.

Знаменівка

Косаковська Тетяна Миколаївна

13.

Конищів

Іваніцька Світлана Володимирівна

14.

Котюжани

Войтенко Леся Дмитрівна

15.

Курашівці

Шевчук Ольга Степанівна

16.

Лучинець

Мурга Ольга Петрівна

17.

Лучинчик

Вавшко Ганна Павлівна

18.

Михайлівці

Войтенко Ольга Андріївна

19.

Морозівка

Гоц Тетяна Василівна

20.

Наддністрянське

Мельник Лідія Ільїнічна

21.

Нишівці

Андронюк Людмила Іванівна

22.

Немерче

Кухар Ольга Василівна

23.

Обухів

Климчук Павло Васильович

24.

Перекоринці

Величко Антоніна Анатолівна

25.

Петрівка

Січко Тетяна Тимофіївна

26.

Плоске

Матієк Ганна Василівна

27.

Попелюхи

Слободянюк Людмила Василівна

28.

Посухів

Кушнір Наталія Семенівна

29.

Привітне

Сулима Раїса Василівна

30.

Рівне

Якимчик Леніна Володимирівна

31.

Роздолівка

Кушнір Валентина Григорівна

32.

Снітків

Гребенюк Валентина Геронівна

33.

Степанки

Самохвал Галина Миколаївна

 

Немирівська районна централізована

бібліотечна система

 

ЦБС створена в 1979 році. Бібліотечний фонд – універсальний – 885,6 тис. прим., документів, в т.ч. укр. мовою – 50,1%. Щороку обслуговує – 36,7 тис. читачів, в т.ч. дітей – 9,7 тис., юнацтва – 5,5 тис. Книговидача – біля 700 тис. документів.

В ЦБС працює 12 об’єднань та клубів за інтересами (Немирів, Брацлав, Воробіївка, Зяньківці, Кірово, Мухівці, Сподахи, Стрільчинці).

Штат: 82 працівники (фахівців – 67,0%).

Структура:

 

1. Центральна бібліотека

 

Адреса: 22800, м. Немирів, пров. М. Некрасова, 15

Тел.: 2-15-87, 2-15-60

Режим роботи: з 9 до 18 год.

                                Вихідний – субота

Штат: 14 чол. (100% – фахівців)

Заснована: в 1920 році

Фонд – універсальний – 77,3 тис. прим., в т. ч. укр. мовою – 50,2%, 71 назва газет і журналів.

ДБА: абетк., сист., краєзн. каталоги; картотеки: СКС, фактогр.

Бібл. обслуг.: чит. зал, аб., МБА. Щорічно обслуговує 4,4 тис. користувачів, книговидача – 66,9 тис. документів.

Функціонують літературно-мистецькі клуби “Криниця”, “Ніка”.

 

Сторінки історії:

Перша публічна бібліотека в м. Немирові відкрилася приблизно в 1920 році. Вже в 1922 році в районі нараховувалося 16 бібліотек з книжковим фондом 23 тис. примірників. В 1940 році фонд Немирівської бібліотеки становив 23 тис. примірників. Директором була Є.С. Ліпчакова. Під час Великої Вітчизняної війни бібліотека була знищена, але вже в 1944 році відновила свою роботу. Бібліотека на той час поділялася на дорослу і дитячу. Очолювала її П.О. Вихристюк. В 1958 році фонд бібліотеки становив 16,8 тис. примірників.

В 1964 році було збудоване спеціальне двоповерхове приміщення, в якому бібліотека знаходиться і до цього часу.

В цей рік відбулося ще кілька визначних подій в історії бібліотеки: пам’ятною була зустріч читачів-немирівчан з відомим письменником-земляком І.Ф. Стаднюком, на якій обговорювався його роман “Люди не ангели”. Запам’яталась читачам і зустріч з письменником-гумористом О. Чорногузом.

В 70-х роках значно пожвавилась масова робота бібліотеки: літературні вечори, читацькі конференції, виставки, бесіди, бібліографічні уроки, дні спеціаліста і дні інформації – ось далеко неповний перелік заходів.

Районна бібліотека стає школою передового досвіду для бібліотечних працівників області.

В 80-ті роки розпочав свою роботу відомий на всю область літературно-мистецький клуб “Криниця”. Найбільш цікавими заходами, що тут відбулися, можна назвати: літературний вечір пам’яті В. Висоцького, вечори, присвячені ювілеям Т.Г. Шевченка і М. Вовчок, зустрічі з поетами-земляками Т. Яковенко, Н. Гнатюк, В. Козак, К. Лазаренко, місцевим композитором А. Благодиром, співаком-земляком П. Зібровим.

Бібліотека цих років стає базовою для навчання і підвищення кваліфікації слухачів обласних курсів, тут часто проводяться республіканські та обласні науково-практичні  конференції, семінари-практикуми, тощо.

Ветерани бібліотечної справи: Безрученко П.Н. – бібліотекар філії (с. Воловодівка), Дащенко М.М. – зав. бібліотекою-філією (с.Сподахи), Дяченко Т.К. – зав. бібліотекою-філією (с. Юрківці), Сачок М.М. – бібліотекар філії (с. Зяньковці), Стецюра Г.В. – методист ЦБ.

Сьогодні бібліотека залишається однією з кращих в області. Тут надаються додаткові платні послуги: пайова участь у передпла


ВІННИЧЧИНА БІБЛІОТЕЧНА

 1. Вступ
 2. Бібліотеки України: тенденції розвитку
 3. Бібліотеки області: коротка історія та
 4. БІБЛІОТЕКИ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 5. Вінницька обласна бібліотека
 6. Частина 1
 7. Частина 2
 8. Частина 3
 9. Частина 4
 10. Частина 5
 11. Частина 6
 12. Частина 7
 13. Частина 8
 14. Частина 9
 15. Частина 10

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше