ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВІННИЧЧИНА БІБЛІОТЕЧНА

Версія для друку

Бібліотеки України: тенденції розвитку 

За останні роки у діяльності бібліотек України відбулися суттєві зміни.

Розвиток і широке впровадження інформаційних технологій поступово впливають на всі сфери сучасного життя, включаючи економіку, науку, культуру, освіту в тому числі і на бібліотечну галузь. Збереження, розвиток і раціональне використання інформаційного ресурсу стає пріоритетним завданням державного значення. Сьогодні інформаційні ресурси бібліотек мають такі складові: традиційні друковані і аудіовізуальні документи та електронні носії інформації. Різниця між ними проявляється не тільки в способі представлення інформації, але й у стратегіях її збереження, поширення і модифікації.

Збереження і використання рукописних, друкованих та інших документів традиційного типу досить добре освоєно в ході дослідницької і практичної роботи багатьох поколінь фахівців. Але збільшення обсягів інформації, що зберігається в традиційній формі, роблять більш складною роботу по ефективному її використанню. Вирішення цієї фундаментальної проблеми лежить на шляху використання інформаційних технологій і найтіснішим чином пов’язано з переведенням збереженої інформації в електронну форму.

XXI століття  називають століттям глобального інформаційного суспільства. Сучасне суспільство неможливо представити без виробництва, генерування, переробки, передачі і використання різноманітної інформації. Усе перераховане безпосередньо відноситься і до бібліотек, оскільки вони є тими соціальними інститутами, що надають можливість населенню користуватися інформацією і забезпечують доступ до знань.

В зв’язку з тим, що діяльність бібліотек нерозривно пов'язана із зовнішнім середовищем – кілька слів про Україну – молоду державу, що прагне створити  інформаційне суспільство.

В даний час в Україні відзначаються високі темпи росту користувачів Інтернет, і якщо ці темпи зберігатимуться на рівні 55%, то вже через 3 роки їх кількість збільшиться майже в чотири рази. У цілому, у квітні цього року загальне число користувачів Мережі в Україні вже становило 2,5 млн. чоловік.

Аналіз ситуації, що склалася в суспільстві, дозволяє зробити висновок, що бібліотека як соціальний інститут збереже свої позиції в електронну еру тільки в тому випадку, якщо робота з цифровими ресурсами стане  важливою складовою частиною її діяльності.

Обласні універсальні наукові бібліотеки є головними бібліотеками регіону, важливою ланкою інформаційного середовища, виступають у якості не тільки джерела інформаційних ресурсів, але і центрів інформаційного обслуговування користувачів регіону.

Діяльність саме цих бібліотек значною мірою впливає на  бібліотечну політику країни.

Починати розмову  про сучасну бібліотеку, насамперед, потрібно з питань забезпечення доступу до цифрових ресурсів.

Зараз в Україні, 90 %  регіональних бібліотек цей доступ уже мають.

Кількість Інтернет-місць для читачів у цих бібліотеках у середньому складає 15 робочих станцій, тобто практично кожна регіональна  бібліотека відкрила Інтернет-зал, де користувачі не тільки одержують доступ до ресурсів, але і можуть пройти курс навчання роботи на комп’ютері та в Інтернеті.

Усе це стало можливим завдяки участі бібліотек у проектах благодійних фондів, міжнародних програмах й ініціативах. Так, тільки  Посольство США в Україні забезпечило доступ в Інтернет майже половині регіональних бібліотек.

Таким чином, доступ бібліотек у Всесвітню мережу – це один з перших кроків  на шляху тенденції, що намітилася по вирівнюванню ступеню доступності інформації для населення на рівні регіонів.

Нові можливості бібліотек внесли корективи й у формування фондів, і в організацію обслуговування користувачів. В даний час електронна форма дозволяє зберігати інформацію більш надійно і компактно, поширювати її набагато оперативніше і ширше, а крім того, надає можливості маніпулювання з нею, чого не могло бути раніше. Таким чином, робота з інформацією в електронній формі, з цифровими ресурсами – не данина моді, а нагальна потреба.

Роль бібліотек в умовах побудови інформаційного суспільства важко переоцінити. Забезпечення доступу користувачів до інформаційних ресурсів стає одним  з першочергових завдань бібліотек, вимагає стратегічного планування, об'єднання зусиль багатьох фахівців, як практиків, так і теоретиків.

Нові технології впливають фактично на усі функції бібліотек.

Якщо раніше процес поповнення фондів розглядався як придбання бібліотекою документу, то сьогодні, з появою електронних видань в Інтернеті, це одержання права на доступ до інформації. Найбільш розповсюдженими базами даних, до яких бібліотеки України мають доступ, е правова аналітична інформація, що містить не тільки документи, але й огляд, коментарі фахівців з тих або інших галузей знань, бази даних ЕБСКО, видавництва Шпрингер і Блеквел, тощо.

Ресурси Інтернету величезні, до того ж цей віртуальний інформаційний масив характеризується високим ступенем динаміки. Широкомасштабне виробництво інформації в електронній формі і величезна кількість джерел, що існують винятково в електронному вигляді, створюють ситуацію, при якій обсяги  накопиченої інформації виходять за межі можливості її збереження й ефективного використання традиційними засобами.  Бібліотекам, для виконання своєї суспільної ролі, потрібно докласти зусиль, щоб вписатися в нове середовище і бути здатними задовольняти потреби сучасного користувача.

Сьогодні бібліотека не може залишатися осторонь від потоку електронної інформації, вона повинна допомагати користувачам здійснювати її пошук, оскільки багато хто з них має потребу в цьому.

У цілому кваліфіковане консультування користувачів є особливістю бібліотеки, яка відрізняє її від Інтернет-кафе, і, разом з тим, дозволяє їй закріпити свою роль інформаційного посередника в умовах, що змінюються.

Завдання бібліотекаря сьогодні полягає в тому, щоб у першу чергу, самому знати пошукові системи і вивчати інформаційні потреби користувачів.

У світі існують різноманітні підходи до організації   пошукових систем, але пошукові машини не вирішують проблем повної індексації всіх ресурсів Інтернет. Хоча, безумовно,  їхні бази даних, у порівнянні з каталогами, мають значно більший обсяг і поповнюються набагато  швидше.

Очевидно, саме тому, як альтернативний пошук ресурсів, стали виникати Інтернет-портали, які у більшості випадків будуються за  тематичним принципом.

Працюючи ж над проектом створення регіональних інформаційних порталів, бібліотекарі України стали більш чітко усвідомлювати необхідність каталогізації ресурсів Інтернет.

І якщо раніше в декого виникали питання, – навіщо це робити, і, чи може бібліотека взагалі забезпечити такий же доступ до ресурсів Інтернет, як до власних каталогів (що вимагає додаткової роботи і знань), то зараз, після проведення відповідних навчань і розробки посібника по каталогізації Веб-ресурсів, ці питання зняті, у всякому разі, для обласних бібліотек.

Адже у більшості країн світу бібліотеки, як провідники знань, не залишають своїх користувачів один на один з усім масивом неорганізованих, несистематизованих джерел. Так само  як і в роботі з друкованою продукцією, вони відбирають найбільш надійні мережні ресурси, систематизують їх  і надають своїм користувачам.

Використання Всесвітньої Мережі вимагає змін у діяльності бібліотек і дуже швидкими темпами. Якщо ще кілька років тому на бібліотеки покладалося завдання надання доступу до інформації в Мережі, тобто, по суті, вони були споживачами інформації, то сьогодні їхнє завдання – розмістити в Інтернет свої власні ресурси.

В Україні кількість сайтів, зокрема обласних бібліотек, зростає стрімкими темпами. Зараз, вони є майже в 70% регіональних бібліотек.

Звичайно, усі вони дуже різні. Багато з них знаходяться на початковій стадії освоєння Інтернету як каналу інформування про себе, свої ресурси і послуги.

Перші бібліотечні сайти, як і все нове, для бібліотек, були статичними і скоріше нагадували рекламу установи. Вони представляли інформацію, в основному, про діяльності бібліотеки, її колектив, проведення заходів.

Але, поступово бібліотеки України стали розширювати коло інформації про свої ресурси і пропонувати різноманітні бази даних – від бібліографічних, до повнотекстових і фактографічних.

Зараз обсяг бібліографічних баз даних обласних бібліотек складає близько 3 мільйонів записів, при їх створенні спостерігаються тенденції посилення співробітництва бібліотек і обміну записів на міжрегіональному рівні. Так, між обласними бібліотеками вирішуються питання пайової участі у формуванні корпоративного каталогу періодичних видань, аналітичного розпису статей – усе це істотно скорочує терміни надання інформації користувачеві і знижує витрати на її обробку. Вінницька ОУНБ є однією з перших бібліотек в Україні, яка зрозуміла необхідність цієї роботи і спільно з Кіровоградською і Чернівецькою обласними бібліотеками стала учасником проекту корпоративного каталогу, який зараз містить понад 50 тис. бібліографічних записів.

Серед фактографічних баз даних найбільш широке поширення одержали  такі, як «Регіон у цифрах і фактах», «Календарі знаменних і пам'ятних дат». Як правило, у цих базах даних відображено як опубліковані, так і неопубліковані документи про область, її традиції, життя і діяльність видатних людей і багато іншого, тобто все те, що пов'язано з регіоном.

Ряд обласних бібліотек на своїх сайтах розміщають посилання на електронні журнали, і не тільки на ті, котрі ми називаємо центральними, а і на регіональні.

Увазі віртуальних користувачів пропонуються віртуальні виставки, і не обов’язково книжкових фондів, іноді це твори образотворчого мистецтва, картини місцевих художників, експонати музеїв і т.д.

На бібліотечних сайтах України з’являється така послуга, як віртуальний кіноклуб.

Користувачі бібліотеки одержують можливість обговорити не тільки бібліотечні проблеми, але і бути учасниками читацьких Інтернет-конференцій.

Наступне – повнотекстові бази даних.

Сьогодні, хоча, і в незначній кількості, у деяких  бібліотеках України, стало реальністю одночасно з інформацією про наявність того або іншого документа в бібліотеці, ознайомити з його повним текстом.

Обсяг повнотекстових баз даних на деяких сайтах сьогодні складає близько 2 тис. сторінок (друкованого тексту).

Останнім часом нові інформаційні технології широко застосовуються у видавничій діяльності бібліотек: від випуску інформаційних збірників, довідково-бібліографічних видань, до методичних матеріалів. Ці видання, як правило, розташовані на бібліотечних сайтах, що набагато дешевше від друкованої версії.

Лідером у цьому напрямі діяльності є також Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, яка вже декілька років представляє свої видання в електронному вигляді. Серед них – “Література про Вінницьку область”, серія методично-бібліографічних порад “Кращі виставки року”, довідник “Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини”, видання, присвячені ювілеям видатних діячів та подіям краю, “Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками міста Вінниці”, тощо.     

Ми часто зосереджуємо увагу на такій функції бібліотек, як посередництво між органами влади і населенням.

Сьогодні в Україні доступ до документів органів державної влади не тільки відкритий, але і безкоштовний. Практично всі бібліотеки, через  Інтернет користуються  цією інформацією.

Рішення місцевих органів влади в Україні виставлені не тільки на сайтах обласних адміністрацій, але і передаються  по електронній пошті в бібліотеку, де вони обробляються, систематизуються і надаються користувачам.

Виставляючи свою інформацію в Інтернеті ми забезпечуємо такі послуги, як доступ до каталогів, баз даних, бібліотечних видань, довідників, оцифрованих документів, відомостей про діяльність бібліотеки в цілому.

Але сучасна бібліотека повинна виходити не зі своїх можливостей, а, насамперед, – з потреб користувачів, що, у свою чергу,  повинні впливати на ці послуги.

Саме тому необхідний наступний етап розвитку бібліотек – обслуговування через Інтернет. Звичайно, цей вид діяльності знаходиться на самій початковій стадії. Проте, першою бібліотекою в Україні, яка започаткувала налагодження обслуговування користувачів через глобальну мережу є Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Поки що це – уточнюючі, фактографічні довідки. Але завдяки їм, користувачі можуть досить оперативно одержати потрібну їм інформацію, не заходячи в бібліотеку.

Потребує розвитку електронна доставка документів (ЕДД), як вид обслуговування, який поки-що вкрай повільними темпами впроваджується в практику роботи.

Причини для цього, в основному, об'єктивні – відсутність повної інформації про склад документів у великих бібліотеках, зведених каталогів, біллінгової системи розрахунків за виконану роботу, а також проблема, пов’язана із захистом авторського права і його інтелектуальної власності.

Ще одна важлива проблема регіональних бібліотек – не тільки формувати і зберігати краєзнавчий фонд, але і надати його користувачу через Інтернет.

Висвітлені питання торкаються, в основному, віртуальної інформації. Сьогодні бібліотеки прагнуть створити позитивний імідж не тільки своїх установ, а і якомога краще представити регіон у віртуальному просторі. Саме тому, з великим ентузіазмом вони приступили до реалізації проекту “Створення регіональних порталів”. Вінницька ОУНБ провела значну роботу по збору інформації для порталу, що може слугувати добрим прикладом для інших, як потрібно працювати над вирішенням таких складних завдань.

Чому саме бібліотеки взялися за таку важливу справу, як створення регіональних порталів?

Бібліотеки були і є інформаційними центрами в сфері культури, їхня функція збирати, узагальнювати, систематизовувати матеріали в усіх напрямках культурної діяльності і надавати їх споживачам інформації. Вони також зацікавлені в розвитку туризму, бізнесу, тому, що це інвестиції в регіон. Ніхто, крім бібліотек, не зможе, та й не зацікавлений у висвітленні інформації соціальної спрямованості: де знаходяться ті або інші установи, режим їхньої роботи, основні послуги.

Звичайно, це далеко не весь обсяг інформації про регіон. Головне не тільки відібрати і систематизувати веб-сайти регіону, а підготувати повнотекстові матеріали, що поки ще відсутні в Інтернеті, надати рівний доступ громадян до соціально значимої інформації, що складається і розповсюджується на рівні району, області, країни.

Розуміючи всю складність рішення цих питань, Міністерство культури і мистецтв звернулося в Кабінет Міністрів України з проханням направити відповідне розпорядження обласним державним адміністраціям. Результатом було доручення Уряду облдержадміністраціям про посилення уваги до питань наповнення й удосконалення ресурсів бібліотек.

В результаті – майже у всіх регіонах такі розпорядження вже прийняті. У листопаді 2002 року голова Вінницької облдержадміністрації В. Коцемир видав Розпорядження “Про створення центрів регіональної інформації на базі публічних бібліотек”, яке дало поштовх до активізації діяльності бібліотек в напрямку “Бібліотека і влада”.

Впровадження нових інформаційних технологій, нарощування інформаційних ресурсів є провідними напрямками діяльності бібліотек і, зокрема, ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Завдяки інтенсивній проектній діяльності, бібліотека оснащена потужним парком комп’ютерних машин, має вихід в Internet. Розширюється коло Internet-послуг – знаходження різноманітної інформації, створення списків електронних адрес, бібліографічних матеріалів, спеціальних програм-навігаторів. Все це потребує підвищення якості інформаційно-бібліотечного обслуговування, нового рівня знань бібліотечних працівників, адміністраторів інформаційних центрів.

Реалізація проекту демонструватиме, як публічні бібліотеки можуть і повинні брати на себе провідну роль у забезпеченні громадян перевагами інформаційного суспільства.

Бібліотека плідно працює в напрямку “Бібліотека і влада”. Певні здобутки стали предметом обговорення на Всеукраїнській науково-практичній конференції директорів ОУНБ "Створення та інтеграція інформаційних ресурсів бібліотек", регіональної науково-практичної конференції "Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації", в рамках якої відбулася офіційна зустріч представників Міністерства культури і мистецтв України, керівництва ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва з головою Вінницької обласної державної адміністрації В.Ф. Коцемиром.

Заслуговує на увагу ще одна ініціатива Вінниччини – проект “Електронні пам’ятки регіону”, в ході якого передбачається перенести на електронні носії рідкісні і цінні видання із фондів Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, створити базу даних краєзнавчого змісту “Електронна Вінниччина”.

Варто відзначити, що поступове впровадження нових інформаційних технологій відбувається і в ЦБС області. Оснащені комплектами комп’ютерного обладнання обласні бібліотеки для юнацтва та для дітей ім. І.Я. Франка, Барська, Гайсинська, Немирівська, Тепленька, Тростянецька, Тульчинська ЦБ.

Бібліотеки роблять перші, але впевнені кроки в проектній діяльності, беруть участь у конкурсах на отримання грантів та інвестицій. І як результат – їх зусилля досягають успіху. Прикладом цьому, є Барська ЦБ, яка в 2002 році виграла конкурс по мікропроекту УФСІ (Український фонд соціальних інвестицій) “Створення інформаційного центру – бібліотеки сучасного типу”. Козятинська ЦБ та Самгородоцька сільська бібліотека цього ж району виграли конкурс і стали учасниками десятої ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції “Крим-2003” “Бібліотеки і асоціації у світі, що змінюється: нові технології і нові форми співробітництва”.

Вартий уваги досвід налагодження співпраці бібліотек з органами місцевого самоврядування, забезпечення вільного доступу населення до інформаційних ресурсів владних структур. З цією метою повсюдно створюються центри регіональної інформації в районних та сільських бібліотеках. Добре зарекомендували себе центри правової освіти (Хмільницька, Барська, Мог.-Подільська, Немирівська ЦБ). Досвід останньої узагальнено обласною державною адміністрацією і розповсюджено в усьому регіоні.

Схвалення Міністерства культури і мистецтв України отримало починання вінничан – проведення інформаційно-методичних щотижневих зустрічей з бібліотечними працівниками районів. Такою формою навчання було охоплено більш, ніж за півроку майже півтори тисячі чоловік, тобто всі бібліотекарі публічних книгозбірень. Така новація буде підтримана і рекомендована для запровадження в інших регіонах нашої держави.

Перелік цікавих напрацювань вінницької бібліотечної громади можна продовжувати, але я хочу побажати всім не зупинятися на досягнутому, а долати нові рубежі.

Вітаю всіх з виходом довідника “Вінниччина бібліотечна”, який засвідчив вагомий етап становлення і розвитку бібліотечної справи, діяльність бібліотечних працівників.

Бажаю вам віри у власні сили, надії на творчу перспективу, любові ваших користувачів (реальних і віртуальних), мудрості у всіх планах та починаннях.

З святом Вас, бібліотекарі Вінниччини!


ВІННИЧЧИНА БІБЛІОТЕЧНА

 1. Вступ
 2. Бібліотеки України: тенденції розвитку
 3. Бібліотеки області: коротка історія та
 4. БІБЛІОТЕКИ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 5. Вінницька обласна бібліотека
 6. Частина 1
 7. Частина 2
 8. Частина 3
 9. Частина 4
 10. Частина 5
 11. Частина 6
 12. Частина 7
 13. Частина 8
 14. Частина 9
 15. Частина 10

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше