ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 4

Версія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

Нові надходження літератури з питань економіки,

технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 4.

Вінниця, 2003


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогоспо -дарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково -інформаційний фонд у жовтні-грудні 2002 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізо -ваних бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

АНДРІЙЧУК В.Г. Агролізинг на пореформенному етапі розвитку аграрних підприємств // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 19-23.

АНДРІЙЧУК В., РАДІОНЕНКО О. Методологічні і методичні засади обгрунтування параметрів угоди фінансового лізингу в аграрному секторі //Економіка України. – 2002. - №10. – С. 56-65.

ВАЛЕНТИНОВ В.Л. Теоретичні особливості нееквівалентності міжгалузевих відносин в АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 34-37.

ВЕКЛЕНКО В., ЗОЛОТАРЕВА Е. Проблема устойчивости сельско-хозяйственного производства // АПК: экономика, упр. – 2002. – № 10. – С. 49-56.

ГАЙДУЦЬКИЙ А.П. Аграрна реформа і нові можливості для залучення іноземних інвестицій // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 45-48.

ГОРЬОВИЙ В.П. Зовнішньоторгівельна діяльність АПК України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 65-69.

ГУБЕНКО В.І. Механізм трансформації рівня і виду митних ставок для захисту внутрішнього аграрного ринку України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 64-66.

ДЕМ'ЯНЕНКО С.І. Досвід Німеччини у кредитуванні під заставу сільськогосподарської землі // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 134-138.

ЗАВАДСЬКИЙ Й.С., ПОПОВ В.Ю. Маржальний підхід до визначення економічно доцільних витрат на управління в АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 20-23.

ІВАНИШИН В.В. Економічний механізм формувань та функціо-нування лізингових відносин // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 49-53.

КОРБУТ Л. Инвестиционная политика: региональный аспект // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 5. – С. 19-21.

КРИГУЛЬ Л.Є. Оренда та оптимізація величини орендної плати за майно // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 99-103.

МЕЛЬНИК Л.Ю., МАКАРЕНКО П.М. Особистий сектор сільськогос -подарського виробництва: стан, тенденції та перспективи // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 119-127.

МОГИЛЬНИЙ О.М. Концепція розвитку сектора аграрної еконо-міки пореформенного періоду: трансформаційна парадигма // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 12-16.

НІКОЛЕНКО В.Б. Роль менеджменту в управлінні ризиками при іноземному інвестуванні в АПК України //Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №11. - С. 28-29.

ОЛІЙНИК О.О. Орієнтовна оцінка потреби аграрних підприємств в довгострокових банківських кредитах та можливості її задоволення // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №11. – С. 22-25.

ОНИЩЕНКО О. Порівняльна оцінка продуктивності господарств населення // Економіка України. – 2002. - №11. – С. 59-68.

ПАНТЕЛЕЙМОНЕНКО А.О. Розвиток кредитних спілок у сільській місцевості // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 69-72.

ПРЕДМИРСЬКА Н.В. Окремі аспекти функціонування аграрних бірж України // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 119-123.

ПУЛІМ В.А. Організація управління спільним орендованим майном // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 40-46.

РОГАЧ Ю. Проблеми безпеки праці в АПК // Охорона праці. – 2002.– №12. – С. 10 -11.

СИНЧАК В.П. Забезпечення соціальної справедливості при оподаткуванні доходів працівників сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 53-59.

СТОРОЖУК О.В. Основи соціально орієнтованої ринкової економіки // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 59-62.

СТРАТІЛАТ О. А. Пріоритетний розвиток агропромислового комплексу // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 65-69.

СУК Л. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку // Бух. в сіл. госп-ві. – 2002. – № 21. – С. 2-11.

ТКАЧ О.В. Економіко-математична оцінка приросту площ еродованих ділянок // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 39-45.

ТРЕТЯК А.М., ОСИПЧУК С.О., СТЕЦЮК М.П. Концептуальні підходи до розробки проектів землеустрою сільських (селищних) рад // Землевпорядкування .– 2002. – № 2. – С. 31-40.

УШТАНИТ Т. Совершенствование кредитно-финансовой системы на селе // АПК: экономика, упр. – 2002. – № 10. – С. 67-69.

ЧАБАН В.П. Інвестиції як основний чинник довгострокового фінансування // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 76-79.

ЧЕБОТАРЬОВ В.А. Зовнішньоекономічна діяльність як чинник розвитку АПК регіону // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 139-142.

ШВАБ А. П. Вплив внутрішнього кругообігу коштів на їх ефективне використання // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 82-85.

ШИНДРУК І.П. Кредитування діяльності сільськогосподарських товаровинобників // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 89-96.

ШОГЕНОВ Б. А. Индиактивное планирование как подсистема государственного планирования // Экономика с.-х. и перераб. предприятий.– 2002. – № 10. – С. 20-22.

Економіка рослинництва

ГАЙДУК Т.Г. Про регулювання ринку зерна в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 123-127.

ДРОБОТ В.І., КУЧЕРОВ О.П., БИСТРА Н.А. Особливості побудови достовірних статистичних прогнозів сільськогосподарських культур // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №11. – С. 44-49.

ІМАС Є.В. Теоретико-методологічні основи сучасних досліджень розвитку цукробурякового підкомплексу в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 10 . – С. 11-19.

КОЛЕСОВ О.С. Визначення місткості ринку збуту зерна як складова системи маркетингу // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 106-112.

КОСТЕНКО Т.І. Методичні підходи щодо реструктуризації бурякоцук -рового підкомплексу в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 30-32.

ОСАДЧУК В. Виробництво та регулювання ринку насіння соняшнику і продуктів його переробки //Економіка України. – 2002. - №12. – С. 72-76.

РУЧКІН О.В., РУДЬ А.М., СТОВБІР О.П. Рівень споживання та сигмент ринків овочів // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 98-101.

СЕГЕДА С.А. Тенденції розвитку ринку насінництва соняшнику // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 114-117.

СМОЛЕНЮК Р.П. Методи побудови тарифів при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур //Фінанси України. – 2002. – С. 131-136.

ТЫМКИВ О. Ячмень на экспорт // Агро Перспектива . – 2002. – № 10. – С. 20-25.

ФОМЕНКО С.В. Формування зернопродуктового підкомплексу АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 60-62.

ШПИЧАК О.М. Економічні проблеми на ринку зерна України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 5-11.

Економіка тваринництва

АЛЕКСІЙЧУК Т.В. Підвищення ефективності виробництва свинини // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 86-88.

БОНДИНА Н., ЛАВРИНА О. Влияние специализации и концентрации на себестоимость молока // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 6. – С. 37-39.

ВИШНЕВСЬКА О.М. Підвищення ефективності племінного свинарства за рахунок зміцнення кормової бази // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 84-86.

ІЛЬЧУК М.М. Конкуренція та сегментація ринку молока в України // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 62-69.

КОВАЛЕНКО В.М., КУЧЕРЕНКО Л.С. Ринкові засади собівар-тості продукції тваринництва та результативність роботи галузі // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 87-88.

КОМАРНІЦЬКА О.П. Формування ринку великої рогатої худоби // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 103-105.

САВИЦЬКА В.П. Актуальні проблеми розвитку ринку молока і молочних продуктів // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 102-106.

ХАРЧИШИНА О.В. Напрями підвищення економічної ефективності галузі скотарства // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 112-118.

ШКУРИН Г.Т., ШАРИН Т.І., КОНИТЕЦЬ Н.Г. Перспективи розвитку м'ясного скотарства // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 32-37.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

МІРОШНИЧЕНКО В.А., ФРАНЦЕВСЬКИЙ О.А. Генезис реградованих грунтів // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 71-74.

ЦВЕЙ Я.П., ШИМАНСЬКА Н.К. Гумусовий стан чорнозему в процесі довготривалого застосування добрив // Агроекологічний журн. – 2002. – № 3. – С. 73-75.

ШАШУЛА Л. О. Екологічний стан грунтів та виробнрицтво сільсько-господарської продукції // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 57-60.

ЩЕРБАКОВ А.П., СВИСТОВА И.Д. Фитотоксичность чернозема под агрофитоценозами // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 23-25.

Агрохімія

БІЛЯНОВА Т.М. Використання вуглеамонійних солей на чорноземах України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 12-15.

ГОРДЕЙЧУК Д. Аммиачная селитра // АгроПерспектива . – 2002. – № 12. – С. 26-28.

ДЕМИДЕНКО О.В., ШИКУЛА М.К. Агрохімічні властивості структури агрегатів чорнозему в умовах грунтозахисного землеробства // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 16-22.

КОСТИН Я., УШАКОВ Р., ФЕДОРОВ Ю. Продуктивность севооборота при длительном применении разных форм калийных удобрений // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 5. – С. 57-58.

НИКИТИН В.В., АВРАМЕНКО П.М. Оптимизация минерального питания растений // Агрохимический вестн. – 2002. – № 5. – С. 10-12.

ОБІХОД С.М. Біогумус – замість добрив // Дім, сад, город. – 2002. – № 12. – С. 8.

ТАРАРІКО Ю.О., ГЛУЩЕНКО Л.Д. Вплив систематичного застосу-вання органічних і мінеральних добрив на біологічні процеси та гумусний стан чорнозему типового // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 18-20.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІЛОУСЬКО Я.К., РИБИЦЬКА В.І. Розвиток ринку сільськогос -подарської техніки // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 112-118.

ГРИЦИШИН М.І. Стан технічного забезпечення сільськогосподар -ського виробництва України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 44-47.

ШЕБАНІН В. Проблеми технічного переоснащення сільського господарства в Україні // Економіка України.- 2002. - №12. – С. 68-72.

Механізація і електрифікація рослинництва

БЫЧКОВ В.В., КЛИНОВОЙ С.И., КАДЫКАЛО Г.И. Комплекс машин для плодового питомника // Садоводство и виноградарство. – 2002. – № 5. – С. 8-9.

МАЗУРЕНКО А. Розвиток вітчизняної бурякозбиральної техніки з урахуванням зарубіжного досвіду // Пропозиція. – 2002. – №12. – С. 92-97.

НАГАЄВ М., НАГАЄВ В. Селекційна молотарка вібраційного типу для обмолоту зернобобових культур // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 92.

ОСОБОВ В.И. Тенденции развития самоходных кормоуборочных комбайнов // Техника и оборуд. для села. – 2002. – № 10. – С. 28-33.

РАВШАНОВ Х.А. Двухкорпусный плуг для гладкой вспашки // Аграрная наука. – 2002. – № 10. – С. 25-26.

РУДМАН Л.І. Як зекономити кошти, пїкупуючи мотоблок // Дім, сад, город. – 2002. – № 11. – С. 21.

СУШКО И.И., БАРЫШ Е.А. Тенденции развития машин для защиты растений // Защита и карантин растений. – 2002. – № 11. – С. 30-31.

Механізація і електрифікація тваринництва

АДМІН Є. Перехід на енергозберігаючі технології виробництва молока та реконструкція молочних ферм // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 5-8.

БАБИНЕЦЬ Т.Л. Економічна оцінка техніки для тваринництва при випробуваннях у нових соціально-економічних умовах // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 79-82.

ПЕТУХОВ Н.А. Воздействие сосковой резины доильного аппарата на рефлекс молокоотдачи // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 12. – С. 15-16.

УЧЕВАТКИН А.И., МАРЬЯХИН Ф.Г. Энергосберегающие времен-ные режимы работы технологической линии обработки молока // Механи-зация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 10. – С. 16-20.

ХРИСТЕНКО А.Г. Обоснование параметров оборудования для кормления телят // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 11. – С. 13-15.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СОКОЛОВ М.С., МАРЧЕНКО А.И. Потенциальный риск возделы-вания трансгенных растений и потребления их урожая // С.-х. биология. – 2002. – № 5. – С. 3-22.

Селекція, насінництво, сорти

БАРЫШЕВ М.Г., КАСЬЯНОВ Г.И. Резонансное взаимодействие семян подсолнечника с амплитудно-модулированным электромагнитным полем // Вестн. Рос. акад. с. –х. наук. – 2002. – № 6. – С. 77-79.

ЛИСЕНКО А., МАРТИНЮК І. Вирощування насінників однонасінних кормових буряків // Пропозиція. – 2002. – № 11. – С. 52.

ОСТРЕНКО М.В. Створення селекційного матеріалу картоплі з підви-щеним вмістом вітаміну А // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. –С. 77-78.

ПОЛЯКОВ А.В. Комплексное использование биотехнологитческих методов в селекции растений // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 21-23.

ШИЯН Н.В. Использование сестринских линий в селекции и семеноводстве кукурузы // Кукуруза и сорго. – 2002. – № 5. – С. 9-10.

Землеробство. Агротехніка

БОМБА М. Проблеми та перспективи розвитку землеробства на початку третього тисячоліття // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 30-32.

ИВАНОВ Д.А. Применение статистических методов при конструировании ландшафтно-адаптивных систем земледелия // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 57-61.

КОВАЛЕНКО П.І., ФІЛІПЕНКО Л.А., ЖОВТОНОГ О.І. Особливості формування посух в Україні та засоби бороьби з ними // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 49-54.

ПРОСУНКО В. Земледелие в условиях глобального потепления // АгроПерспектива. – 2002. – № 12. – С. 17-19.

СМИРНОВ Б.А. Поверхностно-отвальная обработка почвы // Известия Тимирязевской с.-х. акад. – 2002. – № 3. – С.3–24.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

БІЛОНОЖКО В.Я. Стан та проблеми насіннєзнавства гречки // Економіка АПК. – № 11. – С. 30-34.

БУКА А. Інтенсивна технологія вирощування гречки // Сіл. журн.– 2002. – № 12. – С. 22.

ГОНЧАРЕНКО А.А., БЕРКУТОВА Н.С., ТИМОЩЕНКО А.С. Сравнительная оценка сортов озимой ржи по различным показателям качества зерна // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 5. – С. 3-7.

ЗЫКИН В.А., БЕЛАН И.А. Подбор и результативность исходного материала в селекции яровой мягкой пшеницы // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 3. – С. 50-52.

ЄГОРОВА Т.В. Успадкування кількісних ознак вівса // Агроеколо -гічний журн. – 2002. – № 3. – С. 50-53.

ЛЕЩЕНКО Н.И., ШАКИРЗЯНОВ А.Х., ЮСУПОВА А.И. Сорта озимой ржи и методы их создания // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 5. – С. 51-54.

ОЛІЙНИК О.В. Методологічні та методичні проблеми дослідження циклічності у зерновому господарстві // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 24-30.

ПАВЛЮК Н.Т., ЛАВРОВА Г.П. Исходный материал в селекции озимой мягкой пшеницы в условиях ЦЧЗ // Зерн. хоз-во. – 2002. – № 7. – С. 16-17.

ПАТИКА В.П., КОПИЛОВ Є.П. Інтродукція азотфіксуючих бактерій в кореневій зоні ярого ячменю // Агроекологічний журн. – 2002. – № 3. – С. 26-29.

СЮКОВ В.В., ПОТУШАНСКАЯ М.И., ЗАХАРОВ В.Г. Методологические аспекты экологической селекции яровой мягкой пшеницы // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 29-32.

ФЕОКТІСТОВ П.О. Динаміка наливу зернівки пшениці озимої // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 73-75.

ЦАНДЕКОВА О.Л. , НЕВЕРОВА О.А., ЗАУШИНЦЕВА А.В. Сравнительная характеристика некоторых показателей питательной ценности зерна скороспелых ячменей // Зерн. хоз-во. – 2002. – № 7. – С. 18-19.

ЦИКОВ В., МЕЛЬНИК Г., ГАЛЕЧКО І. Шляхи вдосконалення сортового контролю в насінництві кукурудзи // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 33-35.

ЧМИРЬ С.М. Напрями удосконалення регіонального розміщення та структури виробництва зерна в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 17-21.

Олійні культури

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Вирощування генетично стійких до хвороб і стресів гібридів соняшнику – значний резерв підвищення його врожайності // Пропозиція. – 2002. – № 12. – С. 48-49.

Картопля

ЕВСТРАТОВА Л.П., НИКОЛАЕВА Е.В. Источники устойчивости к патогенам в формах южноамериканских культурных видов картофеля // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 51-54.

МУСИН С.М. Биотехнология картофеля: создание, депонирование, управление оздоровленным генобанком и его использование в производстве исходного материала // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 11. – С. 8-11.

ТОМАШ А.І. Селекція картоплі на стійкість проти потемніння м'якуша бульб // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 76-77.

Цукрові буряки

АРХИПЕНКО Ф.М. Цукрові буряки в індивідуальному господарстві // Дім, сад, город. – 2002. – № 11. – С. 6-9.

БОНДАР В.С., ПИРКІН В.І., ФУРСА А.В. Стратегія розвитку бурякоцукрового виробництва у ХХІ столітті // Цукрові буряки. – 2002. – № 5. – С. 14-15.

ЗУЄВ М.М., КУРИЛО В.Л., ГУМЕНТИК М.Я. Переоснащення буряківництва технічними засобами // Цукрові буряки. – 2002. – № 5. – С. 13, 21.

ПЫРКИН В.И., ПАСТУХ Ю.А., СИНЧЕНКО В. Н. Специализация и концентрация свеклосахарного производства в Украине // Сах. свекла. – 2002. – С. 17-18.

П'ЯТКІВСЬКИЙ М. Цукрові буряки у сівозмінах з короткою ротацією // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 36-37.

РОЇК М.В., КОРНЄВА М.О., КУЛІК О.Г. Селекція цукрових буряків: стан творення // Цукрові буряки. – 2002. – № 5. – С. 4-5.

КОРМОВИРОБНИЦТВО.

КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ГЛУЩЕНКО Д. Системне моделювання та оптимізація кормовироб -ництва сільськогосподарського підприємства // Тваринництво України. – 2002. – № 10. – С. 25-27.

ДЕМИДАСЬ Г.І. Вплив видового складу кормових культур післяживного виробництва на їх кормову цінність // Агроекологічний журн. – 2002. – № 3. – С. 71-72.

КОВБАСЮК П. Амарант в інтенсифікації кормовиробництва // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 38-39.

ОСАДЕЦЬ Я., ВІВЧАРИК В. Кормові боби – цінна кормова культура // Пропозиція. – 2002. – № 11. – С. 45, 47.

ПОБЕРЕЖНА А.А. Розвиток кормовиробництва в період реформування агропромислового комплексу // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 80-84.

СМАЛИУС В.М. Соя в сумішках з іншими кормовими культурами // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 80.

ОВОЧІВНИЦТВО. ПЛОДІВНИЦТВО

Овочівництво

БЕСПАЛОВ В.В. Зимові помідори // Дім, сад, город. –2002. - № 12. – С. 6.

БОЛОТСКИХ А. Капуста // Сіл. журн. – 2002. – № 12. – С. 19-20.

ГОЛУБ Г.А. Біоконверсія органічної сировини при вирощуванні їстивних грибів // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 13-17.

КОРОЛЬ В.Г. Устойчивостью томата к болезням увядания можно управлять // Картофель и овощи. – 2002. – № 7. – С. 23-24.

КУРИЛКО Е. Вечные помидоры // Сіл. журн. – 2002. – № 12. – С. 21.

Плодівництво. Ягідництво

БАРАБАШ Л.О. Ефективність виробничо-господарської діяльності садівницьких підприємств // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 54-56.

БУНЦЕВИЧ Л.Л., ЗАХАРЕНКО В.В. Новые технологии в науке о садоводстве // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 26.

ВЛАСОВ В.В. Економічне обгрунтування розміщення виноградників // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 60-61.

ЛИСАНЮК В.Г., КОПАНЬ В.П., КРУЧЕК А.Н. Яблуня: технологія культивування для фермерського саду // Дім. сад, город. – 2002. – № 11. – С. 33-35.

ЛУЧКОВ П.Г., ШОМАХОВ Л.А., БЕСЛАНЕЕВ Б.Б. Продление продуктивности яблони // Аграр. наука. – 2002. - № 10. – С. 17-18.

ПАВЛЮК В.В. Кращі ранні сорти сливи // Дім, сад, город. – 2002. – № 11. – С. 12-13.

ШОКАЕВА Д.Б. Последействие весенних заморозков на сорта земляники // Садоводство и виноградарство. – 2002. – № 5. – С. 11-12.

Лісові культури

БОДЮК А.В. Статистичний аналіз динаміки показників лісового збору // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 70-74.

ПУГОВИЦЯ М. Ліс поле береже // Пропозиція. – 2002. – № 11. – С. 36-38.

ЗАХИСТ РОСЛИН

БЕЗУГЛОВ В.Г., ГАФУРОВ Р.М. Химическая защита посевов озимых зерновых культур // АгроХХІ . – 2002. – № 6. – С. 6-7.

ИЖЕВСКИЙ С.С. О возможности вывода американской белой бабочки из числа карантинных обьектов // Защита и карантин растений. – № 12. – С. 14-16.

КОНДРАТЕНКО П.В., ШЕВЧУК І.В., ШЕВЧУК О.В. Прогнозна модель строку появи конідіального спороношення парші яблуні // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 20-23.

КРЮЧКОВА Л., КОЛОМІЄЦЬ С. Хвороби сходів пшениці // Пропо-зиція. – 2002. – № 10. – С. 56-57.

СЕКУН М.П. Проблеми комплексного використання пестицидів у захисті рослин // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 24-26.

ТРУСЕВИЧ А.В., КОНОНОВА О.М. Бактериальные болезни томата в теплице // Защита и карантин растений . – 2002. – № 11. – С. 19-20.

ХАРЧЕНКО П.Н. ДНК-технологии в биологической защите растений // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 12-15.

ШЕВЧУК І.В. Плодова гниль у саду // Дім, сад, город. – 2002. – № 12. – С. 12-13.

ТВАРИННИЦТВО.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

МЕЛЬНИЧУК Д.О., ГУЗЕВАТИЙ О.Є. Перспективи біотехнології у тваринництві // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 5-11.

Годівля і утримання тварин

ПОДОБЄД Л.І. Сучасні аспекти класифікації кормів // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 21-24.

ПОДЬЯБЛОНСКИЙ С.М., КОСЕНКО Н.А., КАЛЮЖНОВ В.Т. Нетрадиционные кормовые добавки в животноводстве // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 11. – С. 19-21.

ХРЕБЕТ В., ЄВТУШЕНКО В., ТРУШ В. Ефективне використання концентрованих кормів // Тваринництво України. – 2002. – № 10. – С. 23-24.

Розведення і племінна справа

КУЗНЕЦОВ В. М. Совершенствование системы племенной оценки животных // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 3. – С. 13-16.

СІРАЦЬКИЙ Й., МЕРКУШИН В., ФЕДОРОВИЧ Є. Коефіцієнт інбридингу у тваринництві // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 70-71.

Велика рогата худоба

АНТОНЕНКО Т.В., МАЛООКОВА О. Добір матерів ремонтних бугайців молочної худоби // Тваринництво України. – 2002. – № 10. – С. 14-16.

БАРАНОВА Н.С. Селекционно-технологические аспекты многоплодия молочного скота // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 5. – С. 33-36.

ДЕГТЕРЕВ Г.П., КОЧЕТКОВА Ю.А. Производство молока высокого качества // Зоотехния. – 2002. – № 10. – С. 27-29.

ДЕДОВ М.Д., СИВКИН Н.В. Племенная работа в скотоводстве в современных условиях // Зоотехния. – 2002. – № 11. – С. 2-3.

ДЖУМАНОВ К.М., БЕЛЬКОВ Г.И. Оценка мясной продуктивности животных герефордской породы разных типов телосложения // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 37-39.

ЕРМИЛОВ А., ВОЛЫНЦЕВ А. Племенная оценка молочного скота // Животноводство России. – 2002. – № 12. – С. 6-8.

ЄФІМЕНКО М., КОВАЛЕНКО Г., БІРЮКОВА О. Перспективи розвитку генеалогічної структури української чорно-рябої молочної породи // Тваринництво України. – 2002. – № 12. – С. 35-36.

ІВАНОВ В., ФЕДОРЯКА В. Менеджмент селекційного процесу в молочному скотарстві на сучасному етапі розвитку галузі // Пропозиція. – 2002. – № 12. – С. 80-81.

ІВАНЧЕНКО М.М., ІВАНЧЕНКО М.М. Експериментальне вивчення режиму годівлі корів // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 39-41.

КОРНІЄНКО Л.І., ВДОВИЧЕНКО Ю.В. Якість м'яса молодняка великої рогатої худоби різних генотипів // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 62-63.

КУКЛА Л. Інтенсивне вирощування ремонтних телиць у молочному скотарстві // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 9-11.

КУЛИКОВ Н.И., ТУЛИНОВ С.Е. Эффективность подготовки нетелей к лактации // Зоотехния. – 2002. – № 10. – С. 19-21.

ЛАШКО О.І. Вирощування телят у молочний період // Дім. сад, город. – 2002. – № 11. – С. 36-38.

МАКАРЕНКО Л.Я. Использование силоса, обогащенного цеолитом, в рационах коров // Зоотехния . – 2002. – № 11. – С. 13-14.

ПЕШУК Л. Подовжити строк продуктивного довголіття молочних корів // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 72-73.

ПУРИХОВ К.В., ПУРЕЦКИЙ В.М., ИВАНОВА Н.И. Состав и технологические свойства молока коров разных генотипов // Зоотехния. – 2002. – № 12. – С. 19-20.

РОГОВА Н.В. Стан імунної і терморегуляторної систем у помісей худоби червоної степової породи з червоною датською // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 78-79.

РУБАЕВА О.Д., СУВОРОВА Е.В. Стратегическое управление агропредприятиями племенного молочного скотоводства // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 5. – С. 28-29.

САВЧЕНКО С., ДРОЖЖАЧИХ Д., АНДРУЩЕНКО Н. Путь к высокой молочной продуктивности и здоровью животных // Животно-водство России. – 2002. – 12. – С. 24.

СЕЛЬЦОВ В.И. Создание симментальского скота нового улучшенного типа // Зоотехния. – 2002. – № 10. – С. 5-9.

СІРАЦЬКИЙ Й.З., ФЕДОРОВИЧ Є.І. Формування м'ясної продуктивності у бугайців української чорно-рябої молочної породи // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 29-31.

СМИРНОВ Д.А., НАСЫБУЛЛИН И.И. Создание симменталов мясного типа // Зоотехния. – 2002. – № 11. – С. 5-8.

ФЕДАК В. М'ясна продуктивність бичків чорно-рябої породи різного типу // Пропозиція. – 2002. – № 11.– С. 62-63.

ШПАК Л.В. Розвиток м'ясного скотарства в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 37-38.

Конярство

ЄФІМЕНКО М.Я., ДЗІЦЮК В.В., ПАЩЕНКО Н.П. Цитогенетичне дослідження жеребців // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 35-37.

ХОТОВ В. Орловская рысистая порода // Коневодство и конный спорт. – 2002. – № 5. – С. 2.

Свинарство

АКІМОВ С., ПЕРЕТЯТЬКО Л. Збільшувати виробництво свинини // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 13.

АЛЕКСІЙЧУК Т. В. Організаційні форми та ефективність виробництва свинини // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 70-72.

ГАМКО Л.Н., АРХИПОВ А.В., ПОДОЛЬНИКОВ В.Е. Спирустим в рационах свиноматок // Зоотехния. – 2002. – № 12. – С. 14-15.

МОШКУТЕЛО И., НИКОЛАЕВА В., АВСЯННИКОВА И. Правильно ли мы кормим свиней? Физические формы корма // Животно-водство России. – 2002. – № 12. – С. 20-21.

МЫСИК А.Т. О развитии отрасли свиноводства в странах мира // Зоотехния. – 2002. –№ 11. – С. 22-25.

РЫБАЛКО В. П. Свиноводство Украины в условиях рынка // Зоотехния. – 2002. – № 12. – С. 20-22.

САВЧЕНКО Ю.І., САВЧЕНКО М.Г. Розвиток і продуктивність ремонтних свинок залежно від раціону // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 31-33.

САЛІЙ І. Відродити племінну базу червоної степової породи // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 21-23.

ЧЕРТКОВ Д.Д. Дифференцированное кормление свиноматок // Зоотехния. – 2002.– № 10. – С. 16-18.

ЧЕРТКОВ Д., УОЛОТ І., ГЛАМАЗДА В. Економічна ефективність годівлі молодняку свиней кормами різної консистенції // Тваринництво України . – 2002. – № 11. – С. 25- 27.

ЯЦЕНКО Л., ГАРБУЗ Ю. Білковий корм із сої і обмін речовин у свиней // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 27-29.

Вівчарство. Козівництво

АБОНЕЕВ В.В., ШУМАЕНКО С.Н. Шерстяная продуктивность помесных ярок // Зоотехния. – 2002. – № 11. – С. 27- 28.

ІОВЕНКО В.М. Щодо походження свійських овець // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 37-40.

Птахівництво

БАЙДЕВЛЯТОВ Ю. Реструктуризація та екологічна конверсія птахівництваУкраїни // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 2-4.

КОРОТКОВ В. Зіркова пора індичого м'яса // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 76-78.

МАММАЕВА Т.В., ОКАРА А.И., СТАРИКОВА Н.П. Влияние кормовой добавки из ламинарии на репродуктивные функции кур // Зоотехния. – 2002. – № 12. – С. 15-17.

МЕДВЕДСКИХ В.А., СВИСТУН М.В. Пикумин как минеральная добавка в рационе свиней // Зоотехния. – 2002. – № 11. – С. 17-19.

ОКОЛЕЛОВА Т.М., ДОГАДАЕВ Д.А. Использование ржи в комбикоормах для бройлеров // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 33-35.

ХАУСТОВ В.Н. Сапропель в рационах утят // Зоотехния. – 2002. – № 11. – С. 19.

Рибне господарство

ЛАМЕНСКИЙ Г. Оживают водоемы // Сіл. журн. – 2002. – № 10. – С. 20-23.

ПЕРЕДНЯ А.А., ГАМЫГИН Е.А. Гематологические показатели радужной форели при питании комбикормом с хитозаном // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 42-43.

Бджільництво

ГАЙДАР В. Дещо про вароатоз та вірози бджіл // Укр. пасічник. – 2002. – № 12. – С. 28-32.

ГУСЕВ А. Биорезонансные технологии в мировом пчеловодстве // Пчеловодство. – 2002. – № 8. – С. 26-28.

ЄГОШИН Р. До питання походження бджіл української степової породи // Укр. пасічник. – 2002. – № 12. – С. 17-20.

ЄГОШИН Р.А. Шляхи та методи реалізації плану породного районування бджіл в Україні // Пасіка. – 2002. – № 10. – С. 15-16.

КОВАЛЬСЬКИЙ Ю., КИРИЛІВ Я. Обмін ліпідів в організмі бджіл // Укр. пасічник . – 2002. – № 11. – С. 2-4.

КУРИЛКО М. Зимова та ранньовесняна підгодівля бджолосімей // Укр. пасічник. – 2002. – № 10. – С. 8-9.

ПОЛІЩУК В.П. Розмноження бджолиних сімей // Пасіка. – 2002. – № 10. – С. 8-11.

ТАРАСЮК В.В. Падевий токсикоз: як його не допустити // Пасіка . – 2002. – № 10. – С. 21.

Ветеринарія

ГАВРИЛЮК О.Г. Інноваційні процеси у виробництві ветеринарних препаратів // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 92-97.

ИРЗА В.Н., ЛОБАНОВ В.А., БОРИСОВ А.В. Диагностика инфекционного энцефаломиелита птиц // Ветеринария. – 2002. – № 10. – С. 19-32.

НЕДОСЕКОВ В.В. Иммунобиологические свойства вакцинного типа ТС-80 вируса бешенства // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 24-25.

ОРЛЯНКИН Б.Г., АЛИПЕР Т.И., НЕПОКЛОНОВ Е.А. Цирковирусная инфекция свиней // Ветеринария. – 2002. – № 11. – С. 48-51.

САМОТАЕВ А.А., ДЕДУШЕВ С.В. Суточные морфометрические изменения костей у коров // Ветеринария. – 2002. – № 10. – С. 39-43.

СМОЛЯР В. Профілактика маститів при доїнні корів // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 8-9.

СТЕГНІЙ Б.Т., ЯВНІКОВ Н.В., ГОРБАТЕНКО С.К. Тест-система для діагностики лейкозу великої рогатої худоби методом ІФА // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 32-34.


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 4

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше