ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

Нові надходження літератури з питань економіки,

технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 4.

Вінниця, 2003


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогоспо -дарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково -інформаційний фонд у жовтні-грудні 2002 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізо -ваних бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

АНДРІЙЧУК В.Г. Агролізинг на пореформенному етапі розвитку аграрних підприємств // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 19-23.

АНДРІЙЧУК В., РАДІОНЕНКО О. Методологічні і методичні засади обгрунтування параметрів угоди фінансового лізингу в аграрному секторі //Економіка України. – 2002. - №10. – С. 56-65.

ВАЛЕНТИНОВ В.Л. Теоретичні особливості нееквівалентності міжгалузевих відносин в АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 34-37.

ВЕКЛЕНКО В., ЗОЛОТАРЕВА Е. Проблема устойчивости сельско-хозяйственного производства // АПК: экономика, упр. – 2002. – № 10. – С. 49-56.

ГАЙДУЦЬКИЙ А.П. Аграрна реформа і нові можливості для залучення іноземних інвестицій // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 45-48.

ГОРЬОВИЙ В.П. Зовнішньоторгівельна діяльність АПК України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 65-69.

ГУБЕНКО В.І. Механізм трансформації рівня і виду митних ставок для захисту внутрішнього аграрного ринку України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 64-66.

ДЕМ'ЯНЕНКО С.І. Досвід Німеччини у кредитуванні під заставу сільськогосподарської землі // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 134-138.

ЗАВАДСЬКИЙ Й.С., ПОПОВ В.Ю. Маржальний підхід до визначення економічно доцільних витрат на управління в АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 20-23.

ІВАНИШИН В.В. Економічний механізм формувань та функціо-нування лізингових відносин // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 49-53.

КОРБУТ Л. Инвестиционная политика: региональный аспект // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 5. – С. 19-21.

КРИГУЛЬ Л.Є. Оренда та оптимізація величини орендної плати за майно // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 99-103.

МЕЛЬНИК Л.Ю., МАКАРЕНКО П.М. Особистий сектор сільськогос -подарського виробництва: стан, тенденції та перспективи // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 119-127.

МОГИЛЬНИЙ О.М. Концепція розвитку сектора аграрної еконо-міки пореформенного періоду: трансформаційна парадигма // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 12-16.

НІКОЛЕНКО В.Б. Роль менеджменту в управлінні ризиками при іноземному інвестуванні в АПК України //Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №11. - С. 28-29.

ОЛІЙНИК О.О. Орієнтовна оцінка потреби аграрних підприємств в довгострокових банківських кредитах та можливості її задоволення // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №11. – С. 22-25.

ОНИЩЕНКО О. Порівняльна оцінка продуктивності господарств населення // Економіка України. – 2002. - №11. – С. 59-68.

ПАНТЕЛЕЙМОНЕНКО А.О. Розвиток кредитних спілок у сільській місцевості // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 69-72.

ПРЕДМИРСЬКА Н.В. Окремі аспекти функціонування аграрних бірж України // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 119-123.

ПУЛІМ В.А. Організація управління спільним орендованим майном // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 40-46.

РОГАЧ Ю. Проблеми безпеки праці в АПК // Охорона праці. – 2002.– №12. – С. 10 -11.

СИНЧАК В.П. Забезпечення соціальної справедливості при оподаткуванні доходів працівників сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 53-59.

СТОРОЖУК О.В. Основи соціально орієнтованої ринкової економіки // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 59-62.

СТРАТІЛАТ О. А. Пріоритетний розвиток агропромислового комплексу // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 65-69.

СУК Л. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку // Бух. в сіл. госп-ві. – 2002. – № 21. – С. 2-11.

ТКАЧ О.В. Економіко-математична оцінка приросту площ еродованих ділянок // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 39-45.

ТРЕТЯК А.М., ОСИПЧУК С.О., СТЕЦЮК М.П. Концептуальні підходи до розробки проектів землеустрою сільських (селищних) рад // Землевпорядкування .– 2002. – № 2. – С. 31-40.

УШТАНИТ Т. Совершенствование кредитно-финансовой системы на селе // АПК: экономика, упр. – 2002. – № 10. – С. 67-69.

ЧАБАН В.П. Інвестиції як основний чинник довгострокового фінансування // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 76-79.

ЧЕБОТАРЬОВ В.А. Зовнішньоекономічна діяльність як чинник розвитку АПК регіону // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 139-142.

ШВАБ А. П. Вплив внутрішнього кругообігу коштів на їх ефективне використання // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 82-85.

ШИНДРУК І.П. Кредитування діяльності сільськогосподарських товаровинобників // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 89-96.

ШОГЕНОВ Б. А. Индиактивное планирование как подсистема государственного планирования // Экономика с.-х. и перераб. предприятий.– 2002. – № 10. – С. 20-22.

Економіка рослинництва

ГАЙДУК Т.Г. Про регулювання ринку зерна в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 123-127.

ДРОБОТ В.І., КУЧЕРОВ О.П., БИСТРА Н.А. Особливості побудови достовірних статистичних прогнозів сільськогосподарських культур // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №11. – С. 44-49.

ІМАС Є.В. Теоретико-методологічні основи сучасних досліджень розвитку цукробурякового підкомплексу в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 10 . – С. 11-19.

КОЛЕСОВ О.С. Визначення місткості ринку збуту зерна як складова системи маркетингу // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 106-112.

КОСТЕНКО Т.І. Методичні підходи щодо реструктуризації бурякоцук -рового підкомплексу в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 30-32.

ОСАДЧУК В. Виробництво та регулювання ринку насіння соняшнику і продуктів його переробки //Економіка України. – 2002. - №12. – С. 72-76.

РУЧКІН О.В., РУДЬ А.М., СТОВБІР О.П. Рівень споживання та сигмент ринків овочів // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 98-101.

СЕГЕДА С.А. Тенденції розвитку ринку насінництва соняшнику // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 114-117.

СМОЛЕНЮК Р.П. Методи побудови тарифів при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур //Фінанси України. – 2002. – С. 131-136.

ТЫМКИВ О. Ячмень на экспорт // Агро Перспектива . – 2002. – № 10. – С. 20-25.

ФОМЕНКО С.В. Формування зернопродуктового підкомплексу АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 60-62.

ШПИЧАК О.М. Економічні проблеми на ринку зерна України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 5-11.

Економіка тваринництва

АЛЕКСІЙЧУК Т.В. Підвищення ефективності виробництва свинини // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 86-88.

БОНДИНА Н., ЛАВРИНА О. Влияние специализации и концентрации на себестоимость молока // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 6. – С. 37-39.

ВИШНЕВСЬКА О.М. Підвищення ефективності племінного свинарства за рахунок зміцнення кормової бази // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 84-86.

ІЛЬЧУК М.М. Конкуренція та сегментація ринку молока в України // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 62-69.

КОВАЛЕНКО В.М., КУЧЕРЕНКО Л.С. Ринкові засади собівар-тості продукції тваринництва та результативність роботи галузі // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 87-88.

КОМАРНІЦЬКА О.П. Формування ринку великої рогатої худоби // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 103-105.

САВИЦЬКА В.П. Актуальні проблеми розвитку ринку молока і молочних продуктів // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 102-106.

ХАРЧИШИНА О.В. Напрями підвищення економічної ефективності галузі скотарства // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 112-118.

ШКУРИН Г.Т., ШАРИН Т.І., КОНИТЕЦЬ Н.Г. Перспективи розвитку м'ясного скотарства // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 32-37.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

МІРОШНИЧЕНКО В.А., ФРАНЦЕВСЬКИЙ О.А. Генезис реградованих грунтів // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 71-74.

ЦВЕЙ Я.П., ШИМАНСЬКА Н.К. Гумусовий стан чорнозему в процесі довготривалого застосування добрив // Агроекологічний журн. – 2002. – № 3. – С. 73-75.

ШАШУЛА Л. О. Екологічний стан грунтів та виробнрицтво сільсько-господарської продукції // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 57-60.

ЩЕРБАКОВ А.П., СВИСТОВА И.Д. Фитотоксичность чернозема под агрофитоценозами // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 23-25.

Агрохімія

БІЛЯНОВА Т.М. Використання вуглеамонійних солей на чорноземах України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 12-15.

ГОРДЕЙЧУК Д. Аммиачная селитра // АгроПерспектива . – 2002. – № 12. – С. 26-28.

ДЕМИДЕНКО О.В., ШИКУЛА М.К. Агрохімічні властивості структури агрегатів чорнозему в умовах грунтозахисного землеробства // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 16-22.

КОСТИН Я., УШАКОВ Р., ФЕДОРОВ Ю. Продуктивность севооборота при длительном применении разных форм калийных удобрений // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 5. – С. 57-58.

НИКИТИН В.В., АВРАМЕНКО П.М. Оптимизация минерального питания растений // Агрохимический вестн. – 2002. – № 5. – С. 10-12.

ОБІХОД С.М. Біогумус – замість добрив // Дім, сад, город. – 2002. – № 12. – С. 8.

ТАРАРІКО Ю.О., ГЛУЩЕНКО Л.Д. Вплив систематичного застосу-вання органічних і мінеральних добрив на біологічні процеси та гумусний стан чорнозему типового // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 18-20.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІЛОУСЬКО Я.К., РИБИЦЬКА В.І. Розвиток ринку сільськогос -подарської техніки // Економіка АПК. – 2002. – № 10. – С. 112-118.

ГРИЦИШИН М.І. Стан технічного забезпечення сільськогосподар -ського виробництва України // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 44-47.

ШЕБАНІН В. Проблеми технічного переоснащення сільського господарства в Україні // Економіка України.- 2002. - №12. – С. 68-72.

Механізація і електрифікація рослинництва

БЫЧКОВ В.В., КЛИНОВОЙ С.И., КАДЫКАЛО Г.И. Комплекс машин для плодового питомника // Садоводство и виноградарство. – 2002. – № 5. – С. 8-9.

МАЗУРЕНКО А. Розвиток вітчизняної бурякозбиральної техніки з урахуванням зарубіжного досвіду // Пропозиція. – 2002. – №12. – С. 92-97.

НАГАЄВ М., НАГАЄВ В. Селекційна молотарка вібраційного типу для обмолоту зернобобових культур // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 92.

ОСОБОВ В.И. Тенденции развития самоходных кормоуборочных комбайнов // Техника и оборуд. для села. – 2002. – № 10. – С. 28-33.

РАВШАНОВ Х.А. Двухкорпусный плуг для гладкой вспашки // Аграрная наука. – 2002. – № 10. – С. 25-26.

РУДМАН Л.І. Як зекономити кошти, пїкупуючи мотоблок // Дім, сад, город. – 2002. – № 11. – С. 21.

СУШКО И.И., БАРЫШ Е.А. Тенденции развития машин для защиты растений // Защита и карантин растений. – 2002. – № 11. – С. 30-31.

Механізація і електрифікація тваринництва

АДМІН Є. Перехід на енергозберігаючі технології виробництва молока та реконструкція молочних ферм // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 5-8.

БАБИНЕЦЬ Т.Л. Економічна оцінка техніки для тваринництва при випробуваннях у нових соціально-економічних умовах // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 79-82.

ПЕТУХОВ Н.А. Воздействие сосковой резины доильного аппарата на рефлекс молокоотдачи // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 12. – С. 15-16.

УЧЕВАТКИН А.И., МАРЬЯХИН Ф.Г. Энергосберегающие времен-ные режимы работы технологической линии обработки молока // Механи-зация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 10. – С. 16-20.

ХРИСТЕНКО А.Г. Обоснование параметров оборудования для кормления телят // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. – 2002. – № 11. – С. 13-15.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СОКОЛОВ М.С., МАРЧЕНКО А.И. Потенциальный риск возделы-вания трансгенных растений и потребления их урожая // С.-х. биология. – 2002. – № 5. – С. 3-22.

Селекція, насінництво, сорти

БАРЫШЕВ М.Г., КАСЬЯНОВ Г.И. Резонансное взаимодействие семян подсолнечника с амплитудно-модулированным электромагнитным полем // Вестн. Рос. акад. с. –х. наук. – 2002. – № 6. – С. 77-79.

ЛИСЕНКО А., МАРТИНЮК І. Вирощування насінників однонасінних кормових буряків // Пропозиція. – 2002. – № 11. – С. 52.

ОСТРЕНКО М.В. Створення селекційного матеріалу картоплі з підви-щеним вмістом вітаміну А // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. –С. 77-78.

ПОЛЯКОВ А.В. Комплексное использование биотехнологитческих методов в селекции растений // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 21-23.

ШИЯН Н.В. Использование сестринских линий в селекции и семеноводстве кукурузы // Кукуруза и сорго. – 2002. – № 5. – С. 9-10.

Землеробство. Агротехніка

БОМБА М. Проблеми та перспективи розвитку землеробства на початку третього тисячоліття // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 30-32.

ИВАНОВ Д.А. Применение статистических методов при конструировании ландшафтно-адаптивных систем земледелия // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 57-61.

КОВАЛЕНКО П.І., ФІЛІПЕНКО Л.А., ЖОВТОНОГ О.І. Особливості формування посух в Україні та засоби бороьби з ними // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 49-54.

ПРОСУНКО В. Земледелие в условиях глобального потепления // АгроПерспектива. – 2002. – № 12. – С. 17-19.

СМИРНОВ Б.А. Поверхностно-отвальная обработка почвы // Известия Тимирязевской с.-х. акад. – 2002. – № 3. – С.3–24.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

БІЛОНОЖКО В.Я. Стан та проблеми насіннєзнавства гречки // Економіка АПК. – № 11. – С. 30-34.

БУКА А. Інтенсивна технологія вирощування гречки // Сіл. журн.– 2002. – № 12. – С. 22.

ГОНЧАРЕНКО А.А., БЕРКУТОВА Н.С., ТИМОЩЕНКО А.С. Сравнительная оценка сортов озимой ржи по различным показателям качества зерна // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 5. – С. 3-7.

ЗЫКИН В.А., БЕЛАН И.А. Подбор и результативность исходного материала в селекции яровой мягкой пшеницы // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 3. – С. 50-52.

ЄГОРОВА Т.В. Успадкування кількісних ознак вівса // Агроеколо -гічний журн. – 2002. – № 3. – С. 50-53.

ЛЕЩЕНКО Н.И., ШАКИРЗЯНОВ А.Х., ЮСУПОВА А.И. Сорта озимой ржи и методы их создания // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 5. – С. 51-54.

ОЛІЙНИК О.В. Методологічні та методичні проблеми дослідження циклічності у зерновому господарстві // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 24-30.

ПАВЛЮК Н.Т., ЛАВРОВА Г.П. Исходный материал в селекции озимой мягкой пшеницы в условиях ЦЧЗ // Зерн. хоз-во. – 2002. – № 7. – С. 16-17.

ПАТИКА В.П., КОПИЛОВ Є.П. Інтродукція азотфіксуючих бактерій в кореневій зоні ярого ячменю // Агроекологічний журн. – 2002. – № 3. – С. 26-29.

СЮКОВ В.В., ПОТУШАНСКАЯ М.И., ЗАХАРОВ В.Г. Методологические аспекты экологической селекции яровой мягкой пшеницы // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 29-32.

ФЕОКТІСТОВ П.О. Динаміка наливу зернівки пшениці озимої // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 73-75.

ЦАНДЕКОВА О.Л. , НЕВЕРОВА О.А., ЗАУШИНЦЕВА А.В. Сравнительная характеристика некоторых показателей питательной ценности зерна скороспелых ячменей // Зерн. хоз-во. – 2002. – № 7. – С. 18-19.

ЦИКОВ В., МЕЛЬНИК Г., ГАЛЕЧКО І. Шляхи вдосконалення сортового контролю в насінництві кукурудзи // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 33-35.

ЧМИРЬ С.М. Напрями удосконалення регіонального розміщення та структури виробництва зерна в Україні // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 17-21.

Олійні культури

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Вирощування генетично стійких до хвороб і стресів гібридів соняшнику – значний резерв підвищення його врожайності // Пропозиція. – 2002. – № 12. – С. 48-49.

Картопля

ЕВСТРАТОВА Л.П., НИКОЛАЕВА Е.В. Источники устойчивости к патогенам в формах южноамериканских культурных видов картофеля // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 51-54.

МУСИН С.М. Биотехнология картофеля: создание, депонирование, управление оздоровленным генобанком и его использование в производстве исходного материала // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 11. – С. 8-11.

ТОМАШ А.І. Селекція картоплі на стійкість проти потемніння м'якуша бульб // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 76-77.

Цукрові буряки

АРХИПЕНКО Ф.М. Цукрові буряки в індивідуальному господарстві // Дім, сад, город. – 2002. – № 11. – С. 6-9.

БОНДАР В.С., ПИРКІН В.І., ФУРСА А.В. Стратегія розвитку бурякоцукрового виробництва у ХХІ столітті // Цукрові буряки. – 2002. – № 5. – С. 14-15.

ЗУЄВ М.М., КУРИЛО В.Л., ГУМЕНТИК М.Я. Переоснащення буряківництва технічними засобами // Цукрові буряки. – 2002. – № 5. – С. 13, 21.

ПЫРКИН В.И., ПАСТУХ Ю.А., СИНЧЕНКО В. Н. Специализация и концентрация свеклосахарного производства в Украине // Сах. свекла. – 2002. – С. 17-18.

П'ЯТКІВСЬКИЙ М. Цукрові буряки у сівозмінах з короткою ротацією // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 36-37.

РОЇК М.В., КОРНЄВА М.О., КУЛІК О.Г. Селекція цукрових буряків: стан творення // Цукрові буряки. – 2002. – № 5. – С. 4-5.

КОРМОВИРОБНИЦТВО.

КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ГЛУЩЕНКО Д. Системне моделювання та оптимізація кормовироб -ництва сільськогосподарського підприємства // Тваринництво України. – 2002. – № 10. – С. 25-27.

ДЕМИДАСЬ Г.І. Вплив видового складу кормових культур післяживного виробництва на їх кормову цінність // Агроекологічний журн. – 2002. – № 3. – С. 71-72.

КОВБАСЮК П. Амарант в інтенсифікації кормовиробництва // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 38-39.

ОСАДЕЦЬ Я., ВІВЧАРИК В. Кормові боби – цінна кормова культура // Пропозиція. – 2002. – № 11. – С. 45, 47.

ПОБЕРЕЖНА А.А. Розвиток кормовиробництва в період реформування агропромислового комплексу // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 80-84.

СМАЛИУС В.М. Соя в сумішках з іншими кормовими культурами // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 80.

ОВОЧІВНИЦТВО. ПЛОДІВНИЦТВО

Овочівництво

БЕСПАЛОВ В.В. Зимові помідори // Дім, сад, город. –2002. - № 12. – С. 6.

БОЛОТСКИХ А. Капуста // Сіл. журн. – 2002. – № 12. – С. 19-20.

ГОЛУБ Г.А. Біоконверсія органічної сировини при вирощуванні їстивних грибів // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 13-17.

КОРОЛЬ В.Г. Устойчивостью томата к болезням увядания можно управлять // Картофель и овощи. – 2002. – № 7. – С. 23-24.

КУРИЛКО Е. Вечные помидоры // Сіл. журн. – 2002. – № 12. – С. 21.

Плодівництво. Ягідництво

БАРАБАШ Л.О. Ефективність виробничо-господарської діяльності садівницьких підприємств // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 54-56.

БУНЦЕВИЧ Л.Л., ЗАХАРЕНКО В.В. Новые технологии в науке о садоводстве // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 26.

ВЛАСОВ В.В. Економічне обгрунтування розміщення виноградників // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 60-61.

ЛИСАНЮК В.Г., КОПАНЬ В.П., КРУЧЕК А.Н. Яблуня: технологія культивування для фермерського саду // Дім. сад, город. – 2002. – № 11. – С. 33-35.

ЛУЧКОВ П.Г., ШОМАХОВ Л.А., БЕСЛАНЕЕВ Б.Б. Продление продуктивности яблони // Аграр. наука. – 2002. - № 10. – С. 17-18.

ПАВЛЮК В.В. Кращі ранні сорти сливи // Дім, сад, город. – 2002. – № 11. – С. 12-13.

ШОКАЕВА Д.Б. Последействие весенних заморозков на сорта земляники // Садоводство и виноградарство. – 2002. – № 5. – С. 11-12.

Лісові культури

БОДЮК А.В. Статистичний аналіз динаміки показників лісового збору // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 70-74.

ПУГОВИЦЯ М. Ліс поле береже // Пропозиція. – 2002. – № 11. – С. 36-38.

ЗАХИСТ РОСЛИН

БЕЗУГЛОВ В.Г., ГАФУРОВ Р.М. Химическая защита посевов озимых зерновых культур // АгроХХІ . – 2002. – № 6. – С. 6-7.

ИЖЕВСКИЙ С.С. О возможности вывода американской белой бабочки из числа карантинных обьектов // Защита и карантин растений. – № 12. – С. 14-16.

КОНДРАТЕНКО П.В., ШЕВЧУК І.В., ШЕВЧУК О.В. Прогнозна модель строку появи конідіального спороношення парші яблуні // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 20-23.

КРЮЧКОВА Л., КОЛОМІЄЦЬ С. Хвороби сходів пшениці // Пропо-зиція. – 2002. – № 10. – С. 56-57.

СЕКУН М.П. Проблеми комплексного використання пестицидів у захисті рослин // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 24-26.

ТРУСЕВИЧ А.В., КОНОНОВА О.М. Бактериальные болезни томата в теплице // Защита и карантин растений . – 2002. – № 11. – С. 19-20.

ХАРЧЕНКО П.Н. ДНК-технологии в биологической защите растений // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 12-15.

ШЕВЧУК І.В. Плодова гниль у саду // Дім, сад, город. – 2002. – № 12. – С. 12-13.

ТВАРИННИЦТВО.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

МЕЛЬНИЧУК Д.О., ГУЗЕВАТИЙ О.Є. Перспективи біотехнології у тваринництві // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 5-11.

Годівля і утримання тварин

ПОДОБЄД Л.І. Сучасні аспекти класифікації кормів // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 21-24.

ПОДЬЯБЛОНСКИЙ С.М., КОСЕНКО Н.А., КАЛЮЖНОВ В.Т. Нетрадиционные кормовые добавки в животноводстве // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 11. – С. 19-21.

ХРЕБЕТ В., ЄВТУШЕНКО В., ТРУШ В. Ефективне використання концентрованих кормів // Тваринництво України. – 2002. – № 10. – С. 23-24.

Розведення і племінна справа

КУЗНЕЦОВ В. М. Совершенствование системы племенной оценки животных // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 3. – С. 13-16.

СІРАЦЬКИЙ Й., МЕРКУШИН В., ФЕДОРОВИЧ Є. Коефіцієнт інбридингу у тваринництві // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 70-71.

Велика рогата худоба

АНТОНЕНКО Т.В., МАЛООКОВА О. Добір матерів ремонтних бугайців молочної худоби // Тваринництво України. – 2002. – № 10. – С. 14-16.

БАРАНОВА Н.С. Селекционно-технологические аспекты многоплодия молочного скота // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 5. – С. 33-36.

ДЕГТЕРЕВ Г.П., КОЧЕТКОВА Ю.А. Производство молока высокого качества // Зоотехния. – 2002. – № 10. – С. 27-29.

ДЕДОВ М.Д., СИВКИН Н.В. Племенная работа в скотоводстве в современных условиях // Зоотехния. – 2002. – № 11. – С. 2-3.

ДЖУМАНОВ К.М., БЕЛЬКОВ Г.И. Оценка мясной продуктивности животных герефордской породы разных типов телосложения // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 37-39.

ЕРМИЛОВ А., ВОЛЫНЦЕВ А. Племенная оценка молочного скота // Животноводство России. – 2002. – № 12. – С. 6-8.

ЄФІМЕНКО М., КОВАЛЕНКО Г., БІРЮКОВА О. Перспективи розвитку генеалогічної структури української чорно-рябої молочної породи // Тваринництво України. – 2002. – № 12. – С. 35-36.

ІВАНОВ В., ФЕДОРЯКА В. Менеджмент селекційного процесу в молочному скотарстві на сучасному етапі розвитку галузі // Пропозиція. – 2002. – № 12. – С. 80-81.

ІВАНЧЕНКО М.М., ІВАНЧЕНКО М.М. Експериментальне вивчення режиму годівлі корів // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 39-41.

КОРНІЄНКО Л.І., ВДОВИЧЕНКО Ю.В. Якість м'яса молодняка великої рогатої худоби різних генотипів // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 62-63.

КУКЛА Л. Інтенсивне вирощування ремонтних телиць у молочному скотарстві // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 9-11.

КУЛИКОВ Н.И., ТУЛИНОВ С.Е. Эффективность подготовки нетелей к лактации // Зоотехния. – 2002. – № 10. – С. 19-21.

ЛАШКО О.І. Вирощування телят у молочний період // Дім. сад, город. – 2002. – № 11. – С. 36-38.

МАКАРЕНКО Л.Я. Использование силоса, обогащенного цеолитом, в рационах коров // Зоотехния . – 2002. – № 11. – С. 13-14.

ПЕШУК Л. Подовжити строк продуктивного довголіття молочних корів // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 72-73.

ПУРИХОВ К.В., ПУРЕЦКИЙ В.М., ИВАНОВА Н.И. Состав и технологические свойства молока коров разных генотипов // Зоотехния. – 2002. – № 12. – С. 19-20.

РОГОВА Н.В. Стан імунної і терморегуляторної систем у помісей худоби червоної степової породи з червоною датською // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 78-79.

РУБАЕВА О.Д., СУВОРОВА Е.В. Стратегическое управление агропредприятиями племенного молочного скотоводства // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 5. – С. 28-29.

САВЧЕНКО С., ДРОЖЖАЧИХ Д., АНДРУЩЕНКО Н. Путь к высокой молочной продуктивности и здоровью животных // Животно-водство России. – 2002. – 12. – С. 24.

СЕЛЬЦОВ В.И. Создание симментальского скота нового улучшенного типа // Зоотехния. – 2002. – № 10. – С. 5-9.

СІРАЦЬКИЙ Й.З., ФЕДОРОВИЧ Є.І. Формування м'ясної продуктивності у бугайців української чорно-рябої молочної породи // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 29-31.

СМИРНОВ Д.А., НАСЫБУЛЛИН И.И. Создание симменталов мясного типа // Зоотехния. – 2002. – № 11. – С. 5-8.

ФЕДАК В. М'ясна продуктивність бичків чорно-рябої породи різного типу // Пропозиція. – 2002. – № 11.– С. 62-63.

ШПАК Л.В. Розвиток м'ясного скотарства в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 10. – С. 37-38.

Конярство

ЄФІМЕНКО М.Я., ДЗІЦЮК В.В., ПАЩЕНКО Н.П. Цитогенетичне дослідження жеребців // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 35-37.

ХОТОВ В. Орловская рысистая порода // Коневодство и конный спорт. – 2002. – № 5. – С. 2.

Свинарство

АКІМОВ С., ПЕРЕТЯТЬКО Л. Збільшувати виробництво свинини // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 13.

АЛЕКСІЙЧУК Т. В. Організаційні форми та ефективність виробництва свинини // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 70-72.

ГАМКО Л.Н., АРХИПОВ А.В., ПОДОЛЬНИКОВ В.Е. Спирустим в рационах свиноматок // Зоотехния. – 2002. – № 12. – С. 14-15.

МОШКУТЕЛО И., НИКОЛАЕВА В., АВСЯННИКОВА И. Правильно ли мы кормим свиней? Физические формы корма // Животно-водство России. – 2002. – № 12. – С. 20-21.

МЫСИК А.Т. О развитии отрасли свиноводства в странах мира // Зоотехния. – 2002. –№ 11. – С. 22-25.

РЫБАЛКО В. П. Свиноводство Украины в условиях рынка // Зоотехния. – 2002. – № 12. – С. 20-22.

САВЧЕНКО Ю.І., САВЧЕНКО М.Г. Розвиток і продуктивність ремонтних свинок залежно від раціону // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 31-33.

САЛІЙ І. Відродити племінну базу червоної степової породи // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 21-23.

ЧЕРТКОВ Д.Д. Дифференцированное кормление свиноматок // Зоотехния. – 2002.– № 10. – С. 16-18.

ЧЕРТКОВ Д., УОЛОТ І., ГЛАМАЗДА В. Економічна ефективність годівлі молодняку свиней кормами різної консистенції // Тваринництво України . – 2002. – № 11. – С. 25- 27.

ЯЦЕНКО Л., ГАРБУЗ Ю. Білковий корм із сої і обмін речовин у свиней // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 27-29.

Вівчарство. Козівництво

АБОНЕЕВ В.В., ШУМАЕНКО С.Н. Шерстяная продуктивность помесных ярок // Зоотехния. – 2002. – № 11. – С. 27- 28.

ІОВЕНКО В.М. Щодо походження свійських овець // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 11. – С. 37-40.

Птахівництво

БАЙДЕВЛЯТОВ Ю. Реструктуризація та екологічна конверсія птахівництваУкраїни // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 2-4.

КОРОТКОВ В. Зіркова пора індичого м'яса // Пропозиція. – 2002. – № 10. – С. 76-78.

МАММАЕВА Т.В., ОКАРА А.И., СТАРИКОВА Н.П. Влияние кормовой добавки из ламинарии на репродуктивные функции кур // Зоотехния. – 2002. – № 12. – С. 15-17.

МЕДВЕДСКИХ В.А., СВИСТУН М.В. Пикумин как минеральная добавка в рационе свиней // Зоотехния. – 2002. – № 11. – С. 17-19.

ОКОЛЕЛОВА Т.М., ДОГАДАЕВ Д.А. Использование ржи в комбикоормах для бройлеров // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 33-35.

ХАУСТОВ В.Н. Сапропель в рационах утят // Зоотехния. – 2002. – № 11. – С. 19.

Рибне господарство

ЛАМЕНСКИЙ Г. Оживают водоемы // Сіл. журн. – 2002. – № 10. – С. 20-23.

ПЕРЕДНЯ А.А., ГАМЫГИН Е.А. Гематологические показатели радужной форели при питании комбикормом с хитозаном // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2002. – № 6. – С. 42-43.

Бджільництво

ГАЙДАР В. Дещо про вароатоз та вірози бджіл // Укр. пасічник. – 2002. – № 12. – С. 28-32.

ГУСЕВ А. Биорезонансные технологии в мировом пчеловодстве // Пчеловодство. – 2002. – № 8. – С. 26-28.

ЄГОШИН Р. До питання походження бджіл української степової породи // Укр. пасічник. – 2002. – № 12. – С. 17-20.

ЄГОШИН Р.А. Шляхи та методи реалізації плану породного районування бджіл в Україні // Пасіка. – 2002. – № 10. – С. 15-16.

КОВАЛЬСЬКИЙ Ю., КИРИЛІВ Я. Обмін ліпідів в організмі бджіл // Укр. пасічник . – 2002. – № 11. – С. 2-4.

КУРИЛКО М. Зимова та ранньовесняна підгодівля бджолосімей // Укр. пасічник. – 2002. – № 10. – С. 8-9.

ПОЛІЩУК В.П. Розмноження бджолиних сімей // Пасіка. – 2002. – № 10. – С. 8-11.

ТАРАСЮК В.В. Падевий токсикоз: як його не допустити // Пасіка . – 2002. – № 10. – С. 21.

Ветеринарія

ГАВРИЛЮК О.Г. Інноваційні процеси у виробництві ветеринарних препаратів // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 92-97.

ИРЗА В.Н., ЛОБАНОВ В.А., БОРИСОВ А.В. Диагностика инфекционного энцефаломиелита птиц // Ветеринария. – 2002. – № 10. – С. 19-32.

НЕДОСЕКОВ В.В. Иммунобиологические свойства вакцинного типа ТС-80 вируса бешенства // Достиж. науки и техники АПК. – 2002. – № 10. – С. 24-25.

ОРЛЯНКИН Б.Г., АЛИПЕР Т.И., НЕПОКЛОНОВ Е.А. Цирковирусная инфекция свиней // Ветеринария. – 2002. – № 11. – С. 48-51.

САМОТАЕВ А.А., ДЕДУШЕВ С.В. Суточные морфометрические изменения костей у коров // Ветеринария. – 2002. – № 10. – С. 39-43.

СМОЛЯР В. Профілактика маститів при доїнні корів // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 8-9.

СТЕГНІЙ Б.Т., ЯВНІКОВ Н.В., ГОРБАТЕНКО С.К. Тест-система для діагностики лейкозу великої рогатої худоби методом ІФА // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 32-34.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

АРАПОВ В.М. Критерии допустимых температурных режимов конвективной сушки пищевых продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 11.– С. 23-26.

ДАВЫДКИНА О.В. Инновации и производство: зарубежный опыт и российская практика // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 10. – С.24.

ДУБКОВА Н.З., ГАЛИАКБЕРОВ З.К., НИКОЛАЕВ Н.А. Кинетика вакуумной сушки при получении порошков // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002 – № 10. – С. 23-25.

ЕРОХИНА С.И., ЕРМАЧЕНКО Л.А. Методы контроля токсичных элементов в пищевых продуктах // Пищ. пром.-сть. – 2002 – № 11. – С. 70-72.

КАПРЕЛЬЯНЦ П., ІОРГАЧОВА К. Продукти із синбіотиками // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 11. – С. 18-19.

КУЗНЕЦОВА Л.С. Очистка и обеззараживание сточных вод перера-батывающих предприятий АПК // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 10. – С. 52-53.

КУЛЕШОВА М.Б., ОРЛОВА Н.С., Правильное позиционирование как фактор повышения конкурентоспособности предприятия // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 10. – С. 22.

МУХАЧЕВ А.В. Фирменная торговля – важное условие стабильности пищевого предприятия // Пищ. пром.-сть. – 2002. – № 11. – С. 15.

НАЗАРЕНКО Л.М., АЛИХМАНОВА Э.Ш. Стратегическое управление предприятием // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 18-19.

ХАЙТОВИЧ Б.В. Стратегическое управление предприятиями пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 12. – С. 8-9.

ХРИСТЮК В.М., УЗУН Л.Н., БАРЫШЕВ М.Г. Применение электромагнитного поля для обработки пищевых продуктов // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002.– № 11.– С. 40-43.

ШАЗЗО Р.И., БОГУС А.М. Научное обеспечение производства продуктов питания нового поколения // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – №12. – С.6-9.

ШАМАТОВ И.К. Инвестиционная привлекательность предприятий перерабатывающей промышленности // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 9. – С. 14-15.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

АЗІН Д., МЕРКУЛОВА Н., ЧУГУНОВА О. Рослинні порошки в хлібі використовувати доцільно // Зерно і хліб. – 2002. – № 4. – С. 42.

Ермачков М. Современное производство глазированных пряников с начинкой // Пищ. пром-сть – 2002. – № 9. – с. 24-25.

ЗАЇНЧКОВЬКИЙ А., НЕТЯЖУК М. Моніторинг на хлібокомбінаті // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 12-13.

ІСАБАЕВ І.І., НЕЧАЄВ А. Желатин проти черствіння. // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 34-35.

КАЗЕННОВА Е.К. Изменение варочных характеристик макаронных изделий под влиянием комплексных многофункциональных добавок // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 10. – С. 48-50.

КОЛУПАЄВА Т., МАТВЄЄВА І. Подовжити свіжість хліба? Це реально // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 32-33.

КРЫЛОВА Е.И. Композитные смеси для слоеных изделий повышенной ценности // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 11. – С. 58-59.

ЛАБУТИНА Н. Ржано-пшеничный хлеб из замороженных полуфабрикатов // Хлебопродукты. – 2002. – № 11. – С. 26-27.

МАРТЬЯНОВА А., МЕЛЕШКИНА Е. Новые улучшители пшеничной муки // Хлебопродукты. – 2002. – № 10. – С. 28-29.

МОКЕЕВ А.Н. Применение карамельных красителей в хлебобу-лочных, кондитерских изделиях и в выпечке // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 11. – № С. 52-53.

МЫШЕНКОВ К. АСУ для предприятий и переработки зерна // Хлебо-продукты. – 2002. – № 10. – С. 24-27.

ПОВЫШЕНИЕ пищевой ценности хлеба // Хлебопродукты. – 2002. – № 10. – С. 22.

СМОЛКИНА Е. Функциональные виды зернового хлеба // Хлебопро-дукты. – 2002.– № 11.– С. 31-31.

СТАБНІКОВА О., УСТИНОВ Ю., АНТОНЮК М. Селеновмісні добавки // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С. 28-29.

ФАЗЛУТДИНОВ А. Качество дрожжей – залог успеха хлебопеков // Хлебопродукты. – 2002. – № 10. – С. 32-33.

ЧИЖИК А.С. Проблемы научно-технического прогресса на предпри-ятиях хлебопродуктов // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 10. – С. 34-35.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ технологии при выпечке хлеба // Хле-бопродукты. – 2002. – № 10. – С. 34-36.

ЮРЧАК Ю. Антиоксиданти в макаронному тісті // Зерно і хліб. – 2002. – № 4. – С. 30-31.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

БАЛАКАН А.В., НІБІТ М.Ф., ШКАБАРА Є.І. Про склади на цукрових заводах // Цукор України. – 2002. – № 6. – С. 26-28.

БОНДАРЕНКО Ю.Г. Про цукрорафінадне виробництво в Україні // Цукор України. – 2002. – № 6.– С. 5-6.

БОРИСЮК П. Г., Бондар В.С. Проблеми та пріоритети бурякоцукрової галузі // Цукор України. – 2002. – № 6. – С. 2-5.

ВИТВИЦКИЙ В.Д., СКАКОВСКИЙ Ю.М., ЗАТУЛА С.Л. Оценка качества управления АСУТП участков сахарного заводов // Цукор України. – 2002. – № 6. – С. 19-21.

ГОЛОВАЧ І.Р. Величина струму привода дифузійного апарата похилого типу – параметр процесу // Цукор України. – 2002. – № 6. – С. 10-11.

ЕГОРОВА М.И., КОНОВАЛОВ М.Б., РЫЖКОВА Е.П. Оценка экологичности технологий свеклосахарного производства // Хранение и пере раб. сельхозсырья. – 2002. – № 12. – С. 15-16.

КАЧКОВСЬКИЙ О.О., ГРАБОВСЬКА О.В., КЛІМОВИЧ В.М. Застосування озону в цукровому та крохмале-патоковому виробництві. // Цукор України. – 2002. – № 6. –С. 13-15.

ЛІПЄЦЬ А.А., ГУСЯТИНСЬКА Н.А., ПАЛАМАРЧУК Н.І. Технологічна схема переробки хвостиків і бою цукрових буряків // Цукор України. – 2002. – № 6. – С. 8-9.

БОЛЬШАКОВА Г. ОАО «Каневсксахар»: рывок в лидеры // Сахар – 2002. – № 5. – С. 33-35.

ВИКТОРОВ Г.В. Повышение эффективности охлаждения оборотной воды // Сахар. – 2002. – № 6. – С. 45.

КОСТЕНКО А.В. Формирование производственной стратегии на сахарном заводе // Сахар. – 2002. – № 5. – С. 20-23.

КРАВЦОВА О.С., ГОРЧИНСКИЙ Ю.Н., ПОТАПОВ О.А. Лицензия – гарантия качества и экономической безопасности // Сахар. – 2002. – № 5. – С. 24-25.

СМИРНОВА О.С., ШАХОВА Е.А. Конкурентная среда рынка сахара // Сахар. – 2002. – № 6. – С. 12-13.

ЦИГАНОВА Т., КОСТЮЧЕНКО М. Йодована сіль. Для чого нею збагачують хлібобулочні вироби // Зерно і хліб. – 2002. – № 3. – С.41-42.

ШТАНГЕЕВ К.О., ЧЕРНЯВСКАЯ Л.И., КУПРИЯНЕНКО А.П. Время пребывания раствора в выпарной установке при сгущении клеровки сахара – сырца // Сахар. – 2002. – № 6. – С. 41-42.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

АЛИЕВ М.Р. Фазоселективная адсорбция полифенолов и тяжелых металлов из алычевой пульпы // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 11. – С. 34-35.

КАМАЛОВ Т.М. Рынок замороженных грибов и ягод // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 11. – С. 26-28.

НОВОСЕЛОВ С. Использование кукурузы в пищевой промышленности // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 12. – С. 64-65.

ПОЗНЯКОВСКИЙ В.М.,ИКОННИКОВА З.В., АВСТРИЕВСКИХ А.Н. Джемы профилактического назначения // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 11. – С. 30-31.

ГРИШИН М., БОЧАРОВА О. Окислювально-відновні властивості плодових соків // Харч. і перероб. промсть. – 2002. – № 11. – С. 20-21.

ДОДАЕВ К.О. Особенности переработки бахчевых культур // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 11. – С. 40.

ПИЛИПЕНКО Л.Н., КАЛИНКОВ А.Ю., ЯНКОВСКАЯ Е.Д. Экспресс-метод оценки стабильности плодовых дисперсных систем длительного хранения // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2002. – № 10.– С. 47-48.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

М'ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М'ясна промисловість

ГОНЧАРОВ Г., СТРАШИНСЬКИЙ І. Фосфатні препарати: цінні, корисні: [Вир-во варен. ковбас]. // Харч. і перероб. пром-сть.– 2002. – № 12. – С. 24-25.

МИХАЙЛОВ В. Ресурсозберігаюча технологія виробництва м'ясоовочевих котлет // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 11. – С. 27-28.

"Соєва" ковбаса: поживність зберігається // Харч. і перероб. пром-сть. – 2002. – № 12. – С. 6-7.

ЧИРКИНА Т.Ф., ПАВЛОВА А.Б., ЗОЛОТАРЕВА А.М. Рубленые мясные полуфабрикаты с измененным химическим составом // Мясн. индустрия. – 2002. – № 10. – С. 20-21.

ЧУЙКОВА З.М. Тара для м'ясних консервів // Мясн. индустрия. – 2002. – №10. – С. 16-18.

КОЗАК В.Л. Организационные принципы ветеренарно-санитарного надзора и контроля за убоем животных и переработкой мяса и мясопродуктов // Мясное дело. 2002. – № 12. – С. 17-19.

КУДРЯШОВ Л.С. Новое белковое растительное сырье для вырабоки мясных изделий // Мясная индустрия. – 2002. – № 11. – С. 21-23.

ЛИТВИНОВА Е.В. Использование лечебно-профилактической эмулсии с антимутагенными добавками в паштетах // Мясная индустрия. – 2002. – № 12. – С. 22-24.

НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ фирмы «Могунция» для производства сырокопченых колбас // Мясное дело. – 2002. – № 11. – С. 27.

ОКАРА А.И. Кормовые добавки из нетрадиционного сырья для повышения продуктивности птицеводства // Мясная индустрия. – 2002. – № 10. – С. 40-42.

РЫНОК МЯСА и мясных продуктов Украины // Мясное дело. – 2002. – № 11.– С. 6-14.

СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ оборудование для пищевой промышленности //Мясное дело. –2002. – № 11. – С. 5.

СОЕВЫЕ БЕЛКИ в производстве мясных продуктов // Мясное дело. – 2002. – № 10.– С. 6-11.

СТАРЧЕВА А. Паштет «Солнышко» – новый вид мясных консервов функционального назначения // Мясное дело. – 2002. – № 11. – С. 28-29.

ТАТУЛОВ Ю.В. Об основных положениях проекта стандарта «Свиньи для убоя. Мясо-свинина в тушах и полутушах» // Мясная индустрия. – 2002. – № 10. – С. 34-35.

ЧИРКИНА Т.Ф. Рубленные мясные полуфабрикаты с измененным химическим составом // Мясная индустрия. – 2002. – № 10. – С. 20-21.

ЧУЙКОВА З.М. Тара для мясных консервов // Мясная индустрия. – 2002. – № 10. – С. 16-18.

Молочна промисловість

ВИНОГРАДОВ А.А. Рынок оборудования для производства сливочного масла // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 12. – С. 39-40.

ДУНЧЕНКО Н.И. Квалиметрический метод формирования качества йогуртного продукта // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 12. – С. 46-47.

ЗОБКОВА З.С., ФУРСОВА Т.П. О консистенции кисломолочных продуктов: (Состав заквасок) // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 10. – С. 23-24, № 11. – С. 27-29.

ЗУЕВ Б.Г., БУРЫКИН А.И. Ремонт молочных сепараторов // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 10. – С. 38.

ОЛЕНЕВ Ю.А. Сырье для производства мороженого // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 10. – С. 35-37.

ОЛЕНЕВ Ю. А. Расчет рецептур смесей мороженого // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 12. – С. 43-45.

ОСТРОУМОВ Л.А., ВОЖДАЕВА Л.И., ЦИБУЛЬКО Л.А. Функциональный кисломолочный напиток для детей // Молоч. пром-сть. – 2002. – №11. – С. 36 –38.

ПОЛЯНСКИЙ К.К. Подсырная сывороточная паста // Пищ. пром.-сть. – 2002. – № 12. – С. 68.

СТЕПАНОВА Л.И. Пути повышения качества масла со сложным сырьевым составом // Пищ. пром- сть. – 2002. – № 11. – С. 50-51.

УМАНСКИЙ М.С., ПРОСЕКОВ А.Ю. Структурообразующие свойства белков в молочных пенах // Пищ. пром-сть. – 2002. – № 12. – С. 66-67.

ФОКИНА Н.З., СТЕПАНОВА Б.Н. Молочная сыворотка. Сепарирование // Молоч. пром-сть. – 2002. – № 10. – С. 18-20.


ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

Економіка рослинництва

Економіка тваринництва

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ.

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

Агрохімія

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

Механізація і електрифікація рослинництва

Механізація і електрифікація тваринництва.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО.

Селекція, насінництво, сорти

Землеробство. Агротехніка.

СПЕЦІАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Зернові культури

Зернові бобові культури

Олійні культури

Картопля

Цукрові буряки

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Овочівництво

Плодівництво. Ягідництво

Лісові культури

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Годівля і утримання тварин

Розведення і племінна справа

Велика рогата худоба

Конярство

Свинарство

Вівчарство. Козівництво

Птахівництво

Бджільництво

Рибне господарство

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Економіка, технологія та організація цукрового виробництва

Економіка, технологія та організація консервного виробництва

Економіка, технологія та організація м'ясомолочного виробництва

М'ясна промисловість

Молочна промисловість

Укладачі і коректори: В. Середюк

Л. Введенська

О. Подзолкіна

Комп'ютерна верстка Н. Спиця

Тиражування Г. Стратієнко

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Наша адреса:

м. Вінниця, вул. Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека

ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 32-40-54


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 4

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше