ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 2.

Версія для друку

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

 

 

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 2.

 

Вінниця, 2003

 


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогосподарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у квітні-червні 2003 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості .

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ за використанням та охороною земель: Закон України... 19 черв. 2003 р. // Голос України. – 2003. – 14 серп. – С. 18-19.

ПРО ОСОБИСТЕ СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: Закон України ... 15 трав. 2003р. // Голос України. – 2003.– 19 черв. – С. 9.

ПРО ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: Закон України...19 черв. 2003 р. // Голос України. – 2003. – 29 лип. – С. 14-16.

БАЛАБАЙКИН В. Моделирование равновесного состояния на рынках продукции АПК // АПК: экономика, упр.– 2003. – № 5. – С. 53-58.

ГРЕБЕНЮК Н.В., ТИХОНОВ А.Г., ГРЯНИК О.В. Індикація екологіч-ного стану землекористування // Землевпорядкування. – 2003. – № 1. – С. 15-21.

ГОРПИНИЧ О.В. Напрями розвитку організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 45-51.

ГУДЗЬ О.Є. Розвиток нетрадиційних методів кредитування в аграрному секторі економіки // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 61-66.

ДОЛИНСЬКИЙ С.В. Становлення та розвиток малого підприємництва на регіональному рівні // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 56-61.

ЗАГОРОДНИЙ Т. Ипотека придет в село // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання. – 2003. – № 10. – С. 9-10.

ЗАНЗОВ В.И. Вопросы управления процессом создания основных фондов производства // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання. – 2003. – № 10. – С. 21-29.

КІСІЛЬ М.І. Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 22-28.

КОЛУЗАНОВ К.В., ЕРМАКОВА Т.Л. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в Украине // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 68-72.

ЛАЙКО Г.П. Динаміка і тенденції іноземного інвестування в сільське господарство // Вісн. аграр. науки. – 2003. – №. 4. – С. 75-77.

ЛОБУНЕЦЬ В.І. Інвестиційне кооперування як форма співробітництва з іноземними партнерами // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 41-45.

МАЛИНОВСКИЙ Б. Зернотрейдеры осваивают иморт // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання. – 2003. – № 11. – С. 11-14.

МЕСЕЛЬ-ВЕСЕЛЯК В.Я. Реформування аграрного сектора України: здобутки і проблеми // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 3-8.

ОЛІЙНИК Д.С. Кредитна кооперація у сільському господарстві: досвід і шляхи розвитку в Україні //Фінанси України. – 2003. – №4. – С. 102-110.

ОНИЩЕНКО О. Особисті селянські господарства у пореформеному розвитку аграрного сектора //Економіка України. – 2003. – №6. – С. 57-69.

ОСАДЧИЙ С.О. Податок на додану вартість: історія введення і необхідність удосконалення // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 62-66.

ПАЛАМАРЧУК Л.В. Деякі аспекти організації іпотеки землі за кордоном // Землевпорядкування . – 2003. – № 1. – С. 54-57.

ПОПРОЗМАН Н.В. Методологія економічного ризику в умовах ринку // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 81-85.

РЕВЕНКО М.М. Економічна державна підтримка сільського господарства // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 4. – С. 66-68.

САБЛУК П.Т. Направления реформ и инновационных процессов АПК Украины // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 150-155.

САМОФАЛОВА В.В. Прибутковий податок в системі оподаткування АПК // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 91-97.

СЕМИН А.Н., ШАРАПОВА В.М. Варианты расчета лизинговых платежей // Экономика с.-х. перераб. предприятий. – 2003. – № 5. – С. 41-43.

СМИРНОВ В. Макроэкономические показатели в сельском хозяйстве // АПК: экономика, упр. – 2003. – № 4. – С. 59-66.

СУПЕРСОН В.І. Роль приватного сектора у формуванні продовольчих ресурсів // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 48-55.

СЫТНИК В.П. Основные направления развития межгосударственного рынка Украины и России // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 145-150.

ТРЕТЯК А.М. Земельний кадастр і реєстрація прав на нерухомість: їх суть і відмінності // Землевпорядкування. – 2003. – № 2. – С. 46-54.

ФЕДОРОВ В.Н., ЮРКЕВИЧ А.В. Многоцелевое планирование бюджетных инвестиций // Аграр. наука. – 2003. – № 5. – С. 8-9

ШКОЛЬНИК О. До проблеми формування Україною конкурентної стратегії експортоорієнтованих галузей АПК //Економіка України. – 2003. – №5. – С. 54-59.

ЧЕБОТАРЬОВ В.А.Формування корпоративних структур в агропромисловому виробництві регіону // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 28-31.

ШИБАЙКИН А., РЫЖКОВ Ю. Регулирование агропродовольственной системы на мезоуровне // АПК: экономика, упр.– 2003. – № 5. – С. 32-39.

ЮРЧЕНКО А.Д. Економіко-правове забезпечення розвитку земельних відносин у ринковому економічному середовищі // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 28-31.

ЮХИМЕНКО П.І., МОСКАЛЕНКО І.В. Монетаристські проблеми інвестування в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 92-97.

ЯНОК Д.А.Результати діяльності у фінансовій звітності підприємств // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 77-82.

ЯРОШЕНКО Ф. Інвестиції на розвиток сільського господарства //Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 6 (24). – С. 34-36.

Економіка рослинництва

БАГРІЙ Т.В. Розвиток економічних відносин в інтегрованому цукробуряковому виробництві // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 117-119.

ВАРЧЕНКО О.М. Економічні результати переробки цукрових буряків та напрями їх підвищення // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 20-25.

ГОРЕЛЕНКО В.І. Ефективність інтенсифікації у цукробуряковому виробництві // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 85-88.

ДАДАШЕВ Б.А., МАКАРЕНКО М.І. Ціни на зерно та збалансованість зернового ринку // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 112-116.

КИРИЧЕНКО В.В., ПАЗІЙ І.П. Насінництво зернових культур у ринкових умовах // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 4. – С. 33-34.

ПЕРЕБИЙНІС В.І. Управління енергетичною ефективністю рослинництва // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 14-17.

ПЕЧЕРСКИЙ В. Менеджмент рисков в экспорте зерна // Агро Перспектива. – 2003. – № 6. – С. 27-28.

РЫЖУК С. Значительный импорт зерна в Украину неизбежен // Агро Перспектива . – 2003. – № 6. – С. 34-36.

ТАРАСЕВИЧ А. Государство возвращается на рынок зерна // Агро Перспектива. – 2003. – № 6. – С. 13-15.

ФУРСА А. Шляхи відродження цукробурякового підкомплексу України / Економіка України. – 2003. – № 6. – С. 70-76.

Економіка тваринництваА

ВІТВІЦЬКИЙ В.В., ГОЛИК В.М., ФУРСА М.І. Наукові аспекти розвитку нормативних систем у тваринництві // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 17-22.

ІЛЬЧУК М.М. Економічний стан розвитку молочного скотарства // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 73-81.

КАМІЛОВА С.Р. Генезис спільної аграрної політики на ринку молокопро -дукції в Європейському Союзі // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 129-133.

КВАША С.М., ЖЕМОЙДА О.В. Конкурентоспроможність виробництва яловичини на зовнішньому ринку // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 121-126.

КЛОЧКОВ К.Н. Формирование отдела маркетинга в птицеводческом предприятии // Экономика с.-х. и перераб. предпр. – 2003. – № 4. – С. 18-20.

ОКОПНИЙ О.М. Відродження тваринництва в Україні та напрями його розвитку // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 8-14.

ПОДГОРБУНСКИХ П.Е., АНИСИМОВА Е.В. Интеграционные связи и взаимоотношения в региональном молочном подкомплексе // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2003. – № 4. – С. 45-47.

ОЛТАВСЬКИЙ Ю.А., КАЛИТА В.Г.,СУПРУН О.М. Поєднання ринкових підойм і державного управління в ціновій політиці на ринку молока // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 36-41.

ЯСТЕР К. Экономический предел продуктивности молочных коров // АПК: экономика, упр. – 2003. – № 5. – С. 64-68.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ГРУНТОЗНАВСТВО

ДЕДОВ А.В., ПРИДВОРЕВ Н.И., ВЕРЗИЛИН В.В.Воспроизводство плодородия черноземов в севообороте // Земледелие. – 2003. – № 4.– С. 5-7.

МАХОРТОВ Ю.О., ДМИТРЕНКО В.Л. Нормативи економіки ґрунтозахисного землеробства та еколого-економічна оцінка протиерозійних заходів // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 10-13.

ПАНАСОВ М.Н., КУЗИН Е.Н., ТЯН В.П. Влияние осадков сточных вод на содержание гумуса в почве // Зерн. хоз-во. – 2003. – № 4. – С. 16-17.

РИЖУК С.М.,МЕДВЕДЄВ В.В., БЕНЦАРОВСЬКИЙ Д.М. До концепції управління родючістю грунтів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 4. – С. 2.

АГРОХІМІЯ

ЕРЕМИНА Р.Ф., МАЩЕНКО С.С., ЧУЯН О.Г. Использование соломы озимой пшеницы как органического удобрения // Сах. свекла. –2003. – № 6. – С. 22-23.

МАКАРЕНКО Н.А. Вплив мінеральних добрив на обмінний фонд біогеохімічного циклу токсичних елементів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 4. – С. 55-58.

МУШИНСКИЙ А.С., БЫКОВА И.А. Получение органических удобрений из отходов // Аграр.наука. – 2003. –№ 5. – С. 5-8.

УРАЗАЛИЕВ Р.А., УМБЕТОВ А.К, КОЖАБАЕВ Ж.И. Минеральное питание ярового ячменя в севообороте // Зерн. хоз-во. – 2003. – № 4. – С. 15.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НЕЧИПОРЕНКО В. Пореформенному розвитку АПК – сучасний ринок якісної техніки // Техніка АПК. – 2003. – № 4-5. – С. 4-6.

ОЛІЙНИК О.В. Технічне забезпечення сільськогосподарського вироб-ництва і тенденції його відтворення // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 66-73.

РАДІОНЕНКО О.М. Стан та перспективи розвитку лізингу в сільському господарстві України // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 98-103.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

БІЛОУСЬКО Я.К., ГОЛОВКО А.М., ТОВСТОПЯТ В.Л. Досвід формування та використання машинно-тракторного парку розвинутих країн // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 127-133.

ГОЛОВКОВ А.Н. Новые машины для послеуборочной обработки зерна // Земледелие. – 2003. – № 4. – С.24-25.

ЗИРЯНОВ В., САЧЕНКО В., ГАЛИЧ М. Машини для суцільної сівби насіння сільськогосподарських культур // Пропозиція. – 2003. – № 4. – С. 100-104.

ІВАНЕНКО І., ТКАЧЕНКО С. Ефективний фермерський зернозбиральний комбайн // Техніка АПК. – 2003. – № 6. – С. 20.

КОВАЛЬ С., ІВАСЮК В., ІВАНЕНКО І. Революційні технології зерно-збирання обчісуючими жниварками // Техніка АПК. – 2003. – № 6. – С. 8-10.

КУЗНЕЦОВ Г.Я. Трактор для возделывания плодовых саженцев // Садоводство и виноградарство. – 2003. – № 2. – С. 7-8.

ПОПОВ В.М., ИВШИН И.В. Комплекс машин для защиты растений // Техника и оборуд. для села. – 2003. – № 6. – С. 8-9.

ПРОТАСОВ А.А. Применение пальчатой горки со счесывающим устройством на уборке лука-севка // Механизация и электрификация сел. хоз-ва.– 2003. – № 4. – С. 3-4.

РЫБАЛКО А.Г., ЛЯВИН Ю.В., ПРОНИН В.М. Новые зерноуборочные комбайны // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. –2003. – № 4. – С.5-7.

СТРЕБКОВ Н.Ф. Сеялка-культиватор для влагосберегающей технологии возделывания зерновых культур // Техника и оборуд. для села. – 2003. – № 6. – С. 10-11.

ШУСТІК Л., ПОГОРІЛИЙ В. Пропозиції сівалок провідних виробників на Європейському ринку // Пропозиція. – 2003. – № 4. – С. 107-108.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

БАХАРЕВ Г.Ф. Опыт создания и внедрения техники для приготовления и раздачи кормов // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 5. – С. 38-40.

ЛЕПЕХОВ О.Д., ХОРОШИЛОВ В.П., БОНДАРЕНКО Л.М. Автоматичне регулювання температури повітря у тваринницькому приміщенні // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 4. – С. 51–54.

ЛУЦЕНКО М., МОГИЛЬНИЙ О. Реконструйованим молочним фермам – новітні технології // Техніка АПК. – 2003. – № 6. – С. 14-16.

РЫЖОВ С.В. Научное сопровождение технического переоснащения производства молока // Техника и оборуд. для села. – 2003. – № 5. – С. 6-7.

ТУЛАПИН П.Ф., ТАРАСОВА Л.П., ОСТРОВСКИЙ Д.Ю. Восстановление и развитие промышленного свинокомплекса на базе технической модернизации производства // Техника и оборудование для села. – 2003. – № 5. – С. 28-31.

УЛИТЕНКО А. Проточный молокоохладитель// Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 4. – С. 17.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, СОРТИ

КРАВЧЕНКО В.А.Селекція пасльонових культур для умов закритого грунту // Вісн. аграр. науки.– 2003. – № 4. – С. 41-43.

ЗЕМЛЕРОБСТВО. АГРОТЕХНІКА

БОРИН А.А. Обработка почвы под зерновые в севообороте // Земледелие. – 2003. – № 4. – С. 14-15.

ПИЛИПЕНКО О. О. Економічний механізм екологізації землекорис -тування // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 104-107.

ЧАЙКА В. Сучасне землеробство та його технічне забезпечення // Про-позиція. – 2003. – № 6. – С. 87.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

ГУМИДОВА В.А. Совершенствуем технологи ю возделывания овса // Земледелие. – 2003. – № 4. – С. 19.

ДОМАНОВ Н.М., СОЛНЦЕВ П.И. Агротехническая эффективность сидератов под озимую пшеницу // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 6. – С. 23-24.

КНЯЗЕВ Б.М., ДЗАГОВА Д.А., КЕРЕФОВА Л.Ю. Продуктивность и технологические свойства зерна озимой пшеницы в зависимости от приемов возделывания// Зерн. хоз-во. – 2003. – № 4. – С. 22-23.

КОСТИН В.И., ИСАЙЧЕВ В.А., МУДАРИСОВ Ф.А. Динамика ростовых процессов озимой пшеницы в зависимости от обработки семян пектином и микроэлементами // Зерн. хоз-во. – 2003. – № 4. – С. 13-14.

ЛОГИНОВ Д.А. Производство ячменя в рыночных условиях // Земле-делие. – 2003. – № 4. – С. 42-43.

ПОПЕРЕЛЯ Ф., ЧЕРВОНІС М., ЛИТВИНЕНКО М. Стратегія вирощування і використання української пшениці в ринкових умовах // Пропозиція. – 2003. – № 4. – С. 38-39.

СТАЦЕНКО А.П., НАЙНИШ Л.А. Геометрическое моделирование морозостойкости озимой пшеницы // Зерн. хоз-во. – 2003. – № 4. – С. 11-13.

СТРИЖОВА Ф.М. Параметры адаптивных свойств яровой пшеницы по массе зерна // Аграр. наука. – 2003. – № 5. – С. 15-16.

ТУПИЦЫН Н.В., БРУСЛИН Е.Г., ВАЛЯЙКИН С.В. К боронованию озимых // Аграр. наука. –2003. – № 5. – С. 31.

УЛІЧ О.Л. Нове покоління низькорослих і напівкарликових сортів пшениць // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 5. – С. 18-22.

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

БАЛОВ В.К. Продуктивность подсолнечника в зависимости от качества сева // Земледелие. – 2003. – № 4. – С. 20.

ОВЕРЧЕНКО Б. Як підвищити врожайність соняшнику // Пропозиція. – 2003. – № 4. – С. 42-45.

СТУКОВА С.Вирощуєте ріпак – дотримуйтесь технології // Пропозиція. – 2003. – № 6. – С. 60-62.

ХОНЕРМАЙЕР Б., ГОСУДХАУ М. Озимий ріпак – його цінність у сівозміні // Пропозиція. – 2003. –№6. – С. 48-49.

КАРТОПЛЯ

КОНОНУЧЕНКО В.В., КУЦЕНКО В.С. Картофелеводство Украины: проблемы научного обеспечения // Картофель и овощи.– 2003. – № 4. – С. 5-6.

КОНОНУЧЕНКО В.В., МИЦЬКО В.М., ВОЙЦЕШИНА Н.І. Вплив умов зберігання картоплі на якість чипсів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 5. – С. 62-65.

КОСТЮЧЕНКО В.Г. Особливості визначення ступеня пошкодження бульб картоплі дротяниками // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 4. – С. 78.

ЛИХОЧВОР В., ПРОЦЬ Р., БІЛАН І. Інтенсивна технологія вирощування картоплі // Пропозиція. – 2003. – № 4. –С. 47-48.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

ВОСТРУХИН Н.П. Агротехнические основы высоких показателей // Сах. свекла. – 2003. – № 6. – С. 20-21.

ІВАЩЕНКО О. Майбутнє буряківництва – інтенсифікація // Пропозиція. – 2003. – № 5. – С. 54-56.

КАЛИНИН А.А. Как улучшить технологические качества сахарной свеклы //Сах. свекла. – 2003. – № 5. – С. 6-8.

РЫМАРЬ В.Т., ПОКУДИН Г.П., МУХИНА С.В. Важный фактор высокой урожайности// Сах. свекла. – 2003. – № 4. – С. 11-12.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.А., ШАПОВАЛОВ Н.К. Способы формирования густоты насаждения и выход деловых корнеплодов // Сах. свекла. – 2003. – № 4. – С. 24.

КОРМОВИРОБНИЦТВО.

КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

БАТОВ Б.М. Ефективність запровадження оренди в кормовиробництві // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 42-45.

ВОРОНИЧЕВ Б.А., КОЛОМЕЙЧЕНКО В.В. Кормовые бобы – надежный резерв увеличения производства растительного белка // Кормопро-изводство. – 2003. – № 5. – С. 14-18.

ГЛУЩЕНКО Д. Оптимізація кормовиробництва в невеликих сільськогоспо -дарських підприємствах // Тваринництво України. – 2003. – № 4. – С. 29-31.

КАНДИБА В., ЛЕОНТОВИЧ В., ОМЕЛЬЧЕНКО В. Гідротехнологія у вирішенні проблеми кормів // Пропозиція. – 2003. – № 5. – С. 42-43.

КОНОНЕНКО В., ЖУРЕНКО Ю. Високоякісне сіно з люцерни // Пропозиція. – 2003. – № 6. – С. 40-41.

ЛАПТЕВ Г., ДЕРНОВ В., РАЙКО О. Как получить дешевый корм высокого качества // Животноводство России. – 2003. – № 5. – С. 16-17.

МАРТИНЮК І., БОМБА М. Удосконалювати технологію вирощування кормових буряків // Тваринництво України. – 2003. – № 6. – С. 27-29.

ПОБЕРЕЖНА А.А. До проблеми виробництва високопротеїнових кормів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 5. – С. 69-71.

СЕРЕГИН В.И., ШЕРСТНЕВ С.С., БАНКИНА Т.Ф. Многолетние бобово-злаковые травы – основа современного кормопроизводства и земледелия // Кормопроизводство. – 2003. – № 6. – С. 13-15.

СЛАВОВ В., КЕБКО В., МАКАРЕНКО М. Дешевий пасовищний корм – основа високорентабельного виробництва яловичини // Пропозиція. – 2003. – № 6. – С. 70-71.

ТРОЦ В.Б. Кукурудза и подсолнечник на силос // Аграр. наука. – 2003. – № 6. – С. 20-21.

ОВОЧІВНИЦТВО

КОНОВАЛОВА Н.И. Интегрированная система защиты белокочанной капусты // Картофель и овощи. – 2003. – № 4. – С. 28-29.

КУЗНЕЦОВ В.И., ИСХАКОВ Ф.Ф., БАЛАХОНЦЕВ Е.Н. Влияние новых гуминовых препаратов на продуктивность томатов защищенного грунта // Гавриш. – 2003. – № 2. – С. 14-17.

ФІЛІПЧУК П. Щороку з помідорами // Дім, сад, город. – 2003. – № 5. – С. 8-9.

ШЕВЧЕНКО А. Формирование высокорослых томатов // Огородник. – 2003. – № 6. – С. 8-9.

ПЛОДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО

ТРУНОВ И.А. Особенности роста листьев и побегов у плодовых и ягодных культур // Садоводство и виноградарство. – 2003. – № 2. – С. 3-6.

ТУРОВЦЕВ Н.И., ТУРОВЦЕВА В.А., ТУРОВЦЕВА Н.Н. Мелитопольская черешня для интенсивного садоводства // Сад, виноград і вино України. – 2003. – № 5-6.– С. 8-10.

ШЕСТОПАЛЬ О.М. Промислове вітчизняне садівництво і задоволення вимог ринку // Сад, виноград і вино України. – 2003. – № 5-6. – С. 12-15.

ЗАХИСТ РОСЛИН

ГЛЕЗ В.М. Колорадский жук и меры борьбы с ним // Защита и карантин растений. – 2003. – № 6. – С. 41-42.

ГУРИН А.Г., СУХОЧЕВ В.Н. Биологический способ подавления сорной растительности на земляничных плантациях // Садоводство и виноградарство. – 2003. – № 2. – С. 9-10.

ГУРКИНА Л.К. Вредители капустных культур // Защита и карантин растений. – 2003. – № 5. – С. 44-46.

ЕРМОЛАЕВ Н.Е. Защита сладкого перца от вредителей при малообьем -ной технологии // Защита и карантин растений. – 2003. – № 6. – С. 21-22.

ЗАПОЛЬСКАЯ Н.Н., САБЛУК В.Т., ШЕНДРИК Р.Я. Болезни сахарной свеклы в Украине // Сах. свекла. – 2003. – № 5. – С. 22.

ИВАНОВА Т.Г. Химикотехнологическая оценка новых и перспективных сортов и гибридов черешни // Садоводство и виноградарство. – 2003. – № 2. – С. 18-19.

КОРЧИНСЬКА О.А. Ринок засобів захисту рослин в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 113 -116.

МАЛІЄНКО А.М., СКУРЯТІН Ю.М., КОНДРАТЮК В.В. Удоско-налення методичних підходів оцінки забур'яненості грунтів // Вісн. аграр. науки.– 2003. – № 5. – С. 9-11.

МЕЛЬНИК П.О. Фітофтороз коренів суниці // Захист рослин.– 2003. – № 4. – С. 26-27.

МЕТЛИЦЬКИЙ О.З. Система защиты яблони и груши // Защита и карантин растений. – 2003. – № 6. – С. 44-47.

МОЖАЕВА К.А. Вирусные болезни злаков // Защита и карантин растений.– 2003. – № 6. – С. 35-37.

МОРДЕРЕР Є.Ю., МЕРЕЖИНСЬКИЙ Ю.Г., ЛУК'ЯНЧЕНКО О.С. Комплексне застосування гербіцидів // Захист рослин. – 2003. – № 6. – С. 18-19.

РЕТЬМАН С.В., СТОРЧОУС І.М., КОЛОМІЄЦЬ С.І. Захищаємо посіви колосових // Захист рослин. – 2003. – № 6. – С. 12-13.

САНІН В.А. Сучасна технологія захисту цукрових буряків // Пропозиція. – 2003. – № 4. – С. 68-69.

СЕРГІЄНКО В.Г., МЕЛЬНИЧУК Ф.С., ДАУС Є.Г. Новий спосіб захисту насінників цибулі від поширених хвороб // Захист рослин. – 2003. – № 4. – С. 17-18.

ТВАРИННИЦТВО.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННА СПРАВА

БУРКАТ В.П., ЄФІМЕНКО М., ПОДОБА Б.Є. Наукові і прикладні аспекти генетичного моніторингу у тваринництві // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 5. – С. 32-39.

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

ГУЛЯЕВА Т., СУХОРУКОВА Н. Крупное производство – фактор эффективности молочного скотоводства // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 5. – С. 8-10.

ГУРИН В. Применение брома и йода при откорме бычков // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 4. – С. 25-28.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Б. Підвищення молочної продуктивності корів завдяки довголіттю // Тваринництво України. – 2003. – № 6. – С. 16-18.

ДУНИН И.М., ПРУДОВ А.И., АДЖИБЕКОВ К.К. Пути совершенство -вания скота красно-пестрой молочной породы // Зоотехия. – 2003. – № 2. – С. 2-4.

ЖУКОВ В., ПУЗАНОВА В. Питательные и минеральные вещества в рационе молочных коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 4. – С. 23-25.

КАЛОЕВ Б.С. Заквашивание молока для телят // Зоотехния. – 2003. – № 5. – С. 14-15.

КОЗИР В., МОВЧАН Т., КОЗЛОВСЬКА М. Теоретичне обґрунтування та практичний досвід створення центрального зонального типу нової червоної молочної породи // Тваринництво України. – 2003. – № 5. – С. 22-24.

ЛЯГИН Ф.Ф. Особенности воспроизводительных качеств высокопродуктивных коров // Зоотехния. – 2003. – № 5. – С. 25-27.

МАРКИН Ю., СЛУШКОВ В. Кормление сухостойных коров // Животно-водство России. – 2003. – № 6. – С. 12-13.

ОЛІЙНИК С. Прогресивна технологія вирощування спеціалізованої м'ясної худоби // Тваринництво України. – 2003. – № 6. – С. 7-9.

САЛІЙ І., БУЮКЛУ М., БУЮКЛУ М. Скоростиглість і відтворна здатність худоби жирномолочного типу української червоної молочної породи // Тваринництво України. – 2003. – № 4. – С. 19-22.

СМИРНОВ Д.А., ЖАРИКОВА И.А. Мясное скотоводство Чехии // Зоотехния. – 2003. – № 6. – С. 31-32.

СУЛЛЕР И.Л. Пути селекционного совершенствования черно-пестрого скота // Зоотехния. – 2003. – № 5. – С. 4-7.

СУХОРУКОВ В., ПАРІЄВ А., БОГДАНОВА Г. Перспективи технології і комплекти обладнання для відгодівлі великої рогатої худоби // Тварин-ництво України. – 2003. – № 4. – С. 9-10.

ТКАЧЕНКО Т. Влияние кормления коров на состав жира в молоке // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 4. – С. 31.

ТКАЧЕНКО Т.Е. Связь биохимических показателей крови с молочной продуктивностью коров // Зоотехния. – 2003. – № 4. – С. 17-20.

ФРИДБЕРГ Р., ПУЗАНОВА В. Использование минеральных веществ в рационах высокопродуктивных коров // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003.– № 5. – С. 30-32.

ШИЛОВ А. Продуктивные и воспроизводительные качества помесного симментальского скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 4. – С. 37-38.

КОНЯРСТВО

ПАЩЕНКО Н.П. Відновлення оваріальної функції у кобил після вижереблення // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 5. – С. 43-45.

СВИНАРСТВО

АВДАЛЯН Я. Продуктивные качества свиней различных межпородных сочетаний // Свиноводство. – 2003. – № 4. – С. 4-5.

ВОЙТЕНКО С. Проблеми локальних порід свиней // Тваринництво України. – 2003. – № 6. – С. 4-5.

ГОРБАЧОВА Н. Якість м'яса чистопородних і помісних свиней // Тварин-ництво України. – 2003. – № 4. – С. 7-9.

ГРИШИНА Л., ГНАТЮК Т. Сучасне свинарське підприємство // Пропо-зиція. – 2003. – № 5. – С. 71.

ЗАДОРОВА Н. Особенности ритмичности роста и влияния переменного кормления на продуктивность свиней // Свиноводство. – 2003. – № 4. – С.13-15.

КАИРОВ В.Р. Влияние повышенного уровня витамина А в рационе на организм свинок // Зоотехния.– 2003. –№ 4. – С. 12-14.

КОЛЕСНИК М. Ехінацея в раціонах свиноматок // Тваринництво України. – 2003. – № 5. – С.30.

ОКОЛЫШЕВ С.М. Воспроизводительные качества свиноматок туклинской породы // Зоотехния. – 2003. – № 4. – С. 25-26.

ПАПАЗЯН Т. Влияние форм селена на воспроизводство и продуктивность свиней // Животноводство России. – 2003. – № 5. – С. 28-29.

ПИСАРЕВ Ю., ДЕМИДОВ Д. Оптимальный климат в помещениях для содержания свиней // Свиноводство. – 2003. – № 4. – С. 29-30.

РЫБАЛКО В.П., АКИМОВ С.В., СМЫСЛОВ С.Ю. Генотипы свиней Украины // Зоотехния. – 2003. – № 5. – С. 7-8.

СИМАРЕВ Ю. Как свиньи приспосабливаются к окружающей среде // Животноводство России. – 2003. – № 6. – С. 28-29.

ТОПІХА В., ЛИХАЧ В., ІВАНОВ С. Племінне господарство свиней спеціалізованих м'ясних порід // Тваринництво України. – 2003. – № 6. – С. 10-11.

ЧОМАЕВ А., КЛИНСКИЙ Ю. Воспроизводством свиней можно управлять // Животноводство России. – 2003. – № 5. – С. 40-41.

ВІВЧАРСТВО. КОЗІВНИЦТВО

ГОГАЕВ О.К. Повышение молочности овец при скрещивании // Зоотех-ния. –2003.– № 6. – С. 28.

ЛУШНИКОВ В.П., ПОПОВА О.М., ПЛУГИН М.В. Мясные качества ягнят в зависимости от молочности маток // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2003. – № 2. – С. 20-21.

СОКОЛ О. Розвиток козівництва у світі // Тваринництво України. – 2003. – № 6. – С. 6-7.

СОКОЛ О. Основні тенденції розвитку вівчарства в Україні і світі // Тваринництво України. – 2003. – № 4. – С. 5-7.

ЗВІРІВНИЦТВО

ЗУБКОВ Р.А., КУЛИКОВ Н.Е. Питательная ценность кормовых белковых дрожжей для молодняка песцов // Кролиководство и звероводство. – 2003. – № 4. – С. 14.

КУКСА Т. Кормление шиншилл // Огородник. – 2003. – № 6. – С. 46.

ПЕРЕЛЬДИК Д.Н., СТРЕЛЬНИКОВА Т.Л. Кормовые дрожжи в рационах пушных зверей // Кролиководство и звероводство. – 2003. – № 4. – С. 10-13.

СОБОЛЕВ А.Д. Мука из кожевенно-сырьевых отходов в кормлении норок // Зоотехния. – 2003. – № 6. – С. 17-18.

ПТАХІВНИЦТВО

АЛИЕВ М.Ш. Новая линия белых леггорнов с высокой массой яйца // Зоотехния. – 2003. – № 6. – С. 10.

БУРДАШКИНА В. Обслучение яиц повышает выводимость // Птицевод-ство. – 2003. – № 4. – С. 8.

ВІННИЧУК Д.Т. Як годувати молодняк // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 4. – С. 17.

ГОЛИК В., ШАПАРЕНКО Л. Напрями підвищення економічної ефективності птахівництва // Тваринництво України. – 2003. – № 6. – С. 29-31.

ДАДАШКО В., РОМАШКО А., МОРХАТ И. Голозерный овес – высокопитательный корм для кур // Птицеводство. – 2003. – № 5. – С. 6-8.

ДМИТРИЕВ В., ГАЛЬПЕРН И. Новый принцип оценки племенных качеств птицы // Птицеводство. – 2003. – № 4. – С. 2-4.

ПИСАРЕВ Ю., БАТОВ В. Откорм птицы при напольном содержании // Птицеводство. – 2003.– № 5. – С. 42.

РЕЗНИЧЕНКО Л.В., МЕРЗЛЕНКО Р.А., РЕЗНИЧЕНКО А.В. Новый белково-минеральный концентрат для бройлеров // Зоотехния. – 2003. – № 4. – С. 16.

ТУЧЕМСКИЙ Л., ГЛАДКОВА Г. Мясной кросс „Смена- 4" // Птицевод-ство. – № 4. – С. 17-20.

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

МИШВЕЛОВ Е.Г. Экологическая оптимизация технологии рыбоводства // Зоотехния. – 2003. – № 4. – С. 23-25

БДЖІЛЬНИЦТВО

ГОРНІЧ М., УЛЯНИЧ М. Методи попередження роїння // Пасіка. – 2003. – № 5. – С. 22-25.

КЛЮЙКОВ М.О. Промислове бджільництво і його застосування в сучасних умовах // Пасіка. – 2003. – № 5. – С. 12-13.

КРИВЦОВ Н.И. Этологические признаки в селекции // Пчеловодство. – 2003. – № 4. – С. 16-18.

ЛИСАК Г. Як запобігти роїнню бджіл // Пасіка. – 2003. – № 6. – С. 9.

ПОЛІЩУК В,. ГОЛОВЕЦЬКИЙ І. Якість материнських сімей і виведених від них маток // Укр. пасічник. – 2003. – № 4. – С. 47.

РЕВЕНОК В.П., ЛИСЕНКО В.П. Як запобігти отруєнню бджіл шкідливими хімічними речовинами // Пасіка. – 2003. – № 6. – С. 21.

СОЛОМКА В.О. Нові технології в бджільництві // Пасіка. – 2003. – № 6. – С. 26-27.

ВЕТЕРИНАРІЯ

АНДРЕЕВА А.В. Эффективность препаратов прополиса при эндометрите коров // Ветеринария. – 2003. – № 6. – С. 30-33.

БОЦУЛЯК Н. „ Дитяча" хвороба курчат // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 4. – С. 16-17.

ГОЛОВИНА Н., КРАСОТА Л., ГАЛУШКО Л. Живые грибные вакцины против дерматомикозов // Животноводство России. – 2003. – № 5. – С. 20-21.

КРАСНІКОВ Г.А., СТЕГНІЙ Б.Т., НАУМЕНКО В.О. Вплив антибіотиків на імунітет після вакцинації птиці // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 5. – С. 25-27.

ЛЫСЕНКО А.П., ВЫСОЦКИЙ А.Э., РУМАЧИК И.И. Распространение микобактерий в благополучных по туберкулезу хозяйствах // Ветеринария. – 2003. – № 5. – С. 19-21.

МЕРЗЛЕНКО Р.А. Новые отечественные каротинсодержащие препараты// Ветеринария. – 2003. – № 6. – С. 38-41.

НЕЖДАНОВ А.Г., ЛОБОДИН К.А., МАТЮНИН В.И. Фоллимаг для регу-ляции половой цикличности у коров // Ветеринария. – 2003. – № 5. – С. 32-35.

ПАЛУНИНА В.В. Взаимосвязь персистенции микроорганизмов в носовой полости с заболеваемостью животных бронхопневмонией // Аграр. наука. – 2003. – № 6. – С. 17-18.

ШНЯКИНА Т.Н. Грыжесечение интравагинальных грыж у поросят // Ветеринария. – 2003. – № 5. – С. 41-42.

ЮРОВ К.П. Респираторные болезни лошадей // Ветеринария. – 2003. – № 6. – С. 6-8.


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 2.

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше