ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 1

Версія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

Нові надходження літератури з питань економіки,

технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 1.

Вінниця, 2003


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогоспо-дарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2003 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогоспо-дарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БАУТИН В. Совершенствовать инновационную деятельность в АПК // АПК: экономика, упр. – 2003. – № 1. – С. 21-25.

ВІТВІЦЬКИЙ В.В. Формування і розвиток нормативних систем в агропромисловому виробництві // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 65-70.

Гайдуцький А. Економічні механізми забезпечення інвестиційної конкурентоспроможності аграрного сектора економіки // Економіка України. – 2003. – № 2. – С.69-73

ГОЛОВАТЮК М.С. Формування систем земельних відносин в Україні на сучасному етапі // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 43-48.

ГОРСЬКА О.В. Проблеми АПК України в контексті європейської інтеграції // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 132-135.

ГУДЗЬ О.Є. Забезпечення сільськогосподарських підприємств кредитними ресурсами // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 86-90.

ДАДАШЕВ Б.А. Кредитное обслуживание АПК Украины // Аграр. наука. – 2003. – № 3. – С. 8-9.

ДЕЙНЕКО В.И., ЗАХАРОВ А.Н., СТАРОВЕРОВ В.И. Проблемы управления социальной сферой села // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 38-42.

ДЕМ’ЯНЕНКО М.Я. Проблеми іпотеки сільськогосподарських земель // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 98-104.

ДІЄСПЕРОВ В.С., ЯРМОЛИЦЬКИЙ В.К. Організація економічної роботи в господарстві // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 90-97.

КИРИЛЕНКО І.Г. Про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 3-11.

ЛОГИНОВ Д. Организационно-экономический механизм маркетинговой деятельности в АПК // Междунар. с.-х. журн. – 2003. – № 2. – С. 14-15.

ЛУКЬЯНОВА Е.В. Сельское предпринимательство: традиции и перспективы // Междунар. с-х. журн. – 2003. – № 2. – С. 32-35.

ЛЯШЕНКО І. Прогнозування динаміки сільськогосподарського виробництва на базі «коротких» вибірок // Статистика України. – 2003. – № 1. – С. 11-16

МАКАРЕНКО М.И., ДАДАШЕВ Б.А. Сельское хозяйство Украины в тисках “ценовых ножниц” // Аграр. наука. – 2003. – № 2. – С. 4-5.

МЕЛЬНИК К.М. Розвиток сільськогосподарських кредитних кооперативів // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 74-77.

МОГИЛЬНИЙ О.М. Роль і місце держави у становленні та розвитку аграрного ринку // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 37-43.

Онищенко О. Державне регулювання аграрного виробництва // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 85-86.

ПЕТРИКОВ А. Государственная поддержка малого предпринимательства в АПК и сельского развития // АПК: экономика, упр. – 2003. – № 1. – С. 10-15.

ПИЛИПЕНКО О.О. Використання сільськогосподарських земель в умовах земельної реформи // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 78-82.

СЕМЕНЧЕНКО С.М. Якість інформації як критерій і чинник внутрішнього аудиту // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 117-120.

СЛЮСАРЧУК Л.І. Особливості обліку готової продукції суб’єктів малого підприємництва // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 104-108.

Статівка А. Сільське господарство України та його інтеграція в міжнародні сільськогосподарські й торговельні організації: проблеми питання // Право України. – 2003. – № 4. – С. 42-45.

СТОРОЖУК О.В. Принципи побудови і функціонування оптимальної податкової системи // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 97-104.

ФЕДОРОВ М.М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 25-31.

ХУДЯКОВА Е.В. Оптимизация структуры сельского кредитного кооператива на основе стохастического моделирования // Аграр. наука. – 2003. – № 2. – С. 2-3.

ЧАБАН В.Г. Агролізинг: проблеми і перспективи // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 104-107.

ЧАБАН В.Г. Вибір інвестиційної стратегії на сучасному етапі реформування економіки // Економіка АПК. – № 2. – С. 108-111.

ЧЕРНЯКОВ Б.А. Крупные предприятия аграрного сектора США в новом веке // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 46-48.

ЧУПАХИН О. Прогноз перспектив развития мирового рынка агропромышленной продукции // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 34-35.

ЮРЧИШИН В.В. Науково-методологічні та організаційні основи розвитку системи управління аграрним сектором економіки // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 17-25.

ЯВОРСЬКА Т. Організація виробництва та аграрного бізнесу: від теорії до практики // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 91-92 

Економіка рослинництва

БОКОВЕЦЬ В.В. Удосконалення структури основного капіталу підприємств бурякоцукрового підкомплексу Вінницької області // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 82-85.

ГОЛОВАНОВА А., ЦИСАРЕВА М., МЕДВЕДЕВА Т. Информационно-методические вопросы оптимизации зернового производства // АПК: экономика, упр. – 2003. – № 1. – С. 65-68.

ГОНЧАРЕНКО О.В. Закон про зерно: погляд у майбутнє // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 108-112.

КОСТЕНКО П.І. Формування міжгалузевих відносин в інтегрованому цукробуряковому виробництві // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 62-64.

ЛОГИНОВ В.Г. Предложения по совершенствованию регулирования рынка картофеля // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2003. – № 3. – С. 54.

МЕНЬШИКОВА М.А. Инвестиционные мероприятия в АПК и методическая база их оценки // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2003. – № 3. – С. 47-49.

РУБАН С. Мінімізація ризиків шляхом використання каскадних експортно-імпортних операцій:[Зерно] // Пропозиція. – 2003. – № 2. – С. 108-109.

РУЛЬЄВ В. Правова охорона селекційних досягнень у садівництві // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 1. – C. 19-21

РУЛИК І.І. Диверсифікація виробництва в цукробурякових агропромислових формуваннях // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 75-78.

СВЕНТИЦКИЙ И.И., БАШЕЛОВ А.М. Компьютерная система ресурсоэкономного производства продукции растениеводства // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 3. – С. 33-36.

СВЕТЛОВ Н. Стоимостные факторы кризиса аграрного производства // АПК: экономика, упр. – 2003. – № 2. – С. 37-45.

СЕГЕДА С.А. Розвиток зовнішньої торгівлі селекційно-насінницькою продукцією соняшнику в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 127-132.

СОЛОВЙОВ І.О., КИРИЛОВ Ю.Є. Біржова торгівля на шляху становлення ринку зерна // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 124-127.

ШУМЕЙКО А., РИБАКОВА О. Ринок фруктів і ягід // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 110-112.

Економіка тваринництва

ДЖЕМЕЛІНСЬКА Л.В. Оцінка конкурентоспроможності молочної продукції // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 124-131.

СОКОЛ О. Динаміка і структура світового виробництва м’яса // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 4-5.

ЧЕРЕШНЯ Л.С. Методика определения экономической эффективности научно-технического прогресса в птицеводстве // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 3. – С. 44-46.

ШОЛУДЬКО О.В. Регіональні проблеми розвитку скотарства // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 65-68.

ЯРОШЕНКО Ф.О. Становлення світового ринку м’яса птиці // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 59-62. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

МЕДВЕДЄВ В.В., ЛАКТІНОВА Т.М., ПОЧЕПЦОВА Л.Г. Вплив структури ґрунту на фільтраційну здатність // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 3. – С. 5-8.

ПОЛУПАН М.І., СОЛОВЕЙ В.Б., ПОЛУПАН В.І. Пріоритетні кліматичні критерії ресурсів вологозабезпечення, природи й енергетики ґрунтоутворення та родючості ґрунтів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 13-19.

Агрохімія

АЗОТ под рапс // Новое сел. хоз-во . – 2003. – № 1. – С. 30-31.

КОНОВАЛОВ Н.Д., КОНОВАЛОВ С.Н. Оптимизация доз удобрений // Сах. свекла. – 2003. – № 3. – С. 11-13.

ПЕШЕХОНОВ В.С. Энергетическая эффективность применения удобрений // Агрохим. вестн. – 2003. – № 1. – С. 37.

ШТЫРХУНОВ В.Д., КЛОЧКОВ Н.Ю. Системы удобрений на основе альтернативных систем обработки почвы // Агрохим. вестн. – 2003. – № 1. – С. 34-36.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ВІТВІЦЬКИЙ В., ЛОСИНА М. Стан та напрями нормування праці в системі технічного сервісу агропромислового комплексу // Техніка АПК. – 2003. – № 2. – С. 16-17.

ГРИЦИШИН М., МАСЛО І. Забезпечення високого технічного рівня і конкурентноздатності сільськогосподарської техніки // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 94-97.

РИЖУК С.М. Пріоритетні напрями розвитку технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 37-41.

ШКЛЯР В.Б. Розвиток організаційних форм використання техніки в сільському господарстві // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 47-50.

Механізація і електрифікація

рослинництва

БЕЙЛИ Б. К вопросу о вентиляции теплиц // Гавриш. – 2003. – № 1. – С. 9-10.

БОНДАРЄВ В., БАБИЧ Л., ПЕЛИХ В. Резерви підвищення продуктивності качаноочисного апарата // Техніка АПК. – 2003. – № 2. – С. 20-21.

ГУКОВ Я., НАНОСОВ В., МОГИЛІВСЬКИЙ М. Мінімальний комплекс знарядь для обробітку ґрунту // Техніка АПК. – 2003. – № 3. – С. 19-20.

КАЛИНИН А.Б. Современные культиваторы для почвосберегающих технологий // Сельскохозяйственные вести. – 2003. – № 1. – С. 21-23.

КАРПЕНКО М. Косарка-граблі // Пропозиція. – 2003. – № 2. – С. 97-98.

СИСОЛІН П. Створити дешевий просапний фермерський трактор // Техніка АПК. – 2003. – № 2. – С. 10-11.

СКЛЯРОВ А.И., БАННИКОВ Н.М., ИСАЕВ И.К. Агрегат для внесения дефеката свеклосахарного производства // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. –№ 3. – С. 31-32.

ТОКАРЕВ П.Н., МЕДВЕДЕВ В.П. Технология уборки лука-севка с использованием гидросортировки // Картофель и овощи. – 2003. – № 3. – С. 10-12.

Механізація і електрифікація

тваринництва

КРАУСП В. Автоматические малогабаритные инкубаторы // Птицеводство. – 2003. – № 3. – С. 32.

ЛОМОВ В., УТКИН А., ЕПИФАНОВ В. Универсальные раздатчики-смесители кормов для свиноферм // Свиноводство. – 2003. – № 2. – С. 28-29.

СМОЛЯР В. Установка для створення мікроклімату в тваринницькому приміщенні // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 11.

СОЛЯНИК М., ВАРТАНЯН О., СВИСТУЛА М. Нове покоління кормоприготувальних агрегатів // Тваринництво України. – 2003. – № 1. – С. 28-29.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

ГІЗБУЛЛІН Н.Г. Створення та використання трансгенних рослин // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 24-26.

ПОЗДНЯКОВ В.А., БОРИСОВ В.Ф., ДРИЖАЧЕНКО А.И. Генетически модифицированные продукты: опасная замена или спасительное открытие // Сельскохозяйственные вести . – 2003. – № 1. – С. 37.

Землеробство. Агротехніка

МЕЛЬЦАЕВ И.Г. Зависимость биологических свойств почвы от технологий возделывания полевых культур в севообороте // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 16-18.

СТРЕЛЬЧЕНКО В.П., БОВСУНОВСЬКИЙ А.М., НАЛАПКО М.В. Вплив рослинних решток в орному шарі грунту на продуктивність сівозмін // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 3. – С. 9-11.

Зернові культури

АЗАРОВ В.Б. Изменение физических свойств чернозема и урожайности ячменя в зависимости от способа основной обработки почвы // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 3. – С. 13-15.

БЛЕДНЫХ В.В., МИХАЙЛОВ Ю.Е. Проектирование технологии возделывания зерновых культур на примере двух операций // Докл. Рос. акад. с.-х. наук.– 2003. – № 2. – С. 50-52.

ДОМАНОВ Н.М., СОЛНЦЕВ П.И., ОМАНОВ М.Н. Разработка технологий возделывания озимой пшеницы различной степени интенсификации // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 3. – С. 27-30.

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Використання сучасних гібридів кукурудзи від агрофірми “Сади України” – реальний шлях отримання високих урожаїв // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 44-45.

КАЩЕЄВ Ю.Б. Гібридологічний контроль при створенні вихідного матеріалу в селекції гречки // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 3. – С. 69-72.

ЛИХОЧВАР В., ДЕМЧИШИН А. Озима пшениця: урожайність та якість зерна різних сортів // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 31-33.

НАДТОЧАЕВ Н.Ф., МЕЛЕШКЕВИЧ М.А., ШИМАНСКИЙ Л.П. Глубина заделки семян линий и гибридов кукурузы // Кукуруза и сорго. – 2003. – № 2. – С. 10-11.

НЕБАВСКИЙ В.А. Энергоемкость производства зерна кукурузы с использованием применяемых технологий // Кукуруза и сорго. – 2003. – № 2. – С. 2-3.

ТОРИКОВ В.Е., ПОПОВ В.А., МЕЛЬНИКОВА О.В. Показатели водного статуса прорастающих семян сортов мягкой пшеницы // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 19.

ЦЫГАНКОВ В.И., ЦЫГАНКОВ И.Г. Регенеративная способность яровой пшеницы в селекции на адаптивность // Аграр. наука. – 2003. – № 2. – С. 16-18.

ЧЕРЕМХА Б. Відновлення вегетації та весняний догляд за посівами озимої пшениці // Пропозиція. – 2003. – № 2. – С. 34-35.

Зернові бобові культури

БАБЕНКО Л.М., МАРТИН Г.І., МУСАТЕНКО Л.І. Структурно-функціональні особливості проростання насіння квасолі // Физиология и биохимия культурных растений. – 2003. – № 2. – С. 138-143.

ОВЕРЧЕНКО Б. Горох – культура вдячна // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 36-37.

Олійні культури

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Нові гібриди соняшнику югославської селекції на українському ринку // Пропозиція. – 2003. – № 2. – С. 42-43.

РОЖКОВАН В., КОМАРОВА І. Рижій – альтернативна олійна культура та перспективи його використання // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 46-47.

Картопля

АНИСИМОВ Б. Картофель на любой вкус // Новое сел. хоз-во. – 2003. – № 1. – С. 32-34.

КАВКА В. Подбаємо про сортооновлення картоплі // Дім, сад, город. – 2003. – № 3. – С. 8.

ПЕТРЕНКО В.І. Білоруські сорти картоплі – смачні та високоврожайні // Дім, сад, город. – 2003. – № 2. – С. 4-5.

РОГОЗИНА Е.В. Межвидовые гибриды картофеля – доноры устойчивости к фитофторозу // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 8-11.

Цукрові буряки

ГРИЩЕНКО О.М. Інкрустація насіння цукрових буряків і його посівні якості // Цукр. буряки. – 2003. – № 1. – С. 17.

ДУБРОВНАЯ О.В., ЛЯЛЬКО И.И., ГЛАЗКО В.М. Сравнительное изучение инбредных линий сахарной свеклы по изоферментным маркерам // Физиология и биохимия культ. растений . – 2003. – № 2. – С. 144-151.

НАНЕНКО А.К., КУРЫНДИН А.В. Повышение точности высева семян // Сах. свекла. – 2003. – № 2. – С. 13-14.

П’ЯТКІВСЬКИЙ М. Строки сівби та продуктивність цукрових буряків // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 38-39.

ФЕДИШИН М.М. Плантаціям цукрових буряків – надійне насіння // Цукрові буряки. – 2003. – № 1. – С. 12-13. 

КОРМОВИРОБНИЦТВО.

КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

БОНДАРЕВ В. Запасаем корма по новым технологиям // Животноводство России. – 2003. – № 1. – С. 36-37.

МОЛОДИК М.В., П’ЯТАЧЕНКО В.І. Оптимізація параметрів технічного стану робочих органів подрібнювачів кормів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 49-51.

ШОФМАН Л.И., ТЕРЕШОНОК Ю.Л. Смешанные посевы сераделлы на зеленый корм и семена // Кормопроизводство. – 2003. – № 1. – С. 25-27.

Овочівництво

ГАРБУЗ О.В. Вплив умов зберігання на якість цибулі // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 65-69.

КОЗЛОВСКАЯ И.П. Оценка условий питания томата по листовой диагностике // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 20-21.

ЛАЗАРЕВА Е. Огурцы, которые мы выбираем // Огородник. – 2003. – № 2. – С. 7-8.

СЛЄПЦОВ Ю.В. Особливості росту нових сортів плодів баклажана // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 26.

СЛЄПЦОВ Ю. Щеплення в овочівництві // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 54.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ В.М. Агроекологічні аспекти вирощування овочів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 61-64.

Плодівництво. Ягідництво

БІЛИК А.М. Як доглядати перещеплені дерева // Дім, сад, город. – 2003. – № 3. – С. 33.

ЛОХМАТОВ С.Г., СЕДЫМОВ Е.Н., ПИВОВАРОВ А.Ю. Интенсивные сады украшают колонны // Огородник. – 2003. – № 3. – С. 22-23.

ПАВЛЮК В.В. Черешня: як зменшити силу росту дерев // Дім, сад, город. – 2003. – № 1. – С. 12-16.

РУЛЬЄВ В.А. Перспективи вирощування черешні в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 49-53.

РЯБУШКИН Ю.Б. Выращивание клоновых подвоев косточковых культур // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 13-16.

ТАРАНЕНКО Л.И. Слива – одна из ведущих косточковых пород // Сад, виноград і вино України. – 2003. – № 3-4. – С. 8-10.

ТРУНОВ Ю.В., ГРИШУТИНА Т.Н. Повышение урожайности и качества плодов яблони на клоновых подвоях // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 42-45.

ФРИШЕВ С.Г., ПРИВАЛОВ І.С., ТИМОШОК І.В. Нові технічні засоби для обробітку грунту в ущільнених садах // Сад, виноград і вино України. – 2003. – № 3-4. – С. 14-15. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

БЕЗРУЧКО О., ЯКОВЛЄВ Н. Прогноз розвитку шкідливих об’єктів // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 52-54.

ЗАИКИН Б.А. Борьба с болезнями картофеля требует комплексного подхода // Картофель и овощи. – 2003. – № 3. – С. 25-27.

КОВАЛИШИНА Г. Ефективність застосування протруйників на ярому ячменеві // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 67.

НУРМУХАММЕДОВ А.К., ВАСИЛЬЕВА Н.А. Прогноз распространения ризомании в Украине // Сах. свекла. – 2003. – № 2. – С. 26-27.

ТВАРИННИЦТВО.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Годівля і утримання тварин

КУЗНЕЦОВ С., КУЗНЕЦОВ А. Микроэлементы в кормлении животных // Животноводство России.– 2003. – № 3. – С. 16-18.

ЛЕСНОВА О.П., ЛЕСНОВ А.П. Закваска Леснова – препарат для получения высокобелкового корма // Аграр. наука. – 2003. – № 2. – С. 12-13.

Розведення і племінна справа

ПРО ВНЕСЕННЯ змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві: Закон України... 20 лют. 2003 р. // Голос України. – 2003. – 20 берез. – С. 9.

БЛИЗНЮЧЕНКО А.Г. Структурные единицы породы и их генетические основы // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 9-12.

Велика рогата худоба

БОЯРСКИЙ Л., ТИТОВ Ю. Летнее кормление коров без концентратов // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 3. – С. 10-11.

ВОЛЫНЦЕВ А., ИВАНОВ Ю. Венгерский племенной скот знают во всей Европе // Животноводство России. – 2003. – № 2. – С. 6-8.

ГАВРИЛЕНКО М., ПОЛУПАН Ю., КУЗЬМЕНКО І. Вплив годівлі на відтворну функцію молочної худоби // Пропозиція. –2003. – № 1. – С. 70-72.

ГИЛЬ М. Молочна продуктивність корів різних класів розподілу за ознаками тілобудови // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 17-20.

ГОНЧАРЕНКО І., ВІННИЧУК Д. Оцінка генотипу корів // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 18-19.

КОЗИР В.С., МОВЧАН Т.В. Екстер’єрна оцінка та її зв’язки з продуктивністю корів різних порід // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 36-38.

КУДРЕВИЧ О., ГЕЙМОР М. Шлях до високих надоїв // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 84-85.

ЛОГИНОВА В. На родине голштинок // Животноводство России. – 2003. – № 1. – С. 30-33.

ЛЯГИН Ф. Оценка приплода коров-рекордисток // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 3. – С. 22-23.

ЛЯГИН Ф. Продуктивные качества молодняка можно прогнозировать по крови // Животноводство России. – 2003. – № 3. – С. 32-33.

МЕЛЬНИК Ю., ГУЗЄВ І., ШЕЛЬОВ А. Методичні та організаційні засади генетичного моніторингу в м’ясному скотарстві України // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 2-4.

МЕЛЬНИКОВА А.А. Морфологические показатели крови ремонтных телок при различном уровне минерального питания // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук . –2003. – № 2. – С. 63-64.

МИХАЙЛЮК М. Підбір біологічно активних точок для проведення електрорефлексотерапії у корів // Тваринництво України. – 2003. – № 1. –  С. 30-31.

МОХОВ Б.П. Адаптационные особенности коров разных пород // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 22-24.

ПОЛУПАН Ю., КОВАЛЬ Т., ПЛЕТЕНЧУК І. Селекція червоної молочної худоби за родинами // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 22-25.

ПОПОВ Н., ИВАНОВ В. Опыт совершенствования красного горбатовского скота // Животноводство России. – 2003. – № 3. – С. 40-41.

СИРОТЮК М., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ С. Розвиваємо м’ясне скотарство // Тваринництво України. – 2003. – № 1. – С. 11.

СОЧКА Л. Допоможіть слабким новонародженим телятам стати на ноги // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 74-76.

ТРОНЧУК І., ГАВРИК Н. Екструдат сої – цінний молокогінний корм для корів // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 30-31.

ХМЕЛЬНИЧИЙ Л. Бажаний тип корів української червоно-рябої молочної породи // Тваринництво України. – 2003. – № 1. – С. 22-24.

Конярство

БАЛАКШИН О. Полукровные породы ближнего зарубежья // Коневодство и конный спорт. – 2003. – № 2. – С. 7-8.

ГОРИН В.А. О прилитии орловскому рысаку крови стандартбредной породы // Коневодство и конный спорт. – 2003. – № 1. – С. 5-9.

Свинарство

АУХАТОВА С. Влияние йода на продуктивность свиней при их откорме // Свиноводство. – 2003. – № 1. – С. 9-11.

БАНЬКОВСЬКА І.Б., ТРОЦЬКИЙ М.Я. Вплив генотипу та передзабійної маси свиней на біологічну цінність м’яса // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 3. – С. 32-34.

ДВАЛИШВИЛИ В.Г., АРСЕНЬЕВ Д.В., ЕЖКОВ А.А. Сухая барда в комбикормах для свиней // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 19-22.

МАРЧЕНКО В., ЛАВРИНЮК О., КАРПУСЬ М. Використовуйте кормові боби для годівлі свиней // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 27-28.

МОШКУТЕЛО И., ЕПИФАНОВ В. Жировая добавка в составе комбикормов для свиноматок // Свиноводство. – 2003. – № 2. – С. 24-26.

РЕВЕНКО О., ПЕРЕТЯТЬКО Л. Імуногенетичний аналіз свиней полтавської м’ясної породи // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 22-24

РИБАЛКО В.П. Особливості розвитку світового й вітчизняного свинарства // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 27-30.

СМИРНОВ В.С. Основа для классификации адаптивных типов свиноматок // Аграр. наука. – 2003. – № 2. – С. 22-23.

ТОПИХА В., ГЕРАСИМЕНКО В., ВОЛКОВ А. Иммунологические параметры свиней пород дюрок украинской селекции и крупной белой // Свиноводство. – 2003. – № 1. – С. 6-8.

ЧИЖАНСЬКА Н. Премікс ліпровіт у раціонах відгодівельного молодняку свиней // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 30-31.

ШАХОВ А.Г., ТАНУФРИЕВ А.И., МАСЬЯНОВ Ю.Н. Иммунобиологический статус свиноматок в зависимости от возраста и сроков супоросности // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 69-72.

ЭРНСТ Л.К., АТУЛОВ Ю.В., КУЗНЕЦОВА Т.Г. Мясные качества свиней, трансгенных по гормону роста // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 27-29.

Вівчарство. Козівництво

ЕГОРОВ М., АБОНЕЕВ В. Рентабельное овцеводство – это реально // Животноводство России . – 2003. – № 3. – С. 38-39.

КРИВОВ В., НИКОЛАЙЧЕВ В. Рост романовских ягнят и помесей романовская-прекос // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2003. – № 1. – С. 27-28.

МАРЗАНОВ Н. В мире растет интерес к мериносам // Животноводство России. – 2003. – № 1. – С. 44-45.

ПОПОВА О.М., ПЛУГИН М.В. Молочность и свойства молока цигайских овец // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2003. – № 1. – С. 33-34.

Звірівництво

БАЛАКИРЕВ Н.А. Интенсификация использования генетического потенциала продуктивности клеточных пушных зверей // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 5-6.

ПОЛАДЯН З. Економічне обгрунтування модуля кролівничої ферми різної інтенсивності ведення галузі // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 8-10.

Птахівництво

АЛИЕВ М.И. Создание линии породы кур белый леггорн с высокой массой яйца // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 65-66.

БАЙДЕВЛЯТОВ Ю. Аероіонізація у технології інкубації // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 7-8.

БЕНЗА В. Ефективність калібрування і вирощування ремонтного молодняку курей яєчних кросів // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 9-10.

БЕСПАЛОВ А. Стивакор стимулирует рост птицы // Птицеводство. – 2003. – № 1. – С. 22.

БОВКУН Г., БОБРИК О., МАЛИК Н. Лактулоза полезна цыплятам // Птицеводство. – 2003. – № 3. – С.10.

БОНДАРЕНКО Ю., КАТЕРИНИЧ О. Кури подвійної продуктивності // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 2. – С. 16.

ВОРОНКОВ М.Г., МУХИТДИНОВА Х.Н, НУРБЕКОВ М.К. Эффективность добавки трекрезана в рацион цыплят // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 39-41.

ДЕНИН Н., КАШЕВАРОВ М., ИШУТИНА Г. Рапс в рационе кур-несушек // Птицеводство. – 2003. – № 3. – С. 25.

ЗАДОРОЖНІЙ А.А. Розводьте перепелів // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 1. – С. 18.

ЗАДОРОЖНІЙ А.А. Що належить знати про інкубацію // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 2. – С. 14-15.

МИКИТЮК Д.М., ІВАНОВА Т.В. Птиця вітчизняної селекції // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 2. – С. 5-7.

ПОПЕШОВА Л.,ЧЕРЕМНЫХ Л. Особенности кормления несушек мясных пород // Животноводство России. – 2003. – № 2. – С. 31-33.

СНИТКИН М. Потенциал гусей далеко не исчерпан // Животноводство России. – 2003. – № 3. – С. 5-6.

ТЮРИН О. Шроты и жмыхи в рационах для птицы // Птицеводство. – 2003. – № 1. – С.19.

Рибне господарство

СЕРВЕТНИК Г.Е. Селекционная работа в рыбоводстве // Зоотехния. – 2003. – № 3.– С. 8-9.

Бджільництво

ЄГОШИН Р. Від помісних бджіл – до чистопородних // Пасіка. – 2003. – № 3. – С. 14.

КАЛІНІНА Л. Умови розвитку бджолиної сім’ї навесні // Пасіка. – 2003. – № 3. – С. 4-5.

КЛОЧКО Р.Т., ЛУЧАНСЬКИЙ С.Н., БЛИНОВ А.В. Амебиаз пчел // Пчеловодство. – 2003. – № 2. – С. 29-30.

КОМІСАР О. Збільшення тривалості використання племінних бджолиних маток // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 11-12.

КРАВЦОВ Н.И. Интенсификация продуктивности медоносной пчелы // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 7-8.

ЛЕБЕДЕВ В.И., ЛЕГОВИЧ М.А. Заготовка личинок трутней – это выгодно // Пчеловодство. – 2003. – № 3. – С. 52-54.

НЕКРАШЕВИЧ В.Ф., КАШИРИН Д.Е. Устройство для измельчения перговых сотов // Пчеловодство. – 2003. – № 2. – С. 52-53.

ПОДОБЕД І.М. Боротьба з аскосферозом бджіл // Пасіка. – 2003. – № 3. – С. 18-19.

Ветеринарія

ДЕМИДЕНКО В.М. Хвороба Ньюкасла птиці // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 1. – С.14-16.

ІНСТРУКЦІЯ про заходи з профілактики та ліквідації хвороби Марека у курей // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 2. – С. 12-13.

КОЖЕМЯКА Н.В., САМОЙЛОВА Л.Ф. Ветеринарная защита при выращивании бройлеров // Ветеринария. – 2003. – № 3. – С. 10-13.

КОРОЛЕНКО Л., СІКАЧИНА В. Ньюкаслська хвороба птиці // Вет. медицина України. – 2003. – № 3. – С. 18-19.

КРАСНІКОВ Г., СТЕГНІЙ Ю., НОСУЛЕНКО В. Щодо застосування антибіотиків при вакцинації птиці // Вет. медицина України. – 2003. – № 3. – С. 37-39.

НИКОЛАЕНКО В. Антисептик бактерицид // Птицеводство. – 2003. – № 3. – С. 28-29.

ОНУФРИЕНКО М.Э. Диагностика фасциолеза крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2003. – № 3. – С. 30-33.

ПОПОВ Ю., ШКИЛЬ Н. Препарат некрофарм для лечения конечностей у скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 3. – С. 34-35.


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 1

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше