ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. К. А. ТІМІРЯЗЄВА

Відділ літератури та інформації з питань сільського господарства

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

Відділ літератури та інформації з питань економіки та права

 

Нові надходження літератури з питань економіки,

технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

(Поточний бібліографічний список)

Вип. 1.

Вінниця, 2003


ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва надсилає Вам черговий бібліографічний список, який включає надходження нової літератури з питань економіки, організації та технології сільськогоспо-дарського виробництва, галузей харчової і переробної промисловості, що надійшла в обласний довідково-інформаційний фонд у січні-березні 2003 р.

Список розрахований на керівників, організаторів, спеціалістів сільськогоспо-дарського виробництва та переробної промисловості.

Працівники обласних організацій можуть одержати зазначену літературу в обласній науковій бібліотеці, районних організацій – в центральних бібліотеках.

В разі відсутності необхідних видань в централізованих бібліотечних системах, їх можна замовити по міжбібліотечному абонементу (МБА) з бібліотеки, де знаходиться потрібне видання. Поштові витрати за пересилку видань – за рахунок замовника.

На замовлення спеціалістів по МБА надсилаються також за встановлену плату копії журнальних статей.


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БАУТИН В. Совершенствовать инновационную деятельность в АПК // АПК: экономика, упр. – 2003. – № 1. – С. 21-25.

ВІТВІЦЬКИЙ В.В. Формування і розвиток нормативних систем в агропромисловому виробництві // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 65-70.

Гайдуцький А. Економічні механізми забезпечення інвестиційної конкурентоспроможності аграрного сектора економіки // Економіка України. – 2003. – № 2. – С.69-73

ГОЛОВАТЮК М.С. Формування систем земельних відносин в Україні на сучасному етапі // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 43-48.

ГОРСЬКА О.В. Проблеми АПК України в контексті європейської інтеграції // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 132-135.

ГУДЗЬ О.Є. Забезпечення сільськогосподарських підприємств кредитними ресурсами // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 86-90.

ДАДАШЕВ Б.А. Кредитное обслуживание АПК Украины // Аграр. наука. – 2003. – № 3. – С. 8-9.

ДЕЙНЕКО В.И., ЗАХАРОВ А.Н., СТАРОВЕРОВ В.И. Проблемы управления социальной сферой села // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 38-42.

ДЕМ’ЯНЕНКО М.Я. Проблеми іпотеки сільськогосподарських земель // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 98-104.

ДІЄСПЕРОВ В.С., ЯРМОЛИЦЬКИЙ В.К. Організація економічної роботи в господарстві // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 90-97.

КИРИЛЕНКО І.Г. Про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 3-11.

ЛОГИНОВ Д. Организационно-экономический механизм маркетинговой деятельности в АПК // Междунар. с.-х. журн. – 2003. – № 2. – С. 14-15.

ЛУКЬЯНОВА Е.В. Сельское предпринимательство: традиции и перспективы // Междунар. с-х. журн. – 2003. – № 2. – С. 32-35.

ЛЯШЕНКО І. Прогнозування динаміки сільськогосподарського виробництва на базі «коротких» вибірок // Статистика України. – 2003. – № 1. – С. 11-16

МАКАРЕНКО М.И., ДАДАШЕВ Б.А. Сельское хозяйство Украины в тисках “ценовых ножниц” // Аграр. наука. – 2003. – № 2. – С. 4-5.

МЕЛЬНИК К.М. Розвиток сільськогосподарських кредитних кооперативів // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 74-77.

МОГИЛЬНИЙ О.М. Роль і місце держави у становленні та розвитку аграрного ринку // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 37-43.

Онищенко О. Державне регулювання аграрного виробництва // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 85-86.

ПЕТРИКОВ А. Государственная поддержка малого предпринимательства в АПК и сельского развития // АПК: экономика, упр. – 2003. – № 1. – С. 10-15.

ПИЛИПЕНКО О.О. Використання сільськогосподарських земель в умовах земельної реформи // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 78-82.

СЕМЕНЧЕНКО С.М. Якість інформації як критерій і чинник внутрішнього аудиту // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 117-120.

СЛЮСАРЧУК Л.І. Особливості обліку готової продукції суб’єктів малого підприємництва // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 104-108.

Статівка А. Сільське господарство України та його інтеграція в міжнародні сільськогосподарські й торговельні організації: проблеми питання // Право України. – 2003. – № 4. – С. 42-45.

СТОРОЖУК О.В. Принципи побудови і функціонування оптимальної податкової системи // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 97-104.

ФЕДОРОВ М.М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 25-31.

ХУДЯКОВА Е.В. Оптимизация структуры сельского кредитного кооператива на основе стохастического моделирования // Аграр. наука. – 2003. – № 2. – С. 2-3.

ЧАБАН В.Г. Агролізинг: проблеми і перспективи // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 104-107.

ЧАБАН В.Г. Вибір інвестиційної стратегії на сучасному етапі реформування економіки // Економіка АПК. – № 2. – С. 108-111.

ЧЕРНЯКОВ Б.А. Крупные предприятия аграрного сектора США в новом веке // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 46-48.

ЧУПАХИН О. Прогноз перспектив развития мирового рынка агропромышленной продукции // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 34-35.

ЮРЧИШИН В.В. Науково-методологічні та організаційні основи розвитку системи управління аграрним сектором економіки // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 17-25.

ЯВОРСЬКА Т. Організація виробництва та аграрного бізнесу: від теорії до практики // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 91-92 

Економіка рослинництва

БОКОВЕЦЬ В.В. Удосконалення структури основного капіталу підприємств бурякоцукрового підкомплексу Вінницької області // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 82-85.

ГОЛОВАНОВА А., ЦИСАРЕВА М., МЕДВЕДЕВА Т. Информационно-методические вопросы оптимизации зернового производства // АПК: экономика, упр. – 2003. – № 1. – С. 65-68.

ГОНЧАРЕНКО О.В. Закон про зерно: погляд у майбутнє // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 108-112.

КОСТЕНКО П.І. Формування міжгалузевих відносин в інтегрованому цукробуряковому виробництві // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 62-64.

ЛОГИНОВ В.Г. Предложения по совершенствованию регулирования рынка картофеля // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2003. – № 3. – С. 54.

МЕНЬШИКОВА М.А. Инвестиционные мероприятия в АПК и методическая база их оценки // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2003. – № 3. – С. 47-49.

РУБАН С. Мінімізація ризиків шляхом використання каскадних експортно-імпортних операцій:[Зерно] // Пропозиція. – 2003. – № 2. – С. 108-109.

РУЛЬЄВ В. Правова охорона селекційних досягнень у садівництві // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 1. – C. 19-21

РУЛИК І.І. Диверсифікація виробництва в цукробурякових агропромислових формуваннях // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 75-78.

СВЕНТИЦКИЙ И.И., БАШЕЛОВ А.М. Компьютерная система ресурсоэкономного производства продукции растениеводства // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 3. – С. 33-36.

СВЕТЛОВ Н. Стоимостные факторы кризиса аграрного производства // АПК: экономика, упр. – 2003. – № 2. – С. 37-45.

СЕГЕДА С.А. Розвиток зовнішньої торгівлі селекційно-насінницькою продукцією соняшнику в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 127-132.

СОЛОВЙОВ І.О., КИРИЛОВ Ю.Є. Біржова торгівля на шляху становлення ринку зерна // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 124-127.

ШУМЕЙКО А., РИБАКОВА О. Ринок фруктів і ягід // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 110-112.

Економіка тваринництва

ДЖЕМЕЛІНСЬКА Л.В. Оцінка конкурентоспроможності молочної продукції // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 124-131.

СОКОЛ О. Динаміка і структура світового виробництва м’яса // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 4-5.

ЧЕРЕШНЯ Л.С. Методика определения экономической эффективности научно-технического прогресса в птицеводстве // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 3. – С. 44-46.

ШОЛУДЬКО О.В. Регіональні проблеми розвитку скотарства // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 65-68.

ЯРОШЕНКО Ф.О. Становлення світового ринку м’яса птиці // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 59-62. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

МЕДВЕДЄВ В.В., ЛАКТІНОВА Т.М., ПОЧЕПЦОВА Л.Г. Вплив структури ґрунту на фільтраційну здатність // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 3. – С. 5-8.

ПОЛУПАН М.І., СОЛОВЕЙ В.Б., ПОЛУПАН В.І. Пріоритетні кліматичні критерії ресурсів вологозабезпечення, природи й енергетики ґрунтоутворення та родючості ґрунтів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 13-19.

Агрохімія

АЗОТ под рапс // Новое сел. хоз-во . – 2003. – № 1. – С. 30-31.

КОНОВАЛОВ Н.Д., КОНОВАЛОВ С.Н. Оптимизация доз удобрений // Сах. свекла. – 2003. – № 3. – С. 11-13.

ПЕШЕХОНОВ В.С. Энергетическая эффективность применения удобрений // Агрохим. вестн. – 2003. – № 1. – С. 37.

ШТЫРХУНОВ В.Д., КЛОЧКОВ Н.Ю. Системы удобрений на основе альтернативных систем обработки почвы // Агрохим. вестн. – 2003. – № 1. – С. 34-36.

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ВІТВІЦЬКИЙ В., ЛОСИНА М. Стан та напрями нормування праці в системі технічного сервісу агропромислового комплексу // Техніка АПК. – 2003. – № 2. – С. 16-17.

ГРИЦИШИН М., МАСЛО І. Забезпечення високого технічного рівня і конкурентноздатності сільськогосподарської техніки // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 94-97.

РИЖУК С.М. Пріоритетні напрями розвитку технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 37-41.

ШКЛЯР В.Б. Розвиток організаційних форм використання техніки в сільському господарстві // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 47-50.

Механізація і електрифікація

рослинництва

БЕЙЛИ Б. К вопросу о вентиляции теплиц // Гавриш. – 2003. – № 1. – С. 9-10.

БОНДАРЄВ В., БАБИЧ Л., ПЕЛИХ В. Резерви підвищення продуктивності качаноочисного апарата // Техніка АПК. – 2003. – № 2. – С. 20-21.

ГУКОВ Я., НАНОСОВ В., МОГИЛІВСЬКИЙ М. Мінімальний комплекс знарядь для обробітку ґрунту // Техніка АПК. – 2003. – № 3. – С. 19-20.

КАЛИНИН А.Б. Современные культиваторы для почвосберегающих технологий // Сельскохозяйственные вести. – 2003. – № 1. – С. 21-23.

КАРПЕНКО М. Косарка-граблі // Пропозиція. – 2003. – № 2. – С. 97-98.

СИСОЛІН П. Створити дешевий просапний фермерський трактор // Техніка АПК. – 2003. – № 2. – С. 10-11.

СКЛЯРОВ А.И., БАННИКОВ Н.М., ИСАЕВ И.К. Агрегат для внесения дефеката свеклосахарного производства // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. –№ 3. – С. 31-32.

ТОКАРЕВ П.Н., МЕДВЕДЕВ В.П. Технология уборки лука-севка с использованием гидросортировки // Картофель и овощи. – 2003. – № 3. – С. 10-12.

Механізація і електрифікація

тваринництва

КРАУСП В. Автоматические малогабаритные инкубаторы // Птицеводство. – 2003. – № 3. – С. 32.

ЛОМОВ В., УТКИН А., ЕПИФАНОВ В. Универсальные раздатчики-смесители кормов для свиноферм // Свиноводство. – 2003. – № 2. – С. 28-29.

СМОЛЯР В. Установка для створення мікроклімату в тваринницькому приміщенні // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 11.

СОЛЯНИК М., ВАРТАНЯН О., СВИСТУЛА М. Нове покоління кормоприготувальних агрегатів // Тваринництво України. – 2003. – № 1. – С. 28-29.

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

ГІЗБУЛЛІН Н.Г. Створення та використання трансгенних рослин // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 24-26.

ПОЗДНЯКОВ В.А., БОРИСОВ В.Ф., ДРИЖАЧЕНКО А.И. Генетически модифицированные продукты: опасная замена или спасительное открытие // Сельскохозяйственные вести . – 2003. – № 1. – С. 37.

Землеробство. Агротехніка

МЕЛЬЦАЕВ И.Г. Зависимость биологических свойств почвы от технологий возделывания полевых культур в севообороте // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 16-18.

СТРЕЛЬЧЕНКО В.П., БОВСУНОВСЬКИЙ А.М., НАЛАПКО М.В. Вплив рослинних решток в орному шарі грунту на продуктивність сівозмін // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 3. – С. 9-11.

Зернові культури

АЗАРОВ В.Б. Изменение физических свойств чернозема и урожайности ячменя в зависимости от способа основной обработки почвы // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 3. – С. 13-15.

БЛЕДНЫХ В.В., МИХАЙЛОВ Ю.Е. Проектирование технологии возделывания зерновых культур на примере двух операций // Докл. Рос. акад. с.-х. наук.– 2003. – № 2. – С. 50-52.

ДОМАНОВ Н.М., СОЛНЦЕВ П.И., ОМАНОВ М.Н. Разработка технологий возделывания озимой пшеницы различной степени интенсификации // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 3. – С. 27-30.

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Використання сучасних гібридів кукурудзи від агрофірми “Сади України” – реальний шлях отримання високих урожаїв // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 44-45.

КАЩЕЄВ Ю.Б. Гібридологічний контроль при створенні вихідного матеріалу в селекції гречки // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 3. – С. 69-72.

ЛИХОЧВАР В., ДЕМЧИШИН А. Озима пшениця: урожайність та якість зерна різних сортів // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 31-33.

НАДТОЧАЕВ Н.Ф., МЕЛЕШКЕВИЧ М.А., ШИМАНСКИЙ Л.П. Глубина заделки семян линий и гибридов кукурузы // Кукуруза и сорго. – 2003. – № 2. – С. 10-11.

НЕБАВСКИЙ В.А. Энергоемкость производства зерна кукурузы с использованием применяемых технологий // Кукуруза и сорго. – 2003. – № 2. – С. 2-3.

ТОРИКОВ В.Е., ПОПОВ В.А., МЕЛЬНИКОВА О.В. Показатели водного статуса прорастающих семян сортов мягкой пшеницы // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 19.

ЦЫГАНКОВ В.И., ЦЫГАНКОВ И.Г. Регенеративная способность яровой пшеницы в селекции на адаптивность // Аграр. наука. – 2003. – № 2. – С. 16-18.

ЧЕРЕМХА Б. Відновлення вегетації та весняний догляд за посівами озимої пшениці // Пропозиція. – 2003. – № 2. – С. 34-35.

Зернові бобові культури

БАБЕНКО Л.М., МАРТИН Г.І., МУСАТЕНКО Л.І. Структурно-функціональні особливості проростання насіння квасолі // Физиология и биохимия культурных растений. – 2003. – № 2. – С. 138-143.

ОВЕРЧЕНКО Б. Горох – культура вдячна // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 36-37.

Олійні культури

ЗАЙЦЕВ О., КОВАЛЬОВ В. Нові гібриди соняшнику югославської селекції на українському ринку // Пропозиція. – 2003. – № 2. – С. 42-43.

РОЖКОВАН В., КОМАРОВА І. Рижій – альтернативна олійна культура та перспективи його використання // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 46-47.

Картопля

АНИСИМОВ Б. Картофель на любой вкус // Новое сел. хоз-во. – 2003. – № 1. – С. 32-34.

КАВКА В. Подбаємо про сортооновлення картоплі // Дім, сад, город. – 2003. – № 3. – С. 8.

ПЕТРЕНКО В.І. Білоруські сорти картоплі – смачні та високоврожайні // Дім, сад, город. – 2003. – № 2. – С. 4-5.

РОГОЗИНА Е.В. Межвидовые гибриды картофеля – доноры устойчивости к фитофторозу // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 8-11.

Цукрові буряки

ГРИЩЕНКО О.М. Інкрустація насіння цукрових буряків і його посівні якості // Цукр. буряки. – 2003. – № 1. – С. 17.

ДУБРОВНАЯ О.В., ЛЯЛЬКО И.И., ГЛАЗКО В.М. Сравнительное изучение инбредных линий сахарной свеклы по изоферментным маркерам // Физиология и биохимия культ. растений . – 2003. – № 2. – С. 144-151.

НАНЕНКО А.К., КУРЫНДИН А.В. Повышение точности высева семян // Сах. свекла. – 2003. – № 2. – С. 13-14.

П’ЯТКІВСЬКИЙ М. Строки сівби та продуктивність цукрових буряків // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 38-39.

ФЕДИШИН М.М. Плантаціям цукрових буряків – надійне насіння // Цукрові буряки. – 2003. – № 1. – С. 12-13. 

КОРМОВИРОБНИЦТВО.

КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

БОНДАРЕВ В. Запасаем корма по новым технологиям // Животноводство России. – 2003. – № 1. – С. 36-37.

МОЛОДИК М.В., П’ЯТАЧЕНКО В.І. Оптимізація параметрів технічного стану робочих органів подрібнювачів кормів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 49-51.

ШОФМАН Л.И., ТЕРЕШОНОК Ю.Л. Смешанные посевы сераделлы на зеленый корм и семена // Кормопроизводство. – 2003. – № 1. – С. 25-27.

Овочівництво

ГАРБУЗ О.В. Вплив умов зберігання на якість цибулі // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 65-69.

КОЗЛОВСКАЯ И.П. Оценка условий питания томата по листовой диагностике // Достиж. науки и техники АПК. – 2003. – № 2. – С. 20-21.

ЛАЗАРЕВА Е. Огурцы, которые мы выбираем // Огородник. – 2003. – № 2. – С. 7-8.

СЛЄПЦОВ Ю.В. Особливості росту нових сортів плодів баклажана // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 26.

СЛЄПЦОВ Ю. Щеплення в овочівництві // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 54.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ В.М. Агроекологічні аспекти вирощування овочів // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 61-64.

Плодівництво. Ягідництво

БІЛИК А.М. Як доглядати перещеплені дерева // Дім, сад, город. – 2003. – № 3. – С. 33.

ЛОХМАТОВ С.Г., СЕДЫМОВ Е.Н., ПИВОВАРОВ А.Ю. Интенсивные сады украшают колонны // Огородник. – 2003. – № 3. – С. 22-23.

ПАВЛЮК В.В. Черешня: як зменшити силу росту дерев // Дім, сад, город. – 2003. – № 1. – С. 12-16.

РУЛЬЄВ В.А. Перспективи вирощування черешні в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 49-53.

РЯБУШКИН Ю.Б. Выращивание клоновых подвоев косточковых культур // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 13-16.

ТАРАНЕНКО Л.И. Слива – одна из ведущих косточковых пород // Сад, виноград і вино України. – 2003. – № 3-4. – С. 8-10.

ТРУНОВ Ю.В., ГРИШУТИНА Т.Н. Повышение урожайности и качества плодов яблони на клоновых подвоях // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 42-45.

ФРИШЕВ С.Г., ПРИВАЛОВ І.С., ТИМОШОК І.В. Нові технічні засоби для обробітку грунту в ущільнених садах // Сад, виноград і вино України. – 2003. – № 3-4. – С. 14-15. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

БЕЗРУЧКО О., ЯКОВЛЄВ Н. Прогноз розвитку шкідливих об’єктів // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 52-54.

ЗАИКИН Б.А. Борьба с болезнями картофеля требует комплексного подхода // Картофель и овощи. – 2003. – № 3. – С. 25-27.

КОВАЛИШИНА Г. Ефективність застосування протруйників на ярому ячменеві // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 67.

НУРМУХАММЕДОВ А.К., ВАСИЛЬЕВА Н.А. Прогноз распространения ризомании в Украине // Сах. свекла. – 2003. – № 2. – С. 26-27.

ТВАРИННИЦТВО.

ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Годівля і утримання тварин

КУЗНЕЦОВ С., КУЗНЕЦОВ А. Микроэлементы в кормлении животных // Животноводство России.– 2003. – № 3. – С. 16-18.

ЛЕСНОВА О.П., ЛЕСНОВ А.П. Закваска Леснова – препарат для получения высокобелкового корма // Аграр. наука. – 2003. – № 2. – С. 12-13.

Розведення і племінна справа

ПРО ВНЕСЕННЯ змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві: Закон України... 20 лют. 2003 р. // Голос України. – 2003. – 20 берез. – С. 9.

БЛИЗНЮЧЕНКО А.Г. Структурные единицы породы и их генетические основы // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 9-12.

Велика рогата худоба

БОЯРСКИЙ Л., ТИТОВ Ю. Летнее кормление коров без концентратов // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 3. – С. 10-11.

ВОЛЫНЦЕВ А., ИВАНОВ Ю. Венгерский племенной скот знают во всей Европе // Животноводство России. – 2003. – № 2. – С. 6-8.

ГАВРИЛЕНКО М., ПОЛУПАН Ю., КУЗЬМЕНКО І. Вплив годівлі на відтворну функцію молочної худоби // Пропозиція. –2003. – № 1. – С. 70-72.

ГИЛЬ М. Молочна продуктивність корів різних класів розподілу за ознаками тілобудови // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 17-20.

ГОНЧАРЕНКО І., ВІННИЧУК Д. Оцінка генотипу корів // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 18-19.

КОЗИР В.С., МОВЧАН Т.В. Екстер’єрна оцінка та її зв’язки з продуктивністю корів різних порід // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 36-38.

КУДРЕВИЧ О., ГЕЙМОР М. Шлях до високих надоїв // Пропозиція. – 2003. – № 3. – С. 84-85.

ЛОГИНОВА В. На родине голштинок // Животноводство России. – 2003. – № 1. – С. 30-33.

ЛЯГИН Ф. Оценка приплода коров-рекордисток // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 3. – С. 22-23.

ЛЯГИН Ф. Продуктивные качества молодняка можно прогнозировать по крови // Животноводство России. – 2003. – № 3. – С. 32-33.

МЕЛЬНИК Ю., ГУЗЄВ І., ШЕЛЬОВ А. Методичні та організаційні засади генетичного моніторингу в м’ясному скотарстві України // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 2-4.

МЕЛЬНИКОВА А.А. Морфологические показатели крови ремонтных телок при различном уровне минерального питания // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук . –2003. – № 2. – С. 63-64.

МИХАЙЛЮК М. Підбір біологічно активних точок для проведення електрорефлексотерапії у корів // Тваринництво України. – 2003. – № 1. –  С. 30-31.

МОХОВ Б.П. Адаптационные особенности коров разных пород // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 22-24.

ПОЛУПАН Ю., КОВАЛЬ Т., ПЛЕТЕНЧУК І. Селекція червоної молочної худоби за родинами // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 22-25.

ПОПОВ Н., ИВАНОВ В. Опыт совершенствования красного горбатовского скота // Животноводство России. – 2003. – № 3. – С. 40-41.

СИРОТЮК М., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ С. Розвиваємо м’ясне скотарство // Тваринництво України. – 2003. – № 1. – С. 11.

СОЧКА Л. Допоможіть слабким новонародженим телятам стати на ноги // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 74-76.

ТРОНЧУК І., ГАВРИК Н. Екструдат сої – цінний молокогінний корм для корів // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 30-31.

ХМЕЛЬНИЧИЙ Л. Бажаний тип корів української червоно-рябої молочної породи // Тваринництво України. – 2003. – № 1. – С. 22-24.

Конярство

БАЛАКШИН О. Полукровные породы ближнего зарубежья // Коневодство и конный спорт. – 2003. – № 2. – С. 7-8.

ГОРИН В.А. О прилитии орловскому рысаку крови стандартбредной породы // Коневодство и конный спорт. – 2003. – № 1. – С. 5-9.

Свинарство

АУХАТОВА С. Влияние йода на продуктивность свиней при их откорме // Свиноводство. – 2003. – № 1. – С. 9-11.

БАНЬКОВСЬКА І.Б., ТРОЦЬКИЙ М.Я. Вплив генотипу та передзабійної маси свиней на біологічну цінність м’яса // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 3. – С. 32-34.

ДВАЛИШВИЛИ В.Г., АРСЕНЬЕВ Д.В., ЕЖКОВ А.А. Сухая барда в комбикормах для свиней // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 19-22.

МАРЧЕНКО В., ЛАВРИНЮК О., КАРПУСЬ М. Використовуйте кормові боби для годівлі свиней // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 27-28.

МОШКУТЕЛО И., ЕПИФАНОВ В. Жировая добавка в составе комбикормов для свиноматок // Свиноводство. – 2003. – № 2. – С. 24-26.

РЕВЕНКО О., ПЕРЕТЯТЬКО Л. Імуногенетичний аналіз свиней полтавської м’ясної породи // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 22-24

РИБАЛКО В.П. Особливості розвитку світового й вітчизняного свинарства // Вісн. аграр. науки. – 2003. – № 2. – С. 27-30.

СМИРНОВ В.С. Основа для классификации адаптивных типов свиноматок // Аграр. наука. – 2003. – № 2. – С. 22-23.

ТОПИХА В., ГЕРАСИМЕНКО В., ВОЛКОВ А. Иммунологические параметры свиней пород дюрок украинской селекции и крупной белой // Свиноводство. – 2003. – № 1. – С. 6-8.

ЧИЖАНСЬКА Н. Премікс ліпровіт у раціонах відгодівельного молодняку свиней // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 30-31.

ШАХОВ А.Г., ТАНУФРИЕВ А.И., МАСЬЯНОВ Ю.Н. Иммунобиологический статус свиноматок в зависимости от возраста и сроков супоросности // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 69-72.

ЭРНСТ Л.К., АТУЛОВ Ю.В., КУЗНЕЦОВА Т.Г. Мясные качества свиней, трансгенных по гормону роста // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 27-29.

Вівчарство. Козівництво

ЕГОРОВ М., АБОНЕЕВ В. Рентабельное овцеводство – это реально // Животноводство России . – 2003. – № 3. – С. 38-39.

КРИВОВ В., НИКОЛАЙЧЕВ В. Рост романовских ягнят и помесей романовская-прекос // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2003. – № 1. – С. 27-28.

МАРЗАНОВ Н. В мире растет интерес к мериносам // Животноводство России. – 2003. – № 1. – С. 44-45.

ПОПОВА О.М., ПЛУГИН М.В. Молочность и свойства молока цигайских овец // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2003. – № 1. – С. 33-34.

Звірівництво

БАЛАКИРЕВ Н.А. Интенсификация использования генетического потенциала продуктивности клеточных пушных зверей // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 5-6.

ПОЛАДЯН З. Економічне обгрунтування модуля кролівничої ферми різної інтенсивності ведення галузі // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 8-10.

Птахівництво

АЛИЕВ М.И. Создание линии породы кур белый леггорн с высокой массой яйца // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 65-66.

БАЙДЕВЛЯТОВ Ю. Аероіонізація у технології інкубації // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 7-8.

БЕНЗА В. Ефективність калібрування і вирощування ремонтного молодняку курей яєчних кросів // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 9-10.

БЕСПАЛОВ А. Стивакор стимулирует рост птицы // Птицеводство. – 2003. – № 1. – С. 22.

БОВКУН Г., БОБРИК О., МАЛИК Н. Лактулоза полезна цыплятам // Птицеводство. – 2003. – № 3. – С.10.

БОНДАРЕНКО Ю., КАТЕРИНИЧ О. Кури подвійної продуктивності // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 2. – С. 16.

ВОРОНКОВ М.Г., МУХИТДИНОВА Х.Н, НУРБЕКОВ М.К. Эффективность добавки трекрезана в рацион цыплят // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. – 2003. – № 2. – С. 39-41.

ДЕНИН Н., КАШЕВАРОВ М., ИШУТИНА Г. Рапс в рационе кур-несушек // Птицеводство. – 2003. – № 3. – С. 25.

ЗАДОРОЖНІЙ А.А. Розводьте перепелів // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 1. – С. 18.

ЗАДОРОЖНІЙ А.А. Що належить знати про інкубацію // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 2. – С. 14-15.

МИКИТЮК Д.М., ІВАНОВА Т.В. Птиця вітчизняної селекції // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 2. – С. 5-7.

ПОПЕШОВА Л.,ЧЕРЕМНЫХ Л. Особенности кормления несушек мясных пород // Животноводство России. – 2003. – № 2. – С. 31-33.

СНИТКИН М. Потенциал гусей далеко не исчерпан // Животноводство России. – 2003. – № 3. – С. 5-6.

ТЮРИН О. Шроты и жмыхи в рационах для птицы // Птицеводство. – 2003. – № 1. – С.19.

Рибне господарство

СЕРВЕТНИК Г.Е. Селекционная работа в рыбоводстве // Зоотехния. – 2003. – № 3.– С. 8-9.

Бджільництво

ЄГОШИН Р. Від помісних бджіл – до чистопородних // Пасіка. – 2003. – № 3. – С. 14.

КАЛІНІНА Л. Умови розвитку бджолиної сім’ї навесні // Пасіка. – 2003. – № 3. – С. 4-5.

КЛОЧКО Р.Т., ЛУЧАНСЬКИЙ С.Н., БЛИНОВ А.В. Амебиаз пчел // Пчеловодство. – 2003. – № 2. – С. 29-30.

КОМІСАР О. Збільшення тривалості використання племінних бджолиних маток // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 11-12.

КРАВЦОВ Н.И. Интенсификация продуктивности медоносной пчелы // Зоотехния. – 2003. – № 3. – С. 7-8.

ЛЕБЕДЕВ В.И., ЛЕГОВИЧ М.А. Заготовка личинок трутней – это выгодно // Пчеловодство. – 2003. – № 3. – С. 52-54.

НЕКРАШЕВИЧ В.Ф., КАШИРИН Д.Е. Устройство для измельчения перговых сотов // Пчеловодство. – 2003. – № 2. – С. 52-53.

ПОДОБЕД І.М. Боротьба з аскосферозом бджіл // Пасіка. – 2003. – № 3. – С. 18-19.

Ветеринарія

ДЕМИДЕНКО В.М. Хвороба Ньюкасла птиці // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 1. – С.14-16.

ІНСТРУКЦІЯ про заходи з профілактики та ліквідації хвороби Марека у курей // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 2. – С. 12-13.

КОЖЕМЯКА Н.В., САМОЙЛОВА Л.Ф. Ветеринарная защита при выращивании бройлеров // Ветеринария. – 2003. – № 3. – С. 10-13.

КОРОЛЕНКО Л., СІКАЧИНА В. Ньюкаслська хвороба птиці // Вет. медицина України. – 2003. – № 3. – С. 18-19.

КРАСНІКОВ Г., СТЕГНІЙ Ю., НОСУЛЕНКО В. Щодо застосування антибіотиків при вакцинації птиці // Вет. медицина України. – 2003. – № 3. – С. 37-39.

НИКОЛАЕНКО В. Антисептик бактерицид // Птицеводство. – 2003. – № 3. – С. 28-29.

ОНУФРИЕНКО М.Э. Диагностика фасциолеза крупного рогатого скота // Ветеринария. – 2003. – № 3. – С. 30-33.

ПОПОВ Ю., ШКИЛЬ Н. Препарат некрофарм для лечения конечностей у скота // Молоч. и мясн. скотоводство. – 2003. – № 3. – С. 34-35.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

БОГАТЫРЕВ А.Н. О производстве экологически безопасной пищевой продукции // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 2. – С. 17-19.

Борщевський П. Харчова промисловість України: сучасні проблеми та інструменти їх розв’язання // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 86-87

БУДРИК В.Г., БУДРИК Г.В., БРОДСКИЙ Ю.А. Новое поколение диспергирующих устройств // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 28-30.

ВОРОНОВ А.А., ДРУГАШОВ Д.Н. Отраслевые аспекты управления финансами // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 20-22.

ДОНСКОВА С.В., КУЛОМЗИНА Е.Ю., МЯЧИН М.В. Механизм оценки и прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 10-11.

Загорняк Н. Інвестиційна діяльність у харчовій промисловості України // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 47-51

КУДИМОВ В.В. Обьемная дезинфекция – альтернативы нет // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 34-35.

ЛАТЫШЕВ Г. Уникальное сырье: [Казеїн] // Брутто. – 2003. – № 1. – С. 18-19.

МАГОМЕДОВ М.Д., ЗАЗДРАВНЫХ А.В. Критерии эффективности ситемы налогообложения прибыли предприятий // Пищ. пром-сть. – 2003. – №3. – С.44-45.

МАРТЬЯНОВА А., МЕЛЕШКИНА Е. Пищевые ингредиенты // 2003. – № 3. – С. 24-26.

НЕЧАЕВ А.П. Подсластители и сахарозаменители // Пищ. пром-сть.– 2003. – № 2. – С. 50.

ОБОГАЩЕНИЕ пищевых продуктов йодом // Пищ. пром-сть. – 2003. – №2. – С.60-61.

ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. Сертификация пищевых продуктов // Хлебопродукты. – 2003. – № 2. – С.32-33.

Пасхавер Б. Пріоритети продовольчого ціноутворення // Економіка України. – 2003. – № 4. – С.4-11

ПОЛОЗОВА А.Н., ГРИГОРЬЕВА В.В. Экономия затрат через совершенствование оплаты труда // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 18-19.

ПОПОВ А.М., ТИХОНОВ В.В. Изменение баланса обьемов пищевых материалов в процессе сушки // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 2. – С. 28-30.

ПСАРЕВА Н.Ю. Холдинговые концепции в создании интегрированных структур в АПК // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 11-14.

ФЕДИЧКИНА Н.В., КИРПИЧНИКОВА И.В. Обогащение продуктов питания минералами // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 3. – С. 18-19.

ФИРСАНОВА О.В. Коммуникативные связи предприятий с целевым рынком // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 12-13.

ХАРЧЕНКО И. Стабилизирующие системы: [Використання харчових добавок] // Брутто. – 2003. – № 1. – С. 14-16.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

АНОШКИНА Г. Как открыть пекарню // Хлебопродукты. – 2003. – № 1. – С. 34-35.

БАЕВА М.Р., ПАНЧЕВ И.Н., БУХАРОВА Е.Н. Влияние пищевой пленки из бактериального полисахарида полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 2. – С. 40-41.

БАКУЛИНА О.Н., ДИДЕНКО В.М. Лактилат – улучшитель для мучных изделий // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 3. – С. 70-71.

ДРОБОТ В., ПЕТРИШИН Н. Бубличні вироби із соєвим борошном // Зерно і хліб. – 2003. – № 2. – С. 29.

ДРОБОТ В., САВЧУК Н., БІЛИК О. Проти картопляної хвороби хліба // Зерно і хліб. – 2003. – № 2. – С. 34-35.

ЗЕРНОВЫЕ ЭКСТРУДАТЫ в производстве хлебобулочных изделий // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 2. – С. 47-49.

ИВАНОВА Л.А., ИВАНОВА И.С., ЛАБУТИНА Н.В. Применение биологически активных добавок, полученных из дрожжевой биомассы, в хлебопекарной промышленности // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 2. – С. 38-40.

КОСОВАН А.П., ТУРЧАНИНОВА Т.П. Оптимизация технологических процессов при использовании улучшителей в хлебопечении // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 46-47.

КОСОВАН А., ТУРЧАНИНОВА Т. Технические аспекты использования улучшителей // Хлебопродукты. – 2003. – № 1. – С. 20-22.

КОСОВАН А., ЛИБКИН А., ТУРЧАНИНОВА Т. Расширенная гамма спиральных конвейеров // Хлебопродукты. – 2003. – № 2. – С. 25-27.

МАГОМЕДОВ Г.О., ОЛЕЙНИКОВА А.Я., ШАКАЛОВА Е.В. Мучные композитные смеси для печенья // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 2. – С. 44-47.

МИНАЕВА Е.В. Пути повышения конкурентоспособности предприятий хлебопродуктового комплекса // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 1.– С. 24-25.

ОСТАШЕВСЬКА О., ПАВЛОВСЬКИЙ С., МАКАРОВА О. Морковне пюре в крекерному тісті // Зерно і хліб. – 2003. – № 2. – С. 39.

СНЄЖКІН Ю., БОРЯК Л., ПЕТРОВА Ж. Порошки з овочів і фруктів: [У тісті] // Зерно і хліб. – 2003. – № 2. – С. 38.

СТАУФФЕР К. Соевые белки в хлебопечении // Хлебопродукты. – 2003. – № 2.– С. 30-31.

СТЕБЛИНИН А., МИНЕВИЧ И. Использование семян льна в мучных изделиях // Хлебопродукты. – 2003. – № 1. – С. 21.

ЮРЧАК В.Г., КОРЖ Т.В., ВОЛОЩУК Г.І. Використання поліпшуючих добавок у макаронному виробництві // Хранение и перераб. зерна – 2003. – № 1.– С. 47-49.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

БЕЛОУСОВ В.Ю., ЛИТВИНОВ А.Ф., ГОРЧИНСКИЙ Ю.Н. Консалтинг и автоматизация производства // Сахар. – 2003. – № 1. – С. 25-26.

ВОРОНИН В.В., ЯЦУН С.Ф., МИЩЕНКО В.Я. Сушка сахара в виброаэрокипящем слое // Сахар. – 2003. – № 1. – С. 52.

ГОЛЫБИН В.А., ИСАЕВСКАЯ А.К. Влияние аффинации на степень удаления несахаров // Сахар. – 2003. – № 1. – С. 44-46.

ГРОМКОВСКИЙ А.И., ПОСЛЕДОВА Ю.И. Влияние возврата первого оттока утфеля I на технологические показатели переработки сахара-сырца и расход извести // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 2. – С. 11-14.

ЗАЕЦ А.С. Формирование рынка сахара в Украине // Сахар. – 2003. – № 1. – С. 18-21.

ПОВОРОВ А.А. Мембранная технология в сахарной промышленности // Сахар. – 2003. – № 1. – С. 36-43.

СЕМЕНОВ Е.В., СЛАВЯНСКИЙ А.А., МОЙСЕЯК М.Б. Кристаллизация сахарозы как диффузный процесс // Сахар. – 2003. – № 1. – С. 48-51.

СЕМЕНОВ Е.В., СЛАВЯНСКИЙ А.А., МАТЮХА С.В. К вопросу о кристаллизации сахарозы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 2. – С. 24-27.

СИМАЧЕВ Н.Д. Выбор информационных технологий: [В цукр. пром-сті] // Сахар. – 2003. – № 1. – С. 22-24. 

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА

АЛИЕВ М.Р., АЛИЕВ Р.З., АЛИЕВ А.Р. Исследование фазоселективной сорбции полифенолов и тяжелых металлов из жидкой фазы плодово-ягодной пульпы // Хранение и перераб. сельхозсырья. – 2003. – № 3. – С. 14-19.

БОЧАРОВА О., ГРИШИН М. Рівень відновних процесів у плодових соках // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 20-21.

ВАКУУМНЕ ПАКУВАННЯ соків у скляну тару // Харч. і перероб. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 7-9.

КРИЖАНІВСЬКИЙ С. Консервування: надійність, якість // Харч. і перероб. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 10-11.

Лугинин В. В. «Вимм-Билль-Данн» и все-все-все: [Вир-во соків] // ЭКО. – 2003. – № 3. – C. 12-19

ОДАРЧЕНКО А., ОДАРЧЕНКО Д. Вплив ксантану на каротин // Харч. і перероб. пром-сть. – 2003.– № 1. – С. 22-23.

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ М’ЯСОМОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М’ясна промисловість

БАБУНОВА В.С. ШУРДУБА Н.А., ХАДАЕВ Т.И. Новые моющие средства из серии «Пурга» // Мясн. индустрия. – 2003. – № 2. – С. 46-47.

БАЛЬ-ПРИЛИПКО Л.В. Создание прогрессивной технологии длительного хранения мяса // Мясное дело. – 2003. – № 2. – С. 30-31.

БОБРЕНЕВА И.В. К вопросу о создании лечебно – профилактических продуктов питания // Мясн. индустрия. – 2003. – № 1. – С. 16-18.

БОРОВСКИХ Н.В. Оценка конкурентоспособности продукции птицеводства // Мясн. индустрия. – 2003. – № 1. – С. 8-10.

ВЫГОДИН В.А., БАБАКИН С.Б., ПЛЕШАНОВ С.А. Повышение эффективности систем хладоснабжения мясоперерабатывающих предприятий // Мясн. индустрия. – 2003. – № 1. – С. 22-24.

МАКСИМОВ А.Ю. Оборудование для производства полуфабрикатов быстрого приготовления из мяса птицы // Мясн. индустрия. – 2003. – № 1. – С. 35-36.

МАКСИМОВ В.Н., ДАВЫДОВА О.Н. Рекомендации по применению соевых белков компании «АДМ» // Мясн. индустрия. – 2003. – № 2. – С. 19-21.

НОВЫЕ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫЕ консервы для детей // Пищ. пром-сть. – 2003. – № 3. – С. 24-25.

ПОТАПОВА К.В. Новые виды стартовых культур // Мясн. индустрия. – 2003. – № 1. – С. 21-22.

РОМАНЮК М. Гигиена производства в мясной промышленности // Мясн. дело. – 2003. – № 2. – С. 36-37.

РЫНОК МЯСА и мясных продуктов Украины // Мясн. дело. – 2003. – № 2. – С.10-20.

СОЛОВЬЕВ О.В., МУРАЧЕВ А.В., ПРИЩЕП М.А. Оборудование для мясоперерабатывающих предприятий // Мясн. индустрия. – 2003. – № 2. – С. 32-33.

ТОЛСТЫХ Н.В., КАЗЮЛИН Г.П., БОЛДОВА Т.А. Комбинированные полуфабрикаты из многокомпонентного сырья // Мясн. индустрия. – 2003. – № 2. – С. 22-23.

УСТИНОВА А.В. Поликомпонентные мясные консервы для лечебно – профилактического питания населения // Мясн. индустрия. – 2003. – № 2. – С. 11-14.

ФАЙВИШЕВСКИЙ М.Л. КУЗЬМЕНКО Н.П. Высокоэффективный способ переработки непищевых отходов от убоя скота // Мясн. индустрия. – 2003. – № 2. – С. 35-37.

ФОГТ К. Надежно производить сырокопченую колбасу // Мясн. дело. – 2003. – № 1. – С. 18-19.

ЯДРИНЦЕВ Н.М. Как создать конкурентноспособный продукт? Пельмени. Капелетти. Равиоли. // Мясн. дело. – 2003. – № 1. – С. 5-8.

ЯНКОВСКИЙ К.С., КОСТЕНКО Ю.Г., ЕРОФЕЕВА Ю.К. Контроль пищевых продуктов на наличие листерий // Мясн. индустрия. – 2003. – № 1. – С. 26-29.

Молочна промисловість

БЕЛОВ А.Н., ЕЛЬЧАНИНОВ В.В., КОВАЛЬ А.Д. Молокосвертывающие препараты // Молоч. пром-сть. – 2003 – № 2. – С. 45-47.

БУРЫКИН А.И. Энергоэкономная эксплуатация оборудования для производства сухих молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 2. – С. 59-62.

ГРИГОРЬЕВА Р.З., ПРОСЕКОВ А.Ю., ШУР А.Е. Взбитые десерты на основе восстановленных молочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2003 – № 2. – С. 41-42.

ЗОЛОТИН А.Ю., ТИЩЕНКО В.П., МАЛЬЦЕВА Е.В. Формирование качества молока // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 41-42.

ЗОЛОТИН А.Ю., АНДРОСОВА Н.Л. Производство кисломолочных продуктов детского питания // Хранение и перераб.сельхозсырья. – 2003. – № 3. – С. 86-88.

ЗОБКОВА З.С., ФУРСОВА Т.П. О консистенции кисломолочных продуктов // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 49-51.

НОВАЯ НОРМАТИВНАЯ документация для производства качественных и конкурентоспособных колбасных изделий // Мясн. дело. – 2003. – № 3. – С. 22.

ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ – новые аспекты в решении экономических проблем // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 1. – C. 40.

РОДИОНОВ Г.В., ШАЙКИН В.В., ПЕРОВ И.Е. Сезонность производства молока // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 2. – С. 23-24.

СТЕПАНОВА Л.И. Современные технологии мороженого // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 44.

СТОЛЯРОВ Г.В. Производство молока в условиях радиоактивного загрязнения // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 2. – С. 31-32.

ТВЕРДОХЛЕБ А.В. Новое высокоэффективное оборудование для сливочного масла // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 2. – С. 57-58.

УФИМКИН Д.П. Принципы химической кинетики в оценке сроков хранения пищевых продуктов // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 55-56.

ФОКИНА Н.З., СТЕПАНОВА Б.Е. Сметана. // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 2. – С. 33-34.

ШЕРСТОБИТОВ В.В. К вопросу о соевом молоке // Молоч. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 53-54.


ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Економіка рослинництва

Економіка тваринництва

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Грунтознавство

Агрохімія

МЕХАНІЗАЦІЯ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Механізація і електрифікація рослинництва

Механізація і електрифікація тваринництва

ЗАГАЛЬНЕ РОСЛИННИЦТВО

Землеробство. Агротехніка

Зернові культури

Зернові бобові культури

Олійні культури

Картопля

Цукрові буряки

КОРМОВИРОБНИЦТВО. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

Овочівництво

Плодівництво. Ягідництво

ЗАХИСТ РОСЛИН

ТВАРИННИЦТВО. ЗАГАЛЬНЕ ТВАРИННИЦТВО

Годівля і утримання тварин

Розведення і племінна справа

Велика рогата худоба

Конярство

Свинарство

Вівчарство. Козівництво

Звірівництво

Птахівництво

Бджільництво

Рибне господарство

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕРОБНОї ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО, МАКАРОННОГО ТА КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Економіка, технологія та організація цукрового виробництва

Економіка, технологія та організація консервного виробництва

Економіка, технологія та організація м’ясомолочного виробництва

М’ясна промисловість

Молочна промисловість


 

Укладачі і коректори: В.Середюк, Л.Введенська, О.Подзолкіна

Комп’ютерна верстка та оригінал-макет Н.Спиця

Тиражування Н.Дорошенко

Тираж 40 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

 

Наша адреса:

м.Вінниця, вул.Соборна, 73

Вінницька державна наукова універсальна бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ літератури та інформації  питань сільського господарства

тел. 32-08-55

Відділ літератури та інформації виробничого профілю

тел. 32-40-54


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Поточний бібліографічний список)
Вип. 1

  1. Частина 1
  2. Частина 2

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше