ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ літератури та інформації з питань краєзнавства 

Вінницькій області - 70

(За матеріалами книжкової виставки)

Вінниця
2002


Тут все священне!

Все твоє, бо зветься

просто краєм рідним.

I розділ

Праці про область

Земля моя, запашна, барвінкова,

Ріки медові, дощі золоті,

Тільки б побачить тебе у обнові,

Більше нічого не хочу в житті...

М. П. Стельмах.

Альтман К.П. Грунти Вінницької області. - Одеса : Маяк, 1969. - 61 с.
Атлас Вінницької області. - М., 1987. - 32 с.
Бурдейний П. А., Рубін М. Б. Вінницька область. - К., 1967. - 165 с.
Вінниця. Фотоальбом / Упоряд. та авт. ст. В.Ф. Корицький ; Фото
О.С.Гордієвича. - К., 1982. - 95 с.
Вінниччина : Фотоальбом. - 1998. - 175 с.
Водосховища Вінницької області. - Вінниця, 1999. - 20 с.
Екологічний стан Вінницької області в 1994-1995 роках. - Вінниця, 1996. - 78 с.
Заповідне Поділля : Краєзн. нариси / За ред. Г. І. Денисика, В.Є.Люб-ченка. - Вінниця: Тезис, 2000. - 104 с.
Зінченко А. Л. Поділля. - К., 1998. - 207 с.
Денисик Г. І. Вінниччина - край зелених дібров і золотих нив. - Вінниця, 1997. - 79 с.
Денисик Г. І. Природнича географія Поділля. - Вінниця : Еко Бізнес Центр, 1998. - 184 с.
Денисик Г. І., Любченко В. Є. Подільське Побужжя : Краєзн. нариси. - Вінниця : Еко Бізнес Центр, 1999. - 96 с.
Денисик Г. І., Любченко В. Є. Простори Вінниччини : Краєзн. нариси.-Вінниця : Еко Бізнес Центр, 1999. - 92 с.
Каталог річок Вінницької області. - Вінниця, 2000. - 34 с.
Корицкий В. Ф. Винница : Путеводитель. - Одесса : Маяк, 1985. - 110 с.
Кремко А. А. По Южному Бугу : Фотоочерк. - Одесса : Маяк, 1984. - 80с.
Литвинеко А. Ю. Парки Вінниччини. - Одеса, 1972. - 39 с.
Любчак О. Заповідними стежками : Краєзн. нариси. - Одеса : Маяк, 1980. - 111 с.
Любчак О. О. Співаки подільських дібров : Нариси. - Одеса, 1986. -
120 с.
Любченко В.Ф., Космина А.С. Географія Вінницької області. - Вінниця : Еко Бізнес Центр, 1996. - 48 с.
Малаков Д. В. По Брацлавщине. - М., 1982. -174 с.
Півошенко І. М. Клімат Вінницької області. - Вінниця, 1997. - 240 с.
Подольские пейзажи : Фотоочерк / Авт. текста и фото А.С. Гордиевича - Одесса : Маяк, 1981. - 95 с.
Храневич В. Минуле фавни Поділля. - Вінниця, 1926. - 25 с.
Цветущий край Подолии : Путеводитель / В. Д. Бовкун, Н. С. Кветный, И. А. Пшук и др. - Одесса : Маяк, 1983. - 183 с.
Шевчук В. Й. Зелений дивосвіт Поділля. - Вінниця, 1997. - 276 с.

ІІ розділ

Документи розповідають.

Адміністративно-територіальний устрій Вінницької області : (Стат. довід.). - Вінниця, 2001. - 62 с.
Бабій М., Кравчук В. Партизанськими стежками Вінниччини. - Одеса : Маяк, 1975. - 43 с.
Вивчай історію свого краю. - [Вінниця], 1964. - 175 с.
Винокурова Ф., Подкур Р. Голод 1932-33, 1946-47 рр: Вінниц. обл. Док. і матеріали. - Вінниця : Антекс - УЛТД, 1998. - 223 с.
Вінницька область // УРЕ. Т. 11. Кн.2. - К. : Голов. ред. УРЕ, 1984. - С.408-410.
Вінницький обласний державний архів: Путівник. - [Вінниця], 1960. - 318 с.
Вінниччина в період Першої Російської революції 1905-1907 рр. : (Рек. список) / Підгот. В. Погуть. - Вінниця, 1975. - 4 с.
Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) : Зб. док. і матеріалів. - Одеса, 1971. - 307 с.
''Вінниччина - край козацької слави'' : (До 350 - річчя розгрому пол. загарбників під Вінницею) : Зб. доп. Всеукр.наук.-практ. конф. / Відп. за вип. Л.Філонов.- Вінниця, 2001. - 63 с.
Гончар А. Повірка, або ''Афганці'' Вінниці : Кн. про воїнів- інтернаціоналістів. Т 1. - Вінниця : Віноблдрук., 2000. - 415 с.
[27 лют. 1932 р. створено Вінниц. обл.] // Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронол. довід. - К.: Наук. думка, 1995. - С. 386.
Декабристи і Вінниччина : (Рек. список до 150 - річчя повстання декабристів) / Підгот. В.Погуть. - Вінниця, 1975. - 4 с.
Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Вінницької области УСРР. - Х.,1933. - 240 с.
Жезицький В.Й. Репресивна політика на Поділлі в 20-х - першій половині 30-х рр.- К.: Рідн. край, 1997. - 95 с.
Завальнюк К. Лицарі волі : Повстан. рух на Поділлі у персоналіях (20-і роки ХХ ст.). - Вінниця : Логос, 2000. - 265 с.
Зінченко А. Наш край - Поділля : Навч. посіб. для шк. - Вінниця, 1992. - 123 с.
Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 1998 року : Рек. бібліогр. довід. / Уклад. Т.Дмитренко, М. Шлеймович; Вінниц. ДОУНБ ім. К.А. Тімірязєва; Держ. арх. Вінниц. обл. - Вінниця, 1997. - 68 с.
Історія міст і сіл Української РСР : Вінниц. обл. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1972. - 778 с.
Мацько В. Карти розповідають : [Опис ''Адм. карти Вінниц. округи на Поділлі за даними районування на 1-ше черв. 1926 р.''] // Трудова слава. - 2002. - 30 січ.
Мельничук О.А. Участь комітетів незаможніх селян в аграрних перетвореннях на Поділлі. - Вінниця : Логос, 1998. - 39 с.
Нариси історії Вінницької обласної партійної організації / Відп.ред. В.Таратута. - Одеса : Маяк, 1980. - 343 с.
Поділля в період відбудови народного господарства (1921 - 1925 рр.) : Зб. док. і матеріалів. - Вінниця, 1957. - 625 с.
Політичні репресії на Поділлі : (20 - 30-і рр. ХХ ст.) / Провід. наук. ред. І.Г. Паламар. - Вінниця : Логос, 1999. - 247 с.
Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : До
90-річчя утворення поділ. ''Просвіти'' : Матеріали Всеукр. наук. - краєзн. конф. 9 - 10 лист. 1995 р. - Хмельницький - К., 1995. - 79 с.
Савчук Ю. Міська геральдика Поділля. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 1995. - 143 с.
Социалистическое строительство на Винничине : Док. и материалы : 1921-1941. - Одесса : Маяк, 1987. - 270 с.
Шульга І.Г. Голод на Поділлі : До 60-річчя голодомору 1933 р. - Вінниця : Континент - ПРИМ, 1993. - 223 с.

ІІІ розділ

Область в дзеркалі статистики.

Аграрний сектор Вінниччини в діаграмах і графіках : (Стат. зб.) - Вінниця, 2000. - 57 с.
Будівельні організації Вінницької області : Довід. - Вінниця, 2000. -
52 с.
Валова продукція в сільському господарстві за 1990-1999 роки : (Стат.
зб.) - Вінниця, 2000. - 19 с.
Винничина в цифрах. - Винница, 1989. - 335 с.
Вінниччина в цифрах. - Вінниця, 1997. - 250 с.
Вінниччина в цифрах у 2000 році : (Корот. стат. довід.) - Вінниця, 2001. - 56 с.
Вінниччина в семирічці. - Вінниця, 1959. - 46 с.
Вінниччина за 50 років після Великої Вітчизняної війни : Стат. зб. - Вінниця, 1995. - 209 с.
Винничина к 60-летию Великого Октября. - Винница, 1977. - 144 с.
Вінницька область в цифрах : Стат. зб. - К., 1964. - 240 с.
Виробництво основних продуктів тваринництва і чисельність поголів'я худоби та птиці в області за 2000 рік. - Вінниця, 2001. - 110 с.
Виробництво товарів народного споживання підприємствами Вінницької області за січень-грудень 2000 року. - Вінниця, 2001. - 46 с.
Діти , жінки та сім'я Вінниччини. - Вінниця, 1999. - 143 с.
Житлове і соціально-культурне будівництво області. - Вінниця, 2000. - 40 с.
Житлове і соціально-культурне будівництво в Вінницькій області за 1986-1998 роки : Стат. щоріч. - Вінниця, 1999. - 86 с.
Заклади охорони здоров'я та захворюваність населення Вінницької області : Стат. бюл. - Вінниця, 2000. - 31 с.
Збір урожаю сільськогосподарських культур на всіх землях у Вінницькій області в 1999 році. - Вінниця, 2000. - 179 с.
Зв'язок Вінницької області у 1999 році. - Вінниця, 2000. - 41 с.
Зільберт М. І. Соціалістична Вінниччина. - Вінниця, 1956. - 30 с.
Зовнішньо-економічна діяльність підприємств Вінницької області за 1999 рік. - Вінниця, 2000. - 11 с.
Інноваційна діяльність у Вінницькій області. - Вінниця, 1999. - 35 с.
Інформатизація області. - Вінниця, 1999. - 34 с.
Консевич А. И. Экономико-географический очерк Винницкой области. - К, 1948. - 18 с.
Ладаняк І.К. Споживча кооперація Вінниччини. - Вінниця, 1996. - 58 с.
Місце Вінницької області в економіці України : (Стат. зб.) - Вінниця, 1999. - 56 с.
Народжуваність у Вінницькій області : Стат. зб. - Вінниця, 1999. -
23 с.
Народне господарство Вінницької області : Стат. зб. - К., 1969. - 239 с.
Населення Вінниччини на 1 січня 2001 року. - Вінниця, 2001. - 18 с.
Населення і господарство Вінницької області. - Вінниця, 1995. - 87 с.
Науковий потенціал Вінницької області : Стат. зб. - Вінниця, 2000. -
24 с.
Орденоносна Вінниччина. - Вінниця, 1958. - 157 с.
Освіта та культура на Вінниччині. - Вінниця, 2000. - 90 с.
Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Вінницької області за 1997- 1999 роки : Стат. зб. - Вінниця, 2000. - 32 с.
Основні показники народного господарства Вінницької області : Стат.
зб. - Вінниця, 1967. - 278 с.
Підсумки роботи промисловості за січень-грудень 2000 року : Щоміс. стат. бюл. - Вінниця, 2001. - 38 с.
Потребительская кооперация Винничины. - К., 1990. - 94 с.
Програма зайнятості населення Вінницької області на 1997 рік. - Вінниця, 1997. - 35 с.
Про соціально-економічне становище області за січень-грудень 2000 року. - Вінниця, 2001. - 91 с.
Про хід економічної реформи у Вінницькій області за 1996 рік. - Вінниця, 1997. - 89 с.
Розвиток господарств населення Вінницької області. - Вінниця, 2000. - 39 с.
Роздрібна торгівля Вінницької області у 1999 році : Стат. зб. - Вінниця, 1999. - 58 с.
Сільське господарство Вінницької області в 1990-1999 роках : (Стат. зб.) - Вінниця, 2000. - 235 с.
Смертність населення Вінницької області - Вінниця, 1999. - 69 с.
Соціальні індикатори рівня життя населення. - Вінниця, 2000. - 58 с.
Споживання основних продуктів харчування населенням Вінницької області за 1990-1999 роки : (Стат. зб.) - Вінниця, 2000. - 27 с.
Торгова мережа області у 1999 році : Стат. зб. - Вінниця, 2000. - 23 с.
Транспорт Вінницької області. - Вінниця, 2000. - 61 с.

IV розділ

Визначні діячі Вінниччини 
в краєзнавчій бібліографії

Наше чарівне Поділля вигодувало 

своїм насущним хлібом і виплекало

своєю поезією плеяду чудових митців,

які стали красою і окрасою нашої країни.

М.П. Стельмах

Визначні діячі нашого краю : Бібліогр. довід. / Тростянец. центр. район. б-ка. - Тростянець, 1995. - 19 с.
З-над Божої ріки : Літ. бібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинного. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2001. - 408 с.
Надбужанський спів : Зб. творів самодіял. композиторів Вінниччини. - Вінниця : БІКОМ, 1996. - 112 с.
Письменники Радянської Вінниччини / Б-ка Вінниц. пед. ін-ту ім.М.Островського; Вінниц. держ. обл. б-ка ім. К.А.Тімірязєва; Вінниц. обл. ком. ЛКСМ України. - Вінниця, 1971. - 156 с.
Письменники Вінниччини : До 30-річчя обл. орг. Нац. Спілки письм. України /Упоряд. і заг ред. А.М.Подолинного. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2001. - 148 с.
Подільські криниці. Вип. другий / Упоряд., вступ. слово, біогр. довід. А.М. Подолинного. - Вінниця : АКВІЛОН, 2001. - 592 с.
Сучасне та майбутнє : Митці Вінниччини : Альманах / Вінниц. обл. худож. музей. - Вінниця, 1997. - [54с.]
Хто є хто на Вінниччині. Т. 1 / Авт. - упоряд. В. Болгов. - Вінниця, 2000
. - 193 с.
Художники Вінниччини : Довід. членів Нац. Спілки худож. України 1976 - 2001. - Жмеринка, 2001. - 87 с.

V розділ

Край в художній літературі

Вінницький альбом. 1998 : Літ.-худож. та історико -краєзн. альманах. - Вінниця, 1999. - 363 с.
Вінницький альбом. 1999 : Літ-худож. та історико - краєзн. альманах. - Вінниця, 2000.- 478 с.
Забаштанський В. Свічечкою слова. - Жмеринка, 2000. - 447 с.
Залокоцький І. Моя стежина : Твори. - Вінниця, : Континент - ПРИМ, 2000. - 184 с.
Каменюк М. Місячна ніч в Григорівці. - Вінниця : АКВІЛОН, 1998. - 296с.
Край Подолії прекрасний : Пісні / Ред. Б.В. Хоменко. - Вінниця, 1961. - 98 с.
Краса України - Поділля : Вінниччина в худож. слові. - Одеса, 1972. - 258 с.
Немирівські жарти : Гумор та сатира. - Тернопіль, 2000. - 88 с.
Пастушенко Л.Т. Вічний хліб : Роман. - К.: Рад. письм., 1986. - 311 с.
Підласко Т.В. Тульчинські троянди : Поезії. - Тульчин, 2000. - 68 с.
Пільчук І. Повій вітре! : Повість [присвяч. С. Руданському]. - К., 1969. - 226 с
Подільське перевесло : Альманах поезії і прози / Тростянец. район. літ.-мистец. об-ня ''Джерело''. - Ладижин, 2000. - 192 с.
Подолинний А. Вікнина : Поезії. - Вінниця : Континент - ПРИМ, 1998. - 32 с.
Подолинний А.М. Яблуко з Рахнівки : Поезії. - Вінниця : Континент - ПРИМ, 1996. - 24 с.
Рябий М.О. Житіє праведника Федора : Літ. - драмат. повість про Собідка та його Катерину. - Вінниця, 2000. - 128 с.
Слободянюк Б. Дума про матроса Кішку. - К., 1981. - 255с.
Сокіл В. Вогонь віків : Поезії та поеми. - Вінниця, 2000. - 110 с.
Стрельбицький М. Під небом Коновалюка. - Вінниця, 2000. - 138 с.
Сухолітко А.С. У небі над Дністром : Повісті, оповідання. - Вінниця, 1994. - 206 с.
Ципис Н.Е. Билет до Винницы. - Винница : Континент, 1993. - 287 с.
Чорногуз О. ''Аристократ'' з Вапнярки : Сатирич. роман. - К., 1979. - 390 с.
Шлапак Б. Два крила : Лірика, малярство. - К., 1998. - 64 с.
Янчук Б. Незакінчена опера : Роман [про М.Леонтовича]. - К.,1986. - 237с.
Ящук С.Л. Моє село [Сабарівці Оратів. р-ну] : Невигадані оповідання. - Вінниця, 1992. - 52 с.

VI розділ

Бібліографічні посібники

Побачити і пізнати свій край можна 

або очима своїми, або за допомогою книг.

М.В. Ломоносов


Вінниччина в датах : Хронолог. довід. / Уклад. М.С. Шлеймович; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 2000. - 111 с.
Вінниччина у Великій Вітчизняній війні : Бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 1984. - 83 с.
''Гіркий був келих життьовий...'' : Бібліогр. покажч. / Уклад. Г.Авраменко, О.Кізян; Передм. В.Лациби. - Вінниця, 2001. - 76 с.
Знаменні і пам'ятні дати 2002 року / Уклад. Г.М. Авраменко, О.Г.Ніколаєць, М.С. Шлеймович. - Вінниця, 2001. - 32 с.
Імена, повернуті на Батьківщину : Бібліогр. покажч. / Уклад. Г.М.Авраменко, О.І. Кізян; Авт. біограф. довід. А.М. Подолинний. - Вінниця, 1998. - 45 с.
Література про Вінницьку область (Бібліогр. покажч.) / Упоряд. Л.Г.Кравцова, О.Г. Ніколаєць. - Вінниця, 2001. - 160 с.
Природа і природні багатства Вінниччини : Бібліогр. покажч. / Уклад. Г.М.Авраменко, М.С.Кержнер, О.Г. Яворська. - Вінниця, 1983. - 63 с.


Вінницькій області - 70
(За матеріалвми книжкової виставки)


Укладач: О.Ніколаєць
Редактор: М.Спиця
Комп’ютерний набір: О.Ніколаєць
Оригінал-макет: Н.Спиця
Тиражування: Г.Стратієнко
Відповідальна за випуск: М.Карягіна

Підписано до друку 19.02.2002 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. 
Умов. друк. арк. 0.5. Тираж 50 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
21100, Вінниця, вул. Соборна, 73.


Вінницькій області - 70 років
За матеріалами книжкової виставки

  1. Розділи 1-2
  2. Розділи 3-6

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше