ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування
Україна – нова стратегія розвитку

(Бібліографічний покажчик) Вінниця 
2002


Від укладачів

За минуле десятиріччя Україна утвердила себе як незалежна держава, проте процес розбудови держави ще не завершено. Як визначається в Посланні Президента України до Верховної Ради “Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” “завдання полягає в тому, щоб остаточно облаштувати споруджену будівлю по суті нового суспільства – економічну, соціальну, політичну та гуманітарну сфери, подолати глибокі деформації, що виникли на стартовому етапі трансформаційного процесу”. 

Новою стратегічною метою є досягнення Україною європей-ського рівня економічного і соціального розвитку та демократії шляхом проведення реформ та організації продуктивності праці. 

В світлі Послання Президента розробив програму своєї діяльності Кабінет Міністрів України. Ця програма містить комплекс заходів, здійснення яких дасть змогу закріпити позитивні результати попередніх років у демократичних та ринкових перетвореннях, забезпечити подальший розвиток держави та суспільства.

Мета бібліографічного покажчика “Україна – нова стратегія розвитку” – показати більш детально ті зміни, які проходять в житті нашої держави на шляху розбудови незалежності, проблеми, подальші перспективи.

До покажчика включено книги, окремі публікації із періодичних видань за 2000-2002 рр., краєзнавчі матеріали.

Література у виданні згрупована в такій послідовності:

 1. Загальні питання

 2. Сучасна стратегія державотворення

  • Місцеве самоврядування

  • Регіональна політика

  •  Адміністративна реформа

  •  Судова реформа

 3. Політичні партії – взаємодія з інститутами політичної системи

 4. Економічна політика в Україні

  • Інвестиційна та структурно-інноваційна політика

  • Зовнішньо-економічна політика

  •  Реформи в аграрному секторі

 5. Екологічна безпека України

 6. Основні напрями соціальної політики

 7. Національна культура і майбутнє України

 8. Геополітичні пріоритети України

В межах кожного розділу матеріал розміщений в логічній послідовності. Покажчик не претендує на вичерпну повноту.
Видання розраховане, в першу чергу, на представників владних структур, представників органів місцевого самоврядування, пропонується викладачам, науковцям, студентам, політологам, бібліотечним працівникам, всім тим, хто зацікавлений в розбудові України на новому, обраному нею шляху

В підготовці покажчика допомогу надавав консультант відділу організаційного забезпечення діяльності обласної Ради Ткачук П.М.

Відбір матеріалу до покажчика закінчено 30 липня 2002 року. 

Загальні питання

Кучма Л. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верхов. Ради України // Уряд. кур’єр. – 2002. – 4 черв. – С. 5-12.
Кучма Л. Найвищі інтереси народу: Виступ... на першій сесії Верхов. Ради України четвертого скликання 18 черв. 2002 р. // Уряд. кур’єр. – 2002. – 19 черв. – С. 2-4.
Кучма Л. Формувати громадянське суспільство в Україні потрібно відповідно до європейських принципів: Виступ ... на нараді з питань європейської інтеграції 8 лют. 2002 р . // Уряд. кур’єр. – 2002. – 14 лют.
Про заходи щодо організаційного та пропагандистського забезпечення реалізації завдань, які випливають із послань Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році” та “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”: Розпорядж Президента України Л.Д.Кучми від 12 червня 2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 24, ч. 1. – С. 36-37.
Коцемир В. Звернення до мешканців Вінницької області: [Про послання Президента України Л. Кучми до Верхов. Ради] // Подолія. – 2002. – 9 лип. – С. 1.
Гальчинський А. Євроінтеграційним курсом: [Комент. звернення Л.Кучми до Верхов. Ради України “Європейський вибір...”] // Уряд. кур’єр. – 2002. – 5 черв. – С.4.
Черевань В. Європейський вибір України: [Бесіда з радником прем’єр-міністра України] / Розмову вів О. Маслов // Уряд. кур’єр. – 2002. – 13 лип. – С. 6.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України [на 2002-2004 рр.] // Уряд. кур’єр. – 2002. – 12 черв. – С. 5-12.
Кінах А. Нас об’єднують національні пріоритети: Соц.-екон. зростання в Україні набуло сталого, незворотного характеру // Уряд. кур’єр. – 2002. – 29 трав. – С. 1, 3-4.
Кінах А. Об’єднувати зусилля в ім’я процвітання України, підвищення добробуту її громадян: Виступ... у Верхов. Раді України 5 лип. 2002 р. // Уряд. кур’єр. – 2002. – 9 лип. – С. 3-4.
Геєць В. Від ідеології абсолютного зречення до зваженої стратегії державного управління: Погляд на деякі принципові аспекти Прогр. діяльності уряду // Уряд. кур’єр. – 2002. – 5 лип. – С. 5.
Михальченко М. Україна ХХІ століття: спроба політико-соціологічного прогнозу // Сучасність. – 2001. – № 4. – С. 59-74.
Новітня Україна 1991-2001: Роздуми видат. сучасників / Ред. М.Ф. Головатий, Г.В. Щокін. – К.: МАУП, 2001. – 160 с.: іл.
Стратегія для України: уроки десятиріччя незалежності. – К.: Заповіт, 2001. – 92 с.
Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення: Тези наук. доп. / НАН України. Ін-т історії України та ін. – К., 2001. – 101 с.
Курас І. Українське суспільство на рубежі століть: утвердження реформаторського курсу // Вісн. НАН України. – 2001. – № 2. – С. 16-22.
Марчук Є.К. Україна: нова парадигма поступу: Аналіт. дослідж. – К.: Аваллон, 2001. – 216 с.
Цехмістро І. Україна: шлях у майбутнє через повернення до себе // Сучасність. – 2000. – № 10. – С. 68-81.
Андрос Є. На шляху до Європи // Сучасність. – 2002. – №2. – С. 87-90.
Європейська інтеграція: крок за кроком: Посіб. для журналістів / Укл. Д. Корбут. – К.: Фонд “Європа ХХІ”, 2001. – 216 с. – ( Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції України).
Бандурка С.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: Монографія. – Х.: Вид-во Ун-ту внутріш. справ, 2000. – 304 с.
Шаповаленко М. Український варіант пошуку процедурного консенсусу: [Про особливості перехід. періоду в Україні]// Контекст. – 2001. – №9. – С. 9-14.
Пальчук М.М. Деякі погляди на перспективи подальшого розвитку Збройних Сил України // Наука і оборона. – 2001. – № 4. – С. 28-34.
Барановський В.Ф. Демократизація Збройних Сил України. – К.: “Центр практ. філос.”, 2001. – 112 с.
Хміль І. Чи не легковажимо ми історією задля європейського вибору? // Голос України. – 2002. – 24 лип. – С. 11.


Сучасна стратегія державотворення

Плющ І. Історична віха на шляху незалежності і державотворення // Віче. – 2001. – № 8 . – C. 3-11.
Гальченко В. Реформи державного управління: вимога часу // Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України. – 2001. – Вип.2. – С. 3-15.
Опришко В. Через державну програму до правової політики: [Законодав. процес в Україні] // Голос України. – 2002. – 14 трав.
Бураковський І. Від державотворення до створення ефективної держави: повернення до основоположних принципів // Політ. думка. – 2001. – № 1/2. – С. 59-68.
Белобров Б. Стратегія українського державотворення: соціальні пріоритети // Людина і політика. – 2000. – № 1. – С. 4-9.
Заєць А. Теорія і реальна практика державотворення // Віче. – 2000. – № 9. – C. 156-159.
Воловик В. Основні фактори становлення ідеології державотворення // Віче. – 2001. – № 12 . – C. 22-31.
Дармограй М. Культура державотворення в Україні: гендерний аспект // Статистика України. – 2002. – № 1. – C. 29-34.
Невмержицький Ю. Гендерний рух в Україні// Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України. – 2001. – Вип.2. – С. 372-385.
Коваль М.А. Українська ментальність як складова сучасного державотворення// Вісн. Київ нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. – 2002. – Вип. 42/45. – C. 71-72.
Яковенко О. Кадровий потенціал державотворення: стан та проблеми розвитку // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2002. – № 1. – С. 19-26.
Яцуба В. Відкритість суспільства і роль державного управління // Уряд. кур’єр. – 2002. – 19 лип. – С. 4-5.
Галабурда Ю. Молодіжний недержавний сектор у контексті становлення громадянського суспільства в Україні // Соц. політика і соц. робота. – 2001. – № 2. – С. 19-33.
Парламентаризм і державна незалежність України: Кн. виставка до 10-ї річниці незалежності України: Бібліогр. покажч./ Нац. парлам. б-ка України. – К., 2001. – 66 с.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в Україні: Бібліогр. покажч./ Нац. парлам. б-ка України. – К., 2001. – 76 с.


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше