Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

Бібліотека і влада: грані співпраці

О.В. Шестопалюк

Сьогодні Україна прагне до розбудови інформаційного суспільства і робить певні кроки на цьому шляху.        

Однією з ознак інформацій-ного суспільства є доступ громадян до офіційних, законодавчих, урядових документів, матеріалів місцевих органів влади. У червні 2002 р. Президент України Л.Кучма підписав Указ про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності і відкритості діяльності органів державної влади, в якому визначено механізми створення правових засад для реалізації прав громадян на участь в управлінні державними справами.

Цей указ передбачає забезпечення реального доступу до нормативно-правових актів, а також інших документів, створених в процесі діяльності органів державної влади, через комп’ютерні мережі, інформаційні центри та бібліотеки.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”,  прийнята у січні 2002 р., зобов’язала органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечити розміщення та постійне оновлення інформації на  власних WEB-сайтах у мережі Інтернет.

Хочу назвати ще один документ – Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”. Він визначає механізм для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, участь в управлінні державними справами, положень Послання Президента України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”. Ці документи спонукали бібліотеки активізувати роботу із забезпечення доступу до цієї інформації.

Інформованість громадян сприяє активізації їх участі у громадському житті, управлінні державою, в демократизації суспільства, посилює їх соціальний захист. Саме тому бібліотеки області надають доступ до урядової інформації, до офіційних публікацій законів та законодавчих актів, які визначають права громадян, інформації про діяльність державних та місцевих органів влади, включаючи питання формування та використання бюджету, про систему оподаткування та соціального захисту, про діяльність муніципальних служб, про розвиток Вінницької області та окремих районів, про громадські організації, політичні партії, об’єднання тощо.

В обласній бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва до послуг користувачів повнотекстова електронна база “Ліга-Закон”, доступ до Інтернету надає можливість користувачам знайомитися з інформацією, представленою на сайтах Верховної Ради Уряду, Президента України.

Бібліотеки області намагаються бути партнерами місцевої влади у справі забезпечення прозорості їх діяльності.

Для сільських громадян та більшості населення районних центрів комп’ютерні технології ще не стали такими доступними, як це спостерігається у великих містах. Для них основним джерелом інформації залишається газета та радіо. Тому органи місцевої влади намагаються якнайширше надавати інформацію про свою діяльність на шпальтах обласних газет “Вінниччина”, “Подолія”, “Подільська зоря”.

Вільний доступ до інформаційних ресурсів, який гарантує бібліотека своїм користувачам як на традиційних носіях, так і через новітні технології нейтралізує поглиблення прірви між інформаційно-багатими та інформаційно-бідними верствами суспільства.

Виробилась певна система співпраці органів місцевої влади з бібліотеками області. В значній мірі цьому сприяла проведена кілька років тому Всеукраїнська науково-практична конференція “Бібліотека і влада”.

У жовтні цього року було прийнято розпорядження облдержадміністрації “Про створення центрів регіональної інформації на базі публічних бібліотек області”. Такі центри створені, функціонують і поповнюються новими матеріалами у Бершадській, Липовецькій, Томашпільській, Муровано-Куриловецькій та інших центральних бібліотеках.

Мешканці районних центрів тут можуть знайти інформацію про діяльність місцевої влади, відомості про пільги, пенсійне забезпечення, поради щодо оформлення документів на субсидії та інші відомості, які їх цікавлять.

Останнім часом вийшла на якісно новий рівень співпраця органів обласної влади та обласної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва.

Як приклад, можна назвати впровадження проектів “Вінниччина: інформаційний портрет регіону”, “Електронне урядування – відкритий доступ громадськості до рішень влади”, та створення регіонального інформаційного порталу та інформаційного центру на базі обласної бібліотеки.

Значну допомогу у повсякденній роботі нам надають бібліографічні покажчики “Місцеве самоврядування: історія та сучасність”, “Україна – нова стратегія розвитку”. Бібліотека оперативно реагує на наші інформаційні потреби і запити. Майже кожен службовець облдержадміністрації сьогодні одержує інформацію, необхідну для його роботи.

Значного успіху у впровадженні новітніх інформаційних технологій досягли бібліотеки вузів нашого міста.

Цікавий досвід в цьому напрямку набуто бібліотеками Технічного університету, Національного медичного університету ім. М.Пирогова та торговельно-економічного інституту.

Сьогодні ці бібліотеки у своїй діяльності широко використовують можливості Інтернет, пропонують студентам та викладачам власні бази даних, працюють над створенням WEB-сторінок.

На жаль, далеко не скрізь адміністрації бачать в бібліотеці справжнього партнера і надійного помічника, не усвідомлюють значимості й ефективності спільної роботи, немає чіткої системи надання бібліотеці документів органів самоврядування на місцях.

Місцева влада недостатньо турбується про фінансування своїх бібліотек. Останнім часом збіднені й застарілі фонди багатьох районних та сільських бібліотек, надаються мізерні кошти на передплату періодичних видань. Впровадження новітніх технологій в роботу цієї категорії бібліотек, треба визнати, ще далека перспектива. Відповідно, від цього втрачає як бібліотека, так і місцева влада.

Владним структурам всіх рівнів в першу чергу потрібно дбати про своїх партнерів і помічників – бібліотеки, і лише потім чекати від них дієвої допомоги.