Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

Сучасне  інформаційне середовище і реалізація проектів професійного зростання бібліотечних працівників

В.К. Скнар

Сьогодні  Україна повинна зробити вибір: чи постійне відставання, чи випереджаючий розвиток і входження у число технологічно розвинутих держав світу. Ми вважаємо, що  для нас є єдино перспективним другий шлях і поставлену мету можна досягти за рахунок найбільш ефективно працюючого потенціалу суспільства, при цьому головна увага повинна приділятися розвитку інтелектуальних продуктів,   послуг,  безперервній інформаційно-бібліотечній освіті.

Потрібен перехід вітчизняної економіки, науки, освіти на інноваційні шляхи розвитку, що в свою чергу вимагає сучасного теоретичного і практичного управління, кооперації при формуванні і реалізації спільних перспективних проектів. Такі проекти дають можливість в умовах перехідної економіки розвинутись системі освіти, культури та державним бібліотекам, підтримати їх, а також започаткувати нові сфери діяльності в регіоні, що сприяє розвитку інформаційного ландшафту сучасної України.

Для активізації вітчизняного інтелектуального потенціалу необхідно забезпечити йому режим максимального сприяння, пріоритетного інформаційного бібліотечного обслуговування, створити в Україні ефективні умови використання Інтернет-технологій та Інтернет ресурсів.

Позитивним є досвід центру Безперервної інформаційно-бібліотечної освіти щодо реалізації проектів: “LEAP Створення  Інтернет-місць в публічних бібліотеках ”- за сприяння уряду Сполучених  Штатів Америки, “Безперервна  інформаційно-бібліотечна освіта: нові освітні технології” – за сприяння  Міжнародного фонду “Відродження” та Інституту відкритого суспільства (м. Будапешт).

Додаткового вивчення потребує ефективна  взаємодія бібліотек  та  місцевої влади, що  може розглядатися  як окремий проект.

Професійне зростання бібліотечних працівників є можливим в процесі вивчення та опанування наступними програмами проблемно-модульного навчання:  

1. Комунікативне та інформаційне забезпечення програм розвитку  регіонів

2. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в демократичному   суспільстві 

3. Пошук додаткових джерел фінансування бібліотек

4. Комфортність обслуговування читачів як показник рівня роботи бібліотек

5. Комп’ютерні технології створення інформаційних продуктів мережі інтернет

6. Створення і використання електронних видань у бібліотеках

7. Робота в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах. Програмне забезпечення аібс

8. Як взяти з інтернету найбільше?

9. Інтернет в публічних бібліотеках

10.  Менеджмент електронних ресурсів

11.  Проектний розвиток бібліотек

12.  Бібліотеки в сучасному світі: нові вимоги та тенденції

13.  Бібліотеки і влада. Розвиток електронного урядування

14.  Інформаційний ландшафт сучасної україни

15.  Інтернет та бібліотеки. Інформаційний сервіс

16.  Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів 

Обов’язковою складовою успішних реформ в Україні є пріоритетний розвиток інтелектуального потенціалу. Світовий досвід підтверджує, що  життєвий рівень усіх прошарків населення, соціально-економічна ситуація в країні визначається ступенем освіченості суспільства і його ставленням до інтелектуальних цінностей та інновацій. Лише інтелектуально багате суспільство є гарантом високого рівня життя людей і процвітання держави.