ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  








Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний день



Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy



 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації



Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

Версія для друку

Інформаційне суспільство і бібліотеки

В.Ф.Циганюк

В усіх існуючих сьогодні концепціях інформаційного суспільства, не дивлячись на їх певну відмінність в питаннях основної умови формування, інформаційне суспільство розглядається, перш за все, як високотехнологічні інформаційні мережі, що діють в національних регіонах та глобальних масштабах.

В інформаційному суспільстві головним сектором економіки стає інформаційне виробництво, а інформація – основним видом товару і однією з головних соціальних цінностей суспільства, причому таким товаром, достоїнства якого, у порівнянні з “традиційними” видами товарів, є унікальними.

Перехід до інформаційного суспільства супроводжується формуванням принципово іншої системи інформаційних комунікацій, що базується на переведенні основного масиву інформації в електронну форму з одночасним забезпеченням можливостей відкритого доступу до цих даних з будь-якого місця і в будь-який час.

У другій половині 1990-х років стає зрозумілим, що саме технологічні аспекти бібліотечної роботи набувають першочергового значення – вміле застосування комп’ютерних технологій реально і в багато разів підвищує ефективність роботи бібліотек. Більше того, технологічні зміни, що відбуваються сьогодні, поступово встановлюють нову парадигму розвитку бібліотеки як соціального інституту, призводять до змін самої сутності бібліотечної роботи.

Бібліотека, що традиційно відноситься до основних ланок системи інформаційних комунікацій, на жаль, не виграла від збільшення інтенсивності інформаційного обміну. Потенційна здатність користувача одержувати будь-які відомості, де і коли це необхідно, змінила існуючу систему відносин, в результаті чого найбільш інформаційно ємкі сфери діяльності (бізнес, управління, юриспруденція, галузі високих технологій), стали переорієнтовуватися на одержання відомостей безпосередньо через Інтернет з віддалених джерел, минаючи бібліотеки.

Бібліотека не в змозі конкурувати з комерційними компаніями ні по повноті документів, ні по оперативності оновлення даних, ні по рівню сервісу.

Щоб зберегти свої позиції у світі, що стрімко міняється, бібліотекам сьогодні належить багато в чому змінюватися самим і при цьому основний акцент повинен бути зроблений на адаптацію досягнень високих технологій. Мова йде як про комп’ютеризацію існуючих бібліотечних процесів, так і про пропозиції абсолютно нових форм обслуговування. Повна (суцільна) автоматизація бібліотек дасть можливість різко підняти якість обслуговування при скороченні виробничих витрат. Технічною базою здійснення цих перетворень повинні стати електронні каталоги, корпоративні бібліотечні мережі, що забезпечують об’єднання ресурсів і економію зусиль бібліотек. Впровадження в практику таких видів обслуговування як онлайновий доступ до каталогів (в т.ч. і зведених), електронна доставка документів, систематичне інформаційне обслуговування віддалених користувачів дадуть нам можливість закріпитися на інформаційному ринку і зберегти роль важливої ланки інформаційного суспільства.

Сьогодні наша бібліотека являє собою сучасний, технічно оснащений регіональний інформаційний центр. Вона кілька років співпрацює з Радою Міжнародних наукових досліджень і обмінів (IREX), Відділом преси, освіти і культури при посольстві США в Україні, Міжнародним фондом “Відродження”, Британською Радою в Україні, Гете-інститутом. В результаті ми одержали можливість повністю комп’ютеризувати основні бібліотечні процеси, навчити своїх працівників основ комп’ютерної грамотності, розробці і створенню WEB-сторінок в Інтернет, основ комп’ютерної графіки.

В 2001 році бібліотека виграла проект “Інтернет для читачів публічних бібліотек” (LEAP, Відділ преси, освіти і культури при посольстві США в Україні). Це не тільки 5 робочих місць і безкоштовний доступ до Інтернету на два роки, а й нові форми та якісно новий сервіс обслуговування. Нові підходи в роботі бібліотеки, безсумнівно, будуть супроводжуватися зміною теоретичних уявлень про її функції, зміщенням акцентів в управлінні і правовому регулюванні інформаційної діяльності, підготовці кадрів інформаційних працівників.

З 1999 року в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва розпочалась спеціалізована підготовка працівників бібліотек для роботи з інформаційними ресурсами глобальних мереж. Використовуючи  можливість вільного доступу до Інтернету, одержаного завдяки спільному проекту з ІREX і LEAP (Відділ преси, освіти і культури посольства США в Україні і Радою Міжнародних наукових досліджень і обмінів), наша бібліотека проводить заняття із співробітниками бібліотек міста і області, прагнучи стимулювати використання потенціалу мереж у бібліотечній практиці. 

В 2001р. при підтримці Міжнародного фонду “Відродження” бібліотека виграла проект “Вінниччина: інформаційний портрет регіону (ВінІПР 2000)”. На регіональному сервері представлена інформація про роботу місцевих органів влади, є інформація з питань права, освіти, бізнесу, культури і т. ін.

Згодом МФВ підтримав новий проект “Електронне урядування – відкритий доступ громадськості до рішень влади”, мета якого забезпечити відкритість регіональної влади, а також організувати відкритий доступ до інформації і професійних знань для самої влади.

Інформаційні ресурси глобальних мереж знаходять широке застосування як у внутрібібліотечних процесах (підготовка бібліографічних покажчиків, тематичних списків, пошук літератури для комплектування і докомплектування), так і при виконанні запитів користувачів. Цю та іншу інформацію вже зараз можна знайти на сайті бібліотеки.

Знайомство з інформаційною мережею кардинально розширює професійну самосвідомість бібліотечних працівників, виводить на рівень принципово нового розуміння бібліотеки як установи, що забезпечує доступ всіх членів суспільства до всіх видів інформаційних ресурсів. Все це закладає основи формування бібліотекаря якісно нової формації, бібліотекаря-навігатора, для якого вміле поводження з ресурсами глобальних мереж є невід’ємним елементом професійної кваліфікації.

Бібліотека сьогодні кардинально змінюється по своїй суті, переглядає деякі, здавалося б, сталі принципи свого існування. В новому інформаційному суспільстві передбачаються інші підходи до обробки інформації, оскільки віртуальні джерела не мають необхідності комплектувати, зберігати, рекомендувати і видавати користувачам інформацію так, як це робиться сьогодні зі звичними документами. В той же час, віртуальні матеріали треба оперативно і регулярно обробляти, систематизувати (вебліографія інформаційного ресурсу), їх треба враховувати, відслідковувати, здійснювати навігацію в Інтернет, консультувати користувачів, турбуватися про забезпечення доступу до платних джерел, здійснювати навчання користувачів роботі зі всім арсеналом нових електронних документів. Практично діяльність бібліотек вже зараз повинна бути зорієнтована на ці процеси. Не засвоївши їх, бібліотеки ризикують бути витісненими з інформаційного ринку і ніякі заяви про їх неминучу цінність не допоможуть.

Таким чином, нові технологічні реалії інформаційного суспільства, ведуть до суттєвих змін змісту бібліотечної роботи. Бібліотека продовжить виконання посередницьких функцій між інформацією і споживачем, можливо в іншій формі. Зміна технологічної парадигми потягне за собою значні зміни більшості внутрібібліотечних процесів, перерозподіл кадрових ресурсів, змін змісту бібліотечної професії.

http://old.library.vn.ua

E-mail:director@library.vn.ua


Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

 1. ПРОГРАМА
 2. Привітання учасникам конференції
 3. Бібліотека і влада: грані співпраці
 4. Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення
 5. Бібліотеки, комп’ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, перспективи розвитку
 6. Регіональна бібліотечна політика: досягнення і проблеми
 7. Сучасна бібліотека - регіональний центр інформації
 8. Інформаційне суспільство і бібліотеки
 9. Публічні бібліотеки та їх роль в забезпеченні інформаційних потреб населення
 10. Сучасне інформаційне середовище і реалізація проектів професійного зростання бібліотечних працівників
 11. Інформаційна інфраструктура регіону: досвід формування, проблеми та шляхи їх вирішення
 12. Шляхи входження вузівських бібліотек в інформаційне суспільство
 13. Динаміка розвитку видавничої справи в Україні та нові підходи бібліотек до формування документних фондів.
 14. Бібліотека і молодь в інформаційному середовищі
 15. Соціально-економічні процеси сучасності та їх вплив на стан інформатизації дитячих бібліотек
 16. Бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків
 17. Cтворення краєзнавчих інформаційних ресурсів: здобутки та перспективи
 18. Використання сучасних комп’ютерних технологій в інформаційному забезпеченні АПК
 19. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві
 20. Роль бібліотеки у консолідації політичних і громадських ініціатив
 21. Публічна бібліотека - центр правової освіти населення
 22. Сучасні бібліотечно-інформаційні технології підтримки навчальної та наукової діяльності ВУЗу
 23. Проблеми використання таблиць ББК в сучасних умовах
 24. Формування інформаціної культури школярів, як невід’ємна частина навчального процесу
 25. Перспективи розвитку МБА та електронної доставки документів
 26. Безперервна бібліотечна освіта і її роль у розвитку бібліотек
 27. Методичне забезпечення діяльності бібліотек: сучасні пріоритети
 28. Публічна бібліотека, як центр соціально-психологічної підтримки користувача
 29. Фандрейзингова діяльність бібліотек
 30. Фотоматеріали

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше