ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

Версія для друку

Сучасна бібліотека  - регіональний центр інформації

 

Г.Д.Куделя

Основою змісту Законів України „Про Національну програму інформатизації”, „Про інформацію”, „Про бібліотеки і бібліотечну справу” є забезпечення одного із суттєвих прав громадян – свободи доступу до інформації, яка в усьому світі визнається відкритою і не представляє державної чи комерційної таємниці.

Робота бібліотек як інформаційних центрів, перш за все, повинна починатися із формування традиційних документних ресурсів.

На сьогодні проблема комплектування бібліотек новими книгами стоїть дуже гостро. Тому поточний рік характерний тим, що з боку держави приділено чимало уваги її вирішенню.

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Державну програму поповнення бібліотечних фондів на 2003-2005 роки. На її основі управлінням культури облдержадміністрації, обласними методичними центрами розроблено відповідну регіональну програму, яка затверджена 4-ою сесією обласної ради  4-го скликання 7 листопада цього року, реалізація якої дасть змогу оновити ядро фондів бібліотек, розширити репертуар періодичних видань, а відтак, поліпшити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів.

Окрім питання комплектування бібліотек, передбачено ряд заходів щодо покращення матеріальної бази, технічного оснащення і у програмі розвитку культури області на 2003-2004 роки.

Потребує свого вирішення забезпечення як обласної наукової, так і центральних районних бібліотек обов’язковим примірником місцевих документів.

Публічні бібліотеки області знаходяться в центрі системи забезпечення інформаційними послугами на місцевому рівні і відіграють важливу роль у розвитку цих послуг. Соціальний і економічний розвиток країни диктує нові вимоги до функціонування бібліотек, стратегії їхньої діяльності.

Бібліотеки як скарбниці знань та інформації повинні переосмислити свою місію – місію служіння новому інформаційному суспільству.

Робота бібліотек області як інформаційних центрів, знайшла своє застосування у напрямку „Бібліотека і влада”. В першу чергу – це забезпечення доступу громадян до законодавчих та нормативних актів, рішень органів влади та місцевого самоврядування, до екологічної, демографічної, соціальної інформації, даних про надзвичайні ситуації.

Новий імпульс збору такої інформації та активізації роботи з нею у книгозбірнях Вінниччини дає розпорядження голови обласної державної адміністрації  п. Коцемира В.Ф. „Про створення центрів регіональної інформації на базі публічних бібліотек області”.

Накопичення таких матеріалів доповнить традиційний документний фонд, який у переважній більшості бібліотек, особливо периферійних, застарілий.

Без модернізації своєї діяльності не лише районним, але й сільським бібліотекам не обійтися. Ми повинні самі працювати на створення власного позитивного іміджу.

Шлях до розв’язання багатьох проблем лежить через співпрацю з органами влади, доведення значущості своєї діяльності. Цікаві приклади такої взаємодії можна відзначити у Бершадській, Липовецькій, Могилів-Подільській, Муровано-Куриловецькій, Тиврівській центральних бібліотеках. Тут створені центри регіональної інформації, збираються фактографічні бази даних, соціально-значуща інформація про наповнення і використання місцевого бюджету, екологічну ситуацію, пільги інвалідам, порядок надання субсидій, оформлення пенсій.

Особливе місце належить інформаційному забезпеченню АПК.

Одним із важливих шляхів співпраці бібліотек з місцевою владою є інформування окремих підрозділів райдержадміністрацій та місцевих рад на основі відповідних угод. Цей напрямок роботи потребує спеціального дослідження, яка інформація необхідна різним гілкам влади, наскільки важлива для них та, що надають бібліотеки.

Обласна наукова бібліотека з 1995 року має вихід в Інтернет, впроваджує нові інформаційні технології, створює власні бази даних і надає їх у користування споживачів. На жаль, цей процес дуже повільно відбувається у районах області. Перші кроки у даному напрямку роблять обласні бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка та юнацтва, Барська, Немирівська, Тульчинська, Тростянецька центральні бібліотеки, які мають комплекти комп’ютерного обладнання.

На порядку денному стоїть завдання створення регіонального інформаційного порталу на базі ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Ми усвідомлюємо, що не маючи технічного оснащення, а, відповідно доступу до електронних ресурсів інших бібліотек, забезпечувати інформацією користувачів бібліотеки складно. Проте, знову ж таки одним із шляхів співпраці з органами місцевої влади є використання їхнього комп’ютерного обладнання, яке є у кожній райдержадміністрації чи районній раді для отримання і передачі інформації по електронній пошті або факсу. Ініціатива повинна виходити від бібліотек. Таким чином, можна користуватися електронною базою даних „Ліга-закон”, власними базами даних, в тому числі і повнотекстовими, які створює обласна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва. Можна констатувати, що запит породжує пропозицію і чим активнішим він буде, тим інтенсивніше в цьому напрямку буде працювати і обласний методичний центр.

Пріоритетним напрямком роботи бібліотек є краєзнавча діяльність, на поліпшення якої спрямована Державна та обласна програми розвитку краєзнавства до 2010 року.

Слід приділити особливу увагу постійній підтримці інформаційного портрету регіону (ІПР), який виставлений в Інтернет і доступний світовому співтовариству.

Вагоме місце займає видавнича робота. На належному рівні ця ділянка діяльності поставлена в обласній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва. На жаль, інші обласні та центральні районні бібліотеки не дооцінюють її важливості. Тому тут відсутня система підготовки і видання методичних і бібліографічних матеріалів, виходять вони епізодично, від випадку до випадку.

Хочу акцентувати увагу на необхідності підготовки бібліотеками бібліографічно-інформаційних матеріалів для написання історії міст і сіл України.

На часі – створення історії бібліотек. Зразком цьому може стати історія Липовецької та Гайсинської центральних бібліотек, які уже відзначили свої вікові ювілеї.

Варто продовжувати ведення поряд із електронним каталогом (ЕК) традиційного довідково-бібліографічного апарату. Існують проблеми із системою бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК), відсутній офіційний переклад таблиць українською мовою, застарілі варіанти не відповідають сучасним вимогам.

Щоб стати справжнім інформаційним центром, бібліотеки повинні бути забезпечені висококваліфікованими кадрами. Залишається проблемою безперервна бібліотечна освіта. І хоч позитивні напрацювання в цьому напрямку є, вони потребують свого подальшого розвитку і удосконалення, особливо ефективність навчання і застосування отриманих знань в практичній діяльності бібліотек.

Потребує активізації і система методичного забезпечення діяльності бібліотек, як регіональних центрів інформації, особливо на районному рівні. Розширення впливу, здійснення моніторингу, методичне  консультування,  видавнича  робота,  впровадження інновацій – ось основний перелік завдань, що стоять перед методичними центрами.

Дедалі актуальнішою стає інформаційно-бібліографічна діяльність сучасних бібліотек. Як провідні напрями довідково-інформаційної роботи визначаються такі:

- вивчення та використання зарубіжного інформаційного потенціалу Інтернет, цієї глобальної мережі та її українських ресурсів;

- надання читачам доступу до міжнародної бібліографічної інформації, можливості самостійно працювати в Інтернет;

- розробка концепції спільного використання фондів та бібліографічних даних.

На мою думку, бібліотека не повинна втрачати жодної зі своїх функцій, вона має удосконалювати класичні моделі, але й опановувати нові види діяльності. Структура книгозбірні має не збіднюватися, а збагачуватися й урізноманітнюватися. Завтрашній день бібліотек – це комплекс рукописних, друкованих, електронних видань. Бібліотека повинна розвиватись як комплексна багатоцільова установа, що концентрує інформацію, нагромаджену людством, на всіх видах носіїв.


Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

 1. ПРОГРАМА
 2. Привітання учасникам конференції
 3. Бібліотека і влада: грані співпраці
 4. Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення
 5. Бібліотеки, комп’ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, перспективи розвитку
 6. Регіональна бібліотечна політика: досягнення і проблеми
 7. Сучасна бібліотека - регіональний центр інформації
 8. Інформаційне суспільство і бібліотеки
 9. Публічні бібліотеки та їх роль в забезпеченні інформаційних потреб населення
 10. Сучасне інформаційне середовище і реалізація проектів професійного зростання бібліотечних працівників
 11. Інформаційна інфраструктура регіону: досвід формування, проблеми та шляхи їх вирішення
 12. Шляхи входження вузівських бібліотек в інформаційне суспільство
 13. Динаміка розвитку видавничої справи в Україні та нові підходи бібліотек до формування документних фондів.
 14. Бібліотека і молодь в інформаційному середовищі
 15. Соціально-економічні процеси сучасності та їх вплив на стан інформатизації дитячих бібліотек
 16. Бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків
 17. Cтворення краєзнавчих інформаційних ресурсів: здобутки та перспективи
 18. Використання сучасних комп’ютерних технологій в інформаційному забезпеченні АПК
 19. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві
 20. Роль бібліотеки у консолідації політичних і громадських ініціатив
 21. Публічна бібліотека - центр правової освіти населення
 22. Сучасні бібліотечно-інформаційні технології підтримки навчальної та наукової діяльності ВУЗу
 23. Проблеми використання таблиць ББК в сучасних умовах
 24. Формування інформаціної культури школярів, як невід’ємна частина навчального процесу
 25. Перспективи розвитку МБА та електронної доставки документів
 26. Безперервна бібліотечна освіта і її роль у розвитку бібліотек
 27. Методичне забезпечення діяльності бібліотек: сучасні пріоритети
 28. Публічна бібліотека, як центр соціально-психологічної підтримки користувача
 29. Фандрейзингова діяльність бібліотек
 30. Фотоматеріали

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше