ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

Версія для друку

Методичне забезпечення діяльності бібліотек: сучасні пріоритети

 П.І. Цимбалюк

Законодавчо у нашій країні методичну роботу закріплено у 1954 році, проте її підґрунтя закладалося ще у ХІХ, а цілеспрямований розвиток розпочався на початку ХХ століття.

Методичною службою вирішувалися завдання, що залежали від функцій, покладених у різні часи на бібліотеки.

З кінця 80-х років серед науковців та бібліотекарів-практиків точилася дискусія про долю методичного керівництва бібліотеками та шляхах його реформування. Висловлювалися полярні точки зору: від повного заперечення методичної діяльності до посилення адміністративно-управлінської функції.

Радикальні зміни у суспільстві останнього десятиліття, а відтак і в бібліотечній справі, призвели до так званої „модифікації методичних служб”, на базі яких створювалися відділи прогнозування, маркетингу і реклами, менеджменту, моніторингу, консалтингу, тобто підрозділи з обмеженими функціями.

Ще гірша доля спіткала методичну службу обласної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва та інших обласних бібліотек, де вони були зовсім ліквідовані.

Дезінтеграційні процеси, послаблення вертикальних зв’язків між методичними центрами і периферійними, особливо сільськими бібліотеками, призвели до негативних наслідків.

На сьогодні ми гостро відчуваємо відсутність виваженої державної бібліотечної політики, організаційно-методичного керівництва з боку головних методичних центрів, ізольованість і неузгодженість основних державних документів, спрямованих на поліпшення бібліотечної справи з іншими законами.

Характерним прикладом цього є те, що з прийняттям у 2001 році Бюджетного Кодексу України, розпочався процес децентралізації бібліотечної мережі, що переважно призводить ще до більшого зубожіння і роз’єднання бібліотек.

Застарілі нормативи, де сільська бібліотека повинна обслужити 500 користувачів, які мають опрацювати 10 тис. документів не узгоджуються із Постановою Кабінету Міністрів України № 510 „Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення публічними бібліотеками населення в Україні”. В цьому документі передбачено функціонування бібліотек у селах, де мешкає 500 чоловік, і звісно, що всі вони не можуть стати користувачами книгозбірень.

В такій ситуації зростає роль і значення методичних центрів, зокрема, універсальних наукових бібліотек, їх відповідальність за стан бібліотечної справи у регіонах.

Які ж пріоритети ставить перед собою обласна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва як методичний центр і докладає зусиль щодо їх реалізації? В першу чергу, це:

·      участь у формуванні регіональної бібліотечної політики:

·      сприяння реалізації державних та розробка обласних програм, що стосуються розвитку бібліотечної справи;

·      посилення методичного впливу на діяльність бібліотек;

·      поліпшення якості фахового зростання бібліотечних працівників Вінниччини та обласної наукової бібліотеки;

·      залучення до участі у методичній роботі провідних фахівців усіх структурних підрозділів;

·      створення електронної бази даних з питань бібліотекознавства та бібліографознавства;

·      посилення міжбібліотечної координації і кооперації.

Розділ „Бібліотечна справа”, підготовлений фахівцями обласних бібліотек, ввійшов до обласної програми розвитку культури Вінниччини на 2003-2004 рр., присвяченої Року культури в Україні.

Сесією обласної ради затверджено розроблену працівниками ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, обласну програму поповнення бібліотечних фондів на 2003-2005 рр.

Вагоме місце займає методичний моніторинг, аналітична діяльність бібліотек, яка базується на безперервному обстеженні за змінами, що відбуваються, за появою нових даних про роботу бібліотек.

Найбільше використовується останнім часом вивчення бібліотечної документації (планів, пояснюючих записок, інформацій, матеріалів нарад, семінарів), рідше – безпосереднє ознайомлення з роботою бібліотек (виїзди на місця).

Результатом аналізу діяльності бібліотек за підсумками року став статистичний довідник „Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах”, в якому відслідковується динаміка основних показників, рух бібліотечних фондів, якісний склад кадрів, фінансове забезпечення бібліотек.

Значна увага приділяється консультативно-методичній допомозі бібліотекарям. В арсеналі фахівців консультації усні і письмові, індивідуальні і групові.

Урізноманітнюється видавнича робота – це методично-бібліографічні посібники, розробки, методичні листи, буклети, списки, попереджувальні довідки.

Традиційними стали видання „Кращі виставки року”, дайджести за публікаціями у бібліотекознавчих часописах.

Інноваційна діяльність обмежується виявленням і констатацією кращих зразків роботи бібліотек. Цей напрямок, як і проведення наукових маркетингових досліджень, потребує свого удосконалення і активізації.

Важливий напрям науково-методичної діяльності – це підвищення кваліфікації і перепідготовка бібліотечних кадрів. Робота ця здійснюється в рамках Вінницького факультету ДАКККіМ. Спільна розробка програм, проведення лекцій, консультацій, практичних занять – дають вагомі результати.

Об’єктивна тенденція інформатизації життя суспільства міняє уяву про характер бібліотечної роботи. Виникає необхідність науково-обгрунтованого підходу до співвідношення нових і традиційних технологій, форм і методів бібліотечно-інформаційної діяльності. Теоретичні знання створюються на основі синтезу багатьох наук, в тому числі соціальних. А це потребує нових підходів до перепідготовки кадрів, вироблення системи безперервної бібліотечної освіти.

Провідними темами, що вивчалися бібліотечними працівниками на заняттях були: „Використання комп’ютерної техніки у бібліотеках”, „Особливості діяльності бібліотек в умовах структурних змін”, „Шляхи створення позитивного іміджу сучасної бібліотеки та бібліотечного працівника”, „Інформаційне забезпечення працівників галузі в умовах реформованого АПК”, „Інноваційне проектування напрямків діяльності бібліотек”, „Формування та зберігання книжкових фондів”, „Перспективи створення електронних баз даних краєзнавчого характеру”, „Роль і місце бібліотеки в становленні місцевого самоврядування”, „Створення центрів регіональної інформації та їх роль у забезпеченні „прозорості” діяльності органів влади”.

Другий рік реалізуємо проект „Менеджмент у бібліотеці: досвід, проблеми, перспективи”, в рамках якого пройшли навчання директори ЦБС та провідні фахівці обласних бібліотек (зав. відділами, зав. секторами, головні, провідні бібліотекарі і бібліографи). На часі – навчання інших категорій та заняття для працівників бібліотек, що не мають фахової освіти. Провідні категорії бібліотечних фахівців проходять навчання на факультеті не рідше  1 разу у три роки.

Актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи розглядаються на школі керівника для директорів центральних (районних) бібліотек, круглих столах.

Велике значення мають щотижневі заняття в окремих бібліотечних колективах та самоосвіта бібліотекарів. Для цього в ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва передплачується більше 10 назв бібліотекознавчих видань України, Росії, Білорусі.


Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

 1. ПРОГРАМА
 2. Привітання учасникам конференції
 3. Бібліотека і влада: грані співпраці
 4. Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення
 5. Бібліотеки, комп’ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, перспективи розвитку
 6. Регіональна бібліотечна політика: досягнення і проблеми
 7. Сучасна бібліотека - регіональний центр інформації
 8. Інформаційне суспільство і бібліотеки
 9. Публічні бібліотеки та їх роль в забезпеченні інформаційних потреб населення
 10. Сучасне інформаційне середовище і реалізація проектів професійного зростання бібліотечних працівників
 11. Інформаційна інфраструктура регіону: досвід формування, проблеми та шляхи їх вирішення
 12. Шляхи входження вузівських бібліотек в інформаційне суспільство
 13. Динаміка розвитку видавничої справи в Україні та нові підходи бібліотек до формування документних фондів.
 14. Бібліотека і молодь в інформаційному середовищі
 15. Соціально-економічні процеси сучасності та їх вплив на стан інформатизації дитячих бібліотек
 16. Бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків
 17. Cтворення краєзнавчих інформаційних ресурсів: здобутки та перспективи
 18. Використання сучасних комп’ютерних технологій в інформаційному забезпеченні АПК
 19. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві
 20. Роль бібліотеки у консолідації політичних і громадських ініціатив
 21. Публічна бібліотека - центр правової освіти населення
 22. Сучасні бібліотечно-інформаційні технології підтримки навчальної та наукової діяльності ВУЗу
 23. Проблеми використання таблиць ББК в сучасних умовах
 24. Формування інформаціної культури школярів, як невід’ємна частина навчального процесу
 25. Перспективи розвитку МБА та електронної доставки документів
 26. Безперервна бібліотечна освіта і її роль у розвитку бібліотек
 27. Методичне забезпечення діяльності бібліотек: сучасні пріоритети
 28. Публічна бібліотека, як центр соціально-психологічної підтримки користувача
 29. Фандрейзингова діяльність бібліотек
 30. Фотоматеріали

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше