ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

Версія для друку

Cтворення  краєзнавчих  інформаційних  ресурсів: здобутки  та  перспективи 

                                                                       О.Г. Ніколаєць

Відділ літератури та інформації з питань краєзнавства накопичив певні надбання  і здійснює цілий комплекс  робіт, зокрема:  комплектування і організація краєзнавчого фонду, ведення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату, підготовка краєзнавчих бібліографічних посібників, обслуговування користувачів бібліотеки. Крім цього, працівники відділу організовують масові заходи з метою популяризації краєзнавчих знань, займаються науково-дослідницькою роботою, надають методичну допомогу бібліотекам області з питань краєзнавчої  діяльності.

Бібліотека, як соціальний інститут, виконує функцію посередника в процесі донесення інформації до споживача, і краєзнавчий відділ, володіючи певним інформаційним ресурсом, докладає зусиль до його удосконалення, поповнення і ефективного використання. Вся сукупність відомостей, що отримана і накопичена в процесі роботи, використовується читачем для задоволення своїх потреб.

Основою краєзнавчої бібліотечної діяльності є фонд, який налічує у відділі більше 4 тис. документів. Недоліком в його формуванні є те, що поточне комплектування здійснюється не в повному обсязі,  не виконується Закон України „Про обов’язковий примірник документів”, прийнятий у 1999 році і доповнений у 2002 році. Основним завданням цього документу є правове регулювання інформаційних відносин, пов’язаних з систематичним поповненням документного фонду. Проблемою є і мала екземплярність та велика обертаність краєзнавчих видань, що призводить до швидкого їх зношення. Існує проблема і з фізичним станом старих документів. Дореволюційні книги і періодичні видання вимагають особливого ставлення. Щоб доступ до них не обмежувати, ці видання поступово необхідно переносити на електронні носії інформації, що сприятиме інтеграції інформаційних ресурсів. Відкритий доступ до оцифрованого документу дозволяє користувачам комп’ютерної мережі отримувати знання незалежно від того, де і в якій формі вони зберігаються (бібліотеці, архіві, музеї).

Для послуг більше 1000 читачів відділу є довідково-бібліографічний апарат, зокрема, зведений краєзнавчий каталог (ЗвКК), котрий призначений для вичерпного відображення оприлюднених матеріалів про край. Ведеться він з 1956 року і налічує біля 200 тисяч карток. Зараз іде редагування систематичної частини каталогу і переведення його на нову схему, розроблену працівниками відділу. Крім того, є хронологічний каталог місцевих видань, ведеться ряд картотек.

Працівники відділу готують різні бібліографічні видання. „Література про Вінницьку область” виходить  з 1957 року, календар „Знаменні і пам’ятні дати” – з 1962 року. Традиційними стали покажчики, буклети серії „Наші видатні земляки”. У 2000 році побачив світ хронологічний довідник „Вінниччина в датах”. Науково-дослідницька робота працівників відділу дає можливість поповнювати банк виконаних довідок.

Протягом останніх трьох років відділ створює поряд з паперовими і електронні бібліографічні покажчики, буклети. Це перспективний напрям розкриття краєзнавчих фондів з метою акумуляції інформаційних ресурсів місцевого характеру і надання більш широкого доступу до них користувачів.

У відділі проводиться робота по створенню електронних інформаційних ресурсів, що збільшить його науковий потенціал. Слід відзначити, що вся комп’ютеризація бібліотечно-бібліографічних процесів бібліотеки і відділу, в тому числі, повинна бути підпорядкована інтересам читачів. На перехідному її етапі слід думати про найбільш доцільне сполучення і використання традиційних та електронних носіїв інформації, провести глибокі маркетингові дослідження  по вивченню інформаційних потреб наявних і потенційних користувачів з подальшою розробкою системи диференційованого обслуговування окремих верств населення.

У відповідності до Закону України „Про Національну програму інформатизації” та самої Програми на 1999-2001рр., бібліотеки країни покликані привести свої інформаційні ресурси у відповідність з потребами користувачів, маючи на увазі як актуальність змісту документів, так і осучаснення видового складу бібліотечних фондів шляхом придбання електронних носіїв інформації, створення сучасних електронних баз даних, запровадження новітніх комп’ютерних технологій, які розширюють доступ читача до інформації.

Бібліотеки стають провідними установами у формуванні як традиційних, так і машинозчитуваних інформаційних ресурсів. Саме бази даних стають все більш важливим видом цих ресурсів, вони є засобом, за допомогою якого можна задовольнити численні інформаційні потреби користувачів.

Інформація є вагомим ресурсом економічного, науково-технічного, культурного розвитку регіону, а її доступність і впорядкованість свідчать про культуру та демократичність суспільних інститутів розповсюдження інформації, а, зрештою, і самого суспільства.

Відділ – величезна скарбниця документних джерел про історію регіону та його сучасний розвиток. І тому він став одним з ініціаторів розробки проекту „Інформаційний портрет регіону” (ІПР). В 2000 році накопичувались матеріали згідно з розробленою схемою ІПР, потім вони набирались на комп’ютері. Інформація подається як загальна, так і в територіальному розрізі (по 27 районах), вона постійно поповнюється і удосконалюється. Шлях до показу готової інформації в Інтернеті доволі не простий. Відділ приступив до створення електронного каталогу, продовжуючи вести паралельно картковий ЗвКК.

Недивлячись на очевидні досягнення, комп’ютеризація призводить і до появи нових проблем: недостача машинного часу, необхідність навчання співробітників безпосередньо на робочих місцях і т.п.

Зараз  стоїть завдання  створення регіонального корпоративного інформаційного порталу та інформаційного центру. При втіленні цього проекту в життя, бібліотека отримає нове значення і статус серед користувачів, зросте необхідність практичної інтеграції і кооперації з місцевими інформаційними постачальниками, дістане можливість підтримувати процеси соціальних змін та розвитку регіону, покращити якісний набір послуг, розширити коло користувачів цих послуг.


Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

 1. ПРОГРАМА
 2. Привітання учасникам конференції
 3. Бібліотека і влада: грані співпраці
 4. Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення
 5. Бібліотеки, комп’ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, перспективи розвитку
 6. Регіональна бібліотечна політика: досягнення і проблеми
 7. Сучасна бібліотека - регіональний центр інформації
 8. Інформаційне суспільство і бібліотеки
 9. Публічні бібліотеки та їх роль в забезпеченні інформаційних потреб населення
 10. Сучасне інформаційне середовище і реалізація проектів професійного зростання бібліотечних працівників
 11. Інформаційна інфраструктура регіону: досвід формування, проблеми та шляхи їх вирішення
 12. Шляхи входження вузівських бібліотек в інформаційне суспільство
 13. Динаміка розвитку видавничої справи в Україні та нові підходи бібліотек до формування документних фондів.
 14. Бібліотека і молодь в інформаційному середовищі
 15. Соціально-економічні процеси сучасності та їх вплив на стан інформатизації дитячих бібліотек
 16. Бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків
 17. Cтворення краєзнавчих інформаційних ресурсів: здобутки та перспективи
 18. Використання сучасних комп’ютерних технологій в інформаційному забезпеченні АПК
 19. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві
 20. Роль бібліотеки у консолідації політичних і громадських ініціатив
 21. Публічна бібліотека - центр правової освіти населення
 22. Сучасні бібліотечно-інформаційні технології підтримки навчальної та наукової діяльності ВУЗу
 23. Проблеми використання таблиць ББК в сучасних умовах
 24. Формування інформаціної культури школярів, як невід’ємна частина навчального процесу
 25. Перспективи розвитку МБА та електронної доставки документів
 26. Безперервна бібліотечна освіта і її роль у розвитку бібліотек
 27. Методичне забезпечення діяльності бібліотек: сучасні пріоритети
 28. Публічна бібліотека, як центр соціально-психологічної підтримки користувача
 29. Фандрейзингова діяльність бібліотек
 30. Фотоматеріали

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше