ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

Версія для друку

Бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків. 

Г.В.Берладин

Проблема інформаційного забезпечення спеціалістів лікувальних закладів на сьогодні одна з найбільш актуальних і складних. Лікар-практик потребує систематичної оперативної інформації про нові досягнення вітчизняної та зарубіжної науки, зокрема, про нові форми, методи та засоби профілактики, діагностики і лікування захворювань. Інформаційна забезпеченість такого лікаря стає фактором підвищення його професійного рівня, що безпосередньо сприяє якості медичної допомоги населенню, а бібліотека стає важливою ланкою в системі його безперервної післядипломної освіти.

Обсяг медичної інформації безмежний, а щорічно ще додається близько 1 мільйона публікацій, тому перед спеціалістами повсякчас виникає  проблема орієнтації в ній. Система інформаційного забезпечення охорони здоров’я повинна формуватися в єдиному інформаційному просторі, а її основою є: державно-статистична документація, експертні оцінки, бази даних, Internet, фонди медичних бібліотек.

Медична бібліотека обласного рівня не настільки потужна установа, щоб створити самодостатню систему медичного інформування, замінивши відповідні державні структури, які здійснювали до 1990 року цю функцію. Але змінився час, змінилась структура потоків інформації, її носії і можливості доступу до них.

Відколи розпалася стала система інформаційного забезпечення спеціалістів і бібліотеки почали існувати при тотальному дефіциті коштів, погіршився документний потенціал медичних бібліотек. Кількість нових надходжень в порівнянні з 1990роком зменшилась в 10 разів, але, виживаючи, ми напрацювали досить значний методологічний та практичний досвід входження в нову інформаційну інфраструктуру.

Щоб збільшити документний потік, довелося збільшити надходження періодичних видань з 50 до 150 назв, налагодити зв’язки з видавництвами та комерційними структурами, вчитися самостійно  заробляти кошти на книги. Забезпечили  повністю самостійне створення  ДБА.

Обласна медична бібліотека залишилась потенційним комунікаційним середовищем, яке в змозі надати інформацію користувачеві.

Протягом останніх років колектив ОНМБ послідовно займається дослідженням  проблем формування інформаційних ресурсів (ІР), справедливо вважаючи інформацію ключовим стратегічним ресурсом і рухомим фактором подальшого розвитку суспільства, а бібліотеку – одним з основних інститутів, що забезпечує її збирання, систематизацію, впорядкування і суспільне використання інформації.

В цих умовах особливо важлива інформаційна освіченість бібліотекаря, оскільки, знаючи запити й потреби своїх читачів, він може сприяти їх оперативному задоволенню, вільно орієнтуючись в ІР – традиційних друкованих та електронних. Дбаючи про оптимізацію бібліотечного обслуговування читачів, намагаємось вдосконалювати  традиційні форми роботи та використовувати нові можливості збагачення бібліотечно-інформаційних послуг.

Останні два роки були наповнені дуже важливою і  важкою  для  багатьох працівників бібліотеки  роботою щодо переосмислення можливостей та ролі бібліотеки в нових  інформаційних  умовах,   оволодінню   навичками  роботи  на  комп’ютері, входженню  в світовий інформаційний простір.

Якісний рівень інформаційної продукції, підготовленої бібліотекою, залежить від багатьох чинників, а саме:

·  якості документів, що поповнили бібліотечний фонд, їх відповідності повноті відображення основного документного потоку необхідної тематики;

·  належного рівня відбору з нових надходжень матеріалів для аналітичної обробки і відображення їх в інформаційних продуктах;

·  терміну технологічної обробки документів від моменту їх публікації до одержання в інформаційних продуктах.

Багато років функціонує в бібліотеці система оперативного  оповіщення спеціалістів області про досягнення медичної науки і практики, яка реалізується за допомогою інформаційних видань і впровадження режимів вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ), диференційованого обслуговування керівництва (ДОК) та тематичного обслуговування керівництва (ТОК).

Нам необхідно було в короткий термін  змінити мислення працівників, старі стереотипи, перебудувати традиційну схему роботи. Тимчасово відмовились від традиційних, випробуваних часом, форм інформаційного забезпечення медичних працівників . Всі зусилля були направлені на формування інформаційного ресурсу  в новому машинному варіанті, вивчення можливостей його використання, на перебудову роботи з застосуванням уже накопиченого  потенціалу .

Інформаційні покажчики публікацій із 30-ти спеціальностей для практикуючих лікарів та організаторів охорони здоров’я, “Інформаційний вісник”, тематичні рекомендаційні списки літератури – усі ці видання готуються  тепер працівниками відділу науково-медичної інформації та бібліографії на основі створюваної  нами бази даних. Вони представлені  в друкованому та електронному варіантах і мають бути розміщені на Web-сторінці бібліотеки. Для того, щоб ці видання потрапили на робочий стіл кожного спеціаліста – медика, бібліотека кожного медичного закладу, як мінімум, повинна мати доступ до Інтернету.

Он-лайн доступ  до ресурсів Інтернету  бібліотека  сьогодні має безкоштовний, але обмежений в часі, тому  використання його не повне.

Приєднання до інформаційного консорціуму, створеного за ініціативою міжнародного фонду „Відродження”, що  реалізується ЕБСКО,  розширило наші можливості. Ця програма  дозволила  задовольнити потреби багатьох користувачів, які раніше необхідні матеріали могли отримати лише в НМБ.  

Перебудова роботи та придбання нових АРМ дали можливість краще освоїти  використання доступу до медичної бази даних MEDLINE в форматі CD/ROM. Протягом року було виконано більше 40 замовлень на тематичний пошук по цій базі даних, але обмежені знання англійської мови серед медичних працівників звужують коло користувачів. Маючи власну базу даних, що формується з березня 2001року і нараховує18 тис. записів, бібліотека надає  читачам можливість пошуку по ній.

Освоюючи нові технології, ми не забуваємо старі, випробувані часом масові інформаційні заходи. Дні спеціаліста проводяться,  в основному, на обласних зібраннях  окремих спеціалістів, а Дні інформації – в рідних стінах .

Продовжуючи співпрацю  з ТОВ  “Книга-плюс”, крім традиційних  Днів інформації та  Днів  спеціаліста,  бібліотека проводить,  уже вкотре, виставки нової медичної літератури для спеціалістів з районів області. Не тільки ОНМБ, а й медичні заклади області мають можливість поповнити свої зібрання новими виданнями. Відвідуючи  ці  заходи, користувачі  можуть  опрацювати  книгу  в  стінах  бібліотеки, а бібліотека отримати про неї більше цінної інформації з подальшим її придбанням.

В умовах, коли  медичні фахівці  районних  медичних  закладів не мають можливості, яка є у міських фахівців на отримання медичної інформації, обласна медична бібліотека  намагається заповнити цю нішу, організовуючи перегляди нових книг та періодичних видань безпосередньо в медичних закладах. Протягом року таких виїзних заходів проводиться близько 25.

Інформація про новинки  медичної  літератури  висвітлюється  на  сторінках обласної  газети “Здоров’я  на Вінниччині”  в  рубриці  “Книжкова полиця”.

Ми маємо великий інформаційний потенціал – це бібліотечний фонд, досить розгалуджений довідковий апарат, в тому числі понад 18 тис. бібліографічних записів в електронному каталозі, доступ до Інтернет, зарубіжні бази даних на комп’ютерних дисках, але, щоб обласна медична бібліотека стала складовою частиною  всесвітніх інформаційних ресурсів, вона має раціонально використати наявний потенціал, забезпечити потужну матеріально-технічну базу, створити свій власний інформаційний продукт. Для цього, в першу чергу, необхідна кооперація зусиль в регіоні.

Особливого значення в цій ситуації набуває кооперація зусиль всіх провідних бібліотек регіону.


Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації

 1. ПРОГРАМА
 2. Привітання учасникам конференції
 3. Бібліотека і влада: грані співпраці
 4. Удосконалення діяльності органів місцевої влади з питань інформування населення
 5. Бібліотеки, комп’ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, перспективи розвитку
 6. Регіональна бібліотечна політика: досягнення і проблеми
 7. Сучасна бібліотека - регіональний центр інформації
 8. Інформаційне суспільство і бібліотеки
 9. Публічні бібліотеки та їх роль в забезпеченні інформаційних потреб населення
 10. Сучасне інформаційне середовище і реалізація проектів професійного зростання бібліотечних працівників
 11. Інформаційна інфраструктура регіону: досвід формування, проблеми та шляхи їх вирішення
 12. Шляхи входження вузівських бібліотек в інформаційне суспільство
 13. Динаміка розвитку видавничої справи в Україні та нові підходи бібліотек до формування документних фондів.
 14. Бібліотека і молодь в інформаційному середовищі
 15. Соціально-економічні процеси сучасності та їх вплив на стан інформатизації дитячих бібліотек
 16. Бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів-медиків
 17. Cтворення краєзнавчих інформаційних ресурсів: здобутки та перспективи
 18. Використання сучасних комп’ютерних технологій в інформаційному забезпеченні АПК
 19. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві
 20. Роль бібліотеки у консолідації політичних і громадських ініціатив
 21. Публічна бібліотека - центр правової освіти населення
 22. Сучасні бібліотечно-інформаційні технології підтримки навчальної та наукової діяльності ВУЗу
 23. Проблеми використання таблиць ББК в сучасних умовах
 24. Формування інформаціної культури школярів, як невід’ємна частина навчального процесу
 25. Перспективи розвитку МБА та електронної доставки документів
 26. Безперервна бібліотечна освіта і її роль у розвитку бібліотек
 27. Методичне забезпечення діяльності бібліотек: сучасні пріоритети
 28. Публічна бібліотека, як центр соціально-психологічної підтримки користувача
 29. Фандрейзингова діяльність бібліотек
 30. Фотоматеріали

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше